Archív za 1988 rok

Strana 103

Antistatická anténní kotevní soustava 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 256767

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Marek, Hauška Milan

MPK: H01Q 1/12

Značky: antistatická, soustava, kotevní, anténní

Text:

...vysokorrekvenčniho vedení zkratovaným na konstrukcí etožáru.Hlavni výhody tohoto řešení spočivaji v tom, že petyi kotev jsou zazemněny na zemní paprskovou sit bez jakých koliv nastawovacích a ladícich prvků a dále že celá kotva je rozdělena pouze na dva úseky, což vyžaduje minimum zalévaných a kritických koncovek. Řešení šetři počet kotev~ nich izolátorů na kotvą navíc je uplatnitelné po jednoduohé úpravě 1 u antén s klasickou kotevni...

Zařízení k vyklápění přepravních kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256766

Dátum: 15.04.1988

Autor: Macek Miloslav

MPK: B65G 65/23, B65G 65/30

Značky: přepravních, zařízení, kontejneru, vyklápění

Text:

...podle vynálezu-je zavěšeno závěsnýmí oky g nau náku jeřábu a jeho hydraulická pohonná jednotka 3 je napojena, .na kabel pro napájení magnetu. Před přepravou přepravního kontej neru.najede nejprve toto zařízení na stojící kontajner tek,àby.1.jeho manípulační čepy łg byly zasunuty do vybrání ve sklápěcích doskách , načež zdvihem jeřábu se kontejner zvedne a přepravína určené místo vyklopení materiálu, přičemž vyklápění konteà-Q eneru zařízením...

Zařízení pro změnu předvolby pohonu řídícího mechanismu listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256765

Dátum: 15.04.1988

Autori: Illa Jan, Weidenhöfer František, Zadrabaj Štefan

MPK: D03C 1/00, D03D 47/24

Značky: řídicího, mechanismu, predvoľby, strojů, pohonů, zařízení, listových, změnu

Text:

...kola Až łä ptočně uloà žene na čepech unašeče gg. ktorý je přes epojku 32 epojon ee hřídelem łg kertového válce 22.zařízení podle vynálezu pracuje taktoPřevodovke mezi vačkovým hřído 1 em 3 líetoveho stroje e hřídelen łg kartového válce łg 5 eetávající z výše popeenýoh členů. umožňuje převod rotečního pohybu z vačkoveho hřidele A. lístoveho stroje na hřídel gg kartováho válce łgma v případě potřeby, to jest před epuštěním tkecího stroje v...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navrátilová Hana, Šopf Jiří, Lesná Marie, Pololáník Luboš, Mejzlík Jiří, Ottis Jiří, Karhan Pavel, Dvořák Stanislav, Trampota František, Pokojný Josef

MPK: C08F 4/64, C08F 110/06

Značky: polymerace, propylenu, způsob

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Strukturní tkanina s transportem vzdušné vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256763

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brklová Anna, Konečný Bohumil, Hartych Václav, Liška Vladislav

MPK: D03D 15/00

Značky: transportem, vzdušné, strukturní, tkanina, vlhkosti

Text:

...410 až 7,510, při kterémje tksnina schopne ještě plnit dále popsanou funkci.U třívratvě tkaniny mohou být dutiny 1 obou vrstev tvoříoíoh systém dutín místně epojeny bud přesně pod sebou podle obr. 2 a,nebo může být provázání dutín obou systémů vzájqmně posunuto,Jak ukazuje-příkladně provedení na obr. 2 b.- Funkce takto vytvorené ctrukturní tkaniný apočívá v tom, že t vmíatním stlačením některých dutín účinkom vnčjšíoh síl při po užívání...

Uložení tepelných trubic, zejména v částech forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256762

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kabíček Jiří, Horváth Ladislav, Polášek František, Jelínek František

MPK: F28D 15/02

Značky: tepelných, částech, trubic, forem, zejména, uložení

Text:

...ve formě.Na pripojených výkresech jeznázorněn příklad uložení tepelné trubice podle vynálezu, kde na obr.1 je znázorněn řez osou tepelné trubice a na obr.2 řez rovinnou A-A kolmou na osu tepelné trubice.Uložení tepelných trubic sestává z formy 1, ve které je umístěna ve vývrtu 11 tepelná trubice g Kondenzační část 3 opatřená žebry 1 a umístěná v dutině § formy 1 je na konci opatřena pružným těsnícím elementem, který je v daném případě...

Kondenzátor pro chladicí jednotky se šroubovým kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256761

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špaček Bohumil, Šnapek Petr

MPK: F25B 43/02

Značky: kondenzátor, jednotky, šroubovým, kompresorem, chladicí

Text:

...prostor 1 je umístěna podélná přepážka iv jejíž horních krejních čásuAtech jsou dve obdélníkové propojovací otvory ll. Ve střed 256761ní části odlučovaciho olejového prostoru 1 je umistěn M hrubý odlučovač 11 oleje s prvním sběračem Ž Ěleje a sscím košem Q olejového čerpadla. V obou krajních částechj odlučovaciho olejového prostoru 1 jsou umistěny za příč- nými přepážkami § s otvory 1 jemné odlučovače g, například z borsilikátových vložek,...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro snímač útkové niti, zejména pro měření průletu útkové niti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256760

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: vzduchového, stroje, zesilovače, útkové, kanálem, zejména, měření, nití, snímač, průletu, tkacího, přizpůsobovacího, prohozním, zapojení

Text:

...pro měření průletu útkovéjníti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje podle vy 256760.-2 nálezu, kde na invertujicí vstup operačniho.zesilovače je připojen jednak vstup signálu ze snimaciho prvku, jednak jeden vývod zpětnovezebniho odporu, jehož druhý vývod je zepojen do výstupu operačniho zesilovače, přičemž jeden krejni vývod potenciometru je připojen přes omezovaci odpor na kladnou svorku napájeoího zdroje a druhý krajni vývod...

Uložení těsnicích sedel v tělese armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 256759

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vilášek Horst, Werner Emil, Kerlín Kurt, Štefek František

MPK: F16K 1/42

Značky: armatur, tělese, těsnicích, sedel, uložení

Text:

...snadné výrobě bez potřeby lapování těsnícíoh ploch v tělese armatury, v možnosti rychlé a snadnévýměny těsnících sedel v případě opotřebení jejich funkčníchploch přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti vyjmutí armatury z potrubí, čímž se zkracuje doba výluky zeřízeníPříkled konkrétniho provedení uložení těsnicího sedla v tělese armatury podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,představujícím částečný podélný řez tělesem...

Zařízení ke střihání, zejména tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256758

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liščinský Petr, Pantůček František

MPK: B23D 23/00

Značky: stříhání, tyčí, zařízení, zejména

Text:

...oní~ ží opotřebení vodicich tyčí přidržovače při zatížení střihaciho zařízení. iPříklad pŕovedeni předuětu vynálezu je znázorněn na výhre» se, na němž je schematicky zobrazen nárys střihacího zařízení.Ve stojanu 1 je svisle pohyblivě uspořádán beran g prostřed Vniotvim klikověho mechanizmu Ž. V oeronu g je uložen horní pohyblivý nůž i, uspořádaný proti spodnimu pevnému noži Q, známým způm eobem uloženému ve stojanu 1. Pod koncem tyče,...

Způsob odstraňování kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256757

Dátum: 15.04.1988

Autori: Špaček Václav, Šťastná Miroslava, Hejzlarová Eva

MPK: C02F 1/72, C02F 1/58

Značky: odpadních, kyanidů, způsob, odstraňování

Text:

...sodného a hydrosiřičitanu sodného, s výhodou hýdrcaiřičitanu sodného. Podstatou vynálezu je úprava složení roztoku před oxidací přídavkem rozpustné soli zinku a nebo mědidtak, aby molání poměr zinku a nebo mědi ku železu byl minimál ně 2,2 l, to znamená, aby na jeden molární díl.železa připadalo minimálně 2,2 molárního dílu zinku a nebo mědi. Na úpravu koncentrace zinku nebo mědi v roztoku je možné použít jako jejich rozpustných solí...

Hydraulický rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 256756

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koudelka Karel, Bena Zdeněk, Thiemel Dieter, Tkáč Ivan

MPK: F16K 11/18

Značky: rozvaděč, hydraulický

Text:

...v mechanizované výztuži. Konetrukčni řešení ventílové části umožňuje snížit celkové rozměry rozváděče a ovládací sily.Hydraulický rozváděč podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn na přiloženýoh výkresoch. Na obr. l je znázorněn hydraulický rozváděč v podélném řezuaosou rozváděče. Na obr. 2 je znázorněn lomený řez se etlečeným tlačňým prvkem a šoupátkem pootoče~ ným do pracovní polohy.Hydraulický rozváděč eestává z tělesa l, desky g a...

Tlumicí a řídicí blok pro zatěžování stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256755

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kudrnovský Stanislav, Pavlíček Josef, Zelenka Miroslav

MPK: G01L 25/00, G01G 23/06

Značky: řídící, zatěžování, stroje, tlumící

Text:

...poauvně ve směru kolmém na základnu e e horní deskou a základnou je spřažen nejménä jeden snímač deformaoe tlačně pružiny. V jednom-případě je snímač deformaoe tlačné. pružiny výhodně proveden jako tenzometrický snímač v druhém případě jako odporový nebo induktivní snímač dráhy. Pro kvýšení tlumioíoh schopností je mezi základnou e horní deakou uložen hydraulický tlumič. 4kłvýhodejtlumicího a řídícího bloku podle vynálezu epočívá V fom,v že...

Elektrická pyropatrona

Načítavanie...

Číslo patentu: 256754

Dátum: 15.04.1988

Autori: Evják Miroslav, Vilímek Josef

MPK: F42B 3/16

Značky: pyropatrona, elektrická

Text:

...ke tlouětce obvodové stěny vnějšího pouzdreVýhodou takto řešené a vyrobené elektrické pyropatrony je její odolnost proti mechanickému namáhání. Její funkce se zpožděným účinkem je spolehlivá i při extrémních teplotách Í 60 ° C,na které je kladen zvláštní důraz. Zeslebením dna vnějšího pouzdra je docílen spolehlivý přenos tlaku vznikajícího při zehoření tlakové slože v elektrické pyropatroně. Jinou výhodou je zpřesnění tolerence doby hoření...

Aretační zařízení, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256753

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: řídících, kolejových, zvláště, vozidel, aretační, přístrojů, zařízení

Text:

...aretačni páky 3. Ta je uloženana pavném čepu go. Na konci uo čepu 19 je aretační páka 2 ona-PW -Wtřevna oružinou lg . Na druhénrkoncí, najdelšim z vidlicových v ramen je závaží L aretační páky, Na vnější hraně gg.š 1 rš 1 noo konca aretačniho kotouče J, pro Stálá anestâle polohy, přivráł- mAceně k závaží Ag blokovací páky 1.1, je dorazová plocha 1 § . Na ĺ o prvním čepu 19 vně aratační páky 9 .ie uložena ,jedním konçem . x blokovací páka §...

Zařízení pro jištění pohybových prvků hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256752

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hasnedl Vojtěch

MPK: B21C 23/00

Značky: prvků, zařízení, hydraulického, jištění, pohybových

Text:

...plochou přidržovsoi tra~versy, přičemž západks je prostřednictvím kloubu s plunžrutpohybověV spojene s hydraulickým válcem, pevně spojeným so zadní částí ve dení o o , . Pokrok Qosažený vynálezůnapočívá v tom,že umožňuje volný a bezpečný přístup do lisovacího prostoru lisu i do prostoru menit~ plunžrovou à přidržovaoí traxersu. Zvyšuje se plynulost a produkoouz Zařízení pro Jiětění pohybových prvků hydraulickěho liau podle vynálezu je...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kříž Josef, Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Březina Milan

MPK: G01N 30/06

Značky: měrná, preparativní, chromatografii, kapalinovou, vysokoúčinnou

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Spôsob permanentnej úpravy polymérov, pre zvýšenie ich elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256750

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spevárová Eva, Kabátová Viera, Dimun Milan, Hulík Milan, Šimek Ivan, Deanko Peter, Truchlik Štefan

MPK: C08K 3/10, D06M 11/04

Značky: zvýšenie, spôsob, úpravy, elektrickej, vodivosti, permanentnej, polymérov

Text:

...zabudované nitrilové sku- .pin-y. Ďalšie úpravy .polymérov za účelom zníženia »ich elektrického odporu sú popísané v gpočetn-ých patentových spisoch napríklad .USA PAT 4.362 779 v 4 287 254 4 336.028 4 410.593 nEurnp. .PAT .35 406, AP PAT číslo 512 .358000 58018 445 591021 722, Enanc. PAT 2 272 567.Nevýhodou súčasného stavu u pokovovaných povrchov sú pomerne komplikovaná a nákladné metódy, diskutabilná prilnavosť kovovej...

Pohybové zariadenie s konštantnou rýchlosťou pre Moessbauerovu spektroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256749

Dátum: 15.04.1988

Autor: Seberíni Milan

MPK: G01J 3/00

Značky: rýchlosťou, zariadenie, konštantnou, spektroskopiu, moessbauerovu, pohybové

Text:

...je poJHOCOU pružných (lirektívnjvch membrán 8 upevnený na centrovacích prstencoch 5.Akčná Cievka li sa napája z výkonového zosilňovače 29, ktorý je riadený rýchlostiiym regulačným obvodom 3 G. lovertujdci vstup operačného zosilňovače rýchlostného regulačného obvodu 31 je pripojený k cievke snímača 11 rýchlosti, ktorej druhý vývod je uzemnený.Takto popísaný systém tvorí spolu rýchlostný servomechanizmus, ktorý je známy ako pohybové zariadenie...

Spôsob zošlachtovania polyesterových textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256748

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kollárovits Štefan, Kostolániová Viera, Hulík Milan, Niepel Wiliam

MPK: D06M 1/06, D06B 21/00

Značky: textilných, zošľachťovania, polyesterových, spôsob, materiálov

Text:

...hydroxidu alkalického kovu s prídavkom, alebo bez pridavku zmáčacieho prostriedku v- množstve 1,5- až 2,5 násobku teoretického- množstva, požadovaného na daný stupeň odbúrania polyesterového reťazca »a následný tepelný šok s prehriatou vodnou parou po dobu 10 a-ž 60 sekúnd.Výhoda uvedeného spôsobu, je v tom, že počas relatívne krátkeho času pri pôsobenítepelného šoku nastane rovnomerné zmydelnenie po celej dĺžke a po celom obvode...

Skúšobné zariadenie pre ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256747

Dátum: 15.04.1988

Autori: Till Lórant, Ilanovský Ivan, Slanina Alexander

MPK: G01M 19/00

Značky: zariadenie, ohýbačky, plechů, skúšobné

Text:

...prvkom. Nosná lišta. 3 nesie prostrednictvom čapu 4 výklopnú lištu 5, ktorá nahrádza ohýbaný plech a ktorá je spojená s predpätým silvovým pružným členom B, ktorý vyvija silu proti pohybu ohýbacej čeluste 7, ktorá sa prostredníctvom pravítka 8 opiera zospodu O výklopnú lištu 5. Predpätý Silovýpružný člen 6 je upevnený v držiaku 9 zachytenom o hornú čelust 1 a nosnú lištu 3 tak, že jeho reakcia sa prenáša clo prednej časti hornej čeluste 1,...

Zariadenie pre zápis riadiaceho programu do reprogramovatelných pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256746

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol

MPK: G06K 1/12

Značky: zápis, riadiaceho, programů, pamäti, zariadenie, reprogramovatelných

Text:

...adresné signály výstupom 11 z programovateiného automatu .a výstup 5 je privedený na vstup obvodov prenosu dát 50. Výstupy 13 obvodov prenosu dát Sl sú pripojené obojsmernou zbernicou na vývody pamäti dát 40, 41, 42, 43 programu a súčasne na vstupy obvodov vyhodnotenia chyby 53. Na ďalšie vývody obvodov prenosu dát 5 U sú pripojené obojsmernou zbernicou dátové signály výstupu 12 z programovateľného automatu a riadiaci signál 6 z...

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256745

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: polyfenolov, amidy, derivátov, dusíkatých

Text:

...zmiešaním živice s kyselinou bud tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplíkačným použitím.vynález je dalej objasnený formou príkladov, v ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sklenenej banky, opatrenej miešadlom,spätným chiadíčom, kontaktným teplomerom a oddelovacím lievikom sa predložilo 100 g epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 380, 27,7 g dietanolamínna 127,7 g etylalkoh-olu....

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256744

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: polyfenolov, amidy, dusíkatých, derivátov

Text:

...skupin.V prípade potreby je možné syntézu uskutočňovať aj v prostredí organických riadidiel, pričom najväčší význam majú alk-oholy a éteralkoholy ako etylalkohol, etylénglykolmonoetyléter. Prípravu solí vo vode rozpustných kyselín, či už minerálnych alebo organických je možné uskutočniť jednoduchým zmiešaním živice s kyselín-ou buď tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplikačným použitím, za vzniku emulzií až roztokov vo vode.Vynález je...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrázský František, Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Vanko Milan, Kováč Jozef, Čorný Jozef, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: výrobe, regulácie, spôsob, rektifikácie, pentaerytritolu, reakčného, formaldehydu, roztoku

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Komora Ladislav, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Kováč Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: výrobe, roztoku, reakčného, spôsob, regenerácie, formaldehydu, pentaerytritolu

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Zdravotná obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256741

Dátum: 15.04.1988

Autori: Majtás Slavomír, Hanzalík Stanislav, Duchovič Leopold, Minarovič Peter

MPK: A43B 7/00

Značky: zdravotná

Text:

...procesom medzi kovom ihly a elektroiytom kožného tkaniva biopotenciály radov-o desiatky mV.Tento jav je využitý pri konštrukcii obuvi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na úrovni lôžka podošvy alebo stielky, prípadne zvrškového materiálu vmiestach zodpovedajúcich vybraným reflexným zônam sú vsadené telieska z kovu s elektrochemickým potenciálom nad 0,2 V.Vyšší účinok vynálezu spočíva V širšej terapeutickej pôsobnosti,...

Zariadenie na čistenie povrchov priechodzích tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256740

Dátum: 15.04.1988

Autor: Korman Pavel

MPK: B08B 3/12

Značky: povrchov, zariadenie, tvarových, otvorov, čistenie, priechodzích

Text:

...geometrie otvoru a rýchlosti rotácie kefy uhlovou rýchlosťou a strednej rýchlosti vratného pohybu, pričom ultrazvukový žiarič je upravený oproti čisteným predmetom z druhej strany než kefa.využitím popisovaného zariadenia podľa vynálezu sa dosahuje vyššej výslednej čistoty a súčasne aj akosti povrchu, čo je vy 4soká dôležitosť hlavne v presnej strojárskejZariadenie je znázornená na pripojenom výkrese.Počas čistiaceho cyklu sa do priechodzieho...

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256739

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krčál Zdeněk, Vallo Vladimír, Rizman Martin, Herian Karol

MPK: A23C 9/127

Značky: spôsob, úpravy, mlieka, syrov, výrobu

Text:

...resp. i sacharolytických, umožňuje regulovať požadovanú syritelnostĺ mlieka, jeho prekysávanie a tiež proces zrenia syrov. Pritom práve použitou dávkou uvedených prídavkom, v prvý deň a hlavne pasterizáciou mlieka druhý deň samôže zlepšit mikrobiologické zloženie mlieka a pozastavi sa nežiadúce ďalšia činnosť proteolytických enzýmov, ktorá by mohla viesť k obávanej horkej chuti syrov.Pridanie syrárskych kultúr do termizovaného a...

Zariadenie na odvodnenie a navíjanie plochej hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256738

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kurc Rudolf, Kiss Eduard, Buchel Jozef

MPK: A01G 25/09

Značky: plochej, odvodnenie, zariadenie, hadice, navíjanie

Text:

...navíjania hadice na navíjací bubon, čím sa pri súčasnom vytekaní vody oboma otvorenými koncami hadice dosiahne jej dobré odvodnenie.Na pripojených výkresoch je uvedený jeden z možných príkladov prevedenia navíjacieho a odvodňovacieho zariadenia hadice, pričom obr. 1 predstavuje zariadenie v schematickom pôdoryse.Zariadenie na odvoclñovanie a súčasné mavíjanie hadice, podľa vynálezu, má podvozok 1 s kolesami a staviteľnými podporami,na ktorom...

Prevodník kmitočet/napätie tachogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 256737

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urda Ivan

MPK: H02P 5/16

Značky: převodník, tachogenerátora

Text:

...tranzistora 11 je na pumpovaci kondenzátor 6 napojený cez prvú oddelľovaclu diodu 5. Druhá oddelovacia dióda 4 je zapojená medzi filtračný kondenzátor 3 .a kolektor nabijacieho, tranzistora 11. Bázy oboch tranzistorov 9, 11 sú prepojené sériovým spojením obmedzovacieho odporu 13, Zennerovejdiódy 14 a ochranného odporu 15. Do spoločného bodu obmedzovacieh-o odporu 13 a Zennerovej diódy 14 je pripojený tachogeiíerátor 16. Na kolektor...

Zapojenie na riadenie zváracieho napätia a podávacej rýchlosti drotu u zváracieho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256736

Dátum: 15.04.1988

Autor: Švancar Ján

MPK: G05B 19/18

Značky: zdroja, podávacej, rychlostí, riadenie, zapojenie, zváracieho, drôtu, napätia

Text:

...veľmi jemné rozdelenie zváracieho rozsahu. V danom prípade len počet hitov určuje jemnost delenie zváracieho rozsahu a niepočet ovládacích prvkov. Tak ist-o obvodo vé riešenie zostáva bez zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je vysoká dlhodobá stabilita nastavených výstupných hodnôt, pričom len okrajová hodnoty sa nastavujú počas zváracieho procesu, a to len raz pre zvolený priemer drôtu, ktorý savpočas prevádzky automatizovaných...

Napojenie napájania varikapov pri prepínaní pásiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256735

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kuchár Ján

MPK: H03J 5/08

Značky: varikapov, napájania, přepínání, napojenie, pásiem

Text:

...koniec je spojený s kolektorom spínacieho tranzistora 3, ktorého emitor je spojený so zemou 9 a báza je pripojená na kolektor ovladacieho tranzistora 4 spolu s deličom z odporov, ktoré sú jeden odpor 7 pripojený na napätie zdroja pre varikapy 1 a druhý odpor 8 na zem 9, na ktorú je pripojený aj emitor ovládacieho tranzistora 4, ktorého báza je pripojená na bežez odporového trimra B, ktorý je spodným koncom pripojený na zem 9 a horným koncom na...

Hermetický rychlouzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 256734

Dátum: 15.04.1988

Autor: Asztalos Arpád

MPK: F16L 55/10

Značky: rychlouzávěr, hermetický

Text:

...zarovnané.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vybudovania hermetického uzáveru podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený osový rez, na obr. 2 rez A-A z obr. 1 a na obr. 3 rez B-B z obr. 1.Hermetický rýchlouzáver pozostáva z týchto hlavných častí z taniera 12, ktorý prechädza v tiahlo 13. Na tiahle 13 je posuv 4ne uložená hviezdica 8, ktorá má vytvorené vybranía pre výsuvné palce 3. Dalej je na tiahle 13 posuvne uložená rúrka 7 a...

Kryt gramofónového prístroja pre samočinné otváranie bez rázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256733

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kratochvíl Mário René

MPK: G11B 33/00

Značky: otváranie, prístroja, samočinně, gramofonového, rázů

Text:

...pevného čapu na kryte a je zakotveué na Chassis jedným koncom pevne a druhým cez pružinu, ktorá určuje silu brzdného efektu.Použitím nového riešenia sa dosahuje pomalého postupného otvárania krytu gramofónového prístroja, čím sa odstránil prenos rázov na mechanika gramoiónu a na ramienko prenosky. Tým sa zabraňuje poškodeniu gramofónovej platne. Samootvárateľný kryt uľahčuje manipuláciu pri prekladaní a zvyšuje pohodlie obsluhy. Takéto...

Spôsob výroby výsteliek chápadiel z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256732

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zongor Milan, Kabát Marek

MPK: B29C 39/24, B29D 31/00, B29B 7/00...

Značky: spôsob, výroby, výsteliek, mäkčeného, chápadiel

Text:

...Material výsteliek je odolný voči vplyvu poveternostných zmien, oleju, nečistoty a vosk sa naň nenalepujú. Má stabilné fyzikálne vlastnosti -a vydrží prakticky po celú životnosť vysadzovacieho stroja.Predmet vynálezu ilustruje prip-ojený príklad.Do 26 hmot. dielov zmäkčovadla di-2-ety 1 hexylftalátu sa nasypalo 55 hmot. dielov práškového PVC, pridalo sa 0,5 hmot. dielu antio-xidaíitu fenyl-etyifenyl-iosfitu, 0,5 hmot. diela antioxidantu...

Kompenzačná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256731

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukáč Vladimír, Lašo Pavol, Körmendy Jozef

MPK: F16D 3/04

Značky: kompenzačná, spojka

Text:

...je, že umožňuje prenos krútiaceho momentu nesúosích hriadeľov, s možným okamžitým oddelením a spojením hnacieho a hnaneho kotúče pri zabezpečení automatického pružného zasunutia do hnaného kotúč-a s tlmením nutných pohybov od nesúososti. Spojka v klude a pred spojením hnacieho a hnaného kotúča má polohu s nulovými odchýlkami od nesúososti.Na pripojenom výkrese je schemiatickjr nakreslený jeden príklad vyhotovenia vynálezu, kde obr. 1...

Hydropneumatický tlmič kmitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256730

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rybárik Ján

MPK: F16F 9/06

Značky: tlmič, hydropneumatický, kmitov

Text:

...nad piestom, v ktorom sú vytvorené prepúšťacle otvory, ktoré sú zospodu uzatvorené planžetou posuvne uloženou pod piestom napiestnici a odpruženou podla vynálezu, ktorého podstata. spočíva v tom, že na konci p.iestnice je vytvorená slepá diera a pod piestom je na piestnici vytvorená radiálna diera, vyústená do slepej diery.Výhody hydropneumatického tlmiča podľa vynálezu sú v tom, že plní funkciu už pri najmenších zdvlhoch pružiaceho elemen...

Cirkulačný okruh prepážok vzduchových krabíc kotlov s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256729

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Kazimír, Bobrovnický Jozef

MPK: F22D 7/00

Značky: spaľovaním, prepážok, krabíc, kotlov, vzduchových, okruh, cirkulačný, fluidným

Text:

...médium o rovnakej pracovnej teplote a tlaku. Pritom spoľahlivé prúdenia pracovného média v týchto čas 4tiach kotla je zabezpečované povzbudenou cirkuláciou od obahových čerpadiel. Rovnomernosť rozdeľovania pracovného média kotlove vody do oboch rúrkových systémov je zaručená jednotkovým, alebo skupinovým clonkovanim ich rúrok. Tieto skutočnosti zabezpečujú rovnomernú dilatáciu tlakového systému vzduchovej krabice, včítanie prepážok. Ďalšou...

5-Nitro-2-furyl- a 5-nitro-2-tienylacetonitril a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256728

Dátum: 15.04.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/72, C07D 333/12

Značky: spôsob, 5-nitro-2-tienylacetonitril, přípravy, 5-nitro-2-furyl

Text:

...neobmedzujú nasledujúce príklady.18,2 g l-MN-dlmetyłamíno-Z 5-nitro-2-furyllétenu sa rozpustí v 200 ml metanolu a za intenzívneho miešania sa pridá 25 g hydroxylamín-Gsulfónovej kyseliny. Po 2 h miešania pri teplote laboratória sa reakčná zmes zahrieva k varu 3 h. Po oddestilovaní rozpúštadla zvyšok sa čistí chromatograflouna stĺpci silikagélu (150 až 200 m, eluent benzén). Získa sa 5-nitro-Z-Iuryl-acetonitrll ako žltá kryštalická látka o t....