Archív za 1988 rok

Strana 101

Zapojení pro přizpůsobení řídicího systému ke stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256847

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pujman, Dušek Bedřich, Kondr Jan, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/02

Značky: stroji, zapojení, přizpůsobení, systému, řídicího

Text:

...výstup každého výstupního bloku je spojen s jemu odpovídající výstupní svorkou zapojení.Výhodou uepořádání podle vynálezu je, že umožňuje učinit přizpůsobení řídícího systému univerzálním, což dovolí jeho připojení k libovolnému výrobnímu stroji. Přehledný blokový způsob zapojení zajištuje jednoàuché projektování přizpůsobení ke stroji jak po stránce tech- W niokéhą tak i programového vybavení. Propojení bloku adresovou a datovou sběrnicí...

Zapojení pro sledování stavu signálů z řízeného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256846

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pujman Jiří, Sklenička Jan, Lang Pravdomil, Dušek Bedřich

MPK: G05B 19/02

Značky: zapojení, stroje, stavu, sledování, řízeného, signálu

Text:

...je spojen se druhým výběrovým výstupem řídicího bloku. Každý datový vstup druhéhomultiplexeru je spojen s datovým výstupem odpovídajícího vstupního bloku. První až poslední dvouhodnotový vstupkaždého vstupního bloku je spojen s jemu přiřazenou vstup~ ní svorkou zapojení.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že umožňuje současně ą přehledně sledovat stavy signálů ze stroje spolu s odpovídajícími adresami a režimy činnosti na panelu řídícího...

Zapojení kombinovaného impulsního modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256845

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kliment Dušan

MPK: H03K 7/06

Značky: impulsního, zapojení, modulátoru, kombinovaného

Text:

...se vstupem třetího výběrového bloku. Výstup třetího výběrového bloku je spojen se druhým vstupem druhého komparátoru, jehož první vstup je spojen a výstupem čítače.Výstup druhého komparátoru je spojen 3 prvním vstupemopomocného hradla. Výstup pomocného hradla je epojens překlápěcím vstupem klopného obvodu a se druhým vstupem logického součtového bloku,.jehož výstup je spojen s nulovacím vetupem čitače. První vstup logického součtového...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Bohumil, Mašek Václav, Palík František

MPK: B60L 5/28

Značky: elektrických, vozidel, proudu, sběrač, polopantografový, pantografový, trakčních

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Zařízení pro mazání a chlazení kovových pásů ve dvacetiválcové stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 256843

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skrziszowski Amandus, Smazal Václav, Tengler Václav, Sedláček Alois

MPK: B21B 45/02

Značky: chlazení, kovových, dvacetiválcové, mazání, stolici, pásu, zařízení

Text:

...kapalinu k pracovním válcům Q, jednak zavádějí válcovaný púc gä do válcovací mezery při přípravě válcovéní. vodítka Z jsou uchycena na držácích g upevněných na svielých bočních stěnách vývctků 3. Uzavření vnitřního prostoru stolice je z čelní strany provedcno pomocidveří lg/ze zadní strany je napevno uchyceno víko g (obr. ), 3 25 sa 43kterým procházeji čtyři hnaci vřetena. která nejsou zakrcslona. vo vstupnim a výotupnim otvoru 3 jsou z obou...

Nadbandážová ucpávka turbinového stupně s páskovou vazbou lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256842

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastný Miroslav, Hudeček Pavel

MPK: F01D 11/08

Značky: páskovou, stupně, ucpávka, vazbou, lopatek, nadbandážová, turbinového

Text:

...podle vynálezu snadno opravitelná. Přitom je přiměu řeně jednoduchá a snadno vyrobitelnáa Příklad praktického provedení nadbandážové ucpávky.turbí~ nového stupně s páskovou vazbou lopatek podle vynálezu je uven den na připojenémvýkresu jako částečný řez nadbandážovou ucpávkou s přilehlými díly turbinového stupně. Podle tohoto příkladu sestává nadbandážová ucpávka z páru labyríntových břitů gg, mezi kterými je umístěn prstenec g a z bandáže g...

Způsob tepelného zpracování, zejména součástí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256841

Dátum: 15.04.1988

Autori: Andres Václav, Kříž Jan

MPK: C21D 9/40

Značky: zpracování, ložisek, součástí, způsob, tepelného, zejména, valivých

Text:

...dokončování podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po provedení kalení celá součástí a alespoň jedné- operace brouěení a/nebo operace superfíníäování nebo leštění, případně po provedení knlení celé součástí e alespoň jedné open race brouěení a/nebo supertiníäování případně leštění pouze na oběžných drahách součástí se provádí její nízhoteplotní popoušu tění pří teplotách od sto dvacetí do dvěstě padesáti stupňů...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256840

Dátum: 15.04.1988

Autori: Roman Jan, Kroupa Jan, Valcha Petr, Šarbort Jiří

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, 2-naftylamin-6,8-disulfonové, výroby, způsob

Text:

...pro výrobu 2-nafty 16,8-disulfonové kyseliny se místo dvojdraaelné soli 2-nafto 16,8-disulronové kyseliny použije soli dvojamonné, připravené například dle A 0 246 653. 5Postup dle vynálezu spočívá v tom, že dvojamonná sůl 2 naftol-6,8-disulfonové kyseliny se za přítomnosti čpavku a siřičitanových čí disiříčitanových aniontů podrobí Buchererově reakci při teplotě 150 až 195 °c a tlaku 1 až 4 Mwa, přičemž molární poměr diamonné soli...

Plynotěsný membránový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 256839

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lassek Rudolf, Pixa Josef, Bernátek Bohuslav

MPK: F16K 31/385

Značky: plynotěsný, membránový, uzáver

Text:

...talíř Q. Ke spodní membráně Q je šroubem gg připevněn spodní přítlačný talíř 1 o. Do vstupního hrdlo. 2 je vyústěne. první impulzní trubka 1 Q,ne níž je připojen třícestný řídící elektromagnetický ventil JQ s odvětrávací trubkou 11. Na ventil 1 Q je rovněž připojena druhá ímpulzní trubka 2 , kterou jsou propojeny prostory pod horním víkem Q a pod spodním víkem Q. Mezi spodním víkem Q a spodním přítlačnym talířem lg je umístěna tlačná...

Zařízení pro vytváření mechanického předpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256838

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: F16B 31/00

Značky: zařízení, předpětí, vytváření, mechanického

Text:

...první napínací šroub, z vnější strany opatřený přírubou a z vnitřní strany, která je zašroubována do matice, je v ose prvního napínacího šroubu vytvořena příčná drážka, do které zasahuje drážkové osazení čepu uloženého v ose druhého napínacího šroubu s přírubou. Druhý napínací šroub s přírubou je zašroubován do druhé matice, přičemž čep je upevněn v druhém napínacím šroubu pomocí přesazení a upevňovacích šroubů.Nového a vyššího účinku je...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef, Trefil František

MPK: E04F 11/18

Značky: nosnou, zábradlí, konstrukcí, sloupků, kovových, dutých

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Jemné česle

Načítavanie...

Číslo patentu: 256836

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Svěrák František, Pernica Zdeněk, Kanický Viktor

MPK: E02B 5/08

Značky: česle, jemné

Text:

...a případně i jejich destrukoi. Podložky z tvrdé pryže nebo z plestické hmoty, jež se vkládají mezi rozpěrky a česlice, jsou schopny pro svou poměrněA krátkou životnost vznik koroze s jejími výše uvedenými škodlivý mi následky pouze oddálit,ale nikoliv zcela odstranit.Popsaně nedostatky se neprojevují u jemných česlí podle vynálezu, sestávajících z česlic, rozpěrek a svorníků s maticemi,u nichž je každá matice podložena telířovou pružinou,...

Způsob výroby plochých elektrod z lithia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256835

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kořínek Ivan, Moc Lubomír, Hrabal Ladislav

MPK: H01M 4/04

Značky: elektrod, výroby, lithia, plochých, způsob

Text:

...drátu připadá na jednotku objemu relativně velký povrch.Výše uvedené nedostatky odstraňuje z velké části způsob výroby plochých elektrod z lithia metodou studeného vysokotlakého protlačování lithiového ingotu přes průtlačnou matrici požadovaného tvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z protlačeného lithiového ingotu, rotujícího kolem své peñélné osy, Jsou odebírany ploché lithiové elektrody tlakem řezací struny, vedené kolmo k podélné...

Rozvodný kanál taveniny plastu vyhřívaný přímým průtokem elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256834

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janoušek František, Zábrš Evžen, Davídek Josef

MPK: B29C 45/27

Značky: průtokem, rozvodny, taveniny, plastů, proudu, kanál, přímým, vyhřívaný, elektrického

Text:

...epinačen indikujicim okanžik.uzevřeni dělených forem před evetřikem teveniny plastu.Výhodou řešení dle vynálezu je nižší epotřeba elektrické energie, jednodušší konetrukce e menšími náklady na elektrický instalační materiál. údržbu e opravy poškozenýoh topných tělee. Další výhodou je rovnoněrnoet ohřevu rozvodnàho kanálu a jim procházející taveniny plaetu v celé délce. Zvýši ae plynuloet a produktivita práce, protože náběh teploty...

Ohradová paleta, zejména pro tabulový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256833

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sehoř Karel, Strakoš Milan, Kuruc Josef

MPK: B65D 19/28, B65D 19/44

Značky: paleta, tabulový, ohradová, materiál, zejména

Text:

...písmene omege 31 fÄ,vzájemně pevně spojených ve svých rozíoh příčnými spojovacími nosníky. Ve střední části jsou na dolním vodorovném úseku podélných lomenýoh nosníků upevněny vedle sebe dva příčné podpěrnénosníky.K dolním rohům podélných lomených nosníků jsou připevně~ny příčné vodící lišty. Podélně bočnice jsou ukončeny ve zlomu podélných lomenýoh nosníků.Výhodou ohradové palety podle vynálezu je to, že umožňuje ukládání i vykládání...

Zařízení pro upínání a otáčení válcového tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256832

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pernica František

MPK: B23D 45/04, B25B 5/04

Značky: otáčení, zařízení, válcového, materiálů, tyčového, upínání

Text:

...materiálu v částečném řezu, na obr. 2 je znázorněn nárye hnaciho válce v částečnémřezu, na obr. 3 je znázorněn hnací válec vřezu vedenémVrovinou AnA z obr. 2, na obr. 4 je znázorněn nárye opěrnékladky v částečnám rezu e na obr. 5 je znázorněn řez vedený° 3 ° 25 a 332 Zařízení pro upináni a otáčení válcového tyčového materíá~lu podle vynálezú sestává z pevné čelistí 1. Pevná čelíet Á je upevněna na neznázorněném podstavci rozbrušovacího...

Měřidlo poloměrů oblouků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256831

Dátum: 15.04.1988

Autor: Břuska Otakar

MPK: G01B 5/20

Značky: poloměrů, oblouků, měřidlo

Text:

...určuje polo- měr. Měření je mnohem jednodušší a výsledky měření jsou přesnější než u běžných způsobü měření.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno měřidlo poloměrů oblouků podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno geometrické rozmístění trojúhelníkových těles pro výpočet a na obr. 2 je znázorněno schematické uspořádání měřidla.Měřidlo poloměru oblouku 1 je tvořeno dvěma trojúhelníkovými tělesy rovnoramennýmí nebo...

Koncová lišta nájezdové rampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256830

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlček Jaromír

MPK: B65G 69/28

Značky: rampy, koncová, nájezdové, lišta

Text:

...e spodní dosedací plocha prizmatického osazení je sfé~Koncová lišta podle vynálezu poskytuje stabilní přejezdový most schopný vyrovnávat výškové změny v poloze ložné plošiny nákledního prostředku. Výhody této koncové lišty se projevují zejména ve ąuojení se zdvížnou nájezdovou rampou.Podstata vynálezu je objasněna v dalším popisu s odkazemj ne připojený výkres, gde obr. l znázorňuje schémeticky postavenínákladního dopravnino...

Zdvižné zařízení sklopné nájezdové plošiny skladištní rampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256829

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vlček Jaromír, Zápalka Milan

MPK: B65G 69/24

Značky: skladištní, zdvižné, sklopné, nájezdové, plošiny, zařízení, rampy

Text:

...zdvižného zařízení podle vynálezu je to, že jew ho konstrukce představuje celek s vysokou životnosti s spolehlivostí umožňující bezproblémové ovládání sklopné plošiny, 256 829málo citlivé na neodborné zásahy obsluhy a vyznečující se klid-~ným chodem bez rázů e~to i-při plném zatížení.vynález je objesněn v dalším popisu s odkazem na připoje~ ný výkres, který ve schématickém pohledu znázorňuje funkci zdvižného zařízení.U...

Zdvižné ústrojí sklopné nájezdové plošiny skladištní rampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256828

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zápalka Milan, Vlček Jaromír

MPK: B65G 69/24

Značky: plošiny, rampy, skladištní, ústrojí, sklopné, nájezdové, zdvižné

Text:

...přímočarého hydromotoru, zpod jehož pís~ tu je hydraulická kapalina přiváděna přes řídící ventil a škrtí~ ci ventil potrubím do dna tlakového akumulátoru, jehož prostor nad plovoucím«pístem je vyplněn inertním plynom.Zdvižné-ústrojí podle vynálezu omezuje mezní nepříznivé jevy při dojezdu pístu hydromotoru a znečně snižuje nároky na po zornost a dovednost obsluhy 25 °a 2 °Ústrojí podle vynálezu je echématicky znázorněno na při pojeněm...

Plastbetonová vozovka s podkladem, zejména kovovým a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256827

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Ivan, Kocour Jan

MPK: E01C 7/30

Značky: vozovka, zejména, podkladem, kovovým, její, způsob, výroby, plastbetónová

Text:

...terénu. Příklad provedení plastbetonové vozovky podle vynálezuje schematicky zobrazen v příčnäm ŕezuna výkrese a v delším popsán spolu s příkladem výroby plastbetonová vozovky podle vynálezu.Ocelový podklad l je opatřen ochrannou vrstvou g, tvořanou metalizovaným kovovým povlaken nebo nanesením hmoty,jejíž základní součástí jo syntetická pryakyřice, a výhodou základní epoxidové barvy. Na ochranné vrstvě g je uložena rozváděcí vrstva Q,...

Zařízení pro odběr vzorků těživa na pásové dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256826

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plachý Karel, Hartman Pavel, Psika Jiří, Čepelák Josef

MPK: G01N 1/08

Značky: vzorků, pásové, odber, dopravě, těživa, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení pro odběr vzorků těživa na pásové dopravě podle vynálezu, kde na obr. l je boční pohled a na obr. 2 je čelní pohled na tlumící štít s klapkou v pootevřené poloze.Zařízení pro odběr vzorků těžíva na pásové doprevě je tvořeno tlumícím štítom l, který je v míàtě dopadu toku materiálu 1 opatřen obdélníkovým odběrovým otvorem É. Velikost obdélníkového odběrovho otvoru A je závislá na šířce dopravního pásu a průměrné...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 230 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256825

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolouchová Dagmar, Mrština Václav, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: teplých, textilie, stupňů, vpichovaná, celsia, filtrací, vzdušin

Text:

...a druhá polovina je vytvořena z vláken protažených z opačné strany textílie. Vpichovaná textílie podle obou variant se může tepelně zafixovat a potom se může impregnovat výše zmíněným vhodným pojivem. itW Při epojování aramidového vlákenného rouna se skleněnou tkani nou je výhodné použít speciální, tak zvaná šetrné plsticí jehhly, u nichž ostny jen nepatrně převyšují hranu pracovní části jehel a funkční část ostnu je menší než u běžných...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 170 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256824

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolouchová Dagmar, Mrština Václav, Albrecht Jiří

MPK: B01D 39/06, D04H 1/46

Značky: teplých, vzdušin, stupňů, celsia, textilie, vpichovaná, filtrací

Text:

...celou dobu provozu se zplodiny filtrují..V porovnání s filtračními skleněnými tkaninami je navržená vpiohovaná textílie odolnější vůči oděru a enadněji se zpracovává do tvaru hadicového filtru, přičemž vykazuje mnohem vyšší filtrační účinek, protože proniky se pohybují pod 5 mg/m 3, zatímco u skleněné tkaniny činí alespoň desetinásobek.Proti filtrační textílii z nomexových nebo rytonových vláken je navržená textílie o 20 až 50 levnější a...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256823

Dátum: 15.04.1988

Autori: Albrecht Jiří, Kolouchová Dagmar, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: textilie, celsia, teplých, vzdušin, stupňů, filtrací, vpichovaná

Text:

...50 i více mg/m 3. Kapsové filtry ze vpichované textílie podle vynálezu jsou trvale tepelně odolné do 200 °C při provozně unosné rozměrové stálosti, čemuž tak není u filtrů z aramidových a polytetrafluoretylenových vláken. Proti známým filtračním textiliím zhotoveným jen z polyakrylonitrilových vláken se u navržené textílie zlepšuje rozměrová stálost při zvýšení tepelné odolnosti ze 140 na 200 °C. íTyto a další výhody vpichované textílie podle...

Zařízení k regulaci polohy převíjecího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256822

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janík Jaroslav, Laciga Vlastislav

MPK: C14B 17/06

Značky: válce, převíjecího, polohy, regulaci, zařízení

Text:

...převíjecíoh vilců L a g (obr. 1). Vrchní převíjecí valec l je-uložen vyjínatelně příno v rámu gg a je k němu připojeno rameno al, na jehož konci je uložen naváděcí valec 3. Naváděcím válcem 1 je převinovaeí zaříe zení přiřazeno k výstupnínu dopravníku 1 neznázorněného koželužského opracovacího stroje. Na spodnín převíjecím-válci g je navinuta zásoba nábalového pásu ž, jenž je uzpůaoben k odvíjení přes naváděcí válec 1 na vrehní převíjeeí...

Imunosorbenty pro izolaci alfa-amylázy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256821

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hradil Jiří, Žerděv Anatolij, Orlova Galina, Nachapetjan Levon, Motina Larisa, Švec František, Jegorov Alexej

MPK: C12N 9/28

Značky: alfa-amylázy, imunosorbenty, jejich, způsob, izolaci, přípravy

Text:

...s kmene Bacilus substilis. Samozřejmě použití výše uvedene protilátky je jenom jednou 2 mnoha mož ností, protože immunizovat lze jakékoli živočíchy. S výhodou lze použít i tzv. monoklonálních protilátek připravovaných velmi spe cificky in vitro.Způsob prípravy immunosorbentů pro izolací qFamylázy podle předloženého vynálezu zjednodušuje proces immobilizace ligandu i separační proces a snižuje cenu separace dokonce i při vyšší...

Bednění pro vytváření betonových rohových spojů dvou na sebe kolmých panelů s profilovanými boky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256820

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krkoška Čestmír, Pavelka Petr, Částka Olivier

MPK: E04G 13/00

Značky: panelu, bednění, rohových, kolmých, spojů, betonových, vytváření, profilovanými

Text:

...mezi dvěma na sebe nevazujícími budovami, se odetraní bedněním podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává ze svislé trouby na jednom jejím konci opatřené opěrným osezením, ke které jsou připevněny nejméně dvěz kovového pásku vytvořené kotevní úchytky. Stěna svislé trouby,která je přivrácena do prostoru betonové zálivky, je opetřena průchozími otvory. Kotevní úchytka je upravena tak, že její jeden konec, který je za míetem...

Magnetická dvojhlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 256819

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žabka Karel, Čedník Josef, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/29

Značky: dvojhlava, magnetická

Text:

...obou magnetických hlav, nesoucí hlavní a pomocné jádra magnetických obvodů s mezilehlymi vložkami. Každáčelní plochą protnutá úběžnou plochou v průsečnici, ležícív referenční rovině, je rozdělena vložkou na plochu hlavního jadra a plochu pomocného jadra ve vzájemném poměruA B 1 4 ê 4 1, kde referenční rovina svírá s úběžnou plochou pomocného jádra úběžný úhel, 5 čelní plochou čelní úhel, s náběžnou plochon náhěžný úhel a s přiváděnou...

Způsob přípravy 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256818

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu, přípravy

Text:

...čímž se získá další podíl produktu a pak se destilací regeneruje metanol.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v ca 80 výtěžku bez dalšího čištění. Další případně isolované frakce z matečného metanolického filtrátu už obsahují směs 6-chlor-2 metoxybenzonitrilu a 2,6-dimetoxybenzonitrilu s nižšími body tání.Výhodou uvedeného postupu je jednoduchá a rychlá příprava.s malými nároky na spotřebu energií, pracovních sil a podstatněnižší...

Způsob čištění odběrových trubic a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256817

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozlík Vladimír, Houda Rudolf, Slouka Pavel

MPK: C10J 3/56

Značky: způsobu, trubic, zapojení, odběrových, čištění, provádění, způsob

Text:

...a je závisl§ 9 HĚehmotnosti.fluidní vrstvy, Tím odpadá nutnost regulace tlaku plynu pro profukování odběrových trubic. Další výhodou je, že k profukování je použito fluídizačního plynu, který se přivádí do reaktoru, nebo jeho složky.Z konstrukčního hlediska je výhodné, zejména u tlakových reaktorů, že odběrové trubice mohou být í malého průměru, řádověv mílimetrecn a může v nich být umístěno i další čídlo, např.termočlánek. vynález se...

Úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256816

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubín Sáva, Heřmánek Pavel, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/42

Značky: vibrátorů, třídiče, úchyt, skříň, vibračního

Text:

...rozvedení trakčních sil vibrátoru do bočníce, avšak« kritickým místem zůstává čelo profilu směrem dovnitř plochy ~bočnice a to bez ohledu na to, je-li výše uvedená kolmá pří ložka na čele tohoto profilu přívařena k bočnici či nikolív,nebot V každém případě v tomto místě dochází opět k vytvoření vrubu a konoentraci napětí V místě blízkém ke šroubu.Uvedené nedostatky odstraňuje úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídíče sypkých látek,...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: vozidel, kostra, zvláště, kolejových, přístrojů, elektrických, řídících

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Zařízení pro zapřádání příze u bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256814

Dátum: 15.04.1988

Autori: Buryšek František, Zemskov Genadij, Hortlík František, Ivanov Genadij, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, zapřádání, stroje, zařízení, spřádacího, bezvřetenového

Text:

...prvky, které s vynálezem souvisí. Zapřadací hlava A má zapřádací kanál 5 pro převzetí konce příze § od vyhledávací trubice 1 a její zavedení do výstupní trubice § spřádací jednotky 3, opatřené známým spřádacím ro 256 814torem lg. Výkyvné páka 3 se zapřádací hlavou 1 je upravena jako přímoohodný člen. Tento přímochodný člen - výkyvná páka 3 je určen pro vedení zapřádací hlavy A alespoň v její konečné fází pohybu při nasunování na výstupní...

Spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256813

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ivanov Genadij, Hortlík František, Šilar Zdeněk, Buryšek František

MPK: D01H 15/02

Značky: spřádací, stroj

Text:

...na obr. 3 je druhé provedení, kde oentrující plocha je upravena v zapřádací hlavě paralelně e oeou zapřádacího kanálu a nevaděč tvoří kuželovitý trn, upravený na epřádaoí jednotce a na obr. 4 je pak v řezu znázorněn náboj výkyvné páky se zepřádací hlavou a na hŕídeli upravenými elastickými vložkami, ktoré umožňují boční výkyv i výkyvné páky. Spřádací stroj je na obr. 1 znázorněn velmi echematicky, ne 256 013bot je obecně znám. Sestává ze...

Objímka pro projekční žárovky, zvláště halogenové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256812

Dátum: 15.04.1988

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H01R 33/06

Značky: halogenové, projekční, zvláště, žárovky, objímka

Text:

...levého přívodního kontaktu a druhá vyhnutá.koncová část je uložena v chybu prodloužené části pravého přívodního kontaktu.Popsaná objímka vykazuje vzhledem k objímce podle předmětu uváděného če. A 0 č. 198 658 řadu výhod. Zabezpečuje především kva» litní styk plochy kontaktů a kolíky paticežárovky během celé doby své činnosti a dodržuje maximální přípustné oteplení kontaktů.Spolehlivost, to znamená životnost takto upravené objímky je mini...

Zhášecí systém výkonového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256811

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesař Josef, Novotný Vladimír, Prajs Otakar, Bělohlávek Vladimír

MPK: H01H 33/915

Značky: systém, výkonového, vypínače, zhášecí

Text:

...horní části opatřena zpětnou klapkou lg.Sací prostor lgg je spojen s výtokovým prostorem lg štěrbinou ll, zakrytou během větší části vypinaciho pohybu pístem 1. Zhášeci prostor lgl je spojen s výtokovým prostorem lg otvorem ll,zakončeným ve zhášecím prostoru lgl zpětnou klapkou lä. Přepážka lg ve výtokovém prostoru lg se použije jen tehdy, je-li objem tohoto prostoru příliš velký (zejména u vypínačů vvn).V případě, že výtokový prostor lg je...

Zapojení pro kontrolu kvality přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256810

Dátum: 15.04.1988

Autor: Culka Jan

MPK: H04B 17/00

Značky: přenosu, kontrolu, zapojení, kvality

Text:

...poruch vyhlásením poplachu. Je spolehlivá, jednoduché e levné.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorkaA je připojene na vstup prvního monostebilního obvodu ł. Jeho neínvertující výstup je připojen na hodinový vstup a nulovací vstup druhého monostabilního obvodu g, jehož invertující výstup je přípojen na druhý vstup součinového hradla 3. Na první vstup soušinového hradla Q je připojen neinvertující výstup prvního...

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václavík Leoš, Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/00, F16C 3/00

Značky: prístroje, zejména, vřeteno, měřicí, přesné

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...

Zařízení pro kontinuální separaci přestřiků vodouředitelných nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256808

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Miloslav, Chvátal Petr, Čadek Miroslav, Vondrová Alena, Zapletal Zdeněk, Vondra Svatopluk, Trojan Václav

MPK: B05B 15/00

Značky: nátěrových, zařízení, vodouředitelných, kontinuální, přestřiků, separaci

Text:

...výfuken ee ovzduší nebo jako vlhkost v kalu jsou v porovnání s celkový objemom systénu znnedbetelnó,pro jejich doplňování je dostatočný zdroj vody, kterým je rozpouštěoí nádrž vybavena. Při použití sedinentační nádrže jako separačního stupně je sedimentační rychlost kelů dostatečně vysoká, kely jsou nelepivé a lze je ze sedinentační nádrže přečerpá vat nebo vyponštět bez zvýšených nároků na čištění usazovaciho prostoru.- 3 - 256 sna vynález...