Archív za 1988 rok

Strana 100

Způsob zvýšení produkce olefinů, zejména ethylenu, při pyrolýze uhlovodíků v kapalné a/nebo plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256887

Dátum: 15.04.1988

Autori: Simon Jolán, Karl Béla, Ottó Antal, Illés Vendel

MPK: C10G 47/32

Značky: kapalné, zvýšení, pyrolýze, zejména, plynné, produkce, olefinu, způsob, fázi, ethylenu, uhlovodíku

Text:

...7 aváděno za hodinu 2,7 až 2,8 kg benzínu a tolik vodní páry a vodíku a/nebo methanu, aby byl celkový molární poměr zřečovacích látek vztaženc k benzínu přibližně konstantní (2,7 až 2,8). V tomto rozmezí byl volen molární poměr vodíku, vztaženo k benzínu,v hodnotách 0,22, 0,45, 0,90 a 1,85, což ve stejně řadě odpovídá hmotnostním poměrům 0,0048,0,0098, 0,0 l 91 a 0,0399 kg/kg. Bylo vidět, že během pyrolýzy vzniká vodík také z uhlovodiků,a...

Zapojení pro dávkování nízkopopelnatého paliva do fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256886

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23K 3/14

Značky: nízkopopelnatého, paliva, dávkování, zapojení, fluidního, ohniště

Text:

...drtě vysocepopelnatého paliva nebo inertního materiálu oddělený od podávače paliva dalším uzávěrem vstupu paliva, přičemž uzavírací poloha obou vzájemné spojených uzávěrů je inversní.Výhodou vynálezu je zejména zamezení vznícení lehce vznětlivého paliva V prostoru podávače při odstavení fluidního ohniště do teplé zálohy, neboš při otevření uzávěru pod zásobníkem nevznětlivého materiálu se automaticky uzavírá vstup lehce vznětlivého paliva do...

Způsob přípravy cyklo-tetrafosforečnanu dikademnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256885

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/37

Značky: dikademnatého, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy

Text:

...blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomaleji a tím s co nejvyšším výtěžkem.Jinak by docházelo k nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňováni fosforečné složky,jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosfotečné kyseliny attm znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nizké rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktu a tím i určité zvýšení...

Posuvná západka s oboustrannou aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256884

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karas Miroslav, Piňos Miloš

MPK: F16B 1/02

Značky: posuvná, aretaci, oboustrannou, západka

Text:

...maticí 2, který zapadá do vodicí drážky 15 tělesa 6.V dutíně pláště l zápedky, mezi distanční vložkou l a osazením pláště l se nacházíšroubová pružina lg, která rozpíná dolní podložku ll a horní podložku lg. V tělese É jeuchycena páka ll s ochrannou koulí li.Při zasouvání západky 2 výchozí polohy podle obr. 1 do pracovní polohy podle obr. 2. obsluha pomocí páky ll opatřené ochrannou koulí ll otáčivým pohybem uvede do šroubového pohybu těleso...

Zapojení pro indikaci napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256883

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staszko Josef, Doležal Jiří, Walek Milan

MPK: G01R 19/155, G01R 19/00, G01R 19/145...

Značky: zapojení, indikaci, napětí

Text:

...svorku zdroje łł. Druhý konec třetího odporu łg je připojen na druhý kondenzátor gg, druhou Zenerovu diodu gg a osmý odpor łg. Druhý konec druhého kondenzátoru gg je připojen přes první elektroluminiscenční diodu 21 na anamltyristoru gg a dále na druhou elektroluminiscenční diodu gg, která je druhým koncem připojena na sedmý odpor gg, jenž je svým druhým koncem připojen na druhou svorku zdroje łł.Druhý konec druhé zenerovy diody gg je...

N-(2-Aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-N´,N´-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256882

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řežábek Karel, Schuh Jan, Krejčí Ivan, Černý Antonín, Taimr Jan, Křepelka Jiří

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: výroby, jejich, způsob, n-(2-aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-n´,n´-diethylmočoviny

Text:

...či chloridem cĺnatým při molárním poměru redukčni činidlo/výchozí prekursor 10 až 1,3, nebo s výhodou se roztok či suspenze díazoniové soli přidá do vody, vodného etanolu či dioxanu, nasyceného plynným oxidem siřičitým, popř. se do roztoku či suspenze diazoniové soli oxid siřičitý uvádí. Redukce oxidem siřičitým se provádí zpočátku za chlazení na 0 až 5 OC, později za teploty místnosti až za mirného přihřáti. Oproti diazotaci, která je...

Ochranný čepec pro použití ve zdravotnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 256881

Dátum: 15.04.1988

Autor: Procházka Rostislav

MPK: A42B 1/00

Značky: zdravotnictví, čepec, použití, ochranný

Text:

...ohraničené otvory qeometrického tvaru, sestává v tomto provedení 2 dýnka Ž elipsovitého tmmm, pevně spojeného s okolkem 6, například šitím.Dwúitá spodní část okolku 6 vytváří dutinu g, do které je navlečena vázací stuha 7Obr. 4 znázorňuje ochranný čepec pro pracovníky V průmyslu, zdravotnictví nebo obchodu,který je vytvořen kombinací dvou textilních materiálů. Dýnko §je vyrobeno z vysoce prodyšné pleteniny se stabilizovanou sítovou...

Zapojení pro ochranu pohonů s řízenými usměrňovači pracujícími zejména v invertorovém chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256880

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sláčik Stanislav, Mokroš Luděk

MPK: H02H 7/12, H02P 7/638

Značky: chodu, invertorovém, pracujícími, usměrňovači, řízenými, zejména, pohonů, zapojení, ochranu

Text:

...rychlovypinače a to při poklesu vstupniho napětí řízenéhousměrňovače pod nastavenou úroveň.K poklesu vstupního napětí řizeného usměrňovače dochází při poruchách V síti, silových a řídicích obvodech řizeného usměrñovače a při jeho proudovém přetižení a to nezávisle na okamžitém provazním stavu a zatiženi řízeného usměrňovače a prodlouženi komutačni doby ventilů řízeného usměrňovače.Na výkrese je blokové schéma zapojení pro ochranu...

Řídicí jednotka kompenzátoru zemského magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 256879

Dátum: 15.04.1988

Autori: Halousek Jan, Bláha Jiří

MPK: G01V 3/28

Značky: magnetického, kompenzátoru, jednotka, řídící, zemského

Text:

...referenčním napětovým zdrojem gg, připojeným jednak na referenční vstupy gg prvního číslicově analogického převodníku gl s prvním číslicovým přepínačem gg a druhým číslicovým přepínačem 32, jednak přes odpor Ag do uzlu il. Přesuzel gl je spojen první číslicově analogový převodník gl prvním výstupem 53 s prvním výkonovým blokem 5.Druhým výstupom 3 je spojen s prvním elektronickým obvodem gł variometru. Společný referenční napěčový...

Článkový výložník, zejména důlního zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256878

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelínský Jiří, Šabatka Lubomír, Trubáček Josef

MPK: E02F 9/14

Značky: důlního, výložník, zejména, článkový, zakladače

Text:

...funkce tlumiče je využito natáčení sousedních článků výložníku, které se na příklad projeví změnou vzdálenosti konoú jejich dolníoh pásů. zajištění dostatečného zdvihu tlumiče lze zajistit vhodným pákovým meohanismem.Při natáčení sousedních článků výložníku vznikají V tlumicích prvcích síly, které působí vždy proti směru pohybu. Výložník se při rozkmitání začne chovat jako spojitý nosník. Tím značné vzroste jeho odolnost proti...

Zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256877

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ustrnul Jaromír, Kindl Jaroslav, Martásek Enoch

MPK: E21F 13/04, B65G 47/00

Značky: dopravnících, dopravu, pásových, zařízení

Text:

...a podél ní jsou připevněna pevná, nebo zasouvatelná anebo sklápěcí boční madla.Výhodou zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících podle vynálezu je jednoduchá konstrukce a tím i snadné výroba s minimálními náklady. zařízení je snadno přemístitelné s minimálním záborem plochy, takže nepřekáží provozu dalším zařízením a manipulaci. Pcdstatnou výhodou je bezpečné nastupování na jedoucí pás přímo do jeho středu V ose, čímž se odstrañí...

Způsob přípravy 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256876

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popová Eva, Šlosar Petr, Horyna Jaroslav, Znamenáček Milan

MPK: C09B 1/34, C09B 1/30, B01J 23/72...

Značky: přípravy, způsob, jejich, 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin

Text:

...vysoce účinného Cu-katalyzátoru, sestávajíciho z porézního křemičitého nosiče s uchycenou mědĺ a oxidem mědným, připraveného dle A.O. 249 378, příkladu 1. 5,4 g sody, načež se směs zahřeje - v uzavřené nádobě na 80 °Ca na této teplotě udržuje po dobu 2 h. Reakční směs obsahuje 84 th 1 ~amino-4-mety 1 amino-anthrachinon-2-sulfokyseliny. Produkt se izoluje některým známým způsobem např. vykyselenim kyselinou solnou a odfiltrováním ziská se tak...

Regulátor délky odstřižku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256875

Dátum: 15.04.1988

Autori: Roučka Ladislav, Skočovský Ludvík, Makeš Jiří

MPK: G05D 3/20

Značky: odstřižků, regulátor, délky

Text:

...čítače 2. Na první výstup í bloku É řízení je připojen ovládací vstup l čtvrtého čítače 1,na druhý výstup 3 ovládací vstup p druhého čítače 5 s pžedvolbou, na třetí výstup Q ovládací vstup § čítače 2 s předvolbou, na výstup čtvrtý i ovládací vstup 3 generátoru lg impulsů a na pátý výstup j ovládací vstup 3 počítače ll s předvolbou.Datový výstup glgg prvního čítače ll s předvolbou tvoří výstup lg celého zařízení.Při přestavbě nůžek lg na...

Způsob zavážení vsázky na sazebnu vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256874

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vřeský Albert, Cintl Petr

MPK: C21B 7/20

Značky: vysoké, sazebnu, vsázky, zavážení, způsob

Text:

...nebo RR§kCtyřskipový systém může být někde nahrazen třískupovým, případně může být zavážka nádobami nahrazena pásovou dopravou vsázkových komponent na sazebnu. Struskotvorně prísady,vápenec nebo ocelárenská struska se přidávají vesměs do druhého zavážecího skipu s rudnou vsázkou a tak při systému zavážení RRKK se struskotvorné komponenty dostávají pod obě koksové zavážky.Obsah siry V surovém železu se sníží způsobem zavážení vsázky na...

Způsob intenzifikace studní

Načítavanie...

Číslo patentu: 256873

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hampel Jiří

MPK: E03B 3/15

Značky: intenzifikace, způsob, studní

Text:

...k reqeneraci, pokud se opakuje pravidelně V intervalech závislých na rychlosti kolmatace objektu, je zapotřebí pouze běžně dostupný kompresor. Podstatné se také zkracuje časová náročnost regeneračního zásahu. Oproti jednoduchým sondám umožňuje navržený způsob podstatné účinnější odkalení bez nebezpečí obsednutí trubky přivádějící tlakový přivádějící tlakový vzduch do sondy a snadný odvod vyplavovaných látek.Na připojených výkresech je...

Číslicový syntezátor kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256872

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03B 21/02

Značky: kmitočtu, číslicový, syntezátor

Text:

...řízení přednastavení čítače 3 čítajícího dolů, dále pak na děličku 1 frekvence.Vstupní pulzy o frekvenci fi jsou přivedeny na vstupní obvod l, který vždy bud na nástupní, nebo odcházející hrane generuje krátký pulz, který je veden jednak na řídící vstup registru 3 a umožňuje tak do registru Q zápis čísla, které je na datových Vstupech registru Q. Dále je tento pulz ze vstupního obvodu ł veden na nulovací vstup ćítače g čítajícího nahoru,...

Výsuvná část čelní stěny magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256871

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Radek

MPK: G11B 33/02

Značky: stěny, část, čelní, magnetofonu, výsuvná

Text:

...jeden nebo dva zajiščovací prvky § zakotvené ve hmotě přístroje pode dnem výsuvné části l v poloze odpovídající umístění vybrání Ä, 3. Odpružené zajišřovací prvky 2 zaskakují do vybrání Ä, A samočinně. V předních vybráních Ä zajištují uzavřenou polohu výsuvné části ł čelní stěny magnetofonu, v zadních vybráních Q zajiščují otevřenou polohu výsuvné části l čelní stěny magnetofonu a zabraňují jejímu nechtěnému úplnému vytažcní při vkládání...

Izolační pouzdro pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256870

Dátum: 15.04.1988

Autor: Taimr Vratislav

MPK: H05K 5/02

Značky: pouzdro, stykače, vypínače, vakuového, vypínací, izolační, část

Text:

...však je, že při respektování těchto okolností je lisovací forma značně složitá, cenově nákladná a její výroba vyžaduje velké množství nákladných frézařských prací.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje vynález izolačního pouzdra pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače, jehož podstata spočívá v tom, že izolační pouzdro vakuového zhâšedla je složeno ze dvou zrcadlově shodných tvárnic tvaru písmene L.Dělené uspořádání izolačního pouzdra...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/01

Značky: obsahu, pitných, organických, zákalů, zařízení, rozpuštěných, stanovení, zejména, dusičnanu, podzemních, povrchových, látek, velikostí

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Papírenská klížidla a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256868

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Zdeněk, Zamastil Václav, Libnarová Milena, Ditrych Zdeněk, Hájek Karel

MPK: D21H 3/02

Značky: jejich, způsob, klížidla, papírenská, přípravy

Text:

...dále neoabietová, dehydroabietová, hydro~ agietová, palustrová, dextropimarová a iscdextropimarová. K technicky významným derivátům pryskyřičných kyselín patří především jejich adukty s výše uvedenými alfa,beta-nenasycenými karboxylovými kyselinami nebo jejich anhydridy, hlavně s maleinanhydridem.Dále jsou vhodné reakčnĺ produkty s formaldehydem, hydrogenované a polymerované pryskyřičné kyseliny. Používaji se produkty 0 teplotě měknuti...

Papírenská klížidla a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256867

Dátum: 15.04.1988

Autori: Libnarová Milena, Hájek Karel, Husák Jiří, Vokáč Marek, Ditrych Zdeněk, Bandžuch Jan, Vašíček Zdeněk

MPK: D21H 3/02

Značky: papírenská, výroby, klížidla, jejich, způsob

Text:

...polymerované pryskyřičné kyseliny. Používají se produkty o teplotě měknutí 50 až 120 OC a obsahu karboxylových skupin 40 až 180 g/1 000 g. S polymerními karboxylovými kyselinami se kombinují ve hmotnostním poměru 0,050,95 až 0,950,05.Popsané směsi polymerních karboxylových kyselín, pryskyříčných kyselín a/nebo jejích derívátü se dispergují ve vodě v přítomnosti tenzídů a/nebo ochranných koloidů. Obvykle se používá voda změkčená,...

Způsob ochrany oxidu stříbrného před působením oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256866

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fiedlerová Jana, Koller Aleš, Tihon Josef

MPK: H01M 4/54

Značky: oxidů, ochrany, před, působením, uhličitého, stříbrného, způsob

Text:

...na tom, že oxid sžříbrný je mírně alkalický a může reagovat s kyselými látkami.Jestliže na povrch oxidu stříbrného se adsorbuje kyselá organické látka, pak i velmi slabá vrstva zabráni další reakci s oxdiem uhličitým. Organická látka se nejdříve sorbuje chemisorpci na alkalickýoh centrech oxidu stříbrného a další množství se sorbuje fyzikálně. Výběr látek sloužícíoh jako ochrana oxidu stříbrného není jednoduchý, protože oxid stříbrný má...

Zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256865

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01G 9/20

Značky: polohy, fotoelektrických, zapojení, snímačů, obvodů, vstupního

Text:

...na změnu teploty okolí, ve velkém rozsahu na změnu teploty snímaného materiálu, změnu okolního osvětelní a vylučuje vliv rušivých světelných efektů pocházenících od zářivek a výbojek. Tyto příznivé vlastnosti se projeví ve snímačích polohy, zejménareflexních a světelných závor. zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém výkresu.zapojení vstupního obvodu fotoelektrických snímačů sestává z prvního odporu l, který je spojen jedním vývodem s...

Zapojení pro řízení polohy vícefázových indukčních motorů s vinutým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256864

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michalík Petr, Spíral Ludvík

MPK: H02P 7/40

Značky: motorů, indukčních, polohy, zapojení, vícefázových, řízení, rotorem, vinutým

Text:

...uvedeného zapojení je, že umožňuje jednoduchým způsobem měnit velikost úhlového natočení hřídele, změnou fázového posunu, případně pri provozu V diskrétním režimu umožňuje měnit velikost kroku motoru a při použití výkonného motoru lze docílit krokového motoru s vyšším výkonnovým využitím.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení podle vynálezu.Výstup zdroje harmonického napětí l je zapojen s obvodem 2 s řiditelným fázovým posunem...

Způsob výroby kvasničného autolyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256863

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adámek Lubomír, Štros František, Rybářová Johanna, Rut Miloslav, Karnet Jiří

MPK: A23J 1/18

Značky: autolyzátu, kvasničného, výroby, způsob

Text:

...autolýza je způsobena větší pevnosti buněčných stěn a dalších membrán ve srovnání s kvasinkami rodu Saccharomyces. Proti uvedeným kvasinkám však mají výhodu v tom, že tvorba jejich biomasy 2 tradičních i netradičních zdrojů je efektivnější, rychlejší a obsahují vice bilkovin a nukleových kyselín. Z těchto důvodů jsou levnějši surovinou pro výrobu kvasničných autolyzátü 5 přiznivými chučovými vlastnostmi.Tyto nevýhody jsou odstraněny...

Modulový operační zásobník se značením opracovaných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256862

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B65G 47/24, B23Q 7/00

Značky: polotovarů, modulový, operační, zásobník, značením, opracovaných

Text:

...vedením gg uloženým točně na čepech gg. Nastavenou polohu pantografických vedení gg aretují pojístky gg. Značící Šrvek 55 se sdruženým značícím nástrojem gg je možno umístit v horní či spodní části držákem gg a to podle situování opracované plochy polotovarugl. Vyvozování značíci síly může být řešeno tlakemModulový operační zásobník se značícím zařízením je ovládán vlastním řídicím systémem 31 s napojením na řídící systém celého...

Obvod pro zhášení paprsku obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256861

Dátum: 15.04.1988

Autori: Deyl Otakar, Nedvěd Jiří, Boháč Jiří

MPK: H04N 5/44

Značky: zhášení, obrazovky, paprsků, obvod

Text:

...napájecí zdroj na menší výkon. V důsledku toho, že se zamezí překračování špičkového proudu katod obrazovky při bezprostředně provedeném startu po vypnutí, nedochází k předčasnému vyčerpání katod barevné obrazovky a tím se prodlužuje její žovotnost.Obvod pro zhášení paprsku obrazovky bude blíže popsán podle připojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje zapojení obvodu, kde první mřížka obrazovky je uzemněna přes kondensátor a přes diodu,...

Pojicí směs na bázi polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256860

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tesař Petr, Tesařová Anna

MPK: D06N 3/14

Značky: polyuretánu, bázi, pojicí, směs

Text:

...1,6 hexandiisokyanát aj. Podrobný popis technologie polyuretanových pěn je uveden např. v knize Domr brow - Polyuretany (SNTL, Praha 1961) nebo V knize Becker~v Polyurethane (VEB Fachbuchverlag,Leipzig 1973).Pojící směs je tak koncipována, že základní poměr polyestexpolyolu a diizokyanátu je dan izokyanátovým indexem V tozmezí 200 až 400. Pro napěňování je zvolena kombinace chemického a fyzikálního způsobu, přičemž pro chemické napěňování...

Způsob výroby antimagnetického oxidu nikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256859

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Zdeněk, Brodský Ladislav, Hanus Václav, Brunclík Jan, Hudec Josef, Havel Petr, Málek Jiří

MPK: C01G 53/04, B03C 1/00

Značky: antimagnetického, nikelnatého, způsob, oxidů, výroby

Text:

...separaci nutně předcházi odpovída~ jící stupeň mleti zpracovávané suroviny oxidů niklu.Přednosti vynálezu je, že lze podle něho zpracovávat s daleko větší prcduktivitou a hospodárnosti všechny druhy oxidů niklu s vysokým obsahem magnetických podilů. Další výhodou zpracování oxidů niklu podle vynálezu je možnost podstatného zvýšení výroby bez dalších vyvolaných investic.Odseparovaný magnetický podíl s vysokým obsahem kovového niklu lze s...

Scezovací zařízení jednokomorových aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256858

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hűbner Pavel, Kittler Jiří, Fáměra Jiří, Kadlec Václav

MPK: B01D 23/02

Značky: zařízení, úpravu, scezovací, jednokomorových, aparátu

Text:

...sběrač vede take k nutnosti centrálního vývodu upravené vody z pod klenutého dna, což rovněž vyžaduje stavební výšku aparátu.Tyto nevýhody řeší soezovací zařízení podle vynálezu, které je tvořeno rovinným drenážním roětem s radiálním truhkovým sběračem uloženým na rovinné oddělovací desce, vyztužené z opačné strany centrálním prstencem a radiálními žebry. oddělovací deska vytváří u jednokomorového aparátu dno.Provedení podle vynálezu...

Imobilizované pektolytické enzymy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256857

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra, Stratilová Eva

MPK: C12N 11/14

Značky: pektolytické, imobilizované, enzymy

Text:

...nežádoucím způsobem ovlivňuje rychlost reakce, vyšší naopak může způsobit desaktivaci enzymu. Reakční doba se řídí především žádoucim stupněm konverse,teplotou a přebytkem enzymu, obvykle se pohybuje v rozmezí několika hodin do několika desítek hodin. Po skončené reakoi se imobilizovaný enzym oddělí od reakční směsi výhodně filtrací,nebo dekantací, případně promyje vodou, nebo tlumivým roztokom.Výhodou takto připravených imobilizovaných...

Způsob výroby anorganických nosičů pro imobilizaci enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256856

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čapka Martin, Stratilová Eva, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: nosičů, výroby, imobilizaci, způsob, anorganických, enzymů

Text:

...reakcí keramického nosiče s alkoxysilylsubstituovaným propylaminem.Ačkoliv lze použít i jiných teplot, je výhodné provádět vlastní reakci glutaraldehydus aminoskupinou při teplotách 15 až 35 OC, rovněž je výhodné použití tlumivého vodného roztoku o pH 5 až 8,0. Vzájemný poměr glutaraldehydu a aminoskupin se sice řídí stechiometrií reakce, V zájmu jejího urychlení a dosažení vysokých konverzí je výhodné použít několikanâsobněho přebytku...

Nástřešní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256855

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimánek Václav, Grofčík Ján, Boleslawský Bedřich, Grega Štefan

MPK: F24F 12/00

Značky: jednotka, rekuperací, větrací, nástřešní, tepla

Text:

...vodorovné přepážka lg na straně výtlaku a vodorovná přepážka lg na straně sání.Deskový rekuperační výměník g přiléhá svojí přední boční stěnou na plášť skříně 2 a zadní boční stěnou na svislou příčnou přepážku lg. Mezi pláštěm skříně g a svislou příčnou přepážkou lg a spodní svislou podélnou přepážkou lg je klapková přepážka lg, ve které je upevněna obtoková klapka § a recirkulační klapka 1.V plášti skříně g je vestavěna klapka Q sání...

Ofsetová a knihtisková barva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256854

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staněk Milan, Sternschuss Antonín, Pasecký Jan, Veselá Helena, Šlapáková Jarmila

MPK: C08G 8/34, C09D 11/08

Značky: knihtisková, barva, ofsetová

Text:

...10 1,0Roztok naftenátu manganu 5 1,0obdobné jako v příkladu 1 bylo při teplotě 255 °C během 18,45 hodin svařeno 3 578 g kalafuny 110,62 ekvivalentů) 242 g maleinanhydridu (4,94 ekvivalentů), 621 g pentaerythritu(18,26 ekvivalenců) a 320 q fenolformaldehydové pryskyřice. Celkový součet karboxylových ekvivalentů je 15,56 a z toho 31,7 připadá na maleinanhydrid. Poměr hydroxylových a karboxylových skupin je 1,17. Bylo nadestilováno 360 9...

Zařízení pro vyvolání dojmu zmizení pozorovaného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256853

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dvořák František

MPK: A63J 23/00

Značky: zmizení, zařízení, vyvolání, dojmu, pozorovaného, objektu

Text:

...zapojena tak, že pomocí všeobecně známých zařízení lze jejich světelný tok měnitrázem nebo plynule od nulové hodnoty až po maximum. Okno pro pozorovatele opatřené směrovacími clonami je umístěno V jednom poloprostoru tak, že směr pozorovaní je šikmý vzhledem k průhledné stěně. Pozorovaný objekt je umístěn V druhém poloprostoru za průhlednou stěnou. Dojem zmizení nastane po zatemnění poloprostoru, ve kterém je pozorovaný objekt, a po...

Obvod progresívní regulace teploty transkutánní sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256852

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šebela Arnošt

MPK: G05D 23/19

Značky: transkutánní, teploty, sondy, obvod, progresivní, regulace

Text:

...hodnotu a v okamžiku, kdy otáčky vzrostou nad jmenovitou hodnotu, jsou spínací prvky rozpojeny.V konkrétním výhodném provedení je zařízení podle vynálezu opatřeno čtyřmi spínacímí prvky a snímacím ústrojím pro snímání průohodu střídavého proudu v jednotlivých fázích nulou. Tato úprava slouží k rychlé změně otáček a popřípadě k rychlé reverzací chodu motoru a k synchronizaci spínání jednotlivých fází.S pomocí těchto čtyř spínacích...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk, Vašíček Alois, Šedý Václav, Král Jan

MPK: H02P 5/16

Značky: řízení, elektromotorů, zařízení, otáček, způsobu, provádění, způsob, tohoto

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Těleso ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256850

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gala Alexander, Harazim Alfons, Kerlín Kurt, Lébl Pavel, Král Jan

MPK: F16K 1/06

Značky: ventilu, těleso

Text:

...v průtočném kanále l zakončeném připojovacím průměrem Q upravenu komoru g váloového tvaru pro uložení neznázorněného uzávěru ventilu navazující svým čelem tvaru komolého kužele Q prostřednictvím.těsnícího sedla A na lomený kanál 2 tvaru dvou navzájom proniklých válcových ploch o kruhověm průřezu, z nichž alespoň jedna válcová plocha je v ohybu lomeného kanálu 2 ukončena částí s ni souosé kuželové plochy É. Hodnota vrcholového úhlu fřkomolého...

Závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 256849

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dan Jiří

MPK: F16L 3/00

Značky: závěs

Text:

...provedení závěsů jsou sohemeticky zobrazeny na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je nárys části čtyřhranněho přírubového potrubí se znázorněnými dvěmažávěsy,obr. 2 řez potrubí z obr. 1 v rovině přírubového spoje, obr. 3 řez dle obr. 2 pro potrubí malých světlostí, obr. 4 nárys alternativního provedení závěsů čtyřhranných potrubí zavěěených ve větší vzdálennsti od závěsné desky, obr. 5 řez potrubí v rovině příruby se závěsem z obr. 4 a obr....

Zapojení přizpůsobovacího obvodu řídicího systému s velkým počtem vstupních a výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256848

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Pravdomil, Souček Jiří, Dušek Bedřich, Kondr Jan

MPK: G05B 19/42

Značky: počtem, přizpůsobovacího, zapojení, signálu, výstupních, řídicího, obvodů, velkým, systému, vstupních

Text:

...Druhý rozšiřovací obousměrný povelový vývod převodního bloku je spojen s obousměrným povelovým vývodem druhého rozěiřovaoího výstupního blokuna s obousměrným povelovým vývodem druhého rozšiřovacího vstupního bloku, jehož datový výstup je spojen s datovým vstupom druhého rozšiřovacího výotupního bloku a se druhým rozšiřovacím obousměrným datovým vývodem převodního bloku. Druhý rozšiřovací obousměrný adresový vývod převodního bloku je spojen s...