Archív za 1988 rok

Strana 10

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259788

Dátum: 15.11.1988

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B01J 3/06

Značky: vysokotlaký, nástroj

Text:

...části pracovní dutiny dl v rozmezí 1,05 až 1,2 a poměru mezi výškou přechodového kužele hp a celkovou výškou pracovní dum tiny hc V rozmezí 0,15 až 0,25.Výhodou navrženć konstrukce je, že dochází ke snížení redukovených napětí v rovině symetrie matrice téměř o 10 , cožje z hlediska namáhání dílů ze slinutých karbidů významné, nebot při provozním zatížení se tato pohybují téměř na mezi pevnosti. Přechodový kužel pracovní dutiny vhodně...

Sušárna s předehříváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259787

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, předehříváním

Text:

...hřebenovým potrubím. Podstata vynálezu spočivá v tom, že dno hřebenového potrubí,uspořâdaného v násypném prostoru sušárny, je sklo něno pod úhlem od horizontály.Sušárna s pŕedehříváním podle vynálezu dosahuje optimáluího využití tepelné energie odpadního vzduchu okamžitě po násypu sušeného materiálu a zaručuje bezproblémový odtok kondenzátu. Tím se zrychli a zefektivni sušicí proces.Příklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn...

Podavač kusových polotovarů do tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259786

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/02

Značky: kusových, polotovarů, nástroje, tvářecího, podávač

Text:

...Podavačem podle vynúlezu so odstnaňují tčžkosti se zosunutím, případně zaekočenim polotovoru ve vychystúvncím mietěd 0 klêštin. Je jim umožněno podávání polotovnrů i při pretlačovocích operacích.Příklad provedení předmětu vyndlozu joznážprnêh . na připojeném výkresu na němž obr 1 znázorňuje půdoryoný pohled na podoveč a jeho ovládání a obr. 2 představuje řez předníPodavač łje znázorněn ve své přední poloze, kdy polotovar 55 je-přiveden do...

Těsnění pístu ve válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259785

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pelech Ivan, Brůha Petr

MPK: F16J 3/00

Značky: válci, těsnění, pístů

Text:

...sestává z velivé membrány g. která Je rozepřena mezi pistem g a válcem g sestávajicim 2 prvého válcového tělesa gg a druhého válcového tělesaĺgł. Valivá membrána.ł má tvar dvoup 1 ášřovátrubice 5 a Její mezikružni prostor § je vyplněn tlakovým mádiem Q. Ve vnějším plášti Z dvoupláštové trubice A Jep upraven obvodový otvor g s limcovými okraji § nàvlečenými na die» tančniprstenec łgsevřený mezi válcovými tělesy 39, 3 pomoc svorniků lg,...

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loučka Tomáš, Broul Miroslav, Novák Jaromír, Švehla Josef

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, způsob, fosforečnanu, získavání, vzácných, koncentrátů

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Zařízení pro výrobu harmonikového skládacího měchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259783

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kocůrek Ladislav

MPK: B32B 35/00

Značky: zařízení, harmonikového, výrobu, měchu, skládacího

Text:

...omezovocí izolace Ž. Noeníky 1 jsou v příčném směruve tvaru písmena Q, ktorý vytváří dutinu łg pro svařená tex tilní žobra l a jsou upevněny na zvedací desku g, jež je přiohycena na.neznázorněné zvedací zařízení svařovacího liouo Toto zařízení realizuje pŕacovní posuv a přítlak protíelektrody Q a ovařovaných textilních žeber ł k tvarové elektrodě łł. Tvarově elektrody łł, protielektrody Q a nosníky 1 obepínají textilní žebra ł po jejích...

Devarka z umělé hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259782

Dátum: 15.11.1988

Autor: Petříček Václav

MPK: F17C 3/08

Značky: devarka, hmoty, umělé

Text:

...které jsou přímo uměrné děláce vláken-a ta je určena průměrem dna Z a víka 3 devarky.v důsledku těchto kontrakcí pak u stávajících devarek větších.průměrů dochàzík trhání lepenýćh spojů. Pokud se však na vněj ší a vnitřní straně dna g,případně víka ä,vytvoří ve vždâlenostíí 1 až 15 mm od lepeného spoje tj od vàloového plášte 1, nebohřdla i drážka,kontrakce v namáhané častí spoje se zmenší ůměrně zkrácení armovaného vlákna. Kromě toho...

Zařízení pro dopravu kartonů do stohovacích strojů obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259781

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hořica Miloš, Fencl Vratislav

MPK: B65G 49/08, B07C 5/00

Značky: obkládaček, zařízení, stohovacích, strojů, dopravu, kartónu

Text:

...tím, že závěsný dopravník (30) opatřený vozíky (40) je umís~ těn nad podavačem (1) kartonů (80) a stohovacímí stroji (70). obkládaček, které Jsou opatřeny sklápěči (so) vidlic (43),přičemž v místě před podavačem (1) kartonů (80) je závěsný dopravník (30) opatřen zvedačem (60) vidlic (43).Zařízenípdle bodu 1, vyznačené tím, že podavač (1) kartonů (80) aestává ze stojanu (10) nesomww dopravník (13) 5 pohoňem (14),přičemž koncové...

Tyrsková komora odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259780

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odváděče, tyrsková, kondenzátu, komora

Text:

...prázdných kartoną určených k naplnění obkládačkami ve etohovacích etrojích a ukládání kartonů do těchto stroJů,Je ve třídírnách 4 obk 1 ádaček prováděna rčně.Ruční manipuleci 3 prázdnými kartony odstraňuje zařízení podle vynálezu, ktoré seetává z podavače kertonů, který naeunuje prázdné kartoný na vidlice vozíků závěsného dopravníku. Závěený dopravník prochází~nad podavačem a stohovacími stroji obkládaček,které poňoeí skláýěčevid 1...

Tryskový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259779

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: tryskový, odváděč, kondenzátu

Text:

...je příváděn hrdlem g do válcového nátrubku 2, který je svou horní částí přiveřen ke apodni ploše dna 5 kondenzačni nádoby ł a ve své podníčáet 1 Je opatřen uzávěrnou přirubou Ž,v jejímž náboji §.je přestevně po» moci regulačniho šroubu 1 e pojistné matice § uloženo vřeteno 2 tryekové kuželky łg,.kferá prochází kruhovým otvorem łł ve dnu~ 1 a zasahuje do kuželové díry gg válcoýého tělese łg, ktoré Je volně usazeno na dnu 5 kondenzačnínádoby...

Způsob recyklizace přebytečné skloviny při náběru skloviny z volné hladiny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259778

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bendlová Alena, Novák Václav, Treml Karel, Holec Jiří, Hlubůček Pavel, Drbohlav František

MPK: C03B 7/00

Značky: skloviny, zařízení, recyklizace, tohoto, hladiny, způsobu, volně, náběru, způsob, přebytečné, provádění

Text:

...horniho otopu na bdkápnutou přebytečnou sklovinu se sklovina rozlévá vo velmi tenké vnatvě a odtéká bez bublin a nehomogenit opět do utàvené àkloviny. Řešení předpeci podle vynálozu umožňuje využití mechanických nebiracich nástro 3 ů,např.mechanických,rotečních,ąacíchyapod.bez znàčných nároků na prostor a energií a bez přídavné homogenizace sklovinyngchadly. Tato předpecí 30 možno napojitna jakoukoliv pre-Áoovní část tavicího agregátu nebo...

Zařízení pro elektrický ohřev tvarových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259777

Dátum: 15.11.1988

Autori: Purmenský Jaroslav, Raška Bohumil, Zajíc Jaroslav

MPK: H05B 3/54

Značky: zařízení, elektricky, ohrev, těles, tvarových

Text:

...Podstatou vynálezu je, že ohebné elektrické topné prvky jsou připevą něny k pružné tepelné izolací a plášti pomocí posuvných úvązků se zarážkami a na plášti Jsou upevněny upínaci prvky pro přitlaöení pláště kohřivanému tvarovému tělesu.Zařizenídle vvnálezu umožňuje proti dosavadnímu stavu podstatné rychlejší instalaci 1 demontáž. Pouhým přiloženim zařízení v místě ohřevu a jeho přitlačením pomocí upinacíchprvků dojde vlivem pružnéhot 1 aku...

Složený dutý hřídel spojený svářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259776

Dátum: 15.11.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F16G 3/02

Značky: složený, dutý, spojený, svařením, hřídel

Text:

...složeného dutéhorhřídele 3 částí přibližně stejných vnějěíchlprůměrů, kde je kovsvarového spoje namáhán nejméněvpřízndvě tahem. Rovněž Je odstraněna nevýhoda trubky spojená s napojovanou částí koutovým svarem, Apro ktorý musí být vnější průměr napojované části roven nejmáněsouštu horního mezního vnějěího průměru trubky zýětěeného o dvoj»násobek Její Jmenovité tlouštkka Při takovém rozdílu průměru se ~ zvyšuje nebezpečná koncentrace napětí v...

Způsob řízení procesu navařování výstelek automatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259775

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bělohubý Vladimír, Elčkner Jaroslav, Bervida Bohumil

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, navařování, automatem, výstelek, procesu, řízení

Text:

...É v h Přiklad Způsob řízení procesu nevařování výstelek auto matem byl prakticky použit při nevařováni výstelky z austenitického antikorozního materiálu na vnitřní povrch hladké sekce tlakové nádoby Jaderného reaktoru. Jeho podmínky Jsou znážorněny na připojeném výkreeu. Jeho obr. 1 znázorňuje svislý řež touto sekci s provedeným návarem výsteíky, obr. 2 představuje v řezu rozměry e skladba hcueenek V jednom průchodu návaru, prováděného...

Zapojení ochrany transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259774

Dátum: 15.11.1988

Autor: Klinkovský Tomáš

MPK: H02H 7/04

Značky: ochrany, zapojení, transformátoru

Text:

...odporu je dále připojen druhý odpor do báze trenpistoru, jehož emitor je připojen ke zdroji etejnosměrného napětí a jehož kolektor je připojen r řídicíe 1 ektrodětriàku,jehož první anoda je připojena k zemi a druhá anoda k vývodu malého napě- tí. Mezi bázi a emitor tranzistoru je připojen kondenzátor.Na připojeném výkreeu je eohematicky znázorněno zapojení ochrany traneformátoru, kde z vývodů velmi malého napětí ag Jsou připojeny diody 2...

Proplétací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259773

Dátum: 15.11.1988

Autori: Humplík Antonín, Kazda Ota, Kopal Jaroslav

MPK: D04B 23/10

Značky: stroj, proplétací

Text:

...pro příčné ukládání vlákennéhopásu, zejména pásu nízká plošné hmotnosti, předřszené proplétscímu ústrojí.Podstata proplétacího stroje podle vynálezu spočíváv tom, že nařízení pro tvorbu pásu vláken tvoří za sebou následující uspořádání poddvacího ústrojí, pánvového dávko j vacího ústrojí s rozvolňovecího válce, k němu je přisazenajednak tangencíálně ofukovací hubice a jednak radiálně směrňovací lište. Dále nsvazuje uspořádání...

Zapojení obvodů jednočinného měniče se zdokonaleným buzením koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259772

Dátum: 15.11.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: stupně, koncového, jednočinného, zapojení, měniče, buzením, obvodů, zdokonaleným

Text:

...je spojen jednak S prvním vý vvodem kondenzátoru zpětného běhu a jednak s vybíjecím odporemochrany, který je svým druhým vývodem spojen jednak s druhým vývodem kondenzátoru ochrany koncového tranzistoru, jejíž katoda je s druhým vývodem kondenzátoru zpětného běhu připojena na zem. «Výhodou navrženého zapojení je dosažení přijatelných parametrů měničového palubního zdroje pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další...

Fixační přípravek pro pájení skleněných dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259771

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bílek Miroslav

MPK: C03B 23/217

Značky: pájení, přípravek, fixační, sklenených, dílů

Text:

...je nižší než tvrdost sklaobrazovky. Je výhodné, jestliže jsou distanční opěrky zhotoveny ze žáruvzdorné oceli nebo z nik 1 u.Tvarové a materiálové řešení distančníoh opěrek podle tohoto vynálezu dává spolehlivá záruky reprodukovatelnosti sestavení skleněnýoh dílů do fixačniho přípravku 1 v případě drobných derormací povrchu skleněných dílů obrazovky v blízkosti okolí kon taktu skla s distanční opěrkou, přičemž vhodně volený kov prodistanční...

Lanová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259770

Dátum: 15.11.1988

Autori: Červený Václav, Techl Jiří

MPK: F16G 11/20

Značky: koncovka, lanová

Text:

...nářadí a pomůcek. Tím se umožňujezkracování závěsnýoh kapacitníoh elektrod podle potřeby přímo v měřeném technologickém uzlu při zajištění požadované pevnosti v tahu.mPříklad provedení lanové koncovky podle vynálezu Je znázorněn na připojených výkresoch. Na obr. 1 Je pouzdro lanové koncovky se dvěma navzájom rovnoběžnými příčnými upevňovacími otvory v nárysném řezu. Na obr. 2 je lanové koncovka a pouzdrem se dvěma na sebekolmými příčnými...

Zapojení pro současný přenos jednoho hovorového signálu a dvou digitálních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259769

Dátum: 15.11.1988

Autori: Malina Luboš, Morávek Jaroslav

MPK: G08C 19/12

Značky: signálu, jednoho, prenos, digitálních, hovorového, zapojení, současný

Text:

...výstup je zároveň výstupem hovorového signá lu gą z příjímače dálkováho ovládání, jednak první pásmovou propust 11,23 kterou je připojen první amplitudový detektor jgg jehož výstup je výstupem gg sériového digitálního signálu, jednak druhá pásmová propust l 2 za kterou je připojen druhý amplitudový detektor gg, jehož výstup je zapojen na vstup sério-paralelního převodníku gl,ke kterému je připojen výstup volně běžícího stabilního generátoru...

Zapojení pro řízení krokování krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259768

Dátum: 15.11.1988

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00, H02K 37/00

Značky: krokového, řízení, krokování, zapojení, motorů

Text:

...vektorů W,A. magnetického toku dvou fázi čtyřfázového krokové ho motoru.Jak je znázorněno na obr. 1 je středový vývod bifilárních vinutí Al, gg první fáze A motoru připojen přes první ochranný odpor ggi, přemostěný první ochrannou diodou 29 a přes seriově zapojené odpory El, gg,g 3 s paralelné zapojenými pro obousměrnoupnopustnost elektronickými spínecími prvky El, gg, 21 a diodamiQł, gg, Q první fáze A krokového motoru ke kladnému napětovému...

Zařízení k ovládání chytačů rotačního předchytače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259767

Dátum: 15.11.1988

Autori: Videnský František, Drlík Vladimír

MPK: B65H 5/14

Značky: předchytače, chytačů, ovládání, zařízení, rotačního

Text:

...po poměrně krátké křívková dráze, což zvyšuje kvalitu soutísku Další výhodou uvedeného zeřízení je, že dorazová lišta je pevná e rovněž chytačová hřídel je pevné uložená.Tím jsou odstraněny rámy s chvění v chytačovám mechenismu, ee umožňuje zvýšení výkonu tiskového stroje.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno uvedená zařízení v částečněm podélném řezu, na obr. 2 je ànázorněn příčný řez...

Zapojení pro generaci zapisovaného signálu v kódu MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 259766

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel, Smíšek Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: signálu, kódu, generaci, zapojení, zapisovaného

Text:

...je připojen první vstup § 1 druhého součinu součtově-souči nového obvodu 5, přičemž přívod Qg.posouvecího bitového signálu je připojen k hodinovému vstupu lg prvního posuvného registru a ke vstupu 3 invertoru 1, jehož výstup ąg je připojen k hodinovému vstupu gg druhého posuvného registru g a k samoststnému vstupu 11 dekodérui, jehož třetí výstup gs je připojen k datové svorce 1 třetího klopného obvodu 1, k němuž je připojen první vstup...

Zapojení pro kontrolu činnosti generátoru opravného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259765

Dátum: 15.11.1988

Autori: Adam Tomáš, Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 13/00, G06F 11/09

Značky: generátoru, opravného, kódu, kontrolu, činnosti, zapojení

Text:

...1 opravného kődu čtené informace, jehož skupina výstupů 11 je připojena k dekodéru 3, jehož výstup 5 je připojen k datovému vstupuäłrvního klopnéhoobvodu 2 á kdatovému vstupu Q druhé~ ho klopného obvodu§, k jehož hodinové svorce gg je připojen pří vodQ 1 signálu konce čtení, přičemž přívod QQ signálu konce zápi-su je připojen k hodinové svorce gg prvního klopného obvodu 2,jehož výstup 21 signálu poruchy generátorů opravného kodu...

Autobenzin s nízkým obsahem antidetonátorů na bázi olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259764

Dátum: 15.11.1988

Autori: Marek Miloš, Schröngut Jiří, Černý Jaroslav, Filip Petr, Macek Vladimír, Rybár Petr, Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10L 1/06

Značky: antidetonátorů, bázi, olova, obsahem, nízkým, autobenzín

Text:

...do autobenzinu se nepřekroči obsah chioru 10 ppm hmot což je méně než desetina halogenü pridaných jako vynašeče s alkylolovem. Z definice vynálezu dále vyplývá. že je souvislost mezi koncentraci antidetonátoru v autobenzinu a jeho eloženim daným úrovni destilace zviáště z hlediska oddělení těžkých podilů. Dále je třeba vzít v úvahu hlavní složky a jejich frakce, jejichž poměrem se dá upravit koncentrace antidetonátoru. Z definice vypiývà....

Ventil záchranné brzdy, zejména vzduchotlakové brzdy kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259763

Dátum: 15.11.1988

Autor: Daněk Josef

MPK: B60T 17/20

Značky: zejména, vzduchotlakové, vozidel, záchranné, ventil, kolejových, brzdy

Text:

...provedení ventilu žáchranné brzdy podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreeu, kde obr. 1 představuje sçhematický řez celým ventílem i se známým vypooštěcím ústrojím A a spouštěcím ústrojím B, kde omezoveč a uzavirač jsou uspořádány souose. Na obr. 2 jsou omezovač a uzevírač uspořádány nad sebou. A3 na první prostor g 4,spojený kanálem gg s vypouštěcím ústrojím §,a na druhý prostor l§,v němž je uložena pružina 1.Dřík lg přechází do...

Zařízení k čištění průchozích otvorů, zejména závitovitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 259762

Dátum: 15.11.1988

Autor: Brandeis Milan

MPK: B08B 5/04, B23B 47/34

Značky: otvorů, zejména, zařízení, závitovitých, průchozích, čištění

Text:

...chrání zdraví pracovníků, ale zabraňuje i nežádoucímu znečiětování okolníoh strojů a zařízení, čímž pro~ dlužuje jejich životnost. Zařízení lze snadno,obsluhovat, protože hlava je lehká, může být zhotovena z lehkých slitin nebo plastických hmot. Zařízení je levné jak při pořízehí, tak 1 při provozu. Zdrojem podtlaku nemusí být nákladná vývěva, u menších rozměrů.čištěných otvorů postačí přenosný vysavač.Příkladné provedení zařízení podle...

Expanzní vložka odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259761

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F16T 1/45

Značky: odváděče, expanzní, vložka, kondenzátu

Text:

...víka váloová komory odváděče kondeňzátu Jo uloženo šrouä bové těleoo přívodu kondenzátu. ktoré je opatřeno válcovým oeazea ním,na němž je upevněna viutá pružina,do Jejíhož dolního konce Je upevněnoÁoaazení kotoučové zátky usazené á boční 1 axiální vůli ve válcovém sedle dna komory odváděče kondenzátu. Alternativně je podle vynálezu kotoučové zátka opatřena na svém plochém dnukřížovou drážkou a kotoučová zátka dosodá tímto dnem na čelní plochu...

Zařízení pro řezání papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259760

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pliska František, Hasoň Josef, Vaňous Vlastimil, Uhlíř Josef

MPK: B26D 7/22

Značky: papíru, řezání, zařízení

Text:

...ktoré v případě pracovních přestávek a výpadku elektrické energie zabráni samovolně změně polohy lieovadle. Požadovaného Éčinku Je u tohoto provedení dosaženo vřazením dalších elektromagnetichy ovlá daných hydraulických prvků do hydrauliokého ovládání pohybuliaovadla. Toto provedení Je nákladné à u varianty e vřazeným tlakovým epinačem má rovněž za následok poměrněUvedené nevýhody známých řešení odstraňuje zařízení pro řezáni papíru,...

Nástroj pro matice, zejména topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259759

Dátum: 15.11.1988

Autor: Švejnoha Josef

MPK: B25B 21/02

Značky: topných, nástroj, zejména, těles, matice

Text:

...kde na obr. 1 je znázornêno v nárysu použití nástroje pro demontáž matice á vsuvky topných článků. Na obr. 3 ą 3 je v nárysun.bokorysu detail v částečném řezu při použitínástroje k demontáži matice a na obr. 4 je v nárysu detail v částečném řezu při demontáži vsuvky spojující topné články.Sestava nástroje pro montáž a demontáž matice § krajního topného článku § sestává z poeilovače kroutíciho momentu 3, na jehož vstupním čtyřhranułl je...

Způsob výroby oceli kyslíkovým pochodem v nístějovém zkujňujícím agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259758

Dátum: 15.11.1988

Autori: Slíva Jan, Jeník Vladimír, Trávníček Rudolf, Mikolajek Jan, Michalík Stanislav, Michalík Zdislav

MPK: C21C 5/04

Značky: agregátu, kyslíkovým, nístějovém, výroby, pochodem, zkujňujícím, oceli, způsob

Text:

...elipey činila 3 metry, délka vedlejší oey 1,5 metru. Počátek dmýchání počínal ze vzdálenosti 60 až 70 cm od hladinychloet pohybu ohnieka po tàvenině byla nastavena ne 0,1 m Je°.Po nedmýchéní 2 mą. t 1 oceli se vzdálenost úetí trysky od hlaä diny lázně enížila na 30 om a intenzita dmýohání kyelíku ae 7013 zvýšila na 60 má. h 1. t 1 oceli. Rychlost pohybu trysky po hladinové elipse činila 0.2 m . s 1. stažení první strusky proběhlo po...

Způsob čištění surových žlučových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259757

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brodina Robert, Klinot Jiří, Kordač Václav, Jirsa Milan

MPK: C07C 62/06

Značky: kyselin, čištění, surových, způsob, žlučových

Text:

...těchto dvou ky aelin ailylnční metody, silylované kyeeliny ee pak snadno rozdělí kryetalizací. Nevýhodou těchto způsobů je jejich zdlouhavost a technologické náročnost. Další nevýhodou je to, že ne kompletně acetylovanâ kyselina chenodeoxycholová nezeručujedoetatečnou možnost čištění jednoduchou rekryatelizeoí.-259757 Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata apočívá v tom, že se žlučová surová kyselina...

Těsnění trubic v přípojkách a spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259756

Dátum: 15.11.1988

Autori: Rajtora Jiří, Novák Jiří

MPK: B01L 11/00

Značky: trubic, spojích, přípojkách, těsnění

Text:

...silnějšim dotaženi se rozdrtí - jsou-li tvrdší - a jsou-li měkší, vytlačí se ě. do volných míst v převlečných maticích a přestávají těsnit.ěÉodstata vynálezuspočívá v tom,že vlastni těsnicí prstenec je zhotoven z plastického maâeriálu. Prstenec je vložen do měkčího kovového pouzdra (měě, mosaz nebo hliník). Těsnici prsteneo a kovové pouzdro jsoutlačeny do kuželového sedla zašroubovánim převlečné matice.Uspořádání těsnění podle vynálezu...

Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: vozidel, dvoustupňové, hydrostatické, servořízení

Text:

...dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu,...

Zapojení sériové násobičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259754

Dátum: 15.11.1988

Autor: Grmela Aleš

MPK: G06F 7/38

Značky: zapojení, násobičky, sériové

Text:

...vynálezu je charaktrrizován tím, že takto vytvořené zapojení sériové násobičkv sníží počet vstupů násobíčky a také zkrátí dobu výpočtu sériového násobení.Na přípojeném výkresJje znázorněn příklad zapojení sériové násobičky podle vynálezu. V INa obr je první vstup 91 sériové násobičky současně připojen ke vstupu 911 g prvního vstupního registru lg a k prvnímu vstupu gggg logické jednotky gg, přičemž druhý vstup gg sériové násobičky je...

Soustava paralelně zapojených rozprašovacích trysek s odtokovou regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 259753

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bochníček Lubomír

MPK: B05B 1/00

Značky: regulaci, soustava, rozprašovacích, zapojených, odtokovou, trysek, paralelně

Text:

...znázornén průřez jednou z trsek, její větví vstupního potrubí a její větví výstupního połruhf.Ä Vstupní kanáĺ g~trysky l«Je napojen na tlakovou hadicí vstupv ní větve íopatřenou kulovým ventílem Q a napojenou na společně vstupní potrubí g. Výstupní kanát lg trysky 1 je napojen na tlakovoú haňící výstupní větve Ž opatřenou kulovým ventílem 1 a zábranou zpětnóho toku §,v 1 ořenou do tlakové hadice Ž mezi trysku 1 a kulový ventí 1 Z....

Pružný plastový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259752

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kupf Lubomír, Kunc Zdeněk, Braunstein Bohumil, Starý Miroslav

MPK: E04C 2/20

Značky: plastový, pružný, prvek

Text:

...styku seo substrátem, čímž podporuje ekluz materiálu a snižuje adheži sub-d štrátu- Počet a průměr upevňovacích otvorů sloužících k upevnění plastoveho-prvku k podkladu je v praxi volen podle velikosti a hmotnosti prvků a jejich určení. Dpěrné výstupky, jejichž počet,velikost a rozmístění je zvoleno ve vztahu na konštrukci prvku a jeho využití, jsou určeny ke zvýšení lokální pružnosti celého ob» klądu při dynamickém namáhání. ąPříkladnä...

Podkladní vrstva vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259751

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novosád Zdeněk, Zajíček Jan, Šimonek Oldřich, Kudrna Jan

MPK: E01C 7/10

Značky: vozovky, vrstva, podkladní

Text:

...pojiva podléhaji s časom degredeci. ztráceji kohezivni e adhezivni vlastnosti. Účinkem zatižsni. zvláště z podstaty vnitřniho třeni. přibývá drobnýchaž prachovitých zrn kameniva a melta z pojiva a těchto zrnkameniva ztráci soudržnost. Podkledni vrstvy s termoplastickým pojivsm se tak porušuji trhlinsmi s vlivy na provozuschopnost a životnost vozovky.Vyše uvedené nedostatky jsou odstraněny nebo omezsny podkladni vrstvou podle...

Způsob výroby N-1-butyl-N-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259750

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Tyl Dalibor

MPK: C07C 143/833

Značky: výroby, n-1-butyl-n-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny, způsob

Text:

...toluenu a benzínu v ta 4kovém poměru, který umožňuje dosáhnout teploty 104 až 1046 °C, která je nutná pro průběh reakce tosylmočoviny s n-butylami nem na žádaný produkt.Když je všechna voda vydestilovaná, zvýši se teplotareakce na 104 až 106 °C a při této teplotě se přidá n-butylamin. Var se udržuje dále 2 až 3 hodiny. Produkt se izoluje obecně známymi postupy bud převede.ním do voadně-alkalického prostředí a oddělením od toluenové...

Zařízení pro manipulaci s prostředky v ultravakuových přístrojích například preparátu v elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259749

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schenk Antonín, Fišer Jan

MPK: H01J 37/20

Značky: mikroskopech, například, zařízení, přístrojích, manipulaci, elektronových, prostředky, ultravakuových, preparátu

Text:

...předkládraného zařízeníje, že při své relativní jednoduchosti a rozměrové nenáročnosti umožňuje ve všech třech osách x, y, z přesné a časové i prostorově stále nastavení polohy použitého prostředku umístěného v ultravakuu. Rozsah i citlivost nastavované polohy lze volit stoupáním regulačních diferenciálních šroubů. Pro větší rozsahy a menší citlivost lze použít jednoduchých justážních šroubů s větším stoupáním.Vynález blíže objasní...