Zverejnene patenty 15.11.1988

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav, Košvanec Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: hořáku, vzduchu, ohříváku, zapojení, parním, kotli, horkovodním

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F23L 13/00

Značky: zpětná, dvoukřídlá, klapka

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

(Z)-a (E)-4-(3-Dimethylaminopropyliden)-4,10-dihydrothieno/2,3-c/-1- benzothiepin-6-karbonitrily a jejich oxaláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260098

Dátum: 15.11.1988

Autori: Protiva Miroslav, Dlohožková Nataša, Šindelář Karel, Valchář Martin

MPK: C07D 495/04

Značky: z)-a, oxaláty, benzothiepin-6-karbonitrily, jejich

Text:

...působením chloridu zinečnatého ve vroucím benzenu. Chromatogrufií vzniklé směsi se získá žádaný 6-btomthieno/2,3-c/-1-benzothiepin-4(l 0 H)-on. Reakcí tohoto ketonu s 3-dimethylaminopropylmaqnesíumchloridem v tetrahydrofuranu resultuje 6-brom-4-(3-dimethylaminopropyl)-4,10-dihydrothieno/2,3-o/-1-benzothiepin-4-ol,jehož kysele katalyzovanou dehydratací (varem se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou) vznikne směa QEI- a (Z)-isomerů...

11(3-Dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho maleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260097

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šindelář Karel, Valchář Martin, Dlohožková Nataša, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: karbonitril, maleinát, 11(3-dimethylaminopropyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2

Text:

...objevují parězy, dostavuje se dyspnoe a objevují se křečové projevy. Látka je intensivně antireserpinově účinná v testu ptosy u myší v dávce 25 mq/kg prahová účinná dávka v tomto testu je 10 mg/kg. V dávce 50 mg/kg látka vzorce I signifikantně inhibuje tvorbu žaludečních vředů u krys, vyvolávaných reserpinem. V dávce 10 mg/kg v intervaloch 1 h a 3 h po podání neovlivňuje lokomotorickou aktivitu myší v testu podle Dewse, z čeho vyplývá, že nemá...

11-(1-Methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260096

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valchář Martin, Šindelář Karel, Dlabač Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: oxalát, 11-(1-methyl-4-piperidyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, karbonitril

Text:

...vzorce IITento alkohol se V dalším stupni dehydratuje kyaele katalyzovanou reakcí na clefínickýS výhodou se k tomu použije zahřiváni se zředěnou kyselinou sirovou, nejlépe 10 až 30. V posledním stupni se olefinický bromovaný amin vzorce III transformuje na žádanou látku vzorce I reakci s kysnidep měčnatým v hexametylfosfortriamidu 150 °c. Base vzorce I je krystalická iątxa tajici při 171 až 172 °c.Neutralizaci kyselinou oxalovou poskytuje...

(E)-11-(3-Methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2- karbonitril a jeho oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: 260095

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valchář Martin, Šindelář Karel, Protiva Miroslav, Dlohožková Nataša

MPK: C07D 337/12

Značky: e)-11-(3-methylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-2, karbonitril, oxalát

Text:

...Lransfnrmacích zachována. Z krystalického hydrochloridu vodným amoniakem uvolněná base IV se potom podrobí působení butyrolaktonu ve vroucím xylenuZe získané směsi se chromntografií na silikagelu isoluje Surový 4-hydroxyhutyramidoderivát vzorce V, s kterým se provede reakce s kyanidem měänatým v hexametylfosfortriamidu při 150 °C. získaný surový meziprodukt vzorce VI se opět přečistí chromatografií a bez charakterisace se podrobí...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: dotace, ytritohlinitého, ionty, perovskitu, monokrystalů, železa, způsob

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Fluidní rošt se zapalovací soustavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260093

Dátum: 15.11.1988

Autori: Němeček Petr, Marek Stanislav, Filouš Jiří, Podmolík Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, fluidní, soustavou, zapalovací

Text:

...vzduchu, prochází napříč nístějí 1 fluidiního topeniště a jsou jedním koncem zaústěny do vzduchové komory g. Kolmo na fluidizační trubice §v blízkosti jejich křížení je umistěna soustava zapalovacích trubic Q, jedním koncom napojených na rozvod lg horkých spalín, přičemž jejich druhé konce jsou opatřeny uzávěrem lg a jsou vně nístěje łl zapalovací trubice § mají otvory 1 pro výtok horkých spalin, přiváděných z vnějěího tepelného...

Způsob výroby baletní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260092

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štangl Jan, Severová Helena, Krosová Marie, Jílek Michael, Baník, Jeřábek Vratislav, Cach Pavel

MPK: A43B 5/00

Značky: obuvi, způsob, baletní, výroby

Text:

...výatuhase celou jednou plochou upevní k napínací stélce v prostoru, jenž je vymezen obvodovou konturou přehnuté napínací záložky a pak se celou druhou plochou upevní k pdešvi. Napínací stélka se přichytí k nástavné pžíložce, jež se předem upevní k nášlapové ploše kopytala jejíž postranní části jsou zmenšeny vzhledem k obvodové hraně nášlapové plochy kopyta o deformační vůli.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že napnutí a vytvarování...

Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260091

Dátum: 15.11.1988

Autori: Otásek Vojtěch, Vohralík Jiří, Kolařík Josef

MPK: F28B 9/08

Značky: uzáver, kondenzátu, odvodem, vodní, bezpečnostní

Text:

...trubka kondenzátu.Výhody docíleně vynálezem spočívají především v tom, že odstraňuje nebezpečí úniku jedovatého, hořlaveho plynu při zvýšení tlaku v potrubí nebo v nádobě, a dále ve výrobní a provozní jednoduchosti, bezporuchovosti a tím i nižších nákladoch na údržbu.Příkladprovedenívynálezu jenupřipojeném výkrese, kde na obr. je schéma bezpečnostního vodního uzavěru s odvodem kondenzátu. Bezpečnostní vodní uzávěr s odvodem kondenzátu sestava...

Způsob přípravy nových amidů a hydrazidů methoxyfenoxyoctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260090

Dátum: 15.11.1988

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07C 103/178, C07C 109/087

Značky: hydrazidů, způsob, methoxyfenoxyoctových, amidů, přípravy, nových, kyselin

Text:

...soli, v prvé řadě hydrochloridy. Všechny látky ve vynálezu popsané jsou nové. Jejich identitabyla zajištěna jednak analýzami, jednak obvyklými apektrélními metodami.Další podrobností provedení prípravy látek podle vynélezu jsou uvedeny v příkladech,jejichž účelom je iluetrovat možnosti vynálezu, avšak v žádném případě není jejich účelemviechny tyto možnosti vyčerpávajícím způsobem popiaovat.K miohanému roztoku 4,84 g 2-fenylethylaminu...

Piperazidy methoxyfenoxyoctových kyselin a jejich hydrochloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260089

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krejčí Ivan, Protiva Miroslav, Valenta Vladimír

MPK: C07D 295/18

Značky: piperazidy, kyselin, hydrochloridy, methoxyfenoxyoctových, jejich

Text:

...łggg) ve vroucím chloroformu. V případě derivátů kyseliny 3,4,S-trímethoxyfenoxyoctové nelze použít chloridu kyseliny pro jeho nestálost. Příprava žádaných látek se provádí zahříváním příslušných piperazinových solí kyseliny 3,4,5-trimethoxyfenoxyoctové (Ernestse získané surové base převedou neutralizací chlorovodíkem na krystalické hydrochloridy. Další podrobnosti způsobu přípravy látek obecného vzorce I jsou uvedeny v příkladech, které...

1-(Alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4- benzodiazepiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260088

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vejdělek Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: 1-(alkansulfonamidoalkyl)-6-aryl-8-halogen-s-triazolo(4,3-a)-1,4, benzodiazepiny

Text:

...ve 140 ml vrouoího hutanolu. Po odpuření butanolu se zbytek extrakci vodou zbaví přebytečného hydrazidu a přivede ke kryetalizaci z 50 ml kyseliny octové. Vyloučený produkt se odsaje, promyje ethylacetátem a etherem, a vysuši 3,90 g (60 3), t.t. 271 až 272 °C.Jako v předešlých přikladech se provede reakce 5.5 q 7-brom-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionu s 6,9 g (methanaulfonamido)acethydrazidu ve 140 ml vroucího...

Thienotricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260087

Dátum: 15.11.1988

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 495/04, C07D 409/04

Značky: 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy, thienotricyklické, 4-substituované

Text:

...filtrátu se extrahuje benzenem. Benzonové fáze se spojí. promyji 100 ml naeyceného roztoku chloridu sodného,vysuší se strnnem hołačnntým a odpor za aniženého tlaku. zbytek(4 E,3 g směsi) ee chromatografuja na Iloupci 550 g silikagelu. Elucí směsi benzenu e petroletheru a prvními frakcemi samotného bonzenu se odstraní méně polärní vedlejäf produkty.Při pokračování eluce benzenem se potom získá 9,6 g (30 3) žádaného 4-t...

Zařízení pro ovládání membrány uchycené v tělese membránových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260086

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vítek Oto, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav

MPK: F16K 7/16

Značky: tělese, zařízení, membránových, membrány, ovládání, uchycené, ventilu

Text:

...dvěma průtočnými kanály ll, lg, která jsou vyvedeny do vnitřního prostoru lg membránového ventilu, vytvořenáho mezi tělesem l ventilu a vřetenovodem 3, připevněném k tělesu l. Mezi tělesem l a vřetenovodem 3 je upevněna svým zesíleným okrajom 3 elastická membrána 3, jejíž střední část gg je tvořena vnitřním válcovým náetavcem ggł, na jehož spodní ploše je vytvořena těsnioí plocha g 1 a regulační plocha gg. Střední část 33 membrány Q je...

Ztekucující přísada do betonových záměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260085

Dátum: 15.11.1988

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C04B 24/20, C04B 24/30

Značky: záměsi, betonových, ztekucující, prísada

Text:

...solemi sulfonovaných oyklických organických látek typu fenolu, naftalenu a jejich derivátů,popř. jejich směsí, kde polykondenzační řetězec je tvořen třemi až deseti základními členy ą je na methylolových členech ukončen navázáním aniontů N 05, HZPOE, HSO nebo jejich směsi,přičemž 1 molu formaldehydu vázanému v polykondenzátu odpovídá 0,1 až 0,3 molu N 03, H 2 P 0.HSO 3 nebo jejich směsí. Methylolové členy molekuly přísady se tedy nechají...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hartman Jan, Lučný František, Daněk František, Stavjanik Tomáš

MPK: F23K 5/00

Značky: zapojení, cisternou, topného, rozvodu, transportní, hořákem, kotelním, oleje

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Vyměnitelná nechlazená pecní příčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260083

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šmíd Jiří, Babiš Jaroslav, Nedoma Vlastimil, Sattler Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: pecní, nechlazená, vymeniteľná, příčka

Text:

...rámu, opatřeného obalem na bázi keramických vláken. Příčke se pomocí jeřáhu spustí do pece mezerou ve stropu pece a pomocí závěsů,ktoré jsou v horní části rámu přičky, ee zavěsí na závšsnou konstrukcí, upevněnou nad mezerou ve stropu pece. V peci s užší nístějí lze použít jednu příčku v šířce celé nístěje. U pecí s širší nístějí je možné použít příčku složenou z několika samostatných dílü.Výhodou vyměnitelná nechlazená příčky podle...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260082

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vágner Vladimír, Janda Václav, Benešová Libuše

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, způsob, manganu

Text:

...manganu a současné separaci vzniklých oxidů msnganu za vzniku kompaktní vrstvičky oxidů manganu na zrnech fluidizovaněho materiálu. základní vrstvičku oxidu manqanu lze vytvořit působením roztoku manganistanu draselného KMn 04.Vzniklé oxidy současně katalyzují oxidaci manganu Mn 2 chlorem, popŕípadě chlorem,nebo manqanistsnem draselným, a kyslíkem rozpuštěným ve vodě za přírůstku další vrstvičky cxidů. Jako oxidačního činidla lze s výhodou...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Daniel Ladislav, Šejba Jan, Mařík Jiří, Skala Otto, Novák Zdeněk, Dobeš Martin, Koubek Ivan, Štěpánek Josef, Brynda Jiří, Štolba Václav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: vinylchloridu, polymerace, způsob, suspenzní, kopolymerace

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dobeš Martin, Mařík Jiří, Koubek Ivan, Brynda Jiří, Štolba Václav, Šejba Jan, Skala Otto, Štěpánek Josef, Daniel Ladislav, Novák Zdeněk

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: kopolymerace, polymerace, způsob, suzpenzní, vinylchloridu

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Zapojení kodéru cyklického kódu k elektronice řízení elektronového svazku elektronově optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260079

Dátum: 15.11.1988

Autori: Poneš Josef, Jurdová Anna, Kreslík František

MPK: H01J 37/30

Značky: optického, kodéru, prístroje, řízení, elektronice, elektronově, kódu, zapojení, svazků, elektronového, cyklického

Text:

...sběrnici l rozměru elektronového svazku tvoří vstup bloku g rozměru svazku se třetí výstupní sběrnicí spojenou s D/A převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Sběrnice 1 hodnoty expozice tvoří vstup bloku 5 hodnoty osvitu se čtvrtou výstupní sběrnicí ggg spojenou s DŽA převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Dále pakje provedeno paralelní spojení s adresní sběrnící jgg a s datovou sběrnicí łgg bloku l...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dorožkin Nil, Savčenkov Nikolaj, Žornik Viktor, Bělocerkovskij Marat, Jarkovič Alexandr, Bočarov Anatolij, Věreščagin Vitalij, Razumovskij Alexej

MPK: B24D 3/06

Značky: výroby, povlaků, způsob, obsahujícího, diamant

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Vytlačovací hlava pro výrobu termoplastových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260077

Dátum: 15.11.1988

Autori: Masák Vladimír, Novotný Josef

MPK: B29C 47/30

Značky: trubek, výrobu, termoplastových, vytlačovací, hlava

Text:

...je pak druhými diatančními rozpěrami ll upevněno jádro ll. K jádru ll na výstupní straně vytlačovací hlavy g je pomocí závitu ll připevněno vlečeně pouzdro lg, ve kterém jsou vytvořeny kanály gg kapalného média. Tyto chladící kanályagg jsoujádrem ll vyvedeny vně tělesa lg. Obdobne jsou 2 vytlačovací hlavy l vyvedeny chladící kanály lg plynného média, ktoré mají svá zakončení v tělesech trnu lg a jadra ll.Profil trubky 5 vytvarovaný...

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bláha Karel, Šturc Antonín, Borovička Miloš, Hrubý Milan, Míčková Růžena, Novák Pavel, Pospíšek Jan, Trojánek Jan, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Ferenc Milan, Lukáč Juraj, Michalský Jiří, Křepelka Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, výroby, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Vodítko horní větve řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260075

Dátum: 15.11.1988

Autori: Tatek Pavel, Husák Pavel, Benda Jiří, Kopřiva Vladimír, Šůs Jaroslav

MPK: F16H 7/18, B62M 9/16

Značky: vodítko, větve, řetězů, horní

Text:

...přišroubováno svou zadní částí k horní části kyvné vidlice, přičemž dosedací plocha spodní části vodítka na horním povrchu kyvné vidlice je vytvořena na obvodě vodítka. Výška žebra vodítka je větší, než jedna polovina rozdílu výšky destičky sekundárního řetězu a vnějšího průměru řetězové rolny. Řešením vodítka dle vynálezu je dosaženo potřebné pružností i v horní tahové větvi řetězu, nebot řetěz nabíhá od zadní přišroubované části vodítka,...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: neodymem, způsob, ytritohlinitého, granátu, lasery, aktivovaného, zpracování, přípravy, následného

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Kmen bakterie Escherichia coli produkující enzym D-serin-deaminázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260073

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pavlasová Emilie, Sikyta Bohumil, Stejskalová Eva

MPK: C12N 1/20

Značky: bakterie, enzym, escherichia, produkující, d-serin-deaminázu

Text:

...v Československé sbírce mikroorganismů univerzity J. E. Purkyně v Brně pod číslem CCM 3624.Nový kmen je charnkterizován nálsedujícími morfologickýmí a fyziologiokými vlastnostmiMikroskopícký vzhled.gram nsgstivní pohyblivé tyčinky. Hnkroskopický vzhled na minerálním médiu s glukôzou nebo jiným cukrem tvoří hladké,lesklá, bělavé kolonie asi 3 mm V průměru.V tekutém médiu roste ve formě zákalu a sedimentu, dobře roztřepatelného.Fyziologické...

Způsob cyklizace arylen-bis-maleamových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260072

Dátum: 15.11.1988

Autori: Osoha Josef, Matouš Vladimír, Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav, Pokluda Ivo

MPK: C07D 207/448

Značky: způsob, arylen-bis-maleamových, kyselin, cyklizace

Text:

...báze lze pro cyklízaoí užít například tri-n-butylemín, pyrídín,trietylamín, tríetanolamín popřípadě í další dostupné látky. Pří praktíckém použití nebyl. nalezen zásadní rozdíl v účinku na průběh reakce, který by mohl svědčít pro větší výhodu použití některého z nich. O výhodností lze rozhodnout pouze na základě jejích dostupnosti,cenové relace popžípadě toxícíty.způsob využívající neutralízacl reakční směsi pro výrobu vedlejšího...

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jindra Miroslav, Novák Lubomír, Machač Milan, Adámek Ivo, Minařík Zdeněk

MPK: A01G 23/00

Značky: zbytků, komprimaci, zařízení, činnosti, těžební, dříví, prořezávkového

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260070

Dátum: 15.11.1988

Autor: Machek Václav

MPK: C21D 9/02

Značky: antikorozní, způsob, zpracování, tepelného, oceli, vytvrditelné

Text:

...přistupuje nevýhoda sice malého, ale přece jenom existujícího nerovnoměrného ohřevu v průřezu svitku, jehož důsledkem je nerovnoměrnost mechanických parametrů. K tomu je nutno přičíst i skutečnost, že precipitační žíhání je prováděno V oblasti teplot, při nichž může docházet ke vzniku křehkosti materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli o hmotnostním složení stopy až 0,08 uhlíku, 0,3...

Kontejnerový úchyt s možností změny výšky vůči rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260069

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gottvald Jiří, Nešpor Zdeněk

MPK: B60P 1/34

Značky: vozidla, rámu, možností, úchyt, výšky, změny, kontejnerový, vůči

Text:

...a pomocí šroubu pak úchyt snížit zasunutím do držáku úchytu pevně spojeného s rámem vozidla. Výhodou předloženého vynálezu je to, že vylučuje potřebu sejmutí kontejneru z vozidla při přepravě po železnici, objíždění tras s malou průjezdnou výškou při kamionové dopravě po silnici a podobné. Vlastní snížení celkové výšky vozidla je jednoduché, časově 1 fyzicky nenáročné, obsluhu může tvořit pouze jeden člověk a rovněž vylučuje montáž...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bárta Miroslav, Pilát Petr, Netrval Jiří, Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 1/20

Značky: beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, produkci, pseudomonas, vysokou, kyseliny, hydrolázy, mikroorganismu

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...

Paletizační rošt, zejména pro tepelné zpracování pluhových čepelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260067

Dátum: 15.11.1988

Autori: Barteček Roman, Židlík Vlastimil, Mamula Zdeněk

MPK: F27D 5/00

Značky: čepelí, paletizační, zejména, zpracování, tepelně, pluhových, rošt

Text:

...pluhových čěpelí a jiných podobných součástí břitem kolmo dolů, což omezuje v podstatné míře jejich deformace a že danými roztečemi mezi jednotlivými těmito součástmi se dosáhne stejných ochlazovacích rychlostí všech plochých součástí uložených v tomto paletizačním roštu a tím i stejných mechanických vlastností. Další výhodou je, že s paletizačním roštem je možno otáčet o 180 °,čímž se omezí jeho deformace a zároveň se zvýší jeho životnost...

Myší lymfocytární hybridom produkující monoklonální imunoglobulín proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260066

Dátum: 15.11.1988

Autori: Holan Vladimír, Štorchová Helena, Zajícová Alena

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, hybridom, hormonu, choriogonadotropnímu, produkující, lymfocytární, lidskému, proti, monoklonální, imunoglobulin

Text:

...doposud používaných aglutinačnich testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunoloqické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivěni detekce HCG. Ospěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již V zahraničí popsána a monoklonálnf protilátky jsou využívány pro citlivou diagnostiku gravidity.Podstatou vynálezu je myší lymfocytárni hybridom produkující...

Nožová sada hoblovacích strojů dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260065

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kovář Antonín

MPK: B27L 11/04

Značky: strojů, nožová, dřevěné, hoblovacích

Text:

...poloze jsou stžídavě upnuty na hřideli sady.Výhodou nožové sady nařezávacich nožiků 5 vícebřitýmí nožíky je to, že délka tětívy ostří je podstatné menší, než u kotoučových nožiků. Stžídavým pootočením vícebřitých nařezávacích nožĺkü na upínaci hřídeli sady se docílí dvojnásobný počet břitů vioebřitých nožíků. Pre vytvoření šířky dřevěné vlny není třeba používat dístanční kroužky. Šířka dřevěné vlny určuji sousedni vícebřité nožíky pootočené...

Způsob napínání útkové niti před přírazem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260064

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nagy Vladimír, Grygara Oskar

MPK: D03D 47/30, D03D 47/27

Značky: přírazem, před, způsob, útkové, napínání

Text:

...třtinami pnprsku, jako je tomu u štafetového prohozu. Do volné části doletové strany prohozního kanálu je nasměrován proud tlskověho vzduchu, který aktivně působí a usměrñuje vodicí konec útkové niti ve směru prohozu a to po dobu, která je dána např. otevřením ventilu, napojeného na samostatné ovládaný zdroj tlakového vzduchu. Volnou částí prohozního kanálu je myšlena ta část, která není využívána ke tkaní s přesahuje šíři tkaniny.Výhodou...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: ovládání, napětí, dálkového, vysílače, transformátor, vazební, pracujícího, vysokého, sítí, hromadného

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zařízení pro bezpečnostní spouštění jednoprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260062

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brodský Milan, Doné Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, bezpečnostní, spouštění, jednoprošlupních, tkacích, strojů

Text:

...tkaniny. U větších paprskových šíří může být ovládací lišta dálkově rozdělena na několik sekcí.Podle toho co je výhodnější, může být ovládací lišta umístěne nad nebo pod dráhou tkaniny na příslušném tkacím stroji.Výhodou zařízení je usnadnění obsluhy tkacího stroje, při dodržení bezpečnosti jeho provozu. Z ekonomického hlediska je výhodou snížení doby trvání prostojů tkacího stroje,zejména po osnovním přetrhu.Na přiloženém výkrese je...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: magnetického, obvod, vyhodnocení, povrchu, dopravních, záznamu, prostředků

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...