Zverejnene patenty 16.08.1988

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258600

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kuchař Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalovací, fluidního, kotle, komora

Text:

...nových škvárových svahů trvá 20 hodin. Zvyšuje se pracnost a náklady na údržbu.Cílem vynálezu je zdokonalení spalovací komory za účelem zvýšení účinnosti kotle a snížení pracnosti a nákladů při údržbě.Nevýhody známých řešení odstraní spalovací komora fluidního kotle, která je po obvodo~ vých stěnách opatřenâ kotlovými trubkami, které jsou propojeny spojovacíml komorami a ve spodní části je pohyblivý šikmý rošt, po jehož stranách jsou...

Exotermická směs pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 258599

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šustek Alois, Nebeský František

MPK: B22D 13/10, B22D 27/06

Značky: směs, lití, odstředivé, exotermická

Text:

...směs dále s výhodou obsahuje od 2 do 35 hmot. katalyzátoru, například kazivec, kryolit apod. Pro odlévání tlustostěnných nebo velkorozměrných dílcu exotermická směs s výhodou obsahuje od 2 do 50 E hmot. anorganických izolačních látek, například expandevaný perlit nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý.Exotermická směs podle vynálezu výrazně upravuje teplotní pole ve stěně odstředivěodlěvaněho polotovaru, a to bez ohledu na typ formy, tj....

Způsob výroby kvasnic se zvýšeným obsahem hrubého proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258598

Dátum: 16.08.1988

Autori: Aunický Zdeněk, Matějů Ladislava

MPK: C12N 1/16

Značky: hrubého, způsob, výroby, obsahem, proteínu, kvasnic, zvýšeným

Text:

...byly dodávány ve směsi etanol živiny lihovarské zahuštěné výpalky 4,0 až 4,5Etanol a živ odseparovaná zápara. pH kutlivačního prostředí bylo udržováno na hodnotě pHpřídavkem roztoku čpavkové vody na základě impulsů regulačního pH metru. Zřeäovací rychlostse pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,25 hl. Koncentrace sušiny biomasy ve fermentoru dosahovalahodnot 10 až 12,5 g/l. Inokulace fermentoru byla provedena inokulem z 5 baněk o objemu 250 ml,...

Koncentrovaný avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258597

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krob Václav, Komínková Vendulka, Šmidrkal Jan, Zeman Ivo, Mikulcová Dagmar, Zajícová Hana, Novák Jan

MPK: C11D 1/62

Značky: prostředek, avivážní, koncentrovaný

Text:

...avivážní prostředky snižují v této aplikační konoentraci povrohový odpor na 2.1010 až a.1 o 1 ° Ohm podle druhu tkaniny.Povrchový odpor se stanoví na teraohmmetru Teralin III doplněném nerezovou nožovcu sondou ve tvaru rovnohěžných 10 cm břitů vzdálených od sebe 0,7 om. Měření se provádí při teplotě zo až 22 °c a relativní vlhkosti vzduchu so až ss e.Pro hodnocení změkčujícího účinku není stanovena objektivní metoda. Změkčující...

Substituované 2-fenyl-1H-imidazo(4,5-b)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258596

Dátum: 16.08.1988

Autori: Daněk Jaroslav, Sluka Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 487/04

Značky: 2-fenyl-1h-imidazo(4,5-b)fenaziny, substituované

Text:

...kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem - levamisolem - vůči němuž byla účinnost látek porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými lurvami Nippostronqylus brasiliensis A podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byly vždy jednorázově aplikovány sloučeniny obecného vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 ž.hm., v téže dávce byl apiikovántěž levamisol,což...

Kyseliny (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové a jejich N-acetylderiváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258595

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Novák Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 277/52

Značky: jejich, n-acetylderiváty, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové, kyseliny

Text:

...1 yloctové obecného vzorce I, kde X značíacetylskupinu a R má výše uvedený význam.V druhém stupni se alkalickou hydrolýzou této kyseliny za výše uvedených podmínek získá kyselina obecného vzorce I, kde X značí atom vodíku a R má výše uvedený význam.Pro reakci není rozhodující, je-li kyselina obecného vzorce I, kde X značí acetylskupinu a R má výše uvedený význam izolována volná nebo ve formě soli, například s...

Ethylestery kyselin (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly)- octových

Načítavanie...

Číslo patentu: 258594

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Rajšner Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/52

Značky: octových, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly, ethylestery, kyselin

Text:

...5 1 až 2 atomy uhlíku se 4-acetanidobenzensulfochloridemoza přítomnosti báze, např. trietylaminu, dimetylanilinu, pyridinu apod., ve vhodném rozpouštědle,např. v chlorovaných uhlovodících 5 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 4 atomy ch 1 ou,nebo jejich směsích s pyridinem, případně v samotném pyridinu při teplotě -20 až 100 °c.Výhodné je možné uskutečnit tuto reakci ve vodě za přítomnosti ve vodě rozpustné báze,např. hydroxidu alkalického kovu,...

Dvoudílné radiální kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258593

Dátum: 16.08.1988

Autori: Horálek Jaroslav, Krajčovič Zdeněk, Mráz Václav

MPK: F16C 33/10

Značky: kluzné, ložisko, radiální, dvoudílné

Text:

...mazáním.Řešení je výhodné i ekonomicky a výrobnä a přitom je použitelná jak pro ložiska s tenkostěnnou výstelkou a pouzdrem, tak i pro ložiska s tlustostěnnou výstelkou bez pouzdra.vynález je dalším podrobněji vysvětlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je v částečněm podélném řezu schematicky znázorněno dvoudílné radiální kluzné ložiska podle vynálezu s pouzdrem a se dvěma mazacími kroužky. uspořádanými...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258592

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: kondenzátu, odlučovač

Text:

...takové odlučovače, kde parovodní směs je přiváděna pod perforovanou desku s tryskou, přičemž deska je v nádobě odlučovače volně uloženaa při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouzełpři větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejími perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci...

Odlučovač kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258591

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kouřil Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu

Text:

...deska je v nádobě odlučovače volně uložena při normálních tlakových poměrech kondenzát proudí větším otvorem trysky, pouze při větším přetlaku nadzvedne desku a proudí obtoky po obvodu desky, jejímí perforačními otvory i tryskou.Nevýhodou tryskových odlučovačů kondenzátu je to, že pro určitý průtokový průřez expanzní trysky je i při regulaci jehlou zapotřebí určité velikosti nádoby. Tento expandér postrádá autoregulaci při větších...

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Mánek Břetislav

MPK: H01S 3/08

Značky: hlinitoyttritého, laserová, perovskitu

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mašek Václav

MPK: B09B 3/00

Značky: stříbra, způsob, hydrolýzy, obsahem, fosfátových

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Zařízení pro parafínování příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258588

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav

MPK: B65H 71/00, D01H 13/30

Značky: parafinování, zařízení, příze

Text:

...z příchytky žł pevně spojené s neznázorněnou skříní, do jejíž neznázorněné výstupní hřídele je našroubován hřídel gg a opírá se o ní talířek gg, na který je nasunuta pružina gg opírající-se druhým koncem o držák gg, posuvně uloženým šestihranným otvorem na šestihranu hřídele gg. Šestihranný otvor v držáku gg přechází ve válcové otvory. Na středicím průměru držáku gg je nasazen paratínovací kotouč 31, zajištěný proti otáčení válcovými...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s pneumatickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258587

Dátum: 16.08.1988

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: oběhem, mlýna, meliva, stabilizaci, provozu, zapojení, pneumatickým, automatickou, kulového

Text:

...vážicích zařízení, takže je vhodné i pro adaptaci starších provozu na automaticky řízený provoz. Využití metody měření vibrací vstupního ložiska mlýna pro zabezpečení vstupu mlýna proti zamletí skýtá proti dosud užívaným metodám akustickým výhodu selektivního měření při několika mlýnech ve společné hale, je schopna funkce i při silnějším pancěřování a je odolné vůči vlivům prostředí. Efekty z využití zapojení podle vynálezu vznikají...

Měřicí přístroj pro jednotné seřizování stahovačů na pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258586

Dátum: 16.08.1988

Autori: Neveselý Vlastislav, Minařík Josef, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 37/02

Značky: prístroj, seřizování, pletacích, měřicí, strojích, jednotné, stahovačů

Text:

...v neznázorněném zámkovém bloku, do kterého se měřicí přístroj při měření zasune. K základní desce ł jsou pomocí šroubú připevněny bočníce a to z jedné strany zadní bočnice 3 a z druhé strany přední bočnice âł. Ve vybrání základní desky l je suvně uložena posuvná uhlová páka 2, zakončena na konci blíže zadní bočnice Q dlouhým ramenem gł. V posuvné úhlové páce g je uložen jeden konec tlačné pružiny gg, zatímí co druhý konec tlačné pružiny 33...

Stolek, například mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258585

Dátum: 16.08.1988

Autor: Blažek Jaromír

MPK: G02B 21/26

Značky: stolek, mikroskopu, například

Text:

...obsluhy je dále výhodné,je-li těleso připojeno k pružnému hřídeli.Výhoda stolku podle vynálezu spočívá ve vymezení všech vůlí ve šroubovém mechanismu,čímž je spolehlivě zajištěna jeho samosvornost v každé předem přesně nastavené poloze. Další výhodou tohoto řešení je, že ho lze snadno aplikovat na již dříve vytvořené etolky. Výhodou také je jeho jednoduchost a vysoká životnost. V případě, že je příčný průřez válccvitým tělesem...

Způsob dloužení a stabilizace nekonečných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258584

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: způsob, dloužení, stabilizace, útvaru, nekonečných, pásových

Text:

...vzhledem k délce po vulkanizaci o 0,1 až 1,5 I a zároveň se postupně chladí na teplotu nižší než je teplota skelného přechodu použitého výztužného provazce.Hlavní výhoda způsobu dvoustupňového dloužení a stabilizace podle vynálezu spočívaV tom, že kombinací dloužení v průběhu vulkanizace a dalšího dloužení v průběhu stabilizace v uvedených poměrech prodloužení řemenů se získávají řemeny s vyšší životnosti a nižším prodloužením při použití na...

Pletotkaná stuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 258583

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kellner Josef, Zmatlík Václav, Jíša Miloslav, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkaná, stuha

Text:

...a jednak druhými uzavřenými vratnými očky z prvé útkové nitě.Pro výrobu stuh podle vynálezu je využito dvou pletařských osnovních vazeb, to je vzorového zdvojeného řetízku, které se vzájemně střídají v tvorbě vratných oček.Stuha podle vynálezu má pevné kraje a to bez použití závěrných krajových útků. To umožňuje výrobu stuh při stejné spotřebě materiálu všech útkových nití a to znamená, že mohou být nasnovány na jedné soustavě sekcionálních...

Táhlo k přenosu pohybu mezi vozovou skříní a podvozkem kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258582

Dátum: 16.08.1988

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61F 5/38

Značky: přenosu, vozidla, podvozkem, skříní, kolejového, vozovou, táhlo, pohybu

Text:

...Při postupném natáčení podvozku oproti vozové skříni táhlo podle vynálezu zajištuje konstantní zdvihovou závislost natáčení dvojkolí oproti rámu podvozku až do okamžiku, kdy dosednutím narážky je pohyb ložiskových skříní ukončen. Při dalším natáčení podvozku oproti vozové skříni se již natočení dvojkolí oproti rámu podvozku nemění a pouze se zkracuje nebo prodlužuje táhlo. Táhlo přitom pŕenáší sílu, která vyplývá z předepnutí pružiny a jejího...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258581

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brzoň Václav, Szabó Josef, Kroupa Petr, Brzoň Jaroslav

MPK: H05H 1/34

Značky: přívod, zařízení, elektrodu, plazmového, rotační, proudu, hořáku

Text:

...a segmentem může být uspořádán vstup chladící kapaliny do tělesa rotační elektrody. Hřídel rotační elektrody může být od tělesa rotační elektrody a hnacího motoru elektricky odizolován a držák a segment mohou být elektricky propojeny pohyblivými prívody.Hlavními výhodami zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku podle vynálezu jsou jeho minimální rozměry dané vysokou proudovou zatižitelností a výhodným...

Způsob hodnocení kvality lepených spojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258580

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: kvality, tohoto, provádění, zařízení, spojů, způsob, hodnocení, lepených, způsobu

Text:

...kontroly podle vynálezu spočíva zejména v tom, že produktivita kontroly je podstatně vyšší než u způsobu jednosondového nebo souosého průchodového způsobu, protože se zkouší integrálně v páseoh. Způsob zjištování kvality lepeného spoje podle vynálezu dále umožňuje kontrolu spojů nízkoprozvučitelných materiálů, např. polyuretanu s kovovým sendvičovým skeletem, kdy není přístup k opačnému povrchu. Způsob zjiščování kvality lepeněho...

(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy- 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c) pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258579

Dátum: 16.08.1988

Autori: Černý Antonín, Beneš Jan

MPK: C07D 498/14

Značky: 2r,5s,10as,10bs)-5-benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy, pyrazin, způsob, 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8h-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c, výroby

Text:

...výroby sloučeniny vzorce I je blíže objasněn v následujících příkladech provedení,které však rozsah vynálezu žádným způsobem nevymezují.Roztok 2,6 g (10 mmol) (35,Bas)-3-benzyl-6 ~hydroxy-1,4-dioxo-1.Z,3,4,6,7,8,8 a-okahydropyrrolo/1,2-a/pyrazinu ve 20 ml methanolu se míchá s několika kapkami koncentrované kyseliny sírová při teplotě místnosti po dobu 15 min, reakční směs se.odpaří za vakua vodní vývěvy na malý objem a...

Rošt fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258578

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hejduk Josef, Císař Pavel

MPK: F23C 11/02, F23H 13/02, F23H 1/06...

Značky: ohniště, rošt, fluidního

Text:

...Konečněh 1 avně ve srovnání s chlazeným roštem je rošt podle vynálezu vhodný k montáži do vyklápěcího ústrojí roštu, které dovoluje rychlý zásah a vyprázdnění ohniště při jeho eventuálním zaškvârovánig tim, že neni třeba odpojovat přivody chladicího média.Dále budou podrobnějí popsána provedení roštu fluidního ohniště podle vynálezu na připojených výkresech, kde na obr. 1 je půdorys roštu fluidního ohniště, jehož kosočtvercové roštuvé desky...

Zapojení pro měření řídicích impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258577

Dátum: 16.08.1988

Autor: Michal Alexandr

MPK: G05B 19/31

Značky: měření, zapojení, impulzů, řídících

Text:

...5 číslicovým řízením dráhy dle vynálezu umožní rychlou a přesnou identifikaci poruchového signálu. Tím se zkrátí čas prostojů,zvýši produktivita výrobního zařízení a uspoří se kvalifikované pracovní síly, potřebné k zjištění poruohového signálu. zapojení dle vynálezu umožní přesné a rychlé určení i krátkeho poruchového signálu.Príklad zapojení dle vynálezu je zobrazen na výkrese v blokovém schematu.Na vstup prvního převodníku § signálů...

Šoupátkový rozvod dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258576

Dátum: 16.08.1988

Autor: Doležal Luboš

MPK: F01L 5/20

Značky: šoupátkový, dvoudobého, motorů, rozvod

Text:

...pomocí šroubovice v unášeči a do ní zapadajícího kolíku, který je pevně spojen s posuvným a na hnací hřídeli neotočně uloženým stavěcím členem. Toto řešení není na obr. znázorněno.Základní šoupátko l je unášeno pomocí drážkování na hnací hřídeli 3 nebo klikové hřídeli. Přídavné šoupátko 3 je unášeno čepy 1, které jsou pevně spojeny 5 unášečem §, který tvoří ozubené kolo se šikmými zuby otočně uložené na hnací hřídeli 3.Unášeč § zabírá do...

Vynášecí zařízení k příkopové rotační sekačce

Načítavanie...

Číslo patentu: 258575

Dátum: 16.08.1988

Autor: Růžička František

MPK: A01D 34/86

Značky: vynášecí, rotační, zařízení, příkopové, sekačce

Text:

...otočným držákem a aretačním držákem. Vynášecí pásje možné napnout na käždý nožový bubenVynašecím zařízením k přikopové sekačce podle vynálezu se během jednoho pracovního pojezdu odletující porost od sekačky vyhazuje za břehovou hranu.Na připojených výkresech je znázorněno vynášecí zařízení k příkopové rotační sekačce,kde na obr. 1 je půdorysný pohled na rotační sekačku s připojeným vynášecím zařízením,na obr. 2 je příčný řez, vedený mezerou...

Souprava pro zřizování podpěr nízkovodních mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258574

Dátum: 16.08.1988

Autori: Brdičko Antonín, Kulhánek Stanislav Ing

MPK: E02D 7/06, E02D 7/16

Značky: podpěr, zřizování, souprava, nízkovodních, mostů

Text:

...rám 3 je opatřen úchytncu deskou lg beranu ll. V pomocněm rámu lg je uložena zdvihová jednotka lg vysmekadla li beranu ll.Vysmekadlo li je tvořeno vozíkem, na kterém je kyvně uložen závěs lg beranu ll. vozík je opatřen valivýml elementy lg, pro hladký posuv v pomocném rámu gg. Pomocný rám lg je na své horní části opatřen dorazem lg, pro uvolnění beranu ll z vysmekadla lg při startování zařízení. Na každém vyrovnávacím pontonovém díle Q...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258573

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: způsob, aminoplastů, výroby, lisovacích

Text:

...10 až 99 kPa dosuší při teplotě 50 až 100 °C po dobu 0 až 15 min. sypná hmotnost granulovaného aminoplastu v rozsahu 0,5 až 2,0 kq.dm 3 se řídí dobou polyreakce V rozsahu 1 až 15 min.Výhodou popsaného postupu podle vynálezu je zejména to, že je odstraněna technologické složitost postupu popsaného ve stavu techniky, zvláště pak nutnost mletí produktu a jeho qranulování do finální formy. současně se pak odstraní další nevýhody takto vyrobených...

Způsob výroby betainů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258572

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Kovář Pavel, Červinka Karel, Zajícová Hana, Šmidrkal Jan, Kožíšková Ludmila, Skalský Jiří, Krob Václav, Zeman Ivo

MPK: C11D 1/90

Značky: způsob, betainů, výroby

Text:

...dále je, že do reakční směsi není třeba přidávat organické rozpouštědlo.Výchozí suroviny pro výrobu triglyceríd, obvykle kokoscvý olej, 3-dimethy 1 aminopropylamin a kyselina chloroctová jsou běžně dostupné chemikálie. Rovněž je možno reakci provádět v inertním prostředí, například v atmosfére dusíku, což má příznivý Vliv na zbarvení produktú.Betainy připravené způsobem podle vynálezu je možno použit do všech formulací vlasových šamponů,...

Zařízení pro měření deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258571

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lána Ivo, Hlinka Jan

MPK: G01B 7/22

Značky: deformací, zařízení, měření

Text:

...5 měřicího snímače Q, čímž je umožněn vzájemný boční posuv mezi spojovacím můstkem g a táhlem Ž měřicího snímače É. Pevná část 1 tělesa 5 měřicíhosnímače Q je opatřena dvěma tvrdými dosedacími hroty 5. V tělese § v jeho pevné částí 1 je upevněn indukční snímač g opatřený jádrem lg, přičemž druhá část ll tělesa Q měřicího snímače 5 je s jeho pevnou částí 1 spojena zeslabením tělesa § vzniklým pružným můstkemgg a opatřena uprostřed dalším tvrdým...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258570

Dátum: 16.08.1988

Autori: Benešová Libuše, Vágner Vladimír, Janda Václav

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, manganu, způsob

Text:

...upravované vodyna fluidní vrstvu. Optimální dávka KMn 04 pro odstranění železa a manganu závisí na složenívody, obsahu organických látek ve vodě a koncentraci dalších redukujícíoh látek. Podle složení vody je optimální dávka KMn 04 v rozmezí 0,3 až 5,5 mg KMn 04 na 1 mg Mn nebo 1 mg Fe.Výhody způsobu odstraňovaní železa a manganu 2 vody podle vynálezu spočívají především v intenzifikaci celého procesu (hydraulické zatížení fluidní...

Vyztužená pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258569

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dániel Mikuláš, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní, vazbě, vyztužená

Text:

...jako antistatické neho tepelně izolační ochrany, do podkladů koberců a podobné.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na aplikacích podle přiložených obrázků, které znázorñují typická příkladná provedení výztužné jednolícní pleteniny po tepelné nebo chemické úpravě, a to na obr. 1 se dvěma výztužnými složkami z anorganických vláken uprostřed pleteniny, z nichž jedna tvoří společná očka se dvěma vazebními složkami z textilních vláken V podobě...

Frézovací nástroj s výměnnými elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258568

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav, Kotěšovec Vadimír

MPK: B26D 1/01

Značky: elementy, frézovací, výměnnými, nástroj

Text:

...vynálezu je vysvětlen pomocí obr. 1 až 3. Na obr. 1 je pohled na část jednoho zubu nástroje, ve kterém jsou střídavě uspoŕádány vyjímatelně činné a pasivní části. Na obr. 2 je řez činnou částí zubu a na obr. 3 je naznačen řez pasivní částí téhož zubu.Činné a pasivní části téhož zubu jsou uspořádány střídavě a dva sousední zuby nástroje oddělují třísku, jako by ji odděloval jeden zub s nepřerušovaným nožem a s nepřerušovanými rozpěrovými...

Spojka ústrojí pro podávání niti u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258567

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ördögh Pavel

MPK: B65H 51/04, D01H 7/22

Značky: textilních, podávání, strojů, spojka, ústrojí

Text:

...je vytvořen jako svěrný prstenec opatřený na vnitřní válcové ploše závitem, jehož pomocí je uložen na vnějším závitu vytvořeném na hnacím členu nebo na přestavitelném kotouči.Výhodou spojky ústrojí pro podávání niti podle vynálezu je zjednodušení obsluhy při seřizování šířky mezery mezi přestavitelným kotoučem atřecím členem, dále minimalizace rozměrů a snížení náročnosti výroby.Příkladné provedení spojky ústrojí pro podávání niti dle...

Lyžařská slalomová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 258566

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šperka Jiří, Šperka Josef

MPK: A63C 19/06

Značky: slalomová, lyžařská

Text:

...nástavce jsou v hrotové a ve funkční trubce upevněny přídavným šroubovým osazením, na němž jsou vytvořeny závitořezné drážky.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že závitořezné drážky šroubového osazení zajištují spolehlivá a snadné našrouhování šroubových nástavců do hrotové a funkční trubky.Příklad provedení lyžařské slalomové tyče podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový podélný řez, obr. 2 detail A z...

Analyzátor energií elementárních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 258565

Dátum: 16.08.1988

Autor: Fišer Jan

MPK: G01R 31/26, G01N 23/08, H01L 21/66...

Značky: elementárních, částic, analyzátor, energií

Text:

...výhodou analyzátoru je zvýšení jeho rozlišovací schopnosti, zadrží pozadí signálu vytvořeného částicemi prošlými otvorem analyzační mřížky. Značně se omezí Vliv extrakčních polí na primární svazek elementárních částic a sníží se vliv terciálních částic.Vynález blíže qpjasní přiložený výkres, na kterém je znázorněn ve zjednodušeném náčrtku analyzátor v osovém řezu.Analyzátor tvoří jednak extrakční prostor 2 a jednak brzdné pole lg...

Valivé uložení klikového hřídele a upevnění klik jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258564

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uxa Ivo, Babický Josef, Erhart Jiří, Kukanová Julie, Walter Karel

MPK: F16C 35/06

Značky: hřídele, valivé, uložení, upevnění, klikového, jízdního

Text:

...zkosení alfa každého 2 obou klínků.Příklad praktického provedení valivého uložení klíkmdho hřídele a upevnění klik jízdníhokola podle tohoto vynálezu je na přiloženém výkrese, na němž je na obr. 1 pohled shorana vodorovný řez valivým uložením, které má skupinu valivých těles l a skupinu valivýchtěles g, která se za jízdy odvalují jednak po kroužku 1, na němž je vytvořena vnější oběžná dráha a současně po kroužku 1, na němž je rovněž...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258563

Dátum: 16.08.1988

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/68

Značky: stroj, zboží, výrobu, pletací, ponožkového, okrouhlý

Text:

...5, přičemž svojí spodní částí dosedá na jeho osazení.Rozkazovací bubínek 1 je otočně uložen na čele nosiče Q. Nosič É je pevně uspořádán na přírubě l. Na válcových površích obou zmíněnýoh bubínků §, Q jsou uspořádaný podle programu kolíky §. K jednotlivým řadám kolíků §, jež odpovídají výškám, resp. počtu kolének ll,lg stoprů 3, jsou uspořádány šoupátka g posuvně uložená v kostce lg.Vzorovací bubínek 1 je pevné spojen s ozubeným kolem ll. Do...

Zařízení pro stírání hran glazovaného přežahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258562

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vintr Miroslav, Bačák Petr, Krob Jiří

MPK: B28B 11/22

Značky: přežahu, zařízení, glazovaného, stírání

Text:

...nevýhody jsou do značné míry odstraněny zařízením pro stírání znečistěných hran podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že na rámu l glazovací linky jsou naproti sobě na čepech g uložený aretované držáky g, kde v každém držáku Q je pevně uloženo alespoň jedno stírací pravítko 5, svirající V horizontální rovině s hranou přežahu úhel 3 ° až 90 °,které na svém volném konci je opatřené pružnou stěrkou §, přičemž vzdálenost...

Držák snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258561

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Zdeněk, Blahůšek Jiří

MPK: F16M 11/04

Značky: držák, snímače

Text:

...umístěn snímač. Tato výhoda se projevuje zejména při upevňování snímače na zakřivených nebo zúžených dotykových plochách. Zvýšení přítažné síly oproti dosavadním řešením je způsobeno tím, že i při zmenšené dotykové ploše prochází magnetický tok rozšířeným průřezem ve střední části pólového nástavce.Umístění rozšíření do střední části pólového nástavce současně způsobuje, že se V žádném z možných přĺpadů uchycení nezmenšuje přítažná síla...