Zverejnene patenty 15.08.1988

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 7/00, G01T 3/00, G01T 1/00...

Značky: korelačný, automatický, kryostatom, spektrometer, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Synergicky působící herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247099

Dátum: 15.08.1988

Autori: Loník Vladimír, Havlín Dušan

MPK: A01N 57/20

Značky: synergický, působící, prostředek, herbicidní

Text:

...se vždy míní klíčící semeno, vzešlé semenáčky a rastlina jako taková, včetně kařenů a nadzemních částí.Výrazu synergismus se používá v jeho pravém slova smyslu a popisuje výsledky,kdy herbicidní působení prostředku obsahujícího alespoň dvě složky je větší než je součtavé působení sloučenin použitých samastatně.Množství, ve kterém se herhicidniho prostředku podle vynälezu používá, závisí na plevelných rastlinách, které se mají ničit a...

Způsob imobilizování enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247097

Dátum: 15.08.1988

Autori: Maršík Josef, Kuneický Jioí, Zelený Petr, Reis Pavel, Florián Petr, Velešovský František

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizování, enzymů, způsob, aminoacylasy

Text:

...s roztokem aminoacylasy o hodnotě pH 6,5 až 8,5 a vzniklý produkt se promyje a pak se popřípadě vysuší.Při způsobu podle vynálezu se tedy používá parciálne zhydrolyzovaného akrylamid/N,N-methylen-bisakrylamidového kopolymeru typu Akrylex P, jakožto nosiče,zatímco podle trancouzské vytištěné přihlášky vynálezu č. 2198 954 se takového nosiče nemůže použít, nýbrž se může používat toliko polyethylenimínů nebo polyaminů hlavním rozdílem mezi...

MAGYAR OPTIKAI MÜVEK, BUDAPEŠŤ (MLR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 247086

Dátum: 15.08.1988

Autori: Kudláeek Jan, Kornmann Peter, Bureš Jioí

MPK: F16L 11/10

Značky: müvek, budapešť, magyar, optikai, mlr

Text:

...jednotlivých části konstrukce. Velkou výhodou je schopnost trubkové konstrukce dosáhnout velmi malého poloměru křivosti, což je nutné zejména u lékařských vyšetřovacich přístrojů.Vynález bude vysvětlen podrobněji za pomoci popisu příkladněho provedení, které je znázorněno na přiloženém výkrese, kde znázorňujíobr. 1 podélný řez omezeným délkovým úsekem trubkové konstrukce podle vynálezu, tj. řez podle čáry B-B z obr. 2, přičemž jsou...

Způsob výroby dělitelné tablety se zpomaleným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247079

Dátum: 15.08.1988

Autori: Knye Ulrich, Gernlein Wolfgang

MPK: A61K 9/22

Značky: látky, výroby, tablety, uvoľňovaním, účinné, způsob, dělitelné, zpomaleným

Text:

...s kyselýmí nebo zásaditými skupinami, např. kyseliny polymeth-akry 1 ovê nebo N,N-dimethylaminoethylesteru kyselín polymethlakrylových nebo polyvinylpyrrolidon, tyto látky mohou být přítomny také ve formě kopolymerü. Polymerem, který obsahuje kyselé skupiny, je například Eudragit L 100, kopolymer kyseliny methakrylove a methylesteru kyseliny methakrylové s molekulovou hmotnosti přibližně 250 000. Materiálem s obsahem zásaditých skupin je...

Způsob válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247078

Dátum: 15.08.1988

Autori: Naumann Karin, Vogel Werner, Krüger Horst-günter, Höland Wolfram, Hülseenberg Dagmar

MPK: B21H 3/12

Značky: žebrovaných, způsob, provádění, dvojvrstvých, tohoto, zařízení, způsobu, válcování, trubek, radiálně

Text:

...toho nalisování vnější trubky na jadrovou trubku - vnitřní trubku, prováděné ihned po vychýlení žebra během jedné otáčky trubky, odstraňuje potřebu dalšího zpracování žebra, čímž se sníží počet přehybů, ktoré škodí velmi tenkýrn žebrům. Tímto způsobem je možno průmyslové válcovat například na hliníkových trubkách žebra o průměrné tlouštce od 0,3 do 0.4 mm.Podstata zařízení pro válcování radiálně žebrovaných dvojvrstvých trubek podle...

RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, OBERHAUSEN ( NSR )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247075

Dátum: 15.08.1988

Autori: Herzog Paul, Petrikevie Svitlana Borisovna, Maximov Michail Grigorjevie, Fortagne Uto

MPK: B01J 31/40, B01J 23/96

Značky: oberhausen, aktiengesellschaft, ruhrchemie

Text:

...se jako extrakčíiího činidla použije isotridecylamin, tri-n-oktylamin nebo tri-isooktylamin.jako extrakčního činidla je možno použít aminů jako takových. Výhodně se však aminy rozpustí v organickém rozpouštědle nemisícim se s vodou nebo se s ní mísícím jen v malé míře, Rozpouštědla se použije takové množství, aby objemová koncentrace aminu ve vzniklém roztoku byla v rozmezí 0,5 až 50 . Tato koncentrace je v podstatě omezena rozpustnosti...

Elektromagnetické upínadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247074

Dátum: 15.08.1988

Autor: Eermenskaja Tajsija Sergejevna

MPK: B41F 27/02

Značky: elektromagnetické, upínadlo

Text:

...myšlenky vynálezu vyplýva jako logicky důsledek a není proto na výkrese znázorněnaNa obr. 5 je znázorněna druhá varianta konstrukce podle vynálezu. Pro ozbrazení byl zvolen magnetický valec, ve kterém je uspořádán elektromagnet nebo elektromagnety. je však samozřejmě také možné uspořádat tuto konstrukcí podle vynálezu v jiném plášti. Konec jadra 17 magnetu, odvrácený od pracovní plochy, spočíva také zde opět na magnetické závěrné lište...

Kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247072

Dátum: 15.08.1988

Autor: Kosarotov Boris Fedorovie

MPK: B43L 9/02, B43L 9/16

Značky: kružidlo

Text:

...zde umístěna dalšímontážní skosení 67 úložného otvoru 5 a skosení 57 vybraní G 4. Na nástavcích 41 jsou dovnitř směřující zařezy 42 v místě »otvoru 44, jakož i vně směřujíci zářezy 52 V blízkosti čelní strany 48. Montážní drážka 45 se zužuje od čelní strany 48 směrem k otvoru 44, přičemž V oblasti čelní strany 48 její šířka odpovídá přibližně vnějšímu průměru stavěcího šroubu 8 a v blízkosti otvoru 44 přibližně malému průměru závitu...

VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR ) , VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247070

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gontar Jurij Sergejevie

MPK: C04B 7/36

Značky: ernst, thälmann, magdeburg, schwermaschinenbaukombinat, voest-alpine, rakousko, aktiengesellschaft

Text:

...na spalínově potrubí pece připojené tepelně-výměnikové jednotky a spalinové potrubí kalcinátoru ve směšovací komoře, ke které jsou přípojena plynová přívodní potrubí pro obě spalinové větve, vytvoří se velmi jednoduchým způsobem směsný proud zespalín pece a ze spalin kalcinátoru a tento směsný proud spalín se rozdělí spalinoVým větvím tepelného výměníku, a pokud je to nutné lze zajistit regulaci množství .a požadované rozdělení cl-o obou...

VOEST-ALPINE AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ ( Rakousko ) , VEB SCHWERMASCHINENBAUKOMBINAT ,,ERNST THÄLMANN”, MAGDEBURG ( NDR )

Načítavanie...

Číslo patentu: 247069

Dátum: 15.08.1988

Autori: Lazarev Jurij Petrovie, Archipov Vladimir Viktorovie

MPK: C04B 7/36

Značky: thälmann, rakousko, ernst, magdeburg, schwermaschinenbaukombinat, aktiengesellschaft, voest-alpine

Text:

...pecnímí spalínami do dolní oblastí kalcinátoru lze tak vnitřně smísít s proudem spalín již vně poslední tepelné-výměníkové jednotky, čímž lze dále zlepšit přestup tepla a tím i tepelnou účinnost.Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu na výrobu cementu je V dalším znázorněno na příkladu provedení ve spojení s Výkresovou částí.Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu V blokovém schématu a na obr. 2 je znazorněna konstrukční...

Způsob stanovení aktivity pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247068

Dátum: 15.08.1988

Autori: Balašov Vasilij Petrovie, Kambarov Vladimir Alexejevie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Soboljev Georgij Viktorovie, Fesina Michail Iljie, Starobinskij Rudolf Natanovie, Jeremeenko Valerij Ivanovie

MPK: G01N 25/02

Značky: stanovení, pevných, způsob, látek, aktivity

Text:

...tepelném obsahu, přičemž se měří a vyhodnocuje změna tepelného obsahu V počáteční, například lineární fázi reakce, probíhající V systému. Časová funkce změny tepelného obsahu V systému se může převést na změnu napě- tí a stanoví se vzestup takto získané křiv ky, například V lineární fázi této krivky.Měření a Vyhodnocování změny tepelného obsahu se provádí v intervalu od 5 do 30 sec.Předem určená konstantní hodnota charakteristická pro...

Kosmetický prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247067

Dátum: 15.08.1988

Autor: Volkov Stanislav Nikolajevie

MPK: A61K 7/48

Značky: kosmetický, prostředek

Text:

...agarovém prostředí s kvasničním extraktem.17 Růst při teplotě 37 °C Neroste.Tento kmen se vyznačuje tvorbou vonné složky. Z výsledků plynové Chromatografia bylo nalezeno, že vonná složka se skládá hlavně z ethanolu, ethylacetátu, isopropylalkoholu, isopropylacetátu, isobutylalkoholu, isobutylacetätu, isoamylalkoholu a isoamylacetätu. Vůně je takzvané jablečná vůně. Ve srovnání se známymi kvasinkamí,které produkují voxnné látky, se...

Zařízení k odkosťování masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247066

Dátum: 15.08.1988

Autor: Rabinovie Anatolij Jakovlevie

MPK: A22B 7/00

Značky: zařízení, odkosťování

Text:

...pohyb pružně zachytí neznázorněné pružinové nárazníky vzhledem k tomu, že jak vstupní uzávěr 17, tak i výstupní uzáver 18 se již nemohou pohybovat děle směrem dolů.Pružná výtlačné těleso 7 poőne stlačovat maso, ktere se působením tlaku oddělí odkostí a opouští pracovní prostor průchozími otvory 14 v rotačních šoupátkách 13, a dále výstupy 11 a odvaděcím vedením 12. Kosti zůstanou na místě a jsou na konci pracovního zdvihu pružné obklopený...

Způsob podzemního zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247065

Dátum: 15.08.1988

Autori: Popov Vasilij Fedorovie, Sitnikov Ivan Ivanovie

MPK: C10J 5/00

Značky: palív, způsob, zplyňování, tuhých, podzemního

Text:

...5 až 15 °C vyšší, než je jeho kritické teplota. Tímto opatřením se dosáhne, že nadkritický plyn na své extrakční cestě průběžně pohlcuje větší množství extrahovaných sloučenin, poněvadž rozpouštěcí schopnost nadkritických plynů v teplotním rozmezí, které leží jen málo nad kritickou teplotou, vykazuje zpravidla optimální hodnotu a klesá se vzrůstající teplotou. Teplotním gradientem nadkritického plynu pod povrchem země, jak jej vynález...

Převodovka pro dosažení nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247063

Dátum: 15.08.1988

Autor: Stipaninko Alexadd Vasiljevie

MPK: F16H 37/12

Značky: rovnoměrného, nerovnoměrného, výstupu, vstupu, převodovka, dosažení

Text:

...znázornění, obr. 2 převodov 247063ku z obr. 1 v řezu v rovině II-II z obr. 5,obr. 3 až 7 prevodovku z obr. 2 v řezu V rovině V-V v. různých provozních polohách, obr. 8 diagram úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu při poloměru kliky RO a obr. 9 a 10 diagramy úhlových rychlostí výstupního hřídele ve vztahu k úhlové rychlosti hnacího členu v závislosti na nastavení poloměru R kliky.Na obr. 1 je...

Přídavné zařízení k pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247060

Dátum: 15.08.1988

Autor: Ruban Nadižda Sergejevna

MPK: A01B 17/00

Značky: pluhu, zařízení, přídavné

Text:

...svislá nastavovací ústrojí 9, která jsou uchynena. vodicími šrouby 13 a tlačhou pružínou nebo pneumatíckým pružným prvkem obr 1. jPřes spojovací ramena 12, jejichž odvrácené konce od podéiného nosníku 3, zasahují do nastavovacích ústrojí 9, ve kterých jsou spojený, vodicím šroubem. 13 tak,. seřízení výšky podélného nosníku. Btlze uskutečnit ruční klikou 14. Na podéiný nosník. 3. jsou unevněný ložiskové třmený Lse svými pracovními koly...

Zařízení pro rekuparaci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247059

Dátum: 15.08.1988

Autor: Karcev Stanislav Petrovie

MPK: F02B 37/00

Značky: rekuparaci, zařízení, tepla

Text:

...výkonu, takže jeho ovládání může být aktivováno okamžitou hodnotou tlaku vzduchu vytlačovaneho kompresorem, nebo tlakem vzduchu v místě vstupu do motoru, jelikož tlak stlačeného vzduchu na výstupu z kompresoru je alespoň přibližně úměrný výkonu motoru, a to v poměrně širokém rozsahu rychlostí otácení.Aby se zabránilo jakémukoli obrácení smyslu průtoku stlačeného vzduchu v oddělovacím potrubí 13, je zapotřebí, aby tlak výfukových plynů ve...

Zařízení proti vnikání prachu prstencovitou štěrbinou mezi výložníkem a brázdicí hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247058

Dátum: 15.08.1988

Autor: Goiovan Eduard Vjaeeslavovie

MPK: E21C 35/22

Značky: vnikání, zařízení, hlavou, brázdicí, prstencovitou, štěrbinou, výložníkem, prachu, proti

Text:

...je schematicky znazorněn na jednom příkladném provedení na výkrese, na němž obr. 1 představuje brázdicí stroj s výložníkem a s brázdicí hlavou, obr. 2 pak značí přední část brázdlcího stroje s brázdicí hlavou, obr. 3 je detail v řezu v rovině III-lll na obr. 2.Na brázdicím stroji 1 je uložen výkyvně kolem vodorovné osy 3 a svislé osy 4 výložník 2. Kolem osy 5 jsou na výložníku 2 otočně uloženy brázdicí hlavy 6. Na obr. 2 jsou...

Vstřikovací čerpadlo kapalného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 247057

Dátum: 15.08.1988

Autori: Troickij Igor Nikolajevie, Tichnova Natalja Alexejevna, Rysev German Stipanovie

MPK: F02M 41/14

Značky: čerpadlo, vstřikovací, paliva, kapalného

Text:

...pístü 15 směrem dovnitř palivo postupně vytlačováno do následujících výstupních kanálků 23.Pro umožnění regulace moxlmálního množství paliva, dodávaného vstřikovacím čerpadlem do spalovacího motoru je ve vícedílném tělese 10 uložena dvojice omezovacích kroužků 29, uspořádaných po obou stranách vačkovêho prstence 1 B. Omezovací kroužky 23 jsou v tělesu 1 U úhlově natáčivé, přičemž jejich vnitřní profil 30 A má tvar znázornený na obr. 3....

Vložka pro ocelový plášť kolena výfukového potrubí pro katalytické čištění výfukových plynů vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247056

Dátum: 15.08.1988

Autori: Cypkun Leonid Grigorjevie, Stipanova Irina Pavlovna, Mirskich Georgij Alexaddovie, Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F01N 3/10

Značky: vložka, výfukových, plynů, katalytické, potrubí, vznětových, motorů, ocelový, čištění, kolena, výfukového, plášť

Text:

...uspořádání sítov 1 ny sousedí uzavřený úsek čelních ploch se dvěma otevřenými úseky čelních ploch a obráceně.Zakrytí úseku čelních ploch se může provést take tak, že se vytvoří šablona, dosedající a/nebo upevnčná na čelní plochy, popří 6padě se vytvoří jako děrovaná nebo štěrbínová maska, obepínající zčásti plášť smotku, která slouží pro uzavření odpovídajících konců kanálů.Maska se může uspořádat tak, že u spirálovitě navinuté, výlučně...

Způsob přípravy produktu mikrobiální kultivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247055

Dátum: 15.08.1988

Autor: Krival Ivan Ivanovie

MPK: C12P 1/06

Značky: produktů, přípravy, kultivace, způsob, mikrobiální

Text:

...400 až 500 mg/ako zdroje anorganického dusíku se používá s výhodou síranu amonného, dusičnanu amonného a chloridu amonného a jako zdroje organického dusíku se používá výhodně kvasničnêho extraktu, kasaminokyseliny a peptonu. Dále se dosáhne dobrých výsledků, když se přidají aminokyseliny, jako je například leucin, isoleucin, valin a fenylalanin.Vhodné jsou glukóza, galaktóza, ethylalkohol a glycerol. Výhodná koncentrace sacharidů je 5 °/o...

Způsob dekofeinování vodného extraktu rostlinného materiálu obsahujícího kofein

Načítavanie...

Číslo patentu: 247052

Dátum: 15.08.1988

Autori: Šichanov Vladimir Alexandrovie, Stipanova Irina Pavlovna, Tichonova Natalja Alexejevna, Künzel Horst

MPK: A23F 5/20

Značky: vodného, kofein, extraktu, způsob, obsahujícího, dekofeinování, rostlinného, materiálů

Text:

...s Větším počtom teoretických pater či stupňů mnohem kratší, než je celková doba zpracovávaní.e rovněž možné pracovat za účinných mechanických prostředků, dovolujících krátké kontaktní doby, i za vyšších teplot, na 247052příklad nad asi 150 C, přičemž kdekolí teplota prevyšuje 100 °C, je třeba pochopitelně pracovat za vyššího tlaku, aby se materiály vůbec udržely v kapalné formě. Obecně však jsou výhodné teploty V rozmezí 75 až 120 °C....

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247051

Dátum: 15.08.1988

Autori: Vogt Fritz, Weber Manfred

MPK: F26B 17/18

Značky: tepla, výměník

Text:

...31, která směřuje radiälně od povrchu dutého válce 20 k vnitřní straně obvodové hrany dutého kotouče 21. Radiálně vnější kanál 23 je ohraničen opačnými stranami první dělicí stěny 31, bočními stranami dutého kotouče 21 a druhou dělicí stěnou 32, která sestává z radiální části 32 a sahající od povrchu dutého válce 20 radiálně asi do jedné třetiny radíálního rozměru dutého kotouče 21 a z válcové části 32 b v oblouku přibližně 270 °, sou...

Mechanismus k vytváření spojovacích klínů při výrobě sklářských pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 231000

Dátum: 15.08.1988

Autori: Plešinger Petr, Šilar Jaroslav, Kubát Jan

MPK: C03B 5/08

Značky: klínu, mechanismus, výrobe, panví, sklářských, vytváření, spojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla a řeší problém výroby sklářských pánví z polotovarů získaných tažením z vakuového lisu jejich vzájemným spojením pomocí klínů vyříznutých na spojovacích plochách. K radiálnímu otočnému lomenému rameni (9) je připojena nosná tyč (12) nesoucí pouzdro (13) s držáky (14, 16) klínovitých trátových břitů (15, 17), které jsou vedeny pomocí dvojice vodicích kladek (21) s výřezem a pružiny (23) a vytvářejí klínovitý výstupek...

Zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje pro bezebytkové vyprazdňování pěchovací skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 230999

Dátum: 15.08.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/10

Značky: stroje, zařízení, kozlíku, vyprazdňování, výtlačného, pěchovací, bezebytkové, pěchovacího, skříně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení kozlíku výtlačného a pěchovacího stroje obsluhujícího koksovou baterii pracující pěchovacím způsobem, které umožňuje bezezbytkové vyprazdňování pěchovací skříně od uhelné náplně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vnější ploše středového vertikálního styčníku příhradové konstrukce pojízdného kozlíku je přivařena lištová příruba k níž je šroubovými spoji připevněna volná přítlačná lišta, přičemž mezi lištovou...