Zverejnene patenty 01.08.1988

Střední vývod tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247250

Dátum: 01.08.1988

Autori: Svichota Albert, Sojka Jioí, Domanský Eduard

MPK: H01L 23/34

Značky: střední, vývod, tlumivky

Text:

...pásu vytvořen otvor 0 světlosti odpovídající vnitřnímu průměru trubky tlumivky a který je rozšírený na obou stranách na rozměr vněj~ šího průměru trubky nejméně v délce jejího průměru.Základní výhoda spočívá v dosežení podstatné nižší technon logické náročnosti při výrobě tlumivky a definovaného elektrovodného spojení jednotlivých částí při nízké spotŕebě živé práce. Zároveň se tak zvýši provozní spolehlivost tlumivky ,což je obzvlášť...

Reaktance větve třífázového můstku polovodičového tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247249

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hartman Jioí, Stoklasa František, Peeený Pavel

MPK: H01L 23/34

Značky: můstku, třífázového, tyristorového, větve, měniče, reaktance, polovodičového

Text:

...je uchycen přívod elektric~ kého proudu a celek je zalit syntetickou vytvrzovací hmotou. Podle dalšího význaku vynálezu jsou ve spodní části celku zality úchytné součástí . ÁZákladní výhoda reaktance větve třífázového můstku spočívá v tom, že se dosáhne žádoucích parametrů při malých rozměrech tyristorového měniče, což při jejich použití bývá často nezbytné. Navíc jsou zcela odstnaněny nežádoucí účinky, jako chvění ,hluk, uvolňování...

Zpětně vodivý tyristor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247248

Dátum: 01.08.1988

Autori: Mikulcová Dagmar, Zlesák Ivan, Oehák Alexadd, Mareík Miloš, Procházka Karel

MPK: H01L 29/747

Značky: vodivý, zpětné, tyristor

Text:

...pracují v pulsním režimu s krátkymi proudovými pulsy 9 vysoké amplitudě a vyžadují proto velmi dobré zapínací vlastw hosti, jichž se dosahuje právě pomocí vertikálně členěné strukn tury katodového emitoru tyristoru s členěnou řídící strukturou umístěnou v zahloubených příkcpech.Řešení zpětně vodivého tyristoru podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že k povrchu desky ze strany druhé základny přiléhá další...

Zapojení pro zkoušky motorů mezních výkonů s větším počtem třífázových vinutí statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247246

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Haken Jioí

MPK: G01R 31/06

Značky: třífázových, motorů, zapojení, statoru, počtem, mezních, zkoušky, větším, výkonu, vinutí

Text:

...motorem M 2 . První transformátor ga je k prvnímu zkoušenému motoru M 1 připojen prostřednictvím prvé větve se sériovou kombinací druhého vypínače 92, prvního sítoveho usměrňovače pí, první indukčnosti pl a prvního motorového invertoru 93, a také prostřednictvím druhé větve se sériovou kombinací třetího vypínače QB, druhého sítového usměrňovače ga, druhé indukčnosti ga a druhého motorového ínvertoru Q 4. První zkoušený motor M 1 je s...

Zapojení pro řízení zesílení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247245

Dátum: 01.08.1988

Autori: Panáeek Karel, Podroužek František

MPK: H03F 1/30

Značky: řízení, zapojení, zesílení

Text:

...35 a jednak na první vstup rozdílového zesilovače §. Začátek druhého sekundárního vinutí g transformátoru 2 je připojen k anodě druhé detekční diody gg, jejíž katoda je připojena jednak na druhý vstup rozdílového zesilovače § a jednak na druhý filtrační kondenzátor ggg, jehož druhý konec je připojen ke konci druhého sekundárního vinutí 2 transformátoru Er a současně přes paralelní kombinaci třetího předpětového odporu Ep a druhého...

Pojená geotextilie s dočasnou životností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247244

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hezina Jaroslav, Tesaoík Rudolf

MPK: D04H 1/58

Značky: geotextilie, životnosti, dočasnou, pojená

Text:

...1 až 4 uvádějí charakteristiku, způsob výroby i některá použití pojené geotextilie s dočasnou životností podle vynálezut hGeotextilii pro dočasné použití tvoří pojená textílie,u níž vlákenná vrstva složená z výplně základních vláken a podílu pojivých vláken je armována soustavou nití a útvar propojen za tepla například lisováním mezi vyhřátými válci kalandru. Rychlost výroby podle hmotností rouna a parametrů kalandru do 3247 244 sahuje...

Zapojení izolačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247243

Dátum: 01.08.1988

Autor: Koldovský Karel

MPK: H03F 3/38

Značky: zapojení, zesilovače, izolačního

Text:

...e druhým uzlem a tvoří první vstupní svorku a šestýodpor je pak připojen druhým koncom s desátým uzlem, tvořícím- 3 . 247 243 Izolační transformátor může mít ještě další samostatné třetí vinutí, k němu je připojen napájecí zdroj s přerušovaným spínáním.Další varianta je, že první nebo druhé vinntí izolačního transformátoru je opatřeno odbočkou, mezi níž a první nebo šestý uzel a druhý nebo pátý uzel je připojen napájecí zdroj s...

Vřetenová matice s pojistnou spojkou armatur s netočivým stoupajícím vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247242

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: F16K 39/02

Značky: armatur, vřetenem, netočivým, spojkou, pojistnou, vřetenová, matice, stoupajícím

Text:

...je alternativní provedení vřetenové matice s použitím pojiatné spojky kolíkového typu, s axiálním střižným kolíkem, na obr. 5 je alternativní provedení vřetenové matice s pojistnouV částečně znázorněném vřetenovodu l armatury obr. 1, je uložena otočně na valivých ložiskách g vřetenová matice 2, kterou prochází vřeteno 1 opatřené závitem il. Vřetenová matice 1 je dělená a sestává z ovládací části 2 ukončené nátrubkem jlł a z vřetenové části gg...

Zapojení převodníku sdružených napětí selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247241

Dátum: 01.08.1988

Autor: Didek Václav

MPK: H03M 1/64, H02M 5/14

Značky: selsynu, sdružených, zapojení, napětí, převodníku

Text:

...výstup třetí fáze selsýnového výsílače, zatímco výstup rozdílového zesilovače je připojen na vstup zeslabovače, jehož výstup je připojen na sinusový vstup příjímače sinus-kosinusového rozkladače.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že neobsahuje žádné komponenty s otáčejícími se součástkami, čímž se snižuje celková hmotnost a objem převáděče. Další výhodou je zvýšení přesnosti a spolehlivosti převodu v důsledku použití elektronických...

Plastmalty a plastbetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 247240

Dátum: 01.08.1988

Autori: Borovieka Miloš, Londýn Miroslav, Lukáe Juraj, Píš Jaroslav, Paleeek Jaroslav

MPK: C08L 63/10

Značky: plastbetony, plastmalty

Text:

...plně ní, mající velmi dobré mechanické parametry, Jestliže necháme65 až 80 dílů dianové epoxidové pryskyřice o střední hclekulové hmotnosti üho až 600 ą střední epoxidová funkčnoscn 2,0, , 20 až 35 dílů 2-etylhexylckrylátu, 8 až 25 dílů polyetylsnpolysminů nebo polypropylenpolyaminů o střední ekvivalentní hmotnosti 20 až H 5, střední aminové funkčnosti 5 až 8 a aminovém čísle 1200 až 1632 mg KOH/3, 500 až 2000 dílů těženého nebo drcenéhc...

Oddělovací ventil pro kryostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247239

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mainer Petr

MPK: G02B 21/28

Značky: kryostat, oddeľovací, ventil

Text:

...zapadejí kolíky procházející axíálně podélnými otvory v základním tělese, které jsou upevněny v unášecím kroužku, opírajícím se o ovládací matici a jeho poloha je vynezena převlečnou maticí.Hlavní předností konstrukce vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti možností odplynění sorbentu à celého kryostatu při zvýšené teplotě před montáži detektoru, bezpečná manipulace při uvádění mikroanalyzátoru do chodu a při eventuálních poruchách...

Zapojení jisticího obvodu trojfázových asynchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247238

Dátum: 01.08.1988

Autori: Strueovský Jioí, Weigl Evžen, Surma Zdenik

MPK: H02H 3/08, H02H 3/253

Značky: motorů, obvodů, asynchronních, trojfázových, jisticího, zapojení

Text:

...blíže vysvětleno na příkladu podle připojeného obrázku. Transformátor proudový QA je zapojen primárním obvodem na jednu z fází sítějšsekundární obvod je připojen k měřícímu členu, kterým 3 usměrnovač E s kondenzátorem na výstupu. Usměrněně napětí je přivedeno k děliči napětí 3. Napětí z děliče je přivedeno k zapínacímu obvodu gl, kterývytváří impulsy V okamžiku překročení určité hodnoty napětí na vstupu. Napětí z děliče je také přivedeno...

Radiorpůzračný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247237

Dátum: 01.08.1988

Autori: Chumela Josef, Vrzal Vladimír, Hejtmánek Milan

MPK: H01Q 1/00

Značky: radiorpůzračný

Text:

...pro velmi široký kmitočtový rozsah.Vynález bude popsán podle připojeného výkresu, kde jsou znázorněny čtyři rovnoběžné rovinné desky 3 z dielektrického materiálu, které jsou odděleny zvlněnými deskami Q z dielektrického materiálu. V těchto zvlněných deskách g z dielektrického materiálu jsou provedeny průchozí otvory Q. Počet a velikost otvorů Q se volí s ohledem na maximální odlehčení konstrukce, jsou tedy umístěny v podstatě rovnoměrně a v...

Zapojení nabíječe akumulátorů s konstantní dobou nabíjení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247236

Dátum: 01.08.1988

Autor: Rybnikáo Alois

MPK: H02J 7/06

Značky: nabíjení, dobou, nabíječe, konstantní, zapojení, akumulátorů

Text:

...1 je spojen s klad- 2 , 247 235 ným výstupním polem § a výstupem Ag usměrnovače 5.Pokud není mezi kladný výstupní pól Q a záporný výstupní pól Q připojen akumulátor, je na druhém vstupu Žg logíckého členu 5 nulová napětí, nebot přes kombinaci druhého odporu gg a třetího odporu 33 neprotéká proud. Na výstupu 2 logického členu Ž je signál, který trvale nuluje čítač 1.Po připojení akumulátoru se vytvoří procházejícím nabíjecím proudem úbytek...

Zapojení pro obnovu taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247235

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sýkora Miroslav, Kotre Jioí, Coufal Stanislav

MPK: N03K 3/00

Značky: taktovacího, zapojení, obnovu, signálu

Text:

...klopného pbvodu É je připojen na výstupní svorku El zapojení a přes čtvrtý odpor 33 naprvní vstup l Schmittova klopného obvodu àľ, který je přes para, lelní kombinaci pátého odporu 23 a třetího kondenzátoru gg připojenna zem. Třetí vstupní svorka § zapojení je připojene na čtvrtý vstup 3 Schmittova klopného obvodu àľ.Na první a druhou vstupní svorku El, gg přicházejí logické záporné impulsý v kődu s návratem k nule o šířce T/2. Šířka...

Vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247234

Dátum: 01.08.1988

Autori: Veverka Josef, Holas Vilém

MPK: H05B 6/62

Značky: vytahovač, polotovarů

Text:

...části své délky zůstávaji v induktoru, aby následujici polotovar, kterým jsou vysunuty, na konci nechladnul.Dalši podstatnou výhodou je, že vytahovač dle vynálezu umožnuje uchopeni různých délek polotovarů bez nutnosti horizontálni změny polohy vytahoveče. Delši podstatnou výhodou je, že sevřeni i uvolněni polotovaru se děje automaticky a nejsou nutné dalši prvky /elektrouagnety, pneuvàlceatd./. Dalsi podstatnou výhodou je, že neni...

Způsob odvodňování pyridinových zásad

Načítavanie...

Číslo patentu: 247233

Dátum: 01.08.1988

Autori: Tousek Josef, Pleva Milan

MPK: C07D 213/24

Značky: zásad, způsob, pyridinových, odvodňování

Text:

...hmotnostním poměru 11 až 201, s výhodou 21 až 91,oddeíí se dvě vrstvy. Spodní vrstva obsahuje 80 až 99 hmotnostnícn vody obsažené ve výchozích bazích, horní vrstva obsahuje pyridinové zásady, benzen neb jeho homoíogy a zbylé množství vody z vbhozích pyridínovych zásad. Azeotropionou destilací s benzenem se pak odaěíí znývající množství vody a po oddestilování oenzenu se získají bezvode pyridínove zásady. Voda oddelená z pyridinovych zásad...

Zapojení vícenásobného klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247232

Dátum: 01.08.1988

Autor: Skácel Jan

MPK: H03K 19/20

Značky: klopného, vícenásobného, zapojení, obvodů

Text:

...výstupního obvodu 2 je současně přípojen k N-tému vstupu Qä ovládaného zařízení gg a k druhému řídioímu vstupu gg N-tého vstupního obvodu E.V konkrétním zapojení vícenásobného klopného obvodu jsou první vstupní obvod /1/, druhý vstupní obvod /2/ až N-tý vstupní obvod /N/ tvořeny některým typem logického integrovaného obvodu NAND,AND,0 R nebo NOR, výstupní obvod /3/ Je tvořen demultíplexerem nebo adresovým dekodérem v integrované formě,...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: desek, hrany, kvality, křemíkových, opracování, zviditelnění, způsob, tvaru

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem pro spínání a rozpínání spojky mezi hnacím hřídelem šicího stroje a jeho hnací řemenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247230

Dátum: 01.08.1988

Autori: Trojan Miroslav, Šimon Jan

MPK: D05B 69/12

Značky: uzavřeným, rozpínání, šicího, hřídelem, pracovním, hnací, cyklem, stroje, řemenici, zařízení, spojky, hnacím, spínání

Text:

...rozpojenému stavu spojky,je vymezenazáběrovou polohou vypínací plochy vypínacího členu, např. Vypínacího segmentu, s touto kladkou nebo s čepem, přičemž jak zapínecí člen,tek i vypínecí člen je uspořádán výkyvně a je pohybově spřažen se zastavovací pákou šicího stroje.Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 axonometrícký pohled, částečně v řezu, na šicí stroj pro obšívání knoflíkových dírek s očkem, opatřený zařízením podle vynálezu, a...

Otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 247229

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavlovská Eliška

MPK: F24D 19/10, F24D 3/10

Značky: otopná, soustava

Text:

...teplovodní potrubní větev lg, do níž je postupně zařazeno první šoupátko Q a první teploměr Ž, za nímž následuje trojcestný směšovací ventil g, druhý teploměr lg, kalový filtr 2,oběhové teplovodní čerpadlo 5, za nímž je připojen elektrickýventil g, dále druhé šoupátko ip, třetí šoupátko 25. za třetímšoupátkem gg je zařazene expanzní nádoba 1 a pojistný ventil §. Za pojistným ventilem Q je přípojena do teplovodní potrubní větve lg vratná...

Zařízení pro biologické čištění organicky znečištěných odpadních vod v blokovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 247228

Dátum: 01.08.1988

Autor: Lukáe Juraj

MPK: C02F 23/08

Značky: biologické, znečištěných, organicky, zařízení, odpadních, uspořádání, blokovém, čištění

Text:

...2 a stěnami 11 nádrže 1, který je uzavřen přepážkami 12. V horním prostoru dosazovací nádrže 3 je umístěna lamelová vestavba 41, v dolním prostoru dosazovací nádrže 3 je vzduchové čerpadlo Ag pro recirkulaci kalu, prepojené s potrubím Ž recirkulace kalu,umístěným v prostoru sběrného žlabu Q a zavedeným do usazovaoí nádrže 1. Usazovaoí nádrž 1 je umístěna v čelním prostoru nádrže 1, vytvořeném čelní stěnou lg a přepážkou 12, a je doní zaústěn...

Zařízení pro odstřih niti šicího stroje s klikatým stehem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247227

Dátum: 01.08.1988

Autori: [rh1, Eervinka Otakar, Gajewski Karel

MPK: D05B 65/00

Značky: stehem, klikatým, odstřih, zařízení, šicího, stroje

Text:

...obr. l, obr. 3 blokové schema elektrického zapojení uvedeného provedení zařízení podle vynálezu, obr. 4 schema elektrického zapojení selektoru tvořícího část uvedeného provedení zařízení podle vynálezu, aobr. 5 nárysný pohled, částečně v řezu, na šicí stroj opatřený 31 ným provedením zařízení podle vynálezu.Šicí stroj znázorněný na obr. l obsahuje hlavní hřídel l uložený v ložiskách 2 a 3 a spojený klíkovým mechanismem g s jehelní tyčí ž,...

Zapojení pro kompenzaci chybového napětí tlakového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247226

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pech Jaroslav, Vanieek Václav

MPK: H03M 1/06

Značky: zapojení, kompenzaci, napětí, tlakového, čidla, chybového

Text:

...kapacity mezi oddělenými elektrickými částmi. Čítáním vpřed a vzad je zajištěno rychlé a snadné vykompenzování. V době mezi kompenzacemi je optoelektronický spojovací člen zablokován,takže je doeaženo malé energetické náročnosti. Popeané zapojení kompenzuje jak chybové napětí tlakového snímače, tak napétový drift vetupního zesilovače a optoelektronického vazebního obvodu.- 3 247 225 Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle...

Zapojení pro vytvoření taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247225

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oeháeek Zdenik, Jeoábek Vladimír

MPK: H03K 5/01

Značky: taktovacího, zapojení, vytvoření, signálu

Text:

...diferenčního komparátoru je i připojeno sekundární vinutí transformátoru, jehož primární vinutí tvoří s kondensátorem resonanční obvod připojený k budiči, přičemž k invertujícímu vstupu je připojeno jednak přes první rezis 247 225tor kladné napájecí napětí připojené k třetímu vstupu komparátoru jednak přes druhý rezistor záporné napájecí napětí, které jepři pojeno na čtvrtý vstup komparátoru, na jehož výstupu je zařazeno logické hradlo.Vyšší...

Zařízení pro stohování drobných , zejména úzkých nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247224

Dátum: 01.08.1988

Autor: Chrz Vladimír

MPK: B65G 57/16

Značky: stohování, nábytkových, úzkých, zařízení, zejména, dílců, drobných

Text:

...je posuvné uložena konzola g, na ní je přiäroubován držák g, ve kterém je kyvně uložena páka i, na ktere je západka g a stavěcí ěroub g,zajištovaný maticí lO. Paka je stále tlačena pružinou g proti kotouči g s výřezem. V držáku j je také otočné uchycena klapka 2,na jejíž ose je uchycen kotouč á s výřezem a klapka 2 je vyvážena závažím 1. Ve spodní části zásobníku . je nalcpen tenký tlumící materiál např. moliten 1 g. K zásobníku l je kyvně...

Zařízení pro provzdušňování zemědělských i jiných sypkých produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247223

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Paleeek Jaroslav, Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B26B 3/4

Značky: jiných, zařízení, zemědělských, provzdušňování, sypkých, produktů

Text:

...5, s výhodou flexibilního, s jedním koncem vstupního potrubí §, vedeného průchodem lg v opěrné stěně l do skladovacího pros toru ll.Druhý konec vstupního potrubí § je opatřen vnitřním spojovacím-prstencem §, vsunutým do vnějšího spojovacího prstence Q, kterým je na jednom svém konci opatřena perforovaná potrubní sekce 1.Ve vnitřním spojovacím prstenci § a vnějším spojovacím prstencí Q jsou s výhodou vytvořeny spojovací otvory Q. Při...

Zkušební zařízení pro telefonní sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247222

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stanik Jan, Špaeek Miroslav Neratovice

MPK: H04M 3/22

Značky: zařízení, sítě, telefonní, zkušební

Text:

...Q generování dat pro zadanou funkci.Požadavek na zkušební úlohu vstupuje do bloku Q generování dat,kde jsou vytvořeny tři typy dat zaznamenané v datové paměti 2. Z jednotlivých typů dat jsou parametry požadované zkušební funkce z výstupu âg signálů parametrů funkce předávány řídící jednotce l. Obdobně jsou na řídící jednotku l předávána data o posloupnosti aktivace funkčních bloků il až àg pro prováděnou zkušební úlohu. Data pro modifikaci...

Zapojení zkušebního panelu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247221

Dátum: 01.08.1988

Autor: Veselý Ivan

MPK: G06F 11/32

Značky: mikropočítače, zapojení, zkušebního, panelu

Text:

...mezi nimi přecházet beze ztráty kontextu programu mikropočítače zkoušeného zařízení.Na výkresu je zobrazeno zapojení zkusebního panelu mikropočítače podle vynálezu.Obousměrná datová sběrnice § 99 mikropočitače je spojene jednak se vstupem 11 multiplexeru 1 , dále se vstupem §§ a výstupem § 5 bloku § obousměrného přenosu a dále s výstupem gg paměti § programu, přičemž adresová sběrnice ggg mikropočíteče je spojene jednak se vstupem Qg...

Montovatelná dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 247220

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hotik František, Skala Jioí, Pendl Jioí

MPK: E06B 1/14

Značky: dveřní, montovatelná, zárubeň

Text:

...hlavou je uložen svýn čtyřhranes v odpovídající čtyřhrannen otvoru vnější čelní stěny zârubňoveho profilu a uzavřent notice je svýn telesen otočné uložene v otvoru vnitř ní čelní stěny zàrubňoveho profilu, přičeež přesahuje svou non túžní hlavou nad tuto stenu.výhoda nontovstelně dveřní zàrubnč podle vynelezu spočívú v jednoduchosti eontůže, kterou umožňuje způsob provedení šroubu e natíceli ve zvýšené bezpečnosti, kdy jeznenožnłno...

Zapojení pro dvoustupňovou regulaci hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247219

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mišoo Karel

MPK: F15B 13/042

Značky: regulaci, zapojení, dvoustupňovou, hydrogenerátoru

Text:

...247 219 Regulační hydrogenerátor h je řízen regulátoram s regulací na nulový zdvih lg. Regulátor ,2 ná pracovní polohu lg, vo ktoré regulační hydrogenerátor h dodává plně množství provozní kapaliny při nízkěm, nebo vysokén tlaku s pracovní polohu Li, ve které regulační generátor h je přestaven na nulový zdvih a dodává min. množství provozní kapaliny pro potřebu regulačního obvodu. na výstup regulačního hydrogenerátoru L 1 je napojen vstup...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: sběrnic, režimu, zapojení, mikropočítače, sdílení, řídících, časování, signálu

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247217

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sovadina Josef, Bilovský Jan, Toman Otakar, Štepita Matej

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, měniče, skříň, kmitočtu, statické, zejména

Text:

...v horní části přístrojové skříně 1. Je výhodné opatřit nasávací otvor Q mechanickým filtrom s filtrační rohoží a dále jej opatřit dvířkami li. umožňujícími výměnu a kontrolu mechanického filtru.Je rovněž výhodné umístit v zadní stěně 1 skříňky § chladiče výkonových prvků, uspořádaných ve skříňce §. Tím dochází k jejich intenzívnímu ochlazování vzdušinou, kteróu proudí ve zúženém kanála § vyšší rychlostí než v ostatních částech...

Pružné upevnění kolejnice ve žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247216

Dátum: 01.08.1988

Autori: Valcha Petr, Kaláb Jioí

MPK: E01B 9/62, E01B 9/68

Značky: pružné, žlabu, kolejnice, upevnění

Text:

...upravuje rozchod koleje. Výškové poloha kolejnicových pásů se v tomto upevnění upravuje tak,že po uvolnění klínů se kolejnice s pružnou vložkou vyzvedne do požadované výšky vůči dnu žlabu a vak, ležicí pod pružnou vložkou, se naplní rychletuhnoucí hmotou a potom se klíny opět zatlačí do vybraní V pružné V 10 ŽC 6 oHlavními výhodami pružného upevnění kolejnic v žlabu podle tohoto vynálezu jsou jednoduchá montáž koleje,možnost nastavení hodnoty...

Zařízení pro praní a oplachování textilií v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247215

Dátum: 01.08.1988

Autor: Martinec Alexandr

MPK: D06F 13/00

Značky: zařízení, šiřce, praní, oplachování, textilií

Text:

...důvodu není toto zařízení vhodné pro některé druhy textilií, například pro pleteniny.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynélezu, jehož podstatou je, že mezi vodicími válečky jsou v dráze textílie umístěna dvě pohéněná rotující ramena, na koncích opatřená hladkými válečky a že tato ramena jsou vzájemné ve všech polohách pootočena o 90 ° a jejich pohyb je synohronizován.Použitím rotujíoích remen e válečky je textílie uváděna do pohybu...

Řízený registr jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247214

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tichý Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: registr, základního, řízený, mikroprocesoru, jednovstupého, sekvenčního

Text:

...sekvenčního základního mikroprocesoru.Výhodou tohoto řízeného registru podle vynálezu je zjednodušení oproti známým řízeným registrům, neboř nevyžaduje přímýi negovaný výstup každého pamětového prvku vstupního registru.Na přípojeném výkresu je uvedeno schěna řízeného registru podle vynálezu. Datový výstup každého pamětového prvku Ž vstupního registru 2 je spojen s prvním vstupem pořadím si odpovídajícího obvodu řízení gg bloku...

Zapojení elektricky přelaďovaného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247213

Dátum: 01.08.1988

Autor: Morávek Josef

MPK: H03B 5/42

Značky: přelaďovaného, elektricky, zapojení, generátoru

Text:

...výkresu je znázorněn příklad zapojení elektricky přeladovaného generátoru podle vynálezu.Zapojení sestává z vstupní svorky l, na kterou je přiváděno ovládací napětí a je spojena přes první odpor R 1 jednak s první elektrodou prvního varikapu V 1 a jednak přešprvní oddělovací kondenzátor C na výstupní švbrku 5. Výstupní svorka je zároveň přes první Íšdící kondenzátor Cl připojena na druhou elektrodu prvního varikapu V 1, která...

Zařízení pro uložení televizní snímací elektronky s pevnou záměrnou značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247212

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavílek Stanislav

MPK: H04N 5/225

Značky: snímací, značkou, pevnou, televizní, zařízení, elektronky, záměrnou, uložení

Text:

...pouzdru přístroje nebo zaměřovače a tubusu objektívu prostřednictvím pevně propojeného šasi, tvořeného tyčemi k nimž je prostřednictvím desky a distanční vložky přichycen plášt a komora, přičemž vaz by mezi snímací elektronkou a komorou spolu s pláštěm je dosa ženo kroužky, podložkami a závitovými kroužky. 247212Zařízení pro uložení televizní snímaoí elektronky podle vynálezu se docílí vysoká stabilita záměrné a vysoká přesnostzamíření, která...

Závěsná přepážka, zejména pro přepažování interierů vyrobních hal, skladů a podobně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247211

Dátum: 01.08.1988

Autori: Holý Ladislav, Horský Jaroslav, Hádek Zdenik, Schmuck Eduard, Drbal Oldoich

MPK: E04B 2/74

Značky: interiéru, skladu, závěsná, zejména, přepážka, podobně, přepažování, výrobních

Text:

...a vnitřním napínacím lemem, mezi nimiž je na plošný ohebnýA 247 211 útvar připevněno těsnění. Plošný ohebný útvar je tvořen texti 111 nebo rőux.. Závěa aestává z dolniho háku a hornihohháku,epojených napínačem, přičemž dolni hák je zaklesnut na noaníku závěené přepážky a horní hák slouží k zavěšeni závěané přepážky jako celku na vaznice nosné konstrukce přepažované haly, skladu apod.Těeněni podélného okraje závěsné přepážky je tvořeno...

Mikrovlnný filtr s podkritickými dutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 247210

Dátum: 01.08.1988

Autor: Votápek Václav

MPK: H01P 5/04

Značky: mikrovlnný, filtr, dutinami, podkritickými

Text:

...Qe jednotlivých rezonančních obvodů.Vynález a jeho účinky.jsou blíže vysvětleny V následujícím popise příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l před 2247 210 stavuje půdorys mikrovlnného filtru s podkrítickými dutinami podle vynálezu, obr. 2, 3, 4 představují řezy mikrovlnným filtrem s podkritíckými dutinamí podle vynálezu, opetřeným v otvoru stěny podkritických dutín šroubem, obr. 5 představuje řez mikro~ vlnným filtrem s...