Zverejnene patenty 15.07.1988

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmot u klukového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258250

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: B30B 15/28, B30B 1/26

Značky: zotrvačných, zariadenie, kľukového, vyváženie

Text:

...navrhovaného riešenia vyváženie zotrvačných hmôt u klukových lisov pomocou protišmýkadla poháňaného cez ojnicu od vyvažovacej kľuky na kľukovom hriadeli lisu pootočenej voči hlavným kľukám o 180 ° je, že cez ojnicu sú pohúňané nielen posuvné ale aj otočne kmitajüce protizávažia. Tento mechanizmus umožňuje znížiť zotrvačné krútince momenty v pohone lisu. Ďalšou výhodou tohto riešenia je, že hmota protizávažia se nepripočitava k brzdeným...

Sposob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258249

Dátum: 15.07.1988

Autor: Trebichovský Ctibor

MPK: C02F 1/62

Značky: chloridy, koncentrovaných, likvidácie, železa, obsahujúcich, spôsob, roztokov, vodných

Text:

...roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa koncentrovaný vodný roztok obsahujúci chloridy železa a medi prevedie na kašovitú až tuhú látku pôsobením 2 až 15 hmotnostných kovového hliníka a jeho zliatín.Spôsob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov podľa vynálezu sa docieli toho,že sa dá vykonávať bez nároku na kvalifikáciu a potreby zvláštneho zariadenia. Látka získaná likvidáciou...

Zariadenie na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258248

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bolha František, Roško Jozef, Kostura Michal, Ďurčo Igor, Koščo Emil

MPK: D06F 37/10

Značky: otvorů, vkladacieho, nádrže, práčok, zatváranie, automatických, zariadenie

Text:

...pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacíeho otvoru nádrže. Ďalšou výhodou je, že pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže zvislý výstupok nosného plastového rámu je opretý o osadenie závesua zabraňuje jeho mechanickému namáhaniu najmä v mieste čapu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatickej práčky.obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na...

Zariadenie na kontrolu svorníkov ultrazvukem a vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258247

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hromek Jaroslav, Kašpar Peter

MPK: G01N 29/04, G01B 17/04

Značky: vírivými, kontrolu, ultrazvukem, zariadenie, svorníkov, prúdmi

Text:

...§ a 2 na obe strany výstrednikom ll o výšku jeho zdvihu. V nosnej doske 3 je otočne uchytený hnací lievik l, širšou častou proti prichytnému kužeľu 3, ktorý je otočne uchytený V nosnej doske 3, špicom proti hnaciemu lieviku l. Hnací lievik l i prichytný kužel g sú umiestnené na jednej osi. Ďalej je zariadenie tvorené dvoma sondami virivých prúdov lg, ktoré sú umiestnené v závitových segmenťoch lg, pevne uchytených o,vyklápacie ramená lg,...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258246

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hrotko Ladislav, Koštan Milan, Koštan Viliam, Štefánik František, Chudý Dušan

MPK: A01D 84/00

Značky: manipulačné, zariadenie

Text:

...drapáka sypkých hmôt je pomocou konzol pripevnený aspoň jeden ventilátor, ktorého výstupné potrubie ústí do vnútorného priestoru drapáka sypkých hmôt a jeho nasávacia hubica je ukončená v mieste spodnej hrany drapáka sypkých hmôt. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že manipulačné zariadenie nepoškodzuje rovinné podlahové alebo roštové plochy, odstraňuje ručnú manipuláciu pri čisteni rovinných podlahových alebo roštových plôch, zvyšuje...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan, Babjak Ján, Javorek Miroslav

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, polymérov, filtráciu, zariadenie, tavenín

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Merací prístroj na kontrolu súmerností osí otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258244

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: G01B 5/14

Značky: prístroj, súmerností, kontrolu, otvorov, merací

Text:

...lg etalonovej dosky 2, ktorá je zaistené voči pootočeniu v druhom stojans g fixačným čapom gł. otočné uloženie nosného čapu lg v otvore prvého stojanu 1 je realizované prostredníctvom guličiek li držaných v klietke lg. Na spodnú časť nosného čapu lg dosadá ekcenter lg, ktorý je naklínovaný na ovládacom čape lg. ovládací čap lg je zvonka opatrený pákoułZ.Etalonová doska 2 je zo spodu opatrena západkou lg, ktorá volne zapadá do polohovacej...

Rotačný prevádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258243

Dátum: 15.07.1988

Autor: Brindziar František

MPK: F16K 11/12

Značky: rotačný, prevádzač

Text:

...teleso sa rotačne pohybuje medzi vnútorným púzdrom a medzikruhovým telesom. Vnútorné teleso je mechanicky zabezpečené prirubou, ktorá je pripevnená ku vnútornému púzdru najmenej jednou skrutkou. V telesách sú vytvorené priestory pre vedenie pracovného média a jeho pretransformovanie z pohyblivej časti na nepohyblivú.Výhodou rotačného prevádzača podľa vynálezu je konštrukčné kompaktnost, priestorovo,tj. na priemer a dlžku zaberá optimálne...

Sposob čistenia súčiastok za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258242

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dudešek Jozef, Baxa Jozef, Paulovič Milan

MPK: B08B 3/12

Značky: súčiastok, studena, čistenia, spôsob

Text:

...nízkeho medzipovrchového napätia odstráni prilipnuté vrstvy z povrchu súčiastok a ich očistenie je ľepšie ako pri čisteni starým spôsobom. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou.Uvolnený konzervačný prostriedok plávajúci na hladine čistiacej vody sa odvádza do zbernej...

Zapojenie rýchlostne závislého ovládača zberačov elektrického rušňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258241

Dátum: 15.07.1988

Autori: Papík Ján, Sloviak Ján, Gáborík Anton

MPK: B60L 1/08

Značky: ovládača, elektrického, rýchlostne, zapojenie, rušňa, závislého, zberačov

Text:

...elektrických rušňovpodľa tohoto vynálezu spočívajú V tom, že zabezpečuje spoľahlivú automatickú ochranu pred nehodovou udalosťou, tj. pred poškodením trakčného vedenia a poškodením zberačov elektrického rušňa z titulu vylúčenie subjektu rušňovodiča z regulačnej slučky, ktorú tvorí rýchlcmeter,riadiaci spínač zberačov a elektromagnetický ventil zberačov, hlavne pri pohýñaní elektrického rušňa.Na pripcjenom výkrese je znázornený príklad...

Upínacie zariadenie plochého pera prenášajúceho silové impulzy riadiace rozdelovač hydraulického zdviháku náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 258240

Dátum: 15.07.1988

Autori: Okrasa Marian, Peszko Romuald

MPK: A01B 65/00

Značky: hydraulického, upínacie, náradia, rozdělovač, riadiace, prenášajúceho, zariadenie, silové, zdviháku, impulzy, plochého

Text:

...uložený v dolneja hornej vložke, ktoré sú osadené v skrini guľového klbu. Skriňa gulového klbu je prípevnená do roviny skrine zadného mostu pod uhlom 30 ° pomocou skrutiek. Hornú vložku tvori skrutka, ktorá má v hornej časti drážku tvoriacu manžetu, ktorá po regulácii upevnenia plochého pera sa odklopi do priehlbiny v skrini guľového klbu.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje technologičnosť, nízku pracnosť pri výrobe a dobrú...

Zasúvacia nožička z plastov do podložky palety prostej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258239

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, palety, prostej, podložky, nožička, zasúvacia

Text:

...a podložky, pri poškodení nožičky jednoduchá výmena, na zasúvacie nožičky nie je potrebne zložité strojné zariadenie,palety prostě je možné zhotoviť na miastaoh expedície výrobkov, na nožičky nepôsobí agresívne prostredie, nadstavba pri preprave tvorí zároveň fixačný prvok posunutiu uložených výrobkov na palete, využíva sa odpadov pri spracovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. l je zostava nožičky v náryse, na obr. 2 nožička v...

Strojček na zalisovanie kruhového prstenca kuželovej nožičky z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258238

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: nožičky, zalisovanie, strojček, plastov, prstenca, kruhového, kuželovej

Text:

...je po ich obvode umiestnený ohrev, pričom V hornej časti je vičko spojené prevodom s ohrevom sú spojené ramenami s pohyblivou častou vsunutou do Víčka.Hlavné výhody, ktorých sa docieli pri výrobe paliet je zalisovanie kruhového prstenca na podložku o rôznej hrúbke zslisovanie kužeľových nožičiek v počte 5, 7, 9 naraz, minimálna výška stohovaných paliet prostých.Na pripojenom výkrese je nakreslený strojček v reze.Strojček na zalisovanie...

Zapojenie pre automatické testovanie akumulátorov v záložných zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258237

Dátum: 15.07.1988

Autori: Potoček Ivan, Lulek Milan, Gastner Eduard, Páleník Lubomír

MPK: H01M 10/48

Značky: záložných, akumulátorov, testovanie, zdrojoch, zapojenie, automatické

Text:

...častí a na obr. 2 podrobné zapojenie prvkov riadiacovýkonovej časti s komparátorom s ich pripojením na zadávacovyhodnocovacíu časť a napájanú časť.Na výstup zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojená riadiacovýkonová časť i a napájená čase 3. na ktorú sú tiež pripojené akumulátory Q, a cez komparátor 3 je riadiacovýkonová časť zpätne pripojená na zadavacovyhodnovaciu čast 1. Výstup ii zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojený cez...

Predný trojbodový záves náradia, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 258236

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chruslinski Tadeusz, Foral Rudolf

MPK: A01B 59/043

Značky: poľnohospodárske, hlavne, trojbodový, závěs, predný, traktory, náradia

Text:

...spojenépod osou otáčania a horné konce sú spojené s piestnicami hydraulických motorov Ž umiestnených vodorovne nad bočnými náračovými rámami Q. Horné tiahlo 1 je pripevnené klbovým spojenímk nosniku §, priskrutkovanom k čelu rámu závažia 2.Nosnik 5 slúži zároveň na pripevnenie predného háku gg a držiaku ll, udržujúceho horné tiahlo 1 v transportnej polohe. V hydraulickom systéme, ovládajúcom predný trojbodový záves,je použitý poistný ventil...

Sposob výroby jednozložkových polyolefínových filtračnodrenážnych rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258235

Dátum: 15.07.1988

Autori: Rajniak Igor, Vaněk Václav, Ivan Miroslav, Kohout Jaroslav

MPK: D04H 3/16

Značky: výroby, filtračnodrenážnych, spôsob, polyolefínových, jednozložkových

Text:

...teplotného režimu a dávkovanie taveniny polymeru, vyrobit jednozložkové filtračnodrenažne runo jednou technologickou operáciou, čím oproti známym systémom je tento spôsob výroby jednoduchší.Principiálne tento spôsob výroby využíva zariadenie na výrobu spajaného plošného vlákenného útvaru priamo pod zvlákňovacou dýzou podľa čsl. patentu č. 133 524 s tým, že novosť je vo využití jednej zvlákňovacej sústavy pre tvorbu vlákien rozdielnych...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Vanko Milan, Čorný Jozef, Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Vajda Jozef, Kováč Jozef

MPK: F26B 17/10

Značky: kontinuálneho, spôsob, sušenia, pentaerytritolu

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Ventil pre hydraulické servopohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 258233

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kuzan Ján, Hudák Milan

MPK: F16K 31/38

Značky: servopohony, ventil, hydraulické

Text:

...má tiež výhodu V malých rozmeroch a malej hmotnosti. Konštrukčná usporiadanie umožňuje jednoduchú montáž a modulové spojenie s ostatnými prvkami obvodu, tým že sa umiestňuje priamo pod servoventil. Servoventily sa pri preplachovani nemusia demontovat,stač 1 pootočić preplachovacím čapdm a po skončení preplachovaoia tento dat do pôvodnej polohy.Na obr. 1, 2 a 3 je znázornený priklad vyhotovenia ventilu vo forme medzidosky pod...

Hubicový komplet pre zvlákňovanie dutých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258232

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: dutých, hubicový, komplet, zvlákňovanie, vláken

Text:

...Výhodou je tiež ľahká demontáž prietokových trnov, ako aj všetkých súčiastok hubicového kompletu z dôvodu cyklickej výmeny a čistenia.Na drieku prietokového trna je vyhotovená najmenej jedna drážka pre prívod zvlákňovanej viskćznej kvapaliny do štrbinového medzikružia zvlákňovacej hubice podľa bodu 2 tohoto vynálezu. Výhodne sú volené tri otvorené drážky, ktoré sú najprv vřtané do plného materiálu a potom obrúsené do polovice prierezu....

Sposob prípravy polymérov alebo kopolymérov zo stabilizovaných vinylových monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258231

Dátum: 15.07.1988

Autori: Juraničová Viera, Bartoň Jaroslav

MPK: C08K 5/34

Značky: spôsob, kopolymérov, přípravy, stabilizovaných, polymérov, monomérov, vinylových

Text:

...významnejšie blokovaná.Hlavný podiel rastových reakcii sa uskutočňuje V postupne sa vytvarajúcej novej olejovej fáze, pozostávajůcej z polymérovo~monomérových častíc, a neobsahujúcej pôvodne V monoméry rozpustený stabilizátor (inhibitor). Transferom monoméru z kvapiek a z miciel emulgátora dochádza k postupnému zvyšovaniu koncentrácie inhibítora v kvapkách a micelách. V oblasti konverzií monoméru nad 70 začína aj difúzia stabilizátora do...

Rýchlobežná galeta pre ohrev vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 258230

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šebest Stanislav

MPK: D01D 13/02, D01D 5/16

Značky: ohrev, vlákna, galeta, rychloběžná

Text:

...rozoberateľného spoja s výhodou kužeľovitého opatreného diferenčnou a poistnou maticou pre montáž a istenie spoja, pričom nosný hriadel je duty. V tejto jeho priebežnej dutine je prostredníctvom v nej uloženom ložisku a držiaka, s výhodou riešeného ako súčasť ložiskového telesa, bezdotykovo prevlečená nosná os, umožňujúca nerotačné upevnenie ohrevného telesa v dutine galety ako aj jeho príslušné energetické napojenie, pričom aj nosné os je...

Sposob likvidácie odpadných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258229

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Ružička Karol

MPK: C02F 1/66

Značky: likvidácie, kyselin, minerálnych, odpadných, spôsob

Text:

...solí sa neutralizáciou vyzrážajú hydroxidy a/alebo sulfidy železitý, horečnatý, hlinitý, ktoré sa z reakčnej zmesi oddelia vo forme kalu.Vzhladom na nižšiu rozpustnost sulfidov železitého, hlinitého, horečnatého sa tieto z reakčnej zmesi prednostne vyzrážajú oproti hydroxidom železitým, hlinitým, horečnatým,hlavne pri hodnote pH nad 7.Výhodou podla vynálezu je, že sa na doneutralizáciu používajú odpadne vodné roztoky sulfidu a hydrogénsulfidu...

Zapojení na ochranu kyslikárne pred výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258228

Dátum: 15.07.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01J 19/00

Značky: zapojení, výbuchom, ochranu, kyslikárne

Text:

...znížená najmä kysličníkom uhličitým, vlhkosťou, alebo opotrebovanou a zaprášenou náplňou.Nevýhodou adsorbérov kvapalného kyslíka v prídavnom kondenzátore je najmä ich velká závislosť na výške hladín kvapalného kyslíka, kvalite silikagélu a rozdiele tlaku pred a za adsorbérom. V prípade opotrebovania silikagélu alebo jeho zanesenia je tento bezpečnostný okruh neúčinný a zariadenie je v dôsledku skoncentrovania výhušných zložiek zdrojom...

Elektroakustický žiarič najmä pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258227

Dátum: 15.07.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: B05B 17/06, H04R 1/42

Značky: rozprašovanie, elektroakustický, žiarič, kvapalín, najmä

Text:

...v pružných členoch uložený čelnými plochami po obvode.Elektroakustickým žiaričom najmä pre rozprašovanie kvapalín podľa vynálezu sa docieli vysokej energetickej účinnosti, spoľahlivosti a životnosti. Výhodou vynálezu je aj odolnost žiariče voči navlnaniu pri ultrazvukovom rozprašovaní kvapalín pre inhalačné účely.Na pripojenom výkrese sú znázornená dve príkladné riešenia vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený elektroakustický žiarič V reze s...

Čelustnoortopedické meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 258226

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hovorka Miloš

MPK: A61C 19/04, A61C 11/00

Značky: meradlo, čelustnoortopedické

Text:

...ako trojramenné s tromi hrotmi, dva hroty sú uložené na ramenách, ktoré sú vzájomne posuvné V jednej rovine a treti hrot je na strednom ramene, ktoré je u 1 oženéotočne a umožňuje osové vysúvanie nosnej časti hrota.Hlavná výhoda spočíva v tom, že sa dá merať ľubovoľná poloha troch bodov priamona mernýoh stupniciach meradle.Na priloženom výkrese je na obr. 1 a obr. 2 vyobrazené čelustnoortopedické meradle vo dvoch...

Kovografitový materiál pre krúžky elektrických motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258225

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šimon Ferdinand, Ondrová Eva, Krcho Stanislav, Ondro Peter

MPK: B22F 1/00

Značky: materiál, motorov, kovografitový, elektrických, krúžky

Text:

...krúžkov elektrických motorov.Uvedené nedostatky odstraňuje kovografitový materiál pre kefy na bronzové krúžky elektrických motorov a spôsob jeho prípravy. Podstata grafitového materiálu pre dosiahnutie lepších filmotvorných vlastností a zníženie vztahu k rýhovaniu spočíva v použití vhodného druhu grafitu v optimálnom zložení komponentov a výbere vhodnej technológie. Toto možno docieliť zmiešaním 55 až 65 I práškovej medi, 28 až 41 grafitu...

Zapojenie obvodu na vysušovanie, najmä teplotných komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258224

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vaško Jozef

MPK: H05B 1/02

Značky: teplotných, obvodů, najmä, vysušovanie, zapojenie, komor

Text:

...Kontakt 1 časového relé § je pripojený cez prepínač 2 na zdroj ll jednofázováho napätia, pričom kontakt 1 je pripojený na cievky l pomocného relé l. Na zdroj ll jednofázového napätia je cez tlačítko lg a prepínač g pripojená aj cievky časového relé Q. Motor ll časového relé Q je pripojený cez prepínací kontakt l pomocného relé g a prepínač Q na zdroj ll jednofázového napätia.Funkcia zapojenia obvodu na vysušovanie teplotných komôr je...

Kompozitné vlákno na báze izotaktického polypropylénu a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258223

Dátum: 15.07.1988

Autori: Karniš Jozef, Jambrich Martin, Knotek Ľubomír, Michlík Peter

MPK: D01F 1/10, D01F 6/06

Značky: kompozitné, výroby, izotaktického, spôsob, vlákno, báze, polypropylénu

Text:

...pörov a trhlín v povrchu vlákna, je regulovateľná spôsobom výroby podľa tohto vynálezu, najmä podmienkami procesu dlženia. Zvyšujúci sa dlžiaci pomer vyvoláva zvýšenie pretiahnutia dutín v axiálnom smere vlákna, zvýšenú početnost pôrov a trhlín v povrchu vlákna. Početnost dutín vo vlákne a poróv a trhlín na jeho porvchu je možné ovplyvňovať koncentráciou pridaného vápenca do hmoty vlákna.Znižujúca sa teplota dĺženia napomáha tvorbe dutín...

Uzamykatelná zátka hrdla nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 258222

Dátum: 15.07.1988

Autor: Džupina Mikuláš

MPK: B65D 45/02, B65D 55/02

Značky: hrdla, nádob, zátka, uzamykatelná

Text:

...zušlachtujú.Výhodou práškovej ocele podľa vynálezu je, že umožňuje pohotové i nižšie legovanie drahými legúrami, ako sú nikeľ, molybdén a med, ale umožňuje aj legovanie prvkami vysokej afinity ku kyslíku v uvedených koncetracích, ako sú mangán, chróm a kremík osobitne, alebo v spojení s prvkami z predchádzajúcej skupiny, ktoré sú lacnejšie a pritom spôsobujú vyššie spevnenie.Sú možné rôzne kombinácie legujúcich prvkov v rámci uvedenej...

Prášková nízkolegovaná ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258221

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/00

Značky: nízkolegovaná, výroby, prášková, způsob, její

Text:

...22 až 61 prídavkom tuku.zmes sa homogenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovať a zrieť, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynalezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výťažnosti bielkovín zo spracovaného mlieka, prakticky sa jedná o bez...

Sposob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258220

Dátum: 15.07.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/00

Značky: spôsob, výroby, syrov

Text:

...S prídavkom tuku.zmes sa homoqenizuje pri tlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov kde sa nechá koagulovat a zriet, pri čom obaly môžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu.Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezu je možnost zvýšenia efektívnosti výroby syrov,ktoré môžu slúžiť na priamy konzum, alebo na výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov,dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovanéhc mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: filtráciu, tavenín, zariadenie, zvlákňovanie, polymérov

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Držiak klieštin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258218

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/10

Značky: držiak, klieštin

Text:

...klieštinami ggg. Teleso lll bubnového zásobníka lłg má na sebe usporiadané držiaky łgg klieštin 339, na ktoré sa klieština ggg nasúva svojim upínacim otvorom lg z čela. Poistný prvok lgł je usporiadaný na držiaku łgg tak, aby sa po nasunutí klieštiny łâg dostal do záberu s drážkou łâg vytvorenou v upínacom otvore lg klieštiny łgg, čím vytvorí vysávacie zariadenie lgâ, ktoré umožňuje vysunutie uvoľnenej klieštiny łgg z klieštinového upínača...

Zariadenie na elektrostatické nanášanie kvapalín na povrch častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258217

Dátum: 15.07.1988

Autori: Reiser Vladimír, Kovačič Emil, Čermák Mirko, Košík Martin

MPK: B01F 13/10

Značky: kvapalín, materiálů, nanášanie, sypkého, zariadenie, povrch, částic, elektrostatické

Text:

...a opačne nabitý aerosol kvapaliny sa zmiešajú.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje rýchlo dosiahnut homogénne pokrytie povrchu častíc sypkého materiálu kvapalinou, pri jeho použití nedochádza k tvorbe aglomerátov a koláča ani v prípade miešania visköznych kvapalín a kohéznych práškov, nedochádza k zahrievaniu zmesi a ani k mechanickému rozrušeniu sypkého materiálu V priebehu miešania, pričom miešanienie je energeticky naročne.Pripojený výkres...

Skrinka obzvlášť pre zapalovacie jednotky zváracích zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258216

Dátum: 15.07.1988

Autori: Běčák Ján, Csányi Anton

MPK: H05K 5/00

Značky: zapalovacie, zdrojov, jednotky, zváracích, skříňka, obzvlášť

Text:

...a uľahčujú montážne práce pre ľahkú prístupnosť. Nosné stĺpy sú pomerne tuhé, čo umožňuje vyhotovenie veka, dna ako aj vnútorných častí bočných stien z tenšieho plechu, ako u v súčasnosti známej konštrukcie, čím sa docieľuje zníženia materiálovej spotreby a váhy.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia skrinky podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený v čiastočnom reze nárys skrinky zo strany prednej čelnej steny. Na obr. 2 je...

Tavné na tlak citlivé lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 258215

Dátum: 15.07.1988

Autori: Černý Karel, Ďurinda Ján, Giczei Ladislav, Šimáček Miroslav, Petrán Václav

MPK: C09J 3/14

Značky: tavné, citlivé, lepidla

Text:

...lepkavosti ku termoplastickému kaučuku číni 05 až 3,0, sa zabepeči jednak možnost dosiahnutia rôznych kombinácií funkčných vlastnosti tavných na tlak citlivých lepidiel podľa vynalezu, jednak ich nenáročnosť na suroviny.Tým, že pre vzájomný vztah hmotnostného pomeru Y zmäkčovadla ku termoplastickému kaučuku a hmotnostného pomeru X živice na zvýšenie lepkavosti ku termoplastickému kaučuku plati v pripade tavných na tlak citlivých lepidiel...

Poistné zariadenie nástavby na vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258214

Dátum: 15.07.1988

Autori: Griewahn Arnošt, Šedivý Lubomír, Bernát Leopold

MPK: B62D 33/04

Značky: nástavby, vozidle, poistné, zariadenie

Text:

...ll uchytenú na pryžovej membráne lg a na piestnici lg je navlečená tlačná pružina lg. Vzduchový valec li je upevnený na ráme 3 vozidlal a je napojený na vzduchový rozvod vozidla l cez ventil gl umiestnený v kabine riadiča. Na ľavom rameni Q je prevedený otvor ll, cez ktorý je vedená skrutka lg naskrutkovaná na ráme 3 vozidla l, kým pravé rameno 1 je orientované oproti spínaču lg uloženého v rámeOzuby 5 majú na hornej časti vytvorené...

Kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258213

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pecka Juraj, Baluch Pavol, Číž Jaroslav

MPK: G01R 1/02

Značky: kontaktor, ochranou, proti, námrazy, teplotnej, tvoreniu, komory

Text:

...kontaktora.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši kontaktor teplotnej komory s ochranou proti tvoreniu námrazy, ktorého podstatou je, že v strednom telese sú vytvorené otvory, nadväzujúce na dutiny vytvorené v spodnom telese.Výhodou kontaktora teplotnej komory s ochranou proti námraze podľa vynálezu je, že odstraňuje potrebu sekundárneho zdroja tepla pre zohriatie kritických častí a v druhom spôsobe ochrany odstraňuje...

Sposob urýchlenia sedimentácie kaustifikačného kalu v bielom lúhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258212

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benko Miroslav, Kmeť Ľudovít, Stupka František

MPK: D21C 1/04

Značky: sedimentácie, urýchlenia, lúhu, bielom, spôsob, kaustifikačného

Text:

...sedimentovaných kalov pri ich dalšom spracovaní, ale hlavne nedochádza k upchávaniu sít vápenným kalom na pracích filtroch nebielenej buničiny, čo priamo zvyšuje účinnosť vyprania sodných zložiekz buničiny a zvýšený výkon pracích filtrov.znížením obsahu uhličitanu vápenatého v bielom lúhu sa podstatne zabraňuje inkrustácii vnútorných stien trubiek V odparovacích členoch na čierny lúh, ako aj inkrustácii trubiek cirkulačného luhového...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mravec Ján, Leška Štefan, Svitek Imrich, Markusek Július, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Poór Robert

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...