Zverejnene patenty 11.06.1988

Úchytka navijáku pro ruční navíjení přivodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244389

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kaláb František, Miškovský Josef

MPK: A47L 9/00, A47L 9/28

Značky: ruční, přivodního, navijáku, navíjení, úchytka, kabelů

Text:

...navíjení přívodního kabelu podle vynálezu pomocí zajiětovacího výstupku vytvořeného na středním ramenu.Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že vytvořený zajištovací výstupek umožňuje odvinutí přívodního kabelu na potřebnou délku a zbývající část přívodního kabelu přidržuje v úohytce navijákuaNa výkreseoh na obr. 1 je naznačenav axometrickém pohledu ůchytka navijáku a na obr. 2 je naznačen v axometrickěm pohledu naviják složenýze dvou...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Zenzinger Kurt, Nepala Miloslav, Brichta Jaromír, Dvooák Antonín

MPK: G21C 17/02, G21D 5/12

Značky: generátoru, trubky, trubkovnice, obráceného, parního, ukončení, model

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Zavadil Milan, Kosek František, Cimpl Zdenik, Jung Ludvík

MPK: A01C 3/06

Značky: hmot, mrvy, kalů, apod, chlévské, napr, kašovitých, rozmetadlo, polotuhých, cukrovarnických, práškovitých

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Zařízení pro korečkovou dopravu materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244369

Dátum: 11.06.1988

Autori: Nevosád Zdenik, Štepita Matej, Fiala Vladimír

MPK: B65G 17/16

Značky: zařízení, dopravu, korečkovou, materiálů

Text:

...proveden jako otevřená horní stěna korečku g při vertikální dopravě. Tato otevřená horní stěna korečku g je u oběžného dopravníku łł, k němuž jsou korečky łtuchyceny, částečně zakryta pevným krytom Q,uspořádaným mezi nabíracím otvorom §a oběžným dopravníkem Lg. Koreček g je dále opatřen kloubem 5, jehož prostřednictvím je s ním sklouben kyvný příklop § výsypného otvoru g korečku í, který. je proveden bud v boční stěně korečku í, příp. jako...

Zušlechťující přísada do rafinovaných ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244365

Dátum: 11.06.1988

Autori: Netolický Zdenik, Kalous Zdenik, Žák Pavel

MPK: C10M 127/06

Značky: olejů, rafinovaných, zušlechťující, ropných, prísada

Text:

...ai 70 hlctnoatních izopropyldifenylu se dvĺna až deseti propylênovýni skupinami.Zuälechřujfcf přfsada, jejfĺ pcuľitf je zvlâľtĺbýhodnêv množství 1 až 50 hmotnoatnfch k ropnênu ratinâtu,nâ příiý vliv na snfienf anilinovêho bodu. Přidânfh zuälechľujícf přfbady do ratinovaných ropných olejů se zvýšf obsah aronatických uhlovodíků v oleji, potlsčf ae tfh extrakce a naopak docflf se tfi nfrnêho nabobtnânf pryiových e 1 esentů,pkterê je pro správně...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik, Pokorný Pavel, Macek Vladimír, Kopecký Ivan

MPK: C080 63/20

Značky: způsob, polyesterů, přípravy, modifikovaných

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Kloubová spojka ložisková dvojitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 244185

Dátum: 11.06.1988

Autor: Nykl Ilja

MPK: F16D 3/16

Značky: dvojitá, kloubová, ložisková, spojka

Text:

...s čtyřhrannými podložkami Q, g spojky první, které mají na jedné straně vypouklou válcovou plochu 11, 1 lspojky244 185 první, na protilehlé straně jsou opatřeny čepy Q, gspojky první, kterými zapadejí do vnitřních částí ložisek g, g spojky první. Objímka 1 spojky první je svým jedním bokem přichycena šrouby g 1 k objímce 15 spojky druhé. Na tuto objímku 15 spojky druhé navazuje zařízení, které je zcela shodné se zařízením jaké obsahuje spojka...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Host Miroslav, Olejnak Vincent, Molnár Gabriel

MPK: F28F 9/02

Značky: prírubou, dělené, feriticko-perlitických, oceli, pláště, trubkovnice, zejména

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...