Zverejnene patenty 01.06.1988

Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244800

Dátum: 01.06.1988

Autori: Welward Ladislav, Bueko Michal, Rolko Pavel, Rakyta Ján

MPK: G01F 3/38, G01F 1/00

Značky: měření, průtoku, množství, tekutiny, zařízení

Text:

...tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložene deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá-v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou se dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého...

Průtokoměr pro měření okamžité velikosti průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244799

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kovalak Marian, Eerey Ladislav

MPK: G01F 1/34, G01F 1/01

Značky: průtokoměr, tekutiny, okamžité, měření, průtoku, velikostí

Text:

...tekutíny druhé fáze. Tento průtokoměr může být použit jako stavební prvek pro změnu směru potrubí, nebot jeho funkce je nezávislá na jeho poloze a tím i nevytváří přídavnou energetickou ztrátu.W Příklad uspořádání podle vynálezu je schematioky naznačen as obr. l a 2. Obr. 1 znázorňuje nárys průtokoměru a obr. 2 jeho půdorys.Průtokoměr je tvořen válcovou komorou l, k jejímuž pláštill je v horní části tečně připojeno přívodní potrubí g. Toto...

Plovákový snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244798

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dubina Štefan, Vavrovie Ernest

MPK: G01F 23/36

Značky: hladiny, snímač, plovákový

Text:

...nosníkem je umístěno v měřenémVýhodou uspořádání je, že celý plovákový snímač hladiny je umístěný v měřeném prostředí. Dále převodník úhlu a přívodní vodiče ke snímači nejsou vystaveny působení prostředí, rovněž nemůže dojít ve výbušném prostředí k výbuchu v důsledku přeskokuPříklad provedení plovákového snímače hladiny podle vynálezu je schemeticky uveden na výkrese. Válcové pouzdro l je spojeno s dutým nosníkem g a je umístěné V měřeném...

Upínací zařízení , vhodné pro upínání textilních přístřihů , dílů nebo hotových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244797

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dúcky Jozef, Straka 1uboš

MPK: D05B 33/00

Značky: upínací, přístřihů, dílů, textilních, zařízení, vhodné, upínání, výrobků, hotových

Text:

...jednak ze stavěcího držáku uchyceného ke spojovací tyčí desky pohyblivého stolu, jednak z pohyblivého držáku se dvěma odvalovacími kolečky vespod. K tomuto pohyblivému držáku je připevněno otočné rameno, opatřené na svépřední epodní ploše zpravidla jedním hrotem. vybíhajícím ve špici,který slouží k uchopení ą přidržení přístřihu nebo dílu. Otočné uložené rameno má na své horní ploše vytvorené tlačítko například kruhového tvaru pro...

Způsob úpravy suroviny pro pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244796

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hubík Štefan, Bednáo Jioa, Kleinedler Peter, Toman Rudolf

MPK: C30B 29/22

Značky: způsob, suroviny, úpravy, pěstování, monokrystalů

Text:

...lisovatelnosti, aby výlisky byly co nejkompaktnější. V této fázi dojde reakcemi v pevném stavu k částečnému vzniku požadované sloučeniny a zreaguje obvykle 10 až 50 komponent, což lze stanovit rentgenograficky. Potom se provede další sintrace a to v atmosféře odpovídající té, která bude při pěstování monokrystalu, aby se surovina upravila do potřebného redukovaného nebo oxidovaného stavurAtmosféra, v níž se provede druhá sintrace,nemusí...

Zařízení k jemnému opracování sférických nebo rovinných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244795

Dátum: 01.06.1988

Autori: Baea Jozef, Klobuenak Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: ploch, jemnému, rovinných, zařízení, opracování, sférických

Text:

...plochou lg. Na horní stěně tělesa nástroje l je kolem upínací části lg, pomocí které je nástroj fixován k nenaznečenému rameni lešticího stroje, vytvořena nasávací komůrkeg. Její spodní část je rozšířena tak, že horní vnitřní okraj gł boční stěny gg, ohraničující nasávací komůrkug, překrývá v čelním pohledu ve směru šípky§ celý objem otvoru gg, kterých může být v celém obvodu nasávecí komůrky g více e z nichž všechny ústí na povrch...

Oddělitelný peřejník z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244794

Dátum: 01.06.1988

Autori: Miartuš Jozef, Brcko Teodor

MPK: B65D 88/00

Značky: oddělitelný, plastů, peřejník

Text:

...stejného řádu jako plocha čelní, vytvářejí současně tyto vzpěry tlumiče proti bočnímu kmitání, resp. příčnému kmitaní kapaliny. To má zvláštní význam zejména pro ploché a eliptické nádoby určené do nerovněho terénu, zejména pro zemědělské stroje. Čelní plocha peřejníku podle vynálezu může být rozdělena iĺ p na více jednotlivých, k ose vozidla kolmých, případně mírně skloněných plooh, například střeohovitě zvyšujíoíoh turbulenoi, nebo ntak, že...

Kryt bočního přepadu vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 244793

Dátum: 01.06.1988

Autor: Boháeik Miroslav

MPK: E03C 1/24, F16L 43/02

Značky: přepadu, bočního

Text:

...Tím lze dosáhnout vysokých úspor v materiálovyeh i výrobních nákladoch. Na pripojených výkresoch jsou schematicky znázorněna príkladná provedení vynálezu. Obr. l značí evislý rez, v kterém je patrné umístění krytu podle vynálezu v praxi - pro lepší oriontaci označeného vztahovým znakom łgg. Z tohoto obrázku je dobre patrná funkce krytu. Obr. 2 značí půdorys1 krytu s částečným vodorovným rezem bočního prepadu, obr. 3pohled na kryt...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244792

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kešjar Vladimar, Kužma Štefan, Kicko Jozef, Koleneiak Rudolf

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, alkanolů, výroby, fluorovaných

Text:

...speciální provoz. V literatuře je rovněž uvedena příprava (tetrafluorethy 1)alkanolů obecného vzorce HCF 2 CF 2 Cą(OH)R 1 R 2 fotochemicky iniciovanou adicí nízkych alkanolů na tetrafluorethen. Podle této literatury se reakce provádí v ampulích za působení vnějšího zdroje ultrafialového záření, přitom je bráněno vzniku telomerních alkanolů, dále je reakce omezena na adici nízkych alkoholů do počtu atomů uhlíku 3 a přitom nejsou blíže...

Způsob kontroly charakteristik materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244791

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kokles Emil, Podstanický Alexander, Kysel Bohumil

MPK: G01N 1/00, G01N 1/02

Značky: charakteristik, provádění, způsob, tohoto, materiálů, způsobu, zařízení, kontroly

Text:

...mora. Horní polokomora může hýt na spodním okraji opatřená první porézní vložkou a dolní polokomora může být na horním okraji opatřena druhou porézní vložkou. Další komora může mít s výhodou kolem průchozího otvoru pro kontrolovaný materiál uloženo těsnění a je opatřena v horní části prvním trubkovým odvodem a v dolní části dolním trubkovým odvodem pronikající těkavé látky. K další komoře můžou být ve směru pohybu kontrolovaného materiálu...

Způsob výroby kombinovaného chmelového přípravku pro vaření piva s konstantní hořkostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244790

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kováe Július, Kováe Cyril, Potoeek Ivan, Zelem Addej

MPK: C12C 3/04

Značky: přípravků, hořkostí, způsob, konstantní, chmelového, kombinovaného, výroby, vaření

Text:

...umožní dobrou.skledovatelnost výrobku bez nutnosti nákladného balení do více vrstných folíí. Tímto způsobem se však nedosáhne odstranění zbytku vzduchu z vnitřku výlisku. Toto malé množství během delšího skladovánímůže způsobít určité nepříznivé oxidační změny pivovarsky cenných~-2 p 244 790 Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby kombinovanáho chmelového prípravku podle vynálezu, který epočivá v tom, že se výlieek připravený z chmele a...

Posuvné měřidlo pro měření kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244789

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mocný Ernest

MPK: G01B 3/20

Značky: kruhových, výlisků, posuvné, měření, měřidlo

Text:

...o rozměrech kruhových výlisků také pohotově další údaj o jejich souměrnosti či nesouměrnosti, tj. 0 osové souměrnosti vnějšího a vnitřního průměru kruhového výlisku. Přípravek je snadno použitelný v provozních podmínkách, manipulaces ním je snadné a nenáročná na čas, výlisky není třeba přemistovat do vzdálených zkušeben apod.Příkladné provedení posuvného měřidla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v nárysu.Posuvné měřidlo...

Sytič karburátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244788

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mudraninec Camuel, Ďurec Pavel

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, motorů, spalovacích, karburátoru

Text:

...ls otevřenou polohou rídícího členu, obr. 3, 4 a 5 znázorňují schematicky čelní pohled na uzavírací člen ve třech různých polohách, obr. 6 znázorňuje svislý řez aytičem v alternativním provedení, obr. 7 a 8, znázorňují schematicky čelní pohled na alternativní provedení uzavírecího členu a obr. 9 znázorňuje částečný příčný řez uzavíracím členempodle obr. 7 a 8.j V tělese 5 karburátoru je usporádána plováková komora l,ze které vychází přes...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244787

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lehotský Ján, Gürtler Tibor

MPK: F02M 1/14

Značky: sytič, karburátoru

Text:

...vzduchovým kanálem.Výhoda. sytiče karburátoru podle vynálezu je v jeho jednoduchosti, kompaktnosti a funkční apolehlivoati dané anížením jeho citlivosti na nečistoty, teplotní deformace a atárnutí materiálu. Další jeho výhodou je možnost 3 ehosnadné aplikace na karburátory pro motoryrůzných objemu e typů.Příklad provedení eytiče karburátoru podle vynálezu je znázornän na přiložených výkreaech, kde obr. l znázorňuje v podělném řezu sytič...

Kultivační komůrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244786

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kollár Alojz

MPK: C12M 3/00

Značky: kultivační, komůrka

Text:

...s kultívovaným materiálem, druhá část je pomocné a obsahuje vak tvořený poddajnou membránou. Tento vak je připojenk ovladatelnému zdroji přetlakuą Pracovní prostor je spojen se zařízením dávkujícím jednotlivé složky plynné směsi.Kbmúrka svým uspořádáním umožňuje bezpečnou kultiveci česných embryí po dobu několika dnů. Kvalita kultivovaných embryí byla u myší ověřena elektronovou mikroskopií, u lidských embryí zpětným přenosem, který vedl k...

Snímacia sonda smeru toku skratového prúdu trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244785

Dátum: 01.06.1988

Autori: Marchalan Miroslav, Bocán František, Vávra Blažej

MPK: G01R 19/14

Značky: prúdu, skratového, snímacia, směru, vedenia, sonda, trolejového

Text:

...že k prvej a druhej výetupnej svorkegłg, ł)je pripojený zdroj jednosmerného napájacieho napätia prvého komparátora (Q) e k tretej e druhej výstupnej svorke (35. 35) je pripojený zdroj jednosmerného-napájacieho napätia druhého komparâcora (ł). Potom ak dôjde k takému zvýšeniu elektrického prúdu pretekajúceho trolejovým vedením, že napätie medzi prvou vstupnou svorkou (3)-a druhou vstupnou svorkou Lg) dosiahne predpokladanú hodnotu,...

Zařízení pro zastavení prstencového skacího nebo dopřádacího stroje na konci navíjecího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244784

Dátum: 01.06.1988

Autori: Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter, Cipová Marta

MPK: D01H 1/36

Značky: stroje, skacího, zastavení, prstencového, dopřádacího, konci, navíjecího, zařízení, procesu

Text:

...matice Ž a natáčí tříramennou snímací páku 1. Tím se mění úhel mezi tříramennou snímací pákou 1 a ovládací pákou g.Touto změnou úhlu se docílí postupného zdvihu prstencové laviceaž do maximální polohy plného návinu na cívce při vytváření kopsového návinu. ąMatici Q pohybového šroubu Q je přiřazen snímač 11 horní koncové polohy neznázorněné prstenoové lavice a snímač lg dolníkoncové polohy prstencové lavice.Na srdcovité vačce 3 jsou u...

Elektroda kapacitního vlhkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244783

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kravec Karol, Vodák Vladislav, Chomo Pavel, Oršu1ák Jaroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, vlhkoměru, kapacitního

Text:

...materiálu, kterým může být například molítan nebo mechová guma Na funkční straně je tento pružný nevodivý materiál opatřen minimálně jednou tvárnou vodivou elektrodou a na druhé straně je upevněn na pevném elektricky nevodivém základě, například na polystyrénu. Relativní permítivita pružného nevbdivého materíálu a pevného nevodívého základu je menší nebo rovna relativní permitivitě suchého měřeného prostředí.Takto uspořádaná elektroda...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hrivnák Ivan, Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Peprnak Martin, Boor Ján, Balák Jioa, Diviacka Nová Ves, Grúo Peter

MPK: C09C 3/06, C09C 1/00

Značky: oxalanů, zinku, olova, pigmenty, antikorozní, dvojmocného, bázi, jádrové, manganu, vápníku, železa

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Způsob přípravy benzoanu cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244781

Dátum: 01.06.1988

Autor: Bukviš Ján

MPK: C07J 9/00

Značky: cholesterolu, způsob, benzoanu, přípravy

Text:

...postupem nebo refluxováním v chloroformu za katalýzy kyseliny p-toluensulfonové byl připraven s využitím azeotropického vydestilování reakční vody pelargonát, benzoát i acetát cholesterolu.V technolcgickém měřítku je benzoylace cholester olu prováděna benzoylchloridem v prostředí pyridinu při teplotě 40 až 45 °G, reakční směs se po ukončení reakce srazi vodou,produkt se odfiltruje, promýje vodou, roztokem hydrogenuhličitanu sodného, vodou a...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ragan Emil, Žitoanský Marcel, Bajanak Augustan, Vozár Miroslav, Kaloforov Nikola

MPK: C07C 47/02

Značky: způsob, aldehydů, sub.4.n, hydroformylaci, propylenu, výroby

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Torzně předepnutá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244779

Dátum: 01.06.1988

Autor: Štipánek Ivan

MPK: F16D 15/00

Značky: předepnutá, spojka, torzně

Text:

...z nichž dvě jsou ve vybráních předepnuty pružinami tak,aby s dostatečnou reservou přenesly maximální kroutící moment přenášený spojkou. Takovéto předepnutí je nutné proto, aby při přenosu maximálního kroutícího momentu nedocházelo k dalšímu stlačování pružin,a tím i k různému úhlovému natočení nábojů spoákw Spojka podle vynálezu umožňuje torzně předepnuté spojení dvou rotačních součástí, které se axíélně posouvají. Elíminuje rovněž...

Zapojení elektronického zámku dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 244778

Dátum: 01.06.1988

Autori: Janak Tibor, Ambrušová Marta

MPK: E05B 49/00

Značky: zámku, zapojení, elektronického, dveří

Text:

...s multivibrátorem a výstupem na reproduktor ~ není znćžamPříklad normálního průchodu dveřmi Po mžikovém zasunutí jednoho z klíčů ll spouštěoího obvodu se rozběhne astabilní klopný obvod gg standertního zapojení, který přes upínací obvod lg s emitorovou vazbou, spouští časovací obvod lg s nastavitelnou dobou impulsu . t tl. Při uzamčených a uzavřenýoh dveřích se řídí ovládací obvod g uzavíracího magnetu g tak, že uzavírací magnet gj je v...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244777

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šimunková Dagmar, Májek Stanislav, Šimko Karol, Kaššovič Vratko

MPK: A01B 3/30

Značky: půdozpracujícího, otáčení, nářadí, zařízení

Text:

...bokoryaným detaile vypíuací drážky.VŇa neznázorněnen malotraktoru je uohyoen, nepř. ponocí zívěao ných äepů 1, úohytný rán 3, který neae lože §pod 61 n 6 ho otočnůho čepu,g, k něnnž je uchyceno otočné nářadí §. V úchytnén ránu g je uložeh příčný hřídel Q, na něnž je uložena dvouraneuná ovládacípáka 1. Její první rameno § je určeno pro manuální ovládání, její druhé rameno g je opatřeno vypínací úložnou drážkou gg příčného ovládacího čepu łł....

Čisticí vířivé vložky do výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244776

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zeleoák Pavel, Kováe Anton, Šajbidor Ján, Rado Rudolf, Bracinak Bohdan, Koman Václav, Sládek Jaroslav

MPK: P23J 3/00

Značky: vložky, čisticí, tepla, vířivé, výměníku

Text:

...opatřenými čisticími ploškami ve spojení s ovlâdacím pákovým mechanísmem. lze kotel trvale udržovat v provozu s maximálními hodnotami výkonu. Zkouškami bylo ověřeno, že proti dosud uživaným řešením bez čisticího mechanismu lze v důsledku soustavného a účinného čištění teplosměnných ploch výměníku dosáhnout úspor 5 - 10 paliva. Kromě uvedeného je další podstatnou výhodou řešení čistíoích viřivýoh vložek podle vynár lezu, že tyto lze v...

Způsob výroby kyseliny citronové fermentací houby Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 244775

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jílek Jioí, Mikolajek Jaroslav, Protiva Miroslav, Pomykáeek Josef, Hick Zdenik

MPK: C12P 7/48

Značky: způsob, kyseliny, fermentaci, výroby, niger, citrónové, aspergillus, houby

Text:

...zejména otáčkami rotoru, jeho rozměry, velikosti vstupních a výstupnioh otvorů, mírou pono ření celého rotoru pod hladinu media apod. 244775Zvýšení intenzity virového pole umožňuje dokonalou difusi kysliku i do medii, které maji již kešovitý charakter,ele ještě tečou v dravitačnim poli.Výhodou způsobu výroby kyseliny citrolové podle vynálezu je dokonalé využiti kysliku 2 vháněného vzduchu pro růst buněk uvedené houby a tvorbu produktu,...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bednaoík František, Zohorna Jan, Hooecký Petr, Hrdlieka Drahomír, Zenzinger Kurt

MPK: A23L 2/00

Značky: výroby, způsob, výluhu, rozpustných, aromatických, vodě

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Způsob magnetování elektrického stroje točivého s vyniklými póly a s buzením deskovitými permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 244773

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kocur Pavel, Vanieek Pavel

MPK: H01F 13/00

Značky: magnety, buzením, deskovitými, vyniklými, magnetování, permanentními, póly, točivého, stroje, elektrického, způsob

Text:

...při 244 773stupovat k ručnímu způsobu sbírání třísek za pomoci plastické gum, plasteliny nebo obdobného vhodného prostředku.Při použití způsobu magnetování permanentních magnetů přímo v magnetickém obvodu statoru elektrického stroje točivého pomocí válcovitéhoíjádra, uloženého ve středovém vrtání stroje s cívkami magnetovacího vinutí, které mají axiální aktivní strany, dojde k dokonalému namagnetování pouze prvních permanentníoh magnetů,...

Uložení lubu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244772

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tkáe Ivan, Ševeík Arnošt

MPK: B04B 9/12

Značky: odstředivky, uložení

Text:

...Iezj vnitřnín průneren víka a kuželovyn čepeo. Tín je vytvořena labyríntova ucpúvka zebraňující atekbní kapalíny do uložení.uložení lubu odatředívky podle vynůlezu umožňuje vyrovnavat a zachycovat výkyvy odstředívky způsobené nevyvőženín ntplnł bubnu pri nižší haotnoatj a nenší zastavłne ploše ve arovnànj e doaavadnía řešení.Príklad provedení uložení lubu odotředívky podle vynalezu je znbzornłn na priložené výkreae.Kluzně uložený čep 1 je...

Zapojení výkonového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244771

Dátum: 01.06.1988

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02M 7/44

Značky: zapojení, spínače, výkonového

Text:

...výkonového spínače,a tím i od elektrického systému stroje, a to bez nutnosti použití rozmčrnáho a nákladneho transformátomuoNa přiloženém výkresu je znázorněno blokově zepojení výkonovéhospínače podle výnálezu.První spínač l je spojen svým druhým vstupem s druhým spínačem g, svým prvním vstupom je propojen se svorkou 3 řidícího vstupu a svým výstupem je spojen s prvním vstupem transformátoru 5 a s druhým vstupemkontrolního obvodu 5....

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mynáo Vladimír, Koudelka Karel, Dingl Jioí, Dzierža Emil, Breuer Jaromír

MPK: C08F 4/64

Značky: kopolymeraci, katalyzátor, polymeraci, etylénu

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Zařízení pro vstřikování páry, zejména do mísidel betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244769

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kotek Jaroslav

MPK: B28C 5/46

Značky: zejména, zařízení, vstřikování, betonů, páry, mísidel

Text:

...nízkotlaký ventil § k příváděeímu parní~ mu potrubí 1. Redukční nízkotlaký ventil § je umístěn na přeplšovacím potrubí 2 opatřeném redukční clonou . Mezi paru ní středotlaký ventil Z a ohebné potrubí 5 je vřazeno tlakové čidlo 33. Výsuvná Jehla Q je posuvně uložena ve venkovním vedení łâ a ve vnitřním vedení L 1. Mezi vnitřním vedení lla venkovním vedením lg je těsnění ll s výfukem 31 odpadní páry.Výsuvná jehla Q je opatřena alespoň...

Magnetický obvod lineárního krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244768

Dátum: 01.06.1988

Autor: Petrák Pavel

MPK: H02K 41/03

Značky: lineárního, obvod, magnetický, motorů, krokového

Text:

...lineárního krokoveho motoru a na obr. 2 je příklad provedení magnetokého obvodu tubulárního lineárního krokového motoru. Permanentnímagnet A je sevřen mezi boční ramena gg pőlověho nástavce g, která jsou elektricky izolovaně spojena s bočními vnějšími plochemi ll pőlovgcäbgxgjic l. Horní ramena gl pőlových náetavců g jsou elektrick spojene s horními vnějšími plochami lg polových dvojic l. Cívka 3 obepíná pőlovou dvojici l a horní rameno...

Zapojení omezovače spínací frekvence pulsního měniče k ochraně prvků měničových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244767

Dátum: 01.06.1988

Autori: Košík Jaroslav, Janda Karel, Viktora Miloslav, Sofka Otto, Zamarská Eliška

MPK: H02M 7/527

Značky: měničových, ochraně, omezovače, spínací, prvků, frekvence, měniče, zapojení, pulsního, soustav

Text:

...v regulaoi trakčních pohonů umožňuje provozuechopnost vozidla i při poruše některêho prvku měničovê soustavy, případně jeho nouzovê dojetí do depa. Zvlâětě výhodné je uplatnění omezovače při rozjezdu a brzdění vozidla, řízenêho měničovou soustavou s proměnnou frekvencí.Na přilošenêm výkresu je schematicky zakreslen příklad zapojení omezovače podle vynâlezu.Vstup zdroje 1 spínacího signálu je spojen s prvním vstupem gl prvního logickêho...

Zařízení pro sekundární spalování prchavých hořlavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244766

Dátum: 01.06.1988

Autori: Voznica Ludik, Stuchlík Milan, Malyška Boetislav

MPK: F23M 9/06

Značky: zařízení, hořlavin, spalování, sekundární, prchavých

Text:

...l ze-žáruvzdorné litiny, pro přivod sekundárniho vzduchu, která je umistěna v teplovodnim kotli 3. V horni části je směrovaci deska 1 opatřena průduchy 1 a nad nimi zakončena výztužnou hranou 5(obr.l). Směrovaci deska l je zavěšena pomoci vybráni ga (obr.2) na neznázorněných držácich, zakotvenjch ve stěně lamely Q tep.lovodniho kotle g, takže mezi ni a přivrácenou stěnou směrovaci desky vznikne seci kanál 2 pro přivod sekundárniho vzduchu....

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubín Sáva, Bilunek Bohumír, Odstreil Libor, Žák Pavel

MPK: F16K 15/10

Značky: zpětný, zejména, ventil, kotoučový

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Vyprazdňovací stolice pro kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 244764

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrubý Svatoslav

MPK: B65G 65/30

Značky: stolice, kontejnery, vyprazdňovací

Text:

...hmotnostným snímačem 2 z.Hrdlo do nádrže 1 je přichycenédo víka nádrže łł,které uzavírá míchací nádrž ł 9,ve které je micha. 244 734 dlo lg.Automatické ovládaní uzávěru pozůstáva z prívodu tlakového vzduchu opatřeného spětným ventilem g 3,na který navazuje čistič vzduchu gł,redukčni stanice gg e maznice łg.Pro ruční regu 1 àci,ruč ním dvoucestnim ventilem lg spojeným potrubim 3 a uzaviracimi ver tily lg s pneunatíckým válcem §.Pro...

Měřicí stroj s uzavřeným portálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244763

Dátum: 01.06.1988

Autori: Addeas Jioí, Milichovský Bohumil, Pangl Antonín

MPK: G01B 5/00

Značky: stroj, měřicí, uzavřeným, portálem

Text:

...v jehož spodní části pod stolem jsou umístěny v oblasti svisláho těžiště pohon a odměřovací systém se svialým vedením na stole.Jeho podstatou je umístění podélného vedení v oblasti svislěho těžiätě uzavřeněho portálu pod stolem.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že v bočním směru je v nejvyšší možné míře splněn základní princip měření, který požaduje totožnost os vedení, odměřovacího systému a prostoru měření. To zvyšuje...

Izolační podložka topných desek vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244762

Dátum: 01.06.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Seifert Miloš, Rabas Milan, Talach Jaroslav

MPK: B29C 35/00

Značky: vulkanizačního, podložka, topných, izolační, desek

Text:

...topných desek. To má za následek úbytok izolační podložky, ícož se při lisování projeví zvýšenou deformaci okraju topnýoh desek a na výrobku potom nestejnoměrnpu tlouštkou v jeho okrajích. Při vysokých lisovacích tlaoích se tato podložka snáze deformuje z důvodu velkého pružného podílu pryžového nánosu,a proto při velké přetvárné práci pak ztrácí schopnost dokonalého a rovnoměrného přenosu lisovacích tlaků. U izolační podložky z azbestu...

Zařízení pro upevnění pracovních orgánů diskového půdozpracujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244761

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hrneío Pavel, Dvooák Vladimír, Nepala Miloslav, Zenzinger Kurt

MPK: A01B 7/00

Značky: zařízení, stroje, pracovních, orgánů, upevnění, půdozpracujícího, diskového

Text:

...kotouči g a distančními rozpčrkami §umístěny ještě4, 2441 n 1 styčné pŕiložky ga (obr. 2). Na jednom konci hŕidele L je uspořád dán závit ii, na němž je nasazena matice gg, s výhodou korunové s jištěním neznázorněnou závlačkou. Pod matioi łg je případně uspořádána podložka g. Dále je pod, resp. za matici łg uspořádána alespoň jedna styěná opěra §, dolěhajici na alespoň jednu taliřovou pružinu 5. Taliřových pružin 5 může být i více,...