Zverejnene patenty 16.05.1988

Mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247200

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vacek Jan, Polák Václav, Varvaoovský Václav

MPK: A01N 43/653

Značky: ochraně, prostředek, mikrobicidní, rostlin

Text:

...1 butan, . 1-(IH-1,2,4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxy)-2-chlorfenylptopan,. 1-(IH-1.2.4-triazol-1-yl)-2-n-propoxy-2-4-(4-chlorfenoxyl-2-mety 1 Eeny 1 propan. Sloučeniny vzorce Ia jsou při teplotě mietnosti pevnými látkami, oleji nebo převážně pzyekyžicemi, které se vyznačuji velmi cennými mikrobicidnimi vlaecnostmi. Tyto sloučeniny ee dají používat v zemědělství nebo v příbuzných oborech preventivně e kuretivně k boji proti...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247199

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvooáeek Lubomír, Toman Václav, Havlík Josef

MPK: C07F 9/38

Značky: methylendifosfonové, kyseliny, výroby, způsob, derivátů

Text:

...na tenké vrstvě silikagelu (Kieselgel 60 F 54 Merck) při použití elučního činidla tvoŕeného isopropyletheremRf 0,70. b) Tetrasodná sůl kyseliny 1-amino-4-oyklohexylthiobutyliden-1,1-difosfonové ve formě monohydrátuSměs 11 g kyseliny fosforité a 10 g 4-cyklohexylhutyronitrilu se zahřivá na teplotu 160 °C po dobu 3 hodin. Zbytek se vyjme vodou vykrystalizuje pevný žlutý produkt, který se promyje vodou, potom acetonem a konečně etherem. Tato...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247198

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Vladislav, Rambousek Jaroslav, Petržela Jan

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, výroby, způsob, derivátů, methylendifosfonové

Text:

...z amidových výchozích produktů obecného vzorceve kterém R 1, n, Alk, R 2 a R 3 maji výše uvedený význam. Tyto amidy se získaji známým způsobem z kyselín obecného vzorceve kterém R 1, Alk a n mají výše uvedený význam, například působenim thionylchloridu nebo chloridu ŕosforitého na uvedenou kyselinu a potom reakcí s aminem obecného vzorceTaktopřipravený amid se potom zahřívá s kyselinou fosforitou a chloridem fosforitým v inertním...

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Milan, Grúz Jioí, Šedaj Miloš, Stejskal Jioí, Mikulec Jindoich, Novák Jioí, Sobotka Zdenik, Tauš Viktor, Smreina Jioí, Beran Vratislav

MPK: C07D 277/40, C07D 501/46

Značky: výroby, způsob, meziproduktu, nového, cefalosporiny

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Způsob výroby nových substituovaných isochromanů a oxepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247196

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ševeík Jan, Hons Vilém, Marek Jioí, Harna Silvestr, Žák Miroslav, Tůma Pavel, Koš?ák Miloslav, Wiesner Jioí

MPK: C07D 311/76, A61K 31/335, C07D 313/08...

Značky: způsob, isochromanů, nových, oxepinů, substituovaných, výroby

Text:

...Antipődy se získaji rovněž tehdy,vyjde-li se z opticky aktivních výchozich látek.Isochromany a oxepiny obecného vzorce I je možno obvyklým způsobem převádět na adiční solí 5 kyselinami. vhodnými kyselinami k přípravě solí jsou například kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodiková, kyselina jodovodíková, kyselina fluorovodíková, kyselina sírová,kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina...

Způsob výroby karbapenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247195

Dátum: 16.05.1988

Autor: Morava Jaroslav

MPK: 07D4 87/04, C07D 205/08

Značky: karbapenemderivátů, výroby, způsob

Text:

...R 3 je iont tvořící sůl nebo methyl nebo ethyl. Tyto sloučeniny jsou uvedeny v evropské patentní přihlášce 8 885.USA patent č. 4 235 922 (viz také evropské patentní přihláška 2 058) nárokuje derivátzatímco britská patentní přihláška č. 1 598 D 62 nárokuje izolací sloučeninyKarbapenemy, kťeré jsou nesubstituované V poloze 6, byly rovněž synthetizovány. Tak V USA patentu č. 4 210 661 jsou uvedeny sloučenlny vzorcekde R 2 je fenyl nebo...

Vícestupňová reakční soustava pro pohyblivé katalytické lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 247194

Dátum: 16.05.1988

Autori: Greeenko Alexadd, Vachuda Jioí, Šantrueek Jaroslav

MPK: B01J 8/12

Značky: vícestupňová, katalytické, reakční, pohyblivé, lože, soustava

Text:

...prstencovj zadržovací phstor, kolem něhož je rozváděcíprostor a který má vnitřní volný prostor omezený vnit. m zadtžovacím sítem. Dále nejspodnější reaktorová sekce obsahuje horní přepážku, krcrá zakrývá prster ovou zadržovací sekci pro katalyzátor, a prstencový kanál pro kôtäly 7 JuuE, který je omezen vnitŕnímPodle dalšího provedení vynálezu sestává několikastupňcvá soustava ze svislé protáhlé uzavřené nádoby, v níž jsou nad sebou 5...

Způsob výroby cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247193

Dátum: 16.05.1988

Autori: Filippov Petr, Poikryl Josef, Eernieenko Vadim Kirilovie, Vališová Irena, Kotyza Radomír

MPK: C07D 209/52

Značky: jejich, esterů, způsob, kyseliny, cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová, výroby

Text:

...podle vynálezu se výhodné vyráběji sloučeniny obecného vzorce III, v němž W znamená atom vodíku, terc.butylovou skupinu nebo benzylovou skupinu.Sloučeniny vzorce Xľa a Xľb, které se používaji jako výchozi látky pro postup podle tohoto vynálezu je možno získat z enaminů cyklopentanonu obecného vzorce VIX r-ą/ (Vít L//h v němž X 1 znamená dialkyaminoskupinu se 2 až 10 atomy uhlíka nebo zbytok obecného vzorce VII CHÍkde m a o...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247192

Dátum: 16.05.1988

Autori: Thér Ferdinand, Václav Jan, Lejnar Jioí

MPK: C07F 9/38

Značky: methylendifosfonové, derivátů, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...vodíku, s roztavenou močovinou.Takto získané kyseliny mohou být potom převedeny o sobě známým způsobem na soli. Tato konverze se provádí v teplém rozpouštědle tak, že sůl vykrystalizuje ochlazením po případnémpřidavku třetiny rozpouštědla, Způsob podle vynálezu je v následující části popisu blíže objasněn formou konkrétníchKyselina 1-amino-2-(4-methylfeny 1 thio)ethyliden~ 1,1 difosfonová ve formě dihydrátu tetrasodné soli (SR 42 710a)...

Způsob přípravy acatylarythromycinstearátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247191

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pilous Václav, Mareš Josef, Herman Josef, Š?astný Tomáš, Veselý Tomáš, Martinovský Pavel

MPK: C07H 17/08

Značky: acatylarythromycinstearátu, přípravy, způsob

Text:

...kterým bylo současně podáno jídlo a lék. Koncentrace léků v krevním séru se zřetelně rychleji zvýšila, když byla použita sloučenina podle vynálezu místo srovnávací sloučeniny, kromě toho se hladina zvýšila trojnásobně než při použití srovnávací sloučeniny. Kromě toho může být z obrázků zjištěno, že koncentrace v séru zůstala zřeteln vyšší i po 8 hodinách, než při použití srovnávací sloučeniny. Při podání jídla současně s lékem se sníží...

Způsob výroby prostředku s porézní matricí na bázi polykaprolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247190

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eerný Vítizslav, Saxl Poemysl

MPK: A61K 47/00

Značky: matricí, způsob, bázi, polykaprolaktonu, výroby, porézní, prostředků

Text:

...až70 000 ve formě granulí se střední velikosti částic 50 až 500 nm a s krystalinitou alespoň 75 .Polykaprolaktonem používaným při výrobě matrice podle vynálezu je po 1 y(epsi 1 on-kaprolakton) obecného vzorce1 L (cn 2)5-coo 5 L , kde n znamená číslo mezi 17 (V případě molekulové hmotnosti 2 000) a 615 (v případě molekulovê hmotnosti 70 000).S výhodou se pohybuje střední molekulová hmotnost polykapvolaktonu v rozmezí 30 000 až 45 000 a...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Löffelmann Karel, Eácha Ladislav, Pavlica Ivo, Valík Jan

MPK: C07C 19/045

Značky: výroby, způsob, 2-dichlorethanu

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Způsob výroby nového heminového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247187

Dátum: 16.05.1988

Autori: Moekoo Jioí, Drápal Svatopluk, Hlavatý Zdenik, Doležil Eduard

MPK: C07D 487/22, A61K 31/40

Značky: heminového, nového, výroby, způsob, komplexu

Text:

...sodného (hematin). Protože tento roztok jenestálý, nemůže být průmyslové vyráběn ve velkém méřitku.Mimoto způsobuje hematin, jak bylo svrchu uvedene, záněty žil s trombózou V místě injekce u přibližně 50 případů, patrně v důsledku vysokého pH roztoku. Znamená to vážnounevýhodu, která snižuje podstatné použitelnost uvedene látky.Předmětem vynálezu je způsob výroby nového heminového komplexu, ve vodě rozpustného,s...

Dvouzákrutové vřeteno bez omezovače balonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247186

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koneený Ivan

MPK: D01H 7/86

Značky: omezovače, balonu, vřeteno, dvouzákrutové

Text:

...odvíjecí cívka 5. Ochranný hrnec A sestává z pläště §, dna 1 a dutého náboje g. ochranný hrnec 1 je opatřen například neznázorněnými přidržovacimi nagnety, osazenými ve dnu 1 ochranného hrnce 3, které spolupůsobí s nepohyblivými magnety, umístěnými mimo ochranného hrnce 5, například v prstenci 2, které mají aretouat ochranný hrnec 5. Ochranný hrnec A je uložen prostřednictvím ložisek lg, lg na vřete novém rotoru lg.Prstenec 3, obklopujĺcí...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247184

Dátum: 16.05.1988

Autori: Karpíšek Jioí, Rozehnalová Zlata

MPK: A01N 31/06

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...kationty, jako jsou alkalické kovy,například lithium, sodík a draalík, kovy alkalických zemin, například baryum, hořčík, vápník a stroncium, nebo organické kationty, jako je substituovaná amoniová, sulfoniová nebo fosfoniová skupina, kde substituentem je alifatická nebo aromatická skupina.Termín alifatická skupina se zde používá V širokém smyslu, pokrývajícím velkou skupinu organických skupin, charakterisovaných tím, že jsou...

Dvouřadý zásobník nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247183

Dátum: 16.05.1988

Autor: Netolický Zdenik

MPK: F41C 25/02

Značky: nábojů, zásobník, dvouřadý

Text:

...epodní oblasti zásobníku takovou polohu, ve které je jejich osa kolmá jak na přední stěnu All zásobníku, tak i na zadní etěnu 512 zásobníku. V horním úseku zásobníku vytváří kovová vložka 523 v oblasti střel boční vedení All, která se směrem vzhůru značne zužují a tlačí špičky nábojů do blízkosti střední roviny zásobníku,takže se náboje vyrovnávají a nakonec zaujímají v podstatě rovnoběžnou polohu se dnem ggg zásobníku. Ke dnům 419 nábojnic...

Zařízení na výrobu trub se šroubovicovým švem z kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247181

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dolník Vladislav, Veselý Václav

MPK: B21C 37/12

Značky: pásu, výrobu, svém, šroubovicovým, kovového, zařízení

Text:

...tak i v bočuím směru.Pro vedení. a pohon unáěeče ga kladek je upraven jednak paralelogramový vodici systém 2, se dvěma voditky až, zá, uspořádanými v první rovině § 43 vodici kružnice a s jedním vodítkem 21, uspořádaným ve druhé rovině gay vodicí kružnice, jednak dvě přestavná ústrojí 35, 32 vodicí kružnice, z nichž prvni je přířazeno prvni rovině ga vodicz( kružnice a druhé rovině § 53 vodicí kružnice, jednak kloubová tyč n, působící ve...

Způsob výroby derivátů 1 -triazolylethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247179

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ježek Josef, Erbek Václav, Vanik Jioí

MPK: C07D 249/08, A01N 43/653

Značky: derivátů, triazolylethyletheru, výroby, způsob

Text:

...alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhliku, nitroskupinou nebo/a kyanoskupinou substituovanou benzylovou skupinu aznamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhliku substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, benzylovou skupinu nebo halogenbenzylovou skupinu.Postupem podle vynálezu se dále Výhodné vyrábějí sloučeniny obecného vzorce I, v němžznamenají...

Prostředek k povlékání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247176

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kropáeek Antonín, Díšek Karel, Koivák Ludvík

MPK: C23F 11/10

Značky: povlékání, kovů, prostředek

Text:

...vyleštěn do lesku.Prostředek podle vynálezu se může kombinovat s běžnou protikorozní úpravou, jako je fosfatizace železa a velmi účinné ochrany proti korozi se dosahuje, jestliže se zpúsobu podle vynálezu používá pro úpravu povrchu fosfátovaného železa., Prostředek podle vynálezu se neomezuje na žádnou teorii, zdá se však, že způsob podle vynálezu vede k vytváření chemicky vázaného komplexu mezi benzaldoximem a povrchem kov/oxid kovu, čímž...

Způsob tváření žeber na trubkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247175

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eapek Karel, Toman Eduard, Koížek František, Koíeek Roman, Poláeek Miloš

MPK: B21H 3/12

Značky: žeber, tváření, způsob, trubkách

Text:

...od volného konce trubky, osová napětí v nedeformované části trubky soustavně rostou, až dosáhnout V materiálu vnější trubky určitého stavu rovnováhy napětí.současně jako důsledek zvětšujících se osových napětí ve vnější trubce z hodnoty O na začátku na hodnotu, odpovídající rovnovážnému stavu, průměr žeber roste z určité výchozí hodnoty na požadovanou hodnotu.Úsek trubky s různými průměry žeber obvykle nesplňuje požadavky kladené na rozměrové...

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Jaromír, Novotn Ý Pavel, Karásek Zdenik, Eudejko Libor, Adámek Petr, Horych Emil, Krivánka Ondoej, Jindoich Luboš, Štolcpart Václav, Korejs Jaroslav

MPK: B01D 35/00, C02F 1/00

Značky: nádrže, zařízení, filtrační, odvodňovací

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Fungicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247172

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holata Jan, Poádová Olga, Lukáš Rudolf, Paleeková Vira, Ševeík Stanislav, Mikešová Jana

MPK: A01N 47/20, A01N 47/08

Značky: prostředek, přípravy, účinné, fungicidní, látky, způsob

Text:

...fenylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorcekde znamená W atom kyslĺku nebo atom siry aR 10 cykloalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, alkinylovou skupinu s 2 až 6 atomy uhliku, halogenalkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku,halogenalkinylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, cyklcalkylalkylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlĺku V cykloalkylu a 1 až 4...

Způsob výroby oxidu uranováho s vysokou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247170

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotalík Lubomír, Douša Ladislav

MPK: C01G 43/04

Značky: způsob, oxidů, reaktivitou, výroby, vysokou, uranováho

Text:

...a kterou je třeba odstranit.Vzhledem ke svrchu uvedeným nevýhodám známých postupů bylo nutné navrhnout způsob výroby oxidu uranového s vysokou reaktivitou, s vysokým specifickým povrchem a vysokou porositou tepelnou denitrací hydratovaného uranylnítrátu, který by po následné redukci vzhledem k fluoridačnímu činidlu, s nimž by se měl slučovat zvýšenou rychlosti a s maximálním výtěžkem.Předmětem vynálezu je způsobu výroby oxidu uranového s...

Zařízení na oddělování jednotlivých zrn u pneumatického secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247169

Dátum: 16.05.1988

Autor: Flieger Miroslav

MPK: A01C 7/04

Značky: pneumatického, stroje, secího, zařízení, oddělování, jednotlivých

Text:

...A v podstatě rovnoběžně a tvoří osy kývání pro prsty §.U příkladu provedení podle obr. 1 jsou všechny prsty § navzájem stejné. Přesto však vyčnívají koncové úseky prstú g značně ve směru otáčení lg děrované desky 5, stále vícedo dráhy pohybu zrn osiva, ulpívajících na děrované desoe 4. Toho se dosáhne tím, že otočné čepy 2 pro jednotlivé prsty g jsou odpovídajícím způsobem ustaveny na nosné desce Ä.Každý prst § je na svém koncovém úseku...

Způsob výroby nových karbapenernderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247168

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koen Vladimír

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, karbapenernderivátů, nových

Text:

...6, kde R 6 je alkyl, fenyl nebo substi VZOICČkde R 1 je atom vodíku a R 2 je kyanoskupína nebo COZRB, kde R 3 je atom vodíku, alkyl, aryl nebo arylalkyl.kde R 1 je atom Vodíku nebo acyl a R 8 je atom Vodíku nebo substituovaný neho nesubstituovaný alkyl, alkenyl, alkínyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, alkylcykloalkyl, aryl, arylalkyl,arylalkenyl, arylalkínyl, heteroarvl heteroarylalkyl, heterocýklyl nebo heterocyklylalkyl jsou uvedeny v US...

Ruční lištový řadič

Načítavanie...

Číslo patentu: 247167

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pažoutová Sylva, Rudolf Johannes, Oeháeek Zdenik, Liebener Ulrich, Kozová Jaroslava, Sajdl Poemysl

MPK: G06F 7/60

Značky: řadič, ruční, listový

Text:

...druhého čítače 1, Tento druhý čítač 1 má výstupy Zł připojené k druhým vstupům Zg prvního multiplexoru ł 9 a k druhým vstupům Zł komparátoru łł, jehož výstup ZA je připojen k druhému nulovacímu vstupu Z 5 prvního D - klopného obvodu 3 a k druhému nulovacímu vstupu lg druhého čítače 1. Výstupy ll, lg prvního a druhého D - klopného obvodu 3, Ž jsou připojeny ke čtvrtému lg a pátému vstupu § 9 spouštěcího logického obvodu 5, jehož šestý vstup âł...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 10/10, C08F 4/64

Značky: olefinu, výroby, polymeraci, způsob, katalytického, systém, komponenty

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Zařízení k dopravě surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247165

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hartig Siegfried

MPK: B65H 29/00

Značky: vulkanizačního, vozidel, dopravě, pneumatik, plastů, surových, zařízení

Text:

...popséu ve vztahu k obr. 2 až 4, znázorňujicímiJak znázorněno na obr. 2, zařízení podle vynálezu sestává ze známého samočinného vulkunizačníhn lisu 5, sanuočinného nakládscího zařízení 2 surovych pláätu, připojeného k zmíněnému ssmočinnuâmu vulkanizačnímu lisu g, přidržovecího zařízení L surového pláště,přejímzacího stojanu Q surového pláště, samočinného překládacího ústrojí Li, upevněného na dopravním voze 2, kteréžto samočinné překláducí...

Zařízení k hydraulickélmu řízení sekce posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247163

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Thelen Vladimír, Liberec Stark Josef

MPK: E21D 23/16

Značky: řízení, sekce, výztuže, zařízení, hydraulickélmu, důlní, posuvné

Text:

...vysouvat.Zařízení podle vynálezu řídí samočinně souběh předsouvacího ústrojí s délkou vysunutí tlačněho válce, a to jak ve směru vysouvání při posuvu dopravníku, tak i ve směru zasouváni sekce výztuže, takže se vyloučí chyby obsluhy.Přesná reakce zařízení zajišřuje, že při posouvání výztuže je předsunutá stropnice přitisknuta na strop přítlakem. Když vysunutá stropnice narazí na překážku, zastaví se a souběhový válec dále se...

Způsob a zařízení pro sklizeň kukuřice nebo jíných zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247162

Dátum: 16.05.1988

Autor: Krajíeková Ostrava

MPK: A01D 45/02

Značky: jiných, sklizeň, zrnin, kukurice, způsob, zařízení

Text:

...která je pevné spojena s předním ložiskem stahovacího válce gg a rámem vtahovacího řetězu.Na obr. 4 je znázorněno sklizňové vozidlo s přední osou gg, které je opatřeno příčným dopravníkovým Šnekem gg. Vtahování sklízené rostliny se provádí vtahovacim válcem gg, který je zde upraven za vtahovacím řetězem 35. Vtahovací řetěz se nalézá pod špičkou děliče gl,která může být vytvořena velmi krátká a která je napojena bezprostředně na krycí plech...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 247161

Dátum: 16.05.1988

Autor: Holuša Petr

MPK: A24D 3/04

Značky: cigaretový, filtr

Text:

...vzduchPři tomto zpracování se například na stěny podélných žlábkú 20 působí teplem, kterýmse pörovírá struktura obalu ll naruší a póry se slijí. Podobného výsledku je možno dosáhnout naneseníw uxavĺracĺ látky na povrch stěn podélných žlábkü gg, přičemž tato uzavírací látka má ł vune norozpustná, například to může být etylcelulóza, popřípadě může být ve voděV ltennativním provedení může být obal ll vyroben z materiálu pro vzduch...

Způsob výroby hydroxidu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247160

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holuša Petr, Šafaoík Ivo

MPK: C01G 3/02

Značky: hydroxidů, výroby, měďnatého, způsob

Text:

...fosforečnanových iontů k dosa ženi hodnoty pH suspense 7,5 až 9.Při způsobu podle vynálezu se výhodně používá koncentrace oxychloridu měčnatěho ve výchozi suspensi nejvýše 25 hmotnosti, obzvláště 10 až 15 hmotnosti. Kyselina fosforečná nebo fosforečnanové ionty se přidávaji výhodně k dosaženi koncentrace fosforečnanovýchReakce oxychloridu mědnatého s hydroxidem alkalického kovu a/nebo kovu alkalické zeminy se provádí výhodné při teplotě...

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holas Mikuláš, Voddejs Vladimír, Janderová Blanka, Bendová Olga, Snášel Zdenik

MPK: C07D 323/00, C08K 5/15

Značky: komplexotvorných, etherů, výroby, kruhových, způsob

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Tryska pro zanášení útku na tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247157

Dátum: 16.05.1988

Autor: Harlass František

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskovém, tkalcovském, zanášení, stavu, tryska, útku

Text:

...gg k úseku ggg s menším průměrem válcového vnějšího tělesa 23 kvymezení komolokuželového prostoru âi spojeného sbíhavě s vál covým prostorem gg.se šroubovým spojením mezi válcovým vnitřním tělesem gg a válcovým vnějším tělesem ggvyvolává otáčení vnítřního váloověho tělesa gg kolem své osy osový přesun ve vztahu k válcevému vnějšímu tělesu 31. Kolem úseku ggg 5 větším průměrem válcového vnitřního tělesa gg je namontován O-kroužek Q k...

Hokejka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247156

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kroupa Milan, Stark Josef

MPK: A63B 59/14, A63B 59/12

Značky: způsob, hokejka, její, výroby

Text:

...vytváříkolem celistvého jádra 3 povrchovou vrstvu łł, což je zrejmé z obrázků 2 a 3.Polyesterová umělá hmota tedy vyplňuje otvory 1 V čepelové části 3, čímž se z polyesterové umělé hmoty vytvářejí malé osnovy, které veskrze příčně rozšiřujĺ čepelovou část 1Vzhledem k tlouštce zesilujícího pruhu §, která je menší než šířka drážky §, prenikápolyesterová umělá hmota do drážky Ž a uzavírá pruh § na jeho obou stranách.Polyesterová umělá hmota...

Způsob výroby jemně práškového oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247155

Dátum: 16.05.1988

Autor: Thelen Vladimír

MPK: C01B 33/143

Značky: výroby, oxidů, křemičitého, práškového, způsob, jemné

Text:

...tlakový vzduch, tlakoměr s přesnou stupnicí, filtrační papír Mn 615 0 průměru 15 cm firmy Macharei a Nagel, Düren nebo papír stejné jakosti, dvoulitrová měrná kádinka,dvoulitrový odměrný válec a stopky.Postup je popsán s přihlédnutím k přiloženému obrázku. Pro měření je filtrační zařízení umístěno ve svislé poloze a je výhodně upevněno na stojanu. Spodní část l filtračního zařízení je možno uvolnit povolením šesti sklopných šroubů 3, pak se...

Zařízení pro výrobu čisticí pěny z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247154

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš

MPK: B01F 13/00

Značky: zařízení, výrobu, kapalin, čisticí, pěny

Text:

...do něhož je zapojen regulační dávkovač, s potrubím, spojujícím první heztlakovou nádrž s odstředivým čerpadlem. Regulační dávkovač je tvořen dávkovacím čerpadlem.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje převážnou část ručních úkonu spojených s výrobou pěny, zajíščuje bez použití tlaku nepřetržitou výrobu hustá pěny, jejíž povrchová agresivnost a stabilita je requlovatelná množstvím přiváděného rozpouštědla.Příklad jednoho provedení...

Zařízení pro měření popřípadě pro nastavení délky nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247153

Dátum: 16.05.1988

Autor: Markvart Zdenik

MPK: D03D 47/36

Značky: nastavení, délky, nitě, popřípadě, zařízení, měření

Text:

...takže lze dosáhnout optimálního tkacího provozu a co nejmenšího odpadu niti na chytové straně tkalcovského stroje.Vybráním 2 upraveným na vnitřním obvodu, obvodové části 7 lze docilit toho, že obvodo vá část 1 obsahuje úsek Zł o menším průřezu lg. Tím se obvodové část 1 při pohybu prstenců 2. 6 doleva spolehlivě pohybuje směrem ven.24715 4 U pozměněného příkladu provedení, znázorněného na obr. 1 čárkovaně, se závity 27 a niti, odtažené z...

Způsob snímání abnormality útkového detekčního zařízení ve tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247152

Dátum: 16.05.1988

Autor: Paoízek Bedoich

MPK: D03D 51/34

Značky: tkalcovském, abnormality, způsob, zařízení, útkového, detekčního, stavu, snímání

Text:

...odpadu příze k detekční části, následkem vnějšího hluku, nedostatečného uzemnění obvodu, částečného rozpojení drátu nebo jeho přetržení, objevují se rovněž jak V úhlovém rozsahu Adetekce útku tak i V úhlovém rozsahu êz detekce abnormality stejným způsobem, jako když se přĺlepujĺ odletky k detekční části.vynález využívá té skutečnosti, že se vnější nesprávne signály §o objevují také v úhlo 247152 4vém rozsahu 52 detekce abnormality a...

Způsob úpravy slévárenských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257700

Dátum: 16.05.1988

Autori: Veselý Milan, Šebor Pavel

MPK: B22C 1/00, B22C 9/12

Značky: způsob, forem, slévárenských, úpravy

Text:

...v tom, že horní plochy rorém se po odlití zasypou nejméně Jednouvrstvou slévárenského ostřivaobsahujio 1 ho 2 až 10 vodní roztokreagenčnich látek, jako . manganistanudrase 1 ného a nebo kyseliny fosforečnéc 1 ÁZpůsob podle vynálezn je vhodný.zejm 6 na pro místa3 největším vývinem plynu, jako jsou výfuky, okoli nálitků a vtokq. vrstva zásypů se ćo 11.pod 1 e objemu formy V případě jzreagováni účinných látek během vývinu škodlivin lze zásyp...