Zverejnene patenty 11.05.1988

Spôsob izolácie fenylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242650

Dátum: 11.05.1988

Autori: Palupa František, Chládek Ladislav, Buoie Jaroslav

MPK: C07C 109/04

Značky: spôsob, izolácie, fenylhydrazínu

Text:

...sodného a 115,4 g siričitanu sodného/. Redukcia sa uskutočnila pri 30 ° 0 a potom l h pri 80 °G. Pritejto teplote sa kyselinou octovou upravila pH zmesi na 6 až- 3 6,5 a pridalo sa 0,5 3 Zn - prachu. 242850 Po 1 h miešania sa zmes za horúca prefiltrovala. K filtrátusa za miešania pri teplote 80 až 90 °G po častiach pridalo155,8 g 32 -nej kyseliny chlorovodíkovej. Reakčná zmes sa miešala dalšie 4 h. Potom sa zmes za súčasného...

Závesný lapač so súčastným ničením nežiaducého lietajúceho hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242648

Dátum: 11.05.1988

Autor: Strnad Miroslav Ždírec

MPK: A01M 1/02

Značky: nežiaducého, závěsný, lapač, ničením, hmyzu, lietajúceho, súčastným

Text:

...neobmedzene.Na pripojených výkresoch je na obr.l znázornený lapač v reze a na obr.2. je v pohľade zo spodu..Lapač sa skladá zo sklenenej nádoby §, ktorá je stvarovaná do z hora uzavreného medzikružia, jej ustie kuželovite je určené pre vlet lietajíceho hmyzu. Nádoba je naplnené roztokom lg a je V najnižšom mieste opatrená vypušťacím otvorom lg.-2 242 D 48 Ochranný nepriesvitný kryt, tvarove prispôsobený sklenennej nádobe § je prevedený z...

Sklíčidlo pro upínání miniaturních vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242643

Dátum: 11.05.1988

Autori: Smékal Otto, Filip Radoslav, Ružieka Karel

MPK: B23Q 3/152

Značky: vrtáků, sklíčidlo, miniaturních, upínání

Text:

...provedení sklíčidla podle vynálezu je vyobra Azen na výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn podélný řezVřeteno 1 je opatřeno vnějším závitem g a třcmi vodícími otvory §v rovině kolmé na oou vřetena. Tyto otvory mají stejný průměr, stejnou úhlovou rozteč a jsou v nich uložený tři kuličky 2 o stejném průměru. V ose vřetene 1 je kruhový OtVOIł s kőnickým dnem.2. Na vřeteno 1 je našroubována převlečná matice Q, která je v zúžené části opatřena...

Vícedílný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242639

Dátum: 11.05.1988

Autori: Linhart Roman, Tichý Zdenik

MPK: B23B 29/26

Značky: držák, vícedílný, nožový

Text:

...stavěcím členem 2 J.. K této pevné části l je otočně ne.čepu gg připojena výkyvná část gg tvaru vidlice nebo písmeno U. zajištění na otočném čepu gg je provedeno pojištovaoím kroužken 1 §. Na Výkyvné částí gg je na jednom jejím rameni uložen pracovní nástroj 1 pomocí upevňovacího šroubu 19, kdežto na druhém rameni výkyvné částí gg je kopírovací doraz lg, upevněný šroubem 31 a natící 11 tak, aby se neotáčel. Mezi pevnou část 12 a výkyvnou číst...

Injektorový rekuperační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242632

Dátum: 11.05.1988

Autor: Ševeík Miloslav

MPK: F23D 14/66

Značky: rekuperační, horák, injektorový

Text:

...než 3 umožňuje optimální řešení teplosměnnýoh ploch rekuperátoru ve vztahu k průřezům pro průtok spalin s vzduchu e nízká výrobní náklady rekuperátoru. Při provozu injektorového rekuperečního hořáku v provedení podle vynálezu dochází k úspoře paliva vlivem účelného využití odpadního tepla spalín pro ohřev speloveeího vzduchu a úspořeinveetičníoh a provozních nákladů oproti známým typům injekto rových hořáků s rekuperecí teple.Příklad...

Způsob čištění odpadních vod ze sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 242629

Dátum: 11.05.1988

Autori: Bilunek Bohumír, Kosek Jioí, Pastroák Josef, Odstreil Libor

MPK: C02F 1/56

Značky: způsob, čištění, odpadních, sléváren

Text:

...návrhu,který je založen na postupném dávkování nejprve roztoku chloridu vápenatého V množství 200 «mĺlO 0 O mg.11 v závislosti na obsahu znečištujícíoh látek, zejména vodního skla. zvýšením tvrdosti vody přídavkem elektrolytu ve formě chloridu vápena tého se dosáhne účinného srážení působením polymerního floku ąrzw242 529 lantu. Jako optimální druhy jsou použitelná polymerní flokulanty na bázi polyakrylamídu neionogenního náboje s relativní...

Posuvné délkové měřidlo s posuvnou částí sestavenou z více dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242623

Dátum: 11.05.1988

Autori: Štipánek Jaroslav, Malach František

MPK: G01B 3/20

Značky: délkové, měřidlo, posuvnou, dílů, více, posuvné, částí, sestavenou

Text:

...a kvality opracování povrchu. Meteriálový odpad je proti výrobě homogenníposuvné částí několikanásobně nižší. V případě zmetkovitosti,která vzniká převážně ohybným provedením nonia, se vyřadí pouzeespodní díl anebo lze provést opravu přebroušením plochy s neníem, vytvoření nového nonia a o příslušnou hodnotu zmenšit tlouštku měřítka přebroušením zadní plochyDaläí výhodou je možnost výroby různých alternatív z hlediska nonické...

Spôsob izolácie fenylhydrazínhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242615

Dátum: 11.05.1988

Autori: Voznica Ludik, Kubín Sáva, Šrámek Stanislav

MPK: C07C 109/04

Značky: izolácie, spôsob, fenylhydrazínhydrochloridu

Text:

...vysolovaní zo surovej reakčnej zmesi, nasledujúcej filtráoii a jednostupňovej extrakcii technického fenylhydrazínu.Ďalšou výhodou postupu je, že extrakciou fenylhydrazínu kyselinou chlorovodíkovou z roztoku aromatického rozpúšťadla sa získa vysoko čistý fenylhydrazínhydrochlorid bez sprievodných nečistôt fenolického a smolovitého charakteru.Je potrebné tiež zdôraznit, že pri postupe podľa vynálezu zní 242 n 15 ži sa podiel minerálnych...

Fotografický pyrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242605

Dátum: 11.05.1988

Autor: Petržela Jan

MPK: G01J 5/18

Značky: fotografický, pyrometr

Text:

...stěně tělesa l přístroje vose fotografické optiky g je umístěno zařízení pro vedení a posuv filmu 7 světlotěsně kryté víčkem 8 tělesa 1 přístroje. Meziexpozičním mechanismem Q a filmem Z je uloženo sklopné zrcadlo Q. V horní části tělesa l přístroje je vestavěn nástavec g, ve které je zabudována zaměřovací optika lg, za níž je uložen detektor tepelného záření ll včetně vyhodnocovacího obvodu lg a zobrazujícího výstupu lg. Těleso l...

Zařízení k atestování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244297

Dátum: 11.05.1988

Autor: Brondoš Ján

MPK: B41K 3/10

Značky: atestování, zařízení, materiálů

Text:

...gg spojených a kyvnou pakou g pomocí čepu 3,na něnž je rovněž otočné uložena etostovací hlava 3 opatření znaky §, závaží Q spodní narážkou 1 a horní naražkou Q,Kyvná páka 3 uložená jedním konce na čepu gg stojanu L a tehla lg uložená jedním koncom na čopm.ł§ stojanu l jeou na ěepech lg, gg propojena můstken ll a ranonon gg.Ranono gg opatřené apínačon gg ná otočnů na čepu lg uloženou zarážku lg a opěrkou gg. Na stojanu A je dále uníatin...

Pletací ústrojí pletotkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244285

Dátum: 11.05.1988

Autori: Malíková Mária, Jusztínová Anna

MPK: D04B 39/06

Značky: stroje, pletací, pletotkacího, ústrojí

Text:

...délka zajišťuje, že útkovánit je při kladení držena V těsné blíz kosti háčku pletací jehly, takže případná změna směru kladené4 244 205 útkové nitě, vyvolaná například spínáky v osnově, negativně neovlivní nakladení útkové nitě do háčku pletací jehly.Vzdálenost mezi háčky pletacích jehel a vodícími očky kladecích členů, při pohybu pletacích jehel a kladecích členů, z přední do zadní polohy, do začátku pohybu kladecích členů z výchozí polohy,...

Nástroj pro ohýbání velkorozměrných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244271

Dátum: 11.05.1988

Autori: Suchánek Jaroslav, Formánek Jan, Thiemel Dieter

MPK: B21D 5/12

Značky: ohýbání, velkorozměrných, desek, nástroj

Text:

...délky válců dolní tvářecí části , kde délka tlačného dílu, doléhajícího na váleo horní tvářeoí části, je v rozmezí 0,2až 0,6 jeho délky, přičemž vnější-průměr válce je v rozmezí 1,5 až 3 násobku vnějšího průměru válců dolní tvářecí části.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že uchycením váloů v podpěrných díleoh se zmenšuje jejich průhyb a že dále lze použít větší tvářecí sílu, čímž je umožněnoeohýbat silnější desky při nižší tvářecí teplotě...

Způsob rozjezdu dvou porubů ze společné prorážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244270

Dátum: 11.05.1988

Autori: Cimpl Zdenik Csc, Pecárová Kvitoslava, Kosek František, Gorgoo Oldoich

MPK: E21C 41/00

Značky: rozjezdu, porubu, společné, prorážky, způsob

Text:

...způsobem rozjezdu dvou porubů z jedné výchozí prorážky. jehož podstata epočívá v tom, že se vyrazí spodní část prorážky, ve které se následně ínsteluje výztuž budoucího porubu spodní lávky včetně dopravního zařízení a přikročí se k rozšíření prostoru prorážky ve vrchní části slojs. kde ee následně ínstaluje porubní výztuž vrchní lávkyvčetně dopravního zařízení a pak se překryjs propojení244 270 lezi epodni a horní části prorážky vhodným...

Sklářská tavící pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244266

Dátum: 11.05.1988

Autor: Smutný Eduard

MPK: C03B 5/00

Značky: tavicí, sklářská

Text:

...v rulativně širokěm bazénu tavící části pece. V případě využití U-plamenného topení nad oblasti ěeření skloviny a částečněi nad oblastí roztavováni vsázky je umožněno recionálníšyyužití tepla odcházejicich spalín V rekuperátoru ev. regenerátoru, čímž se opět zvýši energetická účinnost agregátu.Příkladné provedení pece dle vynálezu je popsáno a schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 předetavuje půdorysný řez spodní stavbou...

Zařízení pro čištění trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244263

Dátum: 11.05.1988

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: F28G 1/12, B08B 9/04

Značky: zařízení, trubek, čištění

Text:

...v ústí čištěné trubky.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schématicky zobrazen na výkrese, kde značí obr. 1 celkový podélný řez v uzaà vřené poloze ventilu a obr. 2 tentýž řez v otevřené poloze ventilu.V základním tělese l (obr. 1) je vytvořena válcová komora ll, jež je vyústěna na jednom konci válcovým otvorem lg e na druhém konci neznázorněným otvorem nástevce ga. K nástavci je převlečnou maticí gl vzduchotěsně...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováeek Jindoich

MPK: C07D 261/16, A61K 31/42, C07D 261/12...

Značky: 5-methylisoxazol-3-karboxylové, výroby, kyseliny, způsob, amidů

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...