Zverejnene patenty 15.04.1988

Spôsob prípravy N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu s vysokou spracovatelskou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dudek Ivan, Pašek Josef, Halomi Milan, Gabarík Milan, Orlík Ivo, Doležel Pavel, Jaroš Alois

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu, bezpečnosťou, přípravy, vysokou, spracovatelskou, spôsob

Text:

...a spracovaním smolovitého zvyšku, pretože sa prudko zhoršujú jeho transportné vlastnosti.Výhodou spôsobu prípravy podla vynálezu je, že z technických produktov s pomerne nízkymi a nevyrovnanými hodnotami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti 60 až 90 0/0 sa rektifikáciou na rektifikačnej kolóne s istou minimálnou účinnosťou získajú produkty s vysokými a vyrovnanými hodtami relatívnej spracovatelskej bezpečnosti nad 95 °/0, čo je...

6-Formamido-2-benzotiazolíntión

Načítavanie...

Číslo patentu: 257399

Dátum: 15.04.1988

Autori: Odlerová Želmíra, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/70

Značky: 6-formamido-2-benzotiazolíntión

Text:

...70 až 101 °C po dobu 1 až 30 minút.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú, ale nijako neobmedzujú prípravu a vlastnosti zlúčeniny podľa vynálezu.6-AmIno-2-benzotiazolyntión 5,45 g, 0,03 1116111) a 85 -ná kyselina mravčia 7,5 om 3,9 g, 0,166 mólu boli spolu zahriate do varu. Po dvoch minútach varu sa zmes odstavila na 30 minút, potom sa vyliala do studenej vody (300 cmľi). Získal sa čistý 6-formamido-z-henzotiazolíntión o t. t. 257 až 259,5 C...

2-Alkyltio-6-formamidobenzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257398

Dátum: 15.04.1988

Autori: Odlerová Želmíra, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74

Značky: 2-alkyltio-6-formamidobenzotiazoly

Text:

...surověx ho produktu o t. t. 56 až 59 °C činil 7,3 g(91,3 0/01. Látka bola prekryštalizovaná zo zmesi e~ tanol ~ voda v pomere 2 1 za použitiaaktívneho uhlia. Získal sa čistý 2 «n~butyltio 6-formamidobenzotiazol o t. t. 58 až 59 stupňov Celsia.Príprava bola Llskutočnenä podľa príkladu 2 za použitia 6-amíno-Zizobutyltiobenzotiazolu 7,15 g, 0,03 molu). výťažok surového produktu o t. t. 81 až 83 °C činil 7,8 gramov. (97,5 0/0).Látka bola...

Spôsob ochrany pažnice geotermálneho vrtu před sírovodíkovou koróziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257397

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vika Konštantín

MPK: C23F 15/00

Značky: geotermálneho, sírovodíkovou, koróziou, před, spôsob, ochrany, pažnice

Text:

...oxidačných činidiel P 9013 . 6 H 2 O,Hgog, KMnO/J do vrtu na oxidáciu sírovodika a podobne.Uvedené postupy majú popri svojich výhodách i niekolko nevýhod spočívajücich napríklad v narokoch na elektrickú energiu pri katodickej ochrane, ako i s uchytením anódy v geotermálnom vrte pri velkých hĺbkach úsekov ochrany pažnlce, pri použití dávkovanie oxidačných činidiel v nárokoch často na veľké množstvá chenilkálií a v niektorých prípadoch i na...

Spôsob ochrany pažnice geotermálneho vrtu pred sírovodíkovou koróziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257396

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drozd Vladimír, Vika Konštantín

MPK: C23F 15/00, C23F 11/04

Značky: sírovodíkovou, spôsob, geotermálneho, ochrany, koróziou, pažnice

Text:

...ochrane, ako i s uchytením anödy V geotermälnom vrte pri velkých hlbkach ťisekov oc-hrąnypažnice, pri použití dávkovanie oxidačných činidiel v nárokoch často na veľké množstvá chemikálií a v niektorých prípadoch i na ich vysokú cenu, vo vysokých nákladoch pri nutnom použití vysoko kvalitných kovovýchmateriálov a špeciálnych oceli, v problémoch a vysokých nákladoch na aplikáciu ochranných povlakov a náterov a potreba ich obnovy a...

Ochranná vrstva transportných valčekov žíhacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257395

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slavkovský František, Čomaj Milan, Valent Ľudovít, Kochan Pavol

MPK: C21C 5/44

Značky: pecí, valčekov, ochranná, žíhacích, transportných, vrstva

Text:

...jnlazmovým horákom na hrúbku 0,8 až 2,5 mm s použitím práškovej zmesi a obsahu 08 až 98 0/0 kremičitanu zirkonlčitého a 2 až 12 0/0 oxidu hlinitého, je vytvorená kovová medzlvrstva o hrúbke 0,1 až 0,5 mm, ktorá obsahuje v hmotnostnom vyjadrení 1,0 až 7,0 0/0 hliníka, 1,0 až 19,0 chrómu, stopy až 0,9 0/0 titánu, 0,4 až 1,0 0/0 mangánu, stopy až 1,8 0/0 kremíka, stopy až 1,0 0/0 železa, stopy až 0,3 0/0 uhlíka a 70,0 až 97,6 0/0...

Spôsob prípravy metyl-3-0-metyl-alfa-D-manopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257394

Dátum: 15.04.1988

Autor: Toman Rudolf

MPK: C07H 3/02

Značky: metyl-3-0-metyl-alfa-d-manopyranozidu, spôsob, přípravy

Text:

...do sucha a zvyšky pyridínu sa odstránia kodestilaciott s vodou pri tlaku 5 kPa. Sirup sa rozpusti vo vode 30 m 1 a štyrikrát vytrepáva s chloroformrun 60 ml). Vodná vrstva sa odparí a nezreagovaný metyI-a-D-manopyranozid 0,5 g 10 0/0 sa môže použit pre ďalšiu metyláciu. Organická vrstva sa vysušĺ síranom sodným, odparí do sucha, pridá sa bezvodý pyridín 50 m 1, acetanhydrid 50 ml a reakčná zmes sa zahrieva pod spätným chladlčom pri 100 C po...

Prestavitelné vedenie zariadenia na utieranie valčekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257393

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kultán Peter, Ďurina Pavol

MPK: B08B 11/02

Značky: utieranie, vedenie, zariadenia, přestavitelné, valčekov

Text:

...veľký počet týchto zariadeni,ktoré by neboli plne vyťažené.Hore uvedené nedostatky najmä zariadenia na utieranie ložiskových valčekov, zloženého z dvoch párov utieracích pásov povrchov valčekov, nekonečného roztáčacieho pása preloženého medzi povrchmi čistených valčekov a prítlačných dosiek sú odstránené prestaviteľným vedením zariadenia na utieranie valčekov, ktorého podstata je, že prítlačná doska každého utieracieho pása je...

Zapojenie generátora charakterov znakov pre grafický režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 257392

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06K 9/20

Značky: znakov, charakterov, grafický, zapojenie, generátora, režim

Text:

...vstup 23 pamäte charakterov a grafiky 2. Výstup 24 modulácie video je pripojený na vstup 31 posnvného výstupného registra 3 videoúdaja, na ktorý je pripojený zapisovaci signál 34 a posúvací signál 32. vstupným strobovacím signálom 12 sa dáta 11 z videopamäte zaznamenajú na dobu jedného zobrazovacieho cyklu do dátového vyrovnáva 4oieho registra .l, z ktorého postupujú výstupom 13 do pamäte charakterov a grafiky 2 a pre túto pamät majú adresy...

Sodná sol D-glukuróno-(1-6)beta-D-gluko-(1-3)-beta-D-glukánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257391

Dátum: 15.04.1988

Autori: Masler Ladislav, Šandula Jozef, Tihlárik Karol

MPK: C07H 7/02

Značky: sodná, d-glukuróno-(1-6)beta-d-gluko-(1-3)-beta-d-glukánu

Text:

...a cez hrdlo banky sa privádza počas 36 h plynny oxid dusičitý, generovaný vo vyvíjacej banke pomalým pridävaním 40 ml 85 0/0 hmot. kyseliny dusičnej k 4 U g dusitanu sodného. Po uplynutí reakčnej doby sa zvyšok činidla a plyné splodiny odsajü, produkt suspenduje v 50 m 1 vody a pridá sa roztok 0,3 g tetrahydroborltanu sodného v 1 U ml vody.Po 3 h stätí za občasného premiešame a po ukončení penenia sa roztok okyselí...

Ohňovzdorný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257390

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vilím Ján

MPK: H01B 7/18

Značky: kábel, ohňovzdorný

Text:

...s medenými jadrami i opletením s izoláciou z polytetrafluóretylénu, ktorého ohňovzdornost sa zvyšuje bandážovaním ochrannými vrstvami, ktoré spomalujú oteplovanie prvkov kábla. Nevýhody takýchta káblov spočívajú v tom, že materiál vrstiev nevyhovuje pri nízkych teplotách, pretože pri nich krehne.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktoréhopodstata spočíva v tom, že má jadro alebo každé z jadier,...

Zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu najmä u vodorovných krájacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257389

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednařík František, Poláček Josef

MPK: B27L 5/00

Značky: suportů, najmä, řezného, strojov, krájacích, vodorovných, zariadenie, zvýšenie, tlaku

Text:

...zdvihov. Pretotže na jeden zdvih stroja pripadajú dva zdvihy piestnice, životnosť takýchto zariadení je značne obmedzená a vyžaduje náročnú údržbu.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu podľa vynálezu. ktorého podstatou je to, že v obložení bočníc pevne pripojených k reznému suportu a pojazdných na stojane sú uložené magnety.Výhodou zariadenia opatreného magnetom je to, že magnety zvyšujú...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfonovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257388

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valentíny Marian, Hanuš Milan, Holčík Ján, Riška Miloslav, Kozma Július, Toman Peter, Zeman Jiří, Nitschneider Dušan, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, morfolidu, 2-benztiazolsulfonovej

Text:

...počas 0,5 hodiny. Teplota reakčnej zmesi sa udržuje v intervale 15 až 20 °C. Po vydävkovaní roztoku oxidačného činidla sa oddestiluje éter. Vylüčený produkt sa odtiltruje, premyje vodou 600 m 1 a vysuší. Získa sa 80,0 g sulfénamidu 79,3 perc. s teplotou topenia 80-82 °C.-dimetyl-l-etanol, pripraveneho zo 64,5 g 2-MBT 0,38 mólu, obsah účinnej látky 97,84 perc., 262,0 g morfolínu 3,00 móly, obsah účinnej látky 99,80 0/0 a 80,0 g...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257387

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valentíny Marian, Mašek Ján, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karel, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Muchová Jana, Petro Milan, Kozma Július, Kačáni Stanislav, Toman Peter

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12

Značky: kyseliny, 2-benztiazolsulfénovej, spôsob, přípravy, morfolidu

Text:

...volí tak, aby celkové množstvo vody v týchto surovinach bolo maximálne rovné prebytku morfolínu nad stechiometrické množstvoPrcdnostou spzlsobtl prípravy podľa vynálezu je Liskutočnenie reakcie pri vyšších koncentráciách Z-merkaptobenzotiazolu inolárny pomer Z-merkaptobenzotiazol morfs-lín 1 2 až 8, čím sa významne zníži celkové množstvo morfolínu v procese. Dôsledkom tejto skutočnosti je celkové zmenšenie objemu zariadení, ako aj nákladov...

Spôsob prípravy morfolidu 2-benztiazolsulfénovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257386

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nitschneider Dušan, Holčík Ján, Valentíny Marian, Toman Peter, Trgiňová Slavomíra, Kopernický Ivan, Kleinová Zuzana, Riška Miloslav, Kozma Július, Mašek Ján, Lúčanský Dušan, Zlochová Mária, Kubečka Tomáš, Hlinšťák Karel

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: přípravy, kyseliny, spôsob, morfolidu, 2-benztiazolsulfénovej

Text:

...V zmesi morfolín - voda peroxidom vodíka v molárnom prebytku 5 až 25 0/0 na celkové látkové množstvo Z-merkaptobenztiazolu pri teplote 5 až 40 °C. Podstata vynálezu spočíva v súčasnom dávkovaní oxidačného čiiíirlla - peroxidu vodíka a 2-merkaptobenztiazolu do predloženého roztoku Z-merkaptobenztiazolu v moriolíne alebo v zmesi moriolin voda, s koncentráCiou Z-merkaptobenztiazolu v tomto roztoku 2,5 až 40 0/0 hmot., čo predstavuje 10,0 až...

Prístroj na kontrolu polohy úchylky osi otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257385

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: G01B 5/24

Značky: kontrolu, prístroj, polohy, úchylky, otvorov

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konštrukcia a obsluha, JITÍČOIII umožňuje meranie aj v bežných dielenských podmienkach. Meranie môže prevádzať aj nekvalifikovaná obsluha. Prístroj jmdla vynálezu spĺňa vysokú požiadavku presnosti.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia prístroja na kontrolupolohy úchylky osi otvorov podľa vynálezu,.ktorý je nakreslený v náryse v reze.Prístroj na kontrolu polohy úchylky osi otvorov pozostáva z...

Uchopovacie zariadenie odkladacieho manipulátoru pre odkladanie odevných dielov od pracovných strojov, najmä žehliacich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257384

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klúčar Dušan, Čajda Ján, Hlaváč Anton, Masník František

MPK: D06F 67/00

Značky: pracovných, dielov, odkladanie, uchopovacie, odevných, zariadenie, žehliacich, odkladacieho, najmä, manipulátoru, strojov

Text:

...znázornená na pripojených výknesoch, kde obr. 1 znázorňuje zariadenie v čelnom pohľade, obr. Z v priečnom reze, obr. 3 znázorňuje východiskovú polohu zariadenia, obr. 4 znázorňuje medzipolohu pri približení k pracovnej ploche a obr.-5 znázorňuje uchopovač v pracovnej polohe pri uchopeni odevneho dielu, zároveň s prepojením snimacieho a ovládacieho obvodu. Na nosnom telese 1 je otočne okolo čapu 2 uložená upinacia hlavica 3, ktorá má...

Zapojenie automatickej regulácie ultrazvukového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257383

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tučka Fedor

MPK: B23K 20/10

Značky: regulácie, generátora, zapojenie, automatickej, ultrazvukového

Text:

...2 je pripojený na vstup výkonového zosilňovača 4. Výstup výkonového zosilňovače 4 je cez snímač napätia 5 pripojený na ultrazvukovú hlavicu li. Druhý výstup snímača napätia 5 je pripojený na vstup detektora 7. Výstup detektora 7 je cez derivačný zosilňovač 8 pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 9, ktorého výstup je pripojený na nulovací vstup bistabilného klopného obvodu 1.Pri kontaktovani prepojovacích vodičov zo zlata, hliníka a podobne...

Dilatácia odvodňovacieho žlabu mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257382

Dátum: 15.04.1988

Autori: Králik Ivan, Šefčík Tibor, Drgoň Milan

MPK: E01D 19/06

Značky: dilatácia, mostů, odvodňovacieho, žlabu

Text:

...celá dilata 4cia žlabu je prekryté krycím plechom spojeným s pevnou časťou žlabu a krycím plechom spojení/m s pohyblivou časťou žlabu tak, že sa vzájomne prekrývaju.Výhodou dilatácie odvodňovacieho žlabu mosta je, že V mieste dilatácie mosta nie je nutné vody zo žlabu odvádzať ale ich previesť kontínuálne na breh, popr. oporu mostu, kde sa vody zo žťabu zvedú klasickým spôsobom, čím sa konštrukcia mosta nezmisí špeciálne upravovaií a je...

Spôsob výroby 3E,5E a 3E,5Z izomérov 6,10 dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257381

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Ľudovít, Kopálová Elena

MPK: C07C 49/203

Značky: 3e,5z, výroby, 3e,5e, spôsob, izomérov, dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu

Text:

...že ich zbytkový obsah poklesne pod 2 °/o. Nevýhoda postupu podľa tohoto vynálezu je práca s velkým množstvom metanolu, a to, že katalyzátor sa používa vo vysušenom stave a v Fit-cykle, čo nie je bežná dodávacia forma silne kyslých katexov. Inštalácia regeneračného a sušiaceho zariadenia značne komplikuje výrobu.Vyššie uvedené nedostatky sa odstraňujú vynálezom, ktorého podstatou je katalytická izomerizácia účinkom kyseliny...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257380

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajchortová Alžbeta, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C08F 8/30, C08F 218/08, C08F 210/02...

Značky: obsahujúci, kopolymer, skupiny, 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl, etylén-vinylacetátový

Text:

...5,1,5,3 hexadecyljjpropánovej III.Teplota sa zvýši na 125 °C a po 20 min. sa pridá 2,5 g 0008 molu metylesteru lll a V inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogickou reakciou za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa ochladí a postupne sa za miešania pridáva do 500 ml 90 Vo-ného Vodného etanolu. Vyzrážaný kopolymér sa filtráciou separuje a potom extrahuje V 200 ml 90 ~ného vodného etanolu po dobu 10 h. Po...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino skupiny a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Pajchortová Alžbeta, Vašš František

MPK: C08F 8/30, C08F 218/08, C08F 210/02...

Značky: kopolymer, spôsob, obsahujúci, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, skupiny, etylén-vinylacetátový, přípravy

Text:

...xylénu. V časovom intervale 45 minút sa potom za miešania pridá 11 g 0,0432 molu etylesteru 3-2,2,6,6-tetrametyl-lł-piperidylamínopropánovej III.Teplota sa zvýši v priebehu 30 min. na 125 °C, po 20 min. sa pridajú 2 g 0,0079 molu etylesteru III a v inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogioká reakcia za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa potom ochladí na 60 stupňov Celsia a postupne sa pridáva za miešania...

Ultrazvukové zariadenie pre čistenie otvorov najmä zakrivených rúriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257378

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lajoš František, Hanzlík Jozef, Jankech Dominik

MPK: B08B 3/12

Značky: ultrazvukové, otvorov, zariadenie, najmä, rúriek, čistenie, zakřivených

Text:

...vnútorné nečistoty, ktoré čistiaca kvapalina vyplaví.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve príkladné riešenia ultrazvukového- zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na zariadenie, kde je čistená rúrka pripojená na ultrazvukový menič a na obr. 2 jenakreslený pohľad zariadenia, u ktorého je čistené rúrka pripojená na pracovný nástroj.Ultrazvukové zariadenie na čistenie otvorov zakrivených rúriek pozostáva z ultrazvukového...

Zariadenie na vytváranie kruhových oblúkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257377

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: B23K 37/00

Značky: vytváranie, oblúkov, kruhových, zariadenie

Text:

...články sú medzi sebou pospájané klbovými čapmi, pričom priečky sú v rovnakej vzájomnej vzdialenosti upevnené o pružný pás a viacnásobný kĺbový paralelogram je v miestach kríženia jednotlivých článkov otočne uchytený na čapoch priečok.Výhoda vynalezu spočíva v tom, že zariadenie opísané vo vynáleze umožňuje vytvoriť veľmi presný a pravidelný kruhový oblúk od najmenšieho po-lomera daného vlast 4nosťami použitého materiálu až po polomer rovnajüci...

Pracovný nástroj pre elektrochemické odhrotovanie otvorov, najmä v ťažko prístupných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 257376

Dátum: 15.04.1988

Autori: Banas Ján, Nemšák Ján

MPK: B23H 9/02, B23Q 3/154

Značky: najmä, ťažko, otvorov, prístupných, elektrochemické, nástroj, odhrotovanie, miestach, pracovný

Text:

...konci nad činnou častou je rúrkové teleso opatrené pevne a prestavitelne vodítkom.Upínacím prípravkom rúrkověho nástroja pre elektrochemické odhrotovanie otvorov sa docieli podstatného zjednodušenie vodiacej časti upínacieho prípravku, pričom výmenou jednoduchých dielcov sa dosiahnepoužiteľnosť pre širší rozsah priemerov rúrkových telies nástrojov.Na pripojenom výkrese je príkladné riešenie pracovného ktorý je nakreslený V reze. .Pracovný...

Uchopovacie zariadenie pre stohovanie ukladacích debien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257375

Dátum: 15.04.1988

Autori: Praženka Dušan, Tybitancl Jaroslav, Bies Milan

MPK: B66C 1/22

Značky: stohovanie, ukladacích, debien, zariadenie, uchopovacie

Text:

...zariadenia a obr. 3 predstav-uje nárysný pohľad zo strany ukladacích debien v poloze uchopenia ukladacej debne.V čapoch 2 pevného rámu 1 sú otočné uložené nosné ramená 3, ktoré sa skladajú zo zasúvacich ramien 4 a ovládacích ra 257375mien 5. Zasúvacie ramená 4 sa opierajú v polohe uchopenia ukladacej debne 14 o jej bočné steny a ovládacie ramená 5 sú napojené klbovými spojmi 6 prostredníctvom nastaviteľných tiahel 7 na piestnicu...

Ušná známka pre evidenciu dobytka, spôsob vytvárania identifikačných znakov na jej základnom telese a razidlo k prevádzaniu spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vavrovič Ernest, Dubina Štefan, Kopál Pavel, Tóth Anton, Jarolímek Miloslav

MPK: A01K 11/00

Značky: vytvárania, razidlo, znakov, evidenciu, známka, prevádzaniu, dobytka, spôsobu, tělese, ušná, základnom, spôsob, identifikačných

Text:

...v porovnaní s farbou základného telesa.Vyšší účinok razidla podľa vynálezu spočíva v tom, že sa dá pomerne malou silou zatlačíť funkčnou časťou pod povrch označovaného predmetu, kde vytvorí ihlancovité prehĺbenía.Príklady prevedenia ušných známok schematiolçy zobrazené na výkrese, kde olnr. 1 značí nárys a obr. 2 rez revinou AA pod 1 a obr. 1.Ušná známka pozostáva zo základného telesa 1 obr. 1 a z identifikačných znakov 2. Základné...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vážny Emil, Štec Boris, Hutár Eduard, Teren Ján, Gabčo Milan, Harmaniak Ivan, Hegner Pavel

MPK: C05B 7/00

Značky: amónnych, fosforečnanov, taveniny, výroby, kondenzovaných, spôsob

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

N-Oxidy 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257372

Dátum: 15.04.1988

Autori: Steiner Bohumil, Königstein Jozef, Čiha Miloslav, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Mlynarčík Dušan

MPK: C07C 135/02

Značky: 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov, přípravy, spôsob, n-oxidy

Text:

...sa nerozloží prebytočný peroxid vodíka. Oxid platičitý sa odfiltruje a z filtrátu sa oddestiluje voda s etanolom pri tlaku 3 kPa. N-oxíd sa potom suší v exikátore nad oxidom fosforečným. Výťažok bol 94 0/0, t. j. 19,1 g N-oxidu l-heptyloxy-Z-dimetylamínoetänu. Na infračervenom spektre boli tieto určujúce absorpčné pásy 2955, 2920, 2850,2760, 1462, 966 a 720 crrrĺ. V hmotnostnom spektre boli tieto určujúce píky 187,173, 102, 88 a 72.Elementárna...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257371

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...radiálne vybrania 111, v ktorých sú v radiálnom smere presuvne usporiadané blokovacie segmenty 140. Šmýkadlo 120 má V axiálnom smere na vonkajšom povrchu 123 vytvorené T-drážky 121 klesajúce do stredu šmýkadla 120 smerom k jeho -čełnému .koncu 122. V týchto T-dražkach 121 sú vedené blokovacie segmenty 140 svojimi T-hlavami 142,takže axiájlnym pohybom šmýkadla 120 je Vyvodený radiélny pohyb blokovacich segmentov 140, ktoré sú svojimi...

Základový podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257370

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lednický Dominik

MPK: F16M 11/00

Značky: podstavec, základový

Text:

...nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený pôdorys, na obr. 3 je znázornená pravá časť detailu A z obr. 2 a na o-br. 4 je znázornená ľavá časť detailu A z obr. 2.Základový podstavec najmä pre zariade 4nia, ktorých IIOSILÉ časť je opatrená vodiacimi kolieskami pozostáva zo zäkladového rámu 1 s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodíacimi lištami 2, v ktorých sú vytvorené vodiace drážky 5 a z dvoch nadstavcov 7 opatrených vodíacimi...

Spôsob prípravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janči Vladimír, Hastík Pavol, Obert Jaroslav, Bezák Andrej, Matyašovský Ján, Mozolová Mária

MPK: C14C 1/04

Značky: spôsob, přípravy, holiny

Text:

...teplej 24 °C, 0,03 bakteríálnej proteazy kmeňa Bacillus Subtilis s aktivitou 25 000 enzymatických jednotiek EIJ/g. Sucl sa točil nepretržite 30 minút a potom 5 minút každú polhodinu. Po 3 hodinách sa pridalo 0,01 0/0 sodnej soli N-chlör-p-toluénsulfönamidu a sud sa točil ďalšie 3 hodiny vyššie opisaným spôsobom. Potom sa kúpel zo suda vypustil a nadávkovalo sa 200 0/0 vody teplej 24 °C,2 0/0 sírnika sodného a 4 0/0 hydroxidu vápenatého....

Chápadlo rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, rotorov

Text:

...samotných hriadelov, ako aj hriadeľov s nallsovanými rotormi, ktorýchznačne väčší priemer premosťujü Výkyvné ramena spolu s prezoraditelnými ramenami. Prestavenie čeľustí V pozdĺžnom smere voči uchopovaným hriadeľom dovoľuje zverný prestavitelný uzol a naviac aj systém upevnenia dvojstranne vyložených tyčí vo výkyvných ramenách. Celá sústava od výkyvných ramien až po uchopovacie čeluste dovoľuje vytváranie dostatočne tuhé chápadlá voči...

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: zmesí, cyklohexanón, výroby, obsahujúcej, cyklohexanol, spôsob

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Vyložené trojčelusťové chápadlo s rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 17/00

Značky: trojčelusťové, rotáciou, chápadlo, vyložené

Text:

...priestorové a rozmerové dimenzie rovnaké, je možné vybavit chápadlo prispôsobenými čeľusťami z oboch strán. Rotácia dovoľuje robotu vykonávanie prídavných otočných pohybov s výliskom po jeho vybratí z lisu podľa potrieb komplexnejšieho riešenia bezobsluhových pracovísk.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené v reze prikladné prevedenie vyloženého trojčeľusťového chápadla s rotaciou podľa vynálezu a na obr. 2 vyobrazené príkladné...

Opláštovaná stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 257365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Belko Jozef, Šisler Zdenek, Matulay Štefan

MPK: B32B 13/10

Značky: oplášťovaná, doska, stavebná

Text:

...dyhovaním, tapetovaním atd. Proti pôsobeniu vlhkosti a vody sa vykonáva i impregnácia dosák v celej hmote alebo iba povrchovo.2,7 kg vzduchosuchých pilín zbavenýchz nadmerného podielu väčších častíc zachytei ných sitom 10 X 10 mm sa premieša s 0,9 l10 Vo-ného roztoku chloridu sodného a 2,2 l vody, následne sa pridá 5,4 kg sadry a dôkladne sa premieša. Jedna polovica tejto zmesi sa navrství na nerezový plech do koberca o hrúbke 15 mm, na...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257364

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: piestového, rozvod, prevodníka, hydrostatického

Text:

...segmenta nepôsobí negatívne na statické vyváženie rozvodu v rovine styku nepohyblivej kulisy a pevnej spodnej dosky. V dôsledku predĺženia doby poklesu tlaku dochádza k poklesu amplitüdy rozkmituklopného momentu od tlaku pôsobiaceho na výkyvnú dosku hydrogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej sily a tým k znižovaniu vyžarovaného akustického výkonu V porovnani s rozvodom s...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lipka Radislav, Lichvár Milan, Kellner Michal, Mesiarčík Gustáv, Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef

MPK: C08G 12/12

Značky: specifickými, kondenzátov, močovinoformaldehydových, vlastnosťami, výroby, spôsob

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Pasta pro dokončovacie lapovanie při výrobe guliek v sedlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257362

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podstanický Alexander, Polievka Milan

MPK: C10M 105/00, C10M 113/00, C09K 3/14...

Značky: sedlách, pasta, dokončovacie, guliek, výrobe, lapovanie

Text:

...v teroamíne. Z trialkylamínov sa experimentálne ukázali vhodné triethylamín, tripropylamín, tributylamín, dimethylhexylamín, triizopropylamín, cyklohexyldiethylamín, trietanolamín,dietyletanolamín, N,N-dietylanilín, N-metyldietanolamín. Z povrchovoaktívnych látok,ktoré funkčne vyhovujú sú jednotlivé produkty jpsolyadícle ralkyléenowxidov, etyvlénoxidu a/alebo propylénoxidu na látky obsahujúce aktívny vodík, na alkoholy, kyseliny,amíny,...

Frézovacia jednotka stavebnicového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257361

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polák Martin

MPK: B23C 7/00

Značky: stroja, frézovacia, stavebnicového, jednotka

Text:

...jednotka stavebnicového stroja pozostäva z pinoly 1, uloženej V prednom klznom ložisku 2 a zadnom klznom ložisku 3 skrine 4. V osadenom drieku 5 pinoly 1 je pomocou valivých ložísk uložené centrické náhonové vreteno (i, zatial čo VIEIGse pinoly 1, t. j. V jej prednej časti, je uložené excentrické pracovné vreteno 7, ukon čenélna vonkajšej strane frézovacím ná strojom 8. Nahonové vreteno 6 je napojené na náhonové ústrojenstvo ll a je s...