Zverejnene patenty 11.04.1988

Rozpojovací orgán důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243746

Dátum: 11.04.1988

Autori: Sikora Pavel, Niemiec Karel, Odduch Kazimír

MPK: E21C 25/10

Značky: orgán, stroje, rozpojovací, důlního

Text:

...výkresech jsou zjednodušene znázorněna čtyři provedení rozpojovacího orgánu důlního stroje podle vynálezu. Na obrázcích 1. 2 a 3 jsou v částečnám řezu rovínou. procházející osou výložníku, znäzorněny rozpojovací orgány důlního stroje s nejméně dvěma hlavami ve třech různých provedeních, vhodných zvláště pro výložníkový razicí stroj. Obrázek 4 představuje rozpojovací orgán se třemi hlavami určenými pro rozpojování vytrháváním v provedení pro...

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243740

Dátum: 11.04.1988

Autori: Eervinka Václav, Kichler Jioí

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, číslicové, analogového, zapojení

Text:

...Jsou to budící stupně s otevřeným kolektorem, ktere tvarují amplitudu vstupních signálú. Vstupní signály ve tvaru impulsů v proměnně šířce obsahují informace o žádaně poloze1 a 8 jsou stejně odporové dělíče, které umožňují nastavit na vstupu operačního zesilovače 1 potřebný poměr signálu obahujícího. informaci o žádanó poloze a rychlosti řízeného servomechanismu. Vstupní odpory i, lg. JA, výstupní odpor u, integrační kondenzátor 1 a s...

Zapojení pro zvýšení relativní přesnosti analogově číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243739

Dátum: 11.04.1988

Autor: Beránek Jaroslav

MPK: H03M 1/44

Značky: zapojení, číslicového, zvýšení, presnosti, převodníku, relativní, analogově

Text:

...tranzistorů, jejichž emitory jsou paralelné propojeny a v jejichž-kolektorech jsou zapojeny váhové odpory. Tyto váhové odporyjsou paralelné spojeny e přes první zpětnovazebný odpor připojeny k invertujícímu vstupu (-) vstupního zesilovače. K němu je přes vstupní odpor připojen napájecí vstup, ne invertující vstup () vstupního zesilovače je pře kompenzační odpor uzemněn, přičemž výstup vstupního zesilovače je spojen jednak přes druhý...

Způsob úpravy krystalového cukru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243738

Dátum: 11.04.1988

Autori: Ko?átko Josef, Forejt Václav, Vorel Milan

MPK: C13F 5/00

Značky: krystalového, úpravy, zařízení, způsobu, cukrů, provádění, způsob

Text:

...zajištěná vysoká rychlost uvolňováni vázene vlhkosti e stebilizace povrchu krystelů, přičemž uvolñovená vlhkost je odyádőne při provetráváni vzduchen. Výhodou způeobu podle vynálezu je taká teplotni režim sušeni, při kterém je nastavováne telová teplote vyetupujiciho cukru, která je současně výhodná pro jeho stebilizeci. To snižuje spotřebu energie ne sušeni v sušárně i ne konečná chlezeni v chlediči. Krátke doby zdrieni cukru v eušárně, ve...

Způsob vyčesávání vrstvy stonků přadných rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243725

Dátum: 11.04.1988

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldoich

MPK: D01B 1/10, D01B 1/40

Značky: přadných, zařízení, způsobu, provádění, tohoto, rostlin, vrstvy, způsob, stonku, vyčesávání

Text:

...zařízení je kolem zachycována a unáäena , přičemž je shore přitlačována ke gumovému obložení nekonečným pryžovým pásem, usazeným na řemenicích. vyčesávání provádějíhroty uchycené excentricky na kotoučí a ovládané klikovým mechanismem.Nevýhodou vyčesávacího stroje Deportere je to, že hroty zabírají doprostřed vrstvy, takže účinek vyčesávání je násilný a vyčesává se nadbytečné množství výčesků, mezi nimiž je značné množství kvalitních...

Zařízení k zavádění lineárních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243722

Dátum: 11.04.1988

Autori: Helinger Jioí, Holan Zdenik

MPK: B21G 1/00

Značky: útvaru, zařízení, zavádění, lineárních

Text:

...začistit oba konce.243 722 Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že pružinové elementy jsou vytvořeny z para 1 e 1 nich,navzájem na sebe doléhajících plochýchPodle vynálezu je zařízení pro zavádění Vytvořeno jako uzavřený podélný útvar, nemá místa se zeslabeným průřezem a při protahování nezachytává. K ovládání postačí pak jedna ruka mezera pro vložení lineárního útvaru se vytvoří vzájemným...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243717

Dátum: 11.04.1988

Autori: Oíman Jaroslav, Navara Milan, Kvapil Zdenik, Zelenka Jan, Kalousek Zdenik

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, zařízení, slínku, výrobe

Text:

...vzduchu zeústěným dď spodní .5 části disperzního kelcinačního přežfhšíäačsg vzájemně propojenýohdo ý obní l p d vynálezuízáleží v tom, že je opatřeno go-Á Éuřlavého plynu z generátoru je místě no do disperzního kalcinačního předehřívače v roíhě zaústění pří vodu horkého vzduchu.H 1 avnívýhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že méněhodnotné palivo nebo hoř-lavý odpad .je spalován nebo zplyňován s podstechiometrickým množstvím...

Keramický nosič topných článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243703

Dátum: 11.04.1988

Autori: Hahn Alexadd, Širokorad Jurij

MPK: H05B 3/16

Značky: keramický, topných, článků, nosič

Text:

...dílu s opěrným talířem a ze souoaeumístěného válcováho tělesa, které je na volném konci opatŕené ve směru kolmém na podélnou osu průběžným otvorem s nástavei tvaru písmene U.Keramický nosič podle vynálezu spojuje výhody použití topného článku z vinutého odporového drátu na keramické trubce s výhodou lehkých keramických dílů nesoucích topné články a navlečených na koncích kotev ze žárupevné oceli. S uchycením topných článků v keramických...

Způsob povrchové úpravy zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243702

Dátum: 11.04.1988

Autori: Vonášek František, Doušová Jaroslava, Salamon Milan, Balík Josef, Trepková Emilie Praha

MPK: C23C 8/36

Značky: ventilu, povrchové, zdvihátek, úpravy, způsob, motorů, spalovacích

Text:

...ventilů spelovecích motorů vyrobených ze šedé litiny nebo ocele podle vynálezu, jehož pod stata spočívá v tom, že zdvihýtke se iontově nitridují v rozsa hu 93,0 ež 930,0 Pa v etmosféře čpevku, nebo ve směsi dusíku 2 vodíku v rozmezí teplot 450 °ež sodľc, po dobu 15 až 50 hodin. směšovací poměr dusíku e vodíku se pohybuje v rozmezí od 11 ež do 13. Do pracovní atmosféry lze připouštět uhlovodík jako ne př. propan nebo plyn obsahující...

Způsob stanovení rozpustných a hydrolyzovatelných sacharidů v krmivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 242840

Dátum: 11.04.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: G01N 33/10, G01J 3/00

Značky: rozpustných, hydrolyzovatelných, stanovení, způsob, krmivech, sacharidů

Text:

...242 B 411tokem alfa-amylázy, směs se vyčeří, filtruje, výluh se ředí, provede se reakce s antronovým činidlem a spektrofotometrické stanovení. Spotřeba času na hlavní pracovní operace je 30 minut extrakce, čas na filtraci, 20 minut reakce s činidlem. Stanovením 2. výše uvedené skupiny sacharidů enzymatícky se získá tzv. dietní vláknína, kterou lze dále dělit na nerozpustnou a rozpustnou dietní vláknínu, nebo stanovit tzv. celkovou dietní...

Zapojení usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242839

Dátum: 11.04.1988

Autor: Votava Vladimar

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: zpětnými, vlivy, zapojení, potlačenými, usměrňovače

Text:

...výkresovou částí.Na Připojeném obr. 1 je schematioky znázorněn příklad provedení zapojení podle vynálezu se dvěma fázovými jednotkami, na obr. 2 jeschematioky znázorněn příklad zapojení jedné fázové jednotky a na obr. 3 je schematicky znázorněn príklad zapojení středofrekvenční~ ho zdroje dvoufázového napětí, tvořícího součást každé fázové jed~ notky.Jak je patrno z připojeného obr. 1, zapojení podle vynálezu obsahuje zdroj ł střídavého...

Zapojení pro potlačení zpětných vlivů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242836

Dátum: 11.04.1988

Autor: Drahooovský Jan

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: usměrňovače, zapojení, potlačení, vlivů, zpětných

Text:

...napájecí vstupy § všech do zapojenípřipojenýchsěriových měničů g, které pro zjednodušení nejsou zakreslený.Sériový měnič g, znázorněný na obr. 2 je tvořen středofreku venčním stŕídačem §, jehož výstup je přes transformátor g připoo jem.ke vstupu reverzačního usměrňovače łg, k jehož výstupu je připojen vstup pomocného filtru łł. Napájecí vstup g sériového měni~ če g je připojen ke vstupu středofrekvenčního střídače §. První pracovní vstup 3...

Zařízení pro regulaci obsahu vzduchu v pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242830

Dátum: 11.04.1988

Autor: Chlumecký Jan

MPK: F16F 9/50

Značky: zařízení, vzduchu, obsahu, pružinách, pneumatických, regulaci

Text:

...vynálezu. Na obr. 1 je zařízení určené pro jednu pneumatíckou pružinu, které má plnicí í výpustný člen v podobě jednocestého elektromagnetického uzavíracího ventilu. Zařízení podle obr. 2 se liší tím, že výpustný člen tvoří dvoucestý elektromagnetický uzavírací ventil. Na obr. 3 je zařízení s plnicími a výpustnými členy tvořenýmí šesti dvoucestými elektromagnetickými ventily, které je určeno pro regulaci čtyř pneumatických pružin. Na obr....

Podvozek pro přepravu hydraulického nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242814

Dátum: 11.04.1988

Autor: Borsig Eberhard

MPK: B62D 23/00

Značky: prepravu, nakladače, hydraulického, podvozek

Text:

...kol. Naprostá tuhost nápravy a chybějící odpružení hmot nakladače způeobuje silné otřeey a rázy,jimiž trpí jak přepravující automobil, tak vlastní nak 1 adač,u něhož se po krátké době takovéto manipulace objavují závažné poruchy ve spojíoh a rozvodech hydraulického systému.Uvedené nedostatky odstraňuje podvozek pro přepravu hywdreulického nakladače podle vynálezu, jehož podstata spočívav tom, že na čtyřhranněm náboji každého z obou kol zadní...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Marchalín Miroslav, Horsák Ivan

MPK: B41F 5/06

Značky: stroje, tiskových, jednotek, způsob, vícebarvového, ustavení, tiskového

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Způsob stanovení složení a aktivity insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242808

Dátum: 11.04.1988

Autori: Malý Klement, Lichvár Milan

MPK: G01N 30/26, C07K 7/40

Značky: insulinu, stanovení, způsob, aktivity, složení

Text:

...metodou dosáhne přesných výsledků(průměrná odchýlka stanovení byla ľ 3),a tím se umožní presná a rychlá mezioperační kontrola aktivity substance před výrobou insulinových injekčních forem, poskytující tak možnost přesného nastavení obsahu insulinu na požadovaných 40 m.j. v l ml injekčního roztoku. Možnost zjištovat složení insulinových substancí včetně rozkladných produktů, má rovněž velký význam při nákupu či prodeji insulinu. Způsob podle...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Prchal Václav, Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: vychlazené, kotlů, fluidní, vrstvě, palív, spalování, ohniště

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Podebradský Jaroslav, Žuffa Alojz

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátoru, samonosná, soustava, pryžového, podpěrná

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Roštnice pro stájové rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242660

Dátum: 11.04.1988

Autori: Sopko Bruno, Friedrich Petr, Juchelka Jirí

MPK: A01K 1/015

Značky: stájové, rošty, roštnice

Text:

...odolných materiálů. Nášlapná plocha může být upravena pro omezení kluznosti podélnými výstupky, případně v krajních podélných výstupcích klínovitými příčnými drážkami.Použití plastické hmoty zvyšuje životnost ve stájovém pro-3 iuzlnn středí, úprava nášlapné plochy omezuje kluznost a zúžení směrem ke spodní opěrné ploše zlepšuje propadávání výkalů pod rošty. Uzavřený profil rostnice vyrobené i z méně pevného materiálu zajištuje při dostatečném...

Zapojení pro řízení kmitočtové charakteristiky proměnného korektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242654

Dátum: 11.04.1988

Autori: Koíž Jioí, Sikora Jan, Horyna Jaroslav

MPK: H03K 4/00

Značky: charakteristiky, korektoru, kmitočtově, zapojení, řízení, proměnného

Text:

...odpor 5 připojena k záporné svorce Q zdroje. Druhý konec prvního pŕedpěřového odporu 3 je přes druhý předpěřový odpor gg, první diodu Qł a druhou diodu Qg uzemněn. Spoločný bod druhého předpětového odporu gg a první diody 2 je připojen k zemi jednak přes filtrační kondenzátor gg, jednak přes zatěžovscí odpor BJ. Spoločný bod prvni a druhé diody pi, g je přes oddělovací kondenzátor Q připojen na výstup lineárního zesilovače pg.signál...