Zverejnene patenty 01.04.1988

Sklopné hydraulické zařízení pro snímací hlavici ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243750

Dátum: 01.04.1988

Autor: Be Znoska Stanislav

MPK: B24B 49/08

Značky: hlavici, hydraulické, ovládacího, sklopné, snímací, měřidla, zařízení

Text:

...přední válec 2 a zadní válec Q, jejichž písty 1 se čelně stýkají s kulovými doteky §,kterými je opatřeno vahadlo 2. Pomocí dvou valivých ložisek lg a čepu ll je vahadlo 2 pŕipevněno k tělesu l. K vahadlu 2 je připevněna snímací hlavice gg a také válcovym kolíkem lg destička a. V zadní části deetičky g, jsou stavitelné uloženy dvaklíny li, která se střídavě stýkají s doteky lg spínačů 11. Nej- méně jedním držákem lg jsou spínače 1...

Štěrbinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 243749

Dátum: 01.04.1988

Autori: Koneený František, Moschner Radko

MPK: B01D 29/26

Značky: filtr, štěrbinový

Text:

...je znázorněn příčný řez štěr binovým filtrom v náryau. Obr. 2 je půdorys k obr. l, obr. ü je půdorys k obr. 3.Štěrbinový filtr sestává z nosné kostry, která je v prvém provedení vytvořena 2 držáku l, opěrné podložky ll a matice lg,na níž je nasunut libovolný počet plochých podložek 3. Jedna strana loohé podložky g je rovinná ia druhá strana je opatřene nejméně dvěma dosedacími ploškami 5, mezi nimiž je vytvořena pracovní plocha 2, v níž má...

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243748

Dátum: 01.04.1988

Autori: Chlada Milan, Bohata Svatopluk, Žežulka Zdenik

MPK: G03G 5/14

Značky: elektrofotografická, deska

Text:

...vrstvami a je zabráněno vzniku úzkých oblastí s vysokými hodnotami elektrického pole, které mohou negativně ovlivnit transport elektrického náboje, generovaného ve fotovodivé selenové vrstvě.Na obr. 1 je znázorněna elektrofotografická deska. Hliníková podložka ł nese vrstvu g o složení Asgsx, kde 3,2 xB, na ní je pak napařena selenovú vrstva 1. Selen může být obohscen dalšími prvky jako arsenem, telurem, sírou a podobné.Na obr. 2 je...

Způsob přípravy růžovofialového zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243747

Dátum: 01.04.1988

Autori: Klapetek Jioí, Hăjek Miloš

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonového, způsob, zirkonu, růžovofialového, přípravy, pigmentů, minerálů

Text:

...malých hmot. množstvích, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo bez jejich obtížného loužení. Rozkladné produkty totiž představují směs křemičitanu zirkoničito-didraselněho a křemičitanu zirkoničito-disodnćho a243 747 v nich obsažené draselné a sodné ionty potom podle vynálezu působí jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky minerolizátoru se přidagí v podobě kyseliny...

Zařízení na hydromechanické zaoblování hran jazýčkových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243745

Dátum: 01.04.1988

Autor: Langer Zdenik

MPK: B24B 31/00

Značky: ventilu, zaoblování, zařízení, jazýčkových, hydromechanické

Text:

...a obr. 2 detail vytvoření clonky s uloženým výliskem jazýčkového ventilu.W 243 745 Jak je patrno z obr. 1 sestává zařízení z membránového čer padla ł, poháněného klikovým mechaniemem g, která Jsou uchycenyve stojanu §. Membránové čerpadlo ł je na evé apodni části opat řeno sacím náetavcem z, na jehož otevřenám konci je upevněna ea da štěrbinových clonek 5, v níž jsou umistěny oprecovávané výlis ky jazýčkových ventilů Ž. Konec sacího...

Mechanická orientační upínací podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243744

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: H01L 21/68

Značky: orientační, upínací, podložka, mechanická

Text:

...a přívodem upínaeího vakua, které jsou hermeticky spojeny s vlepenými kovovými trubičkami a vrtanými kostkami.3 A y 243 m Mechanická orientační a upínací podložka podle vynálezu podstatně zjednodušujeąa zlevňuje konstrukcí předorientačního a překládacího systému, přičemž výsledná přesnost předorientaee je o řád vyšší než u stávajících systémů. Vlastní orientace vůči optické ose objektívu je tak zrychlena a zpřesněna. U zařízení využívaných při...

Zapojení pro řízení obnovy informace u dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243743

Dátum: 01.04.1988

Autor: Žák Petr

MPK: G06F 12/02

Značky: informace, obnovy, dynamických, řízení, pamětí, zapojení

Text:

...vstupom 1 posuvného registru 5, výstup 23 zdvojovače frekvence Ž jo spojen se třetím vstupom 51 posuvneho registru 1 a třetí výstup gg posuvneho registru 1 je spojen s prvním vstupom 31 klopnehoobvodu typu R-S 1. Blok logického součtu l je opatřen prvním vstupom 1 bloku logického součtu l s druhým vstupem lg bloku logického součtu l, blok logickáho součinu g je opatřen prvním vstupom 3 bloku logického součinu g, zdvojovač frekvence 2 je...

Zařízení k odměřování délky příze na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 243742

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pokorný Miloš, Kujal Bohumil, Veran Jindoich, Neeas Josef

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřování, tkacím, zařízení, stroji, příze, bezčlunkovém, délky

Text:

...stroje je přípevnön nosič 1uložen dutý hřídel i opatření řemenioí ž Řemenioe ije opásánaozubeným řemenem i poháněným od neznázorněného hlavního hřídele. Na pravém konci dutćho hřídele i je v radiálním ložiskulułoženo těleso i ke kterému je neznázorněnými šrouby přichyceno zadní če 1 o 9 se zedním krytom 12 a přední čelo 11 s přodním krytom B k zadnímu čeluýĺje upevněna převodovka 11 poháněná od duteho hŕídele i dvojicí ozuboných kol lg. Uvnitř...

Způsob přípravy di-(2-ethylhexyl) adipátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243741

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jirsa Jan, Koneený Milan

MPK: C07C 69/44, C10M 105/36

Značky: přípravy, způsob, adipátu, di-(2-ethylhexyl

Text:

...łwdroxidu aodnćho v množství do 0,1 hmotnostních, vztaženo na množství surovóho esteruv průběhu destilace surovéhoiesteru 7 s vodní parou. K esterifikační náaadě je možno rovněž přidat 5 až 15 hmotnoatních těkavé organické latky, tvoŕící a vodou azeetropickou směs, jako je například benzen, toluen nebo xylen. Zpraco-v vání na eater s vysokou kvalitou se provede neutralizací přídavkem 0,1 až 5 hmotnoatních 1 až 45 vodného roztoku hydro-1idu...

Způsob horizontálního seřízení technologických hlav strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243737

Dátum: 01.04.1988

Autori: Maxa Jaroslav, Dvooák František

MPK: H05K 3/10

Značky: horizontálního, seřízení, strojů, technologických, způsob

Text:

...středu,nebo osy souměrnosti,vytvořeného motivu pod mikroekopem.Ve čtvrtém kroku se seřizuje horizontální poloha technologické hlavy o odečtenou odchylku.Dále se cyklicky opekují kroky druhý, třetí a čtvrtý,až do znenšení odečítenó odohylky pod stanovenou toleranci. Nakonec se kontroluje trveloet nastavení uikroskopu pro provádění druhéPro tento způsob seŕizování musí být splněny tyto podmínky- Souřadnicový stůl stroje nuoí být polohován s...

Zařízení pro uložení čepu dopravního válečku v nezávislém ložiskovém tělese na rámu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243736

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jirmus Jerry, Mikeš Alois, Jeoábek Miroslav, Režný Vladimír

MPK: B65G 39/02

Značky: zařízení, tělese, čepu, dopravního, nezávislém, rámu, uložení, ložiskovém, válečků, dopravníku

Text:

...neklápěcích válcových pouzder, která jsou opetřene pryžovou výstelkou a uložena v rámu dopravníku po obou stranách doravního válečku v kolmé poloze k jeho podélné ose a opatřena ložisky v neprůchodných otvorech ložiskových tělee, které jsou vytvořené kolmo k podélné osenaklápěcích válcových pouzder pro vložení čepůdoprevnich váleč ků. Mezi čelem čepů dopravniho válečku a dnem neprüchozich otvo ąrů válcových naklápěcích pouzder jeumistěne...

Výkonový akustický piezoelektrický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243735

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bobovský Jaroslav, Šamal Oldoich, Kooínek Miroslav, Paar Miroslav

MPK: B06B 1/06

Značky: akustický, měnič, výkonový, piezoelektrický

Text:

...ve tvaru kruhové desky. Mezi nimi jsou pomocí šroubů §, umístěných po obvode, etaženy piezoelektrické desky 3 a elektrovodivé kovové v 1 ožký§. Umístěni těchto vložek je takové, že vždy jedna elektrovodivá kovováv 1 ožka§ následuje po piezoelektrické desce 3. Z každé elektrovodivé kovové vložky 2 je vyveden přivodní vodič 1. Na obr. 2 je stejný výkonový akustický piezoaektrický měnič v sendvičovém uspořádání jako na obr. 1. Liši se od něj...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243734

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šamal Oldoich, Jadrný Jan, Kalousek Zdenik, Schätz Miroslav

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...uepořádán na odtahové vložce g uloženév ložiskách, z nichž- je vidět pouze horní ložísko g uspoŕádaně v přírubě 2 stroje. V drážkách jehelního válce ł jsou kluzně uloäeny stopry g a nad nimirjehly ž. Pro ovládání toprů 1 Jsou tu na zámkovém plášti g upevněny horní zámkový lcrouäeln 1 a Spodní zámkový kroułak g. Ke spodnímu konci jehelního válce ł je připevněn dorasuvý kroulek 2 atoprů i. Pro selektivní vyvolování atoprů g Jsou tu v každém...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243733

Dátum: 01.04.1988

Autori: Novák Jan, Bihounek Ladislav, Eervený Milan, Aišman Miloslav

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...pletacím systému zatahovacím zámkem 1 a protizámkem g pro ovládání kolének 33 jehel 2, které ve spolu práci se zatahovacími platinami i, jak je vidět na obr. 2, vytváří z nitě N očka.Zatahovací zámek l má vytvořenu zatahovací šikmou hranu łQ n uhlu 37 °, která přechází v oblouk ll o malém radiusu, na který navazuje oblouk lg o větším radiusu až k bodu zátahu g. Výběh zatahovacího zámku 1 za bodem zátahu g je tvořen dalším obloukemlj a...

Zapojení zdroje střídavého proudu kapaliny s proměnnou amplitudou proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243732

Dátum: 01.04.1988

Autori: Patoeka Vladimír, Nožieka Zdenik

MPK: F15B 7/00

Značky: střídavého, kapaliny, amplitúdou, zdroje, proměnnou, zapojení, proudu

Text:

...zapojení a na obr. 3 průběh amplitudy proudu při fázovém posuvu u dvou dvou fázových generátorů.Jak patrno z obr. l a 2 jsou generátory l, g, 1 atřídavého proudu kapaliny spojeny řídicími členy 5 5 amplítudy prostředníctyím vstupů Q, 1 tak, že je možné kanály g, lg přivádět řídící signály, kterými se mění fázové posunutí proudu mezi dvojícemi generátorů l a g po případě g a 1.Fázové posunutí proudu může být provedeno řídicími členy 1, Ž...

Víko platinového kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243731

Dátum: 01.04.1988

Autori: Švára Karel, Sommer Karel, Štipánek Vladimír, Müller Karel, Brož Jan

MPK: D04B 15/24

Značky: platinového, kruhu, víko

Text:

...pevně spojen s jehelním válcem l. Pro ovládání odhazových platin 5 slouží čtyři vnější pohvblivé platinové zámky ll, zg, 12 a 11 (obr. 1), které jsou obepnuty kruhovou pružinou § a vnitřní pevný platinový kruh Q. Kruhová pružina § je dimenzováns tak, že její dostředivá síla, resp. tlak vyvozovaný na kolénka odhazových platin 5 je menší, než odpor oček pleteniny na jehlách, resp. síla, která je jimi vyvozovaná na odhazové platiny 5 proti...

Paprsek s třtinami a prohozním kanálem pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243730

Dátum: 01.04.1988

Autor: Malůšek Antonín

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: stroje, kanálem, pneumatického, tryskového, prohozním, tkacího, paprsek, třtinami

Text:

...vždy o náeobek rozteče paprsku. Avšak 1 tato úprava není úplně dokonalá a nevyhoví všem oenovám.Uvedené nedostatky známých zařízení úplně odstraní páprsek e prohozním kanálem, vytvořený dle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že pepreek je opetřen dvojitými třtinami, mezi které Jeou veunuty noey lamel prohozního kanálu.Výhodou tohoto uspořádání je, že každá oenovní nit, procházející paprekem Je při vytváření prošlupu Jednoznačne...

Zapojení bezpečnostní a teplotně stabilní signalizace akumulátorových břemenových elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243729

Dátum: 01.04.1988

Autor: Lochman Karel

MPK: G08B 7/06

Značky: břemenových, teplotně, signalizace, elektromagnetů, stabilní, zapojení, akumulátorových, bezpečnostní

Text:

...připojsna ke vstupu §g měrné země prvního vyhodnocovacího obvodu 15, k jehož měrnému vstupu gg je připojena měrná svorka prvního čtyřsvorkového měrného odporu Q. Výstup prvního vypínače 2 jedále BPOJGH Be Vstupom lg napájení prvního vyhodnocovacího obvodu3 ~ 243 729 ĺg, jehož vstup lla silové země je spojen se silovou zemí. Analogicky je zapojena i druhá větev mající s kladnou větví společnou silovou zem a mající opačně pôlovaný akumulátory...

Styková jednotka minipočítače pro telemechaniku pracující v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 243728

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kafka František

MPK: G06F 9/00

Značky: reálném, styková, čase, jednotka, minipočítače, pracující, telemechaniku

Text:

...kanálu a na čtvrtý vstup bloku řízení vstupní operace, výstup bloku řízení vstupní operace je připojen na druhý vstup bloku vstupního registru a třetí vstup bloku přeruěovací logiky.Styková jednotka podle vynálezn má výhodu V tom, že umožňuje přímé propojení minipočítače s telemechanikou,přičemž stykovou jednotku lze s ohledem k její relativní jednoduchosti koncipovat jako zásuynou desku bud do systémové jednotky minípočítače nebo...

Korektor frekvence a otáčková lupa

Načítavanie...

Číslo patentu: 243727

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šrůtek Josef

MPK: G05D 13/64

Značky: otáčková, korektor, frekvence

Text:

...a plynulá. Zapojení fuguje v neustálém dynamickém režimu se zápornou zpětnou vazbou. Přesnost měření a rozlišovací schopnost jevv důsledku záporné zpětné vazhp vysoká. závislost výstupního stejnosměrněho napětí na odchýlce vstupní frekvence je lineární. Uvedené zařízení podle vynálezu bez přidání dalších obvodů obsahuje stejnosměrný napětový výstup jak pro korektor frekvence, tak i pro otáčkovou lupu. Zapojení plně odpovídá požadavku...

Zařízení pro přidržování nepracujících konců elastických nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 243726

Dátum: 01.04.1988

Autori: Oíman Jaroslav, Malásek Václav

MPK: D04B 15/60

Značky: nití, zařízení, nepracujících, elastických, konců, přidržování

Text:

...čepu 1 doaedé péčka g výkyvně ulcženš na čepu v držéku L 9 uchyącenám na vodorovné, časti ý . Na druhém konci páčky 2 je uohyceno lanko g ovládané od rozkazovacího zařízení stroje, např. počítacíhořetězu. i Funkce výše popeaného zařízení je následující. ovládáním při držovací péčky 1- do pracovní a nepracovní polohy v časových interva- .lech zéměn stroje, kdy se vypíná nebo zapíné elastické nit, se tatobud držílnebo uvolňuje. V zavŕené...

Způsob vytvoření ledeburitické vrstvy funkčních ploch strojních součástí ze šedé litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243724

Dátum: 01.04.1988

Autori: Toušek Milan, Brada František, Mergl Zdenik

MPK: C21D 1/09, C21D 5/00

Značky: vrstvy, ploch, vytvoření, strojních, součástí, ledeburitické, způsob, funkčních, litiny, šedé

Text:

...mezi hořákem a natavxñym povrchem.Uvedené nevýhody jsou odstràněny způsobem-vytvoření ledeburitické vrstvy podle vynálezu tak, že funkční plochy i strojních součástí ze šedé litiny se natavĺelektrickým obloukem řízeným uměle vneseným magnetic 243 724kým polem o hodnotě od 20 do 80 mT do hloubky 0,2 až 61 mm v ochranné atmosféřelpo kterém následuje ochlezení vlivem okolní atmosféry a vlastní hmotnosti součástí.Magnetické pole zlepšuje...

Snímač polohy pohybujících se částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243723

Dátum: 01.04.1988

Autori: Sikyta Bohumil, Palisa Vilém

MPK: G01P 3/44

Značky: polohy, snímač, pohybujících, částí

Text:

...podle vynálezu, jehož pod stata spočíva v tom, že korekční kondenzor je v nemagnetické kostřeuložen posuvné ve směru maximální citlivosti Hallovy sondy na magnetické pole. Korekční kondenzor sestava ze sběrného kloboučku aVyšší účinek snímače podle vynálezu spočíva v tom, že posuvem korekčního kondenzoru lze přesně nastavit hodnotu snímaného Hallova napětí v dané poloze posuvu pohybující se části. Sběrný klobou- ček korekčního kondenzoru...

Zařízení k orientaci válcových nebo kuželových těles s rozdílnými průměry konců.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243721

Dátum: 01.04.1988

Autori: Blažek Jan, Imrýšek Jan

MPK: D01H 9/00, B65H 67/04

Značky: zařízení, těles, válcových, orientaci, rozdílnými, průměry, konců, kuželových

Text:

...s jádry elektromagnetů lg. Na konzole A spojue jící skříň orientace Ž s rámem dopravníku jsou uloženy fotoá buňky ll.Teleaa gg jsou unašeči 1 nabírána z násypky. Dopravní sjcyklus je krokován známým způsobem pomocí maltezského kříže. Když těleso dojde ke anímacímu zařízení, nadzvedne svym silnějším koncem dotykovou páčku ll. Tím se druhý konec páčky zasune do mezery v bezdotykovém spínači lg. spínač dá impuls relé,umístěněmu ve skříní...

Zařízení pro vzájemné spojení brzdového okruhu tažného a vlečeného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243720

Dátum: 01.04.1988

Autori: Eechová Marie, Havlíeek Aleš, Hebelka Milan

MPK: B60T 11/24

Značky: vzájemné, tažného, vlečeného, okruhu, spojení, vozidla, zařízení, brzdového

Text:

...spojeni brzdověho okruhu tažného a vlečeného vozidla.Do brzdového okruhu 1 tažného vozidla gje zařazen propojovací válec 1,opatřený pístovým dorazem 1. Pístový ůoraz § je opřen o píst.ł 1.pracovního válce lg, který je zařazen v odděleném brzdovém okruhu g vlečeného vozidla 2. Pracovní valec g.je uchycen na oji lg vlečeného vozidla 2. Propojovací válec 1 je připevněn na krycí desku 1. Při spojení propojovacího válce 1 s pracovním válcem lg...

Zařízení pro zanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243719

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kohut Zdenik, Branny Kazimierz, Zbooil Miroslav, Šíma Jan

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, zanášení, útku

Text:

...prlřezu směšovací trubice do největiího průŕezu centrelní výstupní části. Tím se zajístí plynulejäí průchod prohozního media zařízením. Prohazovaný útek vychází ze za řízení uklídněnäjší, a dosáhne tím klidnějäího letu při prohozu.lfšedmět vynálezu je znĺzemĺn na obr. 1 v podélnén řezu s na obr. 2 v Aohledu shore. nTäleeo nátrubku 1 je opatřeno průchozím otvorem gvproohúzejícím jeho podélnou osou. V přední částí nátrubku lje průchozí otvor...

Zařízení pro vysoušení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243718

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mánek Oldoich, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Malásek Václav

MPK: F27B 13/00

Značky: zařízení, vysoušení, vzduchu

Text:

...výhodne využíva horkeho kondenzatoru chladící jednotky, se relativní vlhkost cirkulujiciho vzduchu ještě sníži. Protože výkon kondehàtoru je vltči ne výkon chladící, je konečnýn efektea i určite ohřiti výstupníhoľ 3 Z 243 71 a základni konstrukčni uspořádáni dnes používanýchaysteeu kondenzace vodni páry při dočasnea ochlazeni vzduchuł je náaledujiei v pojizdné konstrukci jsou ulistěny chladič Ivýparnikl, kondenzátor, ventilátor s pohonnou...

Zařízení k výrobě cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243716

Dátum: 01.04.1988

Autori: Novák Václav, Kubieka Rudolf, Prokeš Antonín, Muška Jaroslav, Selner Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: slínku, zařízení, výrobe, cementářského

Text:

...a jednou větví je zaústěno do spodní částí kanálu plynů a druhou větví dospodní části předehřívací zőny kalcinačního předehřívače.Hlavní výhoda zařízení pod 1 e.vyná 1 ezu spočíva v tom, že méněhodnqtné palivo nebo hořlavý odpad je spalován nebo zplyňován s podstechío-Ťf metrickým množstvím vzduchu a vzniklý hořlavý poloplyn je spalován f.» teprve po přidání dodatečného - sekundárního spalovacího vzduchu přímo V místě tepelné potřeby.Na...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Frank Josef, Vodieka Ivan, Koldovský Karel, Benko Viktor, Hertel Jan, Koscelanský Jozef, Hezina Jaroslav

MPK: C21D 8/12, C21D 9/52

Značky: výroby, způsob, vyráběných, průřezu, ploštěním, plochých, kruhových

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Montovaná desková stropní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243714

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pigoimoe Bohuslav, Boezina Jaroslav

MPK: E04B 1/04

Značky: montovaná, konstrukce, desková, stropní

Text:

...na obr.4 je půsorysné schema skladby nčkolika soustav z trojúhelníkových a šestiúhelníkových strop ních desek, na obr.5 aje pohled hora na spoj tří stropních desek,na obr.5 b a Se jsou pohledy shora na spoj tří stropních desek. . » a~ v detailním pohledu na dvě příkladná provedení-spoje, na obr.6je axonometrický pohled na rohový spojovací dílec pro spojenípodporové desky s mezipodporovými deskami, obr.7 znáeorňuje svislý řez oblastí spoje...

Zapojení filtračního obvodu pro omezení zvlnění napětí a proudu stejnosměrného napájecího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243713

Dátum: 01.04.1988

Autori: Fiala Booivoj, Martinát Antonín

MPK: H02M 3/315, H02M 3/10

Značky: filtračního, stejnosměrného, napětí, zdroje, proudu, zvlnění, obvodů, napájecího, zapojení, omezení

Text:

...i více polovodičových měničů s proměnnou frekvencí, které jsou napàjeny z jednoho zdroje. Rovněž nemůže dojít k nevhodnênu ovlivňovàní jejich činnosti, ale naopak, čím větší počet polo- A vodičových měníčů je na stejnoeměrný napájecí zdroj zapojeno,tím více jsou napětí i proud napâjecího zdroje stabilizovàny. Zapojení také zvyšuje spolehlivost řízení pohonu zvlaště v dynamických přechodech, to je na přejezdech jednotlivých sekcí a pži...

Zařízení zvětšující svahovou dostupnost a bezpečnost práce tahačů v horských oblastech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243712

Dátum: 01.04.1988

Autori: Jedlieka Jioí, Kozlík Josef, Fiala Petr

MPK: G61B 9/00

Značky: zařízení, oblastech, zvětšující, horských, bezpečnost, dostupnost, tahačů, svahovou, práce

Text:

...pojazdová kola jsou pohaněna motoram stroje je zcelaprostřednictvím lenače a zabezpečovecího lane sliminován prokluz stroje se všemi nežadoucími účinky, přičemž eíla vyvozana na lanáčích zvětšuje celkovou tažnou sílu stroje potřebnou k překonání gravitační složky stroje a jeho valivých odporů. Tato skutečnost výrazně zvyšuje evahouou dostupnoet stroje za všech povětrnostních podmínek. Při jízdč dolů sila na lanáčích zvyšuje celkové brzdné...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hůlka Tomáš, Blecher Milan, Nimec Bohumil, Švastal Jioí, Šíma Josef, Procházka Miroslav

MPK: B21B 3/00, C21D 9/52

Značky: zpracování, vyšší, pásu, chromových, pevnosti, způsob, oceli

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Martinát Antonín, Fiala Booivoj, Eada Ladislav, Pavlík Miroslav, Uhlío Petr, Honzák Jioí

MPK: B21B 3/00, C21D 9/52, B21B 3/02...

Značky: způsob, oceli, pásu, vyšší, chrómniklových, zařízení, výroby, součástí, tepelných, zejména, pevnosti, výrobu

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Přírubový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243709

Dátum: 01.04.1988

Autori: Smrž Rudolf, Koepelka Jioí

MPK: F16L 37/18

Značky: přírubový

Text:

...příruby.Výhoda takto uspořádamých přírubových spejů pls vynálezu spočívá v tom, že relativně malým šroubem se dosáhne velke přitahovací síly, která zajistí dokonale pevne a těené spojení.Další výhoda spočíva v ton, že se dosáhne menší celkově hmotnosti příruboveho spoje, odetraní se namlhavost práce,protože hmotnost jednotlivých spojek je u.1 n.Na připojených výkresech jsou schenaticky znázorněny příklady provedení přírubověho spoje podle...

Kryty pro úložné kabely, spojky a koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243708

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Brůnová Bohumila

MPK: H01R 9/24

Značky: krytý, kabely, spojky, úložné, koncovky

Text:

...krytů spojek a kon covek. Před přiklopením víka na kryt spojky lze spojku zalít zaléva cí hmotou a v průběhu tuhnutí hmoty snadno kontrolovat její stav, případně ji dolévat do potřebnáho objemu. Kryt spojky a koncovkylze v případě potřeby snadno otevřít pouhým odklopením víka krytu. Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady.provedeníkrytu, kde na obr. 1 je znázorněno jedno možné provedení víka kry tu v kosoúhlém promítání. Na...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: E04C 5/04

Značky: hlavicemi, prefabrikovanými, konstrukcí, deskových, železobetonových, výztuž

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Votava Vladimír, Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav, Hampl František

MPK: A01K 21/00, G01R 27/02

Značky: detekci, hospodářských, zařízení, zvířat, říje

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Způsob výroby napichovacích špendlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243705

Dátum: 01.04.1988

Autori: Hajdu Pavel, Svoboda Jioí, Hlavonik Jaroslav, Scholz Celestýn, Resl František, Rygl Oldoich, Rosický Pavel

MPK: B21C 3/14

Značky: špendlíků, způsob, výroby, napichovacích

Text:

...že oce 1 ový.tažený drét z ušlechtilé uhlíkovéoceli e obsahom uhlíku od 0,2 do 0.9 hmotnoetníoh se Jednou či dvakrát opakované téhne za sucha, přičemž po každém tehu následuje patemtovéní v olovu při teploté 520 - 580 °G, načež se téhne za mokra s celkovým úbére 40 - 80Výhody způeobu dle vynélezu spočívají v tom, že lze vyrébät napichovaoí špendlíky v širokém sortimentu pevností i průmérů, přičemž napichoveoí špendlíky svoji kvalitou...

Zapojení pro měření síťové impendance při vyšších harmonických v sítích nízkého a vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243704

Dátum: 01.04.1988

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: G01R 27/16

Značky: síťové, impendance, vyšších, harmonických, vysokého, napětí, zapojení, sítích, měření, nízkého

Text:

...jednak s hodno tami naprázdno, tj. bez připojeného obvodu, jednak s hodnotemi změřenými při naladěni obvodu podle vynálezu při tőnových frekvencich od měřene frekvence se liěicich o Š 100 Hz (2 f). Při naleděni obvodu na tônovou frekvenci o 100 Hz nižši má obvod podle vynálezu cnarakteŕ kapacitni, při o 100 Hz vyšši induktivni zátěže.Určenim velikosti siřové impedance pro každou harmonickoq včetně jejiho charakteru (induktivni,...