Zverejnene patenty 15.03.1988

Vícevrstvá deska izolující zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 242897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalina Juraj, Hrubý Dušan, Kováeová Gabriela, Fabián Karol

MPK: E04B 1/84, E04B 1/86

Značky: izolující, deska, vícevrstvá

Text:

...je dibutylsulfát. Místo této vrstvy se může použít i vrstva, která sestává z prášku kůže, bitumenu a polystyrenu (například již zmíněné polystyren-bitumenové pryskyřice), přičemž obě tyto složky se směšují ve hmotnostním poměru 1 1. Tato vrstva je maximálně 3 mm tlustá. iProdukt podle příkladu 7 uvedeného spisu sestává z 5,0 kg drtě hovězí kůže, 44,0 kg močovinoformaldehydové pryskyřice, 12,0 kg granulované močoviny (40), 0,5 kg...

Způsob výroby nových benzo- popřípadě pyridotriazolochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sivíeek Pavel, Kalaš Václav, Almássy Stanislav, Žalman Milan

MPK: C07D 239/72, C07D 239/91, C07D 239/84...

Značky: nových, benzo, pyridotriazolochinazolinů, způsob, výroby, popřípadě

Text:

...maji shora uvedené významy,R znamená vodík nebo acylovou skupinu, zejména acetylovou skupinu a další alifa tícké acylově skupiny s až 6 atomy uhlíku,a aminoskupiny se nacházejí vždy na sousedních atomech uhliku, působí v roztoku, například v ledové kyselině octové nebo v jiných rozpouštědlech, nitrosačními činidly, například vodným roztokem dusitanu sodného nebo také N-nitrosodifenylaminem při teplotách mezi 0 a 100 DC V přítomnosti kyselín,...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242891

Dátum: 15.03.1988

Autor: Almássy Stanislav

MPK: A01N 57/20

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...ve 200 mililitrově bañce obsahující 60 ml deionizované vody. Baňka je vybavena magnetickým míchadlem. Tento roztok se zahřívá 3 hodiny pod zpětným ohladičem,ochladí se a nechá se míchat přes noc při 25 OC. Materiál se potom filtruje, aby se odstranila pevná látka a vodný filtrát Filtrační koláč se potom promyje dvakrát 20 ml deionizované vody, potom 20 ml metanolu a 20 ml dietyleteru. Filtrační koláč se suší V sušárně. Získá se...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C21B 3/06, C04B 7/147

Značky: její, prísada, výroby, způsobu, provádění, tohoto, vlastnostmi, způsob, hydraulickými, zařízení

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Střela pro střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242889

Dátum: 15.03.1988

Autor: Almássy Stanislav

MPK: F42B 7/00

Značky: zbraně, střelné, střela

Text:

...kuželovitým výčnělkem 5 doplnkových tvarů, a jednak z opěrně plochy lě. Zadnítěleso g je opatřeno na svém povrchu alespoň jedním rozšířením 53, či, gg, Qł, gg, 53 spolupracujicím s hlavní zbraně a alespoň jedním zúžením gg, 55, Big, gà, která na sebe postupně navazují a vytvářejí profilový povrch. ~Podle provedení znázorněných na obr. 1, la, lb, 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 3 a, 3 b, 3 c a 4, 4 a,4 b je kuželovítý výběžek Ž vytvořen na středním jádru...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žalman Milan, Kurila Ján, Varga Alexander

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, přípravy, způsob

Text:

...se neutralizuje silnou kyselinou za vzniku konečného produktu N-fosfono metylglycinu.Jako výchozí sloučenina pro postup podle vynálezu se používá hydantoin nebo 3-substituovaný hydantoin shona uvedeného vzorce. Výhodný je nesubstituovaný hydantoin, ale je možno použít i 3-substituovaný hydantoin, například 3-metylhydantoin, 3-etylhydantoin apod. Vhodné jsou rovněž další alkylsubstituované hydantoiny V poloze 3, které mají 1 až 20 uhlíkových...

Způsob výroby zesíťovaného kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šoveík Štefan, Kukueka Hieroným, Bartko Michal

MPK: C08F 283/12

Značky: způsob, kopolymerů, výroby, zesíťovaného

Text:

...lineárních polysiloxandiolů také bis- a trismetakryláty diolů a triolú, ve kterých jsou funkční skupiny obsaženy V postranních řetězcích a nikoliv v terminálních polohách hlavního polysiloxanového řetězce a dále sloučeniny, která jsou připojeny k polysiloxanům prostřednictvím bisuretanových vazeb. Všechny tyto látky jsou však hydrogely a hodí se proto pouze pro výrobu měkkých kontaktních čoček.Tvrdá čočky obsahující tuhý silikonový polymer...

Převod pro vytváření nerovnoměrného výstupu z rovnoměrného pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Varga Štefan

MPK: F16H 21/18

Značky: nerovnoměrného, vytváření, pohonů, převod, výstupu, rovnoměrného

Text:

...g tkalcovského stroje. Ve stojanu 3 jsou uspořádány rámy Q listu, které jsou drženy a ovládány tažným ústrojím § listu. Tažná ústrojí g listu jsou spojena s výstředníky lg, které jsou uspořádány na hřídeli ll.Tento hřídel lg je totožný s výstupním hřídelem hnaciho ústrojí ll pro pohon prošlupniho ústrojí 2. Hnací ústrojí ll je poháněno prostřednictvím řetězového pohonu lg motorem lg nebo samostatným hnacím hřídelem tkalcovskěho...

Stroj na výrobu cigaret, opatřený přídavným přívodním ústrojím tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242878

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotná Lýdia

MPK: A24C 5/39

Značky: cigaret, stroj, výrobu, přívodním, opatrený, přídavným, ústrojím, tabáku

Text:

...je umístěn v podstatě tanqenciálně k němu.Při tomto konstrukčním řešení padá tahák, pŕicházejicí z pfípravné podávací jednotky li, na dopravní pás lâ a je dopravován píns shrnovaci prvek lo proti mykacímu válci ll.Mykacĺ válec 23 přesouvá vrstvu trháku V tlousčce, rovné V podstatě radiálnímu rozměru242878 4 Vrstva tabáku je potom 5 povrchu mykacího válce Zł odebírána ozubeným odhazovacím válcem gg, který tahák odhazuje ve formě ojednocených...

Otáčecí zařízení pro tyčkové předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242877

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stachý Alfréd

MPK: A24C 5/35

Značky: zařízení, předměty, otáčecí, cigarety, tyčkové, zejména

Text:

...3/obr. 2/ a jsou tímto dopravním ústrojím lg dopravována ve směru kolmém na podélné osy cigaret 3, 1.Dopravní ústrojí lg je ve znázorněném příkladu provedení Vytvořeno ve forme toroidního bubnu, otočného kolem své osy ll ve směru šípky lg, přičemž jeho otáčení je ovládáno nezná zorněným hnacím ústrojím.První podpěrná lůžka § jsou uspořádána na vnější straně válcové plochy toroidníhobubnu dopravního ústrojí lg a jsou s bubnem pevně...

Dopravovatelný držák cívek pro axiální nasunutí nejméně dvou přízových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242875

Dátum: 15.03.1988

Autor: Horský Martin

MPK: B65H 49/04, D01H 1/00, D01H 7/86...

Značky: dutinek, dopravovatelný, cívek, nejméně, držák, přízových, axiální, nasunutí

Text:

...případněvynález bude v dalším textu blíže osvětlen na pŕíkladu provedení, znäzorněněm na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn axiální řez dopravovatelným držákem podle vynálezu se dvěma nasunutými přízovými dutinkami, resp. cívkami, na obr. 2 je znázorněn dopravovatelný držák podle vynálezu během jeho sestavování a na obr. 3 je znázorněn ve zvětšeném měřítku axiální řez montážní jednotkou, sestávající z odvíjeeího ústrojí a...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: chodby, rubání, uložených, způsob, zejména, strmé, uhelných, dobývacího, ložisek, zařízení, sloji, úklonné, zavádění

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Nýtovací opěrka s tlumením vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242873

Dátum: 15.03.1988

Autor: Eervenka Josef

MPK: B21J 15/38

Značky: tlumením, nýtovací, opěrka, vibrací

Text:

...na materiálu a tvrdosti nýtů.Tlak vzduchového polštáře V tlumicí komore 3 se volí řádově 130-250 kPa a odpovídá sí le, kterou pracovník pŕitlačuje nýtovací opěrku lg na nýt.Pro potlačení odrazu jsou píst jg s nárazníkem 3 tvořeny podlouhlými masivními tělesy spojenými do jednoho celku. Pro lepší vnitřní tlumení tohoto celku je píst lg vyroben z ocele a délka jeho hlavy A 2 se rovná 1,5-Bnásobku jejího průměru. Trubkový nákružek gg pístu lg...

Nýtovací opěrka s tlumením vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242872

Dátum: 15.03.1988

Autor: Tomis František

MPK: B21J 15/36

Značky: nýtovací, tlumením, opěrka, vibrací

Text:

...masivními tělesy spojenými do jednoho celku. Pro lepší vnitřní tlumení tohoto celku je píst lg vyroben z ocele,přičemž délka jeho hlavy lg se rovná 1,5 až 3 násobku jejího průměru. Trubkový nákružek lg pístu lg má V tomto případě délku rovnající se 1,5 až 2 násobku průměru pístu lg. Píst lg a a nárazník 2 mají S výhodou přibližně stejnou délku.Při provozu je nýtovací opěrka lg připojena na zdroj tlakového vzduchu a tlak tohoto...

lnhibitor koroze kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242870

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pauer Gustáv, Kušnierová Mária

MPK: C23F 11/10

Značky: kovových, koroze, povrchu, lnhibitor

Text:

...odstranění sírovodíkuBylo zjištěno, že přestože sloučeniny vanadu a organické sloučenlny jednotlivé neposky~ tují ochranu proti korozi v dostatečně míŕe, směs těchto látek neočekávaně poskytuje ochranu proti korozi ve velmi nízká koncentraci.Při provádění zpüsobu podle vynálezu je možno užft různých sloučenin vanadu, pokud se v nich tento prvek nachází ve čtyřvazné nebo pětivazné formě, s výhodou pětivazně formě.Je tedy například možno užít...

Hydraulický válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 242869

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kubík Ivan

MPK: F15B 20/00

Značky: hydraulický, válec

Text:

...l je pístemg,rozdělen na dva válcové prostory àa É. Píst 2 je v axiálním smeru rozdělen na dvě za sebou jdoucí první a druhé pevné části gł, 23, které jsou od sebe oddělené prostorem 5 a mezi nimiž je elastický materiál 3, například pryž, plastik, 3 242869ocelová pružina nebo podobné. Pístnice 3 je připojena k druhé pevné části gg, zatímoo první pevná část gł, spojená s pístnicí Ž, je vůči ní pohyblivé v mezích prostoru É proti elastickému...

Pneumatika pro ráfek, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242868

Dátum: 15.03.1988

Autor: Majereík Anton

MPK: B29D 30/00

Značky: výroby, její, zařízení, ráfek, provádění, pneumatika, způsob

Text:

...že na vnějším povrchu pneumatiky 25 vznikne tvrdá vrstva ll, která není pěnová a má vysokou odolnost proti otěru. Tlouščku této vrstvy 21 lze měnit změnou stupně chlazení.Zařízeníl 9, znázorněné schematicky na obr. 3, představuje velmi výhodné provedení vynálezu. Pohyblivý díl ll formy gl je upevněn na hřídelovém čepu ll, uloženém ve smykadle lg1 ož 1 skem§g. Smykadlo lg je axiálně kluzně uloženo ve vedení lg rámu 3.Smykadlo lg...

Holicí strojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242867

Dátum: 15.03.1988

Autor: Pauer Gustáv

MPK: B26B 21/14

Značky: holicí, strojek

Text:

...ohybový pás 1 a druhý příčný ohybový pás 2 jsou rovnoběžné a jsou vzájemné odděleny úzkym ohybovým polem 19, jehož šířka je asi dvojnásobkem tloušťky tuhé ploché főlie l. Na příčný ohybový pás 2 navazují dvě trojúhelníková pole lg, vzájemně oddělená prodlouženími âg podélného dvojitého ohybového pásu 3 a dále ohraničená dvojici šikmých ohybových pásů łg. Šikmé pohybové pásy 13 pokračují s přerušením uprostřed na vnitřnímkonci prodloužení âg...

Ocelářský konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pešina Bohumil, Krupa Karel, Horyna Jaroslav, Eermák Jioí, Rusina Blahoslav, Kmoníeková Svitla, Roman Jan, Procházka Rudolf

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářský, konvertor

Text:

...trysek.Je zcela jasné, že je to výhodné pokud jsou trysky vytvořeny jako trubičky, avšak tato výhoda není zanedbatelná ani v těch případech, kdy se použijí prvky z hmoty prostupné pro vzduch, zejména pro některé z nich, jejichž spolehlivá funkce je podmíněna prostupováním vzduchu, které může být malé, avšak trvalé, takže je dokonce nutné zajistit 1 mimo periody,ve kterých prochází přiváděný dmýchaný vzduch takový tlak vzduchu, který je v...

Identifikátor s nosičem dat ve formě karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Halousek Jan, Peroutka Ivan

MPK: G06K 9/18

Značky: formě, identifikátor, nosičem, karty

Text:

...dat nemohly být shledány žádné rozdíly. Může být proto pravem tvrzeno, že všechny nosiče dat, jako bankovky, šekové karty a tak dále,jsou při přesnějším pozorovaní rozdílné, takže neexistují dva nosiče dat, jejichž geometrickévzory na pozadí by byly přesně stejné.Tohoto rozdílu je využito u vynálezu pro identifikaci, popřípadě individuální charakterizování nosičů dat. zejména u vícebarevného geometrického vzoru, u něhož se jednotlivé...

Organická řídká maltová kompozice pro ukotvení šroubu v díře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242864

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poláeek Antonín, Dolejš Václav, Klofcová Miluše

MPK: C08L 67/06, E21D 20/02

Značky: díře, organická, kompozice, ukotvení, řídká, maltová, šroubu

Text:

...plnidel ve vyvážené kompozici s pryskyřičnou formulací,čehož výsledkom je u výhodné kompozíce zvýšení mezifázové pevnosti, jak je patrné z z měření síly potřebné k vytažení vzorku říoké malty z hladkostěnných nąpodobenýchvývrtů, oproti pevnostem dosaženým s běžnými polyesterovými zesítovanými kompozicemi,používanými pro ukotvování řidkými maltami tj. kompozice, ke kterým není přidána voda,stejně jako kompozicemi obsahujícími vodu popsanými...

Způsob výroby nových sloučenin typu akryloylaminobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242863

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rytío Zdenik, Tesák Vladislav

MPK: C09B 62/465

Značky: sloučenin, akryloylaminobarviv, způsob, nových, výroby

Text:

...činidel není znám. Proto nemohla být dodnes podstatné zlepšena malá ostrost dělení na těchto materiálech.Teprve v posledních létech byly po systematickém studiu četných látek, které tvoří komplexy 5 nukleovými kyselinami, nalezeny sloučeniny, které se zdály být vhodnými k cílené syntéze materiálů pro afinitni chromatografii, viz W. Müller a D. M. Crothers,Eur. J. Biochem. 54 (1975) 267 až 277 W. Müller, H. Bünemann a N. Dattagupta, Eur....

Způsob vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Starovecký Štefan, Sopko Bruno

MPK: C04B 2/10

Značky: stupni, způsob, jemné, dolomitu, předpáleného, vytváření, zrnitého, velmi, prvém, hrudek

Text:

...provádí při teplotách, při nichž dochází ke slinutí použitého dolomitu, tj. při teplotách nad 1 600 °C.Úkolem vynálezu je, upravit velmi jemné a jemně zrnité podíly tak, že se získávají jak hrubozrnné podíly, které mají tytéž nebo i lepší vlastnosti ve srovnání s obvyklým kausticky páleným hrubozrnným materiálem.vynález řeší tento úkol způsobem vytváření hrudek z jemně zrnitého a/nebo velmi jemně zrnitého, v prvém stupni předpáleného dolomitu,...

Zařízení pro odtahování a vysouvání hotových hadicových úpletů z okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242861

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dudak Miroslav

MPK: D04B 15/92

Značky: pletacích, strojů, odtahování, vysouvání, úpletu, okrouhlých, zařízení, hadicových, hotových

Text:

...na zdroj sání a tlakového vzduchu.Ve Spodní části obr. 1 je patrná komolokuželová stěna L, uspořádaná uvnitř jehelního válce stroje na výrobu hadicových pletených výrobků, které se mají obracet vnitřní stranou ven. Tato komolokuželová stena l vybíhá směrem dolů ve formě zúžené části lg, kterou výrobek běhemsvého zhotovování normálně prochází.U komolokuželové stěny ł jsou dále umístěny dva prstencově napínaci členy s poddajnou obrubou, a...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 242860

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kutil Bedoich, Chlost Milan

MPK: D03D 47/44

Značky: stroj, tkací

Text:

...6, obr. 8 pohled v řezu, vedeném podél ěáryPrvní provedení, na němž je vynález realizován, je znázorněno na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 zahrnuje tkací stroj rám ł, osnovní svůrku 3, brdové listy 3, paprsek 3, rozpínkovýpo stranách rámu l stroje, tak, aby byla po obou stranách osnovních nití §.Na obr. 3 a 4 jsou znázorněny dvě vodicí lišty g, mající rybinovitý tvar a upevněné po 242860 4moci šroubü gl se zápustnou hlavou na vnitřní straně rámu ł...

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hireš Jaroslav, Horák Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: způsob, inhibitorů, enzymů, výroby

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Ohebná pružná opěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 242854

Dátum: 15.03.1988

Autor: Žádnak Dušan

MPK: F16S 5/00

Značky: ohebná, opěra, pružná

Text:

...opěra, vytvořená podle vynálezu, má především výhodu v tom, že je v širokém rozsahu přizpůsobitelná anatomickým potřebám sedící osoby. Je ŕešena technologicky velmi účelně a může být převážně vyrobena lisováním.Příklady provedení vynálezu jsou uvedeny na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněna ohebná pružná opěra v prostorovém zobrazení, na obr. 2 ohebná pružná opěra s deskou pod tažnými pásy, zobrazená v bokorysu, na obr. 3...

Způsob přípravy methyl-terc.butyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242853

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Jurka Zdenik, Šingliar Michal

MPK: C07C 43/04

Značky: methyl-terc.-butyletheru, přípravy, způsob

Text:

...pro závislost prostorcvé rychlosti LHSV na reakční teplotě platí vztahLHSV 1/2 t- 25,kde t znamená teplotu ve stupních Celsia. způsob podle vynálezu je možno použít i k oddělení isobutylenu z C 4-uhlovodíkovéfrakce obsahující butadien etherifikací isobutylenu primárním alkoholem a následujícím oddělením vzniklého éteru destilací.Možnost syntetizovat EMTB z frakcí bohatých na butadien řeší výše uvažované problémy a kromě toho nabízí...

Způsob podebírání obrobku, zejména broušeného a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242852

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vulterin Karel

MPK: B24B 41/06

Značky: obrobků, způsob, způsobu, zařízení, zejména, broušeného, tohoto, provádění, podebírání

Text:

...spustí. Přední opěrná čelist A a spodní opěrná čelist Ě se rychloposuvem přiblíží k hřídeli É kolmo na jeho povrch. Jakmile se přední opěrná čelist A přiblížík povrchu hřídele 6 na vzdálenost, určenou měřicím čidlem l, sníží se rychlost pohybu jakpřední opěrné čelisti É, které se dotknou povrchu hřídele É a začnou jej předpínat. Současně se brousicí kotouč g přisouvá k hřídeli É naprogramovanou rychlostí. To trvá tak dlouho, až se přední...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: hydroxidů, hlinitého, způsob, výroby, hrubého

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Spôsob kompresívneho spracovania pásového materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278129

Dátum: 15.03.1988

Autor: Catallo Frank

MPK: D06C 21/00

Značky: pásového, kompresívneho, spôsobu, vykonávanie, tohto, zariadenie, spracovania, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na kompresívne spracovanie pásového materiálu previazaného niťou, pri ktorom sa pás (1) materiálu nútene zavádza po oblúkovej dráhe do ubíjacej komôrky (14) prvou rýchlosťou a po skaderení sa z ubíjacej komôrky (14) odvádza nižšou rýchlosťou. Bezprostredne pred vstupom do ubíjacej komôrky (14) sa materiál predubíja zmenšením obmedzovacej sily na umožnenie roztiahnutia materiálu. Zariadenie obsahuje dve spojité valcové plochy...

Zařízení pro směšování výfukových plynů spalovacího motoru a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255950

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ptáček Jaroslav, Šmatláková Anna, Onderka Miroslav

MPK: F01N 3/30, F02B 37/02

Značky: zařízení, motorů, spalovacího, plynů, výfukových, směšování, vzduchu

Text:

...napojeno výfukovéVýhoda výnálezu spočívě v tom, že pro pohon dmýchadlavyužívá ztrátové energie motoru obsažené ve výfukových p 1 ynech, 255956avšak nezhoräude parametry motoru a při vhodné volbä poŕametrů turbfny e dmychadla účinné působí ve všech pracovních rco-Navpřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příkladvprovedení vynálezuą L c Zařízení pro směšováni výfukových plynu spalovacího motoru Aa vzduchu podle vynálezu obsahuje...

Výfukové potrubí spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255949

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kalous Vladimír

MPK: F01N 7/10

Značky: spalovacího, výfukové, motorů, potrubí

Text:

...kaná 1 ůhla~ vy válce 1 ç.Ko 1 enová hrdla tvoří první výfukovou trubku ll určenou v popisovaném příkladu konkrétního provedení pro výstup plynných spalín z kanálu hlavy prvního válce, druhou výfukovoutrubku lg pro druhý váleo, třetí výfukovou trubku lä pro třetí válec. Pravý segment sbírá plynné. spaliny z výfukových kanálů hlav dalších tří válců a je výtvořen zadním základním tě 1 eeemAg,. kde první hrdlo zlava tvoří čtvrtou výfukovou...

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čuda Jaroslav, Lohniský Jaromír

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadní, benzylalkoholu, způsob, výroby, zpracování

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Trubkou naváděný vícepólový konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255947

Dátum: 15.03.1988

Autor: Srnka Aleš

MPK: H01R 11/00

Značky: konektor, naváděný, trubkou, vícepolový

Text:

...rozmístěnými zuby, axiá 1 něposuvnýni a otočnými ve vodící přírubě objímky protikonektoru a zapadejícími do mezer mezi protizubyna- objímce protikonektoru uvnitř vodící příruby.u Hlavní předností konstrukce vynálezu je jednoduchost navedení a vyhledání jednoznačne polohy konektorů vůči sobě. Zvyšuje se provozní spolehlivost, protože konstrukční uspořádání vylučuje možnost poškození nebo zničení elektrických kontaktů konektoru, které by...

Sklíčidlo zakládacího zařízení vulkanizačního lisu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 255946

Dátum: 15.03.1988

Autori: Danda Milan, Zeman Vladimír

MPK: B29C 35/00

Značky: sklíčidlo, plastů, zakládacího, zařízení, pneumatik, vulkanizačního

Text:

...rozpěraoí Šàlířdi Silový vá 1 ec 2 je upévněnW» ke kruhové Základová dooce ł. Ve středu kŕuhové Základová desky l.je vytvořen otvor, ktorým prochází pistnice g V silového válce 1 .V rozpčraoím talíři gjsou.vytvořeny radiálníAdŕážky jejichž počet odpovídá počtu úcňopnýoh čelisäj 1. A V reĺdiálnícł d.ríš 1 í.cř 1 1 jsou šrouby i piłwłsurvrně upevněny v opěrně segmenty Q. H opěrnýmvsegnentům Q jsou upevněny výkyvñépáky Q, které se vykyvují...

Zařízení k měření tvarových odchylek přerušovaných rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255945

Dátum: 15.03.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/28

Značky: tvarových, odchylek, rotačních, ploch, přerušovaných, zařízení, měření

Text:

...povrchem- měřené součáati.Měřicí čidlo je spojene s elektronickou částí, K níž je připoáene záznamová jednotka. Zařízení podle vynálezu umožňuje měřit tverově odohylky1 přerušovaných rotačních ploch bez velkých nároku na pŕístroàověvybnúeníměřícíbo pracoviätě přímo v podmínkách výrobního pro vozu, 255945ą Příkladná provedení zařízení k měření tvarových odchylek přerušovených rotečních.p 1 och podle vynálezu je schematioky znázorněno na...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Modrijan František, Fňukal František, Crhonek Oldřich, Sichler Jan, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: uložení, stroje, zanašečů, víceprošlupního, řetězů, tkacího, valivé

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Kuličkový šroubový převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255943

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Bohumil, Gubík Gabriel

MPK: F16H 25/22

Značky: převod, šroubový, kuličkový

Text:

...úpravách přechodovýchčáotl.qľřikladné provedení kuličkového äroobového převodu podle vyw nálezu je sohenaticky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 představuje kuličkovou natici v částečném řezu, na obr. 2 je pře.jváděcí lůžko v náryoném pohledu ana oor. 3 totéž převáděci lůžkoKuličkový šroubový převod seotúvá ze závitového vřeteno 52 oz matice g, V jejimž plášti g.jaou provedeny závitové drâžky Q.Mezi-vnějäin záviten závitovéhovřetena lg a...

Vícestupňový dezintegrátor pro pneumatické sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255942

Dátum: 15.03.1988

Autori: Houška Karel, Těšík Jan, Komorech Vladimír, Strach Ladislav, Kordík Jozef

MPK: F26B 17/24

Značky: dezintegrátor, pneumatické, sušárny, vícestupňový

Text:

...prodlužovat 1 doba pobytu materiálu v praoovním kanáluÍ tedy 1 doba expozice materiálu jak s horkým sušíoím mel diem,tak i s dezintegračními rameny rotoru. Rozšíření při» önáho průřezu pracovního kanálu v danám směru od vstupu k výstupu umožní 1 výhodná zvyšování vnějšího průměruga»tím i obvodové rychlosti dezintegračníoh ramen. Praktiokýmdůsledkem pak bude zvyšovaní kinetickě energie úderu v daněm směru od vstupu k výstupu,v souladu s...