Zverejnene patenty 01.03.1988

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče s napěťovým mezilehlým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242600

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kadleeek Jaroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: obvod, obvodem, pulsního, tranzistorového, napěťovým, větve, měniče, mezilehlým, odlehčovací

Text:

...k třetímu větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlem, mezi anodou druhé vazební diody a druhou tlumivkou a spojem ketody prvni nulové diody s první přesytkou je zapojena první pomocná nulová dioda anodou ke čtvrtému větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlam a zápornou napájecí sběrnicí jsou v sérii zapojeny druhý oddělovací tyristor a druhý omezovací kondenzátor,přičemž druhý oddělovací tyristor je připojen ke čtvrtému větvovému uzlu...

Zařízení pro montáž prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242599

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kováo Josef, Kubín Sáva, Voznica Ludik

MPK: H02K 15/10

Značky: zařízení, montáž, prstenců

Text:

...vůči rotoru. Zařízení je tak vhodné pro montáž i demontáž pretenců na rotoru točivého elektrického stroje, které zaručuje shodné ustavení prstence jako před demontáží, tedy do polohy, ve které byl rotor spolu s pretenci již ve výrobním závodě vyvážen.Příkladná provedení zařízení podle vynálezu jsou zobrazena na přiloženém výkresu, kde obr. l znázorňuje zařízení s opěrným prvkem tvořeným dělenou objímkou, obr. 2 zařízení s opěrnýn prvkem...

Způsob výroby aktivátorů peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242598

Dátum: 01.03.1988

Autori: Franta Ivan, Kubelka Jioí, Jelínek Tomáš, Odstreil Libor, Plešek Jaromír, Štíbr Bohumil, Drdáková Eva, Eíhal Vladimír

MPK: C11D 11/02

Značky: peroxosloučenin, aktivátoru, výroby, způsob

Text:

...sloučeniny a l až 16 moly acetanhydridu, načež se vžniklá kyselina octové a nezreagovaný scetanhydrid odpaří, vyznačený tím, že se roztavená reakční směs rozpráší tryskou o průměru 0,6 až 1,4 mm při rychloati výtoku 4 až 16 m.sec 1 na častice o průměru 0,1 až 3,5 mm,které tuhnou. Podstatou vynálezu rovněž je, že se k roztavené reakční směsi přidá 2 až 35 hmotnosti další aktivační složky,jako např. anhydrid kyseliny maleinové, jsntarové,...

Způsob vytváření umělého stropu pro vícelávkové dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242597

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bláha Ivo, Zaoral Milan, Krchoák Viktor, Požár Hugo

MPK: E21D 19/00

Značky: sloji, dobývání, mocných, vytváření, umělého, vícelávkové, způsob, stropů

Text:

...vzájennému napojení dalšího úseku umělého stropu k předchozímu.Výše uvedené nedostatky se odstraní navrhovaným způsobem vytváření umělého stropu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na armovací prvky se rozvinou pásy plošného materiálu orientované podélně s pilířem a částí své plon chy se vertikálne zahnou a upevní na stojky porubu, přičemž při přemístění výztuže se tato zahnutá část sklopí na navazující plochu umělého...

Způsob odstranění látek na bázi derivátů přírodních galaktomananů z odpadních vod, zejména z tisku koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242596

Dátum: 01.03.1988

Autori: Martinek Jioí, Mucha Jioí

MPK: C02F 1/58

Značky: látek, tisku, způsob, zejména, odstranění, koberců, derivátů, galaktomananů, bázi, přírodních, odpadních

Text:

...linek pro tisk koberců instalovaných v ČSSR, které jsou vybaveny bubnovými pracími stroji firmy Fleissner, vznikají koncentrovaně odpadní vody v prvním stupni praní potištěných koberců,neboř koberec, vyoházející z pařáku je ostřikován malým množstvím vody a veden přes vakuové odsávací zařízení, kde se jeho vlasová strana zbavuje zbytků tiskací pasty. Tyto cdpadní vody obsahují 33 60 - 80 veškerého organickěho znečištění vody z tisku...

Dělený klín, zejména uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242595

Dátum: 01.03.1988

Autor: Pácha Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátek, klín, delený, zejména, uzavíracích

Text:

...zasunutýn otvorem l v prstenci ll, kolmým na osovy váloový otvor y prstence ll, odpovídejícího průřezupvdle použitého rozpinsoího členu 2, vřetene 1, do prostoru mezi těsnící desky 2,přičemž je rozpínecí člen j vřetene 1 v uzavřené poloze klinu l opřen o opčrně plochy g tčsnících desek E. Prstenec l je z obou stran opatřen válcovým vybránim li zhotoveným v čelnich plochách l prstence l symetricky vůči svislé ose vřetene 1 a skloněným vůči...

Tlakový spínač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242594

Dátum: 01.03.1988

Autori: Huoa František, Voborník Ladislalav

MPK: G01L 13/02

Značky: teplotní, spínač, kompenzaci, tlakový

Text:

...na obr. l a grafické znázornění průběhu tlaku plynu např. SF 6 v závislosti na okolní teplotě je nakresleno na obr. 2.Tlakový spínač s teplotni kompenzací seetává z krabice l,ve které je umiatěna převodová páka g, doraz 1 e elektrický spínač 1 s tlsčítkem 2 s z difercněního snímače tlaku Q, který eestává ze souoeých vlnovců 1 a § připojených k základní deece 2 a pohyblivému dnu gg, ke kterému je připojen dřik ll doeedejici na převodovou páku...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mráz Stanislav, Vlasák Ludvík

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: elektroda, rtuťová, modifikovaná, filmová, chemicky

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...

Vodorovný odstředivý odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 242592

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jareš František, Študent Roman, Havlíeek Rudolf, Šilhavý Lexa

MPK: B01D 45/12

Značky: vodorovný, odstredivý, odlučovač

Text:

...2. Odlučovač sestává z válcového pláště l, uzavřeného vstupmím čelm Q a výstupním čelem 3 s výstupem Q, do něhož Je souose vestavěn komolý kužel g. Komolý kužel g Je opatřen ve své spodní části nejméně Jednou podélnou štěrbinou 1 pro výpad prachu, přičemž tyto štěrbiny Jsou s výhodou tak tvarovény, že na velkém poloměru, tj. na počátku kužele, Jsou tvořeny pouze úzkým podélným otvorom mezi dvěma povrchovými přímkami kuželea u výstupu Q, tj....

Dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242591

Dátum: 01.03.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: B60J 5/06

Značky: dveře

Text:

...mechanismus vprvní fázi oteví rání obr. 1 je perspektivní pohled zevnítř vozidla na horní ve dení v otevřeném stavu dveří, obr. 8 znázorňuje dvě z možnýchěrovedení mechanismu pro pohybování křídel dveří, který je uloíen v horním vodítka.- 2 242 591 Křídla dveří gg 2 jsou zavěšena prostřednictvím držáků8, 4 v horním vedení łga uložena prostřednictvím vodítek g, 6ve spodním vedeníĺlł tak, že jak křídla dveří l, 3, tak i horní vedení...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: G11B 15/18, H03D 1/00

Značky: zapojení, frekvenčního, kompenzaci, demodulátoru, magnetofonu, kolísání, vlivů, otáček

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Spojení klínu s netočivým stoupajícím vřetenem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242588

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petoíeek Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátka, třmenového, vřetenem, stoupajícím, klínu, spojení, netočivým

Text:

...součástí.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je částečný podélný řez šoupátkem s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je částečný příčný řez šoupátkem z obr. 1, na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr.2 v místě oeazení vřetene.Podle vynálezu je klín l třmenového šoupátka tvořen prstencem g, do kterého jsou z boku při vyjmutém klínu l z tělesa Ž zasunuty těsnící desky 2...

Držák malých preparátů s náklonem a rotací pro elektronový mikroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 242587

Dátum: 01.03.1988

Autori: Hejel František, Jidda Zdenik

MPK: H01J 37/26

Značky: rotaci, mikroskop, preparátu, malých, držák, náklonem, elektronový

Text:

...Pryžový kroužek se frikčně dotýká rotační desky velkorozměrového stolku.Výhodou držáku malých preparátů je trvale vytvořený náklon pod úhlem M 9. Fbmocí fríkčního dotyku pouzdra držáku a velkorozměrového stolku je umožněna rotece preparátu v nakloněné poloae.Príklad provedení držáku«malých preparáťů podle vynálezu je znčzannťn na přiloženém výkresu, kde je znázorněn osový řez držáku malých preparátů upevněném na velkorozměrovém...

Konektor pro optické kabely se zamačkáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242586

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kuryviál Jan, Habrovanský Josef, Ševela Petr

MPK: G02B 6/24

Značky: kabely, optické, konektor, zamačkáváním

Text:

...spoje.Přiklad vynálezu je dále popaán pomocí výkreeu. Válcový kolík l e průběžným otvorem pro světlovod 2 je zalieován do pouzdra g vidlice spojeného závitem s převlečnou maticí 1. V pouzdro g vidlice je dréžka pro aretační pružinu 5 pro zajištění převlečné matice Q a oeazení pro těenioí vložku 2. Pouzdra 1 pro zamačknutí je epojeno vnějším zévitem s pouzdrem g vidlice a jeho vnitřní průměr odpovídá průměru optického kabelu Q. Je opatřeno...

Obuvnický materiál šálových podešví, zejména dámských šálových podešví s podpatkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242584

Dátum: 01.03.1988

Autori: Bureš Josef, Milka Milan, Jarolím Josef

MPK: C08L 9/06, C08L 25/10

Značky: podpatkem, podešví, dámských, šálových, obuvnický, zejména, materiál

Text:

...1 isovánivstřikem.Podle složení obsahuje obuvnický materiál šálových podešvi,zejména dámských šálových podeävi podle vynálezu 145 až 165 hmotnostních dilů kaučukových složek, z nichž 4/5 připadaji na směs teleblokových radiálnich a Ľneárnich termoplastických elastomerů typu S-Ebs, tj. polystyren-polybutadien-polystyren, v nichž polystyrenové bloky mají průměrnou molekulovou hmotnost 20 000 až 30 000 a jejích podíl v kopolymeru je 30 až 40...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242583

Dátum: 01.03.1988

Autori: Parkanová Marie, Šimonová Marie, Kotva Rudolf, Koepelka Jioí, Šmilauer Bohdan, Kvasilová Helena

MPK: C25D 3/22

Značky: lázně, galvanické, prísada, nízkým, zinku, obsahem, zinkovací, kyanidů

Text:

...nodontotky při podmínkách ototickoho průběhu pokovovtni.zimkom zo zinkovocí ltzně s nizkým obmohom kyonidu a zinku odotroňujo pŕimodu podlo vynilozu, jehož podutoto opočívi v tom, žo pŕinodo jo tvoŕomo křmičitony olkolickýêh ľ°ů.Apolyotorolkylonnlkoholon,.napríklad polyotylongłykolon, v noi otví od 0,8 do 16 hmot. S. lookutvornýni pŕioodoni. například dvojoodnou ooli otylondioninototroootovotkyooliny v unožotvínapříklad oironoo...

Zařízení pro připevnění a seřízení pinoly, pohybového a odměřovacího ústrojí třísouřadnicového měřícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242582

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kelbler Josef, Golan Petr

MPK: G12B 5/00

Značky: zařízení, třísouřadnicového, stroje, pinoly, ústrojí, pohybového, připevnění, měřicího, odměřovacího, seřízení

Text:

...připojeny dva vnitřní čepy 3. Válcové konce vnitřních čepů 3 jsou uloženy ve vnitřních držácích 2. Spodními plochami se vnitřní držáky 5 etýkají e horizontální plochou rámečku 5 ,ke která jsou připevnšny spojovacími díly. Ke dvěma protilehlým kolmým plochám rámečku 1 jsou pevně připojeny dva vnější čepy 1. Válcová konce vnějších čepů 1 jsou uloženy ve vnějších držáoích Q, které jsou spodní plochou připevněny k horízontální ploše rámu gg. S...

Zařízení pro uchycení ochranných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242581

Dátum: 01.03.1988

Autori: Šmíd Vratislav, Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav, Novotný Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, ochranných, krytu, uchycení

Text:

...polozo pak je zsbozpečena dobri funkce a kopírevací schopnost bočních ústrojí.Is připojených výkresoch je schenaticky znazornőn příklad zařízení pre uchycení ochranných krytu podle vynilezu. kde na obr. 1 je v nsrysu celkový pohled na širokoziběrový rotační žací stroj s uchycení ochranných krytů, na obr. 2 je v půdo.rysu zařízení pre uchycení ochranných krytů na bočních ústro jích s obr. 3 představuje hokorys provedení podle obr....

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: termické, zařízení, dopravu, odpadních, likvidaci, kalů

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: kompenzaci, vysílačů, zapojení, hromadného, vazebního, dálkového, teploty, okolí, filtru, ovládání

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Indukční ohřívací zařízení, zejména pro kovárenský ohřev tenkých prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242578

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pek Rudolf, Stuchlík Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: indukční, zařízení, kovárenský, ohrev, prstenců, zejména, ohřívací, tenkých

Text:

...pod induktorem jsou k rámu zakladacího mechanizmu v rovine kolme na podelnou osu induktoru připevněny nejmeně třią upínací elementy a to tak, že stred kružnice jímí preložené ležív podélné oae induktoru, přičemž upínací elementy jsou v půdorysnem pohledu situovány mimo obrys zvedací hlavy, přičemž upínací elementy dovolují průchod prstence pouze směrem do induktoru.Podstatnou výhodou indukčního ohřívacího zařízení podleí vynàlezu je krátké...

Zařízení pro automatické soukání křížových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242577

Dátum: 01.03.1988

Autor: Tichý Richard

MPK: B65H 54/22

Značky: zařízení, automatické, cívek, soukání, křížových

Text:

...potáč byl tedy vyhozen i když byl například odsoukán pouze z 1/10 a musel býti obsluhou znovu dopraven do zásobníku soukací jednotky. Tím se opět snižovale produkce práce obsluhyUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro automatické soukání křížových cívek podle vynálezu. Zařízení seatává z předlohy a omezovače a jeho podstata spočívá v tom, že za omezovačem je zeřazena zaváděcí páka, proti níž je umístěno spojovací zařízeníha nad...

Podtlakový vyvíječ plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242576

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bruna Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: dusíku, vyvíječ, podtlakový, plynného

Text:

...je v kterénkoliv okamžiku k dispozici,zařízení není třeba konstruovat jako tlakové a umožňuje značnou úsporu kapalného dusíku za provozu snížsníu jeho odporu na nezbytnou níru. Podtlakový vyvíječ je možná nasadit přímo na Dewarovu nádobu, ktera ná nininální odpar a dostatečnou,předem určenou, zásobu kapalného dusíka.vynález blíle objasní přilolený výkres, na kterém je v osověn řezu naznačen příklad provedení podtlakovóho vyvíjeěe.Podtlakový...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roder Lubomír, Roubanek František, Zikán Viktor

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: způsob, výroby, polotovar, konstrukční, plošný

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Zařízení pro zkoušení konstrukčních materiálů na odolnost proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242574

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pek Rudolf, Bruna Ladislav, Tichý Richard, Stuchlík Josef

MPK: G01N 11/04

Značky: proti, materiálů, odolnost, zařízení, konstrukčních, nauhličení, zkoušení

Text:

...praktického využití. Současně umožňuje odzkoušet vliv různých kapalných a plynných přísad do dávkovaného média. Úprava zkušebního tělíska do tvaru trubky, v níž je vložena průběžná vložka, znemožňuje zanesení vzorku uhlíkem,vyloučeným z dávkovaného média.Zařízení pro zkouěení konstnąkčních materiálů na odolnost proti nauhličení sestává ze zkušebního tělíska ve tvaru trubky,zhotoveněho z vyvíjených oce 1 í,o rozměru 13 x 13 mm, délky 100 mm,s...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: B65G 65/34

Značky: třídič, sypkého, vibrační, zařízení, podávání, materiálů

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Zařízení k měření vlhkosti zdiva a stavebních materiálů odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242572

Dátum: 01.03.1988

Autor: Poahoda Karel

MPK: G01N 27/04

Značky: vlhkosti, metodou, odporovou, měření, stavebních, zařízení, zdiva, materiálů

Text:

...měnit. Dokonalého kontaktu všech elektrod s nerovným povrchem je dosahováno lehkým tlakem na přístroj a lze obvykle měřit i na značné narušených površích bez zvláštních úprav.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém obr. 1, kde je naznačeno v nárysu provedení zařízení se dvěmi dvojicemi příložných elektrod a na obr. 2 je V řezu.zobrazen příklad provedení příložné elektrody.čtveřice příložných elektrod l shodné...

Zařízení k přímému pružnému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242571

Dátum: 01.03.1988

Autor: Halousek Jan

MPK: E01D 19/12

Značky: uložení, kolejnice, přímému, pružnému, zařízení

Text:

...571 Výhodou zařízení k přímému pružnému uložení-ko lejnice je, že dochází ke zvýšení únosnosti tohotov uložení ve vodorovném směru, kolmém k podélné ose kolejnice, umožňuje snadnou přestavitelnost kolejnic po ěířce mostovky a lze ho použít na ocelových, případně i železobetonovýoh mosteoh a že dále umožňuje spolehlivé přímé uložení železničního svršku.a to.i v případě, že kolej není v přímé trati, přičemž únosnost uložení ve směru...

Zařízení k přímému uložení kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242570

Dátum: 01.03.1988

Autor: Feilhauer Jaromír

MPK: E01D 19/12

Značky: přímému, kolejnice, uložení, zařízení

Text:

...ne ocelových, případně i železobetonových mostech a že dále umožňuje spolehlivá přímé uložení železničniho svr 75.242 570 šką a to i v případě, že kolej není v přímé trati, přičemžúnosnost uložení ve směru působení sil od bočních rázů a od odstředivýoh sil lze regulovat několika způsoby, jakonapřík 1 ad dimenzí rozchodové desky, včetně její příruby, nebo dimenzí rektifikačního šroubu a únosnosti vopěry, kde u přestavitelné opěry lze...

Kloub přestavitelné opěry sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242569

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kunert Miroslav

MPK: B60N 1/02

Značky: kloub, sedadla, přestavitelné, opěry

Text:

...opěry sedadle znázorněný na obr. 1 a obr. 2 je tvořen pevnou bočnicí l, opatřenou ozubeným kolem ll s vnějším ozubením, která je připevněna prostřednictvím šroubů nebo přivařením k rámu sedáku a sklopnou bočnicí g,opátřenou ozubeným kolem 5 s vněüším ozubením e připevněnou k rámu opěry sedadle. Středem kloubu prochází hnací hřídel Q,soustředně uložený v náboji 5, který je vylisován ze sklopné bočnice g a v krycím plechu lg. Hnací...

Zapojení regulátoru centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242568

Dátum: 01.03.1988

Autor: Zvonao Jioí

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, zapojení, napětí, regulátoru, centrálního

Text:

...JsouAnop§t 1 nvybruyo|. opoolobütoh popŕipnll bodoob .novou v uplti °opojony o druhyuí čídly 33 napětí jooíoh vatupooh npot-ŕobíětgg. 242 5 Popaaně zapojoní praoujo tak zo roguldtor 3 napětí roguluą jo napětí na wýntupu oontralního zdroja łg napětí podlo zadaní hodnoty. zaddvaně řídioím obvodom g žddauě hodnoty napětí. zuoněono v prvním rozdílověm obvodu g o hodnotu, zaddvanou zdrojom g rotoroněního napětí. a padlo údajom akutočně hodnotě...

Zapojení centrálního zdroje s napěťovým regulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242567

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mach Lumír

MPK: G05F 1/10

Značky: centrálního, zapojení, napěťovým, regulátorem, zdroje

Text:

...Popsoně sapoJoní prasujo tak. łoroguldtorg napětí roguluo Jo. uapětí novýstupuoontraluíbo. zdrojo .1 g.uapětí podlo iddano. hodnoty. pŕívdděnělu. prvntvstup 3 rogulůtoru z napětí n sup oíbo obvodu g. dodaní hodnoty napětíapodlmúdajo o .skutěěně hodnotě. napětí. pŕívdděněbo .nadrulvný vstup g roguldtoru g napětí prvního obvodu g pro výběr.uaíuarato.rogu 1 aoo Jo uokutočn ísvdna pdsobonín na. rogulaěuí .obvod 1 proudu na ktorý Jo. výso....

Zapojení pro regulaci centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242566

Dátum: 01.03.1988

Autor: Šanda Jioí

MPK: G05F 1/10

Značky: zdroje, zapojení, centrálního, napětí, regulaci

Text:

...První vstup 2 obvodu g pro výběr maxima jo spojon s prvú nín.ěidlomł 1 napětí na výstupu oontrdlního zdrojoł§ napětí. ktorý jo připojonK rozvodu.łg napětí. Dohlížooí vstupy lg obvodu g pro výběr Iaxima jsou pŕipojony k.výstupům sčítaoích obvodu ll a první vstupy lg sěítaoích obvodu ll jsou.spojony a druhými čid 1 y.łg.napětí na napájooích vstupoch spoc tŕobiěu lg. ktorě jsou paralilně pŕipojony k rozvodu łgnapětí. Druhě vstupy...

Ložiskové těleso pracovního válce děrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242565

Dátum: 01.03.1988

Autor: Poahoda Karel

MPK: B21B 31/07

Značky: těleso, válce, děrovací, ložiskové, stolice, pracovního

Text:

...je to, že pánev je sestavená ze střední části, vytvořené z barevného kovu, přičemž horní a dolní část jsou vytvořeny z tvrzené lisované tkaniny.Výhoda ložiskového tělesa podle vynálezu spočívá v úspoře barevných kovů na zhotovení kombinované pánve, a tím snížení nákladů na její zhotovení.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení ložiskového tělesa v řezu.V ložiskovém tělese 1 pracovního válce je kulově uložena ložisková...

Způsob odstraňování komplexních kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242564

Dátum: 01.03.1988

Autori: Poíhoda Karel, Pešina Bohumil

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, odstraňování, kyanidů, komplexních, způsob

Text:

...tak dostupnost sorbentu. Další přednostf tohoto způeobu je jeho výhodnost ekonomická.Množství nasorbovaných komlexnfch kyanidů je závislé na konetantě stability příslušnêho komplexu, koncentraci kaseinu a dokonalosti styku odpadnfch vod s kaseinen. Kasein může být použit V různé formě, např. jako jemně präškevitý nebo granulovaný. styk odpadnfch vod s kaseinem je možno zlepšit např. mechanickým nfchânfh. Kasein je rovněž možno uložit...

Způsob odstraňování jednoduchých kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242563

Dátum: 01.03.1988

Autori: Smetana Ctirad, Šulc Jioí

MPK: C02F 1/28

Značky: jednoduchých, kyanidů, odstraňování, způsob, odpadních

Text:

...případech mohou způsobit vynývânf kyanidů.Nedostatky dosavadních způsobů řeší způsob odstrašovânf jednoduchých kyanidů z odpadnfch vod po galvanickěm vylučovânf mědi, zinku, kadmia, stříbra a zlata sorpcí podle vynálezu, jehošpodstata spočfvâ v tom, že se na 1000 ml uvedených odpadnfch vod působí kaseinem v množství 1 až 200 g.Výhodou způsobu podle vynálezu je jak jednoduchost jeho provádění, tak dostupnost eorbentu. Další přednostf tohoto...

Zařízení k provádění chemických a elektrolytických povrchových úprav v průtočných dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242562

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bula Lumír

MPK: C23C 2/38, C25D 7/04

Značky: válců, povrchových, chemických, spalovacích, průtočných, motorů, strojních, součástí, dutinách, vývrtech, zařízení, úprav, provádění, zejména, elektrolytických

Text:

...podle vynálezu umožnuje využít plně všechny výhody. a přednoeti ponorového způeobu a přitom vymezit průběh povrchověúpŕavných operací jen místně na prostor vývrtu váloů. Zařízenípodle-vynálezu chrání navíc vnější povrch součástí ještě i pro případ oetřiku shore, takže vynálezem je umožněno takové technologicko-projekční řešení linek, kde jsou v libovolném pořadípo sobě zařazeny ponorové a postřikovací způeoby provádení,jeví-li se...

Kolové vozidlo na pneumatikách pro přepravu nákladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242561

Dátum: 01.03.1988

Autori: Knap Vladislav, Malcová Marie, Jíšová Václava

MPK: B60P 1/00

Značky: prepravu, pneumatikách, kolové, nákladu, vozidlo

Text:

...rámu pro znázornění uspořádání úhlových pák, příčný hřídel a připevnění zdvihové čelisti na dolní ramena úhlových pák, na levé straně bočního nosníku rámu je naznačeno uložení hydraulického válce. Na obr. 4 je pohled ze zadu vozidla na uspořádání zdvihových čelistí a jejichzavěšeni na dolní ramena úhlových pák i obrys palety a na obr» 5 schema vzájemné vazby snimačů poloh palety, zdvihových čelisti a řadíoí páky rychlostí.Kolové vozidlo...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242559

Dátum: 01.03.1988

Autor: Xuan Phan

MPK: B65G 65/30

Značky: hmoty, zásobníku, provozování, žlabem, odběrným, sypké, způsob, předsazeným

Text:

...zásobníků tak, aby se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícich, případně i regulačních uzávěrůaUvedené nedostatky se odstraní způsobem provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odbčrným žlabem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že sypké hmoty se nejdříve shroméždí a uvedou do klidu v zásobníku, načež se uvolní a sesypou do prostoru předsazeného odběrného žlabu, kde se...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242558

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thýn Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: způsob, provozování, předsazeným, hmoty, sypké, zásobníku, žlabem, odběrným

Text:

...se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícíoh, případněUvedené nedostatky se oostraní způsobem provozováni zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným zlabem poole vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že sypké hmoty se nejdrive shromáždi a uvedou v zásobníku do klidu, načež se uvolni a sesypou do prostoru předsazeneho odběrného zlabu, kterým současně odtékaji k výpusti zásobníku a...