Zverejnene patenty 15.02.1988

Ovládací rameno zařízení pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254899

Dátum: 15.02.1988

Autori: Uhlíř Jaromír, Matoušek Ladislav

MPK: D03D 47/40

Značky: rameno, bezčlunkových, strojů, tkacích, okrajů, zpevňování, perlinkou, rotační, zařízení, ovládací, tkaniny

Text:

...jeho předpětí.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že při nutnosti změny tvaru nebo jakosti vložek vodicíoh průvlaků je možno držák z tvořiče vazby snadno vyjmout a provést výměnu vodicích průvlaků, nebo jej případně zaměnit za jiný pružný držák s vhodnými vodicími průvlaky. V případě tkaní tkanin maximální šíře, kdy je navádění nití do vodicích průvlaků obtížné, je možno pružný držák s vodicími průvlaky taktáž vyjmout,...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254898

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořáček Jaroslav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/28

Značky: prohozní, tkacího, tryskového, kanál, stroje, útkový

Text:

...prohozený útek přírazovými částmi třtin É paprsku 5 přirážen do čela tkaniny g. Do útkového prohozního kanálu je ve směru 5 prohozu útku nasměrována hlavní prohozní tryska, napojená na rovněž neznázorněný rozvod nosného média, tlakového vzduchu. Dále do útkového prohozního kanálu po délce prohozu útku zasahují přifukovací trysky lg, které jsou uloženy nastavitelné v tělesech 35, jež jsou upraveny přímo na bidlenu ll, např. jak znázorněno na...

Zapisovač a snímač magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254897

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klofát Zdeněk, Sláma Vladimír

MPK: G11B 5/58

Značky: magnetických, štítků, zapisovač, snímač

Text:

...magnetických štítkü. Širšími stenami vodicí štěrbiny 3 prochází otvor 5. Z jedná strany otvoru g je otočné v rámu l uložen hnací válec § zasahující do vodicí štěrbiny 3 a spřažený s neznázorněným pohonem. z druhé strany otvoru 1, proti hnacímu válci 5, je umístěna magnetická hlava g,zasahující do vodicí štěrbiny l. Magnetická hlava g je upevněna neznázorněným způsobem na držáku 1, který je pomocí šroubů g a g připevněn na ramenu lg. vodicí...

Zapojení výstupních větví měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254896

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: G11B 3/10

Značky: větví, otáček, zejména, řízení, kmitočtu, výstupních, zapojení, gramofonu, elektronické, měniče

Text:

...tranzistoru dosáhneme velmi jednoduše přesně protitaktního buzení tranzistoru vůči druhému i s jednoduchým generátorem pracovní frekvence, pracujícím s napětím v blízkosti potenciálu emitoru druhého tranzistoru. Připojením integračního kondenzátoru mezi bázi a kolektor druhého tranzistoru současně omezíme strmost náběžné a seutupné hrany výstupního napětí, takže i při relativně velkém spínaném napětí nevzniká větší vysokofrekvenční rušení....

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míček Petr, Krištoufek Otakar, Semecký Jiří, Šubrt Vladimír

MPK: G06K 9/20

Značky: chromatografického, zobrazovací, zapojení, řízení, oscilátoru, kmitočtu, analyzátorů, jednotky

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Způsob výroby interferenčních monochromatických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254894

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlčoch Petr, Doubek Jan, Jankuj Jiří

MPK: G02B 5/28

Značky: filtru, výroby, způsob, interferenčních, monochromatických

Text:

...ve spektru větším než Ě 1 pro viditelnou část-spektra. Tato nepřesnost navíc vzrůstá s rostoucím počtem vrstev v použité sestavě a jejich optickou tloušłkou, takže jižpro oblast nad 1 pm dosahuje nepřesnost hodnoty nad Í 2 .vznikl tedy požadavek zvýšit výtěžnost výroby přesně definovaných monochromatických filtru zpřesněním napařovacího procesu. Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je způsob výroby interferenčních monochromatických...

Způsob demolice pláště železobetonových věží tvaru rotačního hyperboloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254893

Dátum: 15.02.1988

Autor: Frýdek Lubomír

MPK: E04G 23/08

Značky: železobetonových, hyperboloidu, tvaru, demolice, rotačního, věží, pláště, způsob

Text:

...prostoru. /Spodní prstenec lze V případě potřeby rozpojit v rám~ ci odstřelu věže, ale dojde pak k určitému rozptylu částí železobetonové konstrukce./ Hlavní výhodou vynálezu je, že po odstřelu je konstrukce rozpojena natolik, že ji lze bez dodatečného rozpojování nakládat a odvážet běžnýml mechanizačními prostředky.V konkrétnímpřípaIě provedení způsobu demolice dle vynálezu byl prováděn odstřel železobetonové věže tvaru rotačního...

Prostředek k odstranění korozních usazenin na kovovém potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254892

Dátum: 15.02.1988

Autor: Metzger Richard

MPK: C23F 15/00

Značky: prostředek, odstranění, potrubí, usazenin, kovovém, korozních

Text:

...sodný převádí nerozpustný CaC 0 a vázané ve vodě nad povolenou mez. Nezmění se senzorické vlastnosti vody. Je bez barvy, pachu anemá žádnou nepříjemnou příchuť a ani nedráždí pokožku. Slabé roztoky hydroqenuhličitanu sodného mají.za přítomnosti C 02 ve vodě reakci neutrální až mírně alkalickou. Při koncentracích používaných k úpravě vody pro čištění má roztok na ocel inhibiční účinky. Voda dále potrubí nenapadá.Nový účinek vynálezu...

Zařízení na srážení hran, zejména v podélných drážkách závitů pohybových šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254891

Dátum: 15.02.1988

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23G 9/00

Značky: drážkách, závitů, pohybových, zejména, podélných, srážení, šroubu, hrán, zařízení

Text:

...válce lll, kde pístnice llgl jeho pístu je ukotvena ke konzole lll podélného suportu lg.Těleso hydraulického válce lll je opatřeno vedením lll s pohybovým šroubem lll opatřeným ručním kolem 1331. ve vedení lll je suvně uloženo těleso lg válce hydraulického šoupátka, 3 254891přičemž tyč 1351 tohoto šoupátka je na vyčnívajíoím konci opatřena třmenem 136, který má horní rameno opatřeno snímacím nosem 1362 tvořeným destičkou, jejíž...

Způsob řízení procesu válcování na poutní stolici a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254890

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bembenek Zdeněk, Mildorf Jiří, Prnka Tasilo, Pišoft Václav, Wiesner Hubert, Pačák Jan, Řápek Josef

MPK: B21B 17/04

Značky: zařízení, válcování, procesu, poutní, způsob, provádění, řízení, stolici

Text:

...do optimálního - předepsaného stavu.Nový způsob měření, vyhodnocování a regulace využívá k tomu účelu vyvinuté strojní a elektronické zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos měřených veličín i bezdrátový přenos elektrické energie při tom využívá vysílacího převodníku ve formě hybridního integrovaného ohvodu. Elektronické zařízení je zabudováno do válcovací stolice na třmenu válcovacího stojanu, na kleštinovém uzávěru pro upínání trnové...

Způsob odstraňování a rozpouštění titanu a titan obsahujících sloučenin z materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254889

Dátum: 15.02.1988

Autori: Suchá Anna, Diblík Jan

MPK: C01B 15/013

Značky: titanu, titan, materiálů, rozpouštění, obsahujících, odstraňování, sloučenin, způsob

Text:

...objemových dílů kyseliny fluorovodíkové,25 objemových dílů paroxídu vodíku a 25 objemových dílů vody.Reakce probíhá dle následujícího reakčního schématu Ti B 202 6 HF-łĺł- HZTiFG ZHZO H 2Probíhající chemický děj je silně exotermní, probíhá bez dodání energie, za běžných laboratorních teplot, okamžitě po styku titanu s reakční směsí. Rychlost od rozpuštění titanu záleží na síle jeho vrstvy. Je-li vedle titanu přítomen i titannitrid dochází...

Zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254888

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kos Jaroslav

MPK: C10B 47/00

Značky: suchou, dřevěného, destilaci, zařízení, uhlí, výrobu

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje řešení předmětu vynálezu zařízení pro výrobu dřevěného uhlí suchou destilací sestávající ze sklopné karbonizační pece a manipulační jednotky, kde výměnná karbonizační pec je upnuta V nosném držáku pece, který je uložen otočné ve směru vodorovné osy čepů na stojině pohonné jednotky a stojině držáku, přičemž sklopné střecha karbonizační pece je jedním svým koncem pomocí pákového převodu výkyvně ukotvena ke stojině...

Litina s vysokou odolností proti abrazi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254887

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šitnner Miroslav, Cieslar Oldřich, Kufa František

MPK: C22C 37/06

Značky: odolností, proti, abrazi, vysokou, litina

Text:

...studia primární krystalizace litin tohoto typu a vlivu termodynamické interakce mezi atomy legujících prvků na mechanismus této krystalizace i posuv výše zmíněného rozhraní. Legující prvky jednak příznivě ovlivňují nukleační proces litiny tím, že zvyšují disperzi jak matrice, tak i eutektických fází. a tím zmenšují její sklon ke křehkému lomu i zvyšují odolnost proti abrazi. Leqující prvky vytvářejí dále tvrdé karbidy, které...

Způsob stanovení pyrokatechinu ve vinylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254886

Dátum: 15.02.1988

Autor: Černý Vratislav

MPK: G01N 27/48

Značky: vinylpyridinů, stanovení, pyrokatechinu, způsob

Text:

...stanovit jedometricky - retitrací přebytku 12 pomocí Na 2 S 203. Pro neselektivnost nelze tuto metodu použít při stanovení pyrokatechinu ve směsích. (Analytická příručka - zýka a kol. - SNTL 1974). Stannvení pyrokatechinu je možné také kombinací jodometrie a bromometrie s mmmxdmi instrumentálními metodami. Tato metnña ale není salektivní. (Analyst 1984, 109 (6.Tyto nedostatky odstraňuje způsob přímého voltametrického stanovení pyrokatechinu...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: horkých, odstraňování, provádění, způsob, tohoto, škodlivin, plynů, kouřových, zařízení, způsobu

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Způsob snižování a zvyšování tlaku u zásobníků kapalných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254884

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F17C 5/02

Značky: snižování, tlaku, kapalných, způsob, zásobníku, zvyšování, plynů

Text:

...uskladněný kapalný argon dodává přes výstupní armaturu § a hlavníatmosférický odpařovač 1 výstupním potrubím g do spotřební sítě. zásobník 3 se plní kapalným argonem z vnějšího zdroje za tlaku 0,2 MPa. Zásobník l je vyprázdněný s tlakem plynnéz pomocného odpařovače 3 a přímočinných requlačních armatur gg a gl. U zásobníku 3 regulační systém tvoří pomocný odpařovač ll a přímočinné regulační armatury lg a gâ. Je-li odběr kapalného argohu ze...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 254883

Dátum: 15.02.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01R 11/00, G01D 4/00, G01D 4/18...

Značky: analogová, násobička, elektronická

Text:

...s výstupom § 53 třetího operačního zesilovače gg a dále přes dvacátý odpor §§§ s kladným výstupom gg zesilovače §, který je současně přes sedmou diodu §§§ propojen s výstupom § 33 třetího operačniho zesilovače gg.Společný bod devatenáctého odporu 553 a ěesté diody 554 je propojen se záporným výstupem 53 zesilovače §.Analogový invertor Q z obr. 1 je V podrobném schématu podle obr. 2 tvořen čtvrtým operačním zesilovačem §g,Jjehož neinvertující...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: vlnitým, stroje, cívek, prošlupem, zařízení, tkacího, útkových, navíjení

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Dávkovač kapalin, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 254881

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kohn Karel

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, množství, vodárenství, malých, kapalin, chemikálií, zejména, dávkovač

Text:

...spočívá jedním svým koncem na dně vyrovnávací nádržky, odkud je vyveden do pružného ochranného krytu - hadičky. Dávkovací element se samonasávací schopností je tedy jedním svým koncem ponoŕen pod hladinou dávkované kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Odtud je veden v pružném ochranném krytu - hadičce vně vyrovnávací nádržky. Hadička se samonasávacím elementem je ukončená výústí se závažím,které při plnění zásobníku dávkovače dávkovanou...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254880

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56, C25D 3/12

Značky: slitiny, nikl-grafit, elektrolyt, vylučování

Text:

...látky nn vinylovo bázi, napříkladNejvýhndnújší ve vodě rozpustná nikelnatá sú je chlorid nikelnatý. Jeho vysoká rozpust~ nost u dobra vodivost umožňuje pracovat V Širokém rozmezi katodové proudové hustoty. S podobuným úspěchem je ale možné použít fluoroboritan nikelnatý nebo amidosulŕonát nikelnatý.Polymorní organické látky na vinylové bázi zlepšují rovnoměrnć rozložení grafitu veSložení eloktrolytu umožňuje pracovat V oblasti silných...

Těsnicí soustava vnitřního prostoru kruhového otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254879

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdráhal Zdeněk, Marek Jiří

MPK: B23Q 1/16

Značky: soustava, otočného, stolu, kruhového, prostoru, těsnicí, vnitřního

Text:

...v klinové drážce, vytvořené ve spodní straně přesazenéčásti otočného stolu na druhé straně od kruhového vybraní.Příkladné provedení těsnicí soustavy vnitřního prostoru kruhového otočného stolu podle vynálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresech, kde na obr. 1 je celkové uspořádání v nárysném řezu a obr. 2 představuje detail uspořádání těsnicí manžety.Otočný stůl sestává mimo jiné z pevné části 7 a otočné desky l, ktorá je na svém...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaštánek František, Čermák Ján, Urbánek Bedřich, Kratochvíl Jan

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: zařízení, biochemické, chemické, plyn-kapalina, provádění, systému, reakce, absorpce, nízkotlaký

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Směs pro aktivní brusnou vrstvu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254877

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vychodil Miloslav, Kučera Petr

MPK: B24D 3/06

Značky: nástrojů, brusnou, aktivní, vrstvu, směs

Text:

...tvrdých brusných zrn a kovové vazby tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z 4 až 20 8 hmot. zrn diamantu nebo kubického nitridu boru, 20 až 60 hmot. kobaltu, 30 až 60 hmot. mědi a 2 až 8 3 hmot. cínu.Výhodou směsi podle tohoto vynálezu je podstatné snížení opotřebení brúsne vrstvy a zvýšení produktivity při procesu broušení. zkoušky provedené brusnými nástroji s nově navrhovanou kovovou vazbou při broušenĺ optického...

Patrový odlučovač a absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 254876

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stangl Daniel, Pětioký Karel, Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 47/00

Značky: odlučovač, absorbér, patrový

Text:

...různými druhy vypírací kapaliny, každý V samostatném vypíracím okruhu. K tomu, aby nemusely být zapojovány dva aparáty za sebou, je vhodné rozdělit spodní kalový díl aparátu svislým lapačem kapek tak, aby vypírací kapalina z Venturiho trubice byla zachycena a neprocházela do vypíracího okruhu patrového odlučovače a absorbéru.Příklady patrového odlučovače a absorbéru podle vynálezu jsou dále popsány a znázorněny na obr. 1. 2, 3 a 4.Podle...

Zařízení pro měření průtoku kapalin průtokoměrem s obíhající kuličkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254875

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubínek Roman, Ambrůz Ludvík, Fiala Bořivoj, Cabák Ivan, Klos Evžen, Pilčík Rostislav, Makovec Vladislav, Machů Alois

MPK: G01F 1/66, G01F 1/00

Značky: měření, kuličkou, průtoku, průtokoměrem, obíhající, zařízení, kapalin

Text:

...snímače. Naopak v případě průtoku vzduchu například Vzduchových bublin v kapalině se sice kulička otáčí, ale neplatí podmínka pro vznik světlovod~ ného efektu. Dopadající světelný tok způsobený rozptylem vyvolá ve fototranzistoru proud nižší, než je prahová hodnota proudu, nutná pro vznik impulsu.V konkrétním případě to tedy znamená, že například při průtoku uhlovodíku a obalu tělesa snímače z plexiskla, je index lomu uhlovodíku nl 1,55 a...

Optická soustava bezvignetačního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254874

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hamerská Eva, Pospíšil Ladislav

MPK: A61B 6/00, G02B 13/14

Značky: bezvignetačního, optická, objektivu, soustava

Text:

...optický člen 51 je tvořen samostatnou bikonvexní čočkou 3 a samostatnou rozptylnou čtvrtou čočkou 3.V následujících tabulkách jsou uvedeny konstrukční parametry dvou příkladů optických soustav podle vynálezu a tyto parametry jsou přepočteny tak, že jejich ohnisková vzdálenostine ve 1) R 1 23,530 d 3 30 1 511 14 45 9 R 2 - 59,095 1 5 1 24 1 734 30 28 1 R 3 59,095 2 el 25,32 vzduch R 4 65,550 d 2 20 1 555 33 38 1 R 5 - 55,550...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254873

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trávníček Josef, Pivoňka Ivan, Matev Milen, Veselý Vít

MPK: F28F 9/00

Značky: výměník, trubkový, tepla

Text:

...jednu nebo druhou stranu, tj. směrem k rohům šestiúhelníku je též vystřídané uspořádání, avšak s jinou příčnou a podélnou roztečí. V takovém svazku jsou tudíž vytvořeny pravidelně se střídající rozdílně podmínky pro protékánílátky mezi trubkami v různých směrech. Tato nerovnoměrnost je ještě někdy zvýrazněna i nestej ným počtem řad trubek v různých směrech. vznikají tím rozdíly v odporech a tudíž i v protěkajících množstvich a tím i v...

Proudový přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254872

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubiš Stanislav

MPK: F04F 5/00

Značky: prístroj, proudový

Text:

...k obecné šroubovici, jejíž osa je totožná s osou proudového přístroje, případně s tečnami ke šroubovici ležící na povrchu hyperboloidu a/nebo osa hnací trysky je totožná s povrchovými přímkami hyperboloidu, případně jiné přímkové plochy, a/nebo osa hnací trysky je totožná s tečnami ke šroubovicím, ležícím na obecných rotačních plochách o různých parametrech, případně je totožná 5 tvořícími přímkami hyperboloidů, případně jiných přímkových...

Rotační klapkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254871

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F04C 7/00

Značky: stroj, klapkový, rotační

Text:

...podstata spočívá v tom, že rotor je opatřen nejméně dvěma klapkami. uloženými na čepech, přičemž rotor je soustředně umístěn ke statoru, jehož vnitřní plocha je tvořena částmi souosých válcových ploch, přičemž válcová plocha je totožného průŕezu jako rotor, a přechodovými plochami s radiálními drážkami, které končí v místě jejich styku s válcovými plochami.Výhoda stroje dle vynálezu spočívá V tom, že se mezi statorem a rotorem vytvářejí u...

Výsuvná podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 254870

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tauš Lubomír, Juránek Bořivoj

MPK: B23Q 3/18

Značky: výsuvná, podpera

Text:

...čep Q opatřen nákružkem lg. Na čelní plošc nákružku jsou uloženy nejméně tři kuličky 1, které spolu s klecĺ 3 a polohovacími pružinami Q vytvářejí valivé hnízdo lg. Na kuličkách 3 je uložena podpěrná deska l. Na straně kuliček Ä je do čelni plochy podpěrné desky ł zapuštěn jeden konec ocelové struny 1, která prochází S vůlí středovým otvorem łl vytvořeným v ose klece 3 a axiálním otvorem g, vytvořeným ve výsuvném čepu É na straně...

Ochranný bezpečnostní přidržovací háček k provádění veterinární prohlídky masa na jatkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254869

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chmel Jaroslav

MPK: A61D 9/02

Značky: jatkách, veterinární, provádění, ochranný, háček, přidržovací, prohlídky, bezpečnostní

Text:

...háčku s navlékací rukojetí je možnost provádět manuální úkony prohlídky masa bez odložení háčku po dobu prohlíkdy na poražecí lince. Tvar rukojetí háčku chrání ruku pracovníka proti pořezům.Na výkrese je znázorněn ochranný bezpečnostní přidržovací háček k veterinární prohlídce masa.Půlkruhový háček l zužující se až k hrotu g je spojen rovnou částí 3 přes dvojoblouček Q s ochrannou rukojetí 2. Rukojet Ž je vytvořena drátem stočeným do...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dlabač Antonín, Vanžura Jiří, Krejčí Ivan, Křepelka Jiří, Kasafírek Evžen

MPK: C07K 5/12

Značky: způsob, cyklických, dipeptidů, výroby

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Automat na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 254867

Dátum: 15.02.1988

Autori: Svoboda Ivan, Buráň Vojtěch, Ergens Kamil, Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: G07F 13/00, G07F 15/00

Značky: zejména, poukázky, pohonných, výdej, automat, odběrní

Text:

...obvodu, svými třetími portys porty ovládacího obvodu výdejního místa a svým vstupem s výstupem synchronizačního obvodu.Výhody automatu na odběrní poukázky, zejména pro výdej pohonných hmot, podle vynálezu,spočívají ve zvýšení propustnosti stanic, v zajištění nepřetržitého provozu bez přítomnosti obsluhy v bezhotovostním provozu a zejména v tom, že zaručují bezpečnost proti vloupání,poněvadž automatem znehodnocení odběrní poukázky nelze...

Plovákový snímač hladiny kapaliny s impulsním optoelektrickým převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254866

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vančura Bohumil, Strmiska Čestmír, Rotrekl Jiří

MPK: G01F 23/44, G01F 23/30

Značky: optoelektrickým, plovákový, hladiny, snímač, kapaliny, převodníkem, impulsním

Text:

...jako vstup do řídicího palubního počítače stroje na čištění štěrkového ložekterý ovláda polohy pracovních orgánů.Po delším provozu při protažení lanka plováku umožňuje konstrukce podle vynálezu jednoduché napnutí lanka pomocí posunutí spodní kladky.Konstrukce podle vynálezu se vyznačuje rovněž tím, že impulsní optoelektrický převodník a ložisko horní kladky jsou prachotěsně kryty snadno anímatelným krytem.Příklad provedení plovákového...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Subík Petr, Zíma Miroslav, Matas Josef

MPK: C01B 31/36

Značky: kontinuálního, způsobu, provádění, výrobe, křemíku, zařízení, samočinného, karbidu, vrstev, způsob, tohoto, kusovitého, amorfu, oddělování

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Zubní kolínkový násadec s turbinovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254864

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šlezinger Stanislav

MPK: A61C 3/04, A61C 8/02, A61C 1/14...

Značky: zubní, kolínkový, pohonem, turbinovým, násadec

Text:

...účinek vynálezu se projevuje ve zvýšené přesností a kvalitě zubotechnické práce při vyšší produktivitě práce.Příkladné provedení přípravku k zubnímu kolínkověmu násadci s turbinovým pohonem podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn šikmý pohled na příložku, která se i s příslušenstvím upevňuje na zubní kolínkový násadec, na obr. 2 je . V HÉIYSU k 01 mÝ Pľůmět k°NP 1 etĺ 5 UPľaVY násadce podle...

Kyvné odměrné zařízení pro dávkování nasycených roztoků za současného rozpouštění látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254863

Dátum: 15.02.1988

Autor: Maštalíř Lubomír

MPK: G01F 13/00

Značky: odměrné, nasycených, dávkování, zařízení, roztoku, rozpouštění, současného, kyvné, látky

Text:

...roztoku z výtokové trubičky § do kapaliny ve vnější nádobě lg, případně může být nasycený roztok odveden mimo vnější nádobu lg.Při zvedání hladiny ve vnější nádobě lg působí plovák Q k odlehčení té části kyvné nádobky ł, s níž je spojen a kyvná nádobka ł se pootočí kolem čepů 3 tak, že doplňovací trubicí É dojde k doplnění rozpouštěcí kapaliny V kyvné nádobce l. Na hlouboe kyvu, který je regulován šrouby É závisí množství...

Interferenční studené zrcadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254862

Dátum: 15.02.1988

Autori: Obdržálek Pavel, Mlčoch Petr

MPK: G03B 21/20, G03B 27/54, G02B 5/12...

Značky: interferenční, studené, zrcadlo

Text:

...blokem je vytvořen střední blok, který obsahuje čtyři až osm vrstev s celkovou optickou tlouštkou ÁÄS Ä/4. První vrstva u vzduchu celého systému tříblokového zrcadla má nízký index lomu 9 uL) a optickou tloušEkouÄĎ 1 Ä/2 a poslední vrstva, vytvořena přímo na povrchu podložky má vysoký index lomu gua) a optickou tlouštku ZÄX 0,6 Ä/4. Doplňujícím znakem vynálezu je to, žeoptické tlouščky vakuově napařovaných vrstev krajních bloků jsou...

Reaktor na výrobu technických sazí, zejména měkkých sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254861

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žižka Jan, Rissler Emil, Bureš Ivo

MPK: C09C 1/48

Značky: měkkých, zejména, výrobu, reaktor, technických, sazí

Text:

...výrobní linky.Ve vstupním úseku reakční části může být provedeno zúžení V délce 8 až 100 vnitřního průměru reakční části na 50 až 70 vnitřního průměru směšovací části. Do tangenciálních vstupů reakčního vzduchu je možno zabudovat hořák s přívödem pomocného plynného nebo kapalného média. Reaktor je dále možno opatžit jedním či více průzorníky a jedním či více teploměry,zejména v reakční části. pPoužití reaktoru podle vynálezu přináší...

Způsob výroby bezazbestových třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254860

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: třecích, výroby, bezazbestových, materiálů, způsob

Text:

...než při přebytku elastoméru. Dokonce pokud vlivem selhání teplotní regulace došlo při vysoušení k přerušení polotovaru, u něhož je nutné vždy zachovat určitý zbytkový podíl rozpouštědla, které změkčuje pojivo a tím podmiňuje lepivost za studena, dochází u kompositu s převahou fenolického resolu při odležení k zpětně adsorpci vzdušné vlhkosti a vzrůstu lepivosti produktu, takže tento jde pak zpracovat bez potíží.Pokud se k vrstvení...