Zverejnene patenty 01.02.1988

Dusací správková křemičitá směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 242150

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zákravský Josef, Mojžíš Vratislav

MPK: C04B 35/66

Značky: křemičitá, směs, správková, dusací

Text:

...účinek dusací a křemičité směsi spočívá ve zlepšoní její pevnosti, přičemž žárové vlastností, jako je její odol~ nost proti deformaci v žáru při zatížení zůstávají zachovény.Dusací a správková směs je popsaná na následujících příkladech.Příklad 1 Byla vyrobeno správková směs, obsahující 100 g drceného amletého křemenného skla, dále 8 g hydrosolu oxidu křemičitého a 2 g 100 H 3 P 04. Při aplikací byla zjištěna pevnost v tlaku po Výpalu...

Bezpřevodový pohon vrtací hlavy, zejména plnoprofilového razícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242149

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jioí Akademik, Altmann Jioí, Bloesel Miroslav

MPK: E21C 29/00, E21C 1/02

Značky: razicího, vrtací, plnoprofilového, bezpřevodový, pohon, zejména, stroje, hlavy

Text:

...s cyklokonvertoren. Beäpřevodový pohon nůie být řelsn te e poułítín elektronotoruvvsntiloveho nebo seynchronního. Poulitý elektronotor lg s cyklokonvertoren 2 dle Iít tdi jiný počet fásí ne tři, například die být leetifdzový. Ilektrolotor lg je uníetln pod ochranným ltíten 1 e bezprostredne za proetorsn 3 ndsypky, který se nachází za vrtací hlavou 1 rasícího stroje. Prstencový rotor 1 elektronotoru lg je souetrednł upevnän k...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horníeek Zdenik, Stejskal Michal

MPK: F28D 7/00, C03B 5/16

Značky: keramický, rekuperátor, tavicí, sklářské, trubkový, zejména

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Vysokotlaká skleněná referentní elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242147

Dátum: 01.02.1988

Autori: Švajgl Oldoich, Kozák Petr

MPK: G01N 27/36

Značky: elektroda, referentní, vysokotlaká, skleněná

Text:

...okamžité zvýšení tlakuelektrolytu, takže průnik měřené kapaliny do vnitřní elektrody přes porézní ucpávku je vyloučen.Nevýhodou posledně uvedeného řešení je velká objemnost,pracná výroba a komplikovaná obsluha zvláště při doplňování elektrolytu. Pro velkou objemnost není elektroda způsobilá k zabudování do maloprůměrových karotážních sond. Aby nedocházelo k jejímu mechanickému poškození, vyžaduje složité ochranné pouzdro. Pružiny pístu...

Stabilní kalibrační roztok pro fotometrické stanovení železa v séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242146

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krs František, Patoeka Vladimír

MPK: G01N 21/31

Značky: kalibrační, stanovení, fotometrické, železa, stabilní, roztok, séru

Text:

...vzniká přitom reakční směs s optimálním pH mezi 4,1 až 4,3/F.Ceriotti, G.Ceriotti Clin.Chem. 26, 327-331 4 l 98 OŤ. Kalibrační roztok železnaté soli v glycínu je nestálý a zejména vlivem mikrobiální kontaminace je po několika dnech nepoužitelný. Musí být proto připravován na místě před použitím. Kalibrační roztok nelze ani sterilně filtrovat, nebot při této operaci klesá obsah železnstých iontů adsorpcí na filtračním materiálu. Z podobných...

Způsob výroby etalonů pro zkoušení galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242145

Dátum: 01.02.1988

Autor: Hladký Václav

MPK: C01N 19/04

Značky: způsob, zkoušení, výroby, galvanoplastické, etalonu, vrstvy

Text:

...se vyznačuje podstatným zjednodušením výrobního procesu při zachování zaručených kvalitativních ukazatelů. Způsob umožňuje výrobu jednotnou, výrobu etalonu pro destruktivní i nedestruktivní zkoušky, t.j. zhotovování příslušných sad komparačních etalonñ.Kruhový etalon pro nedestruktivní měření tlouštky a přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy na základním materiálu vysoce namáhané strojní součástí byl zhotoven tak, že se povrch...

Plastová vložka do tlakových a vakuových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242144

Dátum: 01.02.1988

Autori: Popule Petr, Masný Rudolf

MPK: B01D 39/16

Značky: filtru, plastová, tlakových, vložka, vakuových

Text:

...zejména v P 0 ťľT 1 hÉř 5 kámachemickém průmyslu, v zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.Vynález je blíže vysvětlen na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojených výkresů (obr. 1 až 3). Na obr. 1 je znázorněna v axonometrickém pohledu část hlavní konstrukce vložky sestávající ze dvou plastových výstřiků. Obr. 2 pachycuje řez plastovou vložkou vedený kolmo k ploše vložky a k svodnému kanálu, přičemž ve spodní polovině je zcela...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 242143

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Miloš, Záruba Jioí, Kühnl Zbynik, Porazil František, Novák Miroslav

MPK: C08L 55/02

Značky: směs, bázi, polymerů

Text:

...před koagulací.y Polymerem ABS se ve smyslu tohoto vynáłezu.rozumí heterogenní po 1 ymerní.systémy složené ze styrenu, butadienu.a akrylow nitrílu příp. v kombinaci s alfametylstyrenem či paranetylstyrenen, kde elastomerní složka je tvořena homo či kopolyn merembutadienu neho směsi elastomerůą Dále jsou to obdobné kopolymery atyrenu s akrylonítrilem a elastommrnímí akryláty, v nichž je akrylonitri 1.zčáati nebo zcela nahrazen...

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: kvantitativního, plynovém, detektoru, zapojení, chromatografu

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Způsob výroby 4-hydroxybenzonitrilu popřípadě jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242141

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Miloš, Záruba Jioí, Pospíšil Antonín, Novák Miroslav, Porazil František

MPK: C07C 121/75

Značky: výroby, způsob, 4-hydroxybenzonitrilu, popřípadě

Text:

...v tom, že se reakce provádí při teplotě 180 až 220 °C, při níž je dosažene tlaku 2,8 až 5,8 Mľa, který odpovídá tenzi par metanolu.při uvedené teplotě. Dosahuje se 100 konverze p-ch 1 orbenzo~ nitri 1 u při vyšší než 90 selektivitě procesu. Reakce probíhá V nerezovém aułoklávu v uzavřeném systému po několik hodin.Na to je obsah autoklávu po ochlazení na normální teplotu zba~ ven plynných reakčnioh spplodin a suspenzoidní reakční...

Zapojení obvodu pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242140

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kühnl Zbynik, Porazil František, Záruba Jioí, Dostál Jaroslav

MPK: G06F 1/04

Značky: obvodů, výpadku, mikropočítače, řídících, vytváření, zapojení, napětí, signálu

Text:

...možno charakterízovat takto. Záohytný klopný obvod g, je tvořen tranzistory a rezistorma slouží k zschyoení výpadku napájení z kontrolních obvodu na vstupní podpětovó svorce Q spojení. Vybíjecí obvod 2 je tvořen tranzistorov a resistarem s slouží k vybíj ení psmětového kondenzátora i po náběhu napájení. Nabíjecí obvod 2 je tvořen rezístorem s slouží k nabíjení pamětovőho kondenzátora g po náběhu napájení. Pamätový kondenzátor g je tvořon např....

Křemíkový detektor jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242139

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novotný Miloš, Novák Miroslav

MPK: H01L 33/00

Značky: fotonů, jednotlivých, detektor, křemíkový

Text:

...z kysličníku křemíčitéhc a nitridu křemíküwTakto vytvořený detektor je zhruba třikrát rychlejší a podstatné levnější než speciální fptonásobíč a má prakticky neomezenou životnost, charakteristickou pro polovodičové součástky. Vzhledem k velké rychlostí spínání a citlivosti lze dosáhnout lepších experimentálních výsledků než při použití fotonásobičeoPríklad provedení křemíkového detektoru jednotlivých fotonů je schematicky uveden V...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eerník Jioí, Dostál Jaroslav, Vencl Lubomír, Kühnl Zbynik

MPK: C12N 1/14

Značky: průmyslový, mikroorganismu, nový, f-755, druhu, claviceps, purpurea

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Mechanický pohon zhášedla vakuového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242137

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lebduška Jan, Petoíková Milada, Lebduška Josef

MPK: H01H 33/66

Značky: mechanicky, stykače, pohon, zhášedla, vakuového

Text:

...rovnoběžné tyče výkyvných ramen lg. Ve spodní části tŕmenu § je vytvořen závit pro regulační šroub 31. Závěs ll, sloužící k převodu kývavého pohybu ramene lg na přímočarý pohyb pohyblivého vývodu lg zhášedla l,má tvar kotouče, opatřeného na protilehlých stranách opěrným výstupkem gł a válcovým svorníkem lg. Závěs ll, v němž je uchycen otočný čep lg, je pomocí válcového svorníku lg pevně spojen s pohyblivým vývodem lg zhášedla l. Na opěrném...

Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242136

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vleková Kvituše, Hetflejš Jioí, Chlup Vladimír

MPK: B60L 15/38

Značky: pohonů, řízení, elektrickou, brzdou, trakčního, nezávislou, zařízení, stejnosměrného

Text:

...blokové uspořádání řídících obvodů pro řízení pohonu trakčního vozidla s pulsní regulací.Zařízení pro řízení stejnosměrného trakčního pohonu s nezávislou elektrickou brzdou sestává z ovládacích obvodů l s výstupem lg požadované hodnoty, výstupom lgg povelového signálu jízda, výstupom ggg povelového signálu brzda výstupom lgg povelového signálu průjezd mycím boxom, Ovládací obvody l jsou realizovány např. vačkovým kontrolerem,...

Zařízení k dělení anebo děrování polouzavřených tenkostěnných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242135

Dátum: 01.02.1988

Autori: Czaková Marie, Eapka Martin

MPK: B21D 28/34

Značky: polouzavřených, profilů, zařízení, dělení, anebo, děrování, tenkostenných

Text:

...8 o. vodící deskou 6.i Mezi vodící deskou 6 a střižnicí ll. je dálena vodioích A sloupcích E uložena suvně nosné deska 1. Na straně ke střišnici l je nosné deska 2 opatřena pomocí příložky g k nosné desoe 1 letmo upevněným nosníkem ž, jehož průřez odpovídá průřezu dutiny děleného děrovaného profilu. Nosné deska. 2 je pomocí epodníoh distenčníoh ěrbubů ale spodních tlačnýoh pružin 2 uložených mezi nosnou deskou 2 na jedné straně a....

Zařízení pro připevňování vík k nádobám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242134

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kotora Jaroslav

MPK: B65B 7/28

Značky: zařízení, nádobám, připevňování

Text:

...Q v tělesech přítlsčných ramen łi e pňipevněné k nim maticemi 32 (obr. 3) Na svých opačných koncích jsou přítlačná ramena 13 otočně spojene prostřednictvím třmenů 11 s tělesy ovládacích pneumatických válců lä, jejichž písty jsou pevné spojeny a konci ovládacích táhel QQ Opačné konce ovládacích táhel 1 Q jsou pšipevněny otočné k nosiči Q čepy 19,uloženými v konzolách Q, které jsou upraveny na horní straně nosiče Q v blízkosti jeho středu. Ve...

Testovací obvod primární zálohové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242132

Dátum: 01.02.1988

Autor: Klimešová Jitka

MPK: H03L 5/00

Značky: obvod, testovací, primární, baterie, zálohové

Text:

...je připojen na výstupní svorku lg, zatímco tlačítko lg je jedním vývodem připojeno na spojnici mezi omezovacím odporem ll a časovacíkapacitu prodlevy lg, kdežto druhým vývodem je připojeno k nulová svorce gg.Funkci testovacího obvodu primární zálohové baterie lze charakterizovat taktovstupní svorka l je připojena na kladný pől zálohové baterie,jejíž záporný pől je připojen na nulovou svorku gg. Na svorku napájecího napětí lg je připojen kladný...

Zařízení na zviditelňování tisku elektrostatické tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242131

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Jaromír, Kunz Milan

MPK: G03G 15/10

Značky: zařízení, zviditelňování, tiskárny, elektrostatické, tisku

Text:

...tiskárny podle obr. l sestává z nádrže l, vývojnice 3 s jednou nebo více dvojicemí drážek, kde první v každé dvojici je přisávací drážka g a druhá odsávací drážka 23, sušicí lišty j, přímočinného regulátoru podtlaku 1 doplněného signalizátorem mi d nina podtlaku, j a ventílkovou přípojkou § pro kontrolní ma nonetr 2 umístěnýmí v základním rozvodném tělese 5 a z čer~ padla 1. Jednotlivé členy zařízení jsou propojeny přisávací trubkou gł,...

Zařízení pro přesný lineární posuv pomocí šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242129

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bagar Bronislav, Ordáo Jan

MPK: G12B 5/00

Značky: šroubu, přesný, pomocí, posuv, lineární, zařízení

Text:

...chost e minímální tření při zachování malé boční vůle. V případěopotřebování pružiny je její výměna jednoduchá a navíc toto opotřebení dlouhodobým provozem nezpůsobuje zvětšení boční vůle při poeuvu vozíku.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je schematioky znázorněn pohled shora na zařízení, na obr. 2 je boční pohled na zařízení, na obr.3 je pohled ve směru zářezu e na obr. 4 je detail...

Zařízení pro automatické nanášení lapovací pasty na lapovací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 242128

Dátum: 01.02.1988

Autor: Nimeík Stanislav

MPK: B24B 57/02

Značky: zařízení, pasty, automatické, nanášení, lapovací

Text:

...Q, vytlačovat ze zásobníku Ž pastupřívodem Q do prostoru mezi objímkou 1 a lapovacím trnem §. Množství naneaené pasty je dáno seřízením času působení tlakového vzduchu ve směru šipek Q. Tlakový vzduch přiváděný nahoře do ovládacího válce lg ve směru šípky Q drží píst Q s pístniě cemi tak, že rameno ll s objímkou 1 je přitom v poloze 5,která-je kontrolována snímačom spodním lg. Po uplynutí času nastaveného pro nanesení pasty, začne působit...

Zapojení ke změně mezí ladícího napětí při elektronickém přepínání frekvenčních rozsahů u přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242127

Dátum: 01.02.1988

Autori: Wagner Josef, Stibor Boetislav

MPK: H04B 1/18

Značky: přepínání, změne, ladicího, přijímačů, napětí, mezí, rozsahu, frekvenčních, zapojení, elektronickém

Text:

...gtł až gpg a přes bázový odpor 1 až 1 g.na bázi prvního tranzistoru łàł až lgg, přičemž báze druhého tranzistoru gâł až gàg je připojena na spínací svorku Qâł až 93 frekvenčního rozsahu, kde výstup ladícíhp napětí je tvořen druhou společnou svorkou Q a výstupní svorkou g společného bodu prvního 5 až žàp a druhého áàł až k děličového odporu. iMezi společné svorky § a Q je tedy připojen zdroj ladícíhonapětí, jehož velikost od nuly až do...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242126

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eervinka Tomáš, Vyškovská Zdena, Zvoníeek Josef, Maoas Jaroslav, Lát František

MPK: C09K 7/02

Značky: výplach, vrtný

Text:

...nebo v emulzi 0,1 až 1 hmotnostní.Výhodou vrtného výplachu podle vynálezu jsou zvýšené mazací schopnosti při nízká koncentraci kopolymeru a zůstávají uchovány i v přítomnosti minerálních solí. V jílových výplaších podle vynálezu se dostavuje příznivýsyñ§rgický účinek kopolymeru na bentonit a bentonitu na kopolymer. Vrtný výplach podle vynálezu splňuje všechny požadavky kladené na výplach při vysokoobrátkověm maloprůměrovém, zvláště Jádrovém...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: geometrie, orgánů, ustavování, řezné, rozpojovacích, měření, důlních, měřidlo

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Dvoumembránový distributor tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242124

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lukeš Zdenik, Soueek Jaromír

MPK: C12M 1/00

Značky: distributor, dvoumembránový, tekutin

Text:

...124 Obr. č.1 představuje řez dvoumembránovým distributorem tekutín v bočním pohledu, obr. č.2 půdorysný pohled.Dvoumembránový distributor se skládá z přívodního potrubí 1, ktere je na dolním konci opatřeně rozváděoí doskou g 5 výstupními otvory 2, Na rozváděcí desku g jsou z obou stran nasązeny membrány kruhového tvaru Q, Mezi membránami 1 je na jejich obvodě vložen mezikruhový kotouč 5, jehož obvod je radiálněvnastřižen zářezy Q, Zářezy Q...

Tvrdidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242123

Dátum: 01.02.1988

Autor: Vencl Jaroslav

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidlo

Text:

...typy kąpslnýoh epozidovýoh pryskyřio. vytvrzenć hmoty maji smiienou smáčivost vodou, Jsou pružmčii a heuäsvnstöjli než ebdohné hmoty získané vytvrzením samotmými polyaminy.Jmko pelymminů so pro tvrdidlo podle vynálezu používí zejména ąlifatiokýoh polyenpolynminů, Jejich technických smčsi nebo destiląčnioh zbytků, ąlifatiokýoh alfa-ouogs diaminů 8 oyklaniokých polyaminů. Nbjőastłji Jsou to etylendismim, propylondimmim, dietylsntriamin,...

Analogy brasinolidu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242122

Dátum: 01.02.1988

Autori: Soueek Jaromír, Lukeš Zdenik, Vencl Jaroslav

MPK: A01N 43/22

Značky: přípravy, brasinolidu, jejich, způsob, analogy

Text:

...I, 242 122 CCRkdo R je ox nobo NHX, příčoIž X jo H nobo otkyt 3 i až 6 otomy uhtiku. Na př. R nůžo být OCH 3, OH, OCHICHSICHICH 3/2, NHZ,NHCZHS, nncn/H 3/2 nobo uncuzcn/H 3/2. Dále jo přodoöton vynàlozu způsob připravy těchto analogů, jehož podmatou jo, že so nothyloster kýçoliny ął-hydroxy-23, 26-dinor-S-cholonověpřovodo na tosytát vzorce III,ten se v prostředí octanu alkalického kovu nebo pyrídinu převode na áa-hydroxy-3 u,5...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kamenec Jaroslav, Hlavonik Jaroslav, Vítek Olin

MPK: F03C 1/04

Značky: radiálního, rozvaděč, čerpadla, hydromotoru, axiální

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Zařízení pro přivařování nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242120

Dátum: 01.02.1988

Autori: Morávek Petr, Hajie Pavel

MPK: B23K 9/20

Značky: zařízení, přivařování, nátrubků

Text:

...včetně proudového kolektoru, odpadá kabelový žleb a docílená stevebnicovost stroje zvětšuje univerzálnoet zařízení.Zařízení pro přiveřování nátrubků dle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiloženém výkresu.V nátrubku 1, přivařoveném k plášti g je vsunut centrovací trn 2. Poloha centrovaoího trnu 2 je v nátrubku 1 fixováne. etevěcími šrouby 6. V centrovaoím trhu 2 je na. ložiskách 5 otočně uložen rám 3, neaoucí evařovací...

Vysílač s Gunnovou diodou pro testování přenosových tras

Načítavanie...

Číslo patentu: 242119

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hooák Josef, Nedoma Stanislav

MPK: H04B 1/02

Značky: vysílač, testování, gunnovou, diodou, přenosových

Text:

...výstupní clonou g, tvořící rozhraní mezi tímto tělesem rezonátoru g a vedením s atenuátorem § pre »nastavení požadované úrovně signálu, které je napojeno na výstupní anténní systém. Gunnova dioda l je nastavena do polohy, kdy závislost požadovaného frekvenčního zdvihu na změně nąpájecího napětí je lineérní.Dosažené požadované frekvenční nebo amplitudové modulecep lze vysvětlit pomocí Smithova diagramu na obr. 2.Vzhledem ke konečnému činiteli...

Zařízení pro měření kynoucí mohutnosti droždí v těstě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242118

Dátum: 01.02.1988

Autori: Škubal Josef, David Arnošt

MPK: G01N 7/22, A21D 2/08

Značky: mohutnosti, droždí, měření, zařízení, těstě, kynoucí

Text:

...Dále je tento čítač spojen s dekodérem, který je propojen s displejema přepínačem předvolby. Přepínač předvolby je spojen s klopným signalizačním obvodem. P 0 suvné registry, čítač a klopný sígnalizační obvod jsou propojeny k nulovacímu tlačítka.Zařízení pro měření kynoucí mohutnosti droždí v těstě podle vynálezu přináší výhody V tom,že využívá jednoduchého způsobu stanovení proteklého objemu zjíštováním počtu bublin. Protože počet bublín...

Usměrňovač proudícího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242117

Dátum: 01.02.1988

Autor: Tylajka František

MPK: B60H 1/00

Značky: vzduchu, proudícího, usmerňovač

Text:

...vzduchu otočně upevněnď na kulovém čepu pomocí nosných žeber tvořících dorazy výtvarované v těleee ueměrňovače, které je posledním článkem rozvodu vzduchu.Navrhovaným uložením mřížky usměrňovače je umožněno jaké~ koliv tverové řešení i libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kterémkoli aměru nedochází ke zmenšení průtočného průřezu, tedy ani k nežádoucímu zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, tedy ani k...

Způsob přípravy m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242116

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polanský Rudolf, Veeeoa Josef, Novotný Aleš

MPK: C07C 127/19

Značky: m-aminofenylmočoviny, způsob, přípravy

Text:

...ku mfenya lendiaminu 2,1 až 2,8, s výhodou 2,3 až 2,6 kvu jedné.V důsledku přitomnosti solí amonnýoh, kter 6 »pñü 88 uäiő nežádouoi rozklad kyseliny kyanaté, lze snížit množstva přeâ kládané kyseliny chlorovodikové na 2,1 až 2,8, s výhodou na 2,3 až 2,6 molu na l mol m-ienylendiaminu a kyąnatanu ďraslného až na 20 teorie k reakci.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení, jimiž ovšem neni předmět...

Způsob zušlechťování části povrchu drobných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242114

Dátum: 01.02.1988

Autor: Weger Christian

MPK: A44C 27/00

Značky: povrchu, způsob, zušlechťování, drobných, částí, polotovarů

Text:

...utvvřila separační vrstva laku, která by zrušila funkci této vrstvy hmoty.- 2 242 114 Všechny tyto nedostatky odstraňuje způsob zušlechtování části povrchu drobných polotovarů podle vynálezu tím, že se polotovary přechodně upevní na samolepící podložku. nebo se upevní svou nízkotavitelnou vrstvou na podložku, načež se povrohově zušlechtují například pokovují a/nebotlakují a po povrohovém zuälechtění části povrchu se od podložky tddělí nebo,že...

Kladecí člen pro zanášení útku do prošlupu na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242113

Dátum: 01.02.1988

Autori: Botoree Marián, Steszkál Jozef

MPK: D04B 39/06

Značky: stroji, kladecí, útku, zanášení, pletenotkacím, prošlupu, člen

Text:

...kladecího ramena, přičemž v umělé hmotě kladecího ramena je současně uchyceno samostatnékovové vodící očko.Podle dalšího provedení vykazuje kladecí člen horní dřík a vodicí očko, které tvoří jeden kovový díl, jehož242 113 nosná část je zalita v umělé hmotě kladecího ramena, přičemž v téže umělé hmotě kladecího ramena je uchycen samostatný epodní dřík. Toto řešení síce snižuje hmotnost kladecího členu, avšak jeho tvar je po výrobní stránce...

Kryt ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242112

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jeoábek Vladimír, Limpouch Bohuslav, Smola Peter, Vanieek Václav

MPK: A47L 9/00

Značky: ovládacích, prvků, vysavače, prachu

Text:

...spojů.N připojeném výkreeu je naznačen v osovém řezu příklad provedení krytu ovládacích prvků vysavače.V příkladu provedení je znázorněn pracovní panel ł upevněný k plášti vysavače g pomocí šroubů 2. Součástí pracovního panelu je mezi okrasným panelem 2 a klapkou navijáku 4 výstupek 5, v němž je Vytvořeno lůžko Q. Okrasný panel 3 je opatřen na straně klapky 4 klínovým výstupkem łg na odvrácené straně upevňovacím háčkem łł.Klapka 4 je...

Pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242111

Dátum: 01.02.1988

Autor: Doležel Josef

MPK: C02F 3/16

Značky: pohonná, jednotka

Text:

...axiální ložiska.Další podstatou vynálezu je, že horní části nosných matic a vodících šrouhů jsou opatřeny ochrannými kryty uchycenými v nosném rámu.Proti dosud užívaným zařízením dosahuje se podle vynálezu vyšěího účinku v tom, že je konstrukčně jednoduchá, čímž je zaručena jeho vysoká funkční spolehlivost a snadné montáž a demontáž. Další výhodou je, že použitím otočného servopohonu jsou zabezpečovány všechny požadované funkce, tj. nezávislý...

Zážehový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242110

Dátum: 01.02.1988

Autori: Sýkora Stanislav, Maoas Jaroslav

MPK: F01B 31/14, F02D 15/04

Značky: spalovací, motor, zážehový

Text:

...motoru měnitelný. Kanálek může být vybaven zavíracím zaří zením. Při vhodně volených poměrech objemu pomocního prostoru,průřezu a délky kanálku dle výše uvedených závislostí dochází k regulaci změny kompŕesního poměru v závislosti na otáčkach zcela automaticky a motor nemusí být vybaven uzavíracím zařízením ani měněním pomocného prostoru. Omezený průřez kanálku zabraňuje proudění směsi do pomocného prostoru při nejvyšších otáčkach a dostatečná...

Pletená efektní nit v osnovní jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242109

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lapeík Svatopluk, Zvoníeek Josef

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: osnovní, efektní, pletená, vazbě, jednolícní

Text:

...obr. 4 platenou efektní nit s nosným jádrem z jednoduchých a dvojitých oček a s efektem z rozřezaných útkovyćh nití. a totv pohledu při výrobě na pletařském stroji v napnutém stavu. na obr. 5 nit v provedení dle obr. 4 po relaxaoi, na obr. 6 nit v provedení dle obr. 4 při působení mechanické napínací síly, na obr. 7 nosné jádro pletené efektní nitě z jednoduchých a dvojitých oček, s ofektem z kladení pod jehlamí. a to v pohledu po...

Těsnicí profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242108

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kunzl Milan, Koenek František, Klement Karel

MPK: E04B 1/68, F16J 15/10

Značky: těsnicí, profil

Text:

...větší jak 28 MM se vkládají vedle sebe do střední zőny 3 profily průměru 30 mm. Ve svislé spáře do 28 mm se používají 2 profily průměru 30 mm. stávající způsoby jsou velmi pracné náročné na přesnost provedení, kladou velké nároky na množství použité pryže a kotevnich hřebíků.Tyto nevýhody odstranuje do značné míryÍtěsn 1 cí profily podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že má tvar Šipky vytvořené ze dvou kosodélníků se společnpu...