Zverejnene patenty 15.01.1988

Protiprúdový výmenník tepla s nepriamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243800

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nechvátal Jioí, Málek Lubomír

MPK: F28D 15/02

Značky: výmenník, nepriamym, protiprúdový, tepla, chladením

Text:

...podľa vynálezu sa dosiahne podstatné zniženie zastaveného objemu výmenníka oproti doposial známym usporiadaním pri zachovaní prednosti výmenníka, vyhotoveného z tepelných trubíc, ďalej využitím steny skrine ako nosnej konštrukcie sa taktiež znížia materiálové náklady na vytvorenie vzduchovodov. Protiprúdový výmenník podla vynálezu je konštrukčne jednoduchý, nenáročný na obsluhu, údržbu a taktiež jeho zhotovenie a zabezpečenie je málo nákladné...

Zapojenie obvodu jednofázového riadenia tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243799

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Vleek Antonín

MPK: H02M 3/136

Značky: obvodů, riadenia, jednofázového, tyristorov, zapojenie

Text:

...riadenie tyristorov trojfázového stabilizátora jednosmernýob napätí je realizované nasledovnePrvý napájací vstup žili prvého obvodu jednoiázového riadenia tyristorov 1 je pripojený na vstupnú svurku U stabilizátora neptia. Prvý napájací vstup 1531 druhého obvodu jednofázového riadenia tyristorov lil je pripojený na vstupnú svorku V stabilizátora napätie. Prvý napájací vstup 11 tretieho obvodu jednoíáząvého iadenia tyristorov 13 ° je pripojený...

Zariadenie na orientáciu valcovitých súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243798

Dátum: 15.01.1988

Autor: Eesenek Radomír

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/02

Značky: orientáciu, válcovitých, zariadenie, súčiastok

Text:

...pri posune v osovom smere a prakticky sa toto zariadenie už nedá použit. , Vyššie uvedené nevýhody sú z veľkej časti odstránené zariadením na orientáciu valcovitých súčiastok, ktorých pomer dĺžky ku priemeru je menší ako jedna, podľa vynále 4zu, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z dvoch kotúčov upevnených v konštantnej vzdialenosti od seba, ktorá je väčšia ako dĺžka a menšia ako priemer valcovitej súčiastky na hriadeli otočne uloženom...

Zapojenie šírkovo impulzného regulátora otáčok jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243796

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tesaoík František, Ondoej Ladislav, Meninger Milan

MPK: H02P 5/06

Značky: otáčok, impulzného, šírkovo, jednosmerného, motora, regulátora, zapojenie

Text:

...výstupy A, B, C, D sú pripojené na prvé vstupyA 1, A 2 A 3, A 4 štvorbitového binárneho su mátora 3. Druhé vstupy B 1, B 2, B 3, B 4 štvorbitového binárneho sumátora 3 sú pripojené na výstup štvorbitovej informácie o požadovanej rýchlosti. Vstup Co je spojený s úrovňou log 1 obvodu a výstup C 4 je paralelne pripojený na prvý vstup 5 prvého dvojvstupového hradla 4 a na prvý vstup 9 druhého dvojvstupového hradla 6. Druhý vstup 6 prvého...

Asynchrónna montážna linka horizontálna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243795

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stanik Vlastimil, Simon Luboš, Mamula Zdenik, Reeek Jaroslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: linka, horizontálna, asynchrónna, montážna

Text:

...linka horizontálne je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená linka v .axonometrii a na obr. 2 je nakreslený rez priamočiarelío modulu v mieste uloženia asynchrónneho dopravného vozíka.Asynchrónna montážna linka horizontálna, pozostáva z podstavy 1, na ktorej sú uložené priamočiare moduly 2 a na kon 4coch linky Obluková moduly 3. Horná plocha 4 priamočíarych modulov 2 a horná plocha 5 oblúkových modulov 3...

Pohyblivá bezpečnostná clona s plošinou a zábradlím pre automatizované zváračské pracoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: 243794

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barteeek Roman

MPK: F16P 1/06

Značky: pohyblivá, automatizované, plošinou, zváračské, pracoviská, clona, bezpečnostná, zábradlím

Text:

...5 zaisťuje zdvíhanie clony cez reťazové kladky 6 a retaze 7 upevnené v držiaku 8 na clone 1. Poistná spojka 9 chráni pohon a Ostatné mechanizmy pred poškodením. Clona 1 je vybavena po oboch stranach bočným profilom 10 pre odvalovanie odsúvaclch kladiek 11 plošiny 12 zavesenej na dvoch čapoch 13. zábradlie 14 je spojené ťažnými čapmi 15 s plošinou 12 a dvomi tiahlami 16 a vyrovnávacími kladkami 17 je vedené v dvoch lištách 18. Spinače 19...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243793

Dátum: 15.01.1988

Autori: Papal Vladimír, Horák Jan, Slezák Karel, Baumgartl Jioa

MPK: H02G 15/02

Značky: káblová, koncovka, vysokonapäťová

Text:

...podľa vynálezu, a to na obr. 1 je znázornená káblová koncovka rozložená a na obr. 2 je znázornená po nasunutí na žilu kábla. Na obr. 3 je graficky znázornený priebeh axiálnej azložky intenzity elektrického poľa na rozhraní medzi izoláciou kábla a koncovky.Na známym spôsobom upravený koniec žily kábla s priemerom D,~ izolácie žily (obr. la sa nejprv nasunie redukčnú vložka 3,ktorej vnútorný priemer d je o 0,5 až 5 mm menší ako priemer D,...

Zapojenie obvodu číslicovej stabilizácie frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243792

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vurm Vladimír, Vávra Zdenik

MPK: H03L 7/06

Značky: zapojenie, stabilizácie, číslicovej, frekvencie, obvodů

Text:

...príslušnom výstupe Z alebo X objaví impulz, ktorý zopne príslušný prúdový zdroj v obvode prúdových zdrojov 7. Výstup obvodu prúdových zdrojov 7 je pripojený na vstup integračného obvodu E 3. signály Z, X z výstupu vyhodnocovacího obvodu 6 sú zároveň privedené na vstup riadiaceho obvodu 5, ktorý za pred pokladu fs 1 ľs signálom U, resp. Up umožní prechod signálu H cez hradlovací obvod 1 na príslušný vstup čítača 2.Týmto signálom je čítač 2...

Zapojenie číslicového diferenčného člena polohového servosystému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243791

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prchlík Vojtich, Kolman Zdenik

MPK: G05B 11/14

Značky: servosystému, číslicového, polohového, diferenčného, zapojenie, člena

Text:

...pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 3, ktorého výstup je pripojený tak na vstup počítacielío obvodu 4, ako aj na vstup vzorkovacieo obvodu 5 a súčasne aj na prerušovací vstup 13 mikropočítača. Vstup 7 inicializačného signálu je pripojený na nastavovací vstup čítača .Z, ako aj na nastaovovací vstup počítacieho obvodu 4. Výstup vzorkovacieho obvodu 5 je pripojený na prvý číslicový vstup 11 mikropočítača,ktorého druhý číslicový vstup 12 je...

Zariadenie na opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243790

Dátum: 15.01.1988

Autori: Plchot Evžen, Musil Bohumil, Hlavatý Jaroslav, Zeman Jaroslav

MPK: B24B 11/06

Značky: ložísk, kotúčov, guľky, zariadenie, lapovacích, opracovanie, valivých, opěrných

Text:

...a musia sa kotúče demontovať z lapovacieho stroja a znova opracovat dražky. Tým vzniká ďalšia manipulácia kotúčov pri montáži a demontáži na lapovacom stroji a na stroji pre opracovanie drážok.Horeuvedené nedostatky sú odstránené zariadením na súčasné opracovanie lapovacích a operných kotúčov pre guľky valivých ložísk upevnených v otočnej hnacej jednotke na pozdĺžnych ložíach, spojenej s posuvnoujednotkou a po-suvného suportu nožového...

Zapojenie budiaceho obvodu výkonového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243788

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jioí, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: H02M 1/08

Značky: budiaceho, obvodů, výkonového, tranzistora, zapojenie

Text:

...rezistora R 1 je pripojená na kladné napájacie napätie a druhá svorkarezistora R 2 je pripojená na nulový potenciál napájecieho zdroja. Na neinvertujúci vstup 7, je privedený riadiaci signál UR. Výstupy 12, 14 integrovaného zosilňovače sú privedené na házu výkonového tranzistora VT 1. Rezistor R 3 je pripojený prvou svorkou na bázu a druhou svorkou na emitor výkonového tranzistora VT 1. Emitor výkonového tranzistora VT 1 je pripojený na...

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Šeepán Alojz

MPK: H02M 7/537

Značky: striedača, jednofázového, tranzistorového, zapojenie

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Manipulační ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254750

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stolařík Oldřich, Cagaš Jaroslav, Nykl Vítězlav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/08, B22D 41/12...

Značky: plynule, zařízení, ústrojí, lití, kovů, manipulační, mezipánve

Text:

...rovnoměrné rozdělení zatížení do dvou soustředných kolejnic kruhovéjízdní dráhy i značné přetížení v havarijních stavech, které mohou nastat opřením licí pán ve o mezipánev. Dále je zaručeno odsedání pojezdových kol na kruhovou jízdní dráhu i v případě, že v důsledku hrubých místních podmínek, například vlivem ostřiku tekutého kovu nebo jejich tepelným namáháním při různých závadách lití, vykazují určité deformace funkčních ploch,kde toto...

Zapojenie viacfázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243786

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí, Šeepán Alojz

MPK: H02M 7/537, H02M 7/10

Značky: striedača, zapojenie, viacfázového, tranzistorového

Text:

...výkonových tranzistorov. Ku každej tlmivke L 1, L 2 je vytvorené rekuperačné vinutie L 1, L 2. Prvá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená na anódu diody V 13, ktorej katnóda je pripojená jednak na vstupnú svorku 1 striedača a jednak na kladný pol kapacity C 7. Druhá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená jednak na záporný pol kapacity C 7 a jednak na kladný pol kapacity C 8. Prvá svorka druhěho rekuperačného...

Příčné stavěcí ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254749

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/12, B22D 11/10, B22D 41/08...

Značky: lití, kovů, ústrojí, plynule, mezipánve, zařízení, stavěcí, příčné

Text:

...příčníků, a pojezdový vůz je tvořen nosným rámem s pojezdovými koly podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že druhé konce každé dvojice příčníků jsou opatřeny výkyvnými ložisky, v nichž jsou uloženy klikové čepy klikového hřídele, jenž svými ložiskovými čepy je uložen v nosněm rámu pojezdováho vozu a na klikový hřídel je letmo nasazena pohonná jednotka.Výhmłm příčného stavěcího ústrojí podle vynálezu je, že veškeré mechanické...

Způsob přípravy 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254748

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pašťalka Karel, Roma Jan

MPK: C07C 143/66

Značky: přípravy, způsob, 1-amino-8-naftol-3,6-disulfonové, kyseliny

Text:

...je 50 až 98 násady reagováno, přeruší, tím, že se reakční směs rozloží účinkem kyseliny sírové nebo chlorovodíkové o koncentraci 10 až 50 1 hmot., produkt se odfiltruje a 2 filtrátu se izoluje nezreagovaná 1 ~naftylamin-3,6,8-trisulfokyselina.Výhodou postupu dle vynálezu je ta skutečnost, že vznik kyseliny chromotropové je omezen na minimum a nezreagovaná 1-naftylamin-3,6,E-trisulfokyselina se vrací zpět do výroby,čímž vzroste výtěžek...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254747

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dědek Václav, Danda Alexandr, Paleta Oldřich

MPK: C07C 31/38

Značky: hexafluoralkanolů, způsob, výroby

Text:

...rizikem.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob přípravy hexafluoralkanolů obecného vzorcekde R 1 je vodík nebo alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 5, R 2 je alkyl o počtu atomú uhlíku1 až 3, reakcí s alifatickými alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 5 za iniciace ultrafialovým zářením. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve fotochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,5 MPa při teplotách -40 až 120 °C. Při...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-750

Načítavanie...

Číslo patentu: 243785

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Šeepán Alojz, Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, kmeň, mikroorganizmů, f-750, acremonium

Text:

...žiarenia bola 30 cm. Po ožiarení sa misky okamžite preniesli do inkubátora na teplotu 28 °C, kde sporulovali 11 dní. Vysporulované kolónie boli za .aseptických podmienok izolované a prenesené na šikmý agar pôdy NB-II.Ďalší mutagénny zásah chemicky sa robil tak, že k suspenzii o konc. 105-105 konĺdií//ml sa pridal N-nitrozometylbiuret o koncentrácii 0,4 9/0. Mutagén bol v kantakte s kultúrou počas 1 hodiny na trepacom stroji 4 Hz pri teplote...

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Žalský Vítězslav, Honsa Jan, Studený Jaroslav, Švec František, Elbel Jiří

MPK: E01C 9/00

Značky: ochranné, překrytí, letadel, cementobetonové, zkušebního, stanovište, plochy, tryskových

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Hořák pro dvoustupňové spalování práškového uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254745

Dátum: 15.01.1988

Autori: Buršík Miloš, Široký Engelbert, Šmálek Josef, Bém Čeněk, Adámek Vladimír

MPK: F23D 17/00

Značky: uhlí, spalování, dvoustupňové, práškového, horák

Text:

...vodící žebra. Terciární vzduch vstupuje do plemene tryskami v hořákovém ústí a ukončuje dokonalé spalování pevného podílu práškového uhlí před vstupem do spalinového kotle. žebrový vírič způsobuje rotaci sekundárního vzduchu ve spalovacím prostoru prvního stupně a dokonalé promísení s práškovým uhlím, který je sem dopravován primárním vzduchem a jeho pohyb je usměrňován regulační kuželkou srlopatkovým vířičem.Protože 1 terclární vzduch je...

Spôsob zníženia sprievodných prvkov včítane titánu vo ferosilíciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243784

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlica Ivo

MPK: C22C 33/04

Značky: titanu, prvkov, sprievodných, ferosilíciu, zníženia, spôsob, včítane

Text:

...oxidu kremičitého oproti ostatným oxidom je vysoký, vznikajúce troska má vyšší bod tavenia ako roztavené ferosilícium. Rafinácia teda prebieha a musi sa udržiavať pri teplotách, kedy je ferosilícium ešte v roztavenom stave, ale troska, teda produkt rafinácie, vylučuje sa V pevnom stave. Za týchto podmienok je vznikajúce troska schopná viazat aj oxid titánu.Výhodou uvedeného spôsobu rafinácie oproti doterajším je skutočnosť, že sa vo...

Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254744

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dejmek Luboš, Smrž Rudolf, Zoula Václav, Hesoun Dušan, Štrof Jiří, Körner Jaroslav

MPK: C07C 87/60

Značky: přípravy, 2,6-dichlordifenylaminu, způsob

Text:

...(toluen,ethylbenzen, xylen, technický benzín, chlorované alifatické nebo aromatické uhlovodíky apod.).Způsob přípravy 2,6-dichlordifenylaminu podle vynálezu má ve srovnání se známýmí postupy tyto přednosti- získaný produkt je chemicky velmi čistý- výtěžky produktu jsou zřetelně vyšší a jsou velmi stabilní (tj. jsou málo závislé na odchylkách od optimálního režimu reakce)- meziprodukty připravené v jednotlivých synthesníoh stupních jsou...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11- yliden)propylaminu a jeho hydrogenmaleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254743

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Šedivý Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: yliden)propylaminu, hydrogenmaleinátu, přípravy, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzibenzo(b,e)thiepin-11, způsob

Text:

...vzorce IIna čistou látku vzorce I je zcela postačující jednoduchý jednostupňový postup, který spočívá v reduktivní methylaci látky vzorce II formaldehydem a kyselinou mravenčí ve vroucí vodě. Takto získaná base vzorce I se převede neutralizací kyselinou maleinovou na krystalický hydrogenmaleinát, jehož jedinou krystalizací z ethanolu se získá substance tající při 136 waž 138 °C, která podle plynové chromatografie obsahuje...

Způsob přípravy (E)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254742

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: způsob, přípravy, propylamidu, e)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihyd-rodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden

Text:

...kapsou naplněnou ethanolem a pevným kysličníkem uhličitým. Reakce se rychle uvede do chodu a zbývající část roztoku vinylbromidu se přikape tak rychle, aby se reakční teplota udržovala při 58 až 62 OC. Přidávání si vyžádá přibližně 1,5 h a směsse potom vaří 30 min pod zpětným chladičem V lázni o teplotě 65 OC.Po ochlazeni na 40 °C se chladič s pevným kysličnikem uhličitým nahradí normálnim zpětným chladičem a za mícháni se během 1 h...

Tricyklické nenasycené kyseliny a jejich amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254741

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grimová Jaroslava, Polívka Zdeněk, Lichá Irena, Maturová Eva, Protiva Miroslav

MPK: C07C 57/50, C07C 103/133, C07C 103/58...

Značky: amidy, jejich, tricyklické, kyseliny, nenasycené

Text:

...se zředí 350 ml vody a promyje se benzenem. Vodný roztok se potom okyselí 150 ml 15 kyseliny chlorovodíkové a extrahuje se dichlormethanem. Extrakt se vysuší a odpaří. Zbytek se krystaluzuje z 95 ml benzenu. Získá se 22,0 q (78 ) směsi(E)- a (Z)-isomeru žádané kyseliny, t.t. 150 až 170 OC. Dvě další krystalisace z benzenu poskytnou 11,5 q (41 ) konstantně tajícího (E)-isomerů, t.t. 174 až 175 °C.odpařením matečných louhů získaný zbytek...

Ihla na šitie prstencovým prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243782

Dátum: 15.01.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: D05B 85/00

Značky: prstencovým, šitie, prípravkom

Text:

...prišívanie. Na oboch prípravkoch sú označené dve miesta 3, 4, ktoré sú pri šití postupne za sebou v dutine ihly pretiahnuté cez látku a potom umiestnené V gombíkoch.Na obr. 2 je znázornená duta ihla 5 s výčnelkom 7, v dutine 6, ktorej sa časť prípravku preťahuje pri šití cez látku.Na obr. 3 je znázornený špeciálny gombík8 s otvorom 9 a s dražkami 10. Pri prišívaní gombíka sa časť alebo dve časti prípravku- podľa toho, či prípravok má hlavičku...

Způsob přípravy (Z) (cis)-N,N-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)- propylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254740

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 337/12

Značky: přípravy, způsob, propylaminu, cis)-n,n-dimethyl-3-(6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepin-11-yliden

Text:

...a hydrobromiď 3-dimetylaminopropyltrifenylfosfoniumbromidu (Nizozem.pat,přihl. 64/11 861). Z posléze uvedené soli se působením n~butyl 1 ithia ve směsi tetrahydrofuranu a hexanu uvolni 3-dimetylaminopropylidentrifenylfosforan, který reaguje in situ s jmenovaným ketonem. Zpracováním reakční směsi se získá surová base, která se chromatografuje na silikagelu. Tímto způsobem se získá ve výtěžku přibližně 50 t téměř homogenní látka vzorce...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mašek Ján, Doležal Pavel, Waradzin Walter, Pexidr Václav, Mlynár Jaromír, Pašek Josef, Volf Jiří, Uhlár Ján, Mosný Ivan

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: kontinuální, způsob, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, výroby

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Spôsob kontroly tvaru a rozmerov telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 243781

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kugler Vladimír, Koížek Vladimír

MPK: G01B 17/00

Značky: tvaru, telies, spôsob, rozmerov, kontroly

Text:

...odrazenej vlny závisí od tvaru vlnoplôch vlny dopadajúcej a od tvaru odrážajúceho telesa. Velkosť a tvar časového priebehu signálu vytvoreného na prijímacom meníči závisí nielen od časového priebehu budiaceho signálu, ale i od tvaru povrchu prijímacieho meniče a tvaru vlnoplochy vlnynaň dopadajúcej. Keď sa pri kontrole použije taký vysielací menič, ktorý generuje vlnu takého tvaru, že sa po jej odraze od etalónu,t. j. telesa požadovaného...

Dvířka průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254738

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kříž Ivan, Horák Karel

MPK: F27D 1/18

Značky: pecí, průmyslových, dvířka

Text:

...dvířek podle vynálezu je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je řez pohybovým mechanismem dvířek u zavřené pece, na obr. 2 je pohybový mechanismus dvířek ve fázi skončení kolmého odsunu dvířek, na obr. 3 je pohybový mechanismus ve fázi vodorovného odsunu dvířek od pece a na obr. 4 je příčný pohybovým meohanismem z obr. 1.Těleso dvířek l, obr. 1, je na spodní straně opatřeno dvěma shodnými dvojicemi shodných pohybových mechanismů,...

Odsávací systém karuselového žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243780

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fialová Antonie, Klín Ladislav

MPK: D06F 71/34

Značky: odsávací, systém, žehliaceho, karuselového, stroja

Text:

...žehliaci stroj je určený na žehlenie dvojíc polovýrobkov či výrobkov, orientovaných zrkadlovite voči sebe, ako sú napriklad polpredky sák, polohrbaty, obe krokové časti nohavíc a pod. Kusy sa žehlia prítlakom horných tvaroviek vo dvojiciach tak, že kým sa jedna dvojica žehlí,druha sa naklada.Obe horné tvarovky 1, 1 sú uchyiené na hlavici, Spojenej s piestnícami pracovných valcov uložených na ramene stojiny 6 obr. 1. Na každú z oboch...

Absorbér mikrosložky ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 254737

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valach Roman

MPK: G01N 1/22, B01D 53/18

Značky: mikrosložky, absorbér, ovzduší

Text:

...absorpčního roztoku jeho oběma větvemi, což u dříve navrhovaných absorbérü není zajištěno.Absorbér podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Je tvořen hlavou Q, v níž je vytvořena odtoková komora 3. Odtoková komora A s výstupem lg vzduchu je spojena jednak se vzestupnou trubicí Ä a jednak se sestupnou větví, tvořenou regulátorem á výšky hladiny absorpčního roztoku a sestupnou trubicí g. Sestupná větev je opatřena přívody lg a g...

Měnič s řídicím a ochranným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254736

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/00

Značky: obvodem, ochranným, řídicím, měnič

Text:

...oddělovací diody lg je přes druhý pracovní odpor łä spojena s anodou druhé Zenerovy diody gg, 5 prvním vývodem čtvrtého pracovního odporu lg a 5 emitorem tranzistoru lg PNP, jehož kolektor je spojen s prvním vývodem třetího pracovního odporu lg a s ancdou třetí sčítaoí diody ll. Katoda druhé Zenerovy diody 39 je spojena s katodou třetí Zenerovy diody gl, jejíž anoda je spojene s kladným výstupem łgg měniče l a s prvním vývodem třetího...

Způsob čištění sodné soli chromitého 2 : 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254735

Dátum: 15.01.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/48, C09B 45/16

Značky: sodné, čištění, způsob, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, chromitého, kyseliny, komplexu

Text:

...Dalším zahříváním se pak vytváří nová krystalická modifikace barviva ve formě jehliček s proměnlivým obsahem vázané vody.Účinnost navrhovaného způsobu čištění sodné soli chromitého komplexu dokumentuje skutečnost,že v případě, že se jeho technologická příprava provádí v prostředí propylenglykolu, je možno využíti tohoto reakčního prostředí a spojit isolaci soli chromitého komplexu s jeho přečištěním.40 g sodné soli 21 chromitého...

Ochranná plomba výrobkov spotrebnej elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243779

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vilamek Ludvak

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, elektroniky, spotrebnej, výrobkov, ochranná

Text:

...plomby je vytvorený parabolický Výrez, ktorým sa zabezpečuje pružnosť ochrannej plomby, na ktorého obvode sú vytvorené obdĺžnikové výrezy velkosti otvoru vytvoreného V obale chráneného výrobku. Spodná časť ochrannej plomby je určená pre natláčanie do otvoru. Pri natlačení ochrannej plomby spodnou časťou do otvoru vzniká mechanický pevný spoj. Na hornej strane vertikálnej roviny je umiestnená ochrannáznámka. Plomba k ochrane výrobkov...

Způsob stanovení aktivační energie vznícení plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254734

Dátum: 15.01.1988

Autor: Horák Oldřich

MPK: G01N 25/50

Značky: energie, plastů, vznícení, aktivační, stanovení, způsob

Text:

...aparátu, popsaného v ČSN 64 0149. Jelikož teplota vznícení závisí kromě faktorů, popsaných v této normě, i na hmotnosti vzorku, je nutno dobu,potŕebnou ke vznícení, hodnotit při různých navážkách a závislost graficky extrapolovat na nulovou hmotnost. Průsečík extrapolované přímky nebo křivky s osou času udává dobu to, jejíž reciproká hodnota charakterizuje rychlost vznícení. Navážky vzorku se volí v rozsahu obvykle 0,05 až 0,30 g, aby...

Rotačná pec s dávkovačom vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243778

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špeta Zdenik, Vajskebr Jioa

MPK: F27B 7/32

Značky: vsádzky, dávkovačom, rotačná

Text:

...priemer je menší ako priemer plášťa, rotačnej pece a vonkajší priemer je väčší ako priemer plášte, zväčšený o výšku naberacej nádoby.Rotačná pec podľa vynálezu prináša konštrukciu, umožňujúcu vsádzanie surovín bokom, tj. kolmo na pozdlžnu osu rotačnej pece so zaisteným samotesnením týchto surovín. Samotesnenie zamedzuje výron plynu zpracovného priestoru rotačnej pece. Docielilo sa zníženie úletu surovín a energetický prínos z horenia...

Žlabovač pro zhotovení žlabu s proměnnou hloubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254733

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E01C 19/50

Značky: hloubkou, zhotovení, proměnnou, žlabovač, žlabu

Text:

...spád žlabu nesouhlasí se spádem vozovky v podélném směru. V těchto případech je možné provádět mělké žlaby namísto hlubokých žlabů, což představuje značné snížení pracnosti i úsporu materiálu.Příklad provedení žlabovače je nskreslen na obr. 1 v částečném řezu, na obr. 2 v půdorysu a na obr. 3 je pohled na žlabovač zezadu.Zlabovač sestává z nosného rámu l s násypkou 3, ve ktoré jsou uloženy ponorné vibrátory 3, odpružených bočnio 4 a...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243777

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sedláeek Pavel, Helán Radek, Nováeek Rostislav

MPK: A01N 35/10

Značky: výroby, spôsob, 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu

Text:

...s kyselinou mukochlórovou rozpustenou priamo V reakčnom roztoku sa dá uskutočniť v, prítomnosti vzniklých reakčných splodín V roztoku o koncentrácii 3,5-8 hmotn. fenylhydrazĺnuhydrochloridu.Výhodou uvedeného postupu je zníženie objemov strojnotechnologického zariadenia pri priemyselnom využití a v dôsledku toho zníženie investičných nákladov.Do predlohy 800 ml vody sa postupne nadávkovalo za intenzívneho miešania a chladenia 825 ml 32 ...

Mobilní skládací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254732

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E04G 11/32

Značky: skládací, bednění, mobilní

Text:

...Boční stěna je spojená závěsy 25 se sklopnými stěnami ll, 35, které mají výřez pro konzoly ll a jsou zajištěny stavitelnými vzpěrami lg opřenými o boční stěnu 1, přičemž výřez kolem konzoly ll je utěsněn deskou lá V horní částia plechem ll s úkosem a klínem lg, které jsou zajištěny tyčemi lg zasunutými za háky gg.Boční stěna 1 je spojene závěsy gg se střední částí ll čela, která nese dolní lávku gg s dolním zábradlím ll upevněnou pod úrovní...