Zverejnene patenty 01.01.1988

Přeplňovaný dvoudobý spalovací motor, zejména pro letecké modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 241650

Dátum: 01.01.1988

Autor: Gennari Federico

MPK: F02B 75/34, F02B 27/04

Značky: motor, dvoudobý, zejména, přeplňovaný, modely, letecké, spalovací

Text:

...tažné vrtulí, a jejím prodloužením až k odtokové hraně vrtule a upevněním tažné vrtule na klikovém hřídeli tak,že V okamžiku uz avírání výřukového otvoru ve válci horní hranou pístu,list tažné vrtule překrývá ústí výfukové trubky, vyvodí se ve výfuku tlakové vlna, která umožní přeplnění válce směsí vzduchu a paliva, přiváděného do válce ze skříně motoru připouštěcími kanály v celém rozsahu provozních otáček motoru.Příkladné provedení...

Pracovní válec hydraulického ovládacího systému spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241649

Dátum: 01.01.1988

Autor: Haffer Gregor

MPK: F16D 13/75

Značky: systému, ovládacího, pracovní, spojky, válec, hydraulického

Text:

...levé straně válcové dutiny. iv této poloze je odkryt otvor § spojující prostor-proměnného členu 2(neznůuhsno) stoupne tlak v přiváděcím potrubí spojeném s pracovním válcem l přívodním šroubem ll a písty 2 a 3 se posouvaji směrem vpravo ýle obr. 2), přičemž je tlak v proměnném členu 2 po dobu vymezováni pracovní vůle g úměrný odporu vratné pru žiny gg -úsečka AB v diagramu na obr. 5 - a jeho hodnota je nižší než hodnota tlaku potřebného k...

Forma pro výrobu podešví obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241648

Dátum: 01.01.1988

Autori: Maier Martin, Ruprecht Hermann, Sauer Gerhard

MPK: B29C 33/44

Značky: podešví, výrobu, obuvi, forma

Text:

...V případě změny dezénu nášlapové části podešve se velmi jednoduše vymění pouze nášłpová vložka.Příklad provedení formy podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresech, kde značí obr. l celkový půdorys, obr. 2 řez rovinou A-A dle obr. 1 ve zvětšeném mě u v poloze uzavřené formy s prvním víkem a obr. 3 řez rovinou B- dle obr. l ve zvětšeném měřítku v poloze otevřené formy s dalším víkem.Forma sestává ze spodního dílu l (obr.2), v němž...

Vyvrtávací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 241647

Dátum: 01.01.1988

Autor: Maier Martin

MPK: B23B 41/02

Značky: vyvrtávací

Text:

...stroji, kde na loži g je umístěn koník A a nástrojová skříň Q s přívodem řezné kapaliny ve směru šípky, přičemž obrobek 1 je uchycen mezi nástrojovou skříní Ž a přítlačnou skříní Q. Vyvrtávací tyč 1 sestává z tělesa 1 ve tvaru trubky, které je na straně nástroje Q uzavřenc nástrojovým čepem §, který je opatřen na vnější straně napojovacím závitem pro uchycení nástroje Ž. Na upínací straně je těleso 12 uzavřeno koncovým čepem 3,...

Těleso jednostupňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241646

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ruprecht Hermann

MPK: F04D 29/42

Značky: těleso, jednostupňového, čerpadla

Text:

...je vytvořena v přechodovém kusu, který je nerozebíratelně upevněný ve vnitřním prostoru výtlačného hrdla.A Vyšší účinek řešenídle vynálezu spočívá jednak ve zmenšení vnějšího průměru tělesa čerpadla, kterého je dooíleno tím, žedvojitá výtlačná spirála je ukončena přechodovým kusem umístěným.ve vnitřním válcovém prostoru výtlačného hrdla a jednak ve zmenšeném počtu dílců celé konstrukce čerpadla, z čehož vyplýva jednoduchost konstrukčního...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Maier Martin, Filipov Petko Antonov, Mintov Miachail Grigorov, Duschanov Ivan Dimitrov

MPK: F16N 39/06, F01M 11/03

Značky: mazací, soustavy, oleje, čistič

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...

Způsob vytváření podélných dutin v betonových prefabrikátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 241644

Dátum: 01.01.1988

Autori: Paskov Haralampi Naunov, Zvetkov Krum Kostov, Tonev Tontscho Petrov, Petkov Ivan Georgiev

MPK: B28B 7/22

Značky: dutin, vytváření, prefabrikátech, způsob, betonových, podélných

Text:

...ve vyší pořizovací ceně skládaných jader.Nevýhody dosavadního stavu techniky se částečně podařilo odstranit řešením, které je popsáno v če. patentu č. 139 596. Způsob snížení třecí síly při vytahováñí kruhových výbračních jader z betonových prefabrikátů podle čs. patentuč. 139 595 spočíva v tom, že se vibrační jádro volně uloží ve formovacím zařízení. Podle popsaného vynálezu se vibrační jádro, ve kterém je uložen rotor vibrátoru, vloží do...

Těsnění hydrotermické zóny pasových pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241643

Dátum: 01.01.1988

Autori: Brinkmann Hans, Bourget Jean-paul, Pabst Horst

MPK: A21B 3/04

Značky: těsnění, pásových, pekařských, zóny, hydrotermické, pecí

Text:

...zőnou je vyústěn jeden kanál pro vytvoření clony a do částí prostoru nezi pečicí částí pece a hydroternickou zőnou je vyústěn druhý kanál pro vytvoření clony,přičemž obe kanály jsou opetřeny škrticíni ventíly a jsoupropojeny potrubí opetřenýe ventilàtoren s pečící částí peceVyústění kanálů je provedeno štěrbínovýn otvoren.výhoda zařízení podle vynàlezu spočívà v ton, že clona,vytvořená pečnýn prostředím, bráni úniku páry z...

Způsob přípravy a homogenizace polymerních směsí polyvinylchloridu a ternárního kopolymeru akrylonitril-butadien-styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 241642

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ferrero Cesare, Renaud Patrick, Haubold Wolfgang, Corbellini Margherita, Farwick Gerhard, Carbonaro Antonio

MPK: C08L 27/06, C08J 3/20, B01F 3/18...

Značky: kopolymerů, polyvinylchloridu, ternárního, akrylonitril-butadien-styren, polymerních, homogenizace, způsob, směsi, přípravy

Text:

...1-butadien j~styrenovým terpolymerem při použití terpolymeru s velikosti částic větši než 1 mm nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Použitimvýše popsaného postupu připravy, analogického způsobu připravy a homogenizace běžných-polyvinylchloridových směsi, totiž nelze připravit polymerni směs s potřebnou homogenitou. Takto připra vehá směs, vystupujici z plastikačniho zařízení, obsahuje řadunerozpracovaných částic terpolymeru...

Způsob výroby práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241641

Dátum: 01.01.1988

Autori: Schacht Dieter, Vanmarcke Luc Albert, Van Hijfte Willy Prudent, Van Hijfte Willy Henri Prudent, Czeininger Csaba

MPK: B02C 23/06, C08K 3/26

Značky: karbonátových, výroby, způsob, práškových, plniv

Text:

...zastoupení rozměrů částic produktu. U mlýnů, které nejsou pneumaticky vynášonćy jako např. u vibračnich mlýnů neni situace tak složitáą přesto však různé pohyblivost částic s různým nànosem hydrofobizačniho činidla způsobuje značný rozptyl jak v měřené konoentraoi činidla v produktu tak v rozmerové distribuci částic produktu. Popsané nepřiznivé efekty vlivu koncentračniho gradientu hydrofobizačniho nánosu na melivu Jsou pochopitelně...

Práškové plnivo na bázi hydroxidu hořečnatého z přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241640

Dátum: 01.01.1988

Autori: Todd Alec, Gyurkó István, Ross William James, Jamieson William Boffey, Wágner Addás, Moskó Károly

MPK: C08K 3/22, C08K 3/26

Značky: přírodních, horečnatého, hydroxidů, plnivo, bázi, práškové, karbonátů

Text:

...vápenec, dolomit nebo magnezit a jako mleci přisada jsou použity silány, titanoderiváty, vyšší mastné kyseliny nebo jejich směsi. V připravné fázi lze melivo před dávkovánim do mlýna homogenizovat v mixeru s rychlosti aktívni části alespoň l m/e při pohybové době aleepoň 60 Šąalternativou, že homogenizace probihá při režimu se etřednimi rozměry částic doprovodnáho meliva menšími než 4004 m. l ČTeplota ve mlýně se s výhodou udržuje v...

Zařízení pro odběr kapalného a/nebo plynného dusíku z Dewarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 241639

Dátum: 01.01.1988

Autori: Baker Stephen Richard, Lange Peter Michael

MPK: F25D 3/10

Značky: dewarových, nádob, zařízení, dusíku, kapalného, odber, plynného

Text:

...z tvrzené tkaniny připevněna hlavice 3 odbčrového zařízení, vyrobená z tvrzené skelné tkaniny a opatřená tepelně izolačním pláštěm 3 z pěněného polyatyrenu. Do hlavice 3 je vlepena trubka Ž z tvrzeného papíru, kterou je přetlakem plynu nad hladinou vytlačována kapalina z nádoby. Na spodním koncitéto trubky je upevněno topné těleso Q, tvořené cívkou z odpo- 3 241 639 rového drátu, navinutou na tělese vyrobeném z polytetrafluoretylénu,...

Zařízení pro hlasový výstup počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 241638

Dátum: 01.01.1988

Autor: Schleppinghoff Bernhard

MPK: G10L 7/02

Značky: výstup, hlasový, počítače, zařízení

Text:

...číslicově analogového převodníku, jehož analogový výstup je připojen na vstup hlavní dolní propusti, jejíž výstup je připojen na vstup zesilovače s proměnným zesílením, jehož výstup je připojen na vstup koncového zesilovače, přičemž na výstup koncového zesilovače je připojen elektroakustický vysív lač, dále je na datový výstup vyrovnávacího registru počtu vzorků připojen datový vstup registru počtu vzorxů, na jehož datový výstup je připojen...

Pojistka proti nesprávné manipulaci s gama-defektoskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241637

Dátum: 01.01.1988

Autori: Scheef Hans-volker, Herwig Jens

MPK: G21F 5/00

Značky: proti, gama-defektoskopem, pojistka, manipulaci, nesprávné

Text:

...je upravena příruba, v níž je vy vtvořen zářez pro zasunutí aretačního kolíku.Pojístka proti nesprávne menipulaei a game-defektoskopem podle vynálezu znenožňuje otevřeni stíniciho kontejneru gamadefektoskopu, není-li k přípojce rychlospojky pripojene precovní hlavice nebo atínicí hadice. Znemožňuje tak použití nesprávneho pracovního postupu, nevylučujicího možnost ozářenijobsluhy při připojováni rychlospojky a přispívá ke...

Způsob povrchové úpravy ocelových součástí spřádního ústrojí bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241636

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sheridan Artur Lee, Hougen Everett Douglas, Schloemer George Charles, Mahoney George Harold, Bötger Peter, Uchida Takateru, Beckman John Heller, Noguchi Kohji, Kiyota Takao

MPK: C23C 8/36

Značky: oceľových, ústrojí, bezvřetenových, úpravy, způsob, spřádního, součástí, povrchové, dopřádacích, strojů

Text:

...že v zařízení na iontovou nitridaci lze zpracovávat široký sortiment součástí, náklady na tuto technologiijsou daleko nižší a zařízení je dostupné. Technologie iontové nüidaje proti naprašování méně náročná na drsnost povrchu a kvalitu ce čistění povrchu před vlastním procesem. Difuzní charakter vrstvy,vznikající přicbntové nitridaci také způsobuje vynikající adhesi vrstvy, daleko lepší než při neprašování.Pro využití navrhované technologie...

Svářecí zařízení pro vysokofrekvenční přivařování záclonek k autoplachtám

Načítavanie...

Číslo patentu: 241635

Dátum: 01.01.1988

Autori: Körmöczy Péter, Kovács Gábor, Stadler István, Horváth Károly

MPK: B29C 65/04

Značky: záclonek, zařízení, autoplachtám, svářecí, přivařování, vysokofrekvenční

Text:

...na obr. 3 je zařízení se sklopenou horní elektrodou na dolní elektrodu.Svářecí zařízení sestává z horní elektrody l a z dolní elektrody ljłuševněných na nosných těleeech g. Nosné tělesa g obouelektrod a ou spojene pákovým mechanízmem,tvořeným dvojicípák 1, §. V zádní části nosnéhotě 1 eea g spoiní elektrody 1 je umístěna torzní tyč 5, nskteré je uchyceno neváděcí rameno §,na druhém konci opetřené klaďkou lł,pojízdnou ve vodící dráze...

Nástroj na odstraňování otřepů hran průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241634

Dátum: 01.01.1988

Autor: Skopál Judit

MPK: B23B 29/034

Značky: odstraňování, nástroj, otřepů, průchozích, otvorů

Text:

...praeovního úkonu, obr. 2 znázorňuje nástroj při odstraňovaní otřepů z obou hran otvoru v materiálu a obr. 3 představuje tvar nože.Nástroj pro odstraňovaní otřepů hran průchozích otvorů sestává z dříku g s vhodně tvarovanou upínací stopkou g ve štěrbíně vytvořené v ose dříku ł je na čepu 1 otočně uložen nůž i. Nůž 1 má řezné hrany 2 a Q uspořadané ve tvaru písmena L, přičemž tyto hrany Ž, 6 nohou být doplněny další řeznouhrano § pro...

Sklopné sedadlo pro vozidla hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241633

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rákóczi István, Muszbek László

MPK: B60N 1/02

Značky: sklopné, hromadné, vozidla, sedadlo, dopravy

Text:

...sedadlo pro hromadné dopravní prostředky podle vynalezu lze používat dlouhodobě ve zvednutě poloze, přičemž zabírš minimâlní púdorysný prostor, protože opěrâk je v těto poloze přisazen těsně ke kolmě stěně a k němu je přimknut seděk,přičemž anatomioky vhodné tvary obou částí spolu korespondujĺ a tím ještělvíce zmenšují půdorysnou hloubku zvednqtěho sedadla. Ramenasedâku, na nichž je zavěšen opěršk, jsou ve zvednutě poloze přivršcena ke...

Hydraulické manipulační a zvedací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241632

Dátum: 01.01.1988

Autori: Botár Sándor, Lovász Mariann, Hadházy Pál

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulické, zařízení, zvedací, manipulační

Text:

...v nosnen tölese 1. víkem g hydraulického válce Q prochází pístníce lg pístu 1 e je spojena s vnitřním třnenen 11, v něnž jsou na čepu g volně otočně uložený další kladky lg. Kladkaní E a lg je vedeno lano li,jenž je na jedné straně pevně spojene-s nosnýa telesom 1, zatímco druhý konec je opotřen hákem lg. V základním provedení je nosné teleso 1 výsuvně ulozene pomocí valivých eleoentů lg v držůku 11 v pevné častí stroje gg. V alternatívnío...

Způsob odtříslení usní a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241631

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kékesi Krisztina, Ballany John, Székely István, Henderson David

MPK: C14C 3/32

Značky: odtříslení, jejich, způsob, částí, usní

Text:

...plnící pryskyřice a částečně i minerální činícílátky je možno z usní uvolnit za podmínek kdy solné a vodíkové vazby mají malou energií, což je při pH hodnotách mezi8 až 140 Pro alkalizaci je možno použít ty alkalické látky,které dávají dobře rozpustné produkty se syntetickými tříelovinami, často obsahujícími sulfoskupiny. V případě usní obsahují-J cích chrom je možno použít alkálie, poskytující rozpustné chromitanové komplexy....

Zařízení pro kontrolu a přebírání plodin, zejména brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241630

Dátum: 01.01.1988

Autori: Oliver James, Grozinger Karl, Bright Gene Michael

MPK: B65G 17/06

Značky: přebírání, brambor, plodin, zařízení, zejména, kontrolu

Text:

...gg, v konkretnín případě však dvě ą strmě sestupně části gg a dvě pozvolně vzestupně částí gg. V ístě přechodu strmě vzestupně části lg tvarové kluzně podložky 5 do pozvolné vzestupně částí gg a rovněž tak v místě přechodu pozvolně vzestupně částí lg do následující strmě sestupně částí gg tvarově kluzné podložky 5 jsou postranní pásnice 3 vedený přes přídavná vodící kola §. Ve své dolní větví je oběžný pás o gg s výhodou veden v krycím...

Lanový zachycovač pro pohyblivou pracovní plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241629

Dátum: 01.01.1988

Autor: Narayanaswami Subramaniyan

MPK: B61B 12/06

Značky: pracovní, pohyblivou, zachycovač, plošinu, lanový

Text:

...po jeho uvedení V činnost, přičemž sxladbou a predpětím taliřových pružin je možno nastavit velikost tohoto prokluzu. Tím lze zamezit nežádoucim prudkým rázům, vzniklým při náhlém zabrzdění zachycovače.j 3 241 029 Konstrukce lanového zachycovače podle vynálezu umožňuje jeho pou žití jak pro šikmý pojezd např. pracovní plošiny s vedením po kotevním lanu, tak pro svislý pojezd bez vedení. Samostatné zachycovací la no může být upevněno na vrcholu...

Zapojení obvodu pro řízení měřicí ústředny procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241628

Dátum: 01.01.1988

Autor: Richardson Kennetr

MPK: H04L 13/00

Značky: procesorem, obvodů, měřicí, řízení, zapojení, ústředny

Text:

...paměti g tvoří současně řídící vstup gl zapojení pro připojení na neznázorněný procesor. Výstup Qlł zdroje l hodinových impulsů je připojen na hodinový vstup gł čítače Q, na hodinový vstup gg obvodu Ž hlášení připravenosti, na hodinový vstup 1 obvodu 1 kontroly platnosti výstupních dat a na hodinový vstup §g obvoduêóožadavku vstupních dat Synchronizační výstup Qâł čítače Q je připojen na nastavovací vstup čítače ,-na synchronizační...

Zařízení na odpařování kapaliny a následné prohřívání par

Načítavanie...

Číslo patentu: 241627

Dátum: 01.01.1988

Autori: Frerichs Udo, Rach Heinz-dieter

MPK: F28F 1/00

Značky: kapaliny, odpařování, zařízení, následné, prohřívání

Text:

...části, které proteká jádrem a prostorem vně trubkoveho svazku. Přehřívací část trubkového vinutého svazku je opatřena košilí, která je těs ne spojena s pláštěm, zabraňující toku par mimo trubkový vie Ínutý svazek. Část odpařovaci je opatřena košilí, přičemž mezi košilí a pláštěm je vytvořena mezera, a umožňuje tak cirn kulaci kapaliny mezi košílí a pláštěm aparátu.výhodou zařízení podle vynálezu je možnost zajištění optimálních...

Zařízení pro ovládání zdrojové sítě nízkého napětí a ventilačního systému trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241626

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mauk Gerhard, Tétényi Péter

MPK: H02J 7/14

Značky: ovládání, zdrojové, trakčního, vozidla, sítě, zařízení, ventilačního, systému, nízkého, napětí

Text:

...druhý odpor 52 a akční člen lg připojen ke kolektcru druhého tranzistoru E . Prvá oddělovací dioda Ql je zapojena mezi kolektor prvého tranzistoru 11 a bázi druhého tranzistoru 12. Emitory prvého a druhého tranzietoru 11,12, jsou připojeny přes třetí odpor 3 k minus pćlu 5 trakční baterie Q. Výstup 3 proudověho bočníku Q je přes prvý zesilovač 8 a druhou oddělovací diodu Q 2 připojen na bázi druhého tran241 525 žietoru v , ke ktoré je též...

Selektivní číslicový kmitočtový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241625

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hegedüs Béla, Pallagi Katalin, Szabadkai István

MPK: G01R 19/12

Značky: selektivní, analyzátor, číslicový, kmitočtový

Text:

...Ag a zároveň ke kompenzačnímu vstupu lg kcmparátoru l. Na obr. 2. 241 625 je znázorněno uspořádání, v němž je výstup invertoru 29 připojen ke srovnávacímu vstupu 55 kompenzačního frekvenčního modulátoru gg a současně ke kompenzačnímu vstupu gg komparátoru ł. zapojení se- lektivního číslicového kmitočtového analyzátoru sestává z aktivního frekvenčního modulátoru gł, jehož měrný vstup 3 je spojen se vstupní svorkou gł a současně s aktivním...

Způsob enzymatické hydrolýzy sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241624

Dátum: 01.01.1988

Autori: Matuz Judit, Szporny László, Domány György

MPK: C12P 19/02

Značky: hydrolýzy, enzymatické, způsob, sacharózy

Text:

...a plazmolyzovány, zvýšená teplota inaktivuje většinu jiných enzymů, zvláště proteáz, které by invertázu postupně degradovaly a uvolňovaly ji z vazby na.zbytkyvbu-V něk Zähřevkvaainek je nutno provádět v přitomnoati sub stratu. Při 75 °C došlo po 15 min. k úplně ínaktivaci ínvertézy u kvasínek suapendovaných ve vodě, k čáetečné inaktivaci u kvasinek auspendovaných v 1 d roztoku sacharőzy, ale kvasinky rozmichané se stejnou váhou...

Slitina pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241623

Dátum: 01.01.1988

Autor: Harsányi Kálmán

MPK: C22C 29/00

Značky: nástrojů, slitina, diamantových, výrobu

Text:

...titanu, chromu,venedu, tantalu a 35 až 60 hmot, niklu, 0,1 až 10 hmot, cínu,0,1 až 5 hmot, zinku e 0,1 až 5 hmot, hliníku, Hlavní předností nově navrženć elitinv je snížení spěkací teploty na teplotu 950 ąŠ 1050 °C, která umožňuje použití pro výrobu výše uvedených nástrojů kromě přírodních diamantů i sntetických diaontů, které jsou jinak velmi citlivé na výši spákecí teploty, jnále pak je snížon na minimum opal a grofitizaoe diamsntů e J do...

Ukazatel stavu polohy elektrických spínacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241622

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ezer Elemér

MPK: H01H 9/16

Značky: ukazatel, stavu, přístrojů, spínacích, polohy, elektrických

Text:

...šroubovici g o obdélníkoě vám průřezu, tvořící dráhu pro vodicí čep §. Ve spodní části vnitřní vložky Q je vytvořeno po celém obvodě obdélníkové vyhrání §, do něhož je s vůlí vložen dvojdílný segment lg, určený k jejímu vedení. Segment lg je pomocí čtyř zapuštěnýchušroubů pevně epojen s nosným pouzdrem l. V nejspodnější části vnitřní vložky g jsou vytvořeny dva kruhové otvory lg, do nichž zasahují oba konce unášeče 3, pevné spojeného s...

Vakuový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241621

Dátum: 01.01.1988

Autori: Wollard Franf Xavier, Davi Horace

MPK: H01H 33/66

Značky: vypinač, vakuový

Text:

...stěne keremickěho válce tvoříci eoučást vakuového obalu vypínače je tvedsována. do systému souosých drážek, jejichž hloubka je větší než 30 i tlouštky stěny válce e. šířka je menší než 5 x celkové výšky válce.Přiklad provedení vakuového vypínače s využitím vynálezu znázor~ ňuje výkres, kde l značí keramický váleo s drážknmi podle vynálezu. zdrojem kovových per jsou. místa. A ležígí ne. obvodu kontaktů g v místě jejich styku. Trejektorie...

Zařízení pro snížení kontaminace kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241620

Dátum: 01.01.1988

Autori: Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges

MPK: H01F 27/14

Značky: snížení, zařízení, kapalin, kontaminace

Text:

...hydraulického uzávěru. Teplota polštáře v horní části hermetické komory a případné.výměna chráněné kapaliny je přitom zaručována především přímým spo jením horní části zmíněně komory pomocí separačního kanálu s hlavní nádrží.Výhodou zařízení pro snížení kontaminace kapalin podle vynálezu je zejména skutečnost, že působí vůči toku kontaminantů jako tepelně hydraulická dioda, která účinně zabraňuje toku kontaminantů z vnějšího prostředí do...

Způsob likvidace kalů vznikajících při procesu čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241619

Dátum: 01.01.1988

Autori: Biziere Kathleen, Davi Horace, Wermuth Camille Georges

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadních, kalů, způsob, likvidace, vznikajících, čištění, procesu

Text:

...organických láteka nedochází k uvolňování methanu apočívají další výhody navrženého postupu v tom, že je nenáročný na spotřebu energií, lze jej realim zovat s minimálními nároky na investiční náklady ve stávajícím zařízení.Způsob aplikace popisovaného postupu vyplyne z následujících příkladů.Do každé ze dvou pětilitrových nádob A, B bylo odměřeno 2 500 ml vody z hydraulické dopravy pevných odpadů ze spalování a zplynování fosilních paliv,...

Zapojení řadiče impulsů pro krokový motorek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241618

Dátum: 01.01.1988

Autori: Damján János, Tömördi Elemér, Vecsey István

MPK: H02P 8/00

Značky: řadiče, zapojení, impulsů, motorek, krokový

Text:

...městské hromadné dopravy» Spojení převodníku binárního kődu na kőd jedna z deseti3 4 241 513 spolu s diodovým logickým obvodem a spínacími tranzistory zabezpečuje pevný sled spínání jednotlivých rází čtyřtaktního krokového motorku pro jediný směr otáčení. Zapojení je obvodově jednoduché s s ohledem na minimalizaciPříklsd zapojení je znázorněn v blokovém schematu na připoj eném výkrese.Převodník g binárního kcĺdu na. kőd jedne. z deseti...

Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241617

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pelyva Jenö, Söptei Csaba, Sebök Dezsö

MPK: G05B 13/02

Značky: elastomerů, optimalizaci, termosetů, kontrolu, termoplastů, procesu, zařízení, tváření

Text:

...materiálů. Jako polymerní materiály byly použitý různé typy polyclefinů, 3 241 817 polystyrenové materiály, melaminoformaldehydové pryskyřice, epo-.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení, znázorňujícím schéma jednotlivých.konstrukčních částí zařízení, včetně jejich vzájemných zapojení.Zařízení pro optimalizaci a kontrolu procesů tváření termoplastů,termosetů a elaetomerů se...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: termoplastů, termosetů, elastomerů, tváření, způsob, kontroly, procesu, optimalizace

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Zařízení pro snímání objemu materiálu přepravovaného na dopravním pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241615

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bakucz Miklós, Hornyák József

MPK: G01F 1/66

Značky: snímání, pásu, přepravovaného, dopravním, zařízení, materiálů, objemu

Text:

...bloku g. Výstup druhého bloku 11 ultrazvukového vysíleče a příjímače a každého následujícího bloku ultrazvukováho vysílače a příjímače je napojen na druhý, případně následujícívměříoí vstup vyhodnocovacího bloku g, Na synchronizační vstup vyhodnocovacího bloku g je napojen výstup bloku 1 synchronizace, který je s výhodou tvořen snímačom dráhy pásu. Na kompenzační výstup vyhodnocovacího bloku g je napojen vstup bloku 1 i kompenzaoe změny...

Zařízení pro ovládání průchodnosti dopravních cest křížového skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241614

Dátum: 01.01.1988

Autori: Gless Richard Douglas, Hamanaka Ernest Seiichi

MPK: B65G 11/20

Značky: skluzu, křížového, dopravních, průchodnosti, zařízení, ovládání

Text:

...klasického vloženého přestavbového mezikusu křížového žlebu, který úhlovým natáčením do dvou krajních poloh ueměrňuje tok materiálu jednou do pravé a podruhé do levé dopravní větve. snahy o přehrazování toku překážkou, například vhodně tvarovaným plechem, vkládaným obsluhou do proudu materiálu v místě žádané změny eměru nejsou úepěšné, protože tlak hmoty koksu je značný a vkládání a vyjímání regulačního plechu je neobyčejně obtížné a...

Sorpční prostředek pro zachycování organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241613

Dátum: 01.01.1988

Autori: Robbins Jeffrey Dean, Thomson David Summers, Broadhurst Michael David, Jones Geraint

MPK: B01D 15/08

Značky: látek, organických, prostředek, zachycování, sorpční

Text:

...další neuvedené složky. ľředstavuje-li tedy u sorpčního prostředku podle příkladu 1 zpevněná netkané textílie 60 g.m , tj. 24 ,241 313 práškový ezpandovaný perlit s hydrorobizovaným povrchem13 g.m 2, tj. 5,2 , práškové aktivní uhlí 112 g.m 72, tj. 44,8 a polyakrylátově pojivo 56 g.mŤ 2, tj. 22,4 , pak musí být podíl akrylátověho polyelektrolytu 3,6 , tj. 9 g.m§ 2, aby celková plošné hmotnost sorpčního prostředku byla 250 g.mŤ 2.1,7 dtex a...

Vláknité plnivo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241612

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sántha Judit, Töreki Mária, Arnould Jean-claude, Evans John Raymond, Vilimi László

MPK: C08J 5/06, B43K 8/02, C08J 5/10...

Značky: kompozice, pryskyřic, tvrditelné, plnivo, vláknité, syntetických, bázi

Text:

...jehož předmětem je vláknité plnívo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických.pryskyříc, tvořené syntetíckými vlákny o délce-0,02 až 5 mm a hodnotě tex 0,15až 1. Podstata vynálezu spočívá V tom, že jednotlivá vlák na obsahují na povrchu zbytky vytvrzené epoxidové nebo ne nasycené polyesterové pryskyřice. Jako plnivo tohoto typujsou vhodná zejména vlákna odpadající při mechanickém obrábění epoxidovými nebo nenasycenými...

Způsob stavby výškových budov s výztužnými nosnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241611

Dátum: 01.01.1988

Autor: Ollári Edit

MPK: E04B 1/34

Značky: nosnými, způsob, vertikálními, budov, stavby, konstrukcemi, výztužnými, výškových

Text:

...výškových budov podle vynálezu je jako příklad schematickyupostupově znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 znázorňuje nosné jádro budovy ze železobetonu, spojené se základem, obr. 2 znázorňuje nosné jádro budovyíną svém horním konci opatřené tuhým kovovým roštem s odnímatelnými prutynebo lány pro přenášení tahových zatížení, obr. 3 znázorňuje na.víc zavěšení kovových trub sloupů skeletu na tuhém kovovém roš tu, obr. 4 znázorňuje...