Archív za 1988 rok

Injektorový podávač sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 245350

Dátum: 15.12.1988

Autor: Lonardi Emile

MPK: B65G 53/38, B65G 53/16

Značky: podávač, injektorový, hmot, sypkých

Text:

...obr. 3 detailný rez v mieste A z obr. 1.lnjektorový podávač pozostáva z injektoro-vej komory 1, do ktorej je zaústená hlav 4ná vzduchová tryska 2. Táto je opatrená axialne orientovaným vzduchovým otvorom 3,napojeným na prívod 4 tlakového vzduchu. lnjektorová komora 1 je usporiadané v hornej strednej časti, V danom prípade v oteruvzdornom výmennom puzdre nadstavca 5 kotúčového telesa 6. Kotúčové teleso 6 má vnútri centrálnu kužeľovü...

Tlakový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245349

Dátum: 15.12.1988

Autori: Lonardi Emile, Legille Edouard

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, tlakový

Text:

...obvodov-ou drážkou oddelená od tlmiacej časti valcového čapu,ktorej priemer je menší ako priemer tesniacej časti.Výhodou tlakového ventila je, že má pri malých zástavbových rozmeroch velký prietok v relácii k tlakovému spádu. Nespornou výhodou je tiež zjednodušenie jeho výroby pri dosahovaní potrebnej presnosti.Na pripojen-om výkrese je znázornený príklad prevedenia tlakvovéhro ventila podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez...

Brzda závesných mobilných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245348

Dátum: 15.12.1988

Autori: Colosio Cesare, Legille Edouard

MPK: E21F 13/00, B61H 7/12

Značky: brzda, mobilných, závěsných, zariadení

Text:

...sebe dvojitými okami smerujúcimi do stredu a obopínajücimí pružinu nasunutú na brzdu-om valci,pričom v dvojitých okách upevnené páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujú jej obrys V pozdĺžnej osi.Nový účinok brzdy podľa vynálezu je najmä v skrátení rozmeru v ose valca a pre 4sunutí pák z kritického miesta .a tým rozšírenie možnosti využitia v prevádzke v stiesnených banských podmienkach. Výhodou je tiež, že brzda sa stala...

Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245347

Dátum: 15.12.1988

Autori: Eberle Jürg, Urech Pierre, Staub Theodor

MPK: C07D 251/00

Značky: zmesný, syntézy, rozpúšťadlový, systém, organické

Text:

...pár, čo spôsobuje nebezpečie tvorby výbušných zmesí.I keď je chlórbenzén relatívne dobre dostupný a nie velmi drahý, je ho možné nahradiť. je to potrebné hlavne V prípadoch,ked sú dodávatelske ťažkosti a má to význam aj z cenového hladiska.Zmesný rozpúštadlový system pre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 C pozostáva z halogénovaných uhľovodíkov nasýtených alebo .nenasýtených s počtom uhlíkov V molekule až 4 so špecifickou...

Hydromechanický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 245346

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ruess Wilhelm

MPK: G01F 23/00, G01F 19/00

Značky: hydromechanický, naplnenosti, nádob, vyprázdnenosti, uzavretých, indikátor

Text:

...je zachytené aj dolná kotva 22 ťahadla 11. Do vodiaceho otvoru 23 v hornej časti 19 náporového valca 9 je suvne vložený dolný looniec vodiacej rúrky 24 tahadla 11. jej horný koniec je upevnený V hornej zátke 5, a to tak, že je naň natiahnutý o krúžok 25,ktorý je závitov-ým nadstavcom 26 pritláčaný k vonkajšej ploche vodiacej rúrky 24. Takto je vodiace rúrka 24 v hornej zátke 5 zároveň upevnené aj utesnená. Valcová tl-ačná pružina 12 je...

Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ogura Tsuneo, Ancillotti Francesco, Notari Bruno, Forlani Orfeo

MPK: C21D 9/56, F27B 9/30

Značky: chromniklovej, úpravy, tepelno-chemickej, zliatiny, transportných, pecných, hliníka, obsahom, žiarupevnej, povrchu, valcov, spôsob

Text:

...ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými...

Vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245344

Dátum: 15.12.1988

Autor: Knobel Robert

MPK: G06F 3/00

Značky: výstupná, vstupno, riadiacich, jednotka, počítačových, systémov

Text:

...nadradenému systému cez sériový kanál, ktorý je súčasiłou týchto systémov.V ďalšom je popísaná vstupno výstupné jednotka a jej činnost podľa blokovej schémy na výkrese.Mikropočítač 1 je pripojený zbernicou 2k pamäti 3 a sériovo paralelnému prevodníku 4, ktorého sériový kanál 15 je pripojený k prevodníku úrovne 5 a obojsmernej sériovej linke 6 a jeho prerušovací kanal 13 je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu 7, ktorého výstup...

Spôsob prípravy p-difenol oxidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245343

Dátum: 15.12.1988

Autori: Neri Armando, Patrascu Ionel-victor

MPK: C12N 9/02

Značky: p-difenol, spôsob, oxidázy, přípravy

Text:

...horeuvedenom zložení huba Fomes fomentarus uvoľňuje ako jedinú enzýmaticky aktívnu bielkov-inu predmetný enzým do extracelulárneho prostredia.Drevokazná huba Fomes fomentarus Linno ex Fries Kiokx kmeň 191 ul-ožený v Zbierke kultúr drevokazných húb Štátneho dre 4várskeho výskumného ústavu v Bratislave sa kultlvovala V desiatich Erlenmayerových bankách objem 2 1, obsahujúcich 400 mi kultivačnej pôdy zloženej z 10 g D-glukózy,1 g kazeínu, 0,5 g...

Rotačná vytvrdzovacia pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 245342

Dátum: 15.12.1988

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: F27B 7/10

Značky: vytvrdzovacia, rotačná

Text:

...kovovým plášťom 2, n.a ktorom sú rozmiestnené tri vodiace obruče 3, jedna ozubená obruč 4 .a sady elektrických trolejových obručí 5. Vodiace obruče 3 sú uložené na voľne otočných valčekoch 6, ktoré sú súčasť-ou podstavca 7. Otočné valčeky 6 sú na podstavci 7 rozmiestnené v podobe valčekového lôžka pre otočný buben 1. Tento je uložený súosovo s izolačným plášťom 8, ktorý sa, na rozdiel od kovového plášťa 2, neotáča a je upevnený na...

Zakladač nezapuzdrených diód do nakladacích rámikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245341

Dátum: 15.12.1988

Autor: Vacanti Eugene

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/84

Značky: rámikov, diód, nezapuzdrených, nakládacích, zakladač

Text:

...rámik.zakladač 1 I podľa vynálezu pozostáva z hrebeňového zásobníka 1, z ktorého sa volným pádom diody 3 zasunú do zásobníka 2 zakladače 11. Zásobník 2 je rozdelený na dve časti, aby neprepadla dióda 3 kolmo, resp. šikmo na smer otáčania valcověho dávkovača 6 diód 3. Dioda 3 padá do upokojovaría 16, 4odkial prepadá priam-0 do valcovéhvo dávkovača 6. Vybranie pre diódy 3 je riešené s ohľadom na mierne p-okryvenie diody 3. Pootočením valcověho...

Plášť pre osobné antomobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245340

Dátum: 15.12.1988

Autori: Réczey István, Bornemissza Edde, Palócz László, Korda Rudolf, Kubó Sándor, Szölösi Katalin Kovács

MPK: B60C 11/04

Značky: plášť, osobné, antomobily

Text:

...pravidelne po obvode bloko-vými figúrami ll v tvare nepravidelného viacuholnika. Medzi strednou o-bvodovou drážkou 2 a dvoma priamymi pozdĺžnymi obvodovými drážkami 3 sú umiestnené bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú od seba oddelené šikmýmí priamými drážkami 5,li a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi.Následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky B. Bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené...

Spôsob prípravy kvasničnej biomasy z 1, 6-anhydro-.beta. -D.,glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245339

Dátum: 15.12.1988

Autori: Johansson Evert Martin, Héczei István, Agócs Árpád, Gaspár László, Salamon Zoltán

MPK: C12N 1/16

Značky: d.,glukopyranózy, 6-anhydro-.beta, biomasy, kvasničnej, přípravy, spôsob

Text:

...alebo CCY 76-1-1 alebo CCY 103 a kultivácia sa robí pri teplote 25 až 28 ic za premiešavania po dobu 2 až 7 dni.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z levoglukozánu ako jediného zdroja uhlíka a energie s .použitím kmeňov kvasinkovitého mikroorganizmu Aureobasidium pullulans je, že sa takto využíva substrát vznikajúci z celulózového odpadu. Ďalšou Vyhodou je, že Aureobasidium pullula-ns má také morfvogenetické a...

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: kĺbová, spojka, polohy, prístrojov, lamelová, nastavovanie

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Vŕtacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 245337

Dátum: 15.12.1988

Autori: Fejes János, Robin Jean, Németh László

MPK: E21B 17/00

Značky: vŕtacia

Text:

...tyč podľa vynálezu výhodne medzi valc-ovým tvarom a vonkajším nerovnnoriamenným lichobežnikovým kužeľovým závitom vytvorený zaoblený zápich.Podľa ďalšieho výhodněho prevedenia sú vnútorný a vonkajší nerovnoramenný liohobežníkový kužeľový závit fosfátovane. Pod-obného pretiahnutého valcového tvaru je vrtacia tyč z jedného kusa, avšak je vybavená iným vonkajším a vnútorným závitom,iným štvorhranom .a iným usporiadaním vnútornej časti a taktiež...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: ústřední, telefónnej, zapojenie, zaťaženia, rozdeľovanie, dynamické, tranzitnej, prevádzkového

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Čerpadlové zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245335

Dátum: 15.12.1988

Autori: Telfer Stewart Bryson, Knott Peter, Zervas George, Ladányi László, Király Sándor

MPK: C02F 3/16

Značky: čerpadlové, kvapalín, prevzdušňovanie, zariadenie

Text:

...vody, vhodné najmä pre prevzdušňovanie odpadovej vody V aktivačných nádržiach, pozostávajúca z čerpadla s diagonalnym obežným kolesom s kanálovým rozvádzačom, 2 až 8 dýz, nasávacích komôr s prívodom vzduchu a z výstupných difúzorov podľa vynálezu.Podstata v-ynalezu spočíva V tom, že dýzy,nasávacie komory a výstupné difúzory sú priamo pripojené na axláine otvory kanálového rozvádzača, pričom celé čerpadlové zariadenie nesie ntosná rúra, v...

Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245334

Dátum: 15.12.1988

Autori: Gass Karl, Schurter Rolf, Le Kong Hung, Töpfl Werner, Georgiev Ivan Nikolov, Pissiotas Georg, Radulov Peter Todorov, Meyer Willy, Atanassov Atanas Kolev, Murbach Erwin

MPK: C07C 69/54, C07C 57/04

Značky: spôsob, výrobe, zmesí, polymerizácie, inhibície, metylmetakrylátu, reakčnej

Text:

...zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI...

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Decroix Jean-claude, Aubigny Enartois, Bully Les Mines, Mitkov Atanas Leshkov, Schedwin Sven-erik

MPK: C08K 5/01, C08L 9/06, C07C 7/10...

Značky: výroby, vysokým, obsahom, gumárenské, spôsob, účely, oleja, aromátov

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245332

Dátum: 15.12.1988

Autori: Le Brasseur Genevieve, Fehér Ödön, Tommis Norman, Tihanyi Endre, Machon Jean-pierre

MPK: C08L 9/06

Značky: zmesí, kaučukové

Text:

...skupin v urýchlení vulktanízácie, teda v systéme pôsobí ako samotný urýchľovač TMTD. To umožňuje znižiť spotrebu bežných urýchlovačov. zvlášť TMTD, alebo ich využít v kombinácii s inýIIĺ urýchlovačmi, predovšetkým sulfénamidového typu. Oligomérny polystyrén pôsobí v procese spracovania kaučukovej zmesi iba ako dočasné zmäkčovadlo, priaznivo ovplvňuje niektoré fyzikálne-mechanické vlast 4nosti plnených i neplnených vulkanizátov,pretože vo...

Farebníkový aparát s bodovým podávaním farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245331

Dátum: 15.12.1988

Autor: Sineger Eleonora

MPK: B41F 31/14

Značky: farebníkový, podávaním, bodovým, farby, aparát

Text:

...automaticky. Odstraňuje sa efekt farboveho reliéfď na navalovaconí valci.Na pripojenom výkrese je znázornená principiálne schéma tarebnikového aparáta s bodovým podávaním farby.Farba sa vyvádza z farebnice 1 farebníkovým valcom 2, ktorý je potiahnutý tenkým, kalibnovaným, pružnoelastickým poťahom. Farebníkový valec 2 musí zodpovedaťprísnym požiadavkám geometrickej formy a drsnosti povrchu.Hrúbka farbového slo-ja sa automaticky reguluje...

Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245330

Dátum: 15.12.1988

Autori: Gál Melinda, Andrási Ferenc

MPK: G01N 27/00

Značky: najmä, krytý, meracích, uzatvárací, zámok

Text:

...resp. trvalým spojením hrotu s doskou plošného spoja elektroniky sondy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, podľa vynálezu, ktorý umožňuje spojenie dvojdielneho krytu a súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že uzatvárací zámok pozostáva z tvar-ovo zhodných výstupkov a uzamykacieho kolika, pričom najmenej dvoma výstupkami je opatrená vnútorná časť vrch...

Aviváž pre syntetické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 245329

Dátum: 15.12.1988

Autori: Skoczylas Adam, Fokter Karl, Aignesberger Alois, Cichocki Antoni, Plank Johann

MPK: D06M 15/327, D06M 13/10

Značky: syntetické, vlákna, aviváž

Text:

...jednotlivých kapilár v stuhe vlákna. Pre tento účel bola vyvinutá taká kombinácia zložiek, ktorá zabezpečuje všetky tieto vlastnosti na požadovanej úrovni.Predmetom vynálezu je aviváž pre syntetické vlákna na báze minerálneho voleja, polyetylénglykolu a emulgačného systému známeho pod obchodným označením Slovasol PD, vyznačená tým, že jej zložky sú 5 až 25 hmot. dielov minerálneho oleja s kinematick-ou viskozitou pri 20 °C 30 až 60...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245328

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Klaus

MPK: B41F 31/14

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...tlačovej formy. Zabezpečuje sa vysoká citlivosť farebnika k zmenám v systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja. Na stabilizáciu práce farebníka, po prevedených zmenách V systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja, je potrebný minimálny čas. Odstra 4ňuje sa nežiadúci efekt farboveho reliéfu na navaľovacích valcoch. Farebníkový aparát má minimálnu energetickú náročnosť,jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jeho ľahkú...

Rozoberateľný nesúosý záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 245327

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Gerhard

MPK: B62D 25/10

Značky: závěs, nesúosý, rozoberateľný

Text:

...bez použitia naradia.Uvedené riešenie spočíva v tom, že gumová vložka dovoľuje vymedziť nesúososť voči druhej časti závesu a tým dovoľuje celý záves previesť nesúose. Tým sa dosiahne jednoduchšia výroba, pretože sa nepotrebu 4je dosiahnut súososť oboch častí. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že konštrukčné riešenie možno previesť tam, kde z priestorových dôvodov nemožno «oba čapy závesu navrhnúť súosé, aie funkcia zavesu je zachovaná...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245326

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Josef

MPK: B66F 17/00

Značky: zakladač, regálový

Text:

...dosiahnutia vysokej prevádzkovej spoľahlivosti.Príklad vyhotovenia regälového zakladače podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,na kt-orých obr. 1 predstavuje celkový nárysný pohľad na zakladač, obr. 2 detailný pohľad na zvislý priamočiary motor v mieste A z obr. 1 pred ustavením polohy, obr. 3 detailný pohľad na zvislý priamočiary motorv mieste A z obr. 1 po ustavení polohya obr. 4 bokorysný rez podvozku-v- rovine B-Bvz obr. 2. i ~ ~...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Székely Tamás, Nagy Gábor, Gött Hans, Hosokawa Tomoyoshi, Takahashi Hidenori, Ando Kunio, Tamura Gakuzo, Matsura Ikutoshi

MPK: D01F 1/04, C09C 3/10, C08J 3/20...

Značky: polymérov, hmotě, disperzie, farbenie, přípravy, spôsob, pigmentové, syntetických, aglomerované

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Rozprestieracie miešadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245324

Dátum: 15.12.1988

Autor: Moskovszky Erno

MPK: A01C 15/12

Značky: rozprestieracie, miešadlo

Text:

...vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, v ňom obr. 1 predstavuje prlečny rez a obr. 2 pozdlžny rez.Rozprestieracie miešadlo pozostáva z nádoby 2 odvaľujúcej sa po ploche, na ktorú rozprestiera rozmiešanú hmotu. V poľnohospodárstve je to pôda. Valcová nádoba 2 je umiestnená na horizontálnom hriadeli 10,okolo ktorého sa otáča a s ktorým je pevne spojená trübka 5. Trúbka 5 spolu s horizon9 s nálevkou 4 tvoria jeden celok upevnený v- ráme...

Zapojenie obvodov na meranie číslicovo-analógových prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245323

Dátum: 15.12.1988

Autori: Kerekes Jeno, Kassai Ferenc

MPK: G01R 31/02, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: zapojenie, číslicovo-analógových, prevodníkov, meranie, obvodov

Text:

...prúd/napätie, spínač 5 a první oddelovací sledovač 8 na jeden vstup diierencialneho zosilňovače B je pripojený výstup druhého oddelovacieho sled-ovača 9 pripojeného cez prepínač 4 na deiič 3. Výstup diferenciáineho zosilňovače 6je pripojený na vstup analógového multiplexéra 10, ktorého výstup je pripojený na vstup analógovo-číslicového prevodníka 7. Výstup analogovo-číslicového prevodníka 7 je pripojený na počítač 11. Cez analógový...

Zariadenie na riadené dávkovanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245322

Dátum: 15.12.1988

Autor: Benke István

MPK: A61M 16/00, A61B 6/02, A61G 11/00...

Značky: liekov, zariadenie, dávkovanie, riadené

Text:

...spočívajú v presnom dávkovani liekov, napr. bikarbonátu,roztoku draslíka a iných substancií na základe analýzy vnútorného prostredia počítačovým analyzátorom s videodisplejom, na ktorom sú zároveň sledované hodnoty parametrov. acidobázy, iónogramu a dalšie hodnoty vyplývajúce z matematických vzťahov k uvedeným hodnotám.Na priloženom výkrese je tbloková schéma zapojenia.Zariadenie na riadené dávkovanie liekov pozostáva z transkutanných...

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/12, G01K 1/18, G01K 1/16...

Značky: platní, varných, kontaktný, elektrických, chladič

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Spôsob prípravy odpeňovača alebo zmesi odpeňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245320

Dátum: 15.12.1988

Autori: Schmid Jochen, Dietz András, Beck Iván, Jákfalvi Elemér, Ladányi László, Lechner Horst, Simonyi István, Gruber Peter, Biró Imre, Takács Zoltán

MPK: B01D 19/04

Značky: zmesí, odpeňovača, přípravy, odpeňovačov, spôsob

Text:

...Z-etylhexanolu. Surový Z-etylhexan-ol sa vyrába aldolizáciou n-butyraldehydu hlavne z oxonácie propénu,spojenou s dehydratáciou intermediárneho alkoholu Ca na 2-etylhexenal a jeho hydrogenáciou na hydrogenačnom k-atalyzátore nikel na kremeline pri teplote 100 až 180 stupňov Celzia a tlaku vodíka 8 až 15 MPa. Ťažké podiely sú tak produktami simultánnych a následných reakcii, získajú sa v podstate ako destilačný zvyšok pri jeho destilácii...

Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Ladányi László, Simonyi István

MPK: H02P 5/50

Značky: otáčania, analogového, rychlostí, uhlovej, pomocou, vyhodnocovanie, závěsu, fázového, zapojenie

Text:

...riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia...

Stavebnicová kuchynská linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245318

Dátum: 15.12.1988

Autori: Jákfalvi Elemér, Dietz András

MPK: A47B 45/00

Značky: stavebnicová, linka, kuchyňská

Text:

...Tým sa dosiahne stabilita sklopnej premosťovacej dosky v jej Vodorovnej polohe bez iných podpier, konzol, nôh a pod.Príklad vyhotovenia stavebnicovej kuchynskej linky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je linka zobrazená v priestorovom pohľade.Stavebnicová kuchynská linka pozostáva z pevnej časti 1, tvorenej pracovnou doskou 2, do ktorej je vsadený umývací drez 3. Pracovná doska 2 je uložená na prvej pevnej spodnej skrinke 4,...

Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245317

Dátum: 15.12.1988

Autori: Biró Imre, Beck Iván, Cvetkov Slaveo, Russell Roy Robert Baird

MPK: F26B 3/06

Značky: pravého, rumančeka, sušenie, zariadenie, rastlín, liečivých, najmä

Text:

...sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva v» tom, že zariadenie na sušenie je zostavené z pevnej časti sušiacej komory, v ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené aspoň dva koše korýtkovitého tvaru s výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátomy manipulačnou plošlnou a dvíhacím zariadením.Toto zariadenie na sušenie umožňuje podstatnú úsporu pracovných sil, pri zvýšení výkonu, zlepšuje pracovné...

Destilačný kotol aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245316

Dátum: 15.12.1988

Autori: Bozsóky Sándor, Ivanov Ilija, Bálint Géza Dr, Domján László, Srebrenov Jordan

MPK: B01D 3/02

Značky: kotol, liečivých, aparatury, výrobu, olejov, éterických, rastlín, destilačný

Text:

...následok minimálnu výťažnost až 95 éterického oleja zo silice, pri súčasnom skrátení samotnej destilácie na max. 8 hod. Zjednodušením plnenia a v-yprázdň-ovania destilačného kotla sa zvyšuje-produktivita práce a zlepšujú pracovné podmienky obsluhy.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad vyhotoveniardestilačného kotla. Obr. 1 znázorňuje schematicky destilačný kotolv pozdlžnom reze. Obr. 2 znázorňuje v pôdoryse pohľad na výpustný...

Šesťcestný aseptický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245315

Dátum: 15.12.1988

Autori: Walch Hansjörg, Simson Dionizy, Sebestyén Gyula

MPK: F16K 11/07

Značky: ventil, aseptický, šesťcestný

Text:

...reakčných zložiek značne narastá počet ventilov, u ktorých upchávky a prirubové spoje vždy znamenajú možné nebezpečie infekcie. Naviac sa preplñuje obslužný priestor, znižuje sa prehľadnosť a zvyšuje sa nebezpečie nesprávnej manipulácie a tým i znehodnotenia produktu, čo najmä pri fermentačných výrobách predstavuje vysoké ekonomické straty.Uvedené nevýhody odstraňuje šesťcestný aseptický ventil, pozostávajúci z telesa a vika, so vstupmi,...

Pneumatické vŕtacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245312

Dátum: 15.12.1988

Autori: Mészáros Zoltán, Vasvári Lelle, Virág Sándor

MPK: B23B 45/04

Značky: pneumatické, vŕtacie, vřeteno

Text:

...upnute V posúvači a V prípade technologických požiadaviek sa vymieňa len pracovná jednotka, ktorú predstavuje V jednom pripade odpružená prítlačná a odsávacia hlavica a V druhom pripade odpružená značkovacia hlavice. Týmto sa zabezpečuje viacúčelovosť, jednoduchá a rýchla výmena, za súčasného dodržania kolmosti a rovnobežnosti vŕtacieho vretena Vzhladom k stroja,V ktorom je vreteno upnuté.Príkladné prevedenie pneumatického Vŕtacieho...

Zapojenie osobného mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 245311

Dátum: 15.12.1988

Autor: Hermecz István

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítača, zapojenie, osobného

Text:

...časovanim vysielat ako modulačný signál cez vstup 172 na výstup 173 zobrazovaných údajov. Na lokálnu zbernicu počítača, tvorenú údajovou zbernicou 7, adresnou zbernicou B a riadiacou zbernicou l sú pripojené dva systémy. Blok 4 mikroprocesora, blok 5 stykových obvodov a blok 3 statickej pamäte tvoria aktívny mikroprocesorový systém, ktorý umožňuje byť vysielačom, ale i prijímačom údajov pre údajovú zbernicu 7. Druhý system, videoprocesor 1...

Zariadenie na automatické riadenie izotachoforetického analyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 245310

Dátum: 15.12.1988

Autori: Schnur Rodney Caughren, Kökösi József

MPK: G01N 27/26

Značky: riadenie, automatické, zariadenie, analyzátora, izotachoforetického

Text:

...uplynutí časového intervalu 22 sa vopred zvolená zožke izotachoioreticky rozdelenej vzorky dostáva do spoja predseparačnej kapiláry 4 a analytickej kapiláry 1 U V bloku spájania kapilár 9 a analyzátor sa nachádza v stave D. V tomto okamihu sa pomocou vysokonapäťového relé 14 prepne prúdový okruh 16 a analyzátor speje počas časového intervalu 23 k dosiahnutiu stavu E, počas ktorého vopred zvolená zložka izotachoforeticky rozdelenej vzorky a...

Zariadenie pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245309

Dátum: 15.12.1988

Autori: Straka Jaromír, Rathuský Jioí

MPK: G05D 23/19

Značky: zariadenie, sušiaceho, teplovzdušných, automatické, sušiarní, riadenie, procesu

Text:

...je žiadaná sú klapky privierané a naopak pri nižšej teplote pootvárané, čím sa dodržiava optimálna teplota v sušiacej komore. V závere sušiaceho cyklu v čase klesajúcej rýchlosti sušenia je teplotná korekcie vyradená z činnosti a prietok sušlaceho media je riadený len automatickým programovým nastavovaním polôh teplovzdušnej a výdychovej klapky.Hlavná výhoda zariadenia pre automatické riadenie sušiaceho procesu teplovzdušných sušiarni podľa...