Archív za 1987 rok

Strana 99

Proudukční průmyslový houbový kmen mikroorganismu Aspergillus terreus CCF 1890

Načítavanie...

Číslo patentu: 235284

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Jechová Eva, Volfová Olga, Honová Jaroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: houbový, průmyslový, proudukční, aspergillus, terreus, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je produkční houbový kmen mikroorganismu Aspergillus terreus, jež využívá k růstu celulózu a lignocelulózové odpady, přičemž produkuje na těchto médiích zvýšené množství enzymů celuláz a vysoké množství termostabilní ?-glukosidázy, který je uložen ve sbírce kultur hub Katedry botaniky nižších rostlin (CCF) pod číslem 1890. Tento kmen je použitelný jako producent enzymového komplexu, který štěpí účinně celulózu, ale i škrob,...

Zařízení pro broušení a/nebo leštění rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 235283

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drösler Ervín, Krejčí Stanislav

MPK: B24B 15/02

Značky: rotačních, ploch, broušení, leštění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vysoké kvality povrchu o drsnosti 0,4 Ra a menší a plynulého přechodu zaoblení náběhové hrany kulového uzávěru do jeho kulové plochy bez možnosti jejího poškození při vysoké produktivitě práce zařízením sestávajícím z upínacího vřetena a obráběcího vřetena s navzájem mimoběžnými osami. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že poměr (a : r) vzdálenosti (a) os (3,4) vřeten (l,2) a vzdálenosti (r) konce obráběcího vřetena...

Pružný člen spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235282

Dátum: 01.10.1987

Autor: Honzík Antonín

MPK: F16D 3/58

Značky: člen, spojky, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka, navulkanizovaná na vnější stranu dutého pryžového válce, je opatřena na obvodu alespoň čtyřmi vlisy, rovnoběžnými s osou pryžového válce a směřující dovnitř válce. Pouzdro, navulkanizované na vnitřní stranu dutého pryžového válce je opatřeno na obvodu alespoň čtyřmi vruby, rovnoběžnými s osou pryžového válce a směřující dovnitř válce. Roviny proložené vlisy a roviny proložené vruby jsou vzájemně natočeny o poloviční úhel, který svírá...

Zubová spojka pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235281

Dátum: 01.10.1987

Autor: Petr Ivan

MPK: F16D 1/02

Značky: otáčky, spojka, zubová, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání zubové spojky použitelné pro přenášení krouticího momentu při vysokých otáčkách. Spojka umožňuje spojení dvou vzájemně nesouosých hřídelů. Zubová spojka podle vynálezu sestává z náboje spojky, z kotouče spojky, ze středicí vložky, z naklápěcího ložiska, spojovacího dílu a spojovacích prostředků. Naklápěcí ložisko je vnitřním kroužkem nasazeno na vnitřní čep spojovacího dílu tak, aby jeho svislá osa byla...

Lisovací sklářská forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 235280

Dátum: 01.10.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Bartuněk Antonín, Vavříček Jiří

MPK: C03B 11/06

Značky: forma, lisovací, sklářská

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací sklářská forma je vytvořena z dělené tvárnice, kroužku a razníku, přičemž nejméně jedna boční strana razníku lícuje s vnitřní stěnou tvárnice. Tímto způsobem lze vytvářet skleněné výrobky bez některých bočních stěn.

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanické lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 235279

Dátum: 01.10.1987

Autori: Tichý Václav, Navara Václav, Páv Oldřich, Krejčík Vladimír, Průšek Jaroslav, Vajczik Andrej, Jojko Zorjan

MPK: C25D 21/12

Značky: galvanické, výroby, lince, řízení, zařízení, simulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanických linkách sestává z operátoru, na jehož výstup je připojena soustava akčních členů napojených na galvanickou linku, na kterou je také napojena soustava identifikátorů a terminál mezi soustavu identifikátorů a operátor s akčními členy je zapojen generátor řídicího programu, mezi generátor řídicího programu a terminál s blokem zadání je napojen blok pro řízení pracovního režimu. Operátor,...

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235278

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, kovů, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její styková plocha s nástrojem je opatřena tepelně izolační vrstvou. Nástroj je určen pro přesné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Nástroj pro obrábění kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235277

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mádl Jan

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroj, obrábění, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Na tělese nástroje je upevněna břitová destička a její dosedací plocha, respektive dosedací plocha tělesa nástroje je opatřena systémem vybrání, které snižují přestup tepla z břitové destičky do tělesa nástroje. Nástroj je určen pro jemné obrábění, zejména jako nůž na jemné vyvrtávání.

Expanzní pasty na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235276

Dátum: 01.10.1987

Autori: Chytílek Jaroslav, Rafaj Miroslav, Jurosz Jindřich, Kalenda Milan, Drexler Jiří

MPK: C08L 27/06

Značky: bázi, expanzní, polymerů, pasty, kopolymerů, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká expanzních past na bázi polymerů a/nebo kopolymerů vinylchloridu, které jsou určeny především ke zpracování těsnění uzávěrů obalů potravinářských výrobků, jako jsou například víčka konzerv víčka obalů kompotů, zavařenin a nálevů (typu Omnia a Pano) a korunkové uzávěry lahví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto pasty obsahují 20 až 65, s výhodou potom 40 až 55 hmot. % směsi alespoň dvou polymerů a/nebo kopolymerů...

Dvoudobý víceválcový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235275

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jokl Rudolf, Husák Pavel

MPK: F02F 7/00

Značky: motor, víceválcový, dvoudobý

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká dvoudobého víceválcového motoru s válci připevněnými k motorové skříni pomocí svorníků. Účelem řešení je odstranit obtížnou montáž i demontáž vložky ložiska, popřípadě problém vyhovujícího spojení obou částí dělené vložky. Podstatou vynálezu je to, že svorníky připevnění válce jsou svými spodními závity upevněny do spodní části dělené vložky, přičemž svorníky volně procházejí průchozími otvory v motorové skříni, válcích,...

Dopravník pro sypké materiály, zvláště zemědělské

Načítavanie...

Číslo patentu: 235274

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 17/16

Značky: zvláště, zemědělské, dopravník, sypké, materiály

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník je určen pro vertikální a horizontální dopravu, zejména křehkých sypkých materiálů, jako například luštěnin. Pod horizontální větví korečkového dopravníku je uspřádána dopravní plocha, mající shodný směr dopravy s vertikální větví korečkového dopravníku a je opatřená pod svým výpadovým koncem bočním skluzem.

Zapojení pro měření zpoždění vyvolávaného brzdami těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235273

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dvořák Adolf, Ladman Josef

MPK: G01P 15/12

Značky: těžního, brzdami, vyvolávaného, stroje, měření, zapojení, zpoždění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení zapojení pro měření zpoždění vyvolávaného brzdami těžního stroje, sestávající z prvního bloku úpravy velikosti vstupního napětí z tachodynama, druhého bloku vyhodnocení rychlosti jízdy, třetího bloku derivace napětí z tachodynama, čtvrtého bloku automatického vyhodnocení a přepínání polarity napětí z tachodynama a pátého bloku vyhodnocení velikosti zpoždění. První blok úpravy velikosti vstupního napětí z tachodynama je opatřen prvním...

Stříhací přípravek zařízení pro odstranění izolace elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235272

Dátum: 01.10.1987

Autori: Müllerová Jindřiška, Ivičič František, Navrátilová Marie

MPK: H02G 1/12

Značky: elektrických, izolace, střihací, přípravek, odstranění, vodičů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku, kterým se stříhají elektrické vodiče v přesných vzdálenostech od začátku jeho odizolované části provedené zařízením pro odstranění izolace elektrických vodičů. Řeší se jím dosavadní problémy vznikající při vytváření přesných délek odizolovaných konců vodičů, potřebných například při ovíjení špiček konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zařízení pro odstranění izolace je přestavitelně uložena...

Zapojení bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235271

Dátum: 01.10.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: H03K 17/95

Značky: bezkontaktního, spínače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém miniaturizace bezkontaktního spínače s oscilátorovou smyčkou. Problém je řešen tím, že na volně stavitelný oscilátor (2) je napojen zesilovací detektor (3), za kterým je dále zařazen klopný obvod (5) a na něj je apojen digitální výstup (6). Pro nastavení polohy sepnutí je mezi zesilovací detektor (3) a klopný obvod (5) vložen laditelný komparátor (4). Uvedené zapojení lze použít pro polohování přesných mechanismů a...

Zařízení pro tvorbu synchronizačního signálu z časového znamení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235270

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: signálu, zařízení, synchronizačního, tvorbu, znamení, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvorbu čtvrthodinového synchrosizačního signálu z časového znamení, sestávající ze selektivního zesilovače, usměrňovače, integračního článku, komparátoru, logiky a referenčního oscilátoru. Podstata spočívá v tom, že výstup selektivního zesilovače je spojen se vstupem usměrňovače, jehož výstup je spojen se vstupem integračního článku, jehož výstup je spojen se vstupem komparátoru, jehož výstup je spojen se vstupem...

Vodotěsný spoj prefabrikovaných dílců kruhového profilu ukládaných metodou zatlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235269

Dátum: 01.10.1987

Autori: Levý Miroslav, Drábek Stanislav

Značky: vodotěsný, dílců, zatlačování, ukládaných, profilů, prefabrikovaných, kruhového, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vodotěsného spoje prefabrikovaných dílců ukládaných metodou zatlačování, například cementobetonových kanalizačných trub, chrániček, kolektorů, podchodů a podobně, opatřených mezi čely měkkou vložkou a spojovacím prstencem, který je zasunut do průběžné drážky vyplněné plastickým těsněním. Vodotěsný spoj lze použít i pro prefabrikované dílce nekruhového profilu.

Vodotěsný spoj nekruhových prefabrikovaných dílců, ukládaných metodou zatlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235268

Dátum: 01.10.1987

Autori: Levý Miroslav, Drábek Stanislav

Značky: ukládaných, metodou, dílců, nekruhových, prefabrikovaných, vodotěsný, zatlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Vodotěsný spoj nekruhových prefabrikovaných dílců podchodů, kolektorů a podobných podzemních objektů, ukládaných metodou zatlačování, je zhotoven tak, že mezi upravená čela sousedních zatlačovaných dílců je osazena nebo vložena pevná vložka, opatřená na vnitřním povrchu přírub a na stojině plastickým těsněním.

Zariadenie na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235267

Dátum: 01.10.1987

Autor: Krist Herman

MPK: B65D 88/74

Značky: zásobníkov, sypkých, hmot, zariadenie, prevzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prevzdušňovanie zásobníkov sypkých hmôt stlačeným vzduchom používaných najmä v stavebníctve. Podstatou zariadenia je že pozostáva z kuželového dna širšou časťou do spodnej časti valcovej nádoby pričom vzniklý obvodový priestor trojuholníkového prierezu je uzavretý segmentom a do tohto priestoru je pripojený prívod stlačeného vzduchu a po obvode sú rovnomerne rozložené vývody na prevzdušňovacie žľaby Hlavnou výhodou...

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235266

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slávik Ivan, Kučera Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: tranzistormi, záťaže, zapojenie, spínanej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie záťaže spínanej tranzistormi, pri ktorom sa záťaž rozdelí na niekoľko častí a spínacie tranzistory sa zapoja medzi jednotlivé častí záťaže. Týmto zapojením sa dosiahne priaznivejšie rozdelenie napätia na tranzistoroch pri prechodných spínacích javoch. Zapojenie sa dá použiť v impulzných napájacích zdrojoch a iných elektrických obvodoch, kde je možné rozdeliť záťaž na niekoľko častí. Vynález charakterizuje, obrázok priložený k popisu.

Desaktivační hmota odpichové ocelárenské strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235265

Dátum: 01.10.1987

Autor: Zajíček Ivan

MPK: B22D 1/00

Značky: ocelárenské, hmota, desaktivační, odpichové, strusky

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká složení hmoty, kterou se provádí desaktivace ocelárenské tekuté strusky v licí pánvi po odpichu oceli, s cílem zmenšit rozsah jejího agresívního působení na vyzdívku nebo výdusku ocelárenské pánve a na žáruvzdorné obložení zátkové tyče. Popis vynálezu je doplněn jedním praktickým příkladem s uvedením morfologického i chemického složení desaktivační hmoty, sestávající podle vynálezu ze žáruvzdorné plastifikované hmoty v množství...

Zákryt odsávacích galvanických lázní s agresivními výpary

Načítavanie...

Číslo patentu: 235264

Dátum: 01.10.1987

Autori: Fiala Josef, Neuman Petr, Novotný Aladár, Krejčík Vladimír, Eiselt Karel

MPK: C25D 21/04

Značky: lázni, agresivními, galvanických, zákryt, odsávacích, výpary

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší způsob snížení množství odsávané vzdušiny od galvanických lázní tak, že galvanická vana (1) s odsávacím rámem (2) je zakryta pevným zákrytem (3) a (4) a dvěmi závěsnými zákryty (5) zavěšenými na katodové tyčí (7). Mezerami pod anodovými tyčemi (6) a pod katodovou tyčí (7) je přisáván do uzavřeného prostoru vzduch. Tím není elektrovodná armatura pod vlivem chemicky agresivních výparů.

Zapojení číslicového polohového servopohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235263

Dátum: 01.10.1987

Autori: Křivánek Lubomír, Spěšný Karel, John Dušan

MPK: G05B 19/18

Značky: servopohonů, zapojení, číslicového, polohového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového polohového servopohonu sestává jednak ze zapojení polohové vazby a jednak ze zapojení podřízené rychlostní smyčky. Polohová číslicová vazba má vstup povelových impulsů a vstup impulsů z inkrementálního odměřovacího systému, číslicový vstup pro přídavný povel rychloposuvu (feedforward) a impulsní výstup diferenčního členu s rozlišením směru pohybu. Konstanta polohové vazby se nastavuje děličkou s proměnným dělicím poměrem a...

Dávkovací kohout pro kapalinovou a plynovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou.

Načítavanie...

Číslo patentu: 235262

Dátum: 01.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: kohout, dávkovací, chromatografii, dávkou, plynovou, měnitelnou, kapalinovou, stupňovité

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou s čelními rovinnými těsnicími plochami, bez spojovacích kanálků, spočívající v tom, že obsahuje alespoň dvě rotačně pohyblivé součásti obsahující alespoň čtyři vrtání ležící na roztečné kružnici s osou, která je osou rotace rotačně pohyblivých součástí, přičemž tato vrtání jsou s osou rovnoběžná a každá z alespoň dvou rotačně pohyblivých součástí jich...

Způsob výroby asfaltové izolace trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 235261

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bařina Josef, Boubela Lubomír, Škorňák Jan, Kania Jindřich, Kotrbatá Libuše, Pábl Jaroslav

MPK: F16L 58/12

Značky: způsob, výroby, asfaltové, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby asfaltové izolace trub, při které se na povrch trubky, opatřený základním asfaltovým nátěrem, nanese za tepla vrstva asfaltové izolační hmoty, která se před nanesením na trubku vyhřeje na 120 až 220 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že na nanesenou vrstvu asfaltové izolační hmoty se vzápětí navine fólie z plastů o teplotě měknutí nad 80 oC o tloušťce alespoň 0,1 mm, kde teplota asfaltu a tloušťka plastové fólie se volí v...

Mrazuvzdorná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 235260

Dátum: 01.10.1987

Autor: Híveš Ladislav

MPK: C04B 35/14

Značky: prísada, mrazuvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavebnej keramiky a rieši zlepšenie mrazuvzdornosti keramických výrobkov. Podstatou riešenia je použitie halloyziticko-kaolinitického ílu a/alebo tehliarske j zeminy s A až B % hmot. oxidu hlinitého ako mrazuvzdornej prísady k surovine pre výrobu stavebnej keramiky.

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235259

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kuda Vladimír, Kočí Jaroslav, Foltýn Jan, Vašíček Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: prohozní, stroje, tkacího, kanál, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prohozního kanálu tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, například vzduchem. Prohozní kanál je tvořen soustavou útkových vodicích prvků, mezi které je zařazen alespoň, po jedné straně osy dráhy prohazovaného útku nejméně jeden aktivní prvek napojený na zdroj unášecího média. Tento aktivní prvek je opatřen alespoň dvěma výtokovými otvory nasměrovanými ve směru prohozního útku do prostoru...

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235258

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Bejvl Jaroslav, Štěpař Vratislav

MPK: H02P 13/24

Značky: elektrických, fázové, obvodů, vícefázových, řízení, zařízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro fázové řízení vícefázových elektrických zařízení zejména pro řízení trojpulsních nebo šestipulsních usměrňovač a tyristorových spínačů výkonových zařízení. Výstup fázového detektoru je připojen přes regulátor na vstup generátoru, jehož výstup je zapojen současně na první vstup čítaje a vstup děliče, jehož`první výstup je zpětnovazebně zapojen na druhý vstup fázového detektoru a jehož druhý výstup je zapojen na první vstup...

Způsob spalování méněhodnotných pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235257

Dátum: 01.10.1987

Autor: Todoriev Nikola Christov

MPK: F23C 1/00

Značky: méněhodnotných, spalování, pevných, palív, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rozemleté palivo se smíchá se sušicím a nosným plynem a směs se rozdělí na dva proudy. Jeden proud s větším podílem práškového paliva se zavádí do spalovací komory parního generátoru, ze druhého proudu, který sestává nejvýše z 30 % hmot. paliva a 70 % hmot. plynu, se palivo oddělí a část se vede do spalovací komory a část se použije k výrobě sušicího a nosného plynu spalováním v pomocné spalovací komoře.

Ruční nástroj pro lékařské kryogenní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235256

Dátum: 01.10.1987

Autor: Zobač Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: zařízení, kryogenní, lékařské, ruční, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Ruční nástroj pro lékařské kryogenní zařízení se zásobníkem chladiva a s ovládacími prvky rozvětvený do dvou odboček. Podstatou vynálezu je, že první odbočka je spojena se zásobníkem chladiva, které je přiváděno kapilárou k aplikátoru vakuotěsně, přičemž na druhé odbočce je napojen vstupní ohřívač s ovládacími prvky a pod ním v rukojeti ventil s ovládacím tlačítkem spojeným s elektrickou jednotkou.

Způsob snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235255

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 7/00

Značky: důlních, plynodajných, snižování, izolace, trhlin, dílech, způsob, plynopropustnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech násilnou úpravou tlakových poměrů v předpolí díla, vyvolanou vhodně provedeným odpalem náloží trhaviny. Způsob se provádí tak, že ve vzdálenosti 1 až 2 m do výskytu plynodajných trhlin se navrtají v nejpevnější části horninového pláště důlního díla kolmo na volnou plochu důlního díla alespoň 4 vrty délky 2 až 8 m o průměru minimálně 38 mm s...

Nosná stropní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových nebo předpjatých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235254

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nagel Walter, Schwandt Eberhard, Altnickel Rudolf, Dietz Rudolf, Hentsch Theodor, Fest Ernst, Riethmüller Reinhold, Frackmann Wolfgang, Blens Jürgen, Kühn Eberhard, Voigt Peter

MPK: E04B 5/48

Značky: dílců, předpjatých, stropní, konstrukce, prefabrikovaných, nosná, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná stropní konstrukce sestává ze základních dutinových dílců (1) a doplňkových dílců, tvořených zejména podporovými dílci (2), opatřenými čelními vybráními pro uložení mezi sloupové podpory a podélnými vylehčovacími dutinami (7), krajními dílci (3) se dvěma podélnými horními polodrážkovými vybráními (13) pro ztužující věnec a zalití kotevních úchytů (10) pro stěnové dílce, a instalačními dílci (4) s prostupy a podlahovými dílci (5) s řadou...

Způsob určování čistoty neelektrolytů s příměsí elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235253

Dátum: 01.10.1987

Autori: Tegre Miklós, Haberényi Károly

MPK: G01N 27/06

Značky: čistoty, určování, neelektrolytů, způsob, příměsí, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu, u něhož se měří maximální elektrická vodivost, jako funkce celkové koncentrace. Účelem vynálezu je urychlení, zlevnění určování čistoty a umožnění jeho zautomatizování. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že maximální elektrická vodivost se zjišťuje z plynule nebo v krátkých časových intervalech prováděných měření elektrické vodivosti koncentrovaného roztoku neelektrolytů obsahujících elektrolyty při jejich plynulém ředění...

Pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235252

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šmida Ladislav, Kiaba Vojtech

MPK: E21F 5/00

Značky: pomocné, výrobu, zariadenie, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši problematika využitia kompresora v prostrediach s nebezpečím výbuchu metánu, v súvislosti s agregátom na výrobu peny. Výsledkom riešenia je pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny určené predovšetkým pre banské prevádzky, ktoré pozostáva z dvoch základných jednotiek, pričom prvá základná jednotka obsahuje nadprúdový istič, prepojený jednak so stykačom pre ovládanie agregátu a jednak s druhým stykačom, pre ovládanie...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Harsányi Kálmán, Erödi Judit, Molnár Erzsébet, Héja Gergely, Takács Kálmán, Bodrogi István, Bodnár János, Korbonits Dezsö

MPK: C07D 231/06

Značky: derivátů, 3-amino-d2-pyrazolinu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Odstředívý kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247150

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šimek Pavel, Kueera Stanislav, Chýla Augustýn, Eermák Josef, Dvooák Antonín, Krejeío Oldoich Doc, Bidlas Václav, Jón Vlastimil

MPK: F04D 17/08

Značky: kompresor, odstredivý

Text:

...8 né-»pexpmsaew ocecnuuerpnqnoe Konbnenoe npocrpancrno 15 no nceä mnpnne B, npn 3 TOM nowox Hanpasnxercz B ocenoň naTpyöoK 4, oőrexan pemewxy Hanpasnummux nonarox 6, ycTaHosneHHmx non yrnom 6.Honawxn 6 npuamw noroxy aanaunyw aaxpywxy non yruou Q B HanpannennunpameHHa»pa 6 oqero Koneca 16, wam canuu npousnonrenbnocwb n Hanop Haruera wenn yuenhmamrcn. Hpn nmőom npouexyroqnou nonoxenunxonbuesoň sacnouxu 8 qacrb noroxasa Kpyqnaaercx onawKaMH 6, a...

Ovládací mechanismus ochranné brzdy zvedacého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247148

Dátum: 28.09.1987

Autori: Jocha Jaroslav, Wiesner Ivo, Bartoo Jan, Böhm Praha

MPK: B66B 5/18

Značky: zvedacého, ochranné, stroje, ovládací, mechanismus, brzdy

Text:

...2 asneuun H 5 nuenMoKaMe~ pu ynpannenua nsyxnnneňnoro pacnpenennrenx 7 Kpana 4 npenoxpannrenbnoro ropnoxeunx, nyxnuueünoro 10 H rpexnuneünoro 9 pacnpenenxreneň ônoxa 6 orpaöorxu napamewpon H noñonnuwennnoro Tpexnuneänoro pacnpeenurenx 15,xowopue npn amen Bknwuamwcn. A Ľ.Hpn svou pacnpegenumenb 9 orxnmqaercx or enxocrn 11, H cxarmñ Bosnvx noaercs B nnenuoxauepy ynpannennx npnmowoqxoro auxnonuoro Knanaaa 5, Bpeaynhrare qero Knanau 5 orxnmuaew...

Ovládací mechanismus ochranné brzdy zvedacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247147

Dátum: 28.09.1987

Autori: Krotil Pavel, Novák Jioí, Marvan Karel, Domalíp Vratislav

MPK: B66B 5/18

Značky: stroje, ovládací, mechanismus, brzdy, zvedacího, ochranné

Text:

...K srouy me pacnpenennwenm 11 nonxnmueuu waxxe Kaueąu nneeuoynpanneuun rpexnuueñuoro 12 u nnyxnuueäuoro 13 pacnpeennreneñ, upu ICM KHMGDE HOCHGJJHEFO IIOLLKIHOQGHE 8985 napannenbno COGAHHGHHHE perynupylommü npoccenb 16 H oůparuuů Knanax 17.HOHOHHHTEHBHG Bseennuů 6 noK 7 oTpa 6 oTKH napauewpou nepnoñ H nwopoücmy neuu ropuomennn nmnouueu maxxe c wpexnuneñuu 18 n nyxnnueůuuu 19 pacnpeennrehnnn c nHeBMoynpaBneHHeM H enxocwnm 20 c perynupyeuu...

Tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247146

Dátum: 28.09.1987

Autori: Neeesaný František, Matijíeek Petr, Koneený Luboš, Svoboda Karel

MPK: F28F 23/00

Značky: tepelný, akumulátor

Text:

...aKKYMYnHTOp cxpuroro Tçnna cornacno DD~WP 147.405, nyTeM KOHCTDYKTHBHHX Mep Taxnm o 6 pasoM, uroöu Hapnny c onoapenenuoü sapaxaeuocrbm H paspnxaeuocrhm, a raxxe HGBOSMOXHOCTBD őeckonrponbnoň paspsnku öuna öu nocwnrnywa óonee nucoxax cweneub 3 ®eKTHmHocTH, 5 ocoőeuuocwu HYTEM 60 nee ÓNCTDOŘ TGHHOHBPGĽEQH B 8 KKYMYH 8 TOP.Cornacuo Hsoöpeweunm ara sanaqa pemaewca TaKHM oöpasou, qwo GMKOCTB axxy-. MynnTopa 1 Tepmnqecxóro aKKyMynnTopa...

Tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247145

Dátum: 28.09.1987

Autori: Mareš Vladimír, Vinš Aleš, Panoch Miroslav, Trávníeek Josef, Semler Miloslav, Holeeek Rudolf

MPK: D21H 5/00

Značky: tapety

Text:

...konnqecrso nonno-nncnepcuonnoro cnnsymmero, Bsoxw nenoracuwenb, uaňpuuep TGDHHHBOH. Hpuuep 1.Ha őynary-ocHoByMaccoň 80 P/M Ha őyuanokpacnnbuoň Mamnue HaHocxT PpyHToBoqHoe noxpuŕúe Maccoň 15-20 r/M 2, conepmamee Macc.q. uanonnnrenb 100 (KaonHH 90, wanbx 10), XDoMaruuěcKHü nnruear 0,1 NaCo KMM 5, ánćnep.can nonunnunauevawa 5 nonnmocůar HaTpHH 0,4 cona axycrnnecxax 0,1.Ha Bmcymennym ľpyHTOBaHHyD ôymary HąHOCHT Kpacoqnuü cnoñ pncynxa, co...

Komora pro explozivní tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247144

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šíma Josef, Vašíeek Vladimír, Dihel Helmut, Král Jan, Lébl Pavel, Vleek Ladislav

MPK: B21D 26/06

Značky: kovů, explozivní, tváření, komora

Text:

...K onuoocuomy. ą Topuenoň aasop Mexny BHyrpeHHnMunnunnpoM 8 H Qnauuąun 4 H 6 Bmöpan TaKHM oöpasom, qroöu npoxoxenue yapuoň nonmu 3 napyxsouy unnnHnąyqepes. naönpnuwm, oöpasonanàme Topqaun Bnyrpennero nnnnąnpa Q mnannaun 4 á 6,ômno sarpyneno, HD npu svou- uwoöu oőecneqananocb nocraroqnogceqeHne nás nuxoa nponyxron nspmná B oöbeu Mçmny unnnHpaMn 1-H 8 É sareuľuepes okna 2 cncweuu senrnnnunu. Pauanbumü saąop Mexny nnnnnpauu 1, 8 xopnyca...