Archív za 1987 rok

Strana 97

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237066

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kocián Miloslav, Dvořák Jiří, Švejnoha Josef, Vondrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: čelně, nesený, rotační, stroj, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje je určeno především pro diskové stroje, pracující v náročných a členitých terénech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lišty nesoucí pracovní orgány je svým jedním krajním pracovním orgánem přes náhonový hřídel uložený v poháněcí skříni spojená s nosným rámem sloužícím k čelnímu připojení na základní stroj. Druhý konec skříně lišty je opatřen čepem, v němž je uchycena teleskopická...

Podřezávací zařízení pro rostliny, zejména zaplevelené

Načítavanie...

Číslo patentu: 237065

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: zaplevelené, podřezávací, rostliny, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k zabezpečení bezporuchové práce podřezávače v zapleveleném prostoru. Před slupicí podřezávacích nožů, opatřenou vpředu alespoň jednou náběhovou plochou, je uspořádáno alespoň jedno odhrnovací těleso.

Ochranný kryt pojistkových držadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237064

Dátum: 01.10.1987

Autor: Centrich Václav

MPK: H05K 5/03

Značky: ochranný, pojistkových, držadel

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný kryt pojistkových držadel je určen k nasazování a vyjímání výkonových pojistek jako ochrana proti nabezpečí zásahu elektrickým obloukem. Ochranný kryt pojistkových držadel je tvořen nevodivým plochým materiálem ve tvaru profilu písmene U a je opatřený obdelníkovým otvorem pro nasazení na pojistkové držadlo. Ochranný kryt pojistkových držadel je možno použít při manipulaci se všemi druhy výkonových pojistek.

Forma pro vstřikování mělkých tenkostěnných výstřiků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237063

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blanář Miroslav, Kolek Josef

MPK: B29C 45/26

Značky: vstřikování, výstřiku, mělkých, plastů, tenkostenných, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstřihování vtokových zbytků ve formě u mělkých tenkostenných výstřiků z plastů. Účelem vynálezu je odstranění zamrzání materiálu ve formě. Podstatou konstrukce formy podle vynálezu je přepážka z pružinové oceli vložená do tvárníku v pohyblivé straně formy. V přepážce je provedeno vyústění vtokového kanálu. Konstrukcí se docíli toku materiálu ne kolmo na tvar výstřiku, ale souběžně s ním, čímž nedojde k zamrzání taveniny.

Tekutinový silový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237062

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand, Žák Pavel

MPK: F16L 51/02, F16J 3/04

Značky: silový, tekutinový, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického tekutinového silového prvku, vyvozujícího vnitřním přetlakem přímočarý pohyb, přičemž řeší úpravu tohoto prvku pro zvětšení jeho zdvihu a zvýšení použitelného tlaku. Silový prvek je tvořen alespoň dvěma elastickými prvky tvaru anuloidu rozříznutého podélně na vnitřní straně, které jsou vzájemně spojeny násuvnými hrdly tvaru trubky, na jejichž čelech jsou upravena osazení s oblými těsnicími plochami. Krajní čela...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237061

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: obráběcí, linka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická obráběcí linka je určena především pro přesné opracování nepředpracovaných skříňových obrobků, např. klikových skříní spalovacích motorů. Automatická obráběcí linka sestává z úseku předběžného opracování a úseku konečného opracování. Úsek předběžného opracování je osazen čtyřmi stanicemi, ve kterých se postupně opracují polohovací plochy a otvory navzájem spojenými mezioperačními dopravníky. Úsek konečného opracování je osazen...

Uspořádání funkčních prvků elektronického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237060

Dátum: 01.10.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 5/00

Značky: prvků, elektronického, prístroje, funkčních, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání funkčních prvků elektronického přístroje, zejména tyristorového měniče, tvořených jednak výkonovými elektronickými prvky, například tyristory a/nebo výkonovými tranzistory, a jednak ochrannými obvody, podpůrnými obvody, jisticími obvody, zdrojovými obvody, silovou ovládací vstupní a výstupní svorkovnicí a výměníky tepla, v nosné konstrukci elektronického přístroje, opatřeného alespoň připevňovací svislou vnitřní...

Izolační systém mezi dvěma vysokonapěťovými plošnými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237059

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buřival Zdeněk, Vrátníček Emil, Pilka Vojtěch, Kunz Ivo

MPK: H01B 17/32

Značky: systém, izolační, elektródami, vysokonapěťovými, dvěma, plošnými

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační systém je určen ke zvýšení elektrické pevnosti a omezení vzniku výbojů. Podstata izolačního systému je, že mezi první a druhou elektrodou jsou vedle sebe umístěny diskové izolátory s vyniklými žebry, která jsou uspořádáná vůči sobě ve dvou rovinách rovnoběžných s oběma elektrodami. Izolační systém je určen pro skříně vysokonapěťového zdroje elektronově optických přístrojů.

Zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého lineárního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237058

Dátum: 01.10.1987

Autori: Rozprim Jan Praha, Havlín Vladimír, Roubíček Ota, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Pejšek Zdeněk

MPK: H02K 5/12

Značky: součástmi, kmitavého, hermetizaci, lineárního, zařízení, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro hermetizaci mezi součástmi kmitavého elektromotoru tvořeného statorem a kotvou, jejíž feromagnetické části jsou umístěny v drážkách statoru tak, že mezi feromagnetickými částmi kotvy a statorem je vytvořena funkční vzduchová mezera a v drážkách statoru je uloženo alespoň jedno vinutí. Mezi kotvou a statorem kmitavého lineárního elektromotoru je umístěna hermetizační přepážka, sestávající z feromagnetické nebo z...

Přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 237057

Dátum: 01.10.1987

Autori: Klein Otakar, Gilar Stanislav, Slatinský Jaroslav

MPK: F24D 17/00, F24H 1/32

Značky: ohřívání, prenosné, rozebíratelné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit přenosné rozebíratelné zařízení k ohřívání vody, zejména v polních podmínkách, s velkou výhřevnou plochou a o velkém výkonu, určeného zejména pro očistu osob. Zařízení sestává z topeniště s popelníkem, na které navazuje ohřívací těleso vody, ukončené na horní straně kouřovodem. Ohřívací těleso vody sestává z vnitřní nádoby, která je uložena v ose vnější nádoby o průřezu tvaru mezikruží, rozděleného svislými přepážkami...

Uspořádání práškovodu pro plnění pomocného zásobníku pro práškový zapalovací, případně stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 237056

Dátum: 01.10.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: F23K 1/00

Značky: zapalovací, plnění, zásobníku, práškovodu, uspořádání, pomocného, případně, stabilizační, práškový, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání praškovodů pro plnění pomocného zásobníku se používá při záměně zapalovacích a stabilizačních hořáky na ušlechtilá paliva za hořáky práškové. Přívodní potrubí do odlučovače a brýdové potrubí je nad odlučovačem propojeno obtokovým potrubím, které je opatřeno uzavíracími orgány tak, že prášková směs proudí buď do odlučovače a brýdy do sání ventilátoru, nebo brýdového hořáku, přičemž malá část smesi stále prochází obtokovým potrubím...

Zařízení pro ovládání zvedacích excentrů klopek válcových strojů na opracování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237055

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hrkota Štěpán, Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: zvedacích, opracování, klopek, strojů, zařízení, válcových, ovládání, kamenů, excentrů, bižuterních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení funkce zvedání a spouštění klopek na válcovém brousícím nebo leštícím stroji, možnost jejich hromadného ovládání řídicím programem, možnost časového rozlišení okamžiku dosednutí broušených nebo leštěných polotovarů na povrch nástroje a snížení radiálního namáhání závěsných čepů klopek stroje, čímž se zvyšuje přesnost výroby kamenu a snižuje se fyzická námaha obsluhy. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že na osazení...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan, Palacká Danuše

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, dusíkatých, vodách, způsob, zásad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...

Zapojení pro zjisťování povrchových trhlin na elektricky vodivých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237053

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šnajberg Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/72

Značky: materiálech, vodivých, elektricky, povrchových, trhlin, zapojení, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování povrchových vad, zejména trhlin na elektricky vodivých materiálech metodou vířivých proudů. Ke snímači je připojen vstup generátoru, na jehož výstup je napojen vstup zesilovače s modulátorem. Výstup modulátoru je připojen na vstup rozhodovacího obvodu, jehož výstup je napojen na vstup úrovňového členu se signalizací.

Způsob úpravy lamelové mědi komutátorů elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237052

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šochovský Josef, Šochovský Ladislav

MPK: H02K 13/00, H02K 13/10

Značky: strojů, komutátorů, lamelové, elektrických, úpravy, mědi, točivých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komutátorů elektrických strojů a řeší úpravu lamelové mědi. Na funkční plochu komutátoru a/nebo na náběhové a odběhové hrany lamel komutátoru se působí buď nástrojem s profilem odpovídajícím funkční části lamel komutátoru, pěchovacím nástrojem s profilem odpovídajícím funkční časti lamel komutátoru nebo válečkovacím nástrojem tak, že nástroj s profilem odpovídajícím funkční části lamel komutátoru se odvaluje po funkční ploše...

Způsob preparování multifilních syntetických vláken zvlákňovaných z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237051

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hemer František, Vaníček Jiří, Šrůta František

MPK: D01D 5/06

Značky: syntetických, způsob, multifilních, preparování, taveniny, vláken, zvlákňovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o způsob preparování multifilních syntetických vláken zvlákňovaných z taveniny, zejména polyesterových a polyamidových vláken pro další textilní zpracování, při kterem se na svazek obsahující nejméně 200 vláken ve vzdálenosti 10 až 200 mm od ústí zvlákňovací trysky působí vodným roztokem preparace. Tento roztok tvoří současně chladicí i preparační lázeň o koncentraci 0,1 až 5,0 % při teplotě lázně 10 až 40 oC. Jako preparace se použije...

Způsob dekorace lícové strany pergamenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240950

Dátum: 01.10.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: C14B 1/56

Značky: dekorace, strany, pergamenů, lícové, způsob

Text:

...vezebníeh pergamenů. Dekorační vzor, který je po uschnutí stálý proti oděru, světlu a vodě, je možno ve zvolenépodobě vyhotovít již během výroby pergamenu a potom pokračovatv koželužském dohotovení již ozdobeného pergamenu.V podstatě se způsob podle vynálezu provádí převážně na teletínách, které se po námoku, loužení, strojním opracování, odvápnění a moření zavalchují v koželužském sudě s plnicím odvarem, který obsahuje odvar lněného...

Kaučuková směs na bázi pryžového prachu pro výrobu hydroizolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240949

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ficenc František, Vltavský Zdenik, Hauška Milan, Pulc Vojtech, Mairych Michal, Novák Vladimír

MPK: C08L 9/06

Značky: hydroizolačních, fólií, bázi, prachu, výrobu, kaučuková, pryžového, směs

Text:

...že na 1 oo hmot. dílů butadianstyrenového kaučuku ve směsi s regenerovaným kaučukem nebo jejich směsi s kaučukem polyízoprenovým obsahuje 30-200 hmot. dílů pryžového prachu, 30 až 100 hmot. dílů sazí,30-150 hmot. dílů anorgenických plniv, 5-50 hmot. dílů oxidovaného asfattu, 1-15 hmot. dílů minerálního oleje a 0,5-3 hmot. dílg fenyl-(3-naftylaminu. Kaušuková směs může obsahovat 1 až 10 hmot. dílů krátkych vláknitýoh plniv na bázi celulosy,...

Způsob výroby 3-(2-aminoethylamino)propyl(alkoxy) silanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240948

Dátum: 01.10.1987

Autori: Beštová Jana, Lanea Erich, Prokop Emil

MPK: C07F 7/10

Značky: 3-(2-aminoethylamino)propyl(alkoxy, výroby, způsob, silanu

Text:

...vhodné rychlosti tvorby produktu je účelne provést reakci při zvýšených teplotách, výhodně při 100 až l 20 °G. Reakce se výhodně provádí bez rozpouštědla,lze však použít 1 aprotického rozpouětědla nereagujíciho s výchozimi látkami. Z hlediska pořadí reakčních komponent Je výhodné provést reakcí tak, že ch 1 orpropy 1(alkoxy)silan se postupně přidáva k ethylendiaminu zahřaténu na reakční teplotu, přičemž reakce probíhá za tlaku...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strhák František, Drtil Jan, Pscheidt Jioí, Toman Jaromír, Dresler Jaromír, Pangl Antonín, Holomucký Jioí, Jandík Josef, Bílková Eva, Kozina Libor, Sádlo Luboš

MPK: C08J 5/18

Značky: fólií, polyethylenových, výroby, pásků, způsob

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Zařízení pro současné měření šesti rozměrů otvorů, zejména vík a přírub

Načítavanie...

Číslo patentu: 240946

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jioí, Perner Bohumil

MPK: G01B 5/12

Značky: zejména, rozměrů, přírub, měření, šesti, zařízení, otvorů, současné

Text:

...výhody zařízení pre současné měření šesti rozměrů otvorů, zejména vík a přírub, podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze použít automatická vkladaní a vyjímání součástí pomocí průmyslových robotů nebo manipulátorů, přičemž ustavení a upnutí měřené součástí je automatické a to i při použití až šesti měřicích hlavic pro měření více průměru současně. Horí zontální rovnoběžné umístění všech snímaoích hlavis minimalizovalo vnější...

Tvarované sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240945

Dátum: 01.10.1987

Autor: Slanieka Štefan

MPK: B60N 1/02

Značky: sedadlo, tvarované

Text:

...sponami procházejícími dutinamiv polštáři a-zakotvenými v otvorech nosné části sedadla.Nevýhodou těchto provedení je nutnost manipuleoe s drátovýmí sponemi v obtížně příetupném prostoru, poněvadž dutina v polätáři, kterými spony prochází, nebo kde jsou navlékány na drát a zajiätovány, jsou při montáži napolo zaknyty jedním z dílů potahu. J lOdetranění uvedených nevýhod řeší konstrukce dle předmětu vynálezu tím, že má upevňovecí elementy...

Koš filtrační odsředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240944

Dátum: 01.10.1987

Autor: Špaeek Antonín

MPK: B04B 7/18

Značky: filtrační, odsředivky

Text:

...jednak z kruhovéupevňovaoí a koncové příruby, ke které je připevněn p 1 ášt°, sestavený ze segmentů ětěrbinových sít,a jednak z ochranného otěrověho plechu, jehož podstata spočívá v tom, že druhý okraj pláště je připevněn k ochrannému otěrověmu plechu, jenž je svým druhým konoem pevně uohycen k upevňovací přírubě.Výhodou koše odatředivky podle vynâlezu je menší potřeba poměrně drahých štěrbinových sit e menší hmotnost celého koše. Dále je...

Ložiskový kozlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 240943

Dátum: 01.10.1987

Autor: Novák Antonín

MPK: F04D 29/60

Značky: kozlík, ložiskový

Text:

...souose s radiálními ložiskovými tělesy Q axiální ložiskové těleso lg. Radiální ložisková tělesa 2 jsou opatřena naklápěcími radiálními ložisky ll, zatímco axiální ložiskové těleso lg je opatřeno jednak obousměrným axiálním ložiskem lg a jednak unášecím ramenem lg opatřeným na konci výřezem ll, v němž je uložen unášecí čep li upevněný na vnějším obvodě bližěího radiálního ložiskového tělesa 2.V axiálním a v radiálních ložiskách lg, ll je...

Pojivo slévárenských nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240942

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kuklík Václav, Vittek Addej, Herrmann Frank Peter, Nohavica Dušan

MPK: B22C 1/18

Značky: nátěrových, slévárenských, pojivo

Text:

...zpětného chladiče se udržuje 6 hodin na teplotě. Pak se za vakua oddestilují nezreagované složky. V reakční nádobě zbývá kondenzační produktv množství 25 hmotnostních dílů jako odpad technologie rafinace 2,6 xylenolu.Použití kondenzačního produktu vznikajícího při rafinaci technického 2,6 xylenolu jako pojiva slévárenských nátěrovýchhmot přináší výhody, které plynou z jeho chemické struktury odlišné od stávajících používaných pojiv...

Zařízení pro automatické řezání pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240941

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kumor Štefan, Sommer Karel, Malůšek Antonín

MPK: B29D 7/00

Značky: materiálů, automatické, zařízení, řezání, pásu

Text:

...29 bude umístěna před řezací mechanismus, který sestává z nože lg, pneumatickéą ho pístu 11 a pneumaticky ovládané přidržovaoí lišty lg, Po dojetí pál fálie pod fotobušku gg předá tato signál k uvolnění válceí ovládaného pístem j, čelo pásu materiálu narazí na nůž lg uzavřeného řezacího mechanizmu. Dojde k prokluzu mezi uvolněnýmipodávaoími válci 3 a ła párem přidržovacích válců 2 a tím k vy.240 941 rovnání folil v podavači 12....

Acidobazická biobaterie využívající vodních rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240940

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dráberová Eduarda, Viklický Vladimír

MPK: H01M 6/24

Značky: vodních, využívající, rostlin, biobaterie, acidobazická

Text:

...1936 vinogradovová 3.N. Metody stanovení koncentrace vodíkových iontů, Přírodovědecké vydavatelství. Praha. 1953). jejichž odpor je podstatné nižší.Některé typy uspořádání acidobazícké biobaterie podle vynálezu Jsou schematicky znázorněny na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je zobrazena acidobazícká biobaterie podle vynálezu, která obsahuje v jedné části osvětlenou suspenzi řas Hydrodíctyon retículatum a v druhé části umělou rybníční vodu,...

Sytič karburátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240939

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dráber Pavel, Trojan Miroslav

MPK: F02M 1/14, F02M 1/02

Značky: sytič, karburátoru, motorů, spalovacích

Text:

...přičemž jeho konstrukce bude poměrně jednoduchá, výrobné nenáročná a méně citlivá na výrobní nepřesnosti a případné nečistoty paliva.Podstata sytiče karburátoru podle vynálezu spočíváv tom, že palivový kanál je propojitelný s přídavným vzduchovým kanálem, jehož průñez je současně s průřezen hlavního vzduchového kanálu ovládán řídícím členem, přičemž vyústění palivového kanálu do hlavního vzduchového kanálu je mezi řídicím členem a uzavíracím...

Sytič karburátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240938

Dátum: 01.10.1987

Autori: Cyrnerová Danuše, Hanák Ivo

MPK: F02M 1/14, F02M 1/06

Značky: karburátoru, sytič

Text:

...chodu studeného motoru. Obohacení směsi se děje automaticky v závislosti na řídícím podtlaku, který lze s výhodou odebírat ze sacího potrubí motoru. Správna činnost sytiče je nutná s ohledem na chudé seřizované hlavní systémy karhurátorů.Příklad provedení sytiče ksrburátoru podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje sytič v ŕezu, obr. 2 znázorňuje v řezu sytič podle obr. 1 s alternativním uspbřádáním...

Zkušební hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240937

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zatloukal Alois, Oihák Vladimír

MPK: G06F 3/00

Značky: hlavice, zkušební

Text:

...dále je dekődér adres registru spojen vedením vstupních a výstupních adres předvýstupní adresu registru řízení zpracování čtených dat bloku zpracování zapisovaných dat s hradlem vytvářejícím hradlovaný výstup registru řízení zpracování čtených dat bloku zpracování zapisovaných dat, dále je dekődér adres registru spojen vedením vstupních a výstupních adres přes vstupní adresu registru zpracovaných dat, s hradlem vedení výstupu z...

Zkušební hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240936

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bartoo Petr, Futera Miroslav

MPK: F04D 29/00

Značky: zkušební, hlavice

Text:

...plochami § čelistí 2.Kostka li je spojena s čelistmi 1 prostřednictvím čepů li, na kterých je navlečena izolační vložka lg, uložených v okrajikostky li z obou stran táhla ll. Ve výchozí poloze jsou čepy lís izolačními vložkami lg opřeny o dorazovou plochu §l čelistí 2. Na táhle ll je uvnitř tělesa l navlečena vratná pružina 1 , která je na jedné straně opřena o horní víko lg tělesa l a na druhé straně o kostku lg. Ve vnitřních plochách 22...

Způsob výroby 2-/substituovaných-2-naftyl/-alkannitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240935

Dátum: 01.10.1987

Autori: Stejskal Vlastimil, Zoubek Jaroslav, Idduch Miroslav, Mayer Jioí, Tauš Viktor, Šídlo Pavel, Gabriel Jioí, Urban Ludik, Škaloud Vladimír

MPK: C07C 57/30, C07C 121/75

Značky: způsob, výroby

Text:

...R, R 1, X mají shora uvedený význam a Y značí chlor nebo brom, které reakcí s kyanidem za přítomností katalytického množství kvarterní amoniové nebo fosfoniové soli v molárním poměru 11 až 50,01 až 0,1 v prostředí organického gozpouštědla, popřípadě v dvoufázovém systému vodná fáze-organické fáze, poskytne ve vysokých výtěžcích 70 až 95 a čistotě produkt obecného vzorce I. Reakce se provádí za íntensivního míchání při teplotě 40 až 120 °C, s...

Způsob uzavírání hořáku vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240934

Dátum: 01.10.1987

Autor: Káš Jan

MPK: H01J 61/36

Značky: hořáku, způsob, uzavírání, výbojky, vysokotlaké

Text:

...nekovové pájky.Nekovová pájka v granulovaném stavu se dávkuje objemově se stejnou přesností, jaké se dosahuje při plnění lisovacího nástroje při výrobě pájecích kroužků. Způsob podle vynálezu nevyžaduje náklady na výrobu a údržbu lisovacích zařízení a nástrojů, omezuje nároky na tepelné zpracování- 3 240934 nekovové pájky před pájením bud úplným vyloučením pomocných organických látek při granulaci, nebo podstatně produktivnějé ším...

Zařízení pro měření vnitřních válcových ploch, zejména vík a přírub

Načítavanie...

Číslo patentu: 240933

Dátum: 01.10.1987

Autori: Marek Miroslav, Gajewski Karel, Laudová Zuzana

MPK: G01B 5/12

Značky: přírub, zejména, vnitřních, měření, zařízení, ploch, válcových

Text:

...jeeuvni uložen na dvou vodicích tyěích g. S jezdcen 1 je pevné spojene konzola 1, ve ktoré je zebudován stŕedicí čep g. Čelné je ke konzole 1 připevněn upínač 2. Ve vrchní části »konzoly 1 je proveden otvor se zúviten, ve ktorú je uložen seřizovecí čroub lg, jehož válcový dřík je otočné ulołeu ve válcovén otvoru ve vozíka g., Vo spodní části vozíku g je pŕipevněna anílací hlavice 13. Na vrehnín konci základové desky J. je při-y pevnin vrchní...

Způsob přípravy 1, 2: 3, 4: 5, 6-tri-O-isopropylidenmannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240932

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kohl Josef

MPK: C07H 15/04

Značky: způsob, přípravy, 6-tri-o-isopropylidenmannitolu

Text:

...rovnovážného složení reakční směsi na teplotě.Postup podle vynálezu spočívá v tom, že se provede reakce mannitolu s acetonem podle Wigginse, s výhodou za laboratorní teploty, a po rozpuštění mannitolu se reakční směs ochladí a ponechá při snížené teplotě tak dlouho, àž se ustaví chemická rovnováha nebo až se k ní reakční systém dostatečně přiblíží. Nejvhodnější teplota je pod -20 °C, reakční doba několik dnů. Potom se reakční směs zředí...

Zařízení k dělení tenkostěnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240931

Dátum: 01.10.1987

Autori: Koneený Jioí, Klejch Vlastimil

MPK: B21D 24/16

Značky: trubek, zařízení, tenkostenných, dělení

Text:

...plochy. Tím, že vodorovný střižník v prvé fázi stříru odñčlí zároveň horní i spoční kruhovou úseč stěny trubky, je očstraněno čokončování střihu svíslým střižníkem do plné stěny zároveň se všemi negatívními ćůsleőřy ne kvalitu střižné nlochy í životnost svislého střížníku, protože zbývející část stěny trubky je pak svísljm střížníkem plynule čostřižena. Tím jsou také oőstraněny jdynemické rázy vznikající při nárazu svisléřo střižníku do plné...

Spodní výpusť vodní nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240930

Dátum: 01.10.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: E02B 8/04

Značky: výpusť, spodní, vodní, nádrže

Text:

...nádrže. Dále umožňuje rovnoměrné založení telesa hráze,zmenšuje riziko průsaků a usnadřruje kontrolu, protože výtokové .potrubí je uloženo mělko, mimo pásmo největšího vodního tlaku a je snadno prístupné. vPřípadné. opravy nebo rekonstrukce výtokového potrubí nejsou spojeny s .nutnosti narušování tělesa hráze, takže nehrozí nebezpečí nazušení jeho stability. Celé zařízení je jednoduché a jeho vybudování snadné a rychlé, což vede k ůsporém...

Zařízení pro omezení přehřívání pláště tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240929

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vurm Vladimír

MPK: F28F 13/06

Značky: pláště, omezení, výměníku, tepelného, přehřívání, zařízení

Text:

...dvojitého dutého víka je vytvořena alespoň jedna řada horníeh vstupích otvorů a v patních ěásteoh tohoto víka jsou vytvořeny petní výstupní otvory. Tyto jmeované otvory mají rovněž za účel umožnit proudění chladícího média dutinou dvojitého dutého víka. Proto jsou výstupí otvory vytvořeny ve stínicí stěně vodicího kanálu, patní výstupní otvory jsou vytvořeny ve stínící stěně výstupního kanálu a horní vstupní otvory jsou vytvořeny v nosné...

Bezpečnostní ventil reagující na náraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 240928

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vávra Zdenik

MPK: F16K 17/36

Značky: bezpečnostní, ventil, náraz, reagující

Text:

...citlivého seřízení intenzity aktivačního impulsu, přičemž deska v případě rázu se mže uvolnit v libovolném směru v rovině svého suvnéhc uložení. Přitom je bezpečnostní ventil prostorcvě nenáročný,kompaktního uspořádání, kde uložení desky není závislé na vnějším pracovním prostředí a oproti dopravovanému kapalnému nebo plynnému médiu je těsněno stěnou. Bezpečnostní ventil je možno uvést do činnosti také ručně, a to tažným prostředkem...

Pohonný mechanismus pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240927

Dátum: 01.10.1987

Autor: Sýkora Jan

MPK: B23D 45/04

Značky: mechanismus, pohonný

Text:

...různých průměrů. Také je výhodou poměrně jednoduchá konstrukce pohonného mechanismu, snadné a relativně málo nákladná realizace a údržba.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení pohonného mechanismu pily podle vynálezu,kde na dar. 1 je jeho první alternativa a na obr. 2 další varianta, jež se liší upevněním kyvného ramena. dPohonný mechanismus pily v příkladném provedení podle vynálezu, aestává z páky g, jež je...