Archív za 1987 rok

Strana 96

Spádové potrubí pro dopravu abrazivních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237156

Dátum: 01.10.1987

Autori: Minarz Alois, Kencki Bruno, Szkopek Josef

MPK: F16L 57/00

Značky: dopravu, abrazivních, materiálů, spádové, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dopravu abrazivních materiálů. Zařízení sestává z kovové roury a mezikruhových přepážek Kovové roury jsou na vnitřním povrchu opatřeny v pravidelných intervalech pevně přivařenými mezikruhovými přepážkami, jejichž vnější průmer odpovídá světlosti roury a vnitřní průměr je o čtvrtinu až pětinu menší vnitřního průměru. Účelem vynálezu je zvýšení životnosti spádového potrubí, používaného zejména v hlubinných dolech, lomech a...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: Škrland Bohdan, May Josef, Kočí Jiří

MPK: H03K 5/00

Značky: obvodů, prvků, řízení, zapojení, měniče, kmitočtu, spínacích, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Přípravek ke krmivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237154

Dátum: 01.10.1987

Autori: Gottwaldová Maria, Hylmar Bohumil, Dědek Miroslav

MPK: A23K 1/165

Značky: přípravek, krmivu

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavek se získává kultivací kmenů Bacillus licheniformis, sbírkové číslo Laktoflora 974 a 975 a obsahuje alkalické proteázy o aktivitě 6 000 D.j. v ml kultivační kapaliny a přidává se přimo ke krmivu pro monogastrická hospodářská zvířata a vykrmovou drůbež ke zvýšení konverze krmiv v množství 0,5 až 5 % hmot. nebo po separaci a koncentraci.

Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237153

Dátum: 01.10.1987

Autor: Baláček Petr

MPK: D01F 9/08

Značky: anorganických, regulace, procesu, vláken, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z taveniny. Množství vzduchu foukaného do kupolové pece, rychlost dopravníku v usazovací komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje, zavážení pece a otáčky rozvlákňovacích kotoučů, nebo alespoň jedna z těchto veličin je regulována v závislosti na množství tepelné energie odebírané chladicímu okruhu rozvlakňovacího zařízení. Zavedením tohoto vynýlezu dojde...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Podešva Milan, Pejchar Jiří, Blaha Vojtěch

MPK: C08L 95/00, E04B 1/66

Značky: těsnění, oprav, způsob, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Zařízení pro společné ovládání dvou brzdových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237151

Dátum: 01.10.1987

Autori: Morisák Zdeněk, Havránek Milan

MPK: B60T 11/24

Značky: zařízení, ovládání, společné, systému, brzdových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění variabilnosti zařízení pro společné ovládání dvou brzdových systémů, zejména vzduchových brzd přívěsu a hydraulických brzd tažného vozidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je opatřeno ústrojím k přestavění silových převodů výklopně uložené převodové páky. Ústrojí k přestavení silových převodů je vytvořeno vždy alespoň dvěma ustavovacími otvory v místech připojení čepu a/nebo hydraulického válce a/nebo...

Ústrojí pro vedení upínacích desek vyfukovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237100

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/56

Značky: forem, vedení, upínacích, ústrojí, desek, vyfukovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro vedení upínacích desek vyfukovacích forem při otevřeném uspořádání zavírání forem je tvořeno vodicí tyčí pevně vetknutou do jedné upínací desky vyfukovacích forem, vodicí tyč je vedena kluzným ložem vytvořeným na druhé upínací desce vyfukovacích forem. Tyč a kluzné lože jsou uloženy v prostoru upínacích desek vyfukovacích forem dole na straně odběru polotovaru taveniny.

Ústrojí zavírání forem vyfukovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237099

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/56

Značky: zavírání, ústrojí, strojů, forem, vyfukovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí zavírání forem vyfukovacích strojů otevřeného uspořádání s vodorovnými čepy forem, se svorníkem forem, a přímo zapojeným lineárním motorem umístěným mimo osu upínacích desek forem na straně odběru polotovaru taveniny, přičemž svorník forem je opatřen deformačními zónami pro zajištění rovnoběžnosti vodorovných čepů forem při napětí od zavírací síly forem.

Poloautomatické svařovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237098

Dátum: 01.10.1987

Autori: Stejskal Karel, Sedláček Jan, Křížek Antonín

MPK: B23K 11/10

Značky: svařovací, poloautomatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Poloautomatické svařovací zařízení je určeno pro výrobu různých dvouprutých výztužných prvků typu "žebříčků" spojovacími - odporovými svary. Předností svařovacího zařízení je presné, automatické ukládání příčných prutů mezi svařovací elektrody a krokování podle předem nastaveného programu, přičemž je možno nastavit různé rozteče příčných prutů, které je možno libovolně opakovat. Uvedeného účelu je dosaženo novou konstrukcí podávače příčných...

Zařízení pro natočení a ustavení kladecí hlavy plošných drátových spojů do požadovaných směrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237097

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vojtíšek Jaroslav, Toms Ladislav

MPK: H05K 3/00

Značky: směru, kladecí, plošných, natočení, zařízení, spojů, ustavení, požadovaných, hlavy, drátových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší presné nastavení a ustavení směru natočení rotační části kladecí hlavy zařízení plošných drátových spojů, dle zadaného kódu nejkratším směrem, přičemž clonící kotouč a snímací bloky světelných signálů mají přímou vazbu na ovládací logiku zařízení, se spětnou vazbou kontroly nastavené polohy a možnosti korekce této polohy. Zařízení podle vynálezu lze použít v jakemkoliv systému pro přesné nastavení technologické rotační části do...

Zařízení pro odstraňování izolace z vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237096

Dátum: 01.10.1987

Autori: Volavka Jindřich, Kadlec Vladimír

MPK: H02G 1/12

Značky: zařízení, odstraňování, izolace, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odstraňování izolace z vodičů s pneumatickým ovládáním. Vodič je zajištěn v nastavené poloze v otvoru třmenu 11 přidržovače. Píst 5 v hlavním válci 1 unáší vozík 12 s pevným nožem 13. Přes čep 19 kyvné spojky, kyvnou spojku 18 a čep 17 držáku se vykloní držák 16 kyvného nože. Kyvný nůž 14 se zařízne do izolace do hloubky pod nastavení. Po překování brzdící zarážky kyvný nůž 14 spolu s pevným nožem 13 stáhnou izolaci...

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Baum Zdeněk, Čížková Jana, Friml Zdeněk, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/00

Značky: prostředků, výroby, činicího, kombinovaného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Dvojité mořidlo pro moření dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237094

Dátum: 01.10.1987

Autor: Fic Vojtěch

MPK: B27K 5/02

Značky: dřeva, dvojité, mořidlo, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvojitého mořidla pro moření dřeva tvořeného předmořidlem a zamořidlem s obsahem dalších složek příznivě působících na napouštění mořeného dřeva. Jeho aplikací se vytvoří ve dřevní hmotě vodostály barevný gel, který zvýrazňuje vybarvení dřeva, aktivně působí proti vlivům světla a vody a má zvýšenou odolnost proti otěru. Po navlhčení dřevo nešpiní, přičemž póry jsou otevřené a v případě potřeby dřevo přijímá další impregnační...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237093

Dátum: 01.10.1987

Autori: Fontén Jiří, Prokeš Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: polohou, bezpečnostní, zvukoizolační, měnitelnou, zvukoizolačních, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvukoizolačního bezpečnostního krytu s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů v závislosti na pracovním cyklu zkracování kotoučové pily v dřevařském průmyslu. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení odklápění zvukoizolačních závěsů pomocí tlakového válce, který je součástí krytu nad stolem pily.

Razidlo do kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237092

Dátum: 01.10.1987

Autor: Dvořák Jaroslav

MPK: B21D 22/02

Značky: razidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Razidlo do kovu, mající držadlo a výměnný nástavec s razicím znakem na čele, je pro účely snadného zasouvání a orientace výměnného nástavce opatřeného v držadle skluzovou plochou, která při zasouvání výměnného nástavcoe působí na skosenou plochu na konci dříku výměnného nástavce tak, že ho natáčí do požadované zorientované polohy vzhledem k úchopovému vybrání na tělese držadla.

Prípravok na výrobu dvojdielných odlievacích foriem z tvrditeľnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237091

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kesegh Vladimír

MPK: B29C 33/40

Značky: výrobu, dvojdielných, foriem, odlievacích, prípravok, živice, tvrditeľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdej elektrotechniky a týka sa prípravku na výrobu dvojdielných odlievacích foriem z tvrditelnej živice, určených predovšetkým pre odlievanie vysokonapäťových izolátorov. Prípravok podľa vynálezu pozostáva z modelu vysokonapäťového izolátoru, deliacej rovinnej dosky a dvoch obvodových plášťov.

Prípravok pre upevnenie a ustavenie rezných plátkov k telesu frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237090

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bilský Milan

MPK: B23K 3/02

Značky: plátkov, řezných, telesu, frézy, prípravok, ustavenie, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku pre upevnenie a ustavenie rezných plátkov k telesu frézy, ktorý umožňuje upevnenie a ustavenie rezného plátku pri spájkovaní tvarových fréz vo vákuu alebo redukčnej atmosfére. Tohoto účelu sa dosiahne tým, že rezný plátok je zovretý ramenom prípravku vo tvare C, opatreným skrutkou s hrotom, zasunutou do jamky na nákružku, pričom kolmo na plochu rezného plátku je vo vidlici vsunutý palec, opatrený vačkovým zaoblením....

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237089

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: A62B 18/00

Značky: ochranná, výřezů, clonou, vzduchovou, přilba, hledí

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí složí k ochraně očí a obličeje pracovníků provádějících stříkání nátěrových hmot v elektrostatickém poli pomocí ručních pistolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější straně přední části přilby je podél horního okraje výřezu hledí přichycena rozvodná komora vzduchu s výstupní štěrbinou vyusťující proti usměrňovacímu kanálu přichycenému pod spodní hranou výřezu hledí. Vytvořená...

Trn pro poloautomatické svařovací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237088

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan, Švercl Josef

MPK: B23K 37/04

Značky: ústrojí, svařovací, poloautomatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru svařování a týká se trnu pro poloautomatické svařovací ústrojí, zejména pro svařování na tupo trubek svinutých z plechu a jeho podstata spočívá v tom, že je šikmou rovinou (3) rozdělen na pevnou část (21) a pochyblivou část (22), přičemž pevná část (21) je opatřena dorazovou plochou (6) a pohyblivá část (22) je opatřena okem (8), ke kterému je uchyceno ovládací ústrojí (10), přičemž obě části (21, 22) jsou spolu slícovány...

Ovládacie zariadenie posúvača najmä valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 237087

Dátum: 01.10.1987

Autori: Benák Rudolf, Křižka Bedřich

MPK: B65G 47/19

Značky: súčiastok, zariadenie, posúvača, najmä, ovládacie, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je synchronizácia zatvárania palcov posúvača s vykladacím postavením posúvača v hornej polovici zdvihu. Uvedeného účelu sa dosahuje ovládacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládanie elektromagnetu je pripojené prostredníctvom súčinového logického člena cez zosilňovací člen valcových súčiastok prostredníctvom oneskorovacieho člena so snímačom prítomnosti a cez zosilňovací člen so snímačom polohy posúvača.

Vakuový uzávěr tekutých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237086

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čudejko Libor

MPK: F16K 51/02

Značky: uzáver, vakuový, tekutých, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vakuového uzávěru tekutých médií s kulovým uzavíracím členem výpustného hrdla, například pro analyzáční destilátor sodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z mísky se středovým otvorem o dvou různých průměrech, z nichž otvor o větším průměru přechází do otvoru o měnším průměru kónickou plochou pro kulový uzavírací člen, na němž leží aretační tvarový kroužek teleskopicky posuvný v otvoru misky o větším průměru přičemž...

Zařízení pro ovládání spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237085

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hampl Jiří, Beneś Ivan, Vostracký Zdeněk, Pospíšil Vladimír

MPK: H02H 7/22

Značky: zařízení, spínače, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká elektrických spínacích přístrojů, zvláště vypínačů s plynem SF6. Podstata řešení spočívá v tom, že nejméně jeden zapínací kontakt prvního pomocného relé s cívkou zapojenou mezi kladný a záporný pól provozní napájecí sítě přes zapínací kontakt prvku kontrolujícího zásobu izolačního a zhášecího média je zapojen v přívodu cívky druhého pomocného relé s cívkou zapojenou mezi kladný a záporný pól provozní napájecí sítě přes zapínací...

Vibrotaktilní pomůcka pro neslyšící

Načítavanie...

Číslo patentu: 237084

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hrubý Jaroslav

MPK: A61F 11/04

Značky: neslyšící, pomůcka, vibrotaktilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrotaktilní pomůcka pro neslyšící byla konstruována tak, aby ji bylo možné používat v běžném denním životě. Vibrotaktilní pomůcka pro neslyšící obsahuje mikrofon, elektronické obvody, zdroj proudu a jeden až tři vibrátory a je celá vestavěna v náramku, přičemž mikrofon a jeden až tři vibrátory jsou umístěny na jeho protilehlé části.

Způsob spojování dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237083

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kulhan Miroslav

MPK: B29C 43/30, B29C 43/48

Značky: dopravních, spojování, pásu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování dopravních pásů o nestejných tloušťkách nebo s nerovnoměrně opotřebenými krycími vrstvami vulkanizací za tepla, kdy se na místo spoje působí vulkanizačním tlakem 0,5 až 1,5 MPa a výrobcem určenou teplotou pro spojovací materiál. K vyplnění prohlubní povrchu spoje a k rovnoměrnému rozložení tlaku se přiloží na povrch spoje deska z plastu, která je chráněna na obou stykových plochách tepelně odolnou fólií, aby se zabránilo...

Alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237082

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Vašíček Zdeněk

MPK: C09D 3/64, C08G 63/52

Značky: alkydové, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alkydové pryskyřice, které obsahují esterově vázané polymerní hydroxylové sloučeniny. Pryskyřice jsou vhodné pro přípravu nátěrových hmot, poskytujících nátěrové filmy se zvýšenou houževnatostí a trvanlivostí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z celkového množství esterově vázaných alkoholů pryskyřice obsahují 1 až 100 % hmot. polymerních hydroxylových sloučenin o průměrné mol. hmotnosti 500 až 5 000, jimiž jsou...

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 237081

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šamal Oldřich, Wanner Jiří, Grau Petr

MPK: C02F 3/04

Značky: chemicko-biologické, zařízení, odpadních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro chemicko-biologické čištění odpadních vod podle vynálezu představuje typ malé chemicko-biologické čistírny a jeho podstata spočívá v tom, že v bloku, který je rozdělen přepážkami, je vytvořeno několik hydraulicky oddělených částí, čímž je vytvořena nádrž na surovou vodu, aktivační prostor, chemický blok, usazovací a desinfekční nádrže. Usazovací nádrž je šikmo uložena, aktivační nádrž je vybavena aeračními prvky a potrubím pro...

Zařízení pro přerušování pramene textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237080

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bede Štefan, Mikuláš Ludovít

MPK: D01H 13/24

Značky: zařízení, vláken, textilních, přerušování, pramene

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přerušování pramene textilních vláken, zejména u posukovacích strojů, tvořeného ovládaným výkyvným ramenem. Podstatou vynálezu je, že výkyvné rameno je žlabovitého tvaru, mezi jehož bočními stěnami je na čepech vložených v jejich podélných otvorech navlečena dvojice podélných příložek, mezi nimiž je stavitelně sevřena třecí lišta, přičemž mezi dnem ramene a dvojicí podélných příložek je soustava tlačných pružin.

Plošné snímající vlnovodový aplikátor, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237079

Dátum: 01.10.1987

Autor: Polívka Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: lékařské, zejména, účely, aplikátor, snímající, plošné, vlnovodový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká plošně snímacího vlnovodového aplikátoru, zejména pro lékařské účely, opatřeného vlnovodem, jehož vstupní plocha je tvořena vstupním ústím vlnovodu a k ní protilehlá plocha je spojena s radiometrem. Podstata plošně snímajícího aplikátoru spočívá v tom, že je tvořen vlnovodovým svazkem (1), obsahujícím nejméně dva vlnovody (2), uspořádané vstupními ústími (3) vlnovodů (2) do vstupní plochy (5) vlnovodového svazku (l) a výstupními...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě složkové niti ve spřádacím rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237078

Dátum: 01.10.1987

Autori: Česenek Bedřich, Mach Vladimír, Procházka Miloslav

MPK: D01H 13/16

Značky: zařízení, lineárního, materiálů, spřádacím, složkové, přítomnosti, rotoru, kontrolu, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu přítomnosti lineárního materiálu při výrobě niti ve spřádacím rotoru, odstraňující především problém umístění, citlivosti a provozních poruch při procesu předení z důvodu falešných signálů kontrolního čidla přítomnosti lineárního materiálu, přičemž podstata řešení spočívá v tom, že čidlo přitomnosti lineárního materiálu je umístěno v úseku zvýšeného napětí v lineárním materiálu mezi ústrojím pro přerušení dodávky...

Spoj kameninových kanalizačních trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 237077

Dátum: 01.10.1987

Autori: Fuks Zdeněk, Šrettr Jiří

MPK: E03F 3/06

Značky: kameninových, kanalizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Kameninové kanalizační trouby se ve svých spojích těsní provazcem a po utemování se zalévají těsnicí hmotou. Nevýhodou je velká pracnost, poškození kanalizačních trub a častá poruchovost. Nový způsob řeší utěsnění kameninových kanalizačních trub pomocí kruhového pryžového těsnění s kuželovým zámkem. Pryžové těsnění je zasunuto v hrdle kameninové kanalizační trouby a spoj je proveden tak, že špic další kameninové kanalizační trouby je zatlačena...

Zařízení pro zadržení úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237076

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/92

Značky: zadržení, zařízení, úpletu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zadržení úpletu oproti působení tahu vzduchu vyvozovaném pneumatickým odtahem okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží s pracovními otáčkami vyššími jako 800 ot/min. a záměnovými otáčkami vyššími jak 300 ot/min. Zařízení je řešeno tak, že obsahuje pod jehelním válcem rotující část vedení úpletu, která se postupně rozšiřuje z menšího na větší průměr.

Rozkládací přepravní obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 237075

Dátum: 01.10.1987

Autor: Antoš Antonín

MPK: B65D 6/16

Značky: rozkládací, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Rozkládací přepravní obal řeší snížení pracnosti při kompletaci obalu před balením výrobků a oproti dosud běžným obdobným obalům vykazuje i nižší materiálovou náročnost. Vlastní řešení spočívá ve vytvoření pláště obalu ze dvou boků a dvou čel, které jsou vzájemně spojeny ve vertikálních hranách pružnými plastovými vložkami, dále víka, opatřeného zespodu rámečkem a dna opatřeného shora polodrážkou. Plášť lze rozložit, nesunout na polodrážku dna...

Způsob ustavení palivových kazet v nádobě jaderného reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237074

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bárdoš Jozef, Voroncov Oleg Michajlovič, Hron Miloslav, Lunin Gleb Leonidovič, Jílek Miroslav, Obuchov Vladimir Konstantinovič

MPK: G21C 3/12

Značky: způsobu, jaderného, zařízení, reaktoru, způsob, kazet, tohoto, ustavení, palivových, provádění, nádobě

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit možnost plynulé změny rozteče trojúhelníkové nebo čtvercové mříže palivových kazet na nosné desce jaderného reaktoru nebo kritického souboru k provádění reaktorově-fyzikálních experimentů. Uvedeného účelu se dosáhne přesouváním sedel s palivovými kazetami na nosné desce po radiálních paprscích do požadovaných poloh. Zařízení k realizaci tohoto způsobu sestává z radiálně směrovaných drážkových nebo kolejových vedení...

Zariadenie na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237073

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B65G 47/74

Značky: podložiek, plochých, dopravu, zariadenie, súčiastok, oddeľovanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dávkovanie a dopravovanie súčiastok rôznych obrysových tvarov. Uvedeneho účelu sa dosiahne zariadením na dopravu a oddeľovanie plochých súčiastok, najmä podložiek pozostávajúce z vibračného zásobníka a vytvorenou dráhou, ku ktorej je pripojený dávkovací uzol, ktorého podstatou je, že k stene vibračného zásobníka je pod uhlom ? voči stene vibračného zásobníka pripevnené nosné teleso. V otvore nosného telesa je uložený...

Vodné systémy tvrditelných kompozic na bázi epoxidových pryskyřic a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237072

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hájková Bohuslava, Rajdl Josef, Svoboda Bohumil, Mikša Jaroslav, Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/00, C08L 33/06, C04B 24/28...

Značky: systémy, kompozic, bázi, epoxidových, vodné, tvrditelných, přípravy, pryskyřic, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Systémy jsou vhodné pro aplikace ve stavebnictví jako tmely, plastbetony, vyrovnávací a zalévací hmoty, nátěrové hmoty a prostředky pro snížení odpařivosti vody z čerstvých betonových ploch. Jsou snadno připravitelné ze složek, které mají výbornou skladovatelnost i při teplotách pod - 20 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že tyto systémy se získají ze 100 hmot. dílu kapalné epoxidové pryskyřice, 5 až 80 hmot. dílů specifikovaných...

Indukční magnetometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 237071

Dátum: 01.10.1987

Autori: Halousek Jan, Pešina Bohumil

MPK: G01V 3/00

Značky: indukční, magnetometr

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční magnetometr s rotující prstencovou cívkou. Účelem vynálezu je dosáhnout vysokých otáček prstencové cívky, vyloučit vznik parazitních magnetických vazeb, snížit tření v ložiscích rotoru, odstranit mazání ložisek a zajistit bezjiskrové snímání střídavého napětí indikovaného v prstencové cívce. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že rotor s prstencovou cívkou je uložen ve vzduchových plovoucích ložiscích a jsou na něm upraveny oběžné lopatky....

Přepouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237070

Dátum: 01.10.1987

Autor: Coufal Stanislav

MPK: F16K 17/04

Značky: přepouštěcí, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit rychlejší reakce přepouštěcích ventilů na tlakové špičky zejména u hydraulických soustav větších světlostí používaných u stacionárních a mobilních strojů, například u stavebních a zemních strojů. Vynález řeší tento úkol tím, že kuželka, ustavená tlakem pružiny proti výstupnímu otvoru opatřenému popřípadě sedlem, je posuvně uložena na nejméně jednom čepu, který je pevně uchycen na opěrce, která je pevně spojena s...

Sposob chemicko-mechanického odstraňovania inkrustov z lisovacích platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237069

Dátum: 01.10.1987

Autori: Chovancová Marta, Július Tibor, Chovanec Milan, Hajzok Ladislav, Košík Martin

MPK: B30B 15/00

Značky: spôsob, inkrustov, chemicko-mechanického, lisovacích, odstraňovania, platní

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania inkrustov podľa vynálezu sa zabraňuje poškodzovaniu povrchov lisovacích platní, čím sa predlžuje ich životnosť. Podstatne sa skracuje doba odstraňovania inkrustov použitím napúčacích činidiel pri teplote 20 až 380 °C. Ako napúčacie činidlo sa použije vodný roztok hydroxidu sodného, alebo chloritanu sodného s kyselinou octovou alebo strojný olej.

Vložka na prevzdušňovanie zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237068

Dátum: 01.10.1987

Autor: Mičutka Peter

MPK: A01F 25/08, B65G 53/38

Značky: zrnin, vložka, prevzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka je určená na prevzdušňovanie zrnín naskladnených do síl a iných zásobníkov s vlhkosťou vätšou ako je optimálna pri danej teplote zrna. Účelom vynálezu je zjednodušenie výroby a montáže vložky pri súčasnom zlepšení funkcie prevzdušnovania. Uvedeného účelu sa dosiahne takou konštrukciou vložky, ktorá umožňuje zasunutie jednotlivých dielov do seba a uloženie na dno buňky bez použitia mechanizmov tak, že vzájomným posobením jej častí a...

Způsob přípravy N-allylovaných derivátů aromatických aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237067

Dátum: 01.10.1987

Autori: Růžička Karel, Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C07C 87/66, C07C 87/52

Značky: aromatických, n-allylovaných, derivátů, způsob, přípravy, aminu

Zhrnutie / Anotácia:

N-allylované aromatické aminy podle tohoto vynálezu mají obecný vzorec I, kde R = naftyl nebo fenyl, případně substituovaný v poloze 2 chlorem, alkyl nebo alkoxyskupinou, kde alkyl obsahuje Cl- 2 a v poloze 5 chlorem, acetyl aminoskupinou, nebo propionylaminoskupinou a X je H, alkyl Cl-4' allyl ?-kyanetyl, ?-hydroxyetyl, nebo ? -acetoxyetyl, a podstata jejich přípravy spočívá v tom, že se na výchozí aminy obecného vzorce II kde R a X mají výše...