Archív za 1987 rok

Strana 92

Zařízení na broušení odlehčených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244618

Dátum: 14.10.1987

Autor: Nakao Masasi

MPK: B24B 7/06

Značky: broušení, ploch, zařízení, odlehčených

Text:

...ou připavndrąy drialq, tvarov kor-espondující e dhlovým vedením epodního auportu, a jaou e oblma plochami tohoto Shloveho vedení ve styku prostřednictvím valivých loiisek, uloiených v drucíoh na excentrických ćepach.Výhody zařízení na broulení odlehčených ploch epočívají v odetranłní nemúhavá ruční prdo ce se vzduchovou bruskou, dole v docílení kvalitní rovinná broulenć plochy a kluzneho pohybu ve vlech smeroch.»wme provedení zařízení...

Zařízení k uzavírání plechovek a kombinovaných krabic nasazovacími víky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244617

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lshido Takaakao, Reijonen Veli Elias

MPK: B65B 7/28

Značky: víky, uzavírání, plechovek, krabíc, kombinovaných, zařízení, nasazovacími

Text:

...zásobníku 1, ktorý je pohćnen přes maltézský kŕíł 4, rameno s rclnou j, mm ozubená soukolí í. dvě řemenice 1 a § a variltor 2.la tz-ani výstupu je na konte zařízení upevnän vyhezovač 11 a uzevírecí element u. Uuvíraoí element tvoří vzduchový valec. 11, na jeho pohyblivou část. je upevněna zavírecí hlava jj. Zevírací hlava jj mi ukončení spodní části ve tvaru kulové vrstvy 12. Ve spodní čistí uvítací hlavy jj je uloieno lnrlovocí zařízení...

Signalizační obvod nabíjení akumulátorově baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244616

Dátum: 14.10.1987

Autor: Heymes Alain

MPK: H01M 10/48

Značky: obvod, akumulátorové, baterie, nabíjení, signalizační

Text:

...slolené se dvou Nicd článků.Zepojení ssstdvd z nebíjecího zdroje á o vnitřním odporu 1, k jeho výstupu je současně pŕipojen sigoelisećní prvek 2 s kladný p 61 nebíjene akumulátor-dvě baterie Q. Do serie se signeiisečníu prvku 2 je zepojene alespoň jedne diode 3V sérii s diodou 3 je npojen kolektor spínecího trsnzistoru 1. Blue spíneoího trensistoru j, je pripojene přes ochranný odpor 1 ns výstup snímscího odporu 5 e zároveň k zdpornćmu pőlu...

Nádoba na sběr volného materiálu, zejména ovoce, zeleniny a okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244615

Dátum: 14.10.1987

Autori: Chekroun Isaac, Burgbacher Herbert

MPK: B65D 81/24, B65D 85/30

Značky: zeleniny, okopanin, volného, ovoce, materiálů, sběr, zejména, nádoba

Text:

...mi no svém obvod uopořdddny rovnoblšnl a osou nddoby dvd vedení, přičemž ve vedení je suvni uepeŕdddn držák spojený e volný dnem.Dolní význom vyndlesu můłe podívat v tom, ie střed velnóho dne je uepoŕdddn výle ne rovine procházející obvodom volného dne.Nddebo msbłr volneho materiálu podle vyndleeu snižuje podstatu fyzickou ndmehu pri vyproodňevâní obsahu nádoby o tdmlł odstroňuje možnost poškození i onehodnooení plodín.V Príklad provedení...

Hřeben sedlového světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244614

Dátum: 14.10.1987

Autori: Breisinger Otto, Ferraris Carlo, Pezzoli Nello

MPK: E04D 13/03

Značky: světlíků, hřeben, sedlového

Text:

...jedná svłtlíkovl plocłv je ukonćom před vrcholom hřebene, pričom nepřeeohuje úlolnou rovinu druhá evltlíkovl plochy.Treneporentní výplň druhá evitlíková plocłv pí-eeohujo hrobe ovltlíku tak, le prokrývo částečně první evłtlíkovou plochu. styk obou tranoperontních výplní evltlíkevých plech je bud bez těsnění, nebe pri svýleném požadavku no infiltroci jej lIe utlenit vhodným cłonícím mteriúlen (tmel, tüenící profil opod.).Celé spojení je...

Způsob zpracování odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 244613

Dátum: 14.10.1987

Autori: Koch Bernhard Robert, Corno Maria Luisa, Vogel Bacher Erich

MPK: C02F 3/34

Značky: odpadních, způsob, zpracování

Text:

...rychlost. susponso. u dne nádoby so pohybovolo v rosmosí 0,3 o 0,6 m/s. Vsniklý sirovodík byl s nádoby odvádon pł-oo plynový usćvłr k Islñoní množství k snslytiukámu stonovoní.Po 50 hodinách provozu bylo zařízení odstavono a ve vodě byl nalezen zbytkovy obsah síronů 1,9 dl.Do usovŕondho míohanćho reaktor-u udržovaného při teplotě 32 °C, jeho obsah byl míchén e tokovou intenzitou, aby rychlost kapalirw u dno rosktoru bylo 0,3 m/s bylo...

Kombinované pojistné zařízení zásobníkových ohřívačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244612

Dátum: 14.10.1987

Autori: Tibolla Marcellino, Canale Dagordo

MPK: F24H 9/20

Značky: pojistné, zařízení, zásobníkových, ohřivačů, kombinované

Text:

...vody v ohřívačl a eíla od tlaku vod v rosvodnem vodovodníu systemu, Ľdeäto na nenbrínu pojietněho vontilu působí zdola pouze tla od tlaku v ohŕívačl.Vzhledem k prídavný eíle od tlaku ve vodovodním systému půoobící na nenbrinu pŕepouštětho ventílu otevře ee tento přepoulticí ventil při niiií hodnotě tlaku než je hodnote jletícího tlaku pojístneho ventílu. Z toho vyplýva, ie spolahlive funkce aařísení je zejíitlna jak s hledioka ochrany před...

Zařízení pro diagnostiku a terapii v skupunktuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244611

Dátum: 14.10.1987

Autori: Romeo Ciriaco, Sberze Piero

MPK: A61H 39/00

Značky: terapii, zařízení, diagnostiku, skupunktuře

Text:

...na velikosti prochdzejícího proudu.Zařízení má možnost klíěovdní, možnost externích vstupů, měření prooházejícího impulzního proudu ěpičkovým detektorem, včetně možnosti měření prahu citlivosti a prohové hodnoty bolestivosti s v diagnostické čdsti moznost indikace aktivního bodu měřením impedance ze zdroje konstentního napětí otřídavého průběhu o frekvoncí I kHz a měření sktivních bodů kůže jednak měřením napěĺových potenciálů, jednak měřením...

Stimulátory růstu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244610

Dátum: 14.10.1987

Autori: Doria Gianfederico, Machowicz Zaszko, Dabrowski Jerzy

MPK: A23K 1/16, C07C 57/42

Značky: zvířat, růstu, stimulátory, hospodářských

Text:

...přírúetkú průmłrně o 15 S, přičemž ee mlepäuje využití krmiva průměru o 10 S.Proti derivatům i-nitroftąrenm a chinoxalin-hhdiexidu mají tu výhodu, že nejsou mutagenní. V testoch podle Ameee nevykaaovalj ani při metabolické aktivaci mutagenní aktivitu. Zatím co chinexa 11 n-1 ,Q-diexid vyvolavi 3 tovaru/mmol 14 m a J-(Z-chinoxalynylaothylexnmethylkarbazat-RJI-diexid 90 reverai/nmel, bylo u kyaeliny diacetylkavové a jejího methyl-v,ethyl- e...

Způsob vytváření otěruvzdorných vrstev na keramických břitových destičkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 244609

Dátum: 14.10.1987

Autori: Debudaj Jan, Debiec Jan, Rymarski Zbigniew

MPK: C23C 16/00

Značky: oteruvzdorných, vytváření, keramických, destičkách, způsob, vrstev, břitových

Text:

...chlorovodíku, uhlovodíku. duoíku o vodíku,přidoml eloudenino oboohující chlor s uhlík je chlorid uhličitý.Výhodou postupu dle vynéloeu je, že při působení por sloučenin obnhujících chlor s uhlík so přítomnost. plynného dusíka o vodíku, nebo pdsobením emłei plynného chlerovodíku,uhlevodíku, dusíka o vodíku, na. při reduktivní chlorsci, dojde k Jennénu nolepténí keromicñch břitových doetidok do hloubky nepřeeełmaící 1 pm a k vytvoření...

Žáruvzdorná izolace hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244607

Dátum: 14.10.1987

Autor: Slusarchyk William Allen

MPK: F27B 7/34

Značky: žáruvzdorná, izolace, rotační, hořáku

Text:

...o různd dolce, napr. pdsoviny, nebo so mori pletiven e na takto pripravený hořdk se nenese moeenico ee Idruvzdornćho metoridlu. Po vyeuloní je hořák připraven k nomontovdní do rotační poco.Nevýhody doposud provddloých izolací hořdků spodívzjí v ton, Io po ponlrnl krdtkd debl provozu dochdzí k poškození keremické nebo jind Idruvzdornó vrstvy a v důsledku toho i k propdloní ochranná trubky nebo jindhe krytu.vznikejí tím, za značné ztráty...

Výkonový zesilovač signálů nízkého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244606

Dátum: 14.10.1987

Autori: Koster William Henry, Cimarusti Christopher Michael

MPK: H03F 3/20

Značky: nízkého, výkonový, zesilovač, signálu, kmitočtu

Text:

...napätí se připojuje spotrebič 31, napr. reproduktor nebo motor.Druhý konec zpätnovazebníno odporu 13 je spojen s invertujícím vstupom 33 aonolitickéc ho integrovaného obvodu 1 a přes zpětnovazební odpor 31 se spoločnou evorkou g napújecího napätí.Pro zeeilovéní jen střídavého signálu bez etejnoaměmé slolky zapojuje ee v eerii pltnovezsoní odpor 31 s kondenzétorsm a.Reinvertující vstup zá monolitického integrovaného obvodu l je spojen přes...

Kovový okenní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 244605

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sykes Richard Brook, Parker William Lawrence

MPK: E06B 1/18, E06B 3/14

Značky: okenní, kovový

Text:

...druhom kovovoho profilu a dutina Man jo vyplnlna topolnl iaolalní ho tou, kdy Jodon o kovových profild al prianí prdroo vo tvaru u, johol konca roaon lou oho ty oalroa domu a druhý kovový profil od płíčný prdrso tvaru c, johol roaona lou olmnto von kolmo ko stojinł a konca ramon Jaou dílo vyhnuty saöron von.Výhodou kovovoho okonního roku padlo vynňlozu ls Jednoducho výrobní technologio, ovltĺoní joho topolnoho odporu a avýloní tuhosti rlaovć...

Nástupiště autobusového nádraží

Načítavanie...

Číslo patentu: 244604

Dátum: 14.10.1987

Autori: Schilter Eugen, Jochum Peter

MPK: E01F 1/00

Značky: autobusového, nástupiště, nádraží

Text:

...~ .Plotforao 1 o Iíłco vltlí u. jo ddlka autobusu, no kolovia podvozku z nooo jodao nobo alkolik ojdoadovych nm 1 pro autobuu a tajný podot niotupníob ostrůvku g pro cootující. vo otroáoval z o uaíotla mna Q mmm provodoní i opůoobu ovlldiní, ktorý odvíí a aavíjí lano 1 pfoa kladku g niatlaou na protilohlo otraul novinku á.Podvoaok i jo níotla na koloáíoh 3 v zahloubení n, ktoré aai polovinou av( délky Jo uaíatluo uvnitř výprava budovy u, o...

Způsob kalibrování pružných elementů, zejména pružných podložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244603

Dátum: 14.10.1987

Autori: Seszták Emil, Baiogh Ilona

MPK: B21F 35/04

Značky: tohoto, způsob, podložek, způsobu, zejména, pružných, provádění, zařízení, elementů, kalibrování

Text:

...prułných podloiek je zírovsň zamezeno jejích řolízkoviní. U zařízení podle vynálezu lze hodnotu plnstieheho pŕetvoření nastavovat za chodu stroje a to v pŕesnějlích tolerancích nez dovolevala doposud znsmá technologie pro kalibrací prułných elementů zejmána pruinych podlołek.Zeřízení podle vynilezu je Mně núročne na opravu a údržbu, v připndl zaklínovlní dvou pedlelek (neb více) na sebe nedochdzí k destrukel zařízení neb mechaniemů...

Způsob přípravy 1-amino-2, 4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244602

Dátum: 14.10.1987

Autori: Kress Dieter, Balogh Géza

MPK: C09B 1/22, C07C 97/26

Značky: přípravy, 4-dibromantrachinonu, způsob, 1-amino-2

Text:

...las zprscovat způsobem dla tohoto vynúlazu. Podstata spočívi v tom, io na izolovow surový kamilio-z),hdibromnntrachinon, získaný bromací narozpustuych zbytkd z výroby lqsslirw bromsminově so působí roztokom chlornanu sodnáho o koncentrsci 40 sl B 0 3/1 pu tsplotě 40 a 190 °c, s výhodou pri B 5 až 95 °c, a hodnotě pH 5 s 14.Oxiduoí 1-nino-2,4-dibromstnrachinonu s obsahom vgdlojäich bslastních látok roztokom chlornonu sodndho dochísí k...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Ševeík Arnošt, Pavlíeek Karel, Petril Lo Richard John, Koudelka Karel, Dzierža Emil

MPK: C21B 7/00, G01N 3/60

Značky: vysoké, způsob, složky, produktů, alepoň, jedné, tavby, měření, časově, intenzity, tekutých, změny

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238500

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lédl Lumír, Dzierža Emil, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/26

Značky: systém, ovládání, hydraulický, důlní, impulzní, výztuže, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém pro impulzní ovládání důlní mechanizované výztuže, sestávající ze sekcí, rozmístěných podél stěny porubu. Účelem vynálezu je zmenšení rozměrů zejména hlavního ventilového bloku, zjednodušení rozvodu, snížení počtu těsněných míst a zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že hydraulický systém, sestávající ze spotřebičů a ovládacích bloků s moduly a řídicími ovládači má ovládací blok (2) vytvořen z kompaktní centrální...

Pásový elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238499

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B03C 1/16

Značky: elektromagnetický, separátor, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit na poddajném nekončitém pásu elektromagnetického separátoru příčné lišty, které by vykazovaly oproti dosud známým vyšší životnost. Za tím účelem jsou příčné lišty vytvořeny z kombinace poddajného pásu a kovových prvků, kde poddajný pás vytváří vysunutou smyčku, jejíž podélná osa je kolmá ke směru pohybu nekonečného poddajného pásu separátoru, kde uvnitř smyčky je vložen výztužný kovový prvek a na obou vnějších...

Potrubní spoj pro aparáty, pracující v prostoru, vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 238498

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: F16L 19/00

Značky: působení, radioaktivity, aparáty, potrubní, prostoru, pracující, vystaveném

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká potrubních spojů pro aparáty, jako jsou kondenzátory, sorpční kolony apod., které pracují v prostoru vystaveném působení radioaktivity, a které jsou obsluhovány manipulátory. Vynález řeší problém jednoduchého, spolehlivého a manipulátory snadno ovladatelného spojování a rozpojování dvou protilehlých dílů potrubí, zprostředkujících napojení aparátu na přívod a odvod teplonosného média. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba...

Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor

MPK: B60T 17/22

Značky: kapaliny, brzdové, elektricky, hlídač, hladiny, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací...

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238496

Dátum: 01.10.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: filtru, papírového, kazetou, otvorů, spojení, sacího

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru podle vynálezu je určeno především pro vysavače prachu, kde je použito kazety filtru a papírových filtrů s křížovým rozstřihem sacího otvoru. Pružná průchodka má po obvodě tvarové rozevírače, které zajišťují rozevření křížového rozstřihu, a tím zabraňují ucpávání sacího otvoru vysavače.

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238495

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: filtru, zařízení, vysavače, kazety, papírového, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače podle vynálezu odstraňuje možnost použití chybně sestavené kazety ve vysavači prachu, usnadňuje obsluhu vysavače a zabraňuje jeho poruchám. Pomocí naváděcích žeber je čelo papírového filtru navedeno na dosedací plochu, v opačném případě nelze víko kazety spojit s rámem filtru.

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Strung Ladislav, Rada Josef, Říha Antonín, Láncoš Jozef

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: pánev, metalurgii, prenosná, indukčním, licí, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Zařízení k napínání pásu pásového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238493

Dátum: 01.10.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/02, B62D 55/30

Značky: pásového, zařízení, napínání, podvozku, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit tlumení rázů ze zpětných pohybů, vzniklých při pružení napínacího zařízení, tvořeného tukovým válcem, odpruženým plynovým válcem, umístěným v pístu napínacího válce. Ve vývrtu základního válce je suvně vložen a lícuje píst, čímž je vytvořen pracovní prostor základního válce. Vnitřní prostor pístu je po obou stranách zakončen čely a je rozdělen na dva prostory vzájemně vůči sobě proměnných objemů, oddělených a...

Trnová tyč sestávající z dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238492

Dátum: 01.10.1987

Autori: Petruželka Jiří, Huták Ivan, Ručková Hana, Lička Stanislav, Wiesner Hubert, Bembenek Zdeněk

MPK: B21B 21/00, B21B 25/00

Značky: trnová, dílů, sestávající

Zhrnutie / Anotácia:

Konce spojovacích trubek 1 jsou opatřeny po vnitřním průměru závitem odpovídajícím závitu válcového tělesa 3 umístěného stejným dílem v konci jedné i druhé spojovací trubky l, z nichž každá je současně opatřena průchozím otvorem pro manipulační čep 2, vytvořeným ve směru kolmém na podélnou osu spojovacích trubek l. Využití se předpokládá u válcovacích stolic pro válcování trub, zejména poutnických válcovacích stolic pro válcování trub za...

Zařízení pro nadzvednutí cívky u navíjecích ústrojí textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238491

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bílek Ivan

MPK: B65H 54/42, D01H 13/16

Značky: zařízení, cívky, navíjecích, nadzvednutí, ústrojí, strojů, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro nadzvednutí cívky navíjecího ústrojí v případě přerušení dodávky nitě, navíjené na tuto cívku. Je tvořeno známým dvojramenným zvratným mechanismem, jehož první a druhé rameno je jedním koncem otočně uloženo na upevněný čep. Obě ramena jsou vzájemně spojena pružinou a ve svém výkyvu omezována dorazy, přičemž druhé rameno je opatřeno cívkovým dotykačem a první rameno, opatřené ruční pákou, je kloubem spojeno s táhlem...

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238490

Dátum: 01.10.1987

Autori: Antalová Šarlota, Zemek Jiří, Lindauer Ladislav, Kalocsay Július, Kuniak Ľudovít

MPK: C11D 1/04

Značky: modelovacích, odtlačkových, výroby, rozpúšťanie, prostriedok, viaczložkový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby. Účelom vynálezu je príprava rozpúšťacieho prostriedku na rozpúšťanie odtlačkových hydrogélov na báze kyslých polysacharidov a agaru. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sa pripraví homogenný rozpúšťací prostriedok v suchom stave skladujúci sa z di- alebo trikarbonovej kyseliny alebo ich sodných alebo draselných solí a tenzidu nasorbovaného na...

Ústrojí pro synchronizaci pohybu vyfukovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238489

Dátum: 01.10.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/48

Značky: pohybu, synchronizaci, ústrojí, forem, vyfukovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro synchronizaci pohybu vyfukovacích forem pro výrobu dutých těles z plastů metodou vyfukování při otevřeném uspořádání zavírání forem. Ústrojí pro synchronizaci pohybu vyfukovacích forem je tvořeno synchronizační tyčí otočně upevněnou na klice spojenou s jedním ramenem forem a na čepu umístěném na druhé straně forem. Poměr poloměrů otáčení čepu a kliky je takový, že dané výchylky obou ramen forem jsou shodné.

Způsob modifikace polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238488

Dátum: 01.10.1987

Autori: Majerová Karla, Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav

MPK: C08F 255/00

Značky: polyolefinů, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká modifikace polyolefinů bloky kationtově polymerujících monomerů. Na polyolefinickém řetězci se pomocí dikationtů generují kationtové aktivní centra, na kterých se polymerují heterocykly nebo vinylétery za přítomnosti kokatalytického množství do 5 molárních dílů protogenních látek vztaženo na koncentraci dikationtů.

Zariadenie na tavenie a degradáciu termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238487

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šimo Rudolf, Čuba Štefan

MPK: B29C 71/02

Značky: termoplastických, polymérov, degradáciu, tavenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na degradáciu termoplastických polymérov vo vretenových taviacich strojoch, tým že plastický polymér sa pretláča cez pásmo zádrže, vytvorené vo vretene pracovného valca, čím sa na polymér tepelne posobí po určitu dobu, pri ktorej prebehne degradácia plastického polyméru.

Zařízení pro příčnou měnitelnou perforaci pásovitých útvarů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238486

Dátum: 01.10.1987

Autor: Rozsypálek Miroslav

MPK: B29C 51/18

Značky: zařízení, perforaci, pásovitých, útvaru, plastů, příčnou, měnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro příčnou měnitelnou perforaci pásovitých útvarů z plastů, zejména z polyolefinů, sestávající z přimočaře nebo rotačně proti sobě se pohybujících perforovaných lišt, z nichž alespoň jedna je opatřena pilovým ostřím, kompletní perforovací lištu, respektive kompletní rotační perforovací lišty skládající se na potřebné šířky z jednotlivých stavitelných pilových nožů, respektive rotačních pilových nožů, vůči sobě stavitelných v obou...

Zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238485

Dátum: 01.10.1987

Autori: Valouch Pavel, Smola Josef, Boubela Lubomír, Radomil Milan

MPK: F16L 58/00

Značky: potrubí, plastovými, stroje, zlepšení, izolování, zapojení, izolačního, páskami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami v části stroje určené pro navíjení plastové pásky, která má po obvodě navíjecího kruhu čtyři nástavce opatřené brzdicími zařízeními s nasazenými navíjenými cívkami izolační plastové pásky a řeší v úpravě stroje pro izolování potrubí plastovými páskami přímo na staveništi problém výrazného zvýšení jeho účinnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Otvory žlabu šnekového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238484

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B07B 1/20, B65G 33/00

Značky: dopravníku, dopravu, šnekového, otvory, žlabu, rostlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je nejlépe znázorněn na obr. 1. Účelem vynálezu je zlepšit oddělování a průchodnost hmoty, žlabem dopravníku. Uvedeného účinku se dosáhne šnekovým dopravníkem pro dopravu rostlinných hmot, sestávající z tělesa žlabu dopravníku, ve kterém je umístěn šnekový hřídel, opatřený unášecí šroubovicí, vyznačující se tím, že žlab je opatřen na své válcové části podélnými otvory s prolisy a výčnělky vně.

Způsob dělení derivátů optických isomerů kyseliny y-karboxy-DL-glutamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 238483

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čeřovský Václav, Jošt Karel

MPK: C12P 41/00, C07C 101/22, C07K 3/00...

Značky: dělení, isomerů, kyseliny, způsob, optických, derivátů, y-karboxy-dl-glutamové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení optických isomerů kyseliny ? -karboxy-DL-glutamové pomocí enzymu papainu na L a D isomer. Podstata způsobu dělení derivátů optických isomerů racemické kyseliny ?-karboxyglutamové spočívá v tom, že se kyselina N-benzyloxykarbonyl-?karboxy-DL-glutamová inkubuje v přítomnosti fenylhydrazinu s papainem. L-isomer kyseliny ?-karboxyglutamové se používá zejména pro syntézu přírodních peptidů, používaných pro studium...

Zapojení střídačového zdroje vysokého napětí určeného zejména pro napájení rentgenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238482

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vackář Jiří, Hájek Jan, Pohanka Josef

MPK: H01G 1/10

Značky: zejména, zapojení, napájení, střídačového, vysokého, rentgenek, zdroje, určeného, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj je určen pro napájení rentgenek v rentgenových přístrojích, u kterých jsou požadavky na zdroj vysokého napětí vyšší než u průmyslových aplikací střídačových zdrojů. Zapojení umožňuje regulaci výkonu v poměru větším než 104, dosažení rovnoměrnosti maximálního výkonu 1 dB při změně odporu zátěže 1 : 20, při účinnosti asi 80 %. Uvedených parametrů je dosaženo zapojením zpětné vazby z děliče vysokého napětí na obvod kmitočtového řízení...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: výstupní, obvodů, testování, jednosměrně, sběrnice, vstupní, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Způsob snížení obsahu kovů rozpuštěných v taveninové, redukční, odokujovací lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238480

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kupčák Antonín, Koudela Zdeněk

MPK: B21B 45/04

Značky: snížení, obsahu, redukční, rozpuštěných, způsob, taveninové, odokujovací, kovů, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení obsahu kovů, zejména železa a chromu rozpuštěného v taveninové, redukční, odokujovací lázni. Do lázně se přidávají hydridové koncentráty s obsahem 16 ( 1 hm.% hydridu sodného a 10 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 17,5 ( 1 hm. % hydridu sodného a 6 hm. % kysličníku sodného nebo s obsahem 27,5 ( 2 hm. % hydridu sodného a 9 hm % kysličníku sodného a nebo kombinace těchto hydridových koncentrátů.

Způsob úpravy výše hladiny odokujovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238479

Dátum: 01.10.1987

Autori: Koudela Zdeněk, Kupčák Antonín

MPK: B21B 45/04

Značky: úpravy, výše, způsob, lázně, odokujovací, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy výše hladiny odokujovací lázně, tj. jejího zvyšování nebo snižování pokud se tato odchýlí od technologicky potřebné výše. Do lázně se přidává vysokoprocentní nebo nízkoprocentní hybridový koncentrát nebo jejich kombinace s dalšími koncentráty.

Měkčená polyvinylchloridová směs se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238478

Dátum: 01.10.1987

Autori: Špaňhel Karel, Toufar Jaroslav, Varmuža Zdeněk, Ponížil František

MPK: C08K 3/24, C08L 27/06

Značky: měkčená, hořlavostí, směs, sníženou, polyvinylchloridová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření optimálního retardačního systému, snižujícího hořlavost měkčené polyvinylchloridové směsi. V měkčené polyvinylchloridové směsi se aplikuje dihydrát síranu vápenatého v množství 2 až 50 hmot. dílů na 100 dílů polyvinylchloridu, u něhož uvolňování vody nastává již od 160 °C. Kombinací s klasickými retardéry (hydroxidy nebo hydráty) lze teplotní interval účinnosti rozšířit i na oblast vyšších teplot. Použitelný...