Archív za 1987 rok

Strana 91

Způsob výroby velmi tenkých řezacích diamantových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245162

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: C25D 5/00

Značky: řezacích, diamantových, tenkých, velmi, způsob, výroby, kotoučů

Text:

...se galvanícky nenese vrstva 2 niklu, nsąvceného diamsntovým praohen o tlouětce 0,03 am. Nosné tělo l s vrstvou 2 se upne do leptacího prípravku, snázorněného na obr. 4. Nosné tělo l se upne mezi epodní pružnou vlozku á a vrchní pružnou vložku 1. Spodní pružná vložka á je podložena upínací deekou 1 |, do níž je zaěroubován středící čsp m, opatŕený závíten. Vrchní pružná deska 1 se přitlačuje na nosné tělo j, naticí 2, naěroubovaaou na středící...

Zapojenie k priamemu hodnoteniu vplyvu odberu elektrickej energie v mieste merania na elektrickú rozvodnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: 245161

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stanik Jan

MPK: G01R 21/00

Značky: energie, merania, vplyvu, rozvodnú, hodnoteniu, mieste, priamemu, elektrickú, odběru, zapojenie, sieť, elektrickej

Text:

...elektrickej energie pomocou koeficientov bezur čenia učinn íka.zariadením zapojeným podľa vynálezu sa určí priebežná hodnota činného elektrického výkonu spotrebičov ,P v rozvodnej sieti pri známom odpore vodiča sústavy R súhlasným s vyprojektovaným pri záťaži s lineárnymi spotrebičmi a odpore vodiča sústavy RP pri zaťažení sústavy konkrétnym nelineárnym odberom akokde signál ímerný .-I 2 sa meria podľa vynálezu priebežne na výstupe...

Proteolytický kryt na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 245160

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Vladimír, Eichler Pavel

MPK: A61F 13/00

Značky: rány, proteolytický

Text:

...báze pro imobilizaoe proteas. Zeeítěný deiľľľa a Wzdĺl 0 d celulőzy vykazuje vysokou porozitu bez nutnosti speciálních opatření.Porézní strukturu dextranového nosiče je možno v širokému rozmezí regulovat podle ,stupně zesítění výchozího polymeru. Při sušení zesítěného dextranu nabobtnalého ve vodě se porozita neztrácí v případě celulőzy a i při běžněm způsobu sušení se mohou získat produkty, které znovu nabobtnaçjí ve vodě na vysokou hodnotu...

Spôsob prípravy zmesi sekundárnych metabolitov antrachinónového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245159

Dátum: 15.10.1987

Autor: Veselý Ivan

MPK: C12P 15/00

Značky: metabolitov, sekundárnych, antrachinónového, spôsob, přípravy, zmesí

Text:

...metabolitov z mycélia a kultivačného média sa rozpustí v acetöne a adsorbuje sa na 5-násobné množstvo silikaqélu odparením rozpúštadla za zníženého tlaku. Antrachinönové metabolity adsorbované na silikagéli sa nanesú na stlpec silikagélu pripravený suspendovaním silikagélu V zmesi benzén-acetön. Elúciou zmesou benzén-acetőn/11 alebo 23/ sa získa zmes antrachinónových metabolitov.Zmes sa nerozpušta vo vode, rozpüšta se v metanole, acetône,...

Spôsob zmesovania nekonečných polyesterových a viskózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245158

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel, Thorovský Zdenik

MPK: D02G 3/04

Značky: spôsob, zmesovania, polyesterových, vláken, nekonečných, viskózových

Text:

...50 až 220 dtex. Obidve východiskové vlákna môžu byt buď lezu je, že menením zákrutov viskôzového hodvábu v rozmedzí 0 až 150 zýkrutoreguluje veľkost melanžového efektu.ýraznejší. východiskové zložky sa zmesujúábu oproti rýchlosti polyesterového ia viskôzovéhoCnn je zákrut vyšší, tým je melanžový efekt Vpričom rýchlosť pridávania visközového hodvprevírovaním,-15 do 15 . Menenie prestihu alebo spozdenhodvábu sa mení v rozmedzí od hodvábu...

Spôsob merania elektrického náboja pevných materiálov a zariadenie pre meranie elektrického náboja

Načítavanie...

Číslo patentu: 245157

Dátum: 15.10.1987

Autor: Moravec Oldoich

MPK: G01N 33/36

Značky: zariadenie, elektrického, merania, pevných, spôsob, náboja, materiálov, meranie

Text:

...komora l je opatrená kovovým uzatváracím víkom E elektricky spojeným s vnútornou komorou l a je odizolovane vložená do kovovej vonkajšej komory g s príslušným kovovým uzatváracím víkom A taktiež elektricky vodive spojeným s vonkajšou komorou Ž.Obe komory l a Q sú dokonale elektricky odizolované a mechanicky navzájom spojené cez elektrický izolátor§, výhodne sklenený alebo polytetrafluoretylénový. Elektrický vývod 5 od vnútornej komory l je...

Spôsob komplexného spracovania rastlinných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Major Milan, Veselý Jioí, Soukénková Jaroslava, Prokupek Petr Ing, Eddšt Jaroslav, Hartmann Jan, Maksymczuk Ludvík

MPK: C07D 307/50, A23K 1/12

Značky: komplexného, spôsob, spracovania, rastlinných, surovin

Text:

...surovín minerálnymi kyselinami sa pôsobí alkalickými činidlami vybratými zo skupiny látok ako je hydroxid amönny, draselný, sodný, močovina vo forme vodného roztoku v množstve 0,8 až 2,5 hmot. vztiahnutého na hmotnost absolútne suchých surovín pri teplote 80 až 140 °C počas 30 až 12 min., potom sa tekutý podiel oddelí filtráciou, filtrát sa neutralizuje kyse linou fosforečnou a nakoniec sa zahusti na tekuté hnojivo.spôsobom podľa...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245155

Dátum: 15.10.1987

Autori: Osina Josef, Jura Stanislav, Bezák Anton, Vyroubal Prostijov, Mikulaštík František, Svatoš Pavel

MPK: C04B 41/48, C09K 1/08

Značky: hydroizolačný, materiál

Text:

...hmot. častiam tuhého podielu sa za intenzívneho miešania pridá 24 hmot. častí vody a 8 hmot. časti koncentrovanej disperzie vinylchlorid-styrén-n-butylakrylátového ternárneho kopolymeru o obsahu sušiny 51 hmot. získaná pastovitá hydroizolačná hmota sa nanesie na betőnový podklad napenetrovaný vodnou disperziou vinylchlorid-styrén-n-butylakrylát o sušine 5 3 hmot. a to dvojnásobným náterom po hrúbkach 0,65 až 0,75 mm. Po 24 h betónový podklad...

Způsob leštění rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245154

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kozák Juraj, Melichárek Stanislav

MPK: B24B 9/06

Značky: způsobu, provádění, ploch, rovinných, tohoto, mnohostěnů, způsob, sklenených, leštění, nástroj

Text:

...spirály.Nástroj podle vynálezu může mít také tvar shodný s plochou, která vznikne rotscí rovinné nebo proatorové křivlw kolem osy, přičemž tato tvořící křivka při opisování tvaru plochy periodicky mění svůj tvar tak, že poměr frekvence změn tvaru křivky k frekvenci rotsce křivky kolem osy lze vyjádřit přirozeným číslem.Způsob leštění ploch mnohostěnů podle vynálezu umožňuje provádět leštění ploch postupně po částech s plynulým...

Způsob recirkulační regenerace pracího roztoku a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245152

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vasvári Lelle, Horváth Ágnes

MPK: B01D 47/10

Značky: recirkulační, provádění, zapojení, způsob, roztoku, regenerace, způsobu, pracího

Text:

...v rageneračních saříseních, je toto řešení nevyhovujíoí.Uvedené nedostatlq odstraňuje podle vynálezu způsob recirkulační regenorace pracího roztoku při oxidačním odsiřování plynu a dále zapojení k provádění zpdsobu. Jeho podstata spočivá v tom, ie sa prací roztok uvádí do Venturiho trubice, zde se roztok styká s omidačním médiem.Podstata zapojení spoćívá v tom, že před Venturiho trubicí je vřaseno recirlculaćni čerpadlo, přivádäjící část...

Způsob tepelného zpracování plechů z nerezavějící chromniklové oceli, stabilizovaném titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234360

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kupčák Antonín, Elfmark Jiří, Prnka Tasilo, Vondrášek Otakar, Benda Petr

MPK: C21D 9/46

Značky: titanem, plechů, stabilizovaném, oceli, způsob, tepelného, zpracování, chromniklové, nerezavějící

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování plechů z nerezavějící chromniklové oceli, stabilizované titanem. Vynález se týká tepelného zpracování plechů pro jadernou energetiku, kterým se dosáhne požadovaných mechanických hodnot, jak při teplotě zkoušení 20 °C, tak i při teplotách 323 a 350 °C. Za tepla válcované plechy se po rozpouštěcím žíhání na teplotách 1 000 až 1 300 °C po dobu 2 až 30 minut na 1 mm tloušťky žíhaného plechu stabilizačně stacionárně...

Zařízení pro blokování a propouštění přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244650

Dátum: 14.10.1987

Autori: Walther Gerhard, Weber Karl-heinz, Meyer Norbert

MPK: B65G 47/00

Značky: přepravek, propouštění, blokování, zařízení

Text:

...g, je uložena styäná kladka 31. Hradlové rameno 3 je tak uzpůsobeno pro výkyv styčné kladky il do základní polohy Q,blokovací polohy Q, nropouštěcí polohy Q /obr. 2/ a pŕípravnépo 1 ohy Q.Proti hradlovému rameni g je na rámu L blokovacího dnnr» .kt z oraven blokovacísnímač gg. Za blokovacím dopravníkem ll je uspořádán odvâdě . ~p~vnik.ŕ, na němä je uprauven propouštěcí snímač êl.Oba snímače 33, ál tvoří známé bezkontaktní snímače, jež...

Promítací plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 244649

Dátum: 14.10.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: G03B 21/60

Značky: promítací, plocha

Text:

...amatérske pvomIten° plochy, ak i pro promítací nlorhy profesionální, t.j. vypínatelné, pro promítací pľorhý trenažerů a pod., si jsou již nrovedeny na jskýchkolív podložkách např. textilních, papírových, plestikových, případně na podložkách různé kombinovaných jako jsou koženky a pod.V nésledujícím příkladu jsou díly e nrocenta míněoy vždy hmotnostně, Ämstérská arm» mítací ploche zabudovaná do výrobku se svínovstelnou oromítací plochou je...

Zapojení kombinovaného omezovače napětí a proudu pro součásti se soustředěnou indukčností v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244647

Dátum: 14.10.1987

Autori: Becker Rainer, Jahn Dieter

MPK: H01H 9/54

Značky: bezpečném, omezovače, součástí, proudu, napětí, soustředěnou, indukčnosti, jiskrově, kombinovaného, provedení, zapojení

Text:

...je připojena paralelní tlumicí dioda v závěrném smeru, k jejím vývodüm jsou připojeny svorky pro připojení jiskrově bezpečného okruhu.Paralelní tlumicí dioda zapojená v závěrném směru zajišťuje absorbování napětových špiček, vznikajících při pŕerušování či zkratování připojeného jiskrově bezpečného okruhu a při obdobných přechodových jevech.Snížení naindukované elektromotorické síly zajištěná paralelní tlumicí diodou se projeví zvýšením...

Způsob demerkurizace textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244646

Dátum: 14.10.1987

Autori: Pagani Ferdinando, Knieschek Siegbert, Giachetti Antonio, Donetti Arturo, Cereda Enzo

MPK: D06L 1/12

Značky: způsob, textilních, demerkurizace, materiálů

Text:

...amonného nebo vápenatého.Směe polyeulfidú obsahuje podle způeobu přípravy nejčaetěji dísulfidy, trisulfidy e tetrasulfidy. Roztoky polysulfidú jsou účinné pro reakci /1/ již v koncentracích 0,1 mol/1, výhodnější je však práce s roztoky koncentrovanějšími, které jsou stálejší a působí mnohem ryohlejl.Podle tohoto yynàlezu lze reakoi /1/ podstetně urychlit zvýšením teploty na 60 až100 °C. Delšiho zrycnlení procesu lze dosáhnout michňnin, které...

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bietti Giuseppe, Thieme Thomas

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, bázi, molekuly, meziproduktu, fragmentu, přípravy, oxytocinových, způsob

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob oxidsčního kyselěho síranověho loužení uranových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 244644

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lorke Horst, Bakel Izhak, Unger Stefan, Ritschel Werner, Potrzebowski Marek, Süssembbeck Heinrich, Nelson Peter, Gollner Reinhard, Esteve Soler José, Zitz Alfred

MPK: C22B 60/02

Značky: uranových, kyselého, oxidsčního, loužení, způsob, síranověho

Text:

...uran, loužłtelný x lqeelin sírová, je vanadový louženac, který je při oxidečním loužení uranových rud vhodným, levným zdrojem trojmocného železa.současně se s výhodou využívají prítomné vyšší oxidační stupně chromu, mengenu a vanadu k oxidací dvojmocného železa, vylouäeného z uranové rudy na potřebné železo trojmocné.Vanadový louženec vzniká pri hydrometelurgické výrobě kyeličníku vanedičného z vensdových strusek. Obvyklé složení...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Michalski Jan, Lopusioski Andrzej, Fajfrik Imre

MPK: H02K 9/24

Značky: chladič, měničů, tyristorových, vysokonapěťových, kapalinový

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Fotoresist

Načítavanie...

Číslo patentu: 244642

Dátum: 14.10.1987

Autori: Blochel Helmut Gliwice Pl, Benczur Gyula, Jaromin Zygmunt

MPK: G03F 7/10

Značky: fotoresist

Text:

...včetně obvodü vysokého e velmi vysokého stupně inç 9 grace. NVe srovnání s běžně používanými futoresisty je výhodou fotoresistu pod 1 e.vyná 1 ezu vyšší doaažitelná rozliěovecí schopnost e vyšší hodnota absorpčniho koeficientu v ultrefielové oblasti spektra, která umožňuje použití menších tlouštěk fotoresistu a potlačuáe rozptvl světla a tvorbu interferenčnich obrazců v resístu.Ve srovnání s orgeníckými fotoresisty je další výhodou...

Kombinovaný atmosférický chladič vody pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244641

Dátum: 14.10.1987

Autori: Skoczinski Wojciech, Sikora Wlodzimierz

MPK: F28C 1/00

Značky: chladič, atmosférický, elektrárny, kombinovaný, jaderné

Text:

...v areálu dané jaderné elektrárny.Za šesté, výhodou je 1 možnost snadné instalace plovoucíoh sprchových modulů, která lze lehce přemístit na právě návětrnou stranu, čím se vedle určitého doochlezení chladící vody důležité dá omezovat nepříznivý vliv silnějěího větru na funkci hlavního chladicího systému.Za sedmé, oproti všem konkurenčním zařízením, s výjimkou suchého atmoeférickěho chladiče, dochází k určitým úsporám v celkové apotřebě vody pro...

Zařízení pro ovládání sklopných částí zemědělských strojů, např. sklopky výfukové koncovky samojízdné sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244640

Dátum: 14.10.1987

Autor: Helbin Wladyslaw

MPK: A01D 43/08

Značky: strojů, ovládání, výfukové, sklízecí, řezačky, samojízdné, sklopky, zařízení, sklopných, koncovky, částí, napr, zemědělských

Text:

...s neznázołrněnou sklopkou. Hydraulické pracovní prostory §, g jsou vytvoreny mezi hydrsulickým zámkem g a písty ž, ž a jsou neplněrxy hydraulicikon - kspal inou.Pneumatické pracovní prostory 2, 2 jsou vytvořany mezi písty j, 2 a víky 3, 1 pracovního válce l. V hydraulickém zámku g je kolmo k podélná ose g pracovního válce l uloženo Ioupátko IQ, opatřená dráikmi u. Šoupátko 0 se opírá prostřednictvím pružin Lg o přípojky já, u vzduchových...

Zařízení pro přestavení a centraci zdroje rentgenového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244639

Dátum: 14.10.1987

Autor: Piwowarski Wlodzimierz

MPK: H05G 1/00, A61B 6/08

Značky: zařízení, rentgenového, zdroje, centraci, přestavení, záření

Text:

...v zevůou je zasunut a pomocí klinku tixován čep, na jehož horní části je nasunuto kolečko a výrazy.Ddle je podstatou zarízení podle vynálezu taká to, že zdpadka zapadá podle polohy natočení zdroje ve vodorovnám smeru do jednoho z výřezů kolečka.Výhody řešení podle vyndlezu epoćívají v tom, že zařízení nepotrebuje druhý zdroj, preatavení zdroje z jedné polohy do druhé je pro obsluhu enadná a při sve pohotovosti preene. Jemná centrace zdroje na...

Zapojení optoelektronické sondy slunečního záření solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244638

Dátum: 14.10.1987

Autor: Etheridge Richard Henr

MPK: F24J 2/40

Značky: sondy, optoelektronické, solárního, zapojení, slunečního, záření, kolektoru

Text:

...potřebné k pohonu kolektoru e zamezení nesprávneho nesměrováni kolektoru.Na přiloženém výkresu je schematicky blokově znázorněno jedno příklsdné provedení zapojení optoelektronícké sondy slunečního záření kolektoru podle vynálezu.Směrovi sonda 3 solárního kolektoru není kreslena s alespoň dvěma optoelektronickými čídly 1, jejichž jedne dvojice slouží pro ovládání horizontálního pohybu solárního kolektoru a druhé dvojice pro ovládání...

Lisované čelo válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244637

Dátum: 14.10.1987

Autor: Cox Michael Graham Carey

MPK: B65G 39/02

Značky: lisované, čelo, válečků

Text:

...při zasouvéní vlastního čela do pléstě vélečku.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením lisoveného čela podle vynélezu, jehož podsta~ ta spočíva v tom, že je tvořeno vnitřním dílem opatřeným přední přírubou, válcovou částí a zadní přírubou s otvorom, ktoré jsou vzájemné koncentrické a vnějěím dílem opetřeným vzáv jemně koncentrickými vnitřním prstencem e vnějším prstencem, jehož vnější průměr je větší nel vnější průměr přední příruby...

Brzdné zařízení šícího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244636

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lanham Albert Frank, Corno Maria Luisa

MPK: D05B 69/32

Značky: pracovním, uzavřeným, šicího, brzdné, cyklem, zařízení, stroje

Text:

...dírky, je přestevitelně upevněn jednak zapínací nájezd §, jednak vypínací doraz 2.h bvnám hřídeli 1 je pevnš nesazena dvouremenná páka m, jejíž první konec LQpepolupracuje ss zepímcím nájudom g, kdezto její druhý konec up spolupracuje se spodním koncom u vypínecí páky ,LL neeazene otočné ne čepu 13, zaaazeném do telesa hlavy stroje.Do šicího stroje se šitá dílo vkládd při krajní poloze stolu g ve smeru šípky A, obr. I,jíł odpovídá uspořádání...

Zařízení k navádění úpletů do odtahu okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244635

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sberze Piero, Siefert Gerhard, Doria Gianfederico, Canale D' Agordo, Tiboria Marcellino, Romeo Ciriaco

MPK: D04B 15/88

Značky: zařízení, navádění, pletacích, úpletu, odtahu, okrouhlých, strojů

Text:

...místně odlíšných napětí a deformací a zabrañují vzniku proužků z odliěně deformovaných a uspořádaných vláken.Obloukový spoj upravuje vstupní čtverec na geometrický tvar se zaoblenými rohy, který lépe-vyhovuje požadavkům stejné délky drah v případě kruhového ápletu. Zavěěení vnější části zařízení na ěrouby, kterými je přichycen kruh kválcovému lůžku, odstraňuje vliv hmotnosti této části, a tím i vznik odtahových proužků vlivem deformace...

Dělicí zařízení proudu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244634

Dátum: 14.10.1987

Autori: Freimuth Claus, Gross Hansdorf

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, dělicí, zařízení, proudu

Text:

...děleného materiálu dochází jen k nepatrne, pravidla zenedbatemł změně dělicího poměru a nemůže dojít k přetížení následného zařízení v lince z důvodu nepřesného dělení.Proto lze lépe využít plně kapacity tohoto následného zařízení. Dalüí výhodou je moze nost dělení na více dílčích proudů, což je omezeno jan velíkostí největüích zrn v proudu.Na příloleném výkreeu je zndzorněno příkladné provedení zařízení, je dllí proud meteríàlu na tři...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Maier Wllfried, Tocker Stanley, Fischer Alfred, Schetina Otto

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: vrstvy, stropní, vzájemné, porubech, zařízení, přesouvání, dopravníku, odtěžováním

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Odměrka ropných produktů na vodní hladině

Načítavanie...

Číslo patentu: 244632

Dátum: 14.10.1987

Autori: Zitz Aifred, Wrulich Herwig

MPK: G01F 19/00, B01L 3/02

Značky: produktů, vodní, odmerka, hladině, ropných

Text:

...válci a zajíšĺují odměrku proti nełldoucinu ponoření, e přitom nebráni plynulému přítoku kapalin do měrného dílo odběrovéhoŽàdoucí ponor až po přelivová čelo vtokové přepadové trubice a současně vertikální polohu na hladině udržuje vyvažovací náběrový kroužek. Ve srovnání se známými typy odměrek odpadá obtížné dodržování tolerancí ponoru, který je u odměrky podle vynálezu atenoven její hmotnosti a vztlakem kapaliny na ni...

Zařízení pro měření viskozity tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244631

Dátum: 14.10.1987

Autori: Baumert Dietrich, Szabó Kálmán, Krähmer Hansjörg, Adalsteinsson Orn, Skötsch Carlo

MPK: G01N 11/02

Značky: zařízení, měření, tekutin, viskozity

Text:

...tlaku. Význam takového uspořádání odběrů etatického tlaku je v tom,že statické tlaky Jsou snímany již ve vytvořenám lamindrním proudu, tedy za úsekam rozbähu laminúrního proudění.Tato skutečnost umoiňuje získdvat objektivní signál o viskozitě tekutiny, protože je obrazom rovnovdlnáho stavu sil~vnitŕního tření tekutiny a sil tlakových také u nenewtonovekých kapalin.Zařízení podle vynálezu je dále blíle popsano na dvou příkladech...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244630

Dátum: 14.10.1987

Autor: Gates Peter Stuart

MPK: G02B 5/30, G02B 6/10, G02F 1/03...

Značky: vláknovém, zařízení, optickém, snímací, světelného, modulací

Text:

...vrstva nematickáho kepalného krystalu. Jedna vz elektrod je připojena na napájecí zdroj a druhá je uzemněna.Toto zařízení využívá elektrooptickáho jevu a jeho velkou prednosti je, že jsou elimino vány pohyblivé mechanické části.Bříklad uspořádání zařízení pro modulaci světelnáho toku v optickám vláknovém enímači je echematicky uveden n přiloženém výkrese. Zařízení se skládá z optického vyaílače I, např. lze užít evětloemitující diodu IED,...

Zapojení obvodu pro přístup na sběrnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 244629

Dátum: 14.10.1987

Autori: Kieliger Josef, Binninger August, Pénzes Imre, Schneider Egon, Kűpper Wilhelm

MPK: G06F 15/16

Značky: obvodů, zapojení, sběrnicí, přístup

Text:

...zapojeny takto. Druhý adrssový vstup 93 zapojení je spojen s druhým sdresovým vstupem 33, komper-horu g s s sdresovým vstupom a adrosováho s povelového oddělovače ž, jehož sdresový výstup 51 je spojen s adresovým výstupom 2 L zapojení.První sdrssový vstup gLzepojení je spojen s prvním adresovým vstupom 31 kompsrstoru g, jehož skupinový výstup 33 je spojsn se skupinovým vstupom IJ klopneho obvodu . Blokovsci výstup 3 m kombinačního obvodu...

Brzdicí zařízení expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244628

Dátum: 14.10.1987

Autor: Komárom Tóth Hmöstrei Mária

MPK: H02K 55/04, H02K 49/00

Značky: brzdící, turbiny, zařízení, expanzní

Text:

...zařízení může pracovat za nízkych teplot, čímž jsou omezeny nežádouoí tepelná toky k prütočná části expsnzní turbiny. Brzděný výkon je přitom odváděn v podobě elektrické energie mimo zařízení.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad provedení brmdícího zařízení expanzní turbiny podle vynálezu. Obr. l pýedstavuje podélný řez a obr. 2 příčný řez brzdicím zařízením v míetě pőlových nástovcu.Rotor 1 je uložený v redidlních ložiskách § a...

Křížový rozvaděč pro stříhárenský pokládací stůl s kombinovaným rozvodem tlakového media

Načítavanie...

Číslo patentu: 244627

Dátum: 14.10.1987

Autor: Kökény Béla

MPK: D06H 7/00

Značky: pokládací, křížový, tlakového, stříhárenský, stůl, kombinovaným, rozvodem, rozvaděč, media

Text:

...význakem křížováho rozvadeče, jak jej navrhuje vynález je, že po vnějším obvodu komory je vždy mezi sousedícími otvory svisle uspořadán alespoň jeden těsnící břit.Eko účely popisu a bližší objasnění podstaty uspořádání křížového rozvaděče je pripojenevyobrazení, kdena obr. l je řez deskou stříhárenského pokládacího stolu s uchyceným křížovým rozveděčem obr. 2 je pohled zespodu na uspořádání křížového rozvaděčeKäížový rozvaděč na obr. I...

Ovládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244625

Dátum: 14.10.1987

Autori: Mátyási József, Curtil Rémi, Kaptay György

MPK: G05D 9/02

Značky: zařízení, ovládací

Text:

...je k dvojici ll ovládacích kontaktů 1 | 1, ľ pomocí vodičů 13 pnralelně připojena tak, že první ovládací kontakt l 1 l s prvním ovládaným kontaktem lg a druhý ovládací kontakt I 12 s druhým ovládaním kontaktem 13 g jsou zapojeny v serii. Vodiče jj jsou pak spojeny s vypínacímkonektorem L 1 elektrického zapalování 15 spalovacího motoru čerpacího agreghátu.Při alternativním provedení podle obr. 2 je vnč akčního členu 1 ovládací táhlo j,dvakrát...

Zařízení pro stanovení tuhosti hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244624

Dátum: 14.10.1987

Autori: Brück Heinz, Kratzer Terry Lee

MPK: G01N 3/22

Značky: zařízení, stanovení, tuhostí, hadíc

Text:

...shora prostor horního ložiska J tohoto otočného čepu 3.Tösnění mezi měřícím kotoučam 1 a nábojem A je tvořeno chladící kapalinou, takže jsou odstraněny přídavné pasívní odpory mezi pohyblivými a pevnými částmi. Kapalinový uzáver zemezuja volnému přístupu atmosférickě vlhkosti, tedy nenastává namrzání ložiskového prostoru.Přitom náboj 1, v němž je uložen otočný čep g horním ložiskem 1, dosahuje svou výškou nad úroveň hladiny chladící...

Zapojení měřících obvodů pro kontrolu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244622

Dátum: 14.10.1987

Autor: Petzoldt Karl

MPK: G01N 27/00

Značky: zapojení, obvodů, čerpadel, vstřikovacích, kontrolu, měřicích

Text:

...kódovým vstupom j jo čítač m zdvihů spojen s výstupom ovládaoího obvodu 13 čítačo. zdvihd. Indtkaco 11 zdvihu je spojene o čítačom lg zdvihu a s třídíoím vstupom g zdvihovohb kpmpsrátoru 14.Svým spouätčcím vstupom Qje zdvihový komporátor A spojen s přodvolbou 11 počtu zdvihd. Vstup zpoždovacího obvodu jj je spojen sołzdvihovým komparátorom 11 a výstup zpoždovaoího obvodu L 2 je spojon se spínacím obvodom 14 konce měření o s...

Zařízení pro zvedání, transport a zpracování skleněných tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244621

Dátum: 14.10.1987

Autor: Annen Klaus

MPK: B65G 49/06

Značky: tabulí, transport, sklenených, zpracování, zvedání, zařízení

Text:

...uvést tabuli do vodorovné polohy a v toto polozo ji zpracovat.Během této manípulace je podstatně omezeno riziko úrazu, -nsboĺ při nsjménä bezpečných dkoneeh, kterými je vedení a transport skleněné tabule, je pracovník od této tabule oddělen opěrnou doskou. V porovnání s manuální manipulscí je významne sníženo fyzické zetíłení pracovníka s doohćzí k úspoře pracovních sil. Výhodou zařízení jsou též jeho nízka pot-novací ndklady.łłakloněním...

Tenkovrstvový elektroluminiscenční prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244620

Dátum: 14.10.1987

Autor: Mizuno Yukio

MPK: H05B 33/22

Značky: tenkovrstvový, elektroluminiscenční, prvek

Text:

...napětí nutné k vytvorení elektrického pole ne elektroluminiscenční struktura, jednak propouští světlo,ktere je genorovłno v elektroluminiscenční vrstvš.V odetupu od první elektz-ody 2 je nsnesene vrstva druhé elektrody 6, přikladně z miníku, ktere ul ss úkol vytvořit druhou, protilehlou elektrodu pro elektrolumíniscenční struktura. Jestlile tuto vrstvu neneseme v dostatečně tenké vrstve, může být i tato elektrode transparentní celý prvek může...

Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 244619

Dátum: 14.10.1987

Autor: Honya Takao

MPK: H03K 5/20

Značky: nízkých, prenos, modulovaných, synchronizace, demodulátor, kmitočtu, rychlostl, signálu, velké, fázové

Text:

...výsnakem vynílesu je, že nosi výstup rdsováho detektoru s vstup tretí dolní propusti je vloien oddllovecí etejnosnlrný sssilovač.Výhody demodulátoru podle vyndlesu spodívejí v tom, le čas potrebný k synchroniseci může být si 5 x krstdí, ned jaký je doseäitelný u systémů s automatickým vyhleddváním a podstetni ln-etsí, napríklad si 25 x, v porovndní s funkcí bůžnóho noveho sovssu.současně ee při pulítí demoduldtoru podle vyndlesu prejaví...