Archív za 1987 rok

Strana 90

Integrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245606

Dátum: 15.10.1987

Autor: Belko Dušan

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, stříkací, integrovaná

Text:

...a dnem je vytvořena odpadová štěrbina.Výhody vynálezu spočívají v tom, že soustředění filtračních prvků na jedná přírubě opatřené rychloupínacími prvky umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu při změně odstínu prášku, přičemž jednoduchost provedení a tím i nízká cena umožňuje vybavit kabinu sadou náhradních Eiltrů pro každý používaný odstín prášku v procesu výroby.Dále kryt filtračních prvků chrání filtry proti přímému působení prášku a...

Způsob zajištění kvasioptimální účinnosti vodní turbiny s natáčivými oběžnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245605

Dátum: 15.10.1987

Autor: Truchlik Štefan

MPK: F03B 3/06

Značky: zajištění, natáčivými, způsob, účinnosti, turbiny, kvasioptimální, oběžnými, lopatkami, vodní

Text:

.../AJČ / jež tento stav vyvolala je větší než předcházející absolutní hodnota tohoto pomeru /K/, načež se smysl natáčení oběžných lopatek změní a postup se opakuje. Výsledkom je kvasioptimální nastavení natáčivých oběžných lopatek vodní turbiny pro dané provozní podmínky.Výhodou uvedeného způsobu zajištění kvasioptimální účinnosti vodní turbiny s natáčivými oběžnými lopatkami je to, že používá veličin provozně i technicky snadno měřitelných a že...

Potrubní spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245604

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lichvár Milan, Kabátová Viera

MPK: F16L 51/00, F1L2 7/10

Značky: spojka, potrubní

Text:

...směs, ale může být použita ke spojování dílů potrubí, sloužícího k dopravě i jiných hmot.Potrubní spojka sestává ze dvou pružných manžet, kde každá je nasazena a upevněna vždy na konci spojovaného potrubí, má vnější výztužný prstenec, připevněný k pružné manžetě a osový spojovací prvek, tvořený na vnější obvod manžety volně nasazeným spojovacím kroužkem,majícím na vnějším obvodě axiálně vybíhající hák, který ve spojeném stavu spojky je...

Způsob leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245603

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zemanová Eva

MPK: C23F 1/00

Značky: způsob, leptání, plochých, dílců, částí

Text:

...těchto ůzkých tolerancí rozptylu podleptání, přičemž došlo též k očekávanemu zkrácení doby proleptání ve srovnání s leptáninbez elektro chemického.půsohení. Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 schematický nárysný pohled na plochý dílec, z něhož má být pletáním zhotoven kotouč s vyleptanými otvory, obr. 2 achematické znázornšní základního principu zařízení k provádění způsobu podlečtveroového průřezu o deloe strany 50 mm, a je z obou...

Způsob chemického opracování povrchu ocelových součástí svodného systému alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245602

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dimun Milan, Olejník Vincent

MPK: H01M 4/64

Značky: systému, chemického, svodného, opracování, akumulátorů, povrchu, způsob, alkalického, oceľových, součástí

Text:

...provedení.ocelové distanční kroužky používané v konstrukcí svodného systému alkslickěho Nicd akumulítoru typu NKS 150 byly chemicky opracovány působením 12 roztoku kyseliny chlorovodíkově Hcl po dobu 3 minut při teplotě 298 R a pasivovány 1,5 roztokom uhličitanu sodného Nazcoa po dobu 1,5 minuty při teplotě 313 K.Takto chemicky opracované distanční kroužky byly použity ve svodném systému článku NKS 150. Pro účely porovnání byly sestaveny...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ešner Stanislav, Zeman Svatopluk, Buryšek František Ing, Hortlík František, Plaoanský Agaton

MPK: F26B 3/06

Značky: materiálů, volně, způsobu, tohoto, fluidizace, provádění, ložených, zařízení, způsob

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245199

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rybín Jioí, Zamboj Jozef, Pavlusik Peter, Müller Vladimír, Reinhold Josef, Mosorjak Štefan

MPK: C08F 2/22, C08F 2/24

Značky: přípravy, vodných, způsob, disperzí, akrylových, kopolymerů

Text:

...do předloženě kapaliny v reaktoru, nebo může být postupně přidáváno v roztoku iniciátoru polymerace.Voda v polymeračním systému je jednak voda v semikontinuálním procesu předložená V reaktoru a jednak voda použitá k přípravě emulze a roztoků iniciátorů. Množství vody předložené v reaktoru nemá na velikost částic kopolymeru podstatný vliv, ani na množství mikrokoagulátu v disperzi, je-li zachován poměr vody předložené v reaktoru a vody použité...

Způsob přípravy 3-fluornitrobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245198

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bahno Jozef, Pavlica Ivo, Postava Miroslav

MPK: C07C 79/12

Značky: přípravy, způsob, 3-fluornitrobenzenu

Text:

...soli kyselinou fosfornou probíhá podle reakcePokud je x anion kyseliny sírové HSOZ, je HX rovno HZSO 4 a jedinou plynnou zplodinouje dusík postup je tedy ~ při nejmenším v této fázi - velmi příznivý i z hlediska životního prostředí. V dále uvedeném příkladu popsaný postup sestává ze tří fází a/ z pŕípravy roztoku kyseliny nitrosylsírové, b/ z diazotace a o/ z redukce diazoniové soli a isolace produktu. Fáze a/ je známá a představuje...

Spôsob prípravy oligomérnych polystyrénov s koncovou sírnou reaktivnou funkčnou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245197

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bartoš Pavel, Procházka Václav, Jidda Miloslav, Novák Miroslav

MPK: C08F 112/14, C08F 112/08

Značky: spôsob, funkčnou, skupinou, přípravy, reaktivnou, sírnou, oligomérnych, koncovou, polystyrénov

Text:

...v ktorej sa ešte oligomérny polystyrén rozpušća. Koncentrácia Na 0 H V metanole zodpovedala maximálnej rozpustnosti pro laboratórnej teplote. Hydrolýzou v alkalickom prostredí a dusíkovej atmosfére je možné transformovať dialkylditiokarbamidové funkčné skupiny naviazané na alfa-uhlíku polystyrénového reťazca na merakpto skupiny.Hydrolýza V kyslom prostredí sa uskutočnila v rozpúščadlovom systéme dichlörbenzénu a benzylalkoholu V objemovom...

Přípravek pro odběr vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245196

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krump František, Polanský Miroslav

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorků, odber, přípravek

Text:

...pouěití pouzdra doeavadního typu a řeěení prípravku rovněž umožnuje uvolnění vzorku al těsně pred vlastním měřením, čímž ee zabráni ztretám vlhkosti odebraněho materiálu během doby nutneNa příloženám výkrese znezorňujícím príklad provedení prípravku podle vynáleeu je na obr. I nakreslen jeho nárys a na obr. .2 je půdorysný pohled na předmět dle obr. I.Pŕípravek podle vynálezu sestává z pláětě | z pruěněho tenkoetěnneho materiálu, jako je napr....

Spôsob prípravy enzýmov extracelulárnych celuláz

Načítavanie...

Číslo patentu: 245195

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prokeš Antonín, Jelínek Jan, Muška Jaroslav, Mariák Ferdinand, Kolomazník Miroslav

MPK: C12N 9/42

Značky: přípravy, celuláz, enzýmov, extracelulárnych, spôsob

Text:

...vysokoprodukčný, keďže na celulôzových substrátoch produkuje približne 3 až Akrát vyššie výťažky enzýmov ako pôvodný kmeň Trichoderma reesei QM 6 a.Kmeň produkuje na mikrokryštalickej celulôze alebo v prítomnosti oligosacharidov ako sú napr. soforôza, laktôza a celobiôza inducibilný kompletný celulázový enzýmový systém, t.j. endo-1,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.4/ a exo-1,4-beta-D-glukanázu /EC 3.2.1.91/ a ďalej beta-D-glukozidázu /EC...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: aldehydů, bázi, vedle, pyridinových, stanovení, způsob, amoniaku

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Spôsob zmesnej pyrolýzy nasýtených a nenasýtených C .sub.3.n. uhlovodikov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245193

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Neufuss Karel, Hlasivec Hynek

MPK: C07C 4/04, C0G4 7/32

Značky: pyrolýzy, nasýtených, spôsob, uhľovodíkov, nenasytených, sub.3.n, zmesnej

Text:

...zmes pyrolyzuje v zmesi s donormi vodíkových radikálov, prednostne s vodíkom a/alebo etánom, ďalej s propánom, izo a n-butánom, benzinickými uhľovodíkmi a ropnými uhľovodíkmi s bodom varu do 450 OC, čím sa znižuje koncentrácia metylacetylénu a propadienu v pyrolyzovanej zmesi úmerne k pomeru ostatných dodávaných zložiek a chemizmus pyrolýzy sa posúva smerom k tvorbe želateľných plynných produktov. vplyvom voľných vodíkových radikálov sa...

Zařízení pro měření viskozity metodou rotačního kužele a desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245192

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štefek Pavel, Nový Bohumín, Eech Vratislav, Kypast Jaroslav

MPK: G01N 11/14

Značky: zařízení, desky, rotačního, kužele, metodou, viskozity, měření

Text:

...polohy a případně je od měřicího bloku elektricky izolován, přičemž je s ním vodivě spojen pouzepřes elektrickou indikační jednotku.Řešení podle vynálezu má řadu předností. obě měřicí části zařízení, tj. měřicí deska a měřicí blok s kuželem, jsou spolu spojeny otočným neho suvným ustrojím, které umožňuje otočení nebo cdsunutí topného bloku s měřicí deskou v horizontální rovině mimo osu kužele,přičemž vertikální vzdálenost desky od kužele se...

Spôsob katalytieckej hydrogenácie benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Baška, Burian František, Volný Miroslav, Šaffa František

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: benzenu, hydrogenácie, katalytieckej, spôsob

Text:

...prameňov možno intenzifikáciu procesu hydrogenácie benzénu previesť tiež za použitia katalyzátorov na báze rödia a ruténia na vhodných nosičoch /ZRRR pat. č. 662 538/, čo však znamená nielen náročne ziskávat nové katalyzátory, ale aj prevádzať úpravy strojno technologického zariadenia.Pri štúdiu možnosti zvýšenia výrobnosti zariadenia na hydrogenáciu benzénu a zníženia energetickej náročnosti predmetného procesu, pri zachovaní kvalitatívnych...

Zařízení k měření průměru a radiálního házení oběžné dráhy kroužku axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroupa Petr Praha, Bílek Zbyšek, Zvioina Karel, Rejlek Jan

MPK: G01B 5/08, G01B 5/00

Značky: měření, dráhy, kroužků, radiálního, průměru, kuličkového, axiálního, stykem, ložiska, házení, zařízení, oběžné, kosoúhlým

Text:

...horizontálním směru. Ve znázorněném případě je měřeným kroužkemLvnitřní kroužek ložiska. opěrky j, jsou rozmístěny s roztečí 90 ůhlových stupňů po obvodu oběžné dráhy měřeného kroužku g ložiska a vedou jej v nejhluběím místě oběžné vDalší opěrky i vedou měřený kroužek g ložiska za díru a jsou rozmístěny rovněž s roztečí 90 úhlových stupňů. K základnímu rámu z jsou dále pevné uchyceny dva planžetové psralelogrsmy tvořené planžetami ž a...

Spôsob prípravy 1 -(2, 6-dimetylfenoxy)-2-propanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245189

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bušta Jioí, Horyna Jaroslav, Ležatka Aleš, Gröpl Heoman, Bušta Michal, Holub Miroslav, Mach Karel

MPK: C07C 49/175

Značky: spôsob, 6-dimetylfenoxy)-2-propanónu, přípravy

Text:

...40 QC až teplotu varu organického rozpúšťadla sa za miešania pridáva po častiach chloraceton a na doreagovanie sa ohrieva na teplotu spätného varu po dobu 5 až 20 hod. Pri väčších návažkach je vhodné pridávať chloraceton zriedený použitým organickým rozpdštadlom.Izolácia zľučenlny I sa uskutočňuje tak, že sa k reakčnej zmesi najprv odseparujú anorqanické solí odsatím alebo odfiltrovaním na tlakovom filtri a získaný filtrát sa vakuovoK n 1...

Zařízení pro skládání svazku síťkového dialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245188

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cihláo Josef, Jindoich Luboš, Vaohová Jana

MPK: A61M 1/22

Značky: síťkového, svazků, skládání, zařízení, dialyzátoru

Text:

...o základnu 1.Závěsné zařízení A je tvořeno kladkemí LL, závěsem g a vypínacím závažím m. Kladky JJ. jsou ve stejné úrovni otočnä upevnäny k vnějším stěnám bočnice u, přičemž kladky ll jsou opáeány závěeem 33, který je uchycen jedním koncom na nosič LZ a druhým koncom k vypínacímu závaží 19. Vedle skládacího zařízení je samostatné umístěna skluzavka z pro ueměrnění pohybu membránové opěrłq 2. K držákdm § krevní a dialyzátové lišty i a 1...

Separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245187

Dátum: 15.10.1987

Autor: Morys Antonín

MPK: C21D 1/68, C21D 1/70

Značky: separační, prostředek

Text:

...dle vynálezu přináší řadu výhod, spočívajících zejména v jednoduchá aplikaci, v provozní epolehlivoeti a dostupnosti tohoto materiálu. Další výhodou pouřití oxidu chromitého podle vynálezu je, že nedochúzí k poškození POVľOhOv vých vrstev těle nepř. difuzí.Podle příkladu provedení byl operační prostředek podle vynález použit při válcování pddloułxlłiho těleea z náatrodová oceli opatřeného centrálním otvorom, ve kterém bylo vloieno jádro z...

Zapojení souboru přenášečů střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245186

Dátum: 15.10.1987

Autori: Divák Boetislav, Jasinský Zdenik

MPK: H03K 17/725

Značky: zapojení, souboru, střídavého, přenášečů, signálu

Text:

...a jeho kladnou svorkou. Mezi zdroj á a sběrnice jsou vloženy tavné pojistłąy 1, g.Zobrazená dva přenášeče 1 g, resp. u jsou pripojeny obvody kolektor - emitor na sběrnice j, A, individuální střidsvé signály jsou přiváděny na vstupní svorky g, resp. l a odběr výstupních signálu je ze svorek u, resp. jj.Při kladné polaritě sběrnice A je tranzistor v přenáäoči m vodivý a střídavý N vstupní signál se- zesílený přenese na výstupní svorky u....

Zařízení pro svěr a středění odstřeďovaných balíků vlákenného materiálu v bubnu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pitioký Karel, Záviský Jaromír

MPK: B04B 1/00, D06F 25/00

Značky: bubnu, vlákenného, zařízení, balíků, odstřeďovaných, materiálů, středění, svěr, odstředivky

Text:

...páka s kloaby, a táhly. spojujícími pákový meohanismus protöjlí pŕítlaěnáPříklad zařízení pro« svěr a střadäní odstředovaných balíku .vlákennáho materiálu podle vynúlezu je uveden na výkrese, kde na obr. l je nakreslen schematiclq axonometricky pohled a na obr. 2,je schematický půdorysný pohled zařízení.Otočný buben l odstředivky má na své vnitřní části upevněny čtyři páry loäisek g.V každém páru ložísek g je otočná uložen svislý hřídel j. S...

lnsekticidny prostriedok so zvýšenou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245183

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tesao Ctibor, Saidl Miloslav

MPK: A01N 25/02

Značky: lnsekticidny, zvýšenou, účinnosťou, prostriedok

Text:

...živica na báze polykondenzátu ftalauhydridu a qlycerínu sa pridáva do technickej účinnej látky D,0-dimetyl-U-/3-metyl-4-nitrofenyl/-tiofosfátu, alebo do smulzného prípravku, alebo sa mechanický primieša pred aplikácia insekticidneho prípravku v množstvách 0,001 až 0,2 hmotnostných V 100 hmotnostných aplikačného prostridkeu, výhodne v rozmedzí 0,03 až 0,13 hmotnostných.Prídavok alkydovanej živice na báze polykondenzátu...

Kmeň mikroorganizmu Streptomyces fradiae CCM 3765

Načítavanie...

Číslo patentu: 245182

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paukert Josef, Sosín Jaroslav, Kejzlar Miloš, Sládek Vladimír, Friedrich Josef, Procházka Jaroslav, Baea Marian, Sege?a Zdenik, Maruna Zdenik, Mráz Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, streptomyces, kmeň, fradiae

Text:

...miešadle pri 25 OV.V časových intervaloch po 40, 60, 80 a 100 min. pôsobenia nitrozometylmočoviny boli odoberané vzorky a riedené riediacou radou s koeficientom 10 za súčasného zrieďovania nitrozometylmočoviny na neúčinnú koncentráciu. zriedené vzorky boli naočkovanéna Petriho misky so sporulačným aqarom tak, aby nedochádzalo ku vzájbmnému kontaktu kolônií a po vysporulovaní boli samostatné kolónie preočkované na šikmé agary.Spóry pre...

Předpěchovací zařízení k odvodňovacímu lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245181

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sedláeek Pavel, Gráf Martin, Bokuvka Jaromír

MPK: D06F 47/00

Značky: předpěchovací, odvodňovacímu, zařízení

Text:

...značí obr. 1náryený pohled pŕedponhovacího zařízení v řezu s výkyvným přítlačným telíŕem v mimopracovní Vpoloze a obr. 2 znázorňuje přodpěchovací zařízení a výkyvným přítlačným talíŕom v pracovní poloze.Predpěchovací zařízení eestává z peohovacího válce g e pístem 1 opatrenia výlwvným přítlačným tslířem j, na jehož pŕírubč 6 je jednou stranou výlqvnů upevnčna programovú lišta i opatrení dvěma stavitelnými dorazy 1, ktoré jsou umíetčny na...

Roštová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 245180

Dátum: 15.10.1987

Autori: Trojan Oldoich, Bárta Jaroslav, Bláha Vojtich

MPK: B65D 19/10

Značky: roštová, paleta

Text:

...palety podle vynálezu spočívá především v její nízká hmotnosti.vsteěsnć ns jednotku únosnosti. Roětovs základna dovoluje vhodným způsobem upevnitzejména přepracovsne kusov( a členitć materialy, což dosud známá proste palety bez upravy noená desky neumožňují. Bánov( konstrukce tvorená ocelovými pásy, oboustrsnně spojene ooelovými pruty, tvoří dokonale tuhý celok. ktorý odolávě rězdm nebo účinkůmrdsnőho neěetrnóho zachdsení s zachovává...

Výkyvný podvozek pro vícenosníkové podvěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holkup Antonín

MPK: B66C 9/12

Značky: podvozek, podvěsné, dráhy, výkyvný, vícenosníkové

Text:

...propojelw e rámu. Vliven nerovnoeti dreh zhotoverąých většinou z I profilů, dochází. zvláětě o menších rozpětí dreh k nerovnoměrnámu-zetíieni jednotlivých pŕírub druh, tekio dle toho musí být dráhy i podvozky dimenzovány.luto nevýhodu odetreñude řeěení podle vynálezu, jeho podetete apoěivá v tom, že zdvěey kol Jeou v rámu uloieny kyvně ve ueěru příčnám k noeníkůn podvěonć drähy.Uepořddánin podle vynelezu se zetíieni podvozkú rozloží...

Laserová trubice s absorpční kyvetou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245177

Dátum: 15.10.1987

Autori: Suk Eenik, Hammerschlag Jioí

MPK: H01S 3/08

Značky: kyvetou, absorpční, laserová, trubice

Text:

...je provedena jako tuhý celek, nacházejí se její vlastní rezonanćní frekvence nad budicími frekvenceui otřesd a tím je velmi snížen vliv otřesü na stabilituV navrženám uspořádání se dále zvýši stabilita frekvence vyloučením změn indexulomu vzduchu v rezonátoru tím, že prostory mezi Brewsterovými okénky výbojové trubice a kyvety a zrcadly na obou koncích laserové trubice lze vakuotěsně uzevřít s případněpřed uzavřením naplnit směsi plynu s...

Přípravek pro přikládání měřícího pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 245176

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Vlastimil, Pantueek Miloslav, Blažek Zdenik

MPK: G01B 3/32

Značky: pásma, přípravek, měřicího, přikládání

Text:

...stěně je v blízkosti táto etěny.Výče uvedené nedostatky jsou odetrmnčny přípravkem podle vynälezu, jeho podstatou je paska pro upevnční a nastavení nàly mäříckćho pásma vůči hrotu prípravku, otočná kolem dvou oe. Jednak kolem ony spojení e trubkovou eklddací tyčí a jednak kolem osy sklá dací tyče.Pri. přilolení hrotu prípravku k určovenému bodu na etěně dochází samočinně k naeměrovúní plsky ve eměru působení mepínmcí síly pásme, nezávisle od...

Nosič oxidačného katalyzátora na báze kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šacillo Anton Adamovie, Malina Josef, Svoboda Jan, Palík František

MPK: B01J 23/74, B01J 32/00

Značky: báze, nosič, katalyzátora, oxidačného, kobaltu

Text:

...katalyzátora, ako suroviny na výrobu nosiča pre oxidačný katalyzátor na báze kobaltu.Výhodou použitia podľa tohto vynálezu sú technicky jednoduchšie operácie smerujúce k bezodpadovému využitiu znehodnoteného kobaltu vo forme oxidu C 0304.opotrebovaný oxidačný katalyzátor na báze kobaltu v závislosti od počtu impregnáciiK výrobe nosiča pre oxidačný katalyzátor sa používa jemne rozomletý opotrebovaný oxi dačný katalyzátor v množstve od 48 do...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kelbler Josef, Korvas Zdenik Csc

MPK: G02C 7/04

Značky: měkkých, způsob, perforovaných, zabarvenou, stěrnou, kontaktních, otvorů, rnebo, pigmerntovanou, čoček, výroby, temně

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Manipulační zařízení pro přesun výrobků v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 245173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Eervený Jindoich, Kohoutek Václav, Horyna Jaroslav, Roeák Jaroslav

MPK: F27D 3/00, F27B 9/26

Značky: zařízení, přesun, výrobků, manipulační

Text:

...na obou hřídelích I , 11 h, se zároveň očnou otáäot i ozuben( kolo 32. Do těchto ooubených kol 32 spadá ozuboný hřebon ä (vi obr. 4) vytvoření na VJIORVICÍII nosník 3. Odvolováním ozubeneho kola 32 je tedy ebenom ZE vysouvin vyeouvocí nosník j. vZ obr. 2 s 3 je zrejme, že vysouvscí nosník J je us obou koncíoh opetřen vretnymillnwými klldkmi 12. Lens u, s 33 jsou vedens přes tyto kladky m e jsou pevne uchycenl v dráácíoh L 1 e LL ns nosiči i s...

Zmesná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245172

Dátum: 15.10.1987

Autori: Langer Rudolf, Kocur Pavel, Fusek Miroslav, Cabicar Rudolf, Dostál Jan, Valaštiak Jozef, Vanieek Pavel

MPK: C06B 31/00, C06B 31/42

Značky: zmesná, trhavina

Text:

...predovšetkým V aluminizovaných kompozíciach. Nizkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacich prác sú všakpredovšetkým charakterizované výbušné kompozicie na báze dusičnanu amőnneho.To je hlavným dôvodom, prečo v technickej praxi exploatácia zmesných trhavín typu DAF,TPV a teraz už i W/O a O/W výrazne prevláda nad explotáciou ostatných druhov priemyselnýchAnalogický trend badat...

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245171

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kolomazník Zdenik, Štaud Jioí, Vojtíšek Vratislav, Šuška Valdemar

MPK: D01H 1/12

Značky: stroj, bezvřetenový, dopřádací

Text:

...ramena 1 jsou upravene známým způsobem odkldpěcí a jsou ucbýcena výkyvně pomocí čepu g na průbłžnám nosníku 2, který je uchýcen blíäe nezndzornőnýa způsobem na kostře stroje. Ve střední části stroje v horní části je po jeho podllně délce upraven známý dopravní pás L 9 pro odvod plných cívek j. Dopravní pia |Q je upraven v ose 5 stroje mezi obema stranami resp. mezi navíjecími válci 1 obou stran stroje a vyustĺuje známým způsobem na jedné...

Zařízení vnitřní vestavby bubnů parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájek Vladislav, Nimec Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: bubnu, vestavby, vnitřní, kotlů, zařízení, parních

Text:

...průniku vodní ťrnkoe do eyté páry nobývú takového rozsahu, že energetická zařízení procují se zníženou účinnosti o vznikají značná ekonomickő ztráty u provozovntolů energeticwch zařízení v důsledku nutných odstávek zařízení. Dosud nebyl nalezen způsob, jak zejména u provozovoných bubnů daný otov zlepšit.Nevýhody stúvajícího stavu zcelo vylučuje zařízení vnitřní vestaeby bubnů perníchkotlů podle vynálezu, ktoré obsahuje sběr-nou komoru....

Přídavný koagulant pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245168

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zdarsa František

MPK: C02F 11/00, C02F 1/52

Značky: úpravu, přídavný, koagulant

Text:

...0,5 až 3 i suöiny, neni ddvkováním tohoto roztoku ovlivněna hodnota pH nadávkované vody tak, aby byl patrný negativní vliv na stávající průběh koagulace.Nový účinek spočívd v tom, že není nutne ddvkování kyseliny a není zapotřebí budovat roäměrnć homogenizační nádrže, takže použití je bez velwch úprav možné i na stávajících úpravndch.Na obr. je v nárysu uveden pŕíklad dle vynálezu.Předzahuätčne hlinite kaly s obsahom sušiny 0,5 ež 3 š...

Třítrasové profilografické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pantueek Miloslav, Hladík Vlastimil

MPK: A61B 5/10

Značky: zařízení, profilografické, třítrasové

Text:

...| 6 a společné vyhodnocovací jednotce 11 se epolečným zápieem Q. Výstupy obou ecintilačních detektorů i a ž, umístěných ve střední části detekčního systému, jaou připojeny buč ke třetímu aamoetatnému vyhodnocovacímu zařízení A a k třetímu aamoetatnému zapieovacímu zařízení ü e/nebo ke epolečnému eumačním členu 1 § a společné vyhodnocovací jednotce 11 ee epolečným zápieem E.Poďie obr. 2 je detekční systém třítt-asového profilografického...

Nastavitelné dělené vedení pro dlouhé součásti s krátkými zdvihy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245166

Dátum: 15.10.1987

Autor: Malina Josef

MPK: F16C 29/00

Značky: vedení, zdvihy, součástí, krátkými, dlouhé, nastavitelné, dělené

Text:

...lze připustit.Dále se výrobní náklady snižují výhodným použitím sériově vyráběných kuliček nebo válečkd pro valívá ložiska jako valivé elementy. Není rozhodující pro správnou funkci nastervitelného dčleného vedení, která eoučást je pohyblivé a která pevná.Na přípojíenán výkrasu je na obr. 1 v částečném nárysném řezu schémstíclq znázornčno konkrétní provedení nestavitelného dčleného vedení velivého s celkem čtyřmi páry vnějěích dílů e...

Amorfný kovový magnetický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Strnad Miroslav, Jakeš Dušan

MPK: C23D 5/00

Značky: amorfný, materiál, magnetický, kovový

Text:

...na strane rotujúceho kovového kotúče a porovnaní s povrchom vytvorenom na strane odvrátenej od rotujúceho kovového kotúča tej istej amcrfnej pásky, alebo čím sa vhodnejšie upravia podmienky interakcie elektromagnetického poľa s kovovým feromagnetickým vzhľadom na potenciálovú bariéru nachádzajúcu sa na povrchu kovového feromagnetika.Limitujúci krok sa realizuje ako heterogénna katalýza prebiehajúca vo veľmi tenkých povrchových vrstvách...

Zařízení ke kalení, praní a popouštění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245164

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rosenkranz Jindoich, Žák Bohumil, Mostecký Jioí Akademik, Krett Vasil

MPK: C21D 1/63

Značky: zařízení, součástí, praní, kalení, popouštění

Text:

...uspořádán žlab s těsnicím prostřsdkam pro uloěení čelaPríklad konstrukčního uspořádání zařízení ke kalení, praní a nízkoteplotní popouětění součástí podle vynálezu je naznačen na priloženom výkresu. la obr. 1 je podálný řez zařízením a na obr. 2 řez příčný.Zařízení sestává z jedné společné vany 19 která je opatřena příčkami | 1, která oddělují vzájomná od sebe jednotlive lázně, tj. lázeň kalicího oleje 1 (případně vody nebo soli), lázeň s...

Ustrojí pro pohon nářadí malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav, Drahoovský Jan

MPK: B60K 26/04

Značky: malotraktoru, ústrojí, nářadí, pohon

Text:

...náprsvami, nebo přední spojovací hřídsl 2 , který je otočnł uloěen v přední ložiskovém pouzdru 33 a je opatřen přední vývodovou částí a. Na tuto přední vývodovou část ,a je možno spojit pohon nářadí, umístěného před malotraktoren.I( pohonu nářadí umístěného za nalotrsktorem slouží vývodová část 32, uspořádána na zadní spojovacím hřídeli 26, nspojeném na střední hnaoí hřídel 31, přičemž zadní spojovací hřídel š je prostřednictvím zadního...