Archív za 1987 rok

Strana 9

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Taurand Gérard, Cotrel Claude, Roussel Gérard, Guyon Claude

MPK: C07D 401/12, C07D 215/38, A61K 31/47...

Značky: výroby, nových, způsob, amidů, substituovaných

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Způsob zpracování plynů obsahujících oxid siřičitý nebo oxid siřičitý a sirovodík

Načítavanie...

Číslo patentu: 253729

Dátum: 17.12.1987

Autori: Talonen Timo, Poijärvi Jaakko

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, sirovodík, siřičitý, obsahujících, způsob, zpracování

Text:

...siřičitého, který je pžitomen v odpadnich vypouštěnýoh plynech. Hodnota pH tohoto absorpčního roztoku se upraví na 4,0 až 4,5, přičemž při takto používaném rozsahu hodnot pH se dosahuje optimálních výs 1 ed~ kü. Po absorpci oxidu siřičitého se do tohoto roztoku přivádí v regeneračním stupni sirnikové ionty, přičemž tyto sirnikové ionty jsou buůto ve formě plynného sirovodiku nebo ve formě hydrogensirniku sodného NaHS, přičemž se...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253728

Dátum: 17.12.1987

Autor: Martin Henry

MPK: A01N 25/32, A01N 37/18

Značky: způsob, účinných, výroby, prostředek, ochraně, rostlin, látek, kulturních

Text:

...1 ~ 2-alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkylové částí, alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové i alkoxylové části, 1,3-dioxoian-Z-ylalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlĺku v alkylové části nebo alkoxykarbonylamidový zbytek s 1 až 4 atomy uhllku V alkoxylové části, X znamená atom kyslíku nebo atomy sĺry.Haloqenem samotným V definicĺch, jakož i halogenem jako části halogenalkoxyskupiny,halogenalkylové skupiny...

Plastická hmota na bázi polyvinylchloridu pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253727

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gutowska Anna, Lada Krystyna, Swierz-motysia Barbara

MPK: C08L 27/06, C08K 5/13

Značky: polyvinylchloridu, lékařské, krví, styku, použití, plastická, dlouhodobému, bázi, hmota

Text:

...pro lékařské použití k dlouhodobému styku s krví s obsahem suspenzního polyvinylchloridu, di-2-etylhexylftalátu,epoxidovaného sójového oleje, stabilizátorů ze skupiny vápenatozinečnatých solí alifatických kyselin, mazacího prostředku a antioxidačního činidla, vyznačující se tím, že jako antioxidační činidlo obsahuje sloučeninu ze skupiny trialkylfenolü obecného vzorceC 6 H 20 HR 1 R 2 R 3 kde R 1 znamená metyl nebo terciární skupinu -C 4 H...

Tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253726

Dátum: 17.12.1987

Autori: Eberle Dieter, Langauer Theodor

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicidní, tekutý, prostředek

Text:

...nebo di(fenolpolyglykolether)esterufosforečné kyseliny nebo jeho soli vzorce II, 0,1 až 2 hmotnostnĺ alespoň jednoho polyglykoletheru vzorce III, až 3 hmotnostnĺ pomocného dispergátoru, až 10 Z hmotnostnĺch prostředku proti mrazu aZ močovin vzorce I jsou výhodné takové, ve kterých R 1 znamená 3-chlor-4-methylfenylovou skupinu, 3-trifluromethylfenyl-4-isopropylfenylovou skupinu, 3,4-dichlorfenylovou...

Způsob výroby zesítěných kopolymerních částic schopných funkcionalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253725

Dátum: 17.12.1987

Autor: Dhingra Yog

MPK: B01J 43/00

Značky: funkcionalizace, výroby, způsob, schopných, zesítěných, kopolymerních, částic

Text:

...monomerú jsou uvedeny v patentu Spojených států amerických č. 4 419 245. Pro ilustraci těchto monomerů je možno dále uvést publikaci Polymer Processes, vadanou Calvinem E. Schildknechtem v roce 1956 v nakladatelství Interscience Publishers, Inc., New York,kapitola III Polymerace V suspenzi Od E. Trommsdoffa a C.E. Schildknechta, str. 69-109.V tabulce II na str. 78 až 81 této publikace jsou uvedeny různé druhy monomerů, které je možno...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253724

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: způsob, řízené, penicilanové, stereospecificky, derivátů, výroby, kyseliny

Text:

...hyaroxyethylovaných meziproduktú, již se odstraňuje brom nebo fenylselenová skupina, vzniká směs diastereomerů, kterou je nutno k získání žádaného opticky aktivního produktu dělit.Toto děleni, zejména při práci ve větším měřitku, má za následek, že výše zníměné postupy jsou mnohem méně efektivní než by jinak mohly být.Tyto nevýhody řeší zlepšený způsob podle vynálezu, který popisuje stereospecificky řízený způsob výroby derivátů penícilanové...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bertalan Árpád, Székely Tamás, Czerny Gyözö, Nagy Gábor, Csanda Ferenc

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: okolní, zeminy, zvyšování, hloubkových, vodotěsnosti, pevnosti, způsob, staveb

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Způsob výroby sulfonovaných derivátů thiofosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253722

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tóth Albert, Szirmai Walter, Töth János, Nemes Elemér, Läzär Ottó, Pudmer Erzsébet, Bencze Péter, Karbacsics János, Markó Bernadette, Lehoczky Éva

MPK: C07F 9/38, C08F 8/40

Značky: sulfonovaných, způsob, derivátů, kyseliny, thiofosfonové, výroby

Text:

...thiofosfonová kyselina se zředí 1 700 g vřetenového oleje a při teplotě 100 až 120 °C se zbaví v kontinuálně pracujícím separátoru anorganických kyselých látek. Číslo kyselosti je 32,6 mg KOH/g.Vyčištěná thiofosfonová kyselina se pak hydrolyzuje při teplotě 70 OC přísadou 10 ml vody způsobem popsaným v příkladu 2. Číslo kyselosti hydrolyzované kyseliny je 41,5 mg KOH/q.získaná sulfonovaná thiofosfonová kyselina se pak převede na...

Výrobní zařízení s několika jednotlivými stanicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253721

Dátum: 17.12.1987

Autor: Sticht Walter

MPK: B65G 35/08

Značky: zařízení, stanicemi, několika, výrobní, jednotlivými

Text:

...pro ruční opracování, jako roboty,přlváděcí přístroje a podobně, je v oblasti dopravních a vratných modulů chráněn nehodo vými moduly.Dále je výhodné, když dutinám, ohraničujícím jednotlivé nehodové moduly, je zvnějšku krycích deeek přiřazen dozorčí, případně kontrolní modul, jelikož tím mohou být bez úplného zastavení funkcí dopravního modulu odstraněny poruchy, které ee zvenku vracejí pouze do ovládacího zařízení.Podle další varianty...

Způsob napouštění dřeva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253720

Dátum: 17.12.1987

Autor: Rosenlund Terje

MPK: B27K 3/02

Značky: provádění, tohoto, způsobu, dřeva, způsob, zařízení, napouštění

Text:

...se ventil 35 po dokončení odvzdušnění uzavře. Vakuovým čerpadlem A se potrubími E, lg a lg odvzdušní napouštěcí nádrž g, přičemž ventily 2 a lg zůstávají otevřeny až do dokončení odvzdušnění, načež se uzavřou.Všechen nebo téměř všechen vzduch nebo jiný plyn je nyní odstraněn z napouštěcí nádrže g a ze zásobní nádrže ll. Zásobní nádrž ll pracuje též jako rozpínavá nádrž a vzduch nebo jiný plyn je z napouštěcí kapaliny ll V zásobní nádrži ll...

Fungicidně účinný emulgovaný koncentrát a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253719

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ligtvöt Theo, Ruelens Paul

MPK: A01N 25/30

Značky: fungicidně, způsob, emulgovaný, přípravy, koncentrát, účinný

Text:

...a jejich deriváty organokovové sloučeniny jako tributylcín, jodové sloučeniny jako jodofory, jodoniové sloučeniny mono-, di a polyamíny jako dodecylamin nebo 1,10-di(nheptyl)-1,lo-diaminodekan kvarterní amoniové sloučeniny jako benzyl-dimethyldodecylamoniumchlorid, dimethyldodecylamoniumchlorid, benzyl-di(2-hydroxyethyl)dodecylamoniumchlorídz sulfoniové a fosfoniové sloučeniny merkaptosloučeniny a jejich soli s alkalickým kovem, o.kovem...

Zařízení k drcení a shrnování kukuřičné slámy a jiných zbytků po strojním odlomení palic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253718

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hegedüs István, Gyenes János, Hajmann Béla

MPK: A01D 50/00

Značky: palic, shrnování, zbytků, slámy, zařízení, kukuřičné, strojním, jiných, odlomení, drcení

Text:

...podrobně popsáno s odvolaním na výkresy,kde na obr. 1 je pohled ze strany a na obr. 2 je pohled shora na zařízení podle vynálezu znázorněné na obr. 1.Ve dvou bočních deskách Q poloneseného rámu l spočívajícího na nosných kolech g, zpravidla pneumatikových je uložen dutý otočný hřídel 5, opatřený kyvnými ohnutými noži §. Přední vyklenutá krycí deska É obklopující shora otočnou část zařízení obsahující dutý otočný hřídel 5 s kyvnými ohnutými...

Elektrická oblouková odporová pec ke kontinuálnímu tavení nerostných surovin, zvláště čediče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253717

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tokarski Ginter, Chryczyňski Bogdan, Chrzeszczyk Marian, Cegla Józef, Antosz Jan, Jastrzebski Jan, Ogrodnik Wiktor, Radosz Boguslaw, Janikowski Ireneusz, Kielpinski Ryszard

MPK: F27B 3/08

Značky: nerostných, kontinuálnímu, čediče, oblouková, tavení, surovin, odporová, elektrická, zvláště

Text:

...elektrody. současně má elektrická oblouková odporová pec více než jeden výpustný otvor, přičemž jeden 2 výpustných otvoru je stále otevřen a jedna z elektrod je umístěna v ose výpustného otvoru.Rez vanou obioukové odporové pece má plochu, která je omezena obvodem sferického mnohoúhelníka.Elektrická oblouková odporová poo v technologii tsvení nerastných surovín je charakterizována tím, že nepotžebuje plochu pro skladování paliva nebo koksu,...

Způsob výroby a izolace párů enantiomerů (1R-3R-alfaS+1S-3R-alfaR) a (1R-3S-alfaS+1S-3R-alfaR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 253716

Dátum: 17.12.1987

Autori: Naumann Klaus, Fuchs Rainer

MPK: A01N 53/00, C07C 69/747

Značky: páru, izolace, výroby, způsob, 1r-3r-alfas+1s-3r-alfar, 1r-3s-alfas+1s-3r-alfar, enantiomeru

Text:

...I jsou poměry párů enantiomerů a až d proměnné jen v určitém úzkém rozsahu. U jedné typické technicky vyráběné sloučeniny vzorce I jsou páry enantiomerü a až d například v následujicím poměru Wztaženo na 100 )Bylo třeba nalézt postup, pomoci kterého by bylo možno změnit poměr párů enantiomerů ve směsi všech enantiomerů ve prospěch párů enentiomerü b a d.Bylo zjištěno, že ze směsi všech 8 stereoisomerů alfa~kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Steppan Hartmut, Geissler Ulrich, Ruckert Hans, Dönges Reinhard

MPK: G03C 1/68, G03C 1/72, G03F 7/00...

Značky: světlo, citlivá, účinné, složky, směs, způsob, výroby

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Způsob výroby piperidinochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253714

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jaxa-chamiec Albert Andrzej, Campbell Simon Fraser, Roberts David Anthony

MPK: C07D 417/14

Značky: piperidinochinazolinů, výroby, způsob

Text:

...psu s implantovaným převaděčem do levé komory (dp/dt max) nebo s ven vyvedenou smyčkou arterie carotis (intervaly mezi systolami). zjistí se velikost inotropního účinku, selektivita pro zvýšení síly kontrakce oproti frekvenci a doba trvání inotropniho účinku testované látky.V následující části je popsáno konkrétní provedení a výsledky testu prováděného naanestetizovaných psech k zjištění stimulační aktivity sloučenin podle vynálezu na...

Stínicí mřížka elektronové trysky In Line

Načítavanie...

Číslo patentu: 253713

Dátum: 17.12.1987

Autori: Van Hekken Frans, Hsing-yao Chen

MPK: H01J 29/50

Značky: mřížka, trysky, elektronově, stínicí

Text:

...elektronové trysky gg jsou znázorněny na obrázku 2. Elektronová tryska obsahuje dvě skleněné nosné tyčinky gg, na nichž jsou upevněny různé elektrody. Tyto elektrody zahrnují tři rovnoměrně od sebe vzdálené koplanární katody 35, jednu pro každý elektronový svazek, elektrodu EE řídící mřížky gł a elektrodu 53 stínicí mřížky gg,obsahující oblast tvarování elektronového svazku, a první zaostřovací elektrodu 55 G 3,druhou zaostřovací...

Způsob výroby zapouzdřeného práškovitého polyfosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 253712

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staendeke Horst, Heymer Gero, Elsner Georg

MPK: C01B 25/28

Značky: zapouzdřeného, způsob, polyfosforečnanu, výroby, amonného, práškovitého

Text:

...jednak melaminoformaldehydová pryskyřice, která je v nevytvrzeném stavu práškovitá, přičemž 50 vodný roztok tohoto prášku má dynamickouV Viskositu 20 mPa . 5, hodnotu pH při 20 OC 8,8 až 9,8 a specifickcu hmotnost při teplotěS výhodou se směs zahřívá na teplotu 110 až 130 °C po dobu 30 až 60 minut.Způsob podle vynálezu se projevuje positivně na kvalitě vyráběného produktu v různých směrech. Tak nedochází při zapouzdření k významější...

Zařízení k výrobě oxidu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 253711

Dátum: 17.12.1987

Autori: Luhr Peter, Thümmler Ursus, Dorn Friedrich-wilhelm, Werner Hugo, Kuxdorf Bernard

MPK: C01B 25/12

Značky: zařízení, fosforečného, oxidů, výrobe

Text:

...vždy jednou dvoulátkovou tryskou pro kapalný fosfor a rozprašovací vzduch, přičemž rozprašovací vzduch vstupuje do-spalovací komory pod tlakem 0,2 až 0,6 MPag) spalovací komora pracuje při zatížení výhřevné plochy 50 až 150 KW/mzh) spalovací komora pracuje při zatížení výhřevného objemu 300 až 600 KW/m 3il V chladicím systému cirkuluje kapalína, popřípadě směs páry a kapaliny, která je vhodná jako teplcnosné médium k odvádění reakčního tepla,...

Insekticidně nematocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253710

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ángyán Sándor, Rácz István, Sós József, Péterdi Viktória

MPK: A01N 25/12

Značky: nematocidní, insekticídne, prostředek

Text:

...rostliny) pouze krátký čas.Předmětem přihlášky je qranulát proti hlísticím a půdnímu hmyzu, obsahující až 50 hmotnostnĺch ínsekticídně nematocidní účinné látky, vyznačený tím, že dále obsahuje 0,1 až 20 à hmotnostnĺch, s výhodou 5 až 10 hmotnostních, směsi hydrogenuhličítanu kovu obecné ho vzorce Ia/nebo uhličitanu kovu obecného vzorce IIkde M znamená jednomocný nebo dvojmocný ion kovu nebo amonný zbytek a n znamená 1 nebo 2, a...

Způsob výroby inaktivované očkovací látky proti Aujeszkyho nemoci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253709

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szábó Gábor, Kelemen Maria, Sólyom Ferenc, Perényi Tibor, Forgács Anna, Farkas László, Makár András

MPK: A61K 39/12

Značky: látky, aujeszkyho, proti, výroby, očkovací, způsob, nemoci, inaktivované

Text:

...virulentní kmen Phylaxia je charakterizovan těmito hiologickýmí vlastnostmi může se úspěšně množit jak v buněčných kultnrách tak také V hostítelských zvířatech, má vysoký infekční titr a má dobrou schopnost imunizační.K vynikající účinnosti přispívá také šetrný inaktivační proces, za jehož parametrů(teplota, koncentrace inaktívačního prostředku, doba) zůstávají chránicí antigeny zachovány. Inaktivační prostředek ethylenímin se před...

Způsob rychlého stanovení obsahu ligninu, monosacharidů a organických kyselin ve zpracovatelských roztocích a postupu vaření sulfitové buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253708

Dátum: 17.12.1987

Autori: Virkola Nils-erik, Tikka Panu

MPK: G01N 30/14

Značky: sulfitové, stanovení, organických, rychlého, roztocích, způsob, vaření, obsahu, postupu, ligninu, kyselin, buničiny, monosacharidů, zpracovatelských

Text:

...přímá měření indexu lomu mimo zpracovatelský roztok byly navrženy měřicí přístroje,které byly použity i v postupu vaření buničiny pro stanovení obsahu sušiny. ovšem tato měření byla do značné míry znemožñována znečištěním měřicího zařízení. Postup měření mimo zpracovatelský roztok za použití diferenciálního refraktometru po oddělení vydělených iontü nebylo dosud v dosud známých metodách navrženo jako metoda stanovení.Velká výhoda postupu...

Chladicí soustava pro chladicí věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253707

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stambolov Ljuben, Simidjev Diljan, Tschauschev Sotir

MPK: F28F 25/02

Značky: soustava, veže, chladicí

Text:

...obr. 2 půdorys roštového patra a obr. 3 řezChladicí soustava pro chladící věže je sestavena z členěných roštových pater Q z plastické hmoty. Každé roštové patro É je čtverec nebo obdélník, rozdělený na čtverce nebo obdélníky v rovnoběžné a vzájemně kolmé pruhy. V rozích a uprostřed každého obvodového pruhu roštového patra É jsou vytvořeny připojovací otvory 1, k nimž jsou připevněny spojovací lišty Ž zavěšené kolmo na závěsech A.Nad...

Způsob chlazení horkých fluidizovaných pevných částic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253706

Dátum: 17.12.1987

Autori: Thompson Gregory John, Lomas David Alfred

MPK: C10G 11/18, B01J 38/30

Značky: tohoto, způsob, chlazení, pevných, fluidizovaných, zařízení, částic, provádění, způsobu, horkých

Text:

...že by došlo k jejich poškození, kdyby byly vystaveny vysokým teplotám v regenerátoru (až 704 °C) bez toho, že by v nich bylo obsaženo Chladivo,které má za úkol je udržovat poměrně chladné. Druhá zóna slouží rovněž k uvolňování katalyzátoru před odvedením spalín ze systému a může obsahovat katalyzátor v nutné fázi nebo ve zředěné fázi. Chladivo tekoucí hady absorbuje teplo a odstraňuje je z regenerátoru.Dosavadní stav techniky zahrnuje...

Ochranná trubka, zvláště pro izolační elektrické kabely, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253705

Dátum: 17.12.1987

Autor: Schiapparelli Giovanni

MPK: H01B 13/06, F16L 11/08

Značky: trubka, ochranná, výroby, způsobu, kabely, elektrické, izolační, zařízení, její, zvláště, provádění, způsob

Text:

...lg navíjecí pŕíze 3 a jehla i tvořící vedení navíjecí prize l z cívky l na stabilní matricovpu tyč lg obklopenou vlákny netkané příze 3.Výška jehly lg je větší než výšky cívky lg s navíjecí přízí §, čímž se tato příze otáčením rotačního bubnu lg navíjí na svazek vláken netkané příze 3 šroubovitě a vzestupně.Stoupání závitú závisí na výšce jehly lg. Nad rotačním bubnem ll je uspořádán válcový zásobník ll pryskyřicového materiálu, jehož...

Způsob nanášení dílčích povrchových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253704

Dátum: 17.12.1987

Autor: Billeter Armin

MPK: B32B 7/12

Značky: nanášení, způsob, dílčích, vrstev, tohoto, způsobu, povrchových, provádění, zařízení

Text:

...nanášecí hmoty do nanášecí trysky, přičemž vybraní mohou být vytvořena v rozdílných velikostech a v zozdílných polohách.Zařízení podle vynálezułmůže obsahovat alespoň jeden rotační přejímací válec s přiřazenou dvojici kalandrových válců, synchronně rotujících s rotačním přejímacím válcem.Výhoda způsobu podle vynálezu a zařízení k jeho provádění spočíva v tom, že umožňují nanášení materiálů na textilní materiál V jejich původním stavu,...

Mechanizovaná výztužná soustava pro hornictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253703

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ilyés Zoltán, Varga Albert, Varró Jenö, Ignátkó György, Rácz Mátyás, Néméth Ferenc

MPK: E21D 23/00

Značky: soustava, mechanizovaná, hornictví, výztužná

Text:

...jako čelní pohon.K stěnovým výztužným jednotkám gg se připojují v chodbě ll dvě sousedící vnější výztužné jednotky gl a lg. Vnitřní prostor je v podstatě volný, pouze stěnová dopravní dráha lg probíhá tímto prostorem ve vnitřním prostoru druhé vnější výztužné jednotky gg, vzdálenější od stěny ll, jsou uspořádány pohon § 1 a předávací jednotka §§ stěnové dopravní dráhy lg,jakož i přejímací úsek gl a vratná jednotka §§ chodbové dopravní...

Způsob výroby nových 3-(1-imidazolylalkyl)indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253702

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dickinson Roger Peter, Cross Peter Edward

MPK: C07D 403/06

Značky: 3-(1-imidazolylalkyl)indolů, výroby, způsob, nových

Text:

...zábranu usazování krevních destiček na cévních stěnách (Prostaglandins, 1976, 12, 685, Science, 1976, 17, Nature, 1978, 273, 765).Thromboxan A 2 je syntetizován pomocí enzymu thromboxan synthetasy, který se vyskytuje například V krevních destičkách. Thromboxan A 2 je silný vasokonstriktor a látka podporujicíJako takové jsou jeho účinky v přímém protikladu k účinkům prostacyklinu. Jestližeje z jakéhokoliv důvodu potlačena tvorba...

Způsob oddělování vodných a kondenzovatelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253701

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wild Keith

MPK: C10K 1/04

Značky: vodných, způsob, oddělování, kondenzovateľných, organických, látek

Text:

...potřeby velkých oddělovacích nádob a zkrácení doby oddělování, přičemž se souąsně potlačuje možnost vytváření emulzíu ztěžujících účinné oddělování složek kapaliny. Také provoz při vyšších teplotách a tlacích umožňuje účinnější oddělení látek, které se od sebe liší svou měrnou hmotnosti jen nepatrnê.Účinné oddělení takových složek známým postupem hy trvalo i několik měsíců.Způsob podle Vynálezu je blíže objasněn pomocí následujícího...

Potrubní kus pro dopravu horkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253700

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cvejn Josef, Semrád Petr, Jeřábek Vladimír

MPK: B65G 51/08

Značky: médií, dopravu, horkých, potrubní

Text:

...přípevněné k pláští a menší než je šířka mezerymezi pláštěm a vnitřní vložkou nebo kluzným vodítkem. Mezikruhové lamely jsou od sebe odděleny mezíkruhovýmí tepelně izolačními lamelamí, které mají šířku mezikruží v radiálním směru rovnou šířce mezery mezi plàštěm ałvnítřni vložkou nebo kluzným vodítkem.výhody potrubního kusu pro dopravu horkých měoíi podle popsaného řešení spočívají především v tom, že je zcela odstraněn přenos tepla vedením z...

Potrubní dílec pro dopravu horkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253699

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cvejn Josef, Jeřábek Vladimír, Semrád Petr

MPK: B65G 51/18

Značky: dílec, dopravu, potrubní, médií, horkých

Text:

...a na obvodový kroužek, spojený s vnější plochou vnitřní trubky.Výhody řešení podle vynàlezu spočívají v tom, že doeházi k úspoře tepelné energie, která tak neni zbytečně ve velkém množství přenàšena do vnějšího pláště. současně s tím je zabràněno nadměrným a nepříznivým tepelným dilatacím a kroužky zabraňuji proudění plynu podél stěny pláště nebo vložky.Provedení vynálezu je znàzorněno na přiloženém obrázku,kde horní polovina potrubního dílce...

Izolační skružovatelný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 253698

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hort Jiří

MPK: F16L 59/14, F16L 59/04

Značky: izolační, skružovatelný

Text:

...načež jsou jednotlivé přířezy otočeny o 90 ° a sesklâdány dohromady, čímž dojde ke změně orientace vláken. Nanesené lepidlo pak spojí jednotlivé lamely łvv oelek. Takto vytvořený pás ee pak oľormätuje na potřebnou délku. Oba boky g formátovaného páesu se pak podélně proříznou do hloubky asi 10 až 15 om, přičemž rovina řezu svírá s horní plochou pásu úhel 20 až 45 °. Do zářezu 1 se pak vloží výztužný pások E, jehož délka přesahuje délku...

Pracovní část rotačního bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253697

Dátum: 17.12.1987

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 3/26

Značky: bubnového, pracovní, rotačního, tryskače, část, odlitky

Text:

...provedení pracovní části rotačního bubnovéhotryskače pro odlitky podle vynálezu je znázorněno na výkresech. Na obr. 1 je částečný pohled na řez kolmý k ose otáčení pracovní části.Obr. 2 představuje pohled na jednoduchý nosník ve směru P vyznačeném na obr. 1, obr. 3 pohled na dvojitý nosník ve směru R vyznačeném na obr. 1.Na obr. 4 je boční pohled na upínku, na obr. 5 je řez upínkou,vyznačený na obr. 4 jako řez A-A.Obr. 6 představuje pohled...

Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253696

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Polášková Ivanka

MPK: C03B 37/00

Značky: taveniny, způsob, dávkování, přísad, snižujících, povrchové, napětí

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že přísady snižujíoí povrchové napětí taveniny, např. oxid titaničitý, se přidávají v množství 0,5 až 10 hmotnostních do směsi dezintegrovaná přetavené silikátově moty s plastickým minerálním pojivem, z níž se po homogenizaoi lisují kusové produkty. např. vejčité brikety, kterými se po jejich vysušení proklédá vaázka kupolové pece až do obsahu 0,2 až 2 přísad, vztaženo na hmotnost vsázky.Výhodou způeobu...

Zásobník na ukládání, skladování a vykládání například poštovních zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253695

Dátum: 17.12.1987

Autor: Famfule Jan

MPK: B65G 47/00, B65G 35/04

Značky: zásilek, poštovních, například, skladování, vykládání, ukládání, zásobník

Text:

...přítlačující pás 3 prostřednictvím nekres 1 e~ ných pružin k bubnům g Pohyb pracovní větve pásu A směrem dolů je omezen dnem É e čelnímí stěnami lg zásobníku, umístě~ nými v prostoru pod e mezi osami válečků 3. Čelní stěny lg zásobníku jsou k bočním stěnám Q kolmé a s výhodou jsou vzájemně rüznoběžné, směrem nahoru rozbíhavé. K získání vízuelního přehledu o stavu neplnění úložného prostoru mohou byt boční stěny Q zhotoveny z průhledného...

Zařízení pro samočinné ukládání například poštovních zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253694

Dátum: 17.12.1987

Autori: Famfule Jan, -

MPK: B65G 35/04, B65G 47/00

Značky: zásilek, zařízení, například, poštovních, ukládání, samočinně

Text:

...pytlovek,příeházodíeíeh z výstupu nekresleného třídiče ve aměru druhé šípky 1,část gb pásu i množňąje spolu e předním bubnem g zpäträ pŕevinutí pásu g do výchozího stavu. Pás i ,je zhotoven vystřiženín z celkové délky, nebo může být vyroben spojením / sve řeríím, elepením eešítíxn/ dvou, nebo i. více dílů ze stejmâhoj nebo i různého materiálu. zúžené část Lb pásu 5 je výhodné tvo řeno Jednoetranným Iúžením a má šířka menší než jedna...

Způsob leptání pevné látky, obsahující hlinité ionty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253693

Dátum: 17.12.1987

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří

MPK: C03C 25/06, C30B 33/00

Značky: způsob, leptání, ionty, obsahující, pevně, látky, hlinité

Text:

...přítonno v leptanő látce v takovén množství, že hnotnostní poněry A 13 B 3 5 3 a A 13 3 fi s 12, platí 1 pro ni. Leptáním se potom do roztoku uvolňují ionty A 13, B 3 aLi ve stejněn poměr u a ionty B 3, respektive boritanů a Li zabraňují tvorbě celistvého Ioaforeönanu hlinitého na povrchu leptané látky a leptání pak může probíhat vysokými rychloatmi.způsobem podle vynálezu lze jednoduše čistit povrchy látek, obsahujících hlinitě ionty....

Zařízení na stříkání betonové směsi s podtlakovým plněním násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253692

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jelínek Josef, Černý Jiří

MPK: B05B 7/28

Značky: plnením, betonové, směsi, stříkání, zařízení, podtlakovým, násypky

Text:

...zařízení a jeho hmotnost jsou podstatne menší než u strojů využívajících mechanického plnění.s-Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn jeden príklad provedení zařízení podle vynálezu, kde zásobník je proveden v částečném řezu.Zařízení na stříkání betonové směsi sestávd ze stroje 1 na stříkání betonová směsi, ktery je opatřen násypkou g a uložen na podvozku 3. Na násypce g je umísten zásobník 5,ktorý je pomocí čepu 1 otočná uchycený...

Způsob tepelného zpracování nožů hutních nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253691

Dátum: 17.12.1987

Autori: Opatřil Jiří, Bílek Lubomír, Kofránek Antonín, Walder Libor, Brauner Vítězslav

MPK: C21D 1/78

Značky: tepelného, nůžek, nožů, hutních, zpracování, způsob

Text:

...vysokopevnostni ocele podle vynálezu, při němž se nože nejdříve ohřejí na austenitizační teplotu v rozmezí 800 až 90000, pak se ocnlazují v roztoku dusičnano - usitanové soli a vody o teplotě V rozmezí 160 až 22000 a bodu varu v rozmezí 180 až 28000, pote se ochlazují na vzduchu, nato se popouětějí v rozmezí 400 až 65000, načež následuje kalení jejich funkčních části a posléze popouštěníVýhodou tepelného zpracování nožů hutních nůžek...