Archív za 1987 rok

Strana 89

Rám radiálního hydromotoru nebo hydraulického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245647

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žampach Štipán, Novák Jan

MPK: F04B 39/12

Značky: čerpadla, radiálního, hydromotoru, hydraulického

Text:

...otvorem 3, uložena opěrná podložka E, na níž doléhá čelní víko 1.V rámu l je proveden základní válcový otvor 3, omezující klikovou skříň 3. Rámem 1To je rovněž uloženo ve válcovém rozšíření Q válcového otvoru 3 rámu l. Opěrná podložkaQ doléhá na první ložiska 3, které je vně uloženo v čelním víku 1, uvnitř pak na prvním uložném osazení 35 hřídele 3.Z druhé strany, než je uspořádána opěrná podložka Q, pak dolěhá na první ložisko 2 první axiální...

Otopný systém pro rozmrazovny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245646

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pávek Miloslav, Didek Miloslav, Švercl Josef

MPK: G65G 69/20

Značky: systém, rozmrazovny, otopný

Text:

...pomocneho ventilátoru odsávajícího potrubím spaliny z dolní části rozmrazovny, přičemž výtlačné potrubí je opatřeno regulační klapou.Výhodou vynálezu je to, že pro technologické teplo rozmrazoven je možno používat odpadní teplo blízkých koksárenských baterií namísto spàlování cenného primárního produktu koksování,snadná tepelná regulace a možnost dosažení optimálnějšího rozložení teplot v rozmrazovně.vynález je v příkladu provedení znázorněn...

Fotoelektrický snímač rychlosti a směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245645

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holeík Ján, Mašek Ján

MPK: G01W 1/02

Značky: plynů, směru, proudění, snímač, fotoelektrický, rychlostí

Text:

...impulsy gl označené naSnímač je možné mechanicky nastavit tak, aby fotocitlivý prvek li pro orientaci snímače byl nasměrován např. na sever. Pomocí fotocitlivého prvku lg pro snímání rychlosti prouděni a elektronických obvodů jsou vytváŕeny elektrické impulsy UZ průchodem světla kruhově uspo řádanými otvory łâ V první cloně 1.Jejich časový průběh je znázorněn na obr. 2. Úhlové natočení druhé clony l jn dáno polohou směrovky 3. Během...

Tříčlenný objektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245644

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karvaš Milan, Göghová Marcela, Durmis Július

MPK: G02B 11/06

Značky: objektiv, tříčlenný

Text:

...členů platí následující vztahykde symboly dl, dz, da představují tlouščky čoček tříčlennéhc objektívu. Pro indexy lomu jednotlivých čoček platí následující vztahypŕičmž symboly nl, n 2 a n 3 jsou indexy lomu čoček tříčlenného objsktivu.Pro Abbeova čísla jednotlivých skel platí vztahkde vl, v 2 a v 3 jsou Abbeova čísla jednotlivých skel čoček tříčlenného objektivu.zvláště výhodné provedení tříčlenného objektívu podle vynálezu je...

Aplanatický objektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245643

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nosek Pravoslav, Kamelander Ivan, Drábek Richard

MPK: G02B 11/06

Značky: objektiv, aplanatický

Text:

...vzdálenost aplanatického objektívu.Pro tloušťky jednotlivých členů platí následující relacekde symboly dl, dz, d 4 jsou tlouščky čoček aplanatiokého objektívu. Pro indexy lomu jednotlivých čoček platí následující vztahykde symboly nl, nz, n 3 jsou indexy lomu čoček aplanstického objektívu.Pro Abbeova čísla jednotlivých skel plati vztahykde symboly v 1, V 2, v 3 jsou Abheova čísla jednotlivých skel čoček aplanatického objektívu.Zvláště...

Zařízení pro řízení pracovního procesu při navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245642

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kraft František, Eerný Antonín, Taimr Jan, Koepelka Jioí, Rádlová Hana

MPK: D01H 13/14, D01H 1/12

Značky: zařízení, procesu, navíjení, příze, řízení, pracovního

Text:

...nekontrolovatelného či nezjištěného přetrhu příze, při selhání činnosti čidla zaplnění apod.Příkladné provedení vynálezu je znázonněno na přiložených schematických výkresoch, kde představuje obr. 1 pohled na pracovní místo stroje s průběžným zásobníkem, obr.Z blokové schéma zapojení vyhodnocovacího obvodu nastavitelného řídicího systému, obr. 3 diagram průběhu signálů a obr. 4 blokové schéma jiného zapojení vyhodnocovacího obvodu...

Scintilační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245641

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Juraeka František, Protiva Miroslav, Klugar Jindoich, Matijíeek Alois, Šíma Milan, Pivooková Alena

MPK: G01T 1/20

Značky: scintilační, materiál

Text:

...Proto výzkum v oblasti vyhledávání nových monokrystalů pro scintilační detektory je orientován na získání nových materiálů s vysokým atmovým číslem.Tento požadavek splňuje scintilační materiál podle vynálezu, ýhož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovaného manganem v rozsahu 0,01 mol. až 10 mol. .Při použití monokrystalu PbC 12/Mn/ se zvýší detekční účinnost přibližně o 35 vůči alkalickým haloqenidům za...

Upevňovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245640

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jílek Jioí

MPK: B60R 11/00

Značky: upevňovací, zařízení

Text:

...umožňuje naprosto bezpečnou přepravu prkna pro windsurfing nebo jiného velkého předmětu připevněného na střechu osobního automobilu. Manipulace se zařízením je jednoduchá, pohotová a tak rychlá, že připevnění trvá pouze několik sekund.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení, spojené s prknem pro windsurfing v podélném řezu, obr. 2 v příčném řezu a obr. 3 je pohled shora na...

Zařízení pro úpravu čel optických konektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245639

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: G02B 6/24

Značky: optických, konektoru, úpravu, zařízení

Text:

...část 3, která sestává ze avialáho hlavního hřídele lg, 3 245639poháněného od pohonné jednotky g, na jehož horní část je nasazen nosný kotouč É s unášecími kolíky, na kterém je uchycen výměnný dolní lapovací kotouč 1, jehož pohon je odvozen přes hlavní hřídel lg od pohonné jednotky Ě. tvořené motorem s možností plynulé regulace otáček a šnekovou skříní s převodem 1 50.Převod v poměru 1 3 až 3 1 ze šnekové skříně je řešen ozubeným...

Radiační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245638

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eernáková 1udmila, Štaudner Emil

MPK: F23D 14/14

Značky: kotel, radiační

Text:

...k přívodu palivové směsi do radiačního kotle podle obr. 1 a obr. 3 je detail. znázorňujíci uspořádání směrovacioh otvorů v kulovém vrchlíku rozdělovače směsi.Plášť ł kotle obklopuje trubkový plášč 3, tvořený soustavou obvodových trubek, protékaných ohřívanou vodou. Prostor uvnitř trubkového pláště 3 je spalovacím prostorem Ž, který jevyplněn radiační náplní A, tvořenou keramickými télísky, např. kuličkami.Na vrchu radiační náplně A je...

Zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým síťováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245637

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavoík Jioí, Fuzy Štefan Ing

MPK: C08J 3/28, C08J 3/24

Značky: zařízení, výrobků, kontinuálním, polymerů, úpravu, síťováním, fotochemickým

Text:

...nebo polyolefiny, probíhá sířovací reakce pomaleji.Tento nedostatek řeší zařízení pro úpravu výrobků z polymerů kontinuálním fotochemickým sítováním podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že toto zařízení je tvořeno osvětlovacími jednotkami složenými z krytu, světelné výbojky a eliptické odrazové plochy, přičemž každá výbojka je umístěna v jednom ohnisku odrazové eliptické plochy a exponovaný výrobek se pohybuje v druhém ohnisku...

Zapojení směrové sondy slunečního záření pro ochranu solárního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245636

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pospíšil František

MPK: F16P 7/00

Značky: slunečního, sondy, smerove, kolektoru, zapojení, solárního, ochranu, záření

Text:

...a druhá dvojice k ovládání vertikálního pohybu solázního kolektoru, je svými výstupy připojena ke komparátoru É s výhodoucperačními zesi~ lovači s klopným obvodem nebo komparátcrem TTL, přičemž výstup komparátoru g je připojen k obvodům lg pohonu solárního kolektoru.Další optoelektronické čidlo 1 je připojeno paralelně k jednomu z dvojice optoelektronických čidel 3. a to přes spínací člen 1, na jazýčkové relé. Ovládací vstup spínacího...

Hnací zařízení nístěje karuselové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 245635

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zatroch Július, Dueák Ján

MPK: F27B 7/26

Značky: karuselové, nístěje, zařízení, hnací

Text:

...łł je V součinnosti s druhým hřídelem lg 5 kladičkami. První hřídel łg je dále pevně spojen s třetím hřídelem lg, na němž je namontován první narážkový kotouě ll a druhý narážkový kotouč lg. První narážkový kotouč ll ovláda první koncový spínač lg a druhý narážkový kotouč lg ovláda druhý koncový spínač gg.S koncem druhého hŕídele łł s kladičkami je pevně spojena vstupní strana převodové skří~ ně lg, přičemž výstupní štrana převodové skříně lg...

Lamelová tvářená deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245634

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vršanská Mária, Hrmová Mária, Svobodová Gabriela, Biely Peter

MPK: C02F 3/00, C02F 1/00

Značky: deska, tvářená, lamelová

Text:

...provedení lamelové tvářené desky podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 a Ž je vyznačen tvar lamelové desky v axonometrickém pohledu, na obr. 3 je detail vlny s lištou a jejím vybráním a na obr. 4 jsou okraje desky s krajovými výstupky a vybráním pro spojování desky s bočnicemí lamelového bloku.Lamelová tvářená deska /ohr. 1 až 4/, určená pro lamelové bloky usazovacího zařízení...

Zapojení diodového omezovače napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245633

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bueko Miloš, Mikulec Jozef

MPK: H02H 7/08

Značky: zapojení, omezovače, napětí, diodového

Text:

...že v diodovém omezovači napětí je zapojen regulační odporový prvek V sérii s kontaktm od relé a tento obvod je připojen paralelné ke stávajíoímu odporovému prvku, přičemž toto zapojení je provedeno u všech diodových omezovačñ napětí.Výhoda předmětného zapojení je v tm, že v případě zapůsobení některé z ochran,jak 0 je ochrana maximálního kotevního proudu, minimálního budicího proudu nebo odstředivého vypínače, dojde k sepnutí relé s...

Zařízení k broušení jednobřitých vrtacích korunek pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245632

Dátum: 15.10.1987

Autor: Metke Marian

MPK: B24B 3/33

Značky: korunek, jednobřitých, vrtacích, zařízení, příklepné, broušení, vrtání

Text:

...Přičemž upínaoí ústrojí vrtacích korunek je uzpůsobeno k postupnému otočení jednotlivých vrtacíoh korunek o 180 ° během otáčky otočného zásobníku. j 3výhodou zařízení k brouěení jednobřitých vrtacích korunek pro pžíklepné vrtání podle vynálezu je zvýšení produktivity práce v důsledku postupného broušení jednobtitých vrtącích korunek bez prostojů pro upínání a seřizování, s možností výměny nabroušených kusů za nenabroušené bez zastavení...

Zařízení pro mechanické vyklízení zbytkového sladu ze saladinových skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245631

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lohr Jioí, Balcar Miroslav

MPK: C12C 1/08

Značky: sladu, skříní, saladinových, mechanické, vyklízení, zbytkového, zařízení

Text:

...je nahrazena celní kovovou transportní stenou.Tato je opatřena pojezdovými kladkami a spojovacím mechanismem k napojení na obraceě a je kotvena kotvením do stavební konstrukce čelní zdi. Po obvodu je transportní stěna opatřena qumovou těanicí lištou.vynález význaňnou měrou umožňuje zrušit potřebu ruční fyzické práce v tomto výrobním zařízení, a to bez nároku na dodatečně instalované energetické spotřebiče a bez vysokýchnákladů. Navíc...

Zapojení okruhu těsnícího a mazacího oleje u turboagregátu pro dopravu zemního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245630

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pražák Petr, Lichvár Milan, Forman Luboš, Olejník Vincent

MPK: F04D 29/06

Značky: mazacího, dopravu, okruhu, oleje, turboagregátu, těsnicího, plynů, zapojení, zemního

Text:

...před ucpávky 2 turbodmychadla 3 a jednak přes zpětný ventil Ě plynoolejové potrubí ll. zapojené do plovákového odvaděče lg oleje, do něhož vyusčuje téžodpadní vysokotlaké potrubí łł vyvedené z prostoru za ucpávkami Ž turbodmychadla Ž.Do nízkotlakého olejového potrubíłi z plovákového odvaděče lg je zařazen ejektor lg se zpětným kuličkovým ventilem lg napojeným na přívod ll poháněcího nízkotlakého oleje. Nízkotlaké olejové potrubí li je...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rybár Alfonz, Velísek Radomír, Kůr Jan, Koláo Karel, Kirchner Stanislav

MPK: G02B 6/44, G02B 6/00

Značky: útlumu, vlákně, světlovodném, světla, zařízení, snímání

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového polovodičového můstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245627

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hesek Dušan, Šiška Karol, Frimm Richard, Gattnar Oddej

MPK: H02H 7/125, H02H 7/12, H02H 7/122...

Značky: poruchy, indikaci, jednofázového, polovodičového, zapojení, můstku

Text:

...postačuje jediný indikační obvod, reagující na poruchu kteréhokoliv z ventilů nebo jeho dělicího a komutačního členu. včasnou indikací poruchy jednoho prvku se zabrání zničení zbývajících ventilů, zkrátí se výpadek měniče a jím napájeného technologického zařízení.Na připojeném výkresu je v obr. 1 znázorněn příklad zapojení obvodu pro indikací poruchy jednofázového polovodičového můstku podle vynálezu.Jednofázový polovodičový můstek /obr. 1/...

Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245626

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mandúch Milan, Nevydal Jozef

MPK: C07K 1/04

Značky: způsob, chránících, odštěpování, nosičích, peptidů, terc.butyloxykarbonylových, syntézách, skupin

Text:

...umožňuje botnání nosiče, kyselina octová zvyšuje rozpustnost bromovodíku. Roztok je levný a až 1 rok skladovatelný. V tabulce 1 je doba potřebné ke kompletnímu odštěpeni terc.butyloxykarbony 1 ové skupiny z Boc-Gly na nosiči v závislosti na koncentraci bromovodiku ve směsi CH 2 Cl 2-CH 3 c 00 H /51 obj./. Z tabulky vyplývá, že 3 roztok je pro úplné odštěpeni Boc-skupiny postačujioi.Bromovodik v methylenchloridu a kyselině...

Snímač znaků čárového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245625

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krásenský Pavel, Odehnal Ervín, Hanák Vítizslav

MPK: G0B6 26/, G02F 1/135, G06K 7/10...

Značky: kódu, snímač, znaků, čárového

Text:

...vlákno může být pŕipojeno nerozebiratelnou nebo rozebiratelnou optickou spojkou.Tím se dosáhne rovncměrného osvětlení bezprostredne snímaného místa a tím 1 vysokého rozlišení pri velmi malém parazitním signálu pozadí, to jest šumu. To je umožněno pomocí vedení optického záření ke snímanému místu tímtéž vláknem, které slouží současně 1 k vedení odraženého světla směrem k detektoru.Zároveň se proti provedení s vedením osvětlovacího a...

Zařízení pro řízení cílové polohy mechanismů se stejnosměrným motorem s proměnným buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245624

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kordula Miroslav

MPK: G05D 3/14

Značky: motorem, zařízení, proměnným, řízení, stejnosměrným, cílové, mechanismu, buzením, polohy

Text:

...123 urychlovací složky řízení generátoru 1 trojrozměrného vektoru řízení.VýstuPY zařízení podle obr. 1 jsou jedak výstupy z generátoxul trojrozměrněho vektoru řízení a to výstup 131 polohové složky řízení, ze kterého je odváděna polohová složka ga řízení, výstup 133 rychlostní složky řízení, ze kterého je odváděne rychlostní s 1 ožkaggz řízení. výstup 123 urychlovací složky řízení, ze kterého je odváděna uryohlovací složka ga řízení, dále...

Těsnění plovoucí střechy uskladňovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245623

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poupi Oldoich, Príkopa Juraj

MPK: B65D 88/34, B65D 88/42, B65D 88/00...

Značky: plovoucí, uskladňovací, střechy, nádrže, těsnění

Text:

...a výměna při provozu. Možnost regulace předpětí těsnicí i stírací manžety. Ve srovnání se stávajícími typy těsnění vznikne úspora kovu, pracnosti a energie při výrobě i montáži.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje připojení manžet na obvodových prstencích s naznačením pracovních poloh a, b. obr. 2 detail propojení segmentů těsnicím spojem a obr. 3 vložení těsnicího spojeK...

Koncentrát pro přípravu vodního roztoku pro obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245622

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tajovský Miloš, Hemerková Emilie

MPK: C09G 1/04

Značky: koncentrát, přípravu, vodního, roztoku, obrábění

Text:

...kapaliny. všechny vodní roztoky uvedených látek mají nedostatečný mazací efekt, v kombinaci s mýdlem je doprovázen i rychlým rozkladem kapaliny. Obvykle vysoké pH jmenovaných látek má často za následok narušování nátěrů obráběcích strojů.Uvedené nedostatky odstraňuje koncentrát podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že obsahuje jako hlavní složku beta betabetatrioxytriethylaminfosfát, který je hlavní substancí uplatňujíoí se z hlediska...

Zařízení pro přesně nastavení brzdného momentu odvíjecích hřídelů laminátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245621

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šeda Miroslav

MPK: G01L 3/00

Značky: přesné, zařízení, laminátoru, odvíječích, brzdného, hřídelů, momentu, nastavení

Text:

...s připevněným pevným ramenem s perem a posuvným ramenem a aretaěním šroubem, přičemž páka je opatřena stupnicí momentů a závažím s aretačním šroubem.Brzdný moment odvíjecího hřídele se uvede nastavením do rovnováhy s krouticím momentem zpüsobeným momentovým klíčem, jehož velikost je pro každý druh navalovanáho materiálu experimentálne odzkoušena. Na připojeném obrázku je znázorněn princip zařízení pro přesné nastavení brzdného momentu...

Způsob opracování plošných materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245620

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zikán Viktor, Oežábek Karel, Aušková Mária

MPK: C14C 15/00

Značky: způsobu, plošných, způsob, provádění, materiálů, opracování, zařízení

Text:

...usně. Působením kmitü se dále opracovaćí lázeň zahřívá, což v součinnosti s vlastním kmitáním podporuje vznik kavitace.Kmitající opracovací lázeň tak napomáha při vratném uvolňování jednotlivých vláken struktury usně, čímž se zvyšuje intenzita vstřebávání a urychluje se proces barvení. Po uvol nění souvislého tlaku kmitající opracovací lázeň navíc jednotlivé vlákna rozvolñujz, což přispívá k rovncměrněmu probarvení usně v celé její...

Pomerančový nápoj s využitím jablečné zahuštěné šťávy jako přírodního nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245619

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koepelka Jioí, Eerný Antonín

MPK: A23L 2/00

Značky: stavy, zahuštěné, nosiče, využitím, přírodního, pomerančový, jablečné, nápoj

Text:

...které po okyselení a zahuštění dávají nápoj, který napodobuje cenově dražší pomerančový džus.Hlavní důvody vynálezu spočívají v tom, že využitím zahuštěné jablečně štávy se výrobek výrazně obohatí o přírodní ovoonou suäinu při současné uapoře cukru. Použitá superbáze B je speciálního typu vyznačující se vyšší vydatností oproti dosavadně používaným a tudíž je možno snížit použité množství do té míry, že lze dosáhnout značných devízových...

Skříň počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245618

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dubalaj Ján, Poór Robert, Machek Vladimír

MPK: H05K 5/00

Značky: počítače, skříň

Text:

...sálu. Tento způsob umožňuje vytvořit skríň počítače pomocí malého množství stejných detailů, umožňuje různé varianty uložení roštu ve skříni bez jejich uprav.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. l je celkový püdorysný pohled na konstrukci dvou rámu s uchycovacími držáky. Obr. 2, 3 a 4 jsou detailní pohledy na uchycení pevného a otočněho roštu.Pro přehled jsou vynechány části, kterých není k...

Těsnění hřídele vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245617

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kostiviarová Elena, Revallová Viera, Hano Alexander, Maršálek Jaroslav

MPK: F03B 11/00, F03B 11/06

Značky: těsnění, turbiny, hřídele, vodní

Text:

...kanálky, příp. použití kuželové částí hŕídele v oblasti této komůrky, zajišfuje odvod prosáklých médií. Další zvýšený těsnicí účinek lze získat přívodem tlakověho vzduchu při současném zaslepení odvodňovaoíoh kanílků.vynález a jeho účinky jsou vysvětleny v popisu příkladů jeho provedení podle výkresů, kde jsou znázorněny dva příklady provedení těsnění hřídele vodní turbíny podle vynálezu, přičemž na obr. l je znázorněn schematický příčný řez...

Polymerní kompozit na bázi poIypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245616

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bueko Michal, Ševeík Bohumil, Mikláš Emil, Koiš?an Vladimír, Borošová Gabriela, Odry Csémi Vojtich, Hofbauer Henrich

MPK: C08L 23/12

Značky: bázi, kompozit, poiypropylenu, polymerní

Text:

...sulfidů nebo disulfidů a případně jejich kombinace s organickým fosfitem obecného vzorce P 03 R 1 R 2 R 3 v hmotnostním poměru 1 1 až 1 5, kde R 1 až 3 jsou alkylované fenyly s počtem atomů uhlíku v alkylovaném rsdikálu od 9 do 15, vše v přepočtu na 100 hmot. dílů polypropylenu.Jako orgsnického fosfitu je možné použít například tris-nonylfsnylfosfitu, směs mono~ a di-nonylfenylfosfitü. Jako organických sulfidů a disulfidů lze použít...

Zařízení pro kontaktování vývodních drátů tranzistorových patek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245615

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schneider Gerhrd, Maršo Jindoich

MPK: H01L 21/02

Značky: drátu, kontaktování, tranzistorových, vývodních, zařízení, patek

Text:

...kontaktu musí být větší než je hloubka zasunutí vývodních drátů, aby nedochízelo ke styku vývodních drátů se dnem dutiny.Průměr válcověho otvoru musí být větší ne je průměr kružnice opsaně svazku vývodních drátů tak, aby umožňoval jejich zasunutí do válcového otvoru. Dutina musí mít naváděcí kužel,který má takový vrcholový úhel a jakost povrchu, aby umožnil spolehlivá navedení vývodníchdrátů do válcového otvoru.Přechodová plocha mezi...

Zařízení k optické indikaci malých mechanických posunutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245614

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hula Vítizslav, Olšák Miloo

MPK: G01V 9/04, G01B 9/02, G02F 1/03...

Značky: zařízení, indikaci, optické, mechanických, posunutí, malých

Text:

...svírají úhel 90 °.Alespoň jeden 2 těchto polarizačních filtrů g, 5 je posuvný ve směru své roviny. Mezi polarizačními filtry 3 a g je umístěna tenká vrstva nematického tekutého krystalu 5, tlouščkyřádově lO 5 až 104 m, se zápornou anizotropií elektrické permitivity.Molekuly tekutého krystalu § jsou svými dlouhými osami orientovány kolmo k rovine polarizačním filtrům 2 a 5, jsou tedy v homeotropním uspořádání.Indikátor světla l může tvořit...

Závěs lopatky radiálního stupně turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245613

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F01D 5/00

Značky: stupně, lopatky, turbiny, radiálního, závěs

Text:

...kotcuče rotoru. Nevýhodou jsou výrobní komplikace, případně porušená rozteč v místě zámku.Uvedená nevýhody odstraňuje provedení závěsu lopatek radiálního stupně turbin podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi jednostrannou nožkou lopatky a stěnou drážky v kotouči rotoru je na vnitřním průměru závěsu vytvořena štěrbina, ve které je napěohován temovací drát pro zajištění nožky lopatky v pracovní poloze, přičemž obvys nožky je...

Zařízení pro měření pracovní teploty vyměnitelné břitové destičky soustružnického nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 245612

Dátum: 15.10.1987

Autori: Durmis Július, Mergl Zdenik

MPK: B23B 29/12

Značky: destičky, vyměnitelné, soustružnického, nože, zařízení, břitové, měření, pracovní, teploty

Text:

...část udává hodnotu teploty v místě dotyku přímo ve stupních Celsia. Nevýhodou tohoto zpüsobu měření je, že není možno zajistit neustály dokonalý styk čidla s měřeným povrchem v důsledku pohybu a chvění nástroje.všechny vyše uvedené nedostatky odstraňuje navrhované zařízení, jehož podstata je v tom, že využívá technologicky otvor pro duty nýt v soustružnickém držáku vyměnitelných břitových destiček pro umístění termočlánku, který se...

Mechanická čelisťová spojka s pneumatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245611

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kusá Anna, Karvaš Milan, Eaueík Pavol

MPK: F16D 25/11

Značky: spojka, pneumatickým, čelisťová, ovládáním, mechanická

Text:

...čelisčovou spnjkou s pneumatickým ovládáním podle vynálezu je možno poměrně malou tlačuou silou vyvozenou od rozpínané vzdušnice docílit velkou přítlačnou sílu třecích segmentů na třecí buben přes zvedącí páky vačkové hřidele a vačku.Pomer zvedací páky k vačce je možno podle požadované přítlačné síly upravit. Dále jsou odstraněny poruchy zapříčlněné únikem tlakové kapaliny vlivem netěsností u hydraulických spojek, a tím vyřazení spojky z...

Způsob hydrofobizace usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245610

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bátora Vojtech, Bzdúšková 1ubica, Veselá Zdeoka, Kardoš Emil, Petrů František

MPK: C14C 9/00

Značky: způsob, hydrofobizace, usní

Text:

...oprání okyselí na hodnotu pH mezi 2,5 až 5,8 a působí se na ně ohromitými bazickými sloučeninami v množství odpovídajicím 0,2 až 1,8 hmot. oxidu chromitého.Chromočiněné usně po postruhování o hmotnosti 250 kg se perou za pohybu v koželužském sudu tekoucí vodou 30 minut. Pak se k usním pŕidá 150 hmot. vody 25 OC teplé a 2.5 hmot. technického amoniaku.Sud se uvede do pohybu na dobu 30 minut, pak se neutralizační lázeň sleje a k usnim se...

Fermentor pro zpracovávání biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245609

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lechner Jioí, Müller Adolf

MPK: G05D 7/06

Značky: zpracovávání, fermentor, biomasy

Text:

...upravena uvnitř nástavce a pevně s ním spojena.Na rozdíl od známých zařízení noanímí měřič výšku provozní hladiny biomasy, tj. výšku zaplavsní nádrže v místě mezi stabilním válcem difuzoru a stěnou nádrže, nýbrž výšku zaplavení nástavce. Tím je eliminována neurčitá závislost mezi úrovní provozní hladiny a přepadávajícím množstvím biomasy, přičemž pŕestavování nástavce se děje výhradně na základě změn množství přepadávající biomasy,...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Exner Milan, Berežný Viktor, Juroveák Oddej, Lelko Jozef, Fereneík Ján, Frey Augustín, Havlín Vladimír, Wichterle Kamil, Herda Miroslav

MPK: C09D 3/64, C09B 67/22, C08G 63/12...

Značky: polyesterové, pojivo, přípravy, způsob

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Zařízení pro měření odchylky jemnosti předkládaného materiálu řlzeněho posukovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245607

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Jareš František, Jakeš Jan

MPK: D01H 5/42

Značky: posukovacího, stroje, předkládaného, odchylky, materiálů, zařízení, řlzeněho, jemností, měření

Text:

...vývod druheho rezietoru 1 je přes kondenzátor g připojen k výstupu prvního operačního zesilovače 1, jeho neinvertující vstup je přes třetí rezistor 1 připojen k zemi, zatím 3 245607co výstup prvního operačního zesilovače A přes první diodu §, čtvrtý rezistor g, fotodiodu lg a fotodiodu łł připojen k zemi.Vstupní svorka lg signálu prvního taohometrického dynama 31 je přes druhý fotorezistor 3 spojene s invertujícím vstupem druhého operačního...