Archív za 1987 rok

Strana 88

Zařízení pro dávkování kameniva důlní základkové směsi ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246689

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pokorný Jan, Gajda Ivan, Kueeoík Oldoich, Zeman Lubomír, Moravec Radoslav, Romler Jaroslav, Malina Radek, Dvooák Jioí

MPK: E21F 15/10, B65G 21/06

Značky: dávkování, zásobníku, základkové, kameniva, zařízení, směsi, důlní

Text:

...podle vynálezu lze dávkovat kamenivo hlavně pro výrobu dúlní zakládkové směsi,rovněž tak pro výrobu běžných betonových směsi nebo maltovin. Dávkování lze provádět epojitě v širokém rozsahu, přičemž výměna rychle se opotřebujícího qumového pásu je snadné a rychlá s použitím předem připraveného celistvého nekonečného pásu.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro dávkoą vání kameniva důlní...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Gryc Václav, Modrijan František, Bartoníeek Miroslav

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, vzduchová

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Sklápěcí plošina pro skladování a nakládání sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246687

Dátum: 15.10.1987

Autor: Smiták Vincenc

MPK: B65G 67/00, B65G 65/30

Značky: sklápěcí, plošina, nakládání, sypkých, skladování

Text:

...nebo je dlouhodobě přerušena nakládka. V porovnání s náklady na zásobovací sila dochází k úspoře investičních prostředků a k úspoře pohonných hmot při nízké náročnosti provozních a udržovacích nákladů na opravu a údržbu zařízení.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení eklápěcí plošiny podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení v nárysu, na obr. 2 je znázorněno zařízení v půdorysu, na obr. 3 je znázorněno zařízení v...

Korekční ústrojí roztěžníkového hydromechanického regulátoru otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 246686

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kapl Josef, Javůrek Vladimír

MPK: B64D 33/00, B64C 19/00

Značky: otáček, regulátoru, hydromechanického, ústrojí, korekční, roztěžníkového

Text:

...kterou dosedá jedním koncem korekční pružina, dosedající svým druhým koncem na čelo ozubeného kola otočně uloženého na čepu a zabírajícího se šnekem, vytvořeným na hřídelí krokového motorku, přičemž konce korekční pružiny jsou s matici a s ozubeným kolem spojený pevně.Výhodou navrženého uspořádání je odstranění nepříznivého ovlivñování funkce regulátorů složitým kinematickým ústrojim, možnost užití krokových motorků a silové působení na...

lmpregnační s izolační sendvičové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246685

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beneš Zdenik, Fueík Miroslav, Jirkovský Jan

MPK: C08L 63/00, C08L 63/10

Značky: sendvičové, lmpregnační, systémy, izolační

Text:

...v různém počtu a pořadí, s výhodou nejspodnější vrstvy z epoxidověho kaučuku a nejvrchnější z epoxyakrylátu.Vlastnosti hmot, získaných podle vynálezu, mohou být měněny ovlivňováním hustoty polárnosti í topologie strukturní sítě hmoty prostřednictvím změny kvality i kvantity výchozích složek. změnou druhů a podílů plniv lze ovlivnit mechanické i elektrické vlastnosti (pevnost,otěr, povrchový odpor aj.) a zpracovatelnost (viskozita, tixotropie)....

Zapojení na testování rychlého kanálu intoligentních terminálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246684

Dátum: 15.10.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: G06F 11/14

Značky: kanálu, terminálu, rychlého, zapojení, testování, intoligentních

Text:

...výstupů lg čítače 19 je připojena na třetí skupinu datových vstupu Q výstupního přspínače gg. První přepínací výstup gł deködéru gg je připojen na první přepínací vstup g výstupního přepínače gg, kdežto jeho druhý přepínací výstup gg je připojen na druhý přepínací vstup QA výstupního přepínače gg. První volicí výstup gg dekôdéru gg je připçjen na první volicí vstup 1 čítače lg, kdežto jeho druhý volicí Výstup głg je připojen na druhý...

Logická sonda pro obvody CMOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246683

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: G01R 17/02, G01R 19/165

Značky: obvody, logická, sonda

Text:

...druhý vstup je připojen druhý zdroj grefz referenčního napětí, přičemž na výstup prvního komparátoru 5 je připojen jednak vstup prvního monostabilního klopného obvodu gggł, jednak první vstup prvního součtového obvodu ggł, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu § 59 je spojen s druhým vstupem prvního součtového obvodu ggł a zároveň s druhým vstupem druhého monostabilního klopného obvodu gggg, jehož první vstupje spojen jednak s...

Způsob zabránění vzniku úsad a ucpávání technologického kontinuálně pracujícího zařízení při výrobě sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246682

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kueera Stanislav, Špalek Josef, Doležal Zdenik

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, úsad, výrobe, ucpávání, způsob, pracujícího, kontinuálně, technologického, zabránění, zařízení, vzniku

Text:

...teplotě, než je počátek bodu varu koagulační kapaliny používané k vytvoření těchto částic. Při styku častíc 5 ohřátou stěnou zařízení nad počáteční teplotu bodu varu koagulační kapaliny dochází k místnímu vzniku plynového polštáže mezi stěnou zařízení a dopravovanou čáeticí z koagulační kapaliny, čímž se zabráni vzniku úsad a ucpávání zařízení.způsob podle vynálezu lze s výhodou použít například při izolací sazí z jejich vodnýchsuspenzí...

Způsob čištění 2, 2-bis(4′-hydroxyfenyl)propanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246681

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jíša Pavel

MPK: C07C 39/16, C08G 59/04

Značky: čištění, 2-bis(4'-hydroxyfenyl)propanu, způsob

Text:

...nečistot z granulovaného surového dianu homogenního složení výhodná vysoká koncentrace neěistot na povrchu krystalického skeletu produktu, umožňující vyšší kvalitu a výtěžnost rafinovaného produktu.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou uvedeny příklady provedení, jimiž však není předmět vynálezu vyčerpán ani omezen.Do pláäčované skleněné trubice o vnitřním průměru 32 mm a délce 600 mm, vertikálně situované, ve spodní části opetřené...

Zařízení pro budování svorníkové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 246680

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sáblík Radko, Kott Josef

MPK: E21C 11/00, E21D 20/00

Značky: zařízení, výztuže, svorníkové, budování

Text:

...vzhledem k nosné ose.Zařízení pro budování svorníkové výztuže je tvořeno teleskopicky výsuvnýmramenem lg,které je souřadnicově ovládané hydraulickými váloi. K výsuvné části teleskopiokého ramene lg je připojen hydraulický válec ll, jehož výsuvný díl je výkyvně spojen s nosnou osou âł hydraulického natáčeoího mechanismu gg, která je otočné připojena k výsuvné části teleskopíokého ramene lg. hydraulický natáčecí mechanismus 33 sestává z uzavřené...

Zajišťovací prvek článkového řetězu, především pro zařízení k ochraně osob proti švihu řetězu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246678

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sáblík Radko

MPK: E21C 29/20

Značky: švihu, článkového, ochraně, prvek, zařízení, proti, řetězů, především, zajišťovací

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen objímkou s otvory pro zajiščovací vidlici nebo čepy a hlavním otvorem pro řetěz.Zajíšłovací prvek článkového řetězu podle vynálezu má výhody v tom, že zajištění je jednoduché, rychlé a neenižuje únosnost řetězu a tím zvyšuje bezpečnost zajištění - spojení. Výrobní náklady zajiščovacího prvku jsou minimální.Na płiložených výkresech je příkledné provedení zajiäčovacího prvku podle...

Zařízení pro kontinuální karbonizaci karbonizovatelných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246677

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eichoo Viktor, Škuta Rudolf

MPK: D01F 9/12, D01F 9/22

Značky: karbonizaci, zařízení, kontinuální, vláken, karbonizovatelných

Text:

...uloženým vnitřním grafitovým topným tělesem a dutými, chlazenými elektrodami,jehož podstata spočívá v tom, že na vstupní straně zařízení je upravena trubice pro přívod ochranná atmosféry, ústící do prostoru mezi vnitřním grafitovým topným tělesem a válcem obklopujícím toto topná těleso a na výstupní straně je uspořádána přívodní trubice z prostoru mezi vnitřním grafitovým topným tělesem a je obklopujícím válcem do duté elektrody.Při tomto...

Ventil, zejména pro přívod vody ke sprše

Načítavanie...

Číslo patentu: 246676

Dátum: 15.10.1987

Autori: Milata Jan, Havránek Milan

MPK: F16K 21/04

Značky: ventil, zejména, přívod, sprše

Text:

...je nasunuta pružina, opfená jedním koncem o spojovací mezikus a druhým koncem o čelo zátky, jež uzavírá volný konec nátrubku.Výhodou ventilu podle vynálezu je to, že umožňuje úsporu až 40 t vody, potřebné na mytí pracovníka.Na přiloženém výkresu je v řezu znázorněno příkladné provedení ventilu podle vynálezu.ventil v příkladném provedení podle vynálezu sestává z tälesa l, k jehož eedlu přiléhá kuželka Q vřetena 1 suvně uloženého v...

Těleso motýlově zpětné klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246675

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dostál Ludik, Prossr Otto, Morisák Zdenik, Poláeek Antonín

MPK: F16K 1/22

Značky: klapky, těleso, motýlově, zpětné

Text:

...a podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnějším povrchu základní části tělesa je upevněn výztužný prstenec a zesílená stěna tělesa je tvořena stěnou základní části tělesa a tlouštkou výztužného prstence, přičemž je šířka výztužného prstence větší než průměr čepů.Vyššíúčinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti využít k výrobě tělesa výhodnějších polotovarů, čímž se značně sníží výrobní náklady, dále v lepším využití meteriálu,jelikož...

Zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246674

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štaoko Nikolaj, Dostál Ludik, Nádvorník František, Matijovský Vladimír, Novák Václav, Štipina Václav, Polanka Vladimír, Poláeek Antonín, Železný Miloslav

MPK: E21F 15/00, E21F 15/10

Značky: tuhnoucí, zakládky, záměsové, dávkování, důlní, výrobu, kontinuální, zařízení

Text:

...nenáročné na prostor.Na přiloženem výkresu je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky.zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky je tvořeno beztlakovým zásobníkem ł vody, který je v horní části g opatřen přívodem vody § opatřeným klapkou § s ovládací pákou 1 vybavenou hladinovým plovákem Q. Ve střední části 3 je...

Zařízení k vypínání záložky napínané obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246673

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mrkvieka Jan

MPK: A43D 21/18

Značky: vypínání, obuvi, zařízení, záložky, napínané

Text:

...ovládací válec lg a pod ním souběžně uložený spodní ovládací válec gg.Horní ovládací válec lg je na odvrácené straně spojen svou pístnicí s pláštěm 2 kyvně a na straně přivrácené otočně s dvojramsnnou pákou ll ukotvenou čepem lg V čelním vybrání saní 5. které tvoří jeden celek s krytem 2 a druhým ramenem otočně upevněnou v tělese kleští 12.Spodní ovládací valec 25 je spojen se saněmi § a úhelníkem §, které spolu vytvářejí křížový stůl...

Skleněná klec ke studiu metabolismu drobných pokusných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246672

Dátum: 15.10.1987

Autori: Otýpka Jioí, Víška Jarmil, Brzobohatý Alois, Banášová Marcela, Vespalec Radim

MPK: A01K 1/03

Značky: zvířat, skleněná, pokusných, metabolismu, studiu, drobných

Text:

...matice zajiščují hermetické uzavření klece. Rozšíření postranních trubic zabraňuje tomu, aby se nepotřená potrava mísila s exkrety a kovový zadržovač peletované potravy zabraňuje okusování krmítka.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojeném výkresu, který představuje nárysný osový řez skleněnou kleoí.Skleněná klec Ä jako celek sestává z víka 3 zakrývajicího válcovitý korpus 3, k němuž je zespodu...

Výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 246671

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Varhaníeek Antonín, Hanzlík Rudolf, Vleek Karel

MPK: H01L 25/00

Značky: modul, výkonový, polovodičový

Text:

...v oblasti horního kontaktu. Při centrálním vyvedení řídící elektro dy nelze tuto konstrukcí použít.Výše uvedeným požadavkům zajištění stejné přítlačné síly na každý polovodičový systém a jejímu působení v ose systému vyhovuje výkonový polovodičový modul podle vynálezu, který je závislý na výkonovém polovodičovém modulu podle AO 215 798 a jehož podstata spočívá v tom,že izolační vložka je opatřena dvěma výstupky, na které dosedá tuhý příčník,...

Spojení kuželky ventilu s vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246670

Dátum: 15.10.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: F16K 1/34

Značky: ventilu, vřetenem, spojení, kuželky

Text:

...montáži shodná a menší než průměr osazené části vřetena..Vyšší účinek řešení spojení kuželky ventilu s vřetenem podle vynálezu ve srovnání se známým stavem techniky spočíva ve snížení hmotnosti spoje docíleného náhradou.dvoudí 1 ného masívního kroužku s upravovaným profílem jednoduchým jednodílným neuzavřeným pružným kroužkem,který zároveň usnadňuje montáž bez potřeby nákladného lisovacího přípravku, který je snadno a levně vyrobitelný,...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3866

Načítavanie...

Číslo patentu: 246669

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prachao Otakar, Kohout Josef, Vitamvás Zdenik, Wolf Karel, Bhattacharyya Sumanta, Šimek Stanislav, Nevoala Milan

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, glutamicum, corynebacterium

Text:

...šikmém aqaru vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru,k pigmentaci nedocházi.Na krevnim agaru tvoří kulaté, hladké, šedé kolonie, 5 rovnými okraji, nehemdlyzujíci.Lakmusové mléko odbarvuje, ale nesráži. Gluközu, fruktózu a sacharózu zkvašuje. Škrob hydrolyzuje jen slabě.Celulôzu nerozkládá Dusičnany neredukuje, Sírovodík netvoří.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negativní.Výchozí kmen Corynebacterium...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3868

Načítavanie...

Číslo patentu: 246668

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zigmund Josef, Šimek Stanislav, Kohout Josef, Konopáe Vladimír, Prachao Otakar, Votápek Václav

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, flavum, brevibacterium

Text:

...aminokyselín homoserin a leucín. Je schopen růst v mediu se 60 melasy.Výchozi kmen, Brevibacterium flavum CCM 3 736, rezistentni k S-(2-aminoethyl)-L-cysceinua dependentní na homoserin a leucin, se submerzně kultivuje 24 h v kompletním mediu a buněčná suspenze po promytí fosfátovým pufrem (pH 7,2) se vystaví l 8 hod. působení 0,05 M roztoku ethylmethansulfonátu ve fosfátovém pufru (pH 7,2). Buněčná suspenze po aplikaci mutagenuse promyje...

Kouřovod opatřený plášťovým rekuperátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246667

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bureš Zdenik

MPK: F23L 15/04

Značky: opatrený, kouřovod, rekuperátorem, plášťovým

Text:

...komoru A přívodu a komoru § odvodu ohřívaného média. Komora A přívodu s vnitřním víkem Q a vnějším víkem 1 a s přívodním potrubím § je opatřena přepážkou, vytvořenou ve formě ucpávky 2 s pláštěm lg ucpávky nerozebíratelně a neprodyšně spojeným s vnitřním víkem Q, přičemž ucpávka 2 zajištuje suvné uložení mezi vnitřním pláštěm 3 spojeným s konstrukcí komory A přívodu a na druhé straně s konstrukcí komory 5 odvodu a dále s vnějším pláštěm g a...

Magnetický ovladač zavzdušňovacího ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246666

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šesták František, Javůrek Vladimír

MPK: F16K 31/08

Značky: ovladač, zavzdušňovacího, magnetický, ventilu

Text:

...3. obr. 1 je schematický osový řez střední části (spojka) rotační olejové vývěvy. Obr. 2 a 3 znázorňují příčné řezy.Čelem l statoru vývěvy prochází spojka g, na kterou je přišroubován unášecí kotouč l,ve kterém jsou zatmeleny permanentní feritové magnety l. Na zadních vyčnívajících částech permanentních feritových magnetů l je vlastní silou magnetú přichycen ocelový kotouč Q. Na spojku 3 je dále nasunut distanční kroužek §, vymezující...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovaných polyalkylonoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246665

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jindoich Miroslav, Kott Kristian, Husák Jan, Wichterle Otto Akademik

MPK: C08G 69/16

Značky: polyamidů, modifikovaných, způsob, přípravy, polyalkylonoxidy

Text:

...z kyseliny fosforečné syntetizovat produkt reakce s lsktemy a lze ji použít přímo v běžné, obvykle 85 formě.způsob podle vynálezu je dále popsán na několika příklsdech provedení. Všechny procsntu- in ální údaje vztnhující ae ke složení polymerujicí směsi jsou vztaženy na směs lsktamů a iniciůtoru.G-ksprolsktsm byl polymerován v pŕítomnosti takového množství 85 B 3 P 04. které odpovídá 5 mol I bezvodě H 3 P 04 a dále v přítomnosti 10 hmot. I...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovoných polyalkylenoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246664

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janeeek Jioí, Stoíbrný Zdenik, Korejs Jaroslav, Peroutka Martin

MPK: C08G 69/16

Značky: polyalkylenoxidy, přípravy, způsob, modifikovoných, polyamidů

Text:

...se zvyšující se koncentrací 12-dodekanlaktamu při jeho kopolymeraci s 6-kaprolaktamem.Polymerační stupeň vznikajících polymerů stoupá s klesajícím obsahem iniciátoru ve výchozí reakční směsi, takže lze tímto způsobem připravit širokou škálu kopolymerů od nížemolekulárních, které jsou práškovité a je možno je aplikovat například jako sorbenty nebo pro přípravu disperzí, až po vysokomolekulárni, vhodné pro zvlákňování, vstřikováni a...

Bezšroubová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246663

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plesník Miloslav, Růžek Josef

MPK: H01R 4/26, H01R 4/28

Značky: svorka, bezšroubová

Text:

...část je rozvětvena na střední jazýček páskového tvaru a alespoň dva boční jazýčky páskového tvaru, opatřené zaváděcím vyhnutím, přičemž střední jszýček a boční jszýčky jsou na kontaktní straně opatřeny podélným rýhováním a dále pevná kontaktní část je vytvarována do mělkého korýtka.Výhoda svorky podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje kontaktní-styk svorky s připojovaným vodičem v několika přímkách a že je vyrobena beztřískově, přičemž...

Zařízení pro změnu rychlosti hydrostatického pohonu pojezdu, např. kombinovaného zhutňovacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246662

Dátum: 15.10.1987

Autori: Festa Josef, Mrnka Jioí

MPK: E01C 19/26

Značky: napr, zhutňovacího, pohonů, změnu, zařízení, hydrostatického, pojezdu, kombinovaného, rychlostí, válce

Text:

...připojené k druhému tlakovému potrubí,přičemž do zkratovacího potrubí je zařazen druhý uzavírací prvek.Výhoda tohoto zařízení pro změnu rychlostí hydrostatického pohonu pojezdu podle vynálezu spočíva v tom, že je možno použit u hydrostatického pohonu, tvořeného nejmáně dvěma hydromotory paralelné zapojenými, s požadavkem odpojování nejméně jednoho z nich pro zvýšení rychlosti pojezdu stroje.Na připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zařízení pro rozdružování organických a umělých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246661

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janda Václav

MPK: B23D 19/04

Značky: rozdružování, umělých, organických, zařízení

Text:

...a umělých hmot podle vynálezu spočívá v postupném dvoustranném řezu. Hmota je protisměrnou rotací talíŕových nožů vtahována mezi jejich ostří tak, že není třeba na rozdružovanou hmotu vyvíjet tlak směrem od řezu. Nedochází tudíž krozmačkávání a roztírání organických hmot, ani k jejich ohrevu. Axiálním silovým stykem obou talířových nožů dochází k samoostřícímu procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho...

Dobývací zařízení do nízkých slojí s plynulým odtěžením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246660

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hoferek Zdenik, Jioíeek Miroslav, Šmíd Milan, Treka Václav

MPK: E21C 27/42

Značky: zařízení, plynulým, nízkých, odtěžením, dobývací, sloji

Text:

...průchodnost porubem, provozní jednoduchost, bezvýklenkový provoz, možnost volby provozní sestavy podle důlně-geologických podmínek. Využití zařízení se projeví podstatným ekonomickým přínosem při dobývaní nízkych slojí.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení dobývacího zařízení do nízkých slojí s plynulým odtěžením podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje v půdoryse umístění obdobného zařízení v porubu, obr. 2...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246659

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hranoš Radomír, Rajšner Miroslav, Bláha Ludvík, Janda Jioí, Bagar Bronislav

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...i lopatek pracovního kola, což se projeví zvýšenou účinnosti expanzní turbíny. Filtr, umístěnýv komoře nízkoteplotní části, kromě filtračního účinku, přispívá k rovnoměrnému rozdělení plynu před vstupem do šikmých usměrñovacích lopatek. Podpěry stavitelných naklápěcích segmentu radiálních kluzných ložisek umožňují nezávislým natáčenim stavěcího dorazu a stavěciho šroubu nastaveni základní ložiskové vůle s přesností 0,5 nm.Možnost přesného...

Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bakoneík Vladislav, Hrubý Jan, Hrubý Jaroslav, Machka Bohuslav

MPK: C07D 223/08, C08G 69/18

Značky: 6-kaprolaktamu, sušení, způsob

Text:

...polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu...

Zařízení k ovládání čerpadlového agregátu u hydraulických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246657

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavliš Jindoich, Machaeka Vladimír, Florián Jaroslav

MPK: F15B 13/09

Značky: ovládání, agregátu, zařízení, hydraulických, lisů, čerpadlového

Text:

...vypínacího ventilu lg,šoupátkového rozváděče ll, elektromagnetického rozváděče lg a beztlaké nádrže lg. Součástí celého.hydraulického obvodu je ještě hlavní rozváděč 3, vysokotlaký vypínací ventil gg, nízkotlaký zpětný ventil É a vysokotlaký zpětný ventil 1. K nízkotlakému potrubí 3 nízkotlakého čerpadla g je pak před nízkotlakým zpětným ventilem Q připojeno rozváděcí potrubí 2, propojující vstup nízkotlakého vypínacího ventilu lg se...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fiker Sobislav, Kamiš Jan, Trniný Eduard, Obruea Miroslav, Šarovský Karel, Oliva Ladislav, Janeura František, Kubiena Jaroslav, Janeš Karel, Stoíšovský Miroslav

MPK: C08F 36/06, C08F 2/22

Značky: polymeraci, polymerů, způsob, kopolymerů, emulzní, latexu, výroby, butadienu

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Rozváděcí kolo turbiny s natáčivými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246655

Dátum: 15.10.1987

Autor: Boška Miroslav

MPK: F03B 3/18

Značky: natáčivými, lopatkami, rozváděcí, turbiny

Text:

...4 určuje velikost vüle. kterou vzniká v obvyklém provedení netěsnost kolem rozváděcích lopatek § a ztráta na účinnosti turbínového stupně. Podle vynálezu se tato ztráta odstraňuje na vnějším poloměru 5 tím, že jsou rozváděcí lopatky § přivedeny do těsného styku s dosedací těsnicí plochou gg vnějšího prstence ł rozváděcího kola tahem pružiny 33, mezi vnějším prstencem ł a nábojem ovládací páky łi, naklínované a pevně připojené k vnějšímu čepu...

Nosič materiálu pro laboratorní barvení tkanin s úpletů v krátkých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 246654

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pikl Václav, Hudik Jozef

MPK: D06B 23/10

Značky: lázních, barvení, krátkých, úpletu, materiálů, laboratorní, tkanin, nosič

Text:

...jsou o 5 až 20 menší než je rozměr barvioí kádinky. V ose válečku je vyvrtán z jedné strany válcovitý otvor o objemu odpovídajícímu nejvyššímu předpokládanému objemu barvioí lázně, výhodné 10 až 20 ml. V čele válečku, kde je vyvrtán otvor, jsou ve vzniklém prstenci dále vytvořeny nejméně 2 drážky, výhodně 6 drážek o šířce a hloubce 2 až 3 mm. Drážky slouží k tomu, aby jimi mohla vytékat lázeñ v případě, že se během barvícího procesu váleček...

Způsob izolace 2-naftol-6, 8-disulfokysaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246653

Dátum: 15.10.1987

Autori: Horáeek Miroslav, Cibulka Jaroslav, Žůrek František, Koláo Otto

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftol-6, izolace, způsob, 8-disulfokysaliny

Text:

...oleem spočíva podle vynálezu v tom, že reakční produkt se po případném naředění vodou nebo filtráty z předchozí operace neutralizuje amoniakem plynným, kapalným nebo jeho vodným roztokem V množství 40 až 200 g amoniaku na 1 kg nenaředěného reakčního produktu a získaná amonná sůl 2-naftol-6,8-disulfokyseliny se izoluje filtrací či odstředěním spojenýms prípadným promýváním produktu vodou či solankou.Použitím postupu podle vynálezu se...

Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246652

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švejnoha Josef, Bodlák Ludvík

MPK: C04B 24/38

Značky: konstrukcí, stavebních, vnitřní, úpravu, povrchovou, hmota

Text:

...tlakovými nebo a vłetenovým čerpadlem e následným vyhlazením ocelovým hladítkem nebo stěrkou anebo ručně přímo ocelovým nebo umělohmotným hladítkem. Pro případ konečné povrchové úpravy tapetami se kompozice naředí 10-30 hmotovými díly vody a aplikuje se s cílem úpravy savosti 3 struktury povrchu nátěrem malířskou nebo zednickou štětkou, případně kartáčem anebo nástłikem tlakovou aparaturou s pistolí o velikosti trysky do 3 mm anebo...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245650

Dátum: 15.10.1987

Autor: Soudek Josef

MPK: C02F 1/68

Značky: fluoru, dávkovač, pitnú

Text:

...so svojim telesom s prírubami. Za pomoci šupatiek môže byt vyradený úplne zo systémuhydrodynamického tlaku jeden dôzovač a máme možnost vymenit celé teleso s prirubami, v ktorom je pokazený dôzovač fluöru.Funkoiu dávkovače preberá dávkovač nachádzajúci sa v druhom obluku rozdvojeného saoieho potrubia. Tu sa uplatňuje aj proces samoočistovaniaJPodľa rýchlostitoku vody vo vodovodnotn potrubí, to znamená aká je spotreba litrov za s,pôsobí...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245649

Dátum: 15.10.1987

Autor: Žid Jan

MPK: C02F 1/68

Značky: dávkovač, pitnú, fluoru

Text:

...do telesa s prirubalni L, ktoré je ľahko vmontovateľné ako súprava v prípade opotrebovania.yľTreba podčiarknút, že ak máme na mysli prevádzkové podmienky, tak majú byč použité dva dávkovače fluôru v sacom potrubí čerpadiel, ktoré by malo byt rozdvojené. Jeden dőzovač v jednom oblúku so svojím telesom s prírubami a druhý dôzovač v druhom obluku so svojím telesom s prirubanni.Za pomoci šupatiek môže byť vyradený úplne zo systému...

Dávkovač fluóru pre pitnú vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245648

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janeeek Pavel

MPK: C02F 1/68

Značky: pitnú, fluoru, dávkovač

Text:

...a pružinami. Na jeho povrchu sú upevnené krídla odporu.Aby nedošlo k úplnému zosunu dynamického magnetu z trubky v dôsledku hydrodynamického tlaku na povrchu krídiel, je na konci trubky poistný krúžok. Na trubka za štrbinami pred ohnutim je uložený statický magnet s dorazovým antimagnetickým krúžkom, ktorý nedovolí priamy kontakt medzi oboma magnetami.Podstata vynálezu univerzálneho dávkovača fluőru pre pitnú vodu spočíva v tom, že...