Archív za 1987 rok

Strana 87

Pojistný mechanismus pro pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246929

Dátum: 15.10.1987

Autor: Židlický Jaroslav

MPK: B02G 15/24

Značky: pistole, mechanismus, pojistný

Text:

...vynélezu, jehož podstata spočívé v tom, že se vnitřní plocha spodníčasti a vnitřní plocha horní části dvoudílné kabelové spojky vyloží fólií z plastu o Iíleod 0,1 do 1,5 mm, načež se uloží spojené konce kabelu do spodní časti. provede se opléłtční jejich spoje fólií o stejné síle a následně se provede pevné spojení horní časti se Ipodní částí a zalítí dutiny dvoudílné kabelové spojky se provede roztavenou izolační hmotou prostrednictvím...

Pojistný mechanismus pro pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246928

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sasanek Svatopluk

MPK: F41C 17/02

Značky: pistole, mechanismus, pojistný

Text:

...podle vynálezu pracuje taktoPoloha spouštového a zajiščovacího mechanismu při napnutém a zajištěném kohoutku je znázorněna na obr. 1. Kohoutek 3 vychýlený okolo čepu 3 je v napnuté poloze zachycen záchytemká uloženým na čepu A vyhazovače łl, který je uložen v rámu l zbraně. Spolehlivé uchycení kohoutku Q je zajištováno záběrem ozubu É záchytu § s ploškami 1, 1 vytvořenými pro tento ůěel na tělese kohoutku g. Ozub § záchytu § je přitlačován...

Zařízení pro vedení vodičů energie, zejména hadic, ke spotřebiči s kruhovým pohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246927

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barták Ladislav

MPK: H02G 11/02

Značky: energie, spotřebiči, vodičů, zařízení, kruhovým, zejména, hadíc, vedení, pohybem

Text:

...pohyb vodičů energie přes střed dráhy spotřebiče. Zařízení je konstrukčně a investičné nenáročné a umožňuje rozvod energie ke spotřebiči v rozsahu více než 36 u°.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje zařízení v náryse a obr. 2 pak radiální řez v rovině A-A.zařízení pro vedení vodičů energie ke spotřebiči pohybujícímu se po kruhové dráze sestává z kruhové dráhy l, pohybového...

Vícehubicový hořák na spalování uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246926

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný František, Neeas Jioí, Peksová Vlasta

MPK: F23D 1/00

Značky: prášků, spalování, uhelného, vícehubicový, horák

Text:

...směru toku paliva zabudovánu alespoň jednu trysku pro přívod přídavného média.zařízení podle vynálezu je investičné nenáročné a je rovněž nenáročné na údržbu a opravy. Přídavné médium zavedené pouze do horních práškových hubic uhelného hofáku nejen piedává směsi uhelného hořáku kinetickou a tepelnou energií, nýbrž ovlivňuje i polohu jadra spalování v komoře a zvyšuje vyplnění spalovací komory plamenem.Príklad vícehubicového hořtku na...

Přísada pro modifikaci tvárné litiny polévací metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246925

Dátum: 15.10.1987

Autori: Navrátilová Hana, Šopf Jioa, Zlámal Zdenik, Žaloudak Petr

MPK: B23Q 3/155

Značky: polévací, metodou, modifikací, tvárné, prísada, litiny

Text:

...gg směrem nahoru. Svislý čep 33 je opatřen na dblním konci ozubeným hřebenem 25, zabírajícím do ozubeného kole ll, uloženého na rozvodnám hłídeli Q,čímž je umožněno jeho otáčení.Na rozvodném hřídeli g je dále volně otočně uloženo ozubené kolečko 1, do něhož zsbírá svým hřebenovým ozubením łg upínaoí čelist Q. S rozvodným hřídelem 3 je pevně spojen vačkovýkotouč łg, opatřený čelnim ozubením, zabírajícim do čelního ozubení g kolečka 1. Na...

Přísada pro modifikaci tvárné litiny polévací metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246924

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plucar Anatol, Wendler Ljuboš, Kummer Miroslav, Kazda Antonan

MPK: C21C 1/00

Značky: modifikací, metodou, polévací, litiny, prísada, tvárné

Text:

...jako je např. Fesimý, obsahující více než 30 I hmotnosti praehových podílů od 0,01 mm do 5 mm, podle vynúlszu. jehož podstata spcčívá v tom, že je tvořena drobnou frakcí čistého hořčíku nebo jeho slitin s minimálním obsahem 80 S hmotnosti hořčíku, výhodně elektronu, a to v množství do 0,001 I hmotnosti zpracovávaného kovu.Hofčíková frakce. tvoiící přísadu podle vyntlezu ve zpraoovací pánvi přechází vzhledemk vysokému obsahu hořčíku do...

Držák plochých vzorků, například plíšků, pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimek Pavel, Holas Mikuláš

MPK: G01N 25/00

Značky: měření, držák, například, plíšků, plochých, dilatace, vzorků

Text:

...možnosti změny tvaru a síly vzorku. Uložení vzorku podle vynálezu je velmi výhodné,nebot vzorek nepřichází do styku se základním těleaem držáku vytvořeného například z křemene. Užíváním nového držáku se značně rozšíří možností splnit požadavky řešitelů výzkumných ůkolú,kteří požadují provádění dilatometrických měření na nestandardních vzorcícheNa připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v...

Držák plochých vzorků například plíšků pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvooák Anton3n, Eerný Miloslav

MPK: G01N 25/00

Značky: vzorků, držák, dilatace, plíšků, měření, například, plochých

Text:

...opěrné tyčky a snímací tyčky se zářezy. Velikost zářezů se řídí tlouščkou plíšku. opěrná tyčka se zářezem je pevná, ale v případě potřeby snadno vyměnitelná. Snímací tyčke se zářezem je volná.Držák umožňuje rozšířit sortiment vzorku měřených s rychlým ohřevem i ochlazováním a realizovat požadavky řešítelů výzkumných úkolů. Držákem je umožněno měření dilatace tenkých plechů tlouščky do 1 mm a délky do 20 mm, dále pak provádění rychlých...

Zařízení pro uložení vzorku tvaru válečku nebo trubky pro měření dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Miho Ján, Chýla Augustin, Eermák Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: trubky, zařízení, uložení, dilatace, válečků, měření, tvaru, vzorků

Text:

...je, že zajiščuje volný povrch vzorku a dostatečný okolní prostor pro odvod ochlazovacího média. Z hlediska přesností měření a okamžitě reakce materiálu vzorku na okolní teplotu zařízení zajišťuje v podstatě volně uložení vzorkú. které umožňuje provádět zkoušení při aplikaci jakýchkoliv režimu ohřevů a ochlazování. Uvedený způsob uložení vzorků může být poułit i bez chlazení plynem pro pomalé rychlosti ohrevu a ochlazování s tím, že omezení...

Způsob zpracování odpadů z heterogenních vrstvených plošných materiálů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246920

Dátum: 15.10.1987

Autor: Blahna Jan

MPK: B29B 17/02

Značky: způsob, heterogenních, zpracování, materiálů, vrstvených, plastů, plošných, odpadů

Text:

...podle tohoto vynálezu.Podstatavynálezu spočívá v tom, že do proudu meliva dezintegrovaného na nožověm mlýně se ještě před separací volných vláken dávkuje jako bezpečnostní přísada inertní anorganická práškovitá látka v množství 2 až 20 S, s výhodou 5 až 15 S z celkové hmotnosti meliva, načež se při sepaŕaci volných vláken odsáváním oddělí z dezintegrované směsi spolu s podílem volných vláken 70 až 95 2 hmotnosti původně přidané...

Plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 246919

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pinkas Richard, Sadalek Miloš

MPK: F23D 14/20

Značky: horák, plynový

Text:

...priložených výkresech znáäorñuje obr. l bokorysný řez hořákem, obr. 2 směšovací růžici s rezy rovinou A-A a rovinou B-B z obr. 3 půdorys směšovací růžice.Hořák sestava z plynové trubky g opatłené na konci regulačním nástavcem 3, v něm je naäroubován vírník 1. Hloubkou zašroubování vírníku 1 do regulačního nástavce g lze regulovat vzdálenost tvorby plemene od trysky. Vírník 1 je válcováho tvaru a po obvodu je opatžen šroubovitými drážkami ll...

Zařízení pro upínání vzorku pro zkoušku krutem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246918

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koš?ák Blahoslav, Szop Miroslav

MPK: G01N 3/04

Značky: vzorků, krutem, zkoušku, zařízení, upínání

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je třmen zasunutý do dvou otvorú v upínací čelisti stroje a procházející zápichem v upínací hlavě vzorku. Upínací hlava je opatřena alespoň jednou ploškou, která se opírá o pero,nebo zploštělou část otvoru upínací čelisti.Použitím třmenu při upínání vzorku pro krutovou zkoušku se odstraní obtížné vrtání otvorů V hlavách vzorku, omezí se deformace třmenu, neboř zachycuje pouze axiální složku deformačního...

Shrnovač klestu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246917

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sojka Jioí

MPK: E02F 3/627

Značky: shrnovač, klestu

Text:

...spojená čepy s rámem,přičemž krátká ramene jsou spojene pružinou s rámem, který je opatřen zarážkou.Shrnovač klestu podle vynálezu spolehlivě pracuje všude tam, kde je schopen projet traktor, na který je upevněn. Je schopen utlačit velké množství klestu, přičemž mu nevadí ani větší vrchy a zakryté špalky. Jeho provoz je vzhledem k jednoduché konstrukcí téměř hezporuchový. Jednoduché řešení umožňuje jeho snadnou výrobu bez větších finančních...

Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246916

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: B43L 23/00, B43M 17/00

Značky: tužky, strojků, ořezávacího, sklíčidlo

Text:

...misky ve smyslu šipek.Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky podle vynálezu tvoří tři svěrací válečky l výhodně z termoplastů, ozubené na obvodu a navlečené otočně na radiálnícb osách 3 z ocelového drátu a tvarovaných podle obr. 1. Zahnuté konce g radiálních os g jsou otočné uloženy v axiálním osazení 5 krytu 5 sklíčidla a konce É ve výřezech 1, vytvorených v boční stěně ovládací misky §, otočné na ústíg lůžka lg frézy ll.Na dno ovládací...

Prefabrikovaný tepelně izolační prvek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pitroš Jaroslav, Veselý Jioí

MPK: B23B 17/04

Značky: prvek, prefabrikovaný, izolační, způsob, tepelně, zhotovení

Text:

...i při užití prvku po jeho montáži na potrubí nebo tělesa. Umožňuje, aby byla montáž provedena v jedné operaci bez potřeby dodatečné povrchové ůpravyizolace.U tepelně izolačního prvku podle vynálezu se výhodně využívá vlastností polyetylénu,např. jeho termoplasticity, mechanických vlastností a chemických odolností. Výhodné vlastnosti polyetylénu zůstávají zachovány i po připojení tepelně izolační vrstvy.Předmětem vynálezu je rovněž způsob...

lndukční snímač vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246914

Dátum: 15.10.1987

Autori: Medoický Zdenik, Koneený Oldoich

MPK: G01H 1/04

Značky: snímač, vibrací, lndukční

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že první cívka je pseudobifilárně navinuta kolem nepohyblivého pouzdraĺ vé kterém se pohybuje pohyblivý magnet, kdežto druhá cívka pseudobifilárně navinutá na oboustranně pevně uchycené kostře je uspořádaná v du 3 246914tině pohyblivého prstencového permanentního magnetu. obě cívky jsou vzájemně propojeny tak,že elektromotorická sila vznikla v jednotlivých cívkách při pohybu pohyblivého magnetu se sčítá.Oba pevné...

Způsob odsiřování kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246913

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Hlaváe Jaroslav, Bubenaeek Josef, Jeník Vladim3r

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, kouřových, způsob, odsířování

Text:

...může být postupu podle vynálezu použito i při výstavbě nových odsiřovacích zařízení tam, kde dosud nejsou instalována a kde to je z hlediska emisí oxidu síry žádoucí. Investiční náklady na výstavbu zařízení potřebných pro aplikaci tzv. suché aditivní metody nejsou vysoké a postup podle vynálezu vyžaduje navíc jen instalaci zařízení na rozstřikování vody do prou âdících plynů, což lze poměrně shtdno realizovat různými způsoby.Kromě...

Dávkovací zařízení kapalin pro kontinuální procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246912

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mal3k Fedor, Drdák Milan, Hroneek Ján

MPK: G01F 11/10

Značky: dávkovací, kontinuální, kapalin, zařízení, procesy

Text:

...dávkovací zařízení (obr. 1). Na nosném kotouči 5 z plastu, upevněném na hřídeli §, jsou přivařeny čtyři plastové trubky 1, které jsou na obou koncích zahnuty. Vstupníotvor g trubky l je otočen ve směru otáčení hřídele § a vývod 5 ve směru osy hřídele § k biodiskům lg. Na nosné stěně ll je přivařen skluz Q z plastové desky. Při otáčení hřídele á se trubky l střídavě ponořují a vynořují z odpadní vody. Odpadní voda vstupuje otvorem g do trubky...

Zapojení pro řízení čerpadel při čerpání s požadovanou konstantní vydatností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246911

Dátum: 15.10.1987

Autor: Koeica Josef

MPK: F04B 49/00, G05D 7/06

Značky: čerpadel, požadovanou, zapojení, čerpání, řízení, konstantní, vydatnosti

Text:

...cyklickým, a to tak, že se požadovaná konstantní vteřinová vydatnost převádí na delší časový úsek a jemu odpovídající množství. Vychází se ze skutečnosti, že vydatnost 1,0 l/s znamená rovněž při zachování poměru litrů a sekund V delším časovém úseku vyčerpat 200 litrů za 200 sekund nebo 500 litrů za 500 sekund.Vezměme nyní za základ tento poslední údaj spolu s prakticky ověřenou skutečností, že máme vždy pro čerpaní na konstantní...

Snímač k zařízení pro hodnocení mikroklimatu pod oděvem nebo v obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246910

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farkaš Ján, Graneie Štefan

MPK: G01N 19/10, G01K 3/00

Značky: mikroklimatu, snímač, obuvi, hodnocení, zařízení, oděvem

Text:

...jeden z nich je obalen papírovitou hmotou, která je trvale navlhčována destilovanou vodou.Uspořádání podle vynálezu dovoluje dosáhnout tak malé rozměry, že ho lze umístit pod oděvem nebo uvnitř obuvi. V tomto uspořádání snímá snímač nejen teplotu suchého termistoru. ale též teplotu vlhkého termistoru. Rozdíl těchto teplot charakterizuje vliv vlhkosti a proudění v okolí snímače, tj. pod oděvem nebo V obuvi, a tak objektivně hodnotit Vliv...

Zapojení pro havarijní zasunuti cívky lineárního motoru vystavovacího mechanismu magnetických hlav diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246909

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koneený Václav, Šmída Tibor

MPK: H02J 9/00

Značky: diskových, motorů, pamětí, zapojení, havarijní, zasunuti, mechanismu, magnetických, cívky, lineárního, vystavovacího

Text:

...napětí lineárního motoru §. Záporná svorka 3 zdroje napájecího napětí lineárního motoru § je připojena na záporný napájecí vstupgg koncového stupně 1 buzení.Výstup lg koncového stupně 1 buzení je připojen na druhý přívod lineárního motoru É. Budicí vstup ll vpřed koncového stupně 1 buzení je připojen přes rozpínací kontakt 3 spínače gg na svorku lg buzení pro připojení na obvod buzení. První zapínací prvek ll, spínač gg a druhý zapínací...

Volnoběžná tryska karburátoru umožňující přerušení dodávky paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246908

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kováe Štefan

MPK: F02M 3/04

Značky: tryska, paliva, voľnobežná, přerušení, umožňující, karburátoru, dodávky

Text:

...ventil, prostřednictvím něhož je navrtaný kanálek ve volnoběžné trysce spojován s atmosférickým vzduchem.Navržená úprava volnoběžné trysky podle příhlášky PV ruší schopnost volnoběžného systému vysávání paliva z plovákové komory tím, že do něho vpouští atmosférický vzduch. Touto úpravou plnoběžné trysky je umožněna montáž spořĺcího zařízení na každý běžný zážehový čtyřtaktníNa obr. 1 je nárysný řez jednou z nejběžnějších volnoběžných...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: F27B 9/24

Značky: obvodů, zajištění, výkonových, konstantní, zapojení, prvků, energie

Text:

...pak odtahují do odtahu přes skládku zboží a zvláštní dosoušecí komoru. Dále je výhodné, jestliže se při výpalu zboží V palicí komoře přeruší spojení s chladící komorou.způsobem výpalu podle vynálezu je zabezpečena vysoká tepelná účinnost výpalu v komorových pecích, která přesahuje i výsledky dosažené v tomto směru v pecích tunelových a současně umožňuje rychlou a snadnou regulaci, přechod na jiný druh vypalovacího zboží, a to vše s...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rendoš František, Madlo Viliam

MPK: H02J 3/10

Značky: konstantní, energie, výkonových, obvodů, zapojení, zajištění, prvků

Text:

...na který je z této řídící jednotky přiváděn řídící signál ggg. Výstup 0 l řídicího a časovacího obvodu EĚQ je přiveden na vstup g výkonového prvku yg, například jednoho, případně více elektromagnetů pro ovládání otiskovacích drátků mozaikové tiskárny. Se vstupem Q výkonového prvku yg je spojen neznázorněný napájecí zdroj. Paralelně k výkonovému prvku ýg je připojen spojením § snímací obvod § 9, jehož výstup Q jezpětnovazebně připojen na vstup...

Způsob a zařízení ke zpracování odpadů dřeva a jednoletých rostlin na krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246905

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zelník Addej, Limpár Ferdinand

MPK: A23K 1/12

Značky: odpadů, dřeva, jednoletých, způsob, zpracování, zařízení, krmivo, rostlin

Text:

...se vedou při tlacích 1 až 1,5 MPa a odpovídají teplctě par. Eři vyšších tlacích a teplotách naráží konstrukční řešení diskontinuálních hydrolýzních reaktorů na velmi obtížné materiálové a výrobní problémy, ochranné, antikorozní a pevnostní.Výše uvedené nedostatky odstraňuje vynález, který spočíva V tom, že proces hydrolýzy dřevní hmoty je kontinuální, využívá až desetinásobně vyššího tlaku oproti diskontinuálnímu procesu hydrolýzy a vyšší...

Zapojení pro vytváření napětí cívky indukčního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246904

Dátum: 15.10.1987

Autor: Divinský Ján

MPK: H02M 5/04

Značky: cívky, vytváření, převodníku, napětí, zapojení, indukčního

Text:

...§ indukčního převodníku přes první diodu 3 a druhý odpor 5, dále je přes třetí odpor Q napájen třetí kondenzátor gg. Ze společného vývodu třetího odporu Q a třetího kondeuzátoru 2 je napájen jednak jedenáctý odpor gl s paralelné připojeným přechodem emitor kolektor druhého tranzistoru lg, jehož báze je spojena s jeho emitorem devátým odporem ll a přímo s kolektorem třetího tranzistoru lg. Jedenáctý odpor gl je spojen svorkou gg nulového...

Elektronické zařízení pro odpuzování myší

Načítavanie...

Číslo patentu: 246903

Dátum: 15.10.1987

Autor: Frie Otto

MPK: H05C 3/00

Značky: odpuzování, elektronické, myší, zařízení

Text:

...zapojení v zařízení podle vynálezu. Ke kladnému pölu zdroje jsou zároveň připojeny první vývody prvního odporu 5, prvního kondenzátoru §,třetího odporu §, třetího kondenzátoru lg a reproduktoru Ä. Ke kolektoru prvního tranzistoru 1 NPN typu je připojen první výyod čtvrtého odporu 1 současně s druhými vývody třetího kondenzátoru lg, reproduktoru Ä a s prvním vývodem druhého kondenzátoru 2. Emitor prvního tranzistoru l je připojen k...

Zařízení k mísení a vzájemnému působení omezeně mísítelných tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jastraban Ivan, Vážan Milan

MPK: B01F 3/00

Značky: mísení, omezeně, mísítelných, vzájemnému, tekutin, zařízení, působení

Text:

...v tom, že je tvořeno směšovačem cyklonového typu, opatřeněho na straně vstupu proudů prvním vstupním hrdlem nosné fáze a druhým vstupním hrdlem nosné fáze, vstupním hrdlem dispergcvané fáze a výstupním hrdlem pro odvod reakční směsi. Přitom prvé vstupní hrdlo nosné fáze je na směšovač napojeno tangenciálně,druhé vstupní hrdlo nosné fáze je vyvedeno axiálně do středu čela směšovače, vstupní hrdlo dispergované fáze je v prostoru směšovače...

Zařízení pro rychlou výměnu nástrojů ve vrtacím vřetenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246901

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šaradín Ján, Boháeik Miroslav

MPK: B23B 19/02

Značky: nástrojů, zařízení, rychlou, vrtacím, výměnu, vřetenu

Text:

...výrobně nákladné.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je znázorněn schematicky řez zařízením pro rychlou výměnu nástrojů podle vy i nálezu s vloženým stavěoím pouzdrem. Obr. 2 představuje schematicky vedení protikusu, tvoře ňého kulisovým kamenem.Do hlavy l vřetena je zasunuto stavěcí pouzdro lg s našroubovanou stavěcí maticí lg,které je určeno pro uložení nástroje. Toto...

Zařízení k čištění sběrně nádoby sběrače důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246700

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vodieka Miloslav, Stach Jindoich, Pavlica Ivo, Kalous Vladimar, Baroš Vladislav

MPK: B08B 9/08, E21F 17/00

Značky: sběrné, čištění, kalů, zařízení, sběrače, důlních, nádoby

Text:

...válci přikloubenými ke konzolám sběrné nádoby.Důlní sběrač kalů vybavený zařízením k čištění sběrné nádoby podle vynálezu dosahuje vyšších výkonů, neboč zařízení čistí sběrnou nádobu od sedimentovaných kalú, čímž lze plně využít jejího obsahu a dále pohybem své čisticí lišty misí načerpané kaly a tím usnadňuje a urychluje jejich vyprazdňování ze sběrné nádoby.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Způsob zhotovování boritanových perel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246699

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trkal Jioí

MPK: G01N 23/00

Značky: boritanových, perel, rentgenospektrální, způsob, analýzu, zhotovování

Text:

...kelímku vylije na odlěvací platínovau misku, která je mezitím předehřívána v druhé pícce.stávající způsob značné zkvalitñuje postup při zhotovování boritanových perel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do roztavené skloviny se přidá k celkové hmotnosti navážky nejméně 0,18 8 hmot. oxidu jodičného, poté se platinová nádobka vyjme z tavné pícky. uzavte se a tavenina se v ní nechá pozvolna zchladnout.výhody vynâlezu spočívají...

Zapojení výkonového spínače pro mikropočítačové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246698

Dátum: 15.10.1987

Autor: Smrž Jan

MPK: H03K 17/16

Značky: mikropočítačové, spínače, zapojení, výkonového, systémy

Text:

...pro spínání indukční zátěže jako např. hydraulických rozvaděčů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle vynálezu.zapojení v příkladném provedení podle vynálezu sestává ze Schmittova klopného obvodu 2,propojeného s napájecí svorkou lg, na jehož vstupní svorku lg je veden signál z mikropočítače. Výstup Schmittova klopného obvodu 2 je spojen s bází prvního tranzistoru lg typu NPN druhým odporem 3 a...

Zapojení pro kontrolu a indikaci technického a programového vybavení mikropočítačových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246697

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pražský Booivoj

MPK: G06F 11/32

Značky: mikropočítačových, technického, indikaci, programového, systému, vybavení, kontrolu, zapojení

Text:

...Také je výhodou přehled o postupu prováděných technologických operací stroje nebo řízeného procesu, přičemž v případě poruchy je možno zjistit, při které technologické operací k poruše došlo.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zapojení podle vynálezu.zapojení v příkladném provedení podle vynálezu sestává z tranzistoru § typu NPN, jehož kolektor je přes třetí odpor g připojen na svorku lg zdroje...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246696

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C12N 9/48

Značky: izolace, proteolytických, způsob, enzymů

Text:

...trypsinu a 100 mg enzymového hydrolyzatu kaseinu. Balastni bilkoviny byly z kolony vymyty vodou. Adsorbovaný trypsin byl 2 kolony eluovan zvýšením iontové sily prostředí (eluci roztokem chloridu sodného, 1 mol.1 l). Obsah bilkovin byl stanoven Lowryho metodou (Lowry, 0.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L., Randall, R.J. J. Biol. Chem. 123,265 /1951/J a aktivita proteinasy byla stanovena azokaseinovou metodou (šafařík, I. J. Chro matogr. 2 §l, 138...

Zařízení pro broušení vývalků čtvercového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246695

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matijka Karel

MPK: B23Q 7/00, B24E 7/02

Značky: průřezu, čtvercového, zařízení, broušení, vývalků

Text:

...pohonu ll hřídele lg. Na hřídeli lg jsou dále pevně uložena nejméně dvě první ramena ll se sedlovým hrotem lg na své horní ploše a druhé rameno lg. Ve vodicích a šikmých lištách §, g se pohybují spodní díly pohyblivých částí lg upínacích čelistí, které jsou na pracovním stole lg upevněny pomocí čepů ll. Proti těmto pohyblivým částem lg upínacích čelistí jsou na pracovním stole lg upevněny pevné části ll upínacích čelistí. Na rámu g...

Způsob vyzdívání dna hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246694

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: F27D 1/16

Značky: pecí, vyzdívání, hlubinných, způsob

Text:

...částečně odstraňuje způsob vyzdíváni dna hlubinných peci podle vynâlezu. Na dno pece se nejprve střidavě ukládá vybouraná vyzdívka ze stěn pece a sypkýžáruvzdorný materiál, přičemž Každá vrstva se pěchuje a pak se pec ohřeje na provozní teplotu.Výhodou způsobu podle vynálezu, při stejné životnosti vyzdívky, je snížená pracnost a úspora žáruvzdorného materiálu.Při způsobu vyzdivání dna hlubinné pece podle vynálezu bylo nejprve dno zbaveno...

Pivovarský kmen Saccharomyces uvarum DMUP-TD 11/45

Načítavanie...

Číslo patentu: 246693

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tolman Jioí, Dubský Ota, Šmidrkal Jan, Procházka Karel

MPK: C12N 1/16

Značky: dmup-.td, saccharomyces, uvarum, pivovarský

Text:

...Jako hybridní byly označeny klony, které byly prototrofní, respiračně suficientní. zkvašovaly melibiosu a dex- triny a produkovaly bílkovinný faktor účinný proti řadě druhů rodu saccharomyces (viz autorské osvědčení č. 225 279). Hybridní klon P 9-TD 11 odstraňuje část dextrinů z mladiny, prokazáno chromatograficky, při kvašení probíhajícím ve standardních kvasných válcích. Objem buněk klonu je větší než u obou výchozích rodičovských...

Pivovarský kmen Saccharomyces uvarum DMUP-.TD 50/10

Načítavanie...

Číslo patentu: 246692

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marek Miroslav, Káš Jan, Koneený Václav, Novák Jan

MPK: C12N 1/16

Značky: saccharomyces, dmup-.td, uvarum, pivovarský

Text:

...osmoticky stabilizovaném médiu. Velké kolonie narostlé na tomto agaru byly dále testovány. Jako hybridní byly označeny klony, které byly prototrofni, respiračně suficientni, zkvašovaly melibiosu a dextriny a produkovaly bilkovinný faktor účinný proti řadě druhů rodu Sacoharomyces (viz autoraké osvědčení č. 225 279). Hybridni klon F 9-TD 50 odstraňuje část dextrinů z mladiny, prokazáno chromatograficky, při kvašeni probihajicím ve...

Penetrační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246691

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sidóová Eva

MPK: G01N 19/00

Značky: penetrační, prístroj

Text:

...to, že k jeho obsluze postačí pouze jedna osoba a dále to. že umožňuje vytahování penetrační tyče ze soudržné zeminy šplhavým zvedákem, který se opŕe o spodní rovnoramennou desku a že měření s ním je přesnější.Penetrační přístroj podle vynálezu je jako příklad znázcrněn na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení sestává penetrsční přístroj z penetrační tyče l, která je na svém dolním konci ukončena hrotem 1 a opatřena narážkou §, jejíž...

Zařízení pro čištění odvodňovacích důlních stružek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246690

Dátum: 15.10.1987

Autori: Babka Jioí, Rybín Jioí, Danik Josef, Reinhold Josef, Kaiser Ladislav, Lácová Margita

MPK: E01H 8/10, E21F 17/00

Značky: odvodňovacích, důlních, stružek, zařízení, čištění

Text:

...lg s uzavíracím elementem ll a savicí lg. Dale vývěvou kompresorem 5 silově spojeným s hydromotorem lg. Shěrná tlaková nádoba 2 může být k podvozku Ě připojeného sběrného vozu ł upevněna sklopné čepy lg, oky lg a hydraulickým válcem ll.Účinkem motoru 1 důlní lokomotivy 3 je poháněn hydrogenerátor §, který čerpá z nádrže Q pracovní kapalinu a prostřednictvím vedení 3 napájí tlakovou pracovní kapalinou hydraulický motor li, který poháni vývěvu -...