Archív za 1987 rok

Strana 86

Zapojení rychlého převodníku proudu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246972

Dátum: 15.10.1987

Autor: Padevit Jioí

MPK: H02M 3/135

Značky: rychlého, převodníku, zapojení, proudu, napětí

Text:

...vývodem sekundárního vinutí 32 budicího transformátoru à. Druhý vývod sekundárního vinutí âš budicího transformátoru 3 je spojen s bázi modulačního tranzistoru g. Druhý vývod primárního vinutí ga budicího transformátoru Ä je spojen s kladným potenciálem a s katodou nulová diody lg. Anoda nulové diody lg je spojena s prvním vývodem primárního vinutí ga budicího transformátoru à a s neinverzním výstupem áł astabilního klopného obvodu §...

Hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246971

Dátum: 15.10.1987

Autor: Marek Jioí

MPK: B23B 15/00

Značky: hydromotor

Text:

...horní dutina lg se svým akumulátorem. Akumulátory sestávají z tlačných pružin lg a pístků lg s pistnicemi lg, na jejichž konci je připevněn kroužek 1 §. Přivod tlakového média ze zdroje je proveden radiálními otvory ll, lg ve stacionárním pouzdru l. Tlakové médium dále prochází nevyznačenými otvory v drážce na obvodu tělesa rotoru 5 a skrze kanály 2, lg uvnitř telesa rotoru lg pŕes logická ventily gl,gg do přednlho a zadního prostoru Z, §...

Díl vyzdívky rozebiratelného komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 246970

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: E04H 12/28

Značky: vyzdívky, rozebiratelného, komína

Text:

...dílů komínu a obr. 2 znázorňuje díl rozebiratelného komínu v podélném řezu.Byl vytvořen komín, sestávající ze tří základních částí. Nosná konstrukce, která je vytvořena z oceli, je šrouby připevněna k železobetonovému základu. K této nosné konstrukcí jsou pŕipevněny tři funkční průduchy ve tvaru válce. Každý z těchto průduchů sestává z vnitřní povrchové vrstvy 1 a tepelné izolační vrstvy 5. Tepelně izolační vrstva 1 je tvořena...

Zapojení sytstému pro aktivní dálkovou kontrolu stavů objektů a/nebo nejméně dvoustavové řízení těchto objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stejskal Jioí, Doné Jan, Eernocký Jioí, Brodský Jaroslav, Martinec Josef, Galantie Kosta

MPK: H04L 27/10

Značky: dálkovou, kontrolu, stavu, těchto, zapojení, dvoustavově, objektu, sytstému, aktivní, nejméně, řízení

Text:

...interfacePasivní hlášení je předáváno po veřejné telefonní síti 3 jako serie nízkofrekvenčních signálů. Tyto signály projdou přes přizpůsobovací obvod li do bloku lg logických pásmových propustí, kde jsou nízkofrekvenční signály vyhodnoceny, převedeny na logické signály a nabídnuty ovládacímu obvodu łł. Ovládací obvod łł tak převezme informaci o prováděné kontrole a vyhodnotí správnost přenosu informace. Přenesenou informaci pak přes první...

Zařízení pro spojování a rozpojování stavebnicových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246968

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beneš Zdenik

MPK: H05K 5/02

Značky: zařízení, spojování, dílů, stavebnicových, rozpojování

Text:

...dílu § je připevněn západkový zámek Ě, opatřený dvěma pružnými západkami § 11, a a úohytnými zuby al a EQ, určený pro spojení s ůchytkou 1 L pružné západky na noeném dílu A. Dále je plocha přípojné části §z připojovaného dílu ě opatřena prvním dutým elaatickým, prvkom 22 a druhým elasticlgým těsnicín prvkem § 6. V dutině prvního elaatického prvku §§ je umístěn první pružný kontakt § 51 elektrotechnického zařízení,umí stěného v připojovnnám...

Reflektometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 246967

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janeeek Pavel, Mikulášek Vladimír, Soudek Josef

MPK: G01N 21/55, G02B 27/10

Značky: reflektometr

Text:

...okrajováho pásu 1 jako kruhová zářivka nebo ve vzdálenosti od okrajového pásu 1 jako jiné světelně zdroje §, např. žárovkové, případně může být umístěn i jinde, např. nad integrační polokoulí 2. Uvnitř integrační polokoule g je kolem průsvitného okrejového pásu 1 uspořádána prstencová pásová clona 2 tedy průevitný okrajový pás 1 je vlastně uspořádán kolem prstencové clony 2.S výhodou je výška prstencové pásové clony 2 stejné nebo...

Měkké a elastická intrakamerální čočka, způsob její výroby a zařízení k výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246966

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Josef

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: způsob, zařízení, její, výrobe, intrakamerální, elastická, výroby, čočka, měkké

Text:

...lze dodatečně upravovat a to barvením nebo pigmentováním okrajového prstence o sobě známými metodami. U čoček 2 měkkých hydrofilních materiálů lze po přikrytí optické zóny vybarvit prstenee direktními barvivy ověřenými jako vhodné pro kontaktní gelové čočky. volí se přitom co nejtemnější odstíny, jelikož smyslem tohoto opatření je vyloučit veškeré nežádoucí reflexy přicházející z periferie do optické zóny. K tomuto účelu se zvláště hodí...

Zapojení přijímacího snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246965

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vojta Ludomír

MPK: H04B 1/10

Značky: přenosu, zapojení, kapacitního, snímače, přijímacího, nízkofrekvenčního

Text:

...snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu, přičemž schopnost zpracovávat užitečný signál je plně zachována.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zapojení přijímacího snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu podle vynálezu.Zapojení sestává z přijímací elektrody l, která je spojene se vstupem 1 zesilovače 3. Zesilovač 3 má vysokou vstupní impedanci a napětové zesílení velmi blízké jedné. Výstup §...

Zařízení k vracení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246964

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vávra Zdenik, Sýkora Jan, Vurm Vladimír

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: příze, zařízení, vracení

Text:

...je zde Výkyvné zvedací rameno gg pro odklopení koncové cívky § od hnacího válečku łg, jehož volný konec se pohybuje směrem k svěrnému rameni gg cívkového držáku 2. Kromě toho má zařízení známé odsávací ústrojí, které neníznázorněno, vybavené ohebnou odsávací trubkou gg a nasávací hubicí gâ na konci této trubky.Dík ohebnosti odsávací trubky 35 může být nasávací hubice až běžným-způsobem přistavena ke koncové cívce g a od této přemísténa do...

Pecní vůz, zejména pro tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246963

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gorgoo Oldoich, Prchlík Vojtich, Živanský Josef

MPK: F27D 3/12, F27B 9/26

Značky: zejména, vůz, pecní, tunelové

Text:

...o roznášecí vrstvu, která je uložena na izolačních vrstvách, jejichž mechanicko-fyzikální vlastnosti nejsou dostatečně právě pro účely výpalu keramického zboží značné hmotnosti.Uvedené nedostatky jsou oćstraněny pecním vozem podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že nosné trubky pecního vozu jsou uloženy ve všech vrstvách tepelné izolace a ukotveny ve spodní vrstvě.Je výhodné, aby tepelné izolační vrstva byla vytvořena z horní...

Postup hydrogeologických čerpacích zkoušek prováděných metodou ustáleného proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hoava Lubomír, Holický Václav, Mikulášek Bohuslav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: F04B 49/00

Značky: hydrogeologických, ustáleného, metodou, prováděných, postup, proudění, čerpacích, zkoušek

Text:

...výrobcem daného typu čerpadla jestliže je doporučene funkční pauza např. 240 sekund, ponechá se hladina po tuto dobu nastupovat a hodnota, které úroveň hladiny po 240 sekundách dosahne,je přijata jako horní okraj sloupce. Dolní a horní okraj vodního sloupce se pak vymezí snímači hladiny, ovládajícími stykač motoru čerpadla snímače hladiny jsou známé a užívané v jiných oblastech vodního hospodářství. Až do další technologické fáze -...

Zařízení pro magnetoelektrickou aktivaci semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 246961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Houžvic Vladimír, Hrstka Pavel

MPK: A01G 7/04

Značky: aktivací, semen, magnetoelektrickou, zařízení

Text:

...například 2 čisticího zařízení. Pozdější zkoušky ukázaly, že zařízení lze montovat s malou úpravou přímo do secího stroje.Při průchodu zařízením se zrni otírá 0 vhodné dielektrikumy které mu udílí zápornýnáboj a současně nebo střídavě prochází magnetickým polem, nejlépe jižní polarity, vytvořené plochými magnety.Pŕíkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresuv podélnćm řezu, kde na obr. 1 je uvedena...

Způsob přípravy mikroorganismů s obsahem penicilinacylázy, zejména Escherichia coli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246957

Dátum: 15.10.1987

Autori: Didek Václav, Danda Alexadd, Závodný Miloslav, Eermák Bohuslav, Thuma Jioa

MPK: C12N 9/86, C12R 1/19

Značky: způsob, přípravy, obsahem, mikroorganismu, penicilinacylázy, zejména, escherichia

Text:

...ml rqstoku, ochlazeného na 50 °C, následujícího složeníPo ztuhnuti povrchu se miska inkubuji při 37 °C a v časových intervalech 5 minut až 5 hodin se podle aktivity přelije povrch misek 2 m 1 Nesslerove činidla, nechá ae působit 2 minuty, nečež se činidlo odlije. Aktivní kolonie se zjistí podle vytvoŕené intenzivně žluté zóny.V případě izolace aktivních kolonií je nutno tyto lcolonie před přelitím detekčním roztokom přerazitkovat na Petriho...

Způsob přípravy 2-kyan-4-nitroanílinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koudar Ivan, Paleta Oldoich

MPK: C07C 87/60, C07C 87/52

Značky: přípravy, 2-kyan-4-nitroanílinu, způsob

Text:

...doby přiepívá k ekonomíi- výroby a vede zároven k leplím produktmi.Způsob připravy 2-kyan-4-nitroani 1 inu tlakovou aminací Z-chlor-B-nitrobenzonitrilu apočívá podle vynálezu v tom, že ae na 2-chlor-S-nitrobenzonitril působí vodným roztokem amoniaku o koncentraci 25 53 až 45 76 při teplotě 98 až H 0 °C a vzniklý 2-kyan-4-nitroani 1 in, ktorý ee po ochlazení na 25 až 35 °C vyloučí, aa z reakćní aměei oddělí V dalším uvedené díly značí díly...

Způsob izolace kyseliny 6-aminopenicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246955

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blahut Jaromír, Otevoel Josef, Dlouhý Jan, Palupa František

MPK: C12P 37/06

Značky: způsob, 6-aminopenicilánové, kyseliny, izolace

Text:

...E-aminopenicilanové ve formě hydroohloridu nebo sulfátu a současně vysrážení zbytkového penicili,nu a kyseliny fenyloctové z roztoku, jež se zároveň s biomasou oddělí. Při hodnotě pHkolem 1 je rozpustnost kyseliny 6-aminopenicilancvé 3 až 5. Vlastní separace biomasy se pak provádí při teplotě zpracovávaného média v rozmezí O až 10 OC, aby tak byla kyselina 6-aminopenicilanová chráněna před desintegrací.V průběhu separace, nejlépe...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246954

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jirutka Vladimar, Brustman Pavel, Kolman Bohumil, Hlubueek Jindoich, Plava Jioí, Makovieka Jan, Bernat Stanislav

MPK: C12P 7/10, C07C 101/24

Značky: výroby, biosyntézou, způsob, l-lysinu

Text:

...v tom, že se kultivace provádí v živné půdč, která na počátku fermentace obsahuje aminodusík a amoniakální dusík ve vzájemném poměru l 6, při minimální koncentraci aminodusíku 1,5 mg/ml, fosfátové a hořečnaté ionty ve vzájemném poměru nejméně 10 l, při minimální koncentraoi Eosfátového iontu 1 mg/ml, popř. kyselinu citrőnovou nebo její sůl, s výhodou vápenatou, v koncentraci 0,1 - 2 váhově-objemových.V případě potřeby lze vzájomný...

Způsob kultivace buněk Escherichia coli obsahujících penicilinamidázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holas Mikuláš, Markvart Zdenik, Paoízek Bedoich, Koneený Petr

MPK: C12R 1/19, C12N 9/84

Značky: způsob, penicilinamidázu, kultivace, escherichia, obsahujících, buněk

Text:

...při 25 °C na třepaoím stroji za 16 až | 8 hod. Kultivace v očkovocím tanku probíhala při teplotě 25 °C, vzduänění 0,5 objemu o níchání 300 ehm/min. Po 12 až 14 hod. kultivsce byla tskto přlpraveným inokulem (v množství 10 S) naočkovená půda v produkčním fsrmentačním tanku (pracovní objem 250 litrů), jež měla toto složení 0,5 w kukuř-ičného extraktu, 1 56 sochsrőzy, 0.5 56 síranu amonného, 0,025 k llgSog..7 R 20, 2,7 70 LH 2 PO 4 a 0,15...

Způsob čištění kyselého alkoholického extraktu pankreatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246952

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eermák Josef, Eerný Miroslav

MPK: A61K 37/26

Značky: extraktu, alkoholického, kyselého, způsob, čištění, pankreatu

Text:

...opět k daliím nežúdoucím ztrátám.Ve snaze dosáhnout vyšší výtěžnosti inzulínu ze surovóho extraktu při zajištění maximální čistoty konečných prsparátů, byl vypraoován způsob čištění kyselého alkoholického extraktu penkreatu od průvodních nečistot a barviv, které při dalších operacích zásadné ovlivňují výtčžek 1 kvalitu.Tento způsob je předmětem vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se na extrakt působí bazickyřm anexem v OH-cyklu až...

Způsob dělení glukonanu vápenatého od šťavelanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246951

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvooák Antonan, Chýla Augustýn

MPK: A61K 31/19

Značky: glukonanu, způsob, šťavelanu, vápenatého, dělení

Text:

...glukonanu vápenatého není schopen rozpouätět více kryatalického äłavelanu vâpenatého než kolik odpovídá jeho produktu rozpustnosti, bylo možno u navyhovujících subatencí s obsahom kolem 0,05 hmot. i stavalanu vápenatêho anížit jeho obsah na přípustnou nez teprve pěti- až äestináaobnou crystalioaoí. Rovnä při. frakeionované kryatalizaoi navyhovujíoích aubstanoí nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v čistotč jednotlivých frakcí. Z...

Zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 246950

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Pavel

MPK: B24B 49/04, G01B 7/12

Značky: snímací, ovládacího, vnitřní, zařízení, měření, měřidla, hlavice

Text:

...ačkoli výrobní a montážní požadavky na přesnost jsou nižší. Další výhodou je možnost montáže a seřízení ústrojí mimo tělesa hlavice.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení snímací hlavice podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je naznačen V nárysu příklad provedení ploche pružiny.Zařízení snímací hlavice podle předmětu tohoto vynálezu sestává 2 tělesa l, k jehož vnitřní čelní ploše je spojovacími šrouby 3 připevněna...

Mufle pro chemickotepelná zařízení a zařízení jim podobná

Načítavanie...

Číslo patentu: 246949

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vocetka Jan, Thiel Jioí

MPK: C21D 1/74, F27B 5/10

Značky: mufle, zařízení, podobná, chemickotepelná

Text:

...výkresu, kde na obr. 1 je podélný řez muflí a na obr. 2 je příčný řez muflí.Mufle pro chemickotepelná zařízení a zařízení jim podobná sestává ze dvou bočních stěnA a stropního dílu 3, jež jsou tvořeny dvojitým pláštěm ze žáruvzdorné oceli, vyplněným keramickou vložku 3, přičemž boční stěna ł a stropní díl 3 jsou od sebe odnímatelné. Dvojitý plášť boční stěny l anebo stropního dílu g jsou opatřeny lemem Q ze žáruvzdorné oceli a otvory...

Zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246948

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vocetka Jan, Thiel Jioí

MPK: E21F 13/08

Značky: překládání, zařízení, dopravníku, přemístitelných, pásových

Text:

...mohutnějšího a tím dražšího, než kdyby byl traktor zatížen ve středu nebo v těžištiUvedené nevýhody zmenšuje zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníkü podle vynâlezu,-jehož podstatou je, že sestává z překládacího nosiče a nosiče opatřeného nosnou rámovou konstrukcí upevněnou na bočních nosnících podvozků. Na nosné rámové konstrukcí překládacího nosiče je upevněn kloub, ve kterém je uchycen nosný trámec, který je...

Zapojení zesilovače s Hallovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246947

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polák Pardubice

MPK: G01R 33/02, H03F 15/00, G01R 33/00...

Značky: generátorem, hallovým, zapojení, zesilovače

Text:

...§ napájení Hallova generátoru Q, dojde mezi nimi ke změně napětí, která se vyhodnocuje přídavným diferenčním zesilovačem g, jehož výstup ll ovlivňuje vstup gg pronapěřové řízení offsetu diferenčního zesilovače 1.Je-li diferenční zesilovač l například tvořen na výkrese vyznačeným diferenčně zapojeným operačním zesilovačem gg, na jehož invertující vstup je jedním přípojem připojen jednak zpětnovazební odpor 3 °, připojený druhým přípajem na...

Svinovačka pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drobný František, Iurišová Julie

MPK: B21C 47/10, B21C 47/02

Značky: svinovačka, pásu

Text:

...proti vertikální rovině, proložené podélnou osou levého spodního svinovacího válečku, přesazen směrem k hornímu zaváděcímu válečku. Pravý spodní svinovací váleček je pak uložen otočně v držáku, uspořádaném suvně ve vertikálním vedení nosiče spodních svinovacích válečků.Výhodou svinovačky pasu podle vynálezu je jednoduchost celého řešení, nikterak nenarušujícího kompaktnost stroje, který plní spolehlivě v provozních podmínkách jak funkci...

Zařízení pro odsávání výparů u strojů pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Suran Pa- Vol, Ditrych Zdenik

MPK: B21B 31/00, B21B 31/07

Značky: odsávání, výparů, zařízení, pracovního, strojů, souboru

Text:

...řeší velmi dobře problém přístupnosti do pracovního prostoru stroje, avšak vyžadují vodicí dráhu o délce, rovnající se minimálně dvojnásobku šířky odsávacího klobouku. To zvětšuje pochopitelně hmotnost bud odsávacího potrubí, nebo se zvětšuje hmotnost stroje o hmotnost nosného rámu, na kterém jsou vytvoreny vodicí dráhy, pro pojezdně uložení odsávacích klobouků. Jelikož odsávací klobouky je v tomto případě nutno na odsávací potrubí...

Vodítko závěsu, zejména visutého dopravníku ve stropní drážce pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246944

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svaeinka Jioa

MPK: F27B 9/14, F27D 3/00

Značky: visutého, stropní, vodítko, drážce, zejména, závěsu, dopravníku

Text:

...tepelné dilatace pásnic.Z hlediska funkčního je dále výhodné, je-li ustavující dílec opatřen osazením, jehož tlouščka je maximálně rovna tlouštce pásnice. Náběhovou hranu tohoto osazení lze mírně zko~ sit. Drážku je možné zhotovit obráběním nebo přivařením dílce s drážkou.Výhodou spoje provedeného podle vynálezu je, že nevyžaduje zvláštní nároky na dodržení výrobních tolerancí vodicích pásnic závěsů. Toto provedení může být použito v rovné i...

Separátor neferomagnetických kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bandžuch Jan, Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Husák Jioa

MPK: B03C 1/02

Značky: předmětů, separátor, kovových, neferomagnetických

Text:

...a to vlivem vysoké specifické hmotnosti. hladkosti a tvrdosti povrchu.Uvedené nevýhody odstraňuje separátor něferomagnetických kovových předmětů ze směsi kovových a nekovových předmětů podle vynálezu, tvořený žlabem a nejměně jedním lineárním elektromotorem, jehož podstata spočívá v tom, že ve dně žlabu je Vytvořeno vybrání pro umístění lineárního elektromotoru, jehož výsledný směr trakční síly svírá s podélnou osou žlabu ostrý úhel, přičemž...

Přechodová jednotka důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 246942

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ulbert Karel, Šmehlík Josef, Jioíeek Miroslav, Hašlar Booak, Hoferek Zdenik

MPK: E21D 11/00

Značky: důlní, výztuže, přechodová, jednotka

Text:

...je zjednodušene znâzorněn na připojenýohvýkresech. Na obr. 1 v nárysu. na obr. 2 v bokorysu a v menším měřítku, na obr. 3 V půdorysu k obr. 2. z obr. 2 a 3 je patrno i začlenění přechodové jednotky výztuže podle vynálezu v systému výztuže chodby arporubu.Přechodová jednotka důlní výztuže sestává 2 alespoň jednoho základního rámu l, z alespoň dvou hydraulických stojek g, na nich uložených stropnic 3 a hydraulického obvodu, kterýnení znázorněnf...

Zapojení pro snímání a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246941

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ismail Faisal

MPK: G05D 5/03, G05D 27/00, G01B 7/16...

Značky: numerickým, snímání, čtením, velikostí, materiálů, deformací, regulaci, zapojení

Text:

...oběma uvedeným mají však tu výhodu, že jejich polohová čidla nejsou vystavena tak vysokému namáhání. Nevýhodou zapojení třetíhoprovedení je nutnost použití většího množství čidel 5 náročnými měřicími zesilovači a dále ta skutečnost, že část těchto čidel je nutno dovážet.Většinu uvedených nevýhod stávajících zapojení odstraňuje zapojení pro snímaní a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením podle vynálezu. Podstata...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonan, Krajíeek Vlastimil, Vrba Jan, Straka Jaromír

MPK: E21F 16/00, F04B 43/08

Značky: zejména, membránové, kalů, abrasivních, čerpání, důlních, čerpadlo

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Elektrická poklopová žíhací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 246939

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladil Otakar, Kakáe Karel, Lapeš František

MPK: F27B 11/00, C21D 9/673

Značky: elektrická, žíhací, poklopová

Text:

...šíři okrajového ořezu a tím i množství odpadu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektrická poklopová žíhací pec podle vynálezu, kde nad horním čelem každé čočkové konvekční desky, nasunuté na nosné válcové vložce, upevněné v podstavci elektrické poklopové žíhací pece, je uložena kovová ochranná vyrovnávací podložka.Výhodou elektrické poklopové žíhací pece podle vynálezu je zajištění požadované kvality spodních čel ocelových svitkú, což...

Stabilní vývojka pro strojní zpracování rtg materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246938

Dátum: 15.10.1987

Autori: Danik Josef, Drápela Ladislav, Lysenko Vladimír

MPK: G03C 5/16

Značky: zpracování, vývojka, materiálů, strojní, stabilní

Text:

...boritou a bromid draselný a regenerátor obsahuje tetraboritan sodný.Množství kyseliny borité se pohybuje v rozmezí 1-15 g na litr vývojky a množství tetraboritanu sodného se pohybuje v rozmezí 1-10 g na litr vývojky. Vývojka dále obsahuje běžné vyvolávací látky jako jsou fenidon, hydrochinon nebo jeho deriváty. Jako alkálií je využito alkaliokých uhličitanů a hydroxidú, jako protizávojových látek derivátů benztriazolů, benzimidazolů,...

Zařízení pro regulaci a filtraci horkého tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246937

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lukovský Leo

MPK: B64D 13/06

Značky: vzduchu, zařízení, horkého, tlakového, filtrací, regulaci

Text:

...prováděno deskovým otočným rozdělovaoím šoupátkem 33 tvaru půlkruhu, uloženým v zahloubení 33 stěny 33 pod přírubou 33 rozvodů. Šoupátko 33 je unášeno zploštělou částí ovládacího dříku 3 šoupátka 3.K zajiětění.správné montáže je do šoupátka 4 zalisován kolík 33, který zapadá do vybrání 33Horký tlakový vzduch vstupuje vstupnímhrdlem 3 a přívodním vrtáním 3 v tělese 3 k šoupátku 3. Vstupními radiálními otvory 3 a axiálním výstupním vrtáním 3...

Slévárenská samotvrdnoucí formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 246936

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plachý Vladimír, Koudelka Miroslav, Koíž Jan

MPK: B22C 1/00, B22C 1/18

Značky: jadrová, směs, formovací, samotvrdnoucí, slévárenská

Text:

...směsi podle vynálgzu neobnovuje po chladnutí své pojivé vlastnosti. Teplota rozkladu síranu hořečnatého je vysoká, takže si směs ponechává dobrou tepelnou a teplotní stabilitu a erozní odolnost. Při lití dochází jen k velmi omezenému rozkladu síranu hořečnatého, nevytvářejí se tedy škodlivé dýmy, pojivo se ze směsi neztrácí a lze je tedy snadno aktivovat. zbytky jader jsou také výborné reqenerovatelné.Průběh vytvrzování lze ovlivñovat...

Způsob a zařízení pro interferenční měření změn optické dráhy optických prvků a odrazných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 246935

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rosenberg Alfons

MPK: H01S 3/00, G01B 9/02

Značky: interferenční, změn, měření, prvků, optických, odrazných, způsob, dráhy, zařízení, optické, soustav

Text:

...půlvlnová destička 33 a nad druhým polarizačním hranolem je umístěn druhý koutový hranol gg s druhým rotátorem gg,k němuž zrcadlově symetricky vzhledem k dělicí ploše ggł druhého polarizačního hranolu gg je připevněn objektiv 1 s třetím rotátorem gg. Měřená optická soustava, například pravoúhlý odrazný hranol 3 je svou ěelní přeponovou plochou gł ve směru průsečnice odrazných odvěsnových ploch pohyblivé uložen na lapovaném prizmatickém...

Zařízení pro manipulaci s ležícími velkými zvířaty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246934

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mareš Václav

MPK: A01K 15/04

Značky: velkými, zvířaty, manipulaci, ležícími, zařízení

Text:

...kolem vertikální osy s možností blokace pro přímý směr. Nosníky 2 pojezdových kol lg jsou jednotlive vyjímatelné z pouzder Q rychlouzávěrú pevně pripojených ke středním podélníkům §.Postup nakládky ležící zvíře se připraví na nakládku a transport tak, že se mu spoutají zadní a přední nohy v místě holeních kostí. konce poutacích provazů (řemenů apod.) se ponechají cca 50 cm delší. zařízení se doveze do těsné blízkosti zvířete ze strany...

Přenosné zařízení na měření momentu brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246933

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pinkava Josef, Nozar Karel

MPK: G01L 5/28, G01M 13/02

Značky: zařízení, momentu, měření, prenosné, brzdy

Text:

...Ž s perem, ve kterém je nasunuta hřídel Q měřeného mechanismu s brzdou ł, upevněného na základné 1. Paka g je otočně uohycená jedním koncem g v čepu lg, upevněném na plášti poháněcí jednotky g a druhým koncem ll se opírá o základnu 1. Na páce Q je opěrkou łg uchycena jedním koncem pružina Ag, zatímco její druhý konec je upevněn na rameno lg, které je pevně spojeno s pláštěm poháněcí jednotky g. Na páce g je upevněna ručka gg, umístěná nad...

Fotoelektrický průtokoměr s axiálním lopatkovým kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246932

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ordáo Jan

MPK: G01F 1/10

Značky: průtokoměr, fotoelektrický, lopatkovým, kolem, axiálním

Text:

...kole a stejného evětelného zdroje i fotoelektrického snímače. Na obr. 1 je zřejmě výrazné zkráeení světelné cesty mezi zdrojem světla a fotoelektrickým snímačem. Světelná cesta je jednoznačne definovdna a vzhledem k tomu, če přechodové plochy z opticky hustšího prostředí do opticky židlího prostredí a naopak jsou k ose světelné cesty kolmé, nedochází k rušivému rozptylu světla, oslabujícímu uiitečný signál. Výsledkem uvedeného řešení bylo, že...

Zařízení pro určování vzájemné polohy dvou mechanických částí v náročných provozních podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246931

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: G01P 3/36

Značky: náročných, polohy, částí, zařízení, podmínkách, mechanických, určování, vzájemné, provozních

Text:

...podmínkách.Na výkresu, na obr. 1, 2, 3 a 4 je znázorněn příklad provedení zařízení pro určováníłvzájemné polohy dvou mechanických časti v náročných provozních podmínkách.zařízení pro.určování vzájemné polohy dvou mechanických části v náročných prcvoznich podmínkách je tvořeno hermetickým pouzdrem 3, které je pevně spojeno s jednou mechanickou částí 1. uvnitř hermetického pouzdra 3 jev samomazných voditkách l eituována planžeta 3. Planžeta 3...

Hřebové brány

Načítavanie...

Číslo patentu: 246930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukovský Leo, Maxa Jaroslav, Kesler Josef, Fišar Jaroslav, Zachariáš Ladislav, Eurda Otakar

MPK: A01B 23/04

Značky: brány, hřebové

Text:

...i v zadní straně trojúhelníkového bránového hžebu li.Mezi bránovým hřebem 55 a alespoň jednou vnitřní opěrnou stěnou lg úchytné komory 33 je uspořádána alespoň jedna fixační vložka ll nebo dvě fixační vložky łl. Fixační vložka ll je tvořena bud z pásoviny, resp. z plechu, nebo z mnohoúhelníkového profilu, např. šestiúhelníkového. Může být však použit i jiný profil, např. trojúhelnikový. Každá fixační vložka ll je opatřena průchozím...