Archív za 1987 rok

Strana 85

Kinematický prevodový reťazec nezávislý na rotácii jeho unášača

Načítavanie...

Číslo patentu: 252713

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bukovský Ivan

MPK: F16H 3/66

Značky: převodový, rotácii, reťazec, nezávislý, unášača, kinematický

Text:

...na tom, či je rotujúci unášač oproti okoliu v kľude, alebo sa kontinuálne a nekonečne otáča bez obmedzovania výsledněho počtu otoče.ní v ľubovoľnom smere.Pohonné jednotky nezávislých vetiev kinematického prevodového- reťazca podľa vynálezu sa v podstate správajú mechanicky tak, ako by boli pevne fixované na ro-tujúcom unášači spolu s mechanizmami nesenými týmto rotujúcim unášačom, hoci sú fix-ované na oproti okoliu nehybnom pevnom ráme, v...

Spôsob fixácie perového pruhu pri výrobe labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252712

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marton Pavol, Karpiš Ladislav, Bobiš Ladislav, Štefek Slavomír

MPK: A41G 9/00, D06C 7/02

Značky: labutienky, výrobe, spôsob, perového, fixácie, pruhů

Text:

...pruhu.Príkladné zariadeni-e pozostáva v rovnej pozdĺžnej nwakladacej lišty 11 s profilom I,do ktorého hornej steny sú kolmo vsadené dva rovnobežne rady bočných opierok 11. tvorených ihlami so zatupeným koncom. Vzdialenosť radov ihiel je rovná hrúbke jadra vyrabanej labutienky, pozostávajúceho z ostňov súose uložených stvolov perového pruhu. Medzi susednými ihlami v rade je zástavicovâ medzera 13, ktorej šírka je rovná 0.2- až B-násoblçu...

Zariadenie na fixáciu perového pruhu pre výrobu labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252711

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štefek Slavomír, Bobiš Ladislav, Karpiš Ladislav, Marton Pavol

MPK: D06C 7/02, A41G 9/00, D06M 19/00...

Značky: perového, labutienky, výrobu, fixáciu, pruhů, zariadenie

Text:

...fixačným telesom, obr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad na zariadenie z obr. 1 bez fixačného telesa, obr. 3 priečny rez zariadením s polohou nakladace lišty v nakladacej štrhine iixačného telesa, obr. 4 priečny rez zariadením v polohe uchytenia nakladacaj lišty medzi prítlačnými líštami pre zoši 252711tie perového pruhu labutienky a obr. 5 priečny rez zariadením s pritlačnými lištami a nakladacou lištou v polohe pri zošivani perového pruhu...

Multidýzový generátor pre vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu plúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252710

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brychta Ondrej, Zábrodský Vladimír

MPK: A61M 16/00

Značky: ventiláciu, multidýzový, generátor, dýzovú, pľúc, vysokofrekvenčnú

Text:

...katétra 23 s konštantným pretlakom alebo zátku 24.Na vonkajšom povrchu 25 telesa 5 spojky 1 v blízkosti ústia 25, 27 otvorov B, 7 sú vytvorené čísla 28 označujúce menovite svetlosti dýzových otvorov 10, 11 a na inom mieste povrchu 25 telesa 5 je číslo 29 označujúce menovitú svetlost valcového otvoru 2.Funkčnost multldýzového generátora je vysvetlena podľa popisu príkladov riešenia znázornených na obr. 1 a obr. 2.Funkcia multidýzového...

Spôsob zhotovenia skúšobnej tyčky pre skúšky mechanických vlastností výrobkov zo žiarupevných zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252709

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pech Radovan, Žitňanský Marcel

MPK: G01N 1/28

Značky: skúšobnej, žiarupevných, vlastností, zhotovenia, výrobkov, mechanických, skúšky, tyčky, zliatin, spôsob

Text:

...tiach skúšobnej tyčky .odstránia ostriny hrán.Pomer povrchu dutej rúrky k prierezu x z 44,33 až 31,35.Výroba východiskového polotovaru pre zhotovenie skúšobnej tyčky sla môže robiť presným odlievaním bud procesom riadenej kryštalizácie, alebo aj bez, takže séria tyčiek V počte 20 kusov sa môže urobiť v jednom pracovnom cykle. iZ hladiska modelovej podobnosti poskytuje skúšobná tyčka, zhotovená spôsobom podľa vynálezu reálne hodnoty meraných...

Zariadenie na spínanie vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252708

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petráš Ivan, Zajac Jozef

MPK: B28B 5/04, B28B 7/26

Značky: foriem, vertikálnych, spínanie, zariadenie

Text:

...ramená hriadelov.Dve susedné formy 1, 14, opatrené dnami 2 sú uložené na podvozkoch 13. Panel sa odlieva z betónovej zmesi v priestore ohraničenom formami 1, 14 a dnom 2. Na spodnej strane formy 1 je v ložiskách 10 uložený hriadel 9, ktorý je opatrený palcom 17 a v ložiskách 5 výkyvne okolo čapu 4 spojovací článok 3. Spojovací článok 3 tak, ako je znázornený nia priložených obrázkoch pozostáva z dvoch dielov, z ktorých predný diel má tvar...

Spôsob vytvárania oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252707

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Liska Dušan, Czajlík Mikuláš, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: vytvárania, titanu, nitridů, vodivom, spôsob, vrstvy, elektricky, pevnom, oteruvzdornej, substráte

Text:

...zvyčajne argónom, a parami sublimujúceho hemakarbonylu volfrámu pri zníženom tlaku z intervalu 104 Pa až 10 Pa, za čím sa bezprostredne na pevný elektricky vodivý substrát pôsobí plazmou tvorenou dusíkom a paraml od parovaného titanu za zníženého tlaku z intervalu 103 Pa až 1 D Pa.Podstata vynálezu je bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Oceľový substrát bol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 105 Pa, ako...

Spôsob výstuže banských komínov po plnoprofilovom vrtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 252706

Dátum: 15.10.1987

Autori: Orlovský Ján, Fabián Stanislav, Gavlák Jozef, Maras Matej, Laško Michal

MPK: E21D 5/12

Značky: spôsob, plnoprofilovom, výstuže, vrtání, banských, komínov

Text:

...na bezpečnostných lanách, proti náhlemu vypaadnutiu, napr. z rebríka a pod. Každých 15 až 25 m výškových je zhotovené provizórne odpočívadlo B, na obraze 3, 4 a 5.Ochranná povala 5 z nafukovacích vankúšov, obr. 3. a 4, je opatrená na vrwchtnejčasti kovovou kuželovitou strieškou 4. Strieška slúži zároveň ako záves ochrannej povaly,pomocou ktorého sa prevádza zdvíhanie alebo spúšťanie. Ochranná povala 5 je valcovitého tvaru. Nafukuje sa...

Anesteziologický okruh so spätným vdychovaním so vstrekovačom prchavých anestetík

Načítavanie...

Číslo patentu: 252705

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brostík Miroslav, Tlučko Jozef, Klimáček Dušan, Magdolen Viktor, Brychta Ondrej

MPK: A61M 16/01

Značky: anesteziologický, vdychovaním, spätným, anestetík, okruh, vstrekovačom, prchavých

Text:

...ventilu 24 výstupným potrubím 23 pod membránu 45 exspinačného ventilu 22, kde zvýši silu pôsobiacu na membránu 45 exspiračného ventilu 22 a jednak sa podtlak prenesie na spätný ventil 44 V odfukovaco-m trakte 25, ktorý sa uzavrie a oddelí spätné potrubie 26 od okolitej atmosféry. Podtlak V spojovacom potrubí 15 daný spontánnou aktivitou chorého vybudi inspi 4252705račný prietok plynov z gumového vaku 17 do anesteziolotgického okruhu 19....

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252704

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valášková Iva, Lübkeová Soňa, Majer Jaroslav Akademik

MPK: G01N 27/26

Značky: zmesí, kovových, analytické, iónov, delenie, činidlo

Text:

...vytvára s iónmi kovov komplexy, ktoré pri elektroforetickom delení zmesí vykazujú dobrú seletivitu príbuzných kovov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené analytickým činidlom na delenie zmesi iónov prechodných kovov a kovov Il. A a III. A skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy elektroforetickou metódou, ktorého podstatou je, že je tvorené kyselinou Z-hexylj-S-(2-hydroxyety 1...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252703

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lübkeová Soňa, Valášková Iva, Majer Jaroslav Akademik

MPK: G01N 27/26

Značky: elektroforetickej, spôsob, in3+, ga3+, india, zmesí, iónov, tl3+, separácie, tália, galia

Text:

...a štwormocného uránu. Bola použitá kationovýmenná chromatogrnatia v kolóne. Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katód neumožňuje súčasnú separacíu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobo-m elektroforetickej separácie zmesi anorganických iónov galla Ge, india In, tália Tl, Tllt, pri ktorom sa roztok nenesie na chromatografický papier a elektrofo-reticky sa delí. Podstatou...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252702

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valášková Iva, Majer Jaroslav Akademik, Lübkeová Soňa

MPK: G01N 27/26

Značky: in3+, india, tl3+, tália, spôsob, galia, iónov, elektroforetickej, ga3+, zmesí, separácie

Text:

...Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katôd neumožňuje súčasnú separáciu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobom eiektroforetickej separácie zmesi an-organických iónov, podľa v-ynálezu, ktoreho podstatou je, že vzorka obsahujúca zmes katiônrov gália Ga, india In, tália Tl, Tll sa nanesie vo forme roztoku na papier a e 4iektroforetlcky sa delí pri potencialovom spáde 12...

Osazovací rám pro hliníkové výplňové prvky průmyslové a občanské výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252701

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beňo Eduard

MPK: E06B 1/16

Značky: výstavby, výplňové, osazovací, prvky, hliníkové, průmyslové, občanské

Text:

...lištou těsnost spoje a samotný rám z tenkostěnného ocelového prolamovaného U profilu snižuje hmotnost -osazovacího rámu až o 70 v porovnání se současně používanými konstrukcemi.Nia připojeněm- výkresu je znázorněn příklad provedení osazovacího rámu pro hliníkové výplňové prvky podle vynálezu. Konkrétně se jedná o příčný řez spodním vodorovným osazovacím rámem.Osazovací rám je vytvořen ze základního tenkostěnného ocelového rámu 1,...

Způsob přípravy roztoku nebo suspenze hydroxidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kucharski Maciej, Brzobohatý Jan, Mužík Josef

MPK: C01F 11/02

Značky: suspenze, přípravy, hydroxidů, vápenatého, způsob, roztoku

Text:

...se javí způsob příprovy roztoku nebo euspenze hydroxidu vápenatého podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že reokční směs páleného vápno o roztoku síranu vápenatáho se mela nebo roztírá no velikost částic pod 0,4 mm, s výhodou pod 0,05 mm.Uvedená řešení je založena na poznotku, že částice vápna o velikosti menší než 0,4 mm reoguJí s noaycerxým roztokem síranu vápenotáho šádově rychledi o další neutralizace odpadních síronových vod...

Zařízení k čištění součástí a dílů organickým rozpouštědlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246999

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zlámal Jaromír

MPK: C23G 5/04

Značky: rozpouštědlem, dílů, zařízení, součástí, čištění, organickým

Text:

...vytvoření tohotokoše může být nejrůznějšího provedení.Celé zařízení podle vynálezu je složeno ze tří základních jednotek které je možno samostatně expedovat. Zařízení tvoří pevnou půdorysnou plochu, takže je možno jej instalovat na vodorovnou podlahu bez ukotvení. Zařízení podle vynálezu nahrazuje řadu jednoučelových zařízení až dosud používaných k jednotlivým operacím. Různorodý pohyb součástí a pracovní kapaliny o specifické hmotnosti...

Způsob výroby polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kurkin Rudolf, Gogela Jindoich, Nyíri Pavel, Kadleek Radek, Eerveoanský Stanislav, Foksová Alena, Šrůtek Josef

MPK: C08L 55/02

Značky: výroby, způsob, polymerů

Text:

...vyráběnýeh typů od sa motného kopolymeru SAN až po typy superhouževnaté.Roubovaným elastomerem se ve smyslu tohoto vynálezu rozum heterogenní třísložkový systém složený z butadienu, styrenu, akrylonitrilu případně v kombinaci 5 alfametylstyrenem či parametylstyrenem, kde elastomerní složkou může být butadienový, butadienstyrenový či nitrilový kaučuk nebo jejich směs v koncentraci 20-50 S.Kopolymerem styren-akrylonitril /SAN/ se ve...

Ozdoba určená zejména pro obuvnické nártové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Malásek Václav, Oíman Jaroslav, Mašek Václav

MPK: A43B 23/24

Značky: zejména, ozdoba, dílce, určená, obuvnícke, nártové

Text:

...dvěma až třemi přerušeními, přičemž jedno přerušení je v míetč myělená oey a zabývající dvě jsou atejnoměrně vzdaleny po obou stranách od nyllené oey.Poetraxmí přeruäení podálnáho průseků je míetem, kde jsou provedeny na přivrácených etranáoh podélnáho průeeku příčná průseky. Tímto je dano přemoetění potřebné ke spojení provlečením horního a apodního dílce ozdoby. Ilísto přemostění je dáno nejuzěím míetem horní čieti ozdoby, Tím je...

Pouzdro tranzistoru pro rtg systémy s polovodičovými detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246996

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mánek Oldoich

MPK: H01L 31/00

Značky: systémy, tranzistorů, detektory, pouzdro, polovodičovými

Text:

...je většina jeho vývodů rsdiální.Při aplikaci rtg systému s vysokou rozlisovací schopností s polovodičovýsi detekto ry, například v elektronových mikroskopech, má na konstrukcí měřicí hlavice zásadnívliv její maximální povolený vnější průměr. Toto omezení, obvykle 18 sž 25 mm, vyplývá zejména s požadované vysoké detekční účinnosti rtg saření. Je nutné, aby detekćníčást měřící hlavice byla co nejblíže k vąyěetřovsné lokslitě vzorku. Za těchto...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246995

Dátum: 15.10.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Kubát Oldoich, Jirka Miloš

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, výroby, vápenatého, sráženého, uhličitanu

Text:

...krystalů hydrogenuhličitanu sodnáho dochází při výrobě sody ke snížení produkoe odpadního roztoku obsahujicího chlorid vápenatý a k nižěímu zatížení vyvařováku destilační stanice,přičemž lze vznikajioi oxid uhličitý nebo Veškerý zbylý roztok zpracovat při výrobě sody. túru způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupdm výrazně výhodnějším.Výroba může být. kontinuální, diskontinuální, nebo kombinací obou...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Weisbauer Václav, Brož Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: solí, vápenatých, výroby, nízkou, způsob, rozpustností

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kooínek Jaroslav, Bartošek Jan

MPK: C01P 11/18

Značky: způsob, výroby, nízkou, rozpustností, solí, vápenatých

Text:

...diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuja se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním způsobem vznikající susponza z karbonatačních kolon nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydrogenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů bydrogenuhličitenu Iodnáho, kyselina obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli a roztok vznikající při rogoneraci amoniaku za...

Způsob zvýšení spolehlivosti přítlačných elektrických kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Komínková Vendula, Krob Václav, Šmidrkal Jan

MPK: H01L 21/56

Značky: prítlačných, polovodičových, výkonových, způsob, zvýšení, součástek, kontaktů, elektrických, spolehlivosti

Text:

...zničení výkonové polovodičové součástky zapouzdřené v plastu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení epolehlivosti přítlačných elektrmcwch kontaktů výkonových polovodiěových součástek podle vynálesu, kde při montáži .pŕítlačného elektrického kontaktu výkonové polovodičová součástky se jeho plochy opatŕí povlekem lineárního silikonověho polymeru a pak ee výkonové polovodičová součistka zapousdřá.Jako lineární silikonový polymez- může...

Způsob separace a transportu polydispersní směsi aglomerátů částic s nízkou mechanickou pevností a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krob Václav, Šimůnek Jaroslav, Mikulcová Dagmar, Komínková Vendula

MPK: B01D 43/00

Značky: pevnosti, nízkou, separace, mechanickou, způsobu, provádění, aglomerátu, zařízení, částic, transportu, směsi, způsob, polydispersní

Text:

...70 m 3/(m.h), výhodnč 10 až 35 mJ/(rmh). Při tom koagulační kapalinou je např. uhlovodíková frakce o rozmezích teploty varu benzinu, splsvovací kapalinu tvoří například vode.Způsob podle vynálezu se provádí na zařízení, ktere tvoří mechanická dčrovaná přepážka pro oddělení eglomerátů částic poüedované velikosti a transportní zařízení aglomerátd ćástic menších neł požadovaných rozměr-d které je upraveno tak, le transportní zařízení je...

Regulační a zabezpečovací armatura pro plynově spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246990

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Beránek Jaroslav, Drábek Milan, Mikulcová Dagmar

MPK: F16K 31/06

Značky: zabezpečovací, armatura, regulační, plynové, spotřebiče

Text:

...dutinou u uzavřenou v čele horní zátkou g, v níž je posuvně uložsno vodítko 1 § s tlačítkem 11 s tlačnou pružinou Q.í v dutině ll je na vodítku lg upevněn pojistný kroužek li. volně vložens pružina l 0 a umístěn posuvný permsnentní magnet 1 s těsněním §, případně může být k posuvnému permanentnímu magnetu 1 upevněn kužel 2. lezi dolní vstupní částí 2 a horní výstupní částí 1 je uloženo duté jádro i z magnetického materiálu s rozšířením s...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toman Václav, Dvooáeek Lubomír

MPK: B21B 35/14, B21B 37/00

Značky: válcovacích, vřeten, zařízení, aretaci, kloubových, stolic

Text:

...a to i pro konatrukční provedení uložení válců, vyzadující velká vyložení nosné části sady operných kladek aretačního zařízení.Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovaoích stolic podle vynálezu je příkladně schematiclcy znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. l je bokorysny pohled na celkové uspořádání pohonu válcovaoí stolice, obr. 2 je klimatické schéma aretačního zařízení podle vynálezu v nárysnám pohledu a na obr. J je...

Zařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tloušťky válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246988

Dátum: 15.10.1987

Autori: Coufal Mojmír, Kolliner René, Uhlío Karel, Mattausch Pavel

MPK: B21B 37/02, B21B 37/00

Značky: pásu, minusového, zařízení, tolerančního, využití, optimalizaci, valcovaného, tloušťky

Text:

...pro obsluhu trati, sledovaných ŕídícím systémem s sledovaných uživatelemZařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tlouštlcy válcovanáho pásu je příkladně schematicw znázorněno blokovým schšmatem na připojenám výkresu.Zařízení podle vynálezu sestává z měřících bloku l, g, což jsou odohylkové tlouäĺko-v měry a měřicích bloku 2, g, což jsou v daněm případě impulsní vysílače včetně vyhodnoconí elektroniky. Dále zařízení...

Šikmopřibíjecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 246987

Dátum: 15.10.1987

Autor: Verner Jaroslav

MPK: A43D 71/00

Značky: šikmopřibíjecí, hlava

Text:

...do drážw m ve scředcvá části 21, ve které je ucłąycen dorazový šroub J zejiitčąý proti uvolnční pcjistnou podložkou ll a tlačnou pružinou 1 ą.V hlavě dorazového ěroubu u je uložen kolik l zasahující do drážky QA vnitřního obvodového pláětě 22 a na jejím čele jsou provedeny zářezy lil ve tvaru kruhové výseče. Z výrobního hlediska je výhodné provést obvodové pláště 93, 21 jako dělené. vzájemné spojeni obou částí obvodových pláštů Ľ, z...

Snímatelný ochranný lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 246986

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šebela Jioí, Kalina Rudolf, Kalina Jan

MPK: C09D 3/74

Značky: snímatelný, ochranný

Text:

...tixotropizovaąý a plněny k vytváření vretev ve větších vretvách slouží i ochraně stavebních výrobků jako jsou kavání, leětěné a eloxovane kovové předměty nebo dřevěné výrobky e vysokým leskom před poškožením při aanipulaci.Další oblaetí použití je ochrana ekel, obrub, kování e jirvch částí keroeerií při zhotovćvúní nových ndtěrů. chrouovurych díla karoserie před účinky poaypových solí ,v zimní období. Ve výrobě automobilů jin lze s lepším...

Rovinná podložka pro broušení volným brusivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jahoda Václav, Blažek Vítizslav, Adámek Ivo

MPK: B24B 9/08

Značky: broušení, podložka, rovinná, brusivem, volným

Text:

...broušení skla volným brusivem na rovinné podložce, ktorého se proto v současné době především používá s to i při ruční rovinnám broušení. Volné brusivo v podobě brusného prášku se přivádí v Iuspenzi s ohladicí kapslinou, napr. vodou., kontinuálně či diskontinuálně na činnou plochu rotující rovinná podložky.Jako podložky se dosud používá litinových kotoučů a to proto, že na povrchu litiny suspenze volného brusivs v chladící kspalině...

Zapojení pro styk obsluhy s řídicí jednotkou technologického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kraus Josef, Rada Petr, Kaška Václav, Trhlin Alois

MPK: G06F 3/00

Značky: zařízení, řídící, zapojení, technologického, jednotkou, obsluhy

Text:

...programového řízení vzájemné komunikace a maximální ěířky toku dat odpovídající dato vému slovu zpracovanám v použitém mikropočitsči.Zspojení obvodu zapojení pro styk obsluhy a řídící jednotkou technologického řízení je uvedeno na obrázku připojeněho výkreu. Zspojoni s řídicí jednotkou Lg, 246984 4tvoří vstupní oddělovecí blok || mající alespoň skupinový prvý výstup lll. druhý výstup lg, třetí výstup u a skupinový datový prvý vstup a druhý...

Zařízení na vyvíjení homogenizované inertní pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lang Pravdomil, Zeman Luboš

MPK: A62C 31/12, A62C 5/02, E21F 11/00...

Značky: inertní, vyvíjení, pěny, homogenizované, zařízení

Text:

...likvidace požárů, zejména tuhých látek. Delěí výhodou zařízení dle vynałezu je skutečnost, že zařízení je konstrukčně řeěeno jako hermeticlcy uzavřený přetlekový systém, jehož funkce je zachována i při narůstejícín odporu na výstupní straně zařízení např. při doprave homogenizované inertní pěny potrubím na velkou vzdálenost, při vyplňovdní dutín epod. Zařízení podle vynálězu umožňuje využít k vyvíjení honogenizované inertní pěny jak plynněho...

Způsob vytváření chemicky aktivního prostředí pro plazmochemické reakce, zejména pro depozici tenkých vrstev a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koemenák Lubomír, Losenický Miroslav, Koliáš Jan, Legeza Vasil

MPK: H05H 1/00

Značky: aktivního, způsob, plazmochemické, tenkých, provádění, chemicky, vrstev, prostředí, depozicí, zejména, vytváření, zařízení, způsobu, reakce

Text:

...s první elektrodou Q.Aktivovatelný plyn l se zavádí do vakuové komory 1 tryakou g v první elektrodä á,pracovní plyn j se zavadí vlastním natrubkem do vakuově komory 1. Obě elektrody 1, g jsou umístěny v oblasti A generovaní plazmetus mezi elektrodami á, § je umístěn pevný eubatrdt 2 v dosahu zóny 2 aktivovaného plynu a na jeho povrchu se vytváří tenké vrstva m. Pevný substrát 2 je upevněn v upínací části pohybového ústrojí | 1.Na obr. 3 je...

Zařízení pro dotěsnění uzavíraných koksárenských dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 246981

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kubíeek Karel

MPK: C01B 33/10

Značky: dveří, dotěsnění, zařízení, koksárenských, uzavíraných

Text:

...tluoridu hraničného ve vodě podle vynálezu. Jeho podstate spočívá v tom, že se roztok hsxafluorokbemičitá lzyseliny, obssłený v pórech křemičitáho gelu, vytlsčuje vodcu, postupuzjící frontálně pőrovitou vrstvou vlivem přetlaku nebo odetředivá síly.Základní výhoda způsob spcčívá ve velmi efektivní sepsrsci lqseliny hexafluoro~ křemičitá, že se při filtraci suspenze vytvoří doststečná tlustá vrstva filtrsčního koláče, přaruěí se přívod...

Zařízení pro dotěsnění uzavíraných koksárenských dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 246980

Dátum: 15.10.1987

Autor: Syoišti Milan

MPK: C10B 25/16

Značky: koksárenských, dotěsnění, uzavíraných, zařízení, dveří

Text:

...z hydromotoru, jen je kyvně připevnln k rámu obeluhovacího stroje a jeho pístnice je kyvnä spojene s jedním ramenem dvojremánná páky, její druhá rameno je opatřeno kladkou opřenou o dolní část snímače dveří.Výhodou zařízení podle vynálezu je odstranění netěeností uzevŕenýoh dveří a tím i zsbrínlní úniku plynu s koksovacíoh komor. Ddsledkem je podstatné snížení energetických ztrát, svýlení jakosti vyrobeného kokeu a zlepiení pracovních...

Způsob potiskování kabelů chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Matoška Zdenik, Vojtíšek Jaroslav

MPK: D06B 1/10

Značky: kabelů, způsob, potiskování, chemických, vláken

Text:

...kterými se na vlákna nenese barvivo v požadovaném množství a vzoru. Potisknuté kabely se uloží do kontejnerů, které se po naplnění zavezou do uzavíratelněho pařáku a tam se barvivo zafixuje proudící párou o teplotě 100 až 150 °C. Takto potištěné kabely se vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými perforovanými dny a dále se zpracují na liséze. Po usušení, které bezprostředně následuje se kabely znovu uloží do kartonů a odešlou k dalšímu...

Těsnící uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Henzl Zdenik, Janda Miloš

MPK: F16J 15/40

Značky: těsnicí

Text:

...vnitřní stěně głg pouzdra zl je zhotoveno kuželovité vybrání głä, rozšiřující se na stranu přívodu § tlakového média, v tomto případě je to přívod dopravovaného média z tlakováho prostoru 1 čerpadla za částečně znázorněným oběžným kolem Q. Dutý prostor gg má pak tvar kuželovitý. otvor głł v pouzdru gł, který je vyústěn do dutého prostoru 31. je spojen s přívodem § tlakového média, v tomto případě je to přívod dopravovaného médiaškrtící...

Zálohovaná napájecí soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 246977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Vach Vladimír

MPK: H02J 9/06

Značky: napájecí, zálohovaná, soustava

Text:

...bude popsán pomocí výkresu, kde je snásorněna sálohovaná napájací soustava podle vynálazu, v níž první výstup | 1 napájače l je spojen s prvním vývodem akumulátorová baterie 1 a s prvním vývodem sátěže g. Její druhý vývod je apojan s prvním výatupem g nabíječe g a s výstupom 53 stabllísátoru 2. Jeho vstup j je spojen a druhým vývodam akvmulátorové batería j. Drum výstup 1 Z napájače l je spojen s prvním vývodem snímacího odporu Q a a prvním...

Vřeteník s plynule měnitelnou drahou pracovního zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246975

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bálek Bohumír

MPK: B24B 41/04

Značky: zdvihu, plynule, vřeteník, pracovního, měnitelnou, dráhou

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje vřeteník s plynule měnitelnou dráhou pracovního zdvihu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na příčně posuvném suportu, se kterým je spojene matice pohybového šroub,napojeného prostřednictvím kuželového soukolí na ústrojí příčného zdvihu a který je uložen ve vedení svisle pohyblivého suportu,je uložena skríň, vybavená náhonovým motorem, napojeným přes pružnou spojku na pracovní hřídel, zakončený...

Zapojení vstupních obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246974

Dátum: 15.10.1987

Autor: Batík Jan

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, vstupních, obvodů

Text:

...proudu na výstupu vstupního obvodu a z toho vyplývající nutnost přiřazení tvarovače signálu.Uvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení vstupníoh obvodd podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno spínací větví sestávající ze seriového zapojení spínacího prvku, luminiscenční diody e prvního rezistoru, přičemž k anodě luminiscenční diody je připojena katoda ochranné diody, jejíž anoda je spojena s katodou...

Detergenty se sníženou pěnivostí a zvýšenou antiredepoziční schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246973

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašátko Eduard, Glaser Vladimar, Vídenský Jan

MPK: C11D 3/18

Značky: detergenty, sníženou, antiredepoziční, zvýšenou, pěnivostí, schopnosti

Text:

...inhibičním účinku proti šednutí. Další významnou výhodou detergentů s obsahom rozvétvených olefinů je nízká dermální dráždivost a antistatickýLibovolným technologickým způsobem se připraví práškovací prací prostředek O složení 7 hmot. dodecylbenzensulfonanu sodného, 3 8 hmot. sodného mydla s obsahem vyšších mastných kyselín /C 20, C 22/, 4 hmot. neinogenního tenzidu typu oxyethylovanéhc mastnéhc alkoholu, 35 hmot. trifosforećnanu sodného,...