Archív za 1987 rok

Strana 84

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252753

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk František, Patík Zdeněk, Nečas Miroslav, Blažík Otakar, Setrák Jan, Volf Bohumil

MPK: B25J 1/04

Značky: manipulátor

Text:

...do míst mimo probíhající technologický proces.Pouiití koncových doteků ke kontrole funkcí jak v otáčení sloupu, tak v kontrole měnicích se výškových úrovní nutných pro spolehlivou funkci msnipulłtnru, jako i pro kontrolu velikosti pfídavku na opracovéní surového obrobku se současným ovlivněním řídicího programu technologického procesu, přináší výhody jednak jednoduchosti a dostupnosti těchto ovládacích prvků,jednak usnadněním oživování...

Způsob chemicko-tepelné úpravy povrchové vrstvy ocelových předmětů, zejména nástrojů pro tváření za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 252752

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubý Vojtěch, Jedovnický Bohumil, Kovář Ivan, Holemář Alois

MPK: C23C 8/36

Značky: nástrojů, vrstvy, studena, způsob, předmětů, zejména, chemicko-tepelné, tváření, povrchové, úpravy, oceľových

Text:

...Příklady provedení způsobu podle vynálezu 252752Příklad l ~ V ohło Ocelový nástroj se V 0 nitridačním zařízení zapojí jakokatoda a po dspasívaci v atmosfére vodíku se nitriduje v anomálním doutnavěm výboji v silně zředěné atmosfére, tvoření směsi 94 vodíku 6 dusíku při teplotě 490 až 5 oo°c po dobu 13 minut (napětí 600 až 630 V). Po skončení nitridace se žíhá v anomálním doutnavém výboji v silně zředěné atmosfére, tvorené směsi 10 ...

Zapojení pro rozklad alfanumerického znaku na matici ixj bodů v zařízení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252751

Dátum: 15.10.1987

Autor: Valtus Zdeněk

MPK: H03K 19/20

Značky: znaků, mikropočítačem, bodů, zařízení, rozklad, matici, alfanumerického, zapojení

Text:

...39 znaků. Paměř łg znaků je opatřena výstupem łg propojeným naprvni vstup gł paměti §gs 1 oupců znaků. Druhý až n-tý vstup §g 9 5 n paměti gg sloupců znaků je spojen s výstupy 53 r 4 n řizeného dekodéra 59 pozice rozkládaného znaku. Prvni vstup gł řizeného-dekodéru 59 pozice je spojen s výstupom 33 vyrovnávací paměti gg adresy pozice znaku s druhý vstup gg je veden na výstup gg monostabilniho klopného obvodu gg. Prvý vstup gł vyrovnávaci...

Klobúčikový rošt fluidného ohniska s priestorovým usporiadaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252750

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gubčo Vladimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: ohniska, priestorovým, usporiadaním, fluidného, klobúčikový, rošt

Text:

...Plošná konkávnost je pritom vytvorená vytvarovaníní základnej dosky roštu.Ako príklad možno uviesť európsky patentový spis č. 50 518 obsahujúci rošt s konvexným usporiadaním üstí trubíc prechádzajúcich konkávnym dnom, v ktorého strede je zvod odpadu.Pri použití takýchto a podobných riešení je vzhladom na nemožnosť vytvorenia stagnujúcej izolačnej vrstvy ako aj priestorovo zložitosť základnej dosky roštu problema 4tlcké zaistiť tepelnú...

Prostriedok na viazanie formaldehydu uvoňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252749

Dátum: 15.10.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Kubín Juraj, Krišková Olga, Hespodárik Alexander

MPK: B27N 7/00

Značky: výroby, spôsob, aglomerovaných, viazanie, prostriedok, materiálov, uvoňujúceho, formaldehydu

Text:

...Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa vo vodnom prostredí zlúčia monomérne, oligomérne alebo polymérne glykoly s močovinou v molarnom pomere 11 až 14 pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po dobu 20 až 240 minút.Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje V tom,že prostriedok je dlhodobe aktívny a znižuje únik formal-dehydu z drevotrieskovýchdosäk až o 95 0/0. Prostriedok pripravený spôsobom podľa vynálezu aktívne reaguje s formaldehydom vo...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252748

Dátum: 15.10.1987

Autori: Csemez Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/20

Značky: upínač, klieštinový

Text:

...sú známym spôsobom pripevnenék príslušnému ukončeniu obrábacieho stroja, napriklad k vretenu. Axiálny zdvih ovládace jednotky je prenášaný na upinač pomocou ťažnej rúry 30, ktorá je spojená s unášačom 40 známym spôsobom. Spoj osadenej časti 41 unášača 40 a držiaka 60 je vytvorený napríklad pomocou závitu s veľkým stúpaním tak, aby axiálne posunutie unášača 40 vyvolalo pootočenie držiaka 60.Na držiak 60 s vôlou uloženého v telese 10 sú...

Živá atenuovaná vakcina proti parvoviróze psov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252747

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zajac Ján, Žuffa Tomáš, Salaj Juraj

MPK: A61K 39/23, A61K 39/175

Značky: přípravy, parvoviróze, vakcína, živá, spôsob, atenuovaná, proti

Text:

...Vakcinačný vírus sa nevylučuje z organizmu očkovaných zvierat a neprenáša sa na spolustajnené vnímavé zvieratá.4. Očkovanie vnímavých zvierat vyvolá chranenost počnúc 4. dňom po podaní vakciny.5. Imunita vyvolaná jednorázovým očkovaním zvierat starších ako 12 týždňov trvá najmenej jeden rok, a je doprevádzanâ prítomnosťou špecifických protilátok.Stabilná bunková línia FE vykazovala pri jej získaní nedostatočné rast-ové...

Živá atenuovaná vakcina proti panleukopénii mačiek a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252746

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zajac Ján, Salaj Juraj, Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/23

Značky: atenuovaná, proti, spôsob, vakcína, živá, mačiek, panleukopénii, přípravy

Text:

...týmito imunobiologickými vlastnosťami1. Pri dodržaní definovaných kultivačných podmienok je množenie vírusu na stabilnej bunkovej línii FE doprevádzané vývojom výrazných cytopatických zmien s obsahom 105 až 10 TKID 5 o . m 11.2. Vrakcinačný vírus je neškodný pre všetky vekové kategórie zvierat, pričom mláďatá bez materinských protilátok môžu byt áspešne imunizované počnúc vekom 6 týždňov.3. Vakcinačný vírus sa nevylučuje z...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Hladík Rastislav, Kastel Pavel

MPK: B23Q 15/20

Značky: viacpolohová, meracia, stanica

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....

Automatický dvojpolohový regulační prvok tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252744

Dátum: 15.10.1987

Autor: Perončík Miroslav

MPK: G05D 23/01

Značky: prvok, dvojpolohový, regulační, tekutiny, automatický

Text:

...účinkom predpätia pružiny do-chádza k zmene polohy regulačného prvku a tým k uzavretiu prítoku paliva.Použitím tohoto zariadenia na banských lokiomotívach je zabezpečené dodržanie maximálnej dovolenej teploty výfukového potrubia, čo zvyšuje bezpečnosť prevádzky vo výbušnom prostredí. Zariadenie je jednoduché, lahko kontrolovateľné, vhodné do výbušného a prašného prostredia s vibráciami a velkým teplotným rozpätím okolia pod bodom tavenia...

Nenávratná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 252743

Dátum: 15.10.1987

Autori: Meleg Ladislav, Berkeš Fridrich

MPK: B65D 19/22, B65D 19/34

Značky: nenávratná, paleta

Text:

...nožička z čelného pohladu. Na obr. 3, 4, 5 a 6 sú znázornená možné jednotlivé fázy skladania podpernej nožičky a na obr. 7 jedno z možných modifikácii palety.Nenávratná paleta manipulovatelná z dvoch strán john 1 je zhotovená z hornej nosnej plochy 1 z viacvrstvovej vlnitej lepenky alebo z kombinácie viacvrstvovej vlnitej lepenky a hladkej lepenky a z troch súvislých špeciálne tvarovaných podperných nožičiek 2 z viacvrstvovej vlnitej...

Kanalizačná šachta z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252742

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kupf Lubomír, Ruppeldt Ivan, Filipík Oldřich

MPK: E03F 5/02

Značky: plastov, šachta, kanalizačná

Text:

...polohy pripojovacich vývod.ov podľa potreby. V hornej časti je možné šaohtovú nádobu riešiť .ako otvorenú alebo zatvorenú.a pri variante kombinovanej šachty prispôsobiť tvaru a rozmerom vonkajšej betónovej nosnej konštrukcie čachty, ktorá býva zakončená kónickou prechodovou skružou alebo kryc-ou doskou s otvorom a vstuvpným pokl-opom. Dno šachty môže byt ploché s kalovým priestorom, alebo opatrené žliabkoum vymodelovaným napr. z plastbetónu v...

Kompaktné dehydrochlorované a termicky zosietené polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252741

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valko Ladislav, Šimon Peter, Skákalová Viera

MPK: C08F 9/26, C08F 114/06, C08J 3/24...

Značky: polyméry, dehydrochlorované, kompaktné, zosietené, termicky

Text:

...k autokatalytickej dehydr-ochlorácii polyvinylchloridu a jeho sieťovaniu. Tlak chlonovodíka sa postupne zväčšuje pôvodne z nulovej hodnoty na 1 MPa pri intenzívnom odštiepovaní chlorovodíka.Casová závislosť mólových percent odštiepeného chlorovodíka z polyvinylchloridu, pri syntéze penových dehydrochlorovaných a zosietených polymérov v por~ov 11 aní s kompaktnými dehydrochlörovanými a zosietenými polymérmi získanými termickou...

Stabilizovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 252740

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brenner Rudolf, Petrů Kamil, Žák Karol

MPK: C08K 3/16, C08K 3/10, C08K 5/34...

Značky: stabilizovaný, polyamid

Text:

...2 a 4 l-fenyletyltenoljñostitovvšetkým na báze chloridu meďnatého, mer kaptobenzimidazolu a soli anorganických a- III.lebo organických kyselín tak, ako je to uve- 0,2 chloridu meďnzatého aCuC 12 . 2 H 20 dené v Cs. AO 168 274, 167 652, 167659 a 0,2 AO-ô, t. j. technická zmes tris169 083. Stabiiizované typy plastikárskeho 2 a 4 l-fenyljetyite-nol fosfitov polyamidu 6 sa v ČSSR zatiaľ nevyrábajú, ich potreba so pokrýva dovozomz nesocia-...

Spôsob prípravy spojiva obalových zmesí elektród na báze vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252739

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rácz Gabriel, Manasová Elena

MPK: B23K 35/36, B23K 35/362

Značky: spojiva, zmesí, obalových, vodného, báze, přípravy, elektrod, spôsob

Text:

...nižší a počas lisovania sa nezvyšuje. Tým sa zlepší homogenita nallsovaiíého obalu a zároveň S 13. zlepší jeho centricita. Dôsledkom zlepšovania výrobných vlastností sa dosiahne vyššia sta bilita zváracieho procesu, značné zníženierozstreku, zlepšenie formovania húsenky a lepšia odsträniteľnost trosky. Pri výrobe obalovej zmesi postačuje menšie množstvo potrebného spojiva a nie je potrebné použiť plastifikátory. Súčasne sa dosiahne homogenita...

Spôsob sieťovania polymérov a kopolymérov nenasýtených organických kyselín, ich esterov a anhydridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252738

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlinec Juraj, Grečnár Milan, Lazár Milan

MPK: C08F 20/00, C08J 3/24

Značky: nenasytených, organických, kyselin, sieťovania, anhydridov, esterov, spôsob, kopolymérov, polymérov

Text:

...0,1 hmot.,0, 0, 0, 52, a 60 9/0 hmot., pri koncentrácii diamínu 0,5 0/0 hmot., 0, 28, 56, 63 a 94 0/0Perlový polymetylmetakrylát zrnenia 0,1 až 0,25 mm sa naimpregnoval roztokom 1,6-diamínohexánu V etvanole. Po odparení rozpúšťadla a ditúzii reagentu do polymérnych častíc sa takto upravený Vstrekovací material temperuje pri teplotách 100 až 240 °C V zatavených ampulkúch, alebo V. lisovacej forme. Rýchlosť sieťovania a čas potrebný na...

Zariadenie na mechanicko-elektromagnetické zaistenie polohy bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252737

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bayer Miroslav, Muščík Ján, Čajka Jozef

MPK: B66C 1/00

Značky: polohy, zaistenie, zariadenie, mechanicko-elektromagnetické, bremien

Text:

...v tom, že nosný element zakončený navádzacou kladkou, ktorého pohyb v telesa ohraničenom dolnou doskou a prírubami zabezpečujú lineárne ihlové ložiská, je činnosťou tlačnej pružiny v základnej polohe. Pri zdv-íhaní pôsobí bremeno svojou nábežnou plochou na navádzaci-ou kladku a jej súčastným pretáčaním dochádza k zasúvaniu nosného elementu po iinearnych ihlových ložiskách do telesa. Po zdvihnuti bremena nad úroveň úložnej roviny nosného...

Živá atenuovaná vakcína proti parvovirusovej enteritíde noriek a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252736

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zajac Ján, Salaj Juraj, Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/23

Značky: živá, proti, parvovirusovej, vakcína, přípravy, spôsob, noriek, atenuovaná, enteritíde

Text:

...minimálne 104 TKID 5 o častíc vírusu enteritídy noriek V 1 m 1.Vírusový kmeň enteritídy noriek s označením MEVA-BN 63/82 a zbierkovým číslom CAMP V-292, uložený v Československej zbierke mikroorganizmo-v na Výskumnom fistave veterinarneho lekárstva v Brne, Hudcova 60, sme získali z pôvodne virulentného vírusu ízolovaného z infekčnýcli materiálov cestou sériových pasaži na mačacej bunkovej línii označenej FE. Homogenita vírusovej...

Zapojenie elektronického bytového rozdelovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252735

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perko Pavol, Schwartz Ladislav

MPK: G01K 17/08

Značky: elektronického, rozdelovača, vykurovanie, zapojenie, bytového, nákladov

Text:

...čitačia impulzov a druhým výstupom je spojený s druhým vstup-om bloku indikäcie nepovolaného zásahu a blok ovládania zobrazenia je výstupom spojený s druhým vstupom bloku. zobrazenia.Zapojenie podľa tohoto vynálezu je oproti doteraz známym obdobným zapojeniam výhodné preto( že je jednoduché a realizovatelné s malým počtom súčiastok.Na priloženom výkrese je zobrazená celková bloková schéma zapojenia podľa tohoto vynálezu.Príklad konkrétnej...

Pružný automatizovaný výrobný systém plošného tvárnenia plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252734

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jurčenko Michail, Zelina Pavol, Kresik Sergej, Tkačenko Vladimir, Plášek Milan, Kalina Peter, Demeter Július

MPK: B23Q 7/14

Značky: plošného, pružný, automatizovaný, výrobny, plechov, tvárnenia, systém

Text:

...ďalej minimalizovanú plošnú a priestorová zastavanosť, zvyšuje ekonomickú i technickú úroveň daného technologického celku a vytvára podmienky pre automatizáciu informačného systému aj v časti plánovania a dispečerského riadenia, tak vlastného systému, ako aj väzieb na ďalšie technologické celky. Podla vynálezu je možné vytvárať výrobné systémy s rôznym počtom lisov, pričom tieto systémy je možné prostredníctvom nadúroviinvých...

Spôsob výroby glazovaných keramických obkladačiek, glazovaných a glazovaných dekorovaných dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252733

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macura Michal, Kiselovič Ján, Jesenák Viktor, Giduška Michal

MPK: C04B 35/14, C04B 5/00

Značky: obkladačiek, dekorovaných, keramických, spôsob, dlaždíc, výroby, glazovaných

Text:

...noriem.Granulované Vysokopecné trosky sú v podstate väpenatokremičité sklá ich dalšími dôležitými zložkami sú MgO a A 120) vznikajúce prudkým ochladením tekutej trosky vodou v granulačných zariadeniach. V zá 4vislosti od chemického zloženia, vyjadrovaného v skrátenej forme rozšíreným modulom zásaditostiB m 0/0 S 102 Alzos granulované vysokopecné trosky pri opätovnom zahrievaní ostávajú bud naďalej vskiovitom stave B 0,9 - kyslé troskyj,...

Pružný uzáver najmä pre svietidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 252732

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bórik Peter

MPK: F21V 17/00

Značky: uzáver, najmä, svietidlá, pružný

Text:

...zasahuje do jednej polovičky výšky štvorcoveho profilu.U pružného uzáveru je podľa vynálezu charakteristické, že je z jedného kusu, vhodný pre velkosériovú výrobu, pričom sa zníži prácnosť. Konštrukčná riešenie vynálezu umožňuje spoľahlivé upínanie krytov» na te 4lesá, pretože naťaženie váhou krytu znáša pevná časť. uzáveru a pružná časť zaisťuje polohu, čim nedochádza k únave pružín, ako je tomu u doteraz používaných uzáverov.Na pripojenom...

Zásobník tepla, najmä pre solárne tepelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252731

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02, F24D 11/00

Značky: zdroje, zásobník, tepla, najmä, tepelně, solárne

Text:

...horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 12 ďalšiehoštrbinového kanála 10 je zo svojej strednej časti vyústený smerom dolu do jímky 1.4, zatial čo krajný horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 6 prvotného štrbinovéh-o kanála 7 je zo svojej strednej časti, t. j. súosovo s jímkou 14, vyústený smerom hore do centrálnej šachty 15, vyvedenej z dna 3 až ponad strop 4 zásobníka. centrálnou šachtou...

Prístroj na meranie polohy kyvadlového závesu s elektrickým kontaktovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 252730

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 5/24

Značky: kyvadlového, kontaktovaním, závěsu, prístroj, meranie, elektrickým, polohy

Text:

...s presnosťou i 0,01 mm a rozsahom merania 25 x 25 mm.Prístroj na meranie polohy kyvadlového závesu s elektrickým kontaktovaní-m je znázornesný na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je schematicky znázornený V pôdorysnom pohľade a na obr. 2 je znázornený v reze.Prístroj sa skladá zo základovej dosky 1, 4V upyevnenetjlttrojicout justačnýuch skrutiek 2 vzá jomne posuiíutýćh o 120 °, pričom nosná doska 3 je zvaskrutkovaná do konzoly 19....

Spôsob rozpojovania tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 252729

Dátum: 15.10.1987

Autori: Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Sloboda Jozef, Ševčíková Jarmila, Martauzová Hana, Šiška Július

MPK: F42D 1/08, F42D 7/00

Značky: rozpojovania, spôsob, tuhých, sústav

Text:

...0,5 až 5 hmot. uhličítanu draselného, uhličítanu sodného,dusičnanu vápenatého, dusičnanu sodného,dusičnanu dnaselného, dusičnanu amónneho,hydroxidu sodnehlo, hydroxidu draselného,chloridu sodného alebo chloridu väpenatého a 0,5 až 1 0/0 hmot. sulfonanu ligninu,melamíinformaldehydových živíc, alebo fenolformaldehydových živíc, utesni vodnou suspenziou, pozostávajúoou zo 72 až 83 0/0hmot. hemihydratu síranu vápenatého na 17 až 28 0/0...

Elektronický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252728

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kollár Ivan

MPK: H01H 3/14

Značky: elektronický, ovladač

Text:

...pričom pedál cez ovládaciu páku nastavuje požadovanú elektrickú hodnotu. Po uvolnení pedálu pomocou vratnej pružiny Spojenej jedným koncom s ovládacou pakou a druhým koncom s telesom skrinky je ovládací potencio 4meter vrátený do pôvodnej polohy. Ovládanie prvkov sa vykoná len dotykom ovládacích pak, bez kĺbov a čapov čo podstatne zvyšuje životnosť a spoľahlivosť ovládače.Usporiadanie skrinky a vpedálu zaručuje obvod vody a znižuje možnosť...

Automatizovaná stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252727

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cabadaj Ján, Šukola Juraj, Tököli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, sústava, automatizovaná, stavebnicová

Text:

...prvkom 270 a plochou záberu 271 zaberajúcej do plochy 321 regulačného člena 320 upinacej jednotky 300. Rozvod 210 pre tlakovú tekutinu plyn, alebo kvapalinuj, ktorý je V lište 200 vytvorený,spojuje spojku 220 k prípojke 120 základu 100 a spojovací zámok 230 lišty 200 opatreným jednosmernými ventilmi 231. Upínacie jednotka 300, ktorá je opatrená propojovacím zámkom 330 sa rozvodom 310 so spätným ventilom 331 je na tekutinový rozvod lišty 200...

Spôsob výroby alfa-metylstyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252726

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 15/46

Značky: alfa-metylstyrenu, výroby, spôsob

Text:

...titaničitý, oxid molybdénový, oxid fosforečný na nosičoch, kyseliny polyfosforečné na nosičoch a pod. Ďalej sulfonované homopolyméry a kopolyméry, ako sulf-onovanä kopolymérira styrěndivinylbenzénovä živice, sulfonovaný polyfenylén, resp. polyfenylénoxid a pod.Pri výrobe je treba dbať, aby katalytickým,resp. termokatalytickým štlepením dimérov oe-metylstyrénu alebo kumylfenolov sa vytvorený a-metylstyrén čo najskôr odviedol zo styku s...

Upínací kotúč prstencových obrobkov najmä na elektroiskrových drotových rezačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252725

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlovec Oldřich, Soják Mikuláš

MPK: B23Q 3/06, B23H 11/00

Značky: obrobkov, najmä, upínací, prstencových, kotúč, elektroiskrových, drotových, řezačkách

Text:

...Po vonkajšom obvode upinacieho kotúča sú vytvorené naj menej -dve vybrania prerušujúce strediaoe.Upínacím kotúčom prstencovych obrobkov podľa vynálezu sa docieli sproduktívneznie procesu rezanie a podstatne sa zlepší operatívnost pri výmene prstencových obrobkovNa pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie upinacieho kqtúča prstencového obrobku na elektroiskrovejçdrôtovej rezačke, kde na obr 1 je nakresleçný v náryse a na obr. 2...

Spôsob a zariadenie na oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252724

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: oddelenie, spôsob, podielov, oxidů, uhličitého, kvapalného, zariadenie, tuhých

Text:

...rovinnej, valcovej alebo guľovej plochy,alebo kombináciu týchto plôch.Riešením podľa vynálezu sa dosiahne jednoduché oddelenie tuhých podielov vody z kvapalného oxidu uhličitého. V porovnani s použitím klasického filtračného zariadenia, sa nevyžaduje náročné odstraňovanie filtračného koláče. Po ukončení filtrácie aodstaveni zariadenia sa zariadenie ohreje na teplotu okolia, pričom sa zachytené kryštálky ladu roztopia a vo forme kvapalnej vody...

Spôsob úpravy kvapalného oxidu uhličitého pred plnením do sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252723

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bobok Daniel

MPK: A23L 2/00

Značky: bombičiek, plnením, oxidů, spôsob, úpravy, sifónových, kvapalného, uhličitého

Text:

...uhličitého obsahujúceho rozpusternú alebo nerožpustenú a dispergovanú vodu sa pridáva etylalkohol v množstve 5 až 500 0/0 hmot. množstva pritomnej vody.Prídavkom etylalkoholu ku kvapalnemu oxidu uhličitému pred jeho plnením do e 1 fólnových bombičiek sa zníži teplota tuhnutia pri lowkálnom ochladzovaní V dôsledku redukcie tlaku v prvej fáze plnenia bombičky. Pri 1-okálnej redukcii tlaku kvapalneho oxidu uhličitého prítomná dispergovarná...

Zariadenie na testovanie náplne kolóny pre kvapalinovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252722

Dátum: 15.10.1987

Autori: Berek Dušan, Macko Tibor

MPK: G01N 30/50

Značky: zariadenie, kvapalinovú, náplne, kolony, chromatografiu, testovanie

Text:

...trojcestnému Vysokotlakovému ventilu 4 na vstupe 10, vstupy 11 a 15 sú spojené krátkou kapilárou 5. Ku vstupom 12, 14 je pripojená kolóna 6. Z kolóny 6 vyteká zmes kvapalín cez detektor 7 do zbernej nádoby B. Detektor 7 poskytuje elektrický signál ümerný zmene v zložení zmesi kvapalín Vytekajúcej z kolóny o a tento signál sa kontlnuálne zaznamenáva na zapisovači ll. Pri styku pevných povrchov s kvapalnou zmesou dvoch alebo viacerých...

Klin kyvadlového kladiva pre skúšku rázom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252721

Dátum: 15.10.1987

Autor: Štepita Miloslav

MPK: G01N 3/30

Značky: skúšku, kladiva, rázom, kyvadlového

Text:

...teleso s vrubom. Toto usporiadanie má nevýhodu v lom,že tlakové napätie vyvolané nárazom klina kladiva na Skúšobné teles-o sa šíri cez teleso klina, ktorý mení od bodu nárazu svoj priečny prierez, takže deformácie klina sa postupne zmenšuje. Snímač pozdĺž svojej dĺžky nie je rovnomerne predlžo-vaný alebo skracovaný. Okrem toho rýchlosť pozdĺžneho napäťovo-deformačného impulzu je veľ 4mi vysoká, pričom čelo tohto impulzu postupne...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252720

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 1/00

Značky: pomocný, prípravok, koželužský

Text:

...sulfonovaného naftalenu a sulfonovaného fenolu s močovinou a formaldehydom. Druhý prípravok obsahuje estery mastných kyselín s obsahom atómov uhlíka 10 až 25,minerálne oleje, v oleji rozpustný sulfónaií sodný alebo draselný a neionogénnu povrchovoaktívnu látku. Tretí prípravok vzniká emulgovaním vodného roztoku alkylsulfronátu, ktorého alkylový zbytok obsahuje minimálne 8 atómov uhlíka. Nevýhodou uvedaných prípravkov je znížená schopnost...

Spôsob úpravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252719

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 1/00

Značky: spôsob, úpravy, holiny

Text:

...povlaku na líci holiny, ktorý chráni voči silne agresívnemu pôsobeniu kyseliny na líce, čím sa zabráni vytvoreniu škvŕn, zníženie množstva piklovacej kyseliny a chloridu sodného, a tým sa zníži stupeň znečistenia odpadových vôd. Výh-odou je tiež možnost spracovania holiny na všetkých typoch koželužských nádob.Spôsob úpravy holiny bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického Liskutočiíenia, kde množstvá jednotlivých zložiek sú uvádzané v...

Spôsob boridovania nástrojov a strojových súčastí z vysokolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252718

Dátum: 15.10.1987

Autori: Moric Víťazoslav, Fellner Pavel, Matiašovský Kamil, Chrenková-paučírová Marta

MPK: C23C 8/68

Značky: spôsob, súčastí, vysokolegovaných, strojových, boridovania, nástrojov, oceli

Text:

...železnou vrstvou. Okrem značného zvýšenia rýchlosti boridovacieho procesu pri to-mto spôsobenie je potrebné náročné stanovenie optimálnych operačných parametrov, ktoré sú pre každú ocel špecifické, nakoľko celá problematika sa redukuje na elektrolytické, resp. termické boridovanie železa, ktoré je dobré zvladnuté tak z teoretlclíého, ako aj z technického hladiska.Ocel obsahujúca 0,75 0/0 hmot. uhlíka, 0,5 percenta hmot. kremíka, 0,5 0/0 hmot....

Multiplikátor tlaku kvapaliny s hydraulickým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252717

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pažický Július

MPK: G01L 7/16

Značky: tesnením, tlaku, hydraulickým, kvapaliny, multiplikátor

Text:

...jej obvode vnútornú drážku 4, na ktorú cez hydraulický kanál 15 je napojený ventil 9 vratnej vetvy. Hydraulický kanál 15 vratnej vetvy je spojený s odpaudnou nádržou pracovnej kvapaliny. Takéto Vyhotovenie zabraňuje prenikaniu pracovnej kvapaliny z vysokotlakej komory 19 do dolnej komory 18 naplnenej hydraulickým olejom.Podla obr. D teleso 1 je v dolnej valcovej časti ~opatrené rnútornou dražkon 4, na ktorú je napojený spojovací kanál lll. Na...

Zariadenie zadného dorazu u ohýbacích strojov s mechanickou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252716

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander

MPK: B21D 43/26

Značky: strojov, ohýbacích, zariadenie, dorazu, mechanickou, pamäťou, zadného

Text:

...prestavenia priečky pri zmene výrobného programu a tým vyvolané .ne presn-osti pri opakovanom nastaveni priečky.Túto nevýhodu odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky, na ktorú je pomocou areüačného kolika a skrutiek pripevnená lišta nesúca sadu odstupñovaných náražiek. Lišta je aretovaná so základnou doskou a je možné ju odložiť pre prípad opakujúcej sa výroby ako mechanickú...

Flotačný zberač pre flotáciu nesulfidických minerálov a rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252715

Dátum: 15.10.1987

Autori: Spoková Anna Csc, Glončák Štefan, Nagy Peter, Lazar Ľubomír, Bubanec Ján, Koreňová Magda

MPK: B03D 1/02

Značky: flotáciu, flotačný, nesulfidických, zberač, minerálov

Text:

...skupin s kovovými iónami. ~ Výhoda. uvedených rozpúšťadiel je, že umožňujú manipuláciu so zberačom podľa vynálezu do 230 až 250 K.Využitie tohto zberača v rôznych kombináciach jeho zložiek umožňuje podľa potreby regulovat flotačný výnos cennej zložky rudy, čo ukazuje na mnohostrannost navrhnutých foriem zberača.Výhodou navrhovaného zberača je, že v pripade nedostatku doteraz používanej kyseliny olejovej túto nahrádza za dosiahnutia...

Zapojenie snímača pre dialkové meranie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252714

Dátum: 15.10.1987

Autor: Adamec Vladimír

MPK: G01K 17/08

Značky: zapojenie, meranie, diaľkové, tepla, snímača

Text:

...svorke celého obvodu.Podstata riešenia spočíva tiež v tom, že vstup prevodníka napätie ~ prúd je pripojený k obom koncom vstupného odporového teplomera cez korekčné odpory.Výhody riešenia sú v tom, že veličiny, potrebné na stanovenie množstva tepla sú jedným snímačom spracované do formy vhodnej k diaľkovému prenosu, pričom pripojovacie vedenie môže byť dvojvodičové. Sní 4mač neobsahuje zdroj energie a obvody pre výpočet množstva tepla,...