Archív za 1987 rok

Strana 83

Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22

Načítavanie...

Číslo patentu: 252793

Dátum: 15.10.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Kaufman Karel, Lopata Václav, Kepl Jiří, Procházka Karel

MPK: C11D 3/20

Značky: nasycených, výroby, způsob, pěnivostí, mastných, kyselin, práškových, regulaci, 18-22, pomocí, pracích, prostředků

Text:

...způsobu výroby práškových pracích prostředků s regur laci pěnivosti pomoci nasycených mastných kyselín C 1822 spočivá v tom, že mastné kyseliny se přidávaji k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro příprava poloproduktu ve směsi s neionogenním tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.K hlavním výhodám popsaneho způsobu výroby patří bezproblémové energeticky...

Myší lymfocytární hybridom HBs 72C4A7

Načítavanie...

Číslo patentu: 252792

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hložánek Ivo, König Jaroslav, Zelený Vladimír, Dostálová Vlasta, Korec Evžen, Mančal Petr, Němeček Vratislav

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, 72c4a7, hybridom, myší

Text:

...C 4 A 7.Uvedený hybridom byl získán způsobem známým z odborné literatury (kunitomo, K, Zahara, 5., Saji, H., Hosoi, T. Monoclonal antibodies to hepatitis B surface antigen (HBsAg) as a tool for the automated hBsAg screening. Vox Sanguínis 45 104, 1983) klonovánim populace hybridních buněk získaných hybridizací buněk ze sleziny myši kmene BALB/C, které byiy imunizovány povrchovým antígenem viru heoatitidy 5 a buněk myši myelomové linie Sp...

Způsob výroby pryžotextilních membrán a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252791

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zapletal Jiří, Růžička Karel

MPK: B29C 63/16

Značky: tohoto, výroby, pryžotextilních, způsob, membrán, zařízení, provádění, způsobu

Text:

...oboustranně opryžovanou výztužnou vrstvou slouží konfekční prstenec, který má pro tento případdvě drážky, z nichž v jedné se pružným upínacím kruhem upevnítextilní výztuž, ve druhé se dalším upínacím kruhom upevní výztuž i s horní vrstvou kaučukové směsi. První upínací kruh se před vložením prstence do formy sejme.K bližšímu objaanění podstaty vynálezu je na přiložených výkresech schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle...

Způsob oddělování aminokyselin z peptidů a bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252790

Dátum: 15.10.1987

Autori: Turková Jaroslava, Fusek Martin, Filka Karel

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, bílkovin, oddělování, peptidů, aminokyselin

Text:

...nebo bílkovínu,se podrobí působení enzymu karboxypeptidázy, imobilizovaném na poly-hydroxyethylmethakrylátovém gelu a to v ultrafiltrační cele opatřené membránou propouštějící pouze nízkomolekulární látky, jako aminokyseliny, uvolněné karboxypeptidâzou z peptidu nebo bílkoviny, za poměru enzym - substrát 1 ku 200 až l kuZákladní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v podstat~ ném zjednodušení postupu, nebot veškerá úprava vzorku před ami~...

Nástroj na výrobu žebrovaného plechového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 252789

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kašpar Jiří, Ráčil Jiří, Jakeš Jiří

MPK: B21D 47/04

Značky: nástroj, plechového, pláště, výrobu, žebrovaného

Text:

...které podmiňuje použití uvedeného nástroje v seriové výrobě. Dále se docílí zvýšení energetické účinnosti svářeciho zařízení, zvýšení využití strojniho zařízení enížením prostojů, které byly způsobovány poruchami čelisti a následnou nutnosti jejich výměny.Na připojeném.výkrese je znázorněn príklad provedení nástroje podle vynálezu v přičném řezu.Nástroj 1 na výrobu žebroveného plechového pláště g současným tvářenim a evařováním jeho žeber g...

Řezací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252788

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Vladimír

MPK: B26D 3/16

Značky: přípravek, řezací

Text:

...jsou v protilehlé části tělesa přípravku souměrněumístěny dvě otočné ustavující kladky.Řezaoí přípravek dle vynálezu zajistí kvaiitní povrch řezu bez okrajového otřepu a kolmost řezu vzhledem k ose řezané trubky Vyšší produktivita práce je zajištěna kruhovým řezaoím pohybem přípravku oproti přímočarému vratnému řezné mu pohybu doposud používané ruční pilky.Příklad konstrukčního provedení přípravku je znázorněn na výkresu.kojeti tělesa...

Teplosměnné patro krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252787

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: B01D 9/02

Značky: patro, teplosměnné, krystalizátoru

Text:

...přičemž konec trubkového oblouku s nejmenšim poloměrem křivosti je spojen trubkovým obloukem s přimou, v radiálnim směru situo~ vanou trubkou.Uspořádáním teplosměnné plochy podle vynálezu se dosáhne rovnoměrné aplikace trubkového teplosměnného systému v celém kruhovém průřezu aparátu, což má příznivé důsledky, zejména v rovnoměrném průchodu chlazeného media aparátem, a tím ve zvýšení homogeníty. Z hlediska procesné-technologického představuje...

Zařízení na chlazení a čištění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252786

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kopecký Ladislav

MPK: B01D 47/10

Značky: chlazení, zařízení, čištění, plynů

Text:

...účínek zařízení a sníží se náklady na případné dochlazování plynu v dalším chladícím stupní.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynàlezu.V nádobě li je umístěna Venturího trubíce se vstupním kuželem 1, zúženou válcovou částí 5 a výstupním dífuzorem 3,na který navazuje přechodová část g ve tvaru rozšířujícího 4 se komolého kužele, ukončená výstupním prstencem 1, opatřeným otvory lg pro rozdělení vystupujícího plynu na...

Otáčecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252785

Dátum: 15.10.1987

Autor: Potyš Milan

MPK: B21B 39/00

Značky: otáčecí, zařízení

Text:

...vynálezu je schématicky znázorněno na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení, obr. 2 je řezem A - A z obr. 1 ve fázi otáčení svitku, obr. 2 zachycuje polohu otáčecího zařízení s přepravními válečky spuštěnými pod úroveň dopravní roviny svitku, obr. 4 představuje pohled na valivé uložení zdvihu pohonných válečků a obr. 5 znázorňuje dopravní dispozici odbavovací linky se zařazeným otáčecím...

Polohovadlo, zejména k automatizovaným svařovacím pracovištím

Načítavanie...

Číslo patentu: 252784

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holec Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: pracovištím, polohovadlo, automatizovaným, svařovacím, zejména

Text:

...výkresu je příklad konkrétního provedení polohovadla podle vynálezu.Polohovadlo zejména k automatizovaným svařovacím pracovištím obsahuje nosič sveřovacích přípravků otočný kolem svislé nebo vodorovné osy o 180 ° mezi přípravnoua pracovní polohou,dále klikový náhon, základovou desku, rám a indexy a vyznačuje se tím, že klikový náhon l je svou spodní částí připevněný k základové desce g posuvně nebo výkyvně uložené v rámu 1 ahorní...

Způsob vytváření těsnicích ploch na těsnicích prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 252783

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kala Pavel, Bureš Jiří

MPK: F16J 15/06

Značky: vytváření, ploch, prostředcích, způsob, těsnicích

Text:

...zpracování poměrně levných výlisků vyrobených ~áškovou metalurgií. Těchto účínků je dosaženo zvýšením soudržnosti spékaného materiálu těsnícím a popřípadě pomocným pojivem a zvýšenou těsnící schopností i na povrchu s přípustnou drsností. Potřebného zpevnění sedosahuje například u spékaného žeka pomocným výplňovýmprostředkem jako navzlínanou mědí a potřebné těsností Pak VYP 1 něnĺm všechpôrů prosčředkem, který při vytvrzování zvětšuje svůj...

Způsob tlakotěsného uzavření suchých kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252782

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jílek Miroslav, Franta Bedřich

MPK: F16J 13/00, F16L 55/10

Značky: kanálu, uzavření, způsob, tlakotěsného, suchých

Text:

...trubky, a připevnění Je 252 782jí příruby k ěelu trubky. Jeho podstata spočíva v tom, že přes zátku a část vnějšího povrchu suchého kanáluêe nasouvá těsnioi mombrána, až její dno pŕilno k čela zátky, naěež se okraj membrâny přivaři ke vnějěimu povrchu suchého kanálu.Výhodou způsobu tlakotěsného uzavření suchých kanálů reaktorů podle vynálezu je možnost použití různých materiálů k výrobě suchého kanálu a zátky a přitom zajištění kvalitniho...

Zařízení pro měření velmi malých proudů integrační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252781

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlamsa Zdeněk, Krejčí Jiljí

MPK: G01R 19/08, G01R 19/00, G01R 11/00...

Značky: měření, metodou, integrační, malých, velmi, zařízení, proudu

Text:

...g. Druhý tverovací obvod 3 je dále připojen svým třetím vstupem Q na výstup 31 čítače A a druhý tvarovací obvod Q je též připojen svým druhým výstupem àj na druhý vstup gg číteče É. Programovatelný nízkofrekvenční generátor Ž je přípojen svým výetupem gg na první vstup 5 čítače 5. První vstupní svorka łłł napojená vstupem łł na první tvarovací obvod ł a prvním vstupem 3 druhého tvaro 3 252 781 vacího obvodu à na tento obvod 3,druhá vstupní...

Zařízení pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252780

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/02

Značky: galvanoplastické, zařízení, postupy

Text:

...zařízení. Zejména při větších sériích vylučovaných tlustých slitino~ vých vrstev z jednoho elektrolytu je z ekonomické stránky ipro dosažení stále stejné struktury v slitinové vrstvě důležitá intenzivní filtrace elektrolytu. Toto je nezbytné zejména při vytváření funkčních tlustých vrstev na ploše strojní součástí o velikosti několika desítek až stovek.dm 2. V daném procesu vzniká velké množství nečístot z rozpadajících se anod....

Zařízení pro fixaci polohy galvanoplasticky pokovovaného předmětu v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252779

Dátum: 15.10.1987

Autor: Landa Václav

MPK: F16M 13/00

Značky: elektrolyzéru, zařízení, pokovovaného, polohy, galvanoplasticky, předmětů, fixaci

Text:

...konstrukőní jednoduchosti trvalé zabezpečení polohy velkorozmärnóho pokovowaneho předmětu v-elektrolyzěru a to po oeleu dobu galvanizačního procesu. Ve spojení se zůwěsmým zařízením pokovoveneho předmětu umožňuje vytváření plynulěho a bezporuchovóho výrobního cyklu. Součalnê- 2 252 779 vymezue 1 polohu stínění v elektrolytu a jeho vzdálenost od povrchu pokovovaného předmôtu.Pŕíkladnó provedení zařízení podle vynálezu je schematioky...

Aktivní systém uložení rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252778

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šimek Jiří

MPK: H02K 11/00

Značky: rotoru, uložení, aktivní, systém

Text:

...29 v každém ložiaku 1 a., ga, Q. Na mikropočítač AQ jsou dále připojena nejméně dvě čidla ji, jí polohy rotoru a otáčkové čidlo 36 rotoru. Do tlakových komor 1, g, 1 pod poauvnými podpěrami A, ž, Q je přiváděna ze zdroje lg tlakové kapaliny přes regulační orgány Lg, ll, 1,2, 19, j tlakové kapalina, jejíž tlakje snímán tlakovými čidly l 1, I|.§, 1.2. současně .je pomocí či del § 12, a, gg zatíženünapříklad tenzometrických) snímário zatížení...

Zařízení pro křížení protiběžně usměrněných nití na uzlovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 252777

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stránský Josef

MPK: B65H 69/04

Značky: nití, křížení, protiběžně, zařízení, uzlovači, usměrněných

Text:

...ze dvojice křížících ramen g, která jsou výkyvně upevněna čepy 1 na vnějěích stranách uzlovečového rámu l. Krížíoí ramena g jsou proeazena a jejich činné části procházejí výřezy 1 v uzlovečovém rámu l do pracovního prostoru uzlovače.- 3 252 77 Ve střední části jsou opatřena dražkami Ž, do nichž zasahují ramínka Q vnější části vahadla 1, které je otočně uloženo na mezístěně § vazačového rámu l. Vnitřní část vahadla 1 je opatřena dalším výřezem...

Lamelové vodicí ústrojí pro jednoprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252776

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zlatohlávek Jiří, Bílek Jan, Dvořák Josef

MPK: D03D 49/62

Značky: tkací, vodiči, lamelové, jednoprošlupní, stroj, ústrojí

Text:

...tryoek jsou nesměrovány zezadu k vodící drážká v plochých lamelách, případně může být tvořeno jednak eouetavou plochých tryoek, jednak alespoň jednou z dvojic eouotev vzduchových tryeek.Výhodou lanelového vodícího ústrojí podle vyndlezu je,že výrazně zvyšuje dobu pro prehoz útku, která je ne tkacín stroji během jedné otáčky k disposici. Skutečnoat, že prohoz útku probíhá v pevná 1 eelové vodící ústrojí, a že tudíž není závielý na pohybu...

Jeřábový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 252775

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: jeřábový

Text:

...3 je nosník, který lze použít pro pojezd jak po spodní přírubě I profilu, tak po vnější ploše štětovnice a na obr. 4 je nosník uspořádaný pro pojezd po vnější Pĺoše štětovnice. .Na obrálje znázorněno provedení svařovaného nosníku Jeřábového mostu uzavřené konstrukce. Khorní přírubě g I profilu 1 je přivařena svoji vnější plochou Q štětovnice l. Vnitřní prostor g štětovnice ł je uzavřen k zámkůn štětovnice ł přivařenou pásnicí lg. Nosník je...

Dopravní řetěz s unašeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 252774

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vojíř František

MPK: B65G 19/10

Značky: unášecí, řetěz, dopravní

Text:

...části řetězových spojek navlečeny svými otvory tvarované unašeče s dvo jici podložek.2 252 774 Na priložených výkresoch je schematicky znázorněn přikladprovedení dopravniho řetězu podle vynálezu. Na obr. 1. je boční pohled na část dopravniho řetězu s tvarovanými unašeči, na obr. 2. jo znúzorněn půdorysný pohled na část dopravniho řetězu 5 tvarovanými unašeči, s částečným řezem těchto unašečů.Dopravní řetěz je složen z jednotlivých dilů 39...

Zařízení pro přímé měření vnitřního pnutí za zvýšené teploty u výrobků z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252773

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krebs Josef, Šafařík Miloslav

MPK: G01N 19/00

Značky: přímé, výrobků, vnitřního, zařízení, plastických, teploty, pnutí, měření, zvýšené

Text:

...výrobku, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že pohyblivé čelist je spojene klouzavým uložením prostřednictvím tyče se siloměrem, který je připojen na převodník. Převodník může být elektrický nebo mechanický.Přednost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proti dosavadnímu zařízení se zlepší jeho funkce. To se projeví zvýšením přesnosti při měření síly, podstatným snížením času potřebného pro jedno měření, snížením energetické...

Dělicí zařízení na dělení materiálu za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252772

Dátum: 15.10.1987

Autori: Otevřel Josef, Dresler Jiří

MPK: B23D 45/20

Značky: dělicí, dělení, pohybu, materiálů, zařízení

Text:

...uloženáv rámu l na svých excentrických čepech §, jejichž příruba je uchycena šrouby gl. Na vozíku Q je upevněna dělící oila jež je tvořena skříni g s pilovým kotoučem li, kyvně uloženou na če pu lg. Skříň 2 je propojena s motorem ll a její rameno je kyvně spojene s pístnicí pneumatického válce lg. Pila dále sestáváz mechanické pevné čelisti lg spojené s ručním stavěcím kolečkem li a pohyblivé čelisti až spojené s pneumatickým válcem.Pohon...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Urbánek Josef

MPK: C07C 103/54, C07C 103/70

Značky: kyselin, reakční, vyšších, karboxylových, nenasycených, aminy, produkty, nasycených, polytopickými

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Zařízení pro pružné spojení dopravních válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252770

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žahour Jiří, Kutal Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: válečků, pružné, zařízení, spojení, dopravních

Text:

...velmi nepříznivě namáhána na tah a tlak. Dimenzování vhodného průřezu podélných lan a uchycení krájních válečků obtížné, přičemž musí být přibližně použite celkově dvojnásobne délka lane než je délka dopravníku.Výše uvedené nevýhody jsou odatraněny zařízením pro pružné spojení dopravních válečků podle vynálezu, jehož podstataspočívá v tom, že v koncích hřídelů dopravních válečků jsou upraveny otvory s kuželovymi válečky, do kterých je...

Oplachovací zařízení provazcového pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252769

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/24

Značky: zařízení, stroje, pracího, oplachovací, provazcového

Text:

...jeho prinCip.Odpalovací válec 1, jehož povrch je podélnš hrubě rýhovaný. je umístěn za spodním hladkým pracovním válcem g.Pod odpalovacím válcem 1 je po celé jeho délce umístěno ko ryto 5 s oplachovací vodou přiváděnou do koryta 5 pomocí děrované trubky 5. Odpalovací válec 1 je částečně ponořen do oplachovací vody.Odpalovací válec 1 se otáčí V korytu 5 s oplachovaci vodou, svým rýhovaným povrchem nabírá oplachovací vodua vrhá ji vysokou...

Chemicky aktivní separátor stříbrozinkových primárních článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252768

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fiedlerová Jana, Tihon Josef, Koller Aleš

MPK: H01M 2/14

Značky: chemicky, článků, separátor, stříbrozinkových, primárních, aktivní

Text:

...hlediska chemického složení mohou být vlákna bud bezboritá alkalická, alkalicko-boritá nebo bezalkalická boritá. Vlákna se na povrchu v elektrolytu složeném z cca 40 roztoku hydroxidu draselného rozpouštějí aV pőrech se tvoří malé, ale dostatečně koncentrace křemičitanu draselného nebo boritanu draselného, které se stříbrnými solemi dávají nerozpustné stříbrné sloučeniny. Přitom pokles koncentrace účinné složky se obnoví dalším rozpouštěním...

Tlumicí štít v přesypu pásového dopravníku dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252767

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: B65G 47/16

Značky: tlumící, dálkově, přesypu, pásové, pásového, štít, dopravy, dopravníku

Text:

...ocelové konstrukcí poháněcí stanice.Horní i dolní díl tlumícího štítu lze naklápět pomocí hydraulického válce a spodniho hydraulického válce oproti rovinč středního dílu tlumícího štítu.Použití tlunícího štítu v pŕesypu páaového dopravníku dálkové pásové dopravy podle vynilozu je univerzální a lze jej použít jak pro schazovací vozy, tak pro rýpadla a zakladače. Tlumícím štítom v přeoypu pásováho dopravníku so sníłí jak počet závalů horní...

Zapojení útlumového článku kompresního zesilovače s nesymetrickým vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252766

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kaman Lambert

MPK: H03H 7/24

Značky: nesymetrickým, článků, vstupem, kompresního, útlumového, zesilovače, zapojení

Text:

...je připojen přes první kondenzátor 5 k vrcholu rezistorového mústku mezi první rezistor l a druhý rezistor g. Mezitřetím rezistorem Q a čtvrtým rezistorem Q je připojen přes dru~připojen potenciometr 19. Regulovatelná odbočka potenciometru 19je připojena přes zesilovač 11, třetí diodu lg, vyhlazovací fil~tr 13, druhou diodou 1 k vrcholu můstku mezi druhý rezistor ga čtvrtý rezistor 4. Vrchol můstku mezi prvním rezistorem 1 atřetím rezistorem...

Protiproudý spirálový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252765

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelík Václav

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník, protiproudý, špirálový

Text:

...částí, která vytváří uzavřenou dutinu podle vynálezu, spočívají v tom, že malý teplosměnný prostor, který vzníkne okolo spirálovitě stočené trubky, umozní zvýšení přestupního součinitele tepla, dovoluje tedy snízit množství chladícího média při zachování chladícího účinkuje tím Zvýšit teplotní parametry chladící látky na výstupu z výměníku s možností dalšího použití. Tyto výměníky tepla jsou při zabezpečení svých optimálních vlastností...

Zařízení k axiálnímu předepínání kuličkového ložiska elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252764

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staniček Zdenko, Ručný Jiří, Němčík Stanislav

MPK: H02K 5/16, H02K 7/09

Značky: předepínání, točivého, axiálnímu, kuličkového, zařízení, ložiska, elektrického, stroje

Text:

...souose s hřídelem g rotoru elektrického stroje točivého a pevně spojen s vnějším ložiskovým víčkem 1 na jeho čelní straně, přivrácené ke kotvě łg předepínacího magnetického obvodu 1. Středovým otvorem tohoto prstencovitého permanentního magnetu łg axiálně prochází první koncentrační pretenec lg magnetického toku, který je u řešení zařízení podle vynálezu vytvořen na obr. 1 jako prstencovitá část vnějšího ložiskového víčka Q, směřující k...

Kontinuální pec pro tavení smaltéřských frit

Načítavanie...

Číslo patentu: 252763

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pilař Josef, Hendrych Zdeněk, Laksar Ladislav, Ponikelský Miroslav, Kurz Miroslav, Viktorín Vojtěch

MPK: C23D 1/00

Značky: kontinuální, smaltéřských, tavení

Text:

...odtok vytavené frity a rekuperátorem tepla, uspořádané podle vynálezu tak, že její dno se po celé délce pece směrem k otvoru Pro odtok vytavené frity svažuje nebo je vodorovné a alespoň v jedné třetině délky pece před otvorem pro odtokvytavené frity má sklon O až 10 0. Otvor pro odtok vytavené fri ty Je ve stejné výšce jako dno pece u příslušné stěny. Klenba pece je rozdělena na dvě části o nestejné výšce nad dnem pece, 252 783 kdy nižší...

Zapojení pro omezení vlivu účinnosti kladek břemenového mechanismu na správnou činnost omezovače nosnosti zdvihacího zařízení zejména jeřábu s výložníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252762

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: B66C 23/90

Značky: jeřábu, správnou, zdvihacího, zařízení, nosnosti, břemenového, vlivů, mechanismu, činnost, omezení, kladek, zejména, omezovače, výložníkem, zapojení, účinnosti

Text:

...vstupu je připojen svým výstupem blok referenčního napětí a jehož výstup je připojen ke druhým vstupům obou komparátorů.Výhodou tohoto řešení je to, že kompenzece nepříznivého vlivu mechanické účinnosti kladek břemenového meohanismu je uskutečněna elektrickou cestou v aparatuře omezovače nosnosti,přičemž samotné zapojení pro tuto kompenzaci je konstrukčně jednoduthé.Příklad provedení vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na připojeném...

Dvojčinná nesouměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252761

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bruha Michal, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: napětí, pohony, pneumatické, pneumatická, dvojčinná, vysokého, velmi, brzda, nesouměrná, spínačů

Text:

...prvním těeněním li. Dutý zapínací píst a je vložen do vnitřního prostoru 39 dutého válce Q. Dutý válec g má na konci uloženém v pracovním prostoru g§ pracovního válce i vytvořen pracovní píst llopatřený čtvrtým těsněnímjł a pístnicí 1 g. Na konci uloženém v tlumicím prostoru 33 dutého tlumicího válce g je opatřen tlumicím pístem§ sed sedmçým těsněním 31. Pod pracovním pístem l je na vnějším povrchu dutého válce § první válcový nákružek...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bartoš Ervín, Fňukal František, Směták Vincenc, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, pásu, podélnému, víceprošlupního, stroje, tkacího, krycího, polohování

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Převodník časového intervalu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252759

Dátum: 15.10.1987

Autor: Federmann Bohumil

MPK: H03M 1/56

Značky: napětí, intervalu, časového, převodník

Text:

...5 je spojen se zapi sovaoín vstupom l vzorkovaoího zesilovače Q a blokovaoím vstu pem j 6 klopněho obvodu ž. ReIerenční vstup 1 Z vzorkovacího zesilovače § je spojen s referenční svorkou 18. Dále je výstup vzorko 3 252 759vacího zesilovače 6 spojen s výstupní svorkou 12 a výstup gg řídícího obvodu j se vstupní svorkou ji vzorkovacího zesilovače Q.Vstupní signály jsou přivedeny na vstupní svorky g a g,odkud jsou vedeny na vstupy tvarovacích...

Zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 252758

Dátum: 15.10.1987

Autori: Leiter Augustin, Šabatka Václav

MPK: B28C 5/42, B60P 3/16

Značky: bubnu, zařízení, autodomíchávače, míchacího, pohonů

Text:

...podle vynálezu umožní odstranit složité mechanické převody, umíetěné na podvozku vozid 1 e,čimž dojde í ke snížení jeho neužitečné hmotnosti a zlepšení jízdníoh vlastností. Take z výrobního hlediska je toto zařízení méně nákladné. ANa přípojeném výkrese je schemeticky znázorněno zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomichávače.Michaci buben g, umistěný na podvozku ł autodomichávače,je jedním koncom prostřednictvím čepu uložen otočné v...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252757

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šňupárek Jaromír, Koudelka Zdeněk, Buchar Josef, Mohr Petr

MPK: C08L 33/00

Značky: disperzí, pasta, vodných, bázi, akrylátových, kopolymerů

Text:

...povrchoé úpravy plošných materiálů a je vyznačena tim, že obsahuje v sušině 5 až 100 hmotnostni směsi dvou kopolymerů ve formě vodných disperzi smíchaných v hnotnostnim poměru 1090 až 9010. Jeden 2 těchto kopolymerů vedle dalších olefinioky nenasycených monomerů ze skupiny zahrnujicí kyselinu akrylovou, kyselinu metakrylovou, jejich estery s alkoholy C 1 až C 8, Nhmetrlolakrylamid,N-metylolmetakrylamid, N-butoxymetylakrylamid,...

Zapojení pro signalizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252756

Dátum: 15.10.1987

Autor: Melen Jaroslav

MPK: H02H 3/14

Značky: vodivého, kostru, strojů, obvodech, řídících, spojení, pracovních, signalizaci, zapojení

Text:

...Zařízení řidících obvodůj pracovního stroje se tak stává z htediska obstuhy a údržby stožitějši.Výše uvedené nevýhody v pod statné míře odstraňuje zapojenípro signatizaci vodivého spojení v řídicích obvodech na kostru pracovních strojů podle vynátezu, jehož podstata spočívá v tom, že paraletně k sekundárnímu vinutí oddělovaciho transformátoru, napájejícího řídící obvod pracovního stroje, jsou za jistícímíprvky přípojena v sěríí zapojená...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252755

Dátum: 15.10.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H02M 3/335, H03K 17/12, H03K 17/04...

Značky: spínače, prvkem, výkonovým, vypínatelným, zapojení, spínacím

Text:

...epínacího prvku je připojen odlehčovací dvou» pől svou první svorkou, který je svou druhou avorkou připojen na zápornou evorku zdroje stejnosměrného napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na enodu třetí diody, jejíž katode je připojene přes oívku e e ní v serii zapojený druhý kondenzátor na anodu první diody, jejíž ketode je dále připojene přes první...

Uzemňovač pro elektrická zapouzdřená zařízení vn a vvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 252754

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chalupa Vladimír, Bolf Vladimír

MPK: H02G 5/06

Značky: zařízení, zapouzdřená, uzemňovač, elektrická

Text:

...uzemňovače podle vynâlezu, kde nm obr. č. 1 je znázornený E 20 ňowač připojený k zapouzdřenému zařízení m na obr. č. 2 je pod mocná příruba.zapouzdřeného zařízení, ke které se uzemřovač přípojuje. zakrytá víkem.V tědese ł uzemäovače je vytvořena vedení g a Q, kterým prochází kontaktní rouhík 5, opatřený na konci ostřím §. Aby vyv střižená část oddělovaoí membrány łg nepropadla dovnítř pouzdra Ag zapouzdřeného zařízení, má ostří Q skoeení gg,...