Archív za 1987 rok

Strana 82

Rozvolňovací válec pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252833

Dátum: 15.10.1987

Autor: Egerer Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: válec, bezvřetenové, stroje, rozvolňovací, dopřádací

Text:

...s určitou patní pružností, přičemž ojehlené lišty jsou udržovány šroubovitým kroucením již bez přídavných stabilizačních prostředků paralelně k podélné ose drážek a v radiálním směru může patní výstupek ojehlených líšt zajištovat držení ve shodě s přislušným zadním zářezem. Tyto ojehlené lišty se tedy dají vsazovat, aniž musí být prováděny ohřevy pro uvolnění lepených nebo spájených spojů, jež mohou vést k tomu, že takto opracované válce...

Způsob výroby heterocyklických sloučenin substituovaných zbytkem peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252832

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ives Jeffrey

MPK: C07K 5/10

Značky: peptidů, substituovaných, výroby, heterocyklických, způsob, sloučenin, zbytkem

Text:

...činidly, jakož i antiínfekčnímí činidly. Ve shora uvedeném obecném VzorciR znamená popřĺpadě substituovaný pěti~ nebo šestičlenný heterocyklický zbytek vybraný ze skupiny zahrnující ty heterocyklické zbytky, které obsahují(aj jeden atom dusíku, bi dva atomy dusíku,(c) jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku, nebo(d) jeden atom dusiku a jeden atom síry, přičemž připadný substituent jevyhrán e skupiny zahrnujicí methylovou skupinu,...

Vstřikovaný výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252831

Dátum: 15.10.1987

Autori: Witter Fritz, Tomka Ivan

MPK: B29C 45/00

Značky: vstřikovaný, výrobek

Text:

...v rozmezí 5 až 30 S hmotnostních.Pa za udržování obsahu vodyJe výhodné, má-li výrobek podle vynálezu tvar farmaceutické kapsle. Kromě kapslí lze ze škrobu vstřikováním vyrábět mnoho užitečných produktů, vyžadujících vysokou tvarovou stálost a minimální rozměrové odchýlky. Patři mezi ně například cukrovinky, obaly pro potraviny,farmaceutické výrobky, chenikálie, harviva, koření,.hnojivové kompozice, semena, kosmetické výrobky, zemědělské...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252830

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zally William Joseph, Field George Francis

MPK: C07D 401/02, A61K 31/47

Značky: 4-amino-2-fenylchinolinů, způsob, výroby

Text:

...žádouci,může se pak získaný ester hydrolyzovat za vzniku odpovídajícísloučeniny obecného vzorce II, v němž Y znamená hydroxyskupinu, tj. sloučeniny obecnéhoR a R maji shora uvedené významy.Je li to žádouci, může se poté karboxylová ky 1 eLína nechat reagovat s halogenačním činidlem za vzniku sloučeniny obecného vzorce Iĺ, v němž Y znamená atom halogennsloučeniny ubecnöho vzorce ÍICV němž R 3, R 4 a X mají shora uvedené...

Herbicidní a fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252829

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schmidt Robert, Santel Hans-joachim, Förster Heinz, Eue Ludwig, Mues Volker, Hänssler Gerd

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76

Značky: prostředek, fungicidní, herbicidní

Text:

...se 2 až 6 atomy uhliku nebo alkynylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkylovuu skupinu se 2 až 4 atomy uhlĺku, alknxyalkylenoxyskupinu r 1 až 4 atrmy uhliku V alkoxylové i alkylenové části, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nevo pupřĺpadé mety 1 ovuu skupiub,methosyskupinou, trifluormetylovou skupinou, fluorem, Chlorem nebo nltrüskupinou Substltuüvanuu fenylovou skupinu neboR 1 a R 2 znamenaji společně s atomem dusíku, na...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252828

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindol-1-karboxamidů, n,3-disubstituovaných, způsob, výroby

Text:

...atomy, na které je navázán,tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky1 až Z 5 byly již uvedeny výše. Predstavuje-li tedy Z zbytekve významu symbolu Z (tj. zbytky Z vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlikovými atomy, na které jsou navázány, nakondezovaný oyklopentenový kruh a pokud Z znamená zbytek vzorce Z 5, tvoří symboly X a Y společněs uhlíkovými atomy, na které jsou navázány,...

Šroubový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252827

Dátum: 15.10.1987

Autor: Konečný Zdeněk

MPK: F01C 1/107

Značky: spalovací, motor, šroubový

Text:

...rotoru 3 zpúso~ buje V první části rotoru, kde je stoupání šrouhovice větší, sání přes sací otvor 3. Ke středu hnacího rotoru Ä, kde se stoupáni šroubovice zmenšuje, nastává komprese V kompresním prostoru § a dále pak nastává zářeh nebo vstřik paliva ve spalovacím prostoru É. V druhé části rotoru se pak stoupání šroubovicu opět zvětšuje a zde nastává expanze v expanznim prostoru 1 a později výfuk přes výfukový otvor §. Druhý rotor g má...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252826

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Barriere Jean-claude, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...obecného vzorce VII se zpracovává působením butyllithia v roztoku v hexanu při teplotě-70 až -78 °C a pote se teplota nechá stoupnout na přibližně 0 °C. Tímto způsobem se získá karbanion obecného vzorce IV v roztoku ve směsi 1,2-dimethoxyethanu a hexanu.sloučeniny obecného vzorce V je možno získat působením tris-2,4,6-iscpropylbenzensulfonylhydrazinu na sloučeninu obecného vzorce VIIIR a R 3 mají svrchu uvedený význam s výjimkou etomn...

Spojovací styčnice, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252825

Dátum: 15.10.1987

Autor: Martin Richard

MPK: B32B 33/00, B32B 7/04

Značky: spojovací, provádění, styčnice, výroby, její, způsob, zařízení

Text:

...styčníce pro kontaktní spoj a V pravé polovině výroba spojovací styčnice pro izolovaný spoj, na obr. 2 boční pohled na zařízení z obr. 1, na obr. 3 zvětšený řez pravou polovinou zařízení V rovině 3-3 a levou polovinou zařízení v rovině 3-3 z obr. 1 a na obr. 4 zvětšený detail z obr. 3.z oceli s tvarovou dutinou g a přítlačnou deskou Q, kterou lze pomocí tlačného členu 4 aZařízení podle vynálezu sestává z podlouhlého tvarového tělesa 1 ve...

Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252824

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smid Albert, Amendt Herman, Verhöven Johannes

MPK: B29D 11/00

Značky: člen, tohoto, zařízení, výroby, opticky, provádění, způsob, způsobu

Text:

...a matrici podle vynálezu.Obr. 2 je pohled v průřezu na podklad s korekční vrstvou podle vynálezu. Obr. 3 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 4 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 5 je pohled v řezu na podklad a zařízení podle vynálezu.obr. 1 je prüřez matricí 1, například ze skla nebo z kovu, jejíž povrch 3 je doplnkový k žâdanému povrchu korekční vrstvy. Podklad 3, který může...

Rotačka pro současný lícový a rubový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 252823

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hernandez Manolo

MPK: B41F 31/26

Značky: současný, lícový, rubový, rotačka

Text:

...dvojice, aby vytiskl úplný obraz na odpovídající stranu papíru A. Gumový mezivâlec 6 je nutnýpro dosažení vhodného směru otáčení gumověho válce j druhé dvojice.Rotačka je dále opatřena prvním válcem l pro přenos obrazu a druhým válcem l pro přenos obrazu, které přenášejí tentýž obraz na oblasti zabarvené na gumovém válci g první dvojice při dodržení krytí na deskový válec Q, takže se tímto způsobem zesílí zabarvení vysokotlaké tiskové desky âg...

Zařízení pro stínění čárového stínítka barevné obrazovky se stěrbinovou maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252822

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ragland Frank

MPK: H01J 31/20

Značky: barevné, stínítka, stínění, štěrbinovou, obrazovky, maskou, čárového, zařízení

Text:

...známý jako majáček lg, který se používá pro stínění barevné obrazovky. Majáček lg obsahuje světelnou komoru lg a nosič li panelu, jejichž vzájemné poloha je udržována neznázorněnými šrouby na základné lg, která je zase udržována v požadovaném úhlu rameny lg. Čárový světelný zdroj gg, typicky rtuřová oblouková lampa,je upevněn ve světelné komoře lg. Aperturni deska gg je umístěná uvnitř Světelné komory lg nad čárovým světelným zdrojem gg....

Budicí stupeň barevné obrazovky se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252821

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rodgers Robert Iii

MPK: H04N 5/205

Značky: stupeň, barevné, obrazovky, zpětnou, budicí, vazbou

Text:

...zvláštěvzhledem ke kondenzátoru gg. je zvýšení proudu emitoru tranzistoru prvního zesilovače gg, to jest zvýšení zisku tranzistoru prvního zesilovače gg na vyšších kmitočtech signálu. V tomto ohledu se impedance gg snižuje se zvyšujícim se kmitočtem signálu.Impednace §§ také slouží jako obvod vzorkující proud sdružený se zápornou zpětnovazební smyčkou zahrnující zpětnovazební impedanci gg, prvni tranzistor gg, oddělovacĺ tranzistor gg...

Zapojení pro zpracování digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252820

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bolger Thomas

MPK: H04N 7/04

Značky: digitálního, zpracování, zapojení, signálu

Text:

...nízkoampĺĺtudových šumů digitálních signálů vyhazuje druhou prahovou úroveň potlačení o relativně vyšší hodnotě a vytvářejí se digitální jasové signály YEC s potlačenýmnízkoamplitudovým šumem pouze tehdy, když jejich velikost přesahuje velikost druhé prahovéObvod gg pro potlačení nízkoamplitudových sumü digitálních signálu proto potlačuje při tmavších scénách více než při 5 VĚÉĺe)ŠĺCh scénách. To jo žádoucí, poněvadž tímto obvodem...

Zařízení pro potlačování nízkoamplitudových šumů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252819

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bolger Thomas

MPK: H04N 5/44

Značky: nízkoamplitudových, šumu, zařízení, potlačování

Text:

...velikost pásmovou prepustí filtrovaných jasových signálů B menší relativně nízká hodnota XTW, vytvářejí se digitální nulová signály jako digitální jasové signály BC s potlačeným nízkoamplítudovým šumem jak ie znázorněno druhým úsekemPak uvažujme, že dále úrovně dolní prepustí filtrovaných digitálních jasových signálu XL relativně nízké, což odpovídá tmavému obrazu, takže digitální prahové signály XT vytvářené digitálním řídioím obvodem AQ...

Širokopásmový budicí zesilovač obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252818

Dátum: 15.10.1987

Autori: Naimpally Saiprasad, Tallant Jamess Ii

MPK: H04N 5/205

Značky: obrazovky, budicí, zesilovač, širokopásmový

Text:

...obvodu výstupního druhého tranzistoru gg U tohoto příkladu provedení je první rezistor R 1 v 0,5 wattovém vrstvověm uhlíkovém provedení o hodnotě 130 kgła druhý rezistor R 2je V 0,25 wattovém vrstvovém uhlíkovém provedení o hodnotě 33 kg.V dalším bude vysvětlen způsob, jakým se dosahuje výše uvedeného výsledku. Parazitní kapacity různých typů mají účinek na kmitočtovou odezvu zpětnovazebního obvodu âg. Mezi význačnějšími z těchto...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252817

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gamba Alessandro, Corbellini Margherita, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: polymerace, monoolefinů, způsob, kopolymerace

Text:

...a trihalogenidůjednoho nebo Více kovů je možno jako sloučenin, ktoré jsou donorem halogenu, použítorganických halogenidů, a ve výhodném provedení tohoto postupu prípravy se použije sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, ax znamená číslo od 1 do 4, přičemž sloučeniny tohoto obecného vzorce mohou současně sloužit jako ředidlo. V alternativním provedení přípravy této katalytické složky je...

Kosmetický prostředek k péči o pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252816

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dede Mária, Bogdány László, Bogdány Olga, Dede László

MPK: A61K 35/14, A61K 35/08, A61K 35/78...

Značky: pokožku, prostředek, kosmetický, pecí

Text:

...při pěstováhí pokožky a zlepšují také kvalitu vlasu.Kosmetický prostředek k péči o pokožku podle vynálezu tedy obsahuje ve 100 g 0,1 až 90 g bílkoviny, 0,1 až 100 mg stopových prvků, 0,5 až 50 q pomocných látek, napřüdad dispergačních, přičemžzbytekdo 100 g tvoří minerální nebo léčebná voda a/nebo směsi těchto vod se zkvašenými nebo s nezkvašenými rostlinnými štávami.Praktické zkoušky potvrdily, že kosmetické prostředky podle vynálezu mají...

Zařízení pro hydrostatickou kompenzaci čerpadel a hydraulických motorů s ozubeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252815

Dátum: 15.10.1987

Autor: Laumont Roger

MPK: F04C 15/00

Značky: hydraulických, čerpadel, zařízení, motorů, převodem, kompenzaci, ozubeným, hydrostatickou

Text:

...dále ppatřena drážkami lil, 14 a lžíVrchní kompenzační komora łä a spodní kompenzační komora 15 a jsou vymezeny odpmddajíoímiłgl a 14 a 1 jsou vyplněny pružnými těsněními li, lía. V čelech ložisek É, 7 a vík 3 3. Drážkylil a lga jsou pružnými těsněními łg, lán vyplněny. V čelech ložisek Q, 1 obrácených k příshňnému víku 3, A jsou symetricky uspořádány drážky lll, łlal v nichž jsou uloženy dalšídrážkami lgl, lgal vytvořenými ve vzájemně...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252814

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sirrenberg Wilhelm, Stendel Wilhelm, Klauke Erich, Krehan Ingomar, Becker Benedikt

MPK: A01N 47/34

Značky: prostředek, složky, účinné, insekticidní, akaricidní, výroby, způsob

Text:

...skupinu, terc.butylovou skupinu, methylthioskupinu, ethylthioskupinu, n-propylthíoskupinu, isopropylskupinu, n-butylthioskupinu, isobutylthioskupinu, sek.butylthiosku~Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména s 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až A atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a...

Způsob vstřikování tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252813

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tomka Ivan, Witter Fritz

MPK: B29C 45/00

Značky: tvarovaných, výrobků, vstřikování, způsob

Text:

...se ve škrobových komposicích léky, potraviny a jiné látky, nelze používat takového množství, které by natolik ovlivnilo vlastnosti škrobu, že by přestal být vstříkovatelným.Předmětem vynálezu je způsob vstřikování tvarovaných výrobků, jehož podstata spočívá V tom, že se nativní škrob s ohsahem vody 5 až 30 hmotnostních plastifikuje při teplotě B 0 až 240 DC a vstřikuje při teplotě 80 až 240 OC a tlaku 600.105 až 3 000.105 Pa do...

Zařízení pro axiální přesouvání cigaretových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252812

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mattei Riccardo, Dall'osso Gastone, Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/33

Značky: zařízení, axiální, přesouvání, cigaretových, polotovarů

Text:

...vložených kluznýbh a těsnicích prvků 33. iV průběhu svého płesouvání přemísłovacím válcem łl je každý cigaretový polotovar A udržovän v příslušné sxíální drážce gl účinkm podtlaku, udržovaného pomocí záłezu gg, vytvořeného ve dně v axiální drážce gl 1 propojeného radíálníprůchozí dírou gi s vnitřním radiálním výstupkem 3 stŕedního tělesa gg, jehož vnitřní plocha je uložena prostřednictvím těsnicí podložky gg na vnější válcové...

Způsob regenerace fluidního katalyzátoru s usazeným koksem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252811

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hammershaimb Harold, Hemler Charles, Vickers Anthony

MPK: B01J 21/20

Značky: zařízení, regenerace, způsob, koksem, katalyzátoru, tohoto, způsobu, provádění, usazeným, fluidního

Text:

...amerických patentových spisů (Harper) uvádí, že rychlost vracení ochlazeného katalyzátoru do regenerátoru se má řídit teplotou regenerátoru (hustá fáze katalyzátoru).Podobné jako základní myšlenka odstrañování tepla z regenerátoru katalytického fluidního krakovaciho procesu, není základní myšlenka vnitřního a vnějšiho recyklování katalyzátorových částic V procesu katalytického fluidního krakování jako taková nová. Příklady takových...

Zařízení pro čištění spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252810

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lattion André

MPK: D01H 11/00

Značky: čištění, rotoru, bezvřetenové, spřádacího, zařízení, předení

Text:

...ll, na něj se uloží víko lg, které svým pevným uložením dosedne na rotorové těleso ll a ten zakryje. V této pracovní fázi je píst gg, předpjatý tlačnou pružinou ll, v zadní poloze, znázorněné na obr. 1. V tomto postavení vytváří čelo ofukovaoí hlavice lg, přivrácené k spřádacímu rotoru ll, skokrajem ll spřádacího rotoru ll kruhovouPřitom je kruhová mezera 3 mezi dvěma rovnoběžnými rovinami, z nichž jedna je vymezena okrajem ll spřádacího...

Způsob výroby nových derivátů glycidylurazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252809

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeidler Ulrich, Hase Brigitte, Fischer Herbert, Wilk Hans-christoph, Moeller Hinrich

MPK: C07D 249/12

Značky: nových, derivátů, způsob, výroby, glycidylurazolu

Text:

...do 4,4 ppm.Třetí diastereomer, kterým se označujey -1,2,4-triqlycidylurazol, se ze sloupce vymývá po směsi isomerůat- aú -1,2,4-triglycidylurazolu. Tento isome se dá ziskat také z matečného louhu po překrystalováni surového produktu, který byl získán dále popsaným způsobem, a to čištěnim sloupcovou chromatografií. Tentoy -1,2,4- triglycidylurazol je při teplotě místnosti kaplný a je v surovém produktu obsažen v množství až asi 15 až 20 ...

Cementová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 252808

Dátum: 15.10.1987

Autori: Howard Antony, Raistrik James, Kendall Kevin, Birchall James

MPK: C04B 24/24

Značky: cementová, hmota

Text:

...podle vynálezu má být dostatečně rozpustný ve vodě neho má být dostatečně dobře dispergovaný ve vodě, aby byl účinnou rheologickou pomocnou přísadou při zpracováníProto má být polymer dostatečně Ve vodě rozpusthý nebo dostatečně ve vodě dispergovaný a má být obsažen v cementové hmotě podle vynálezu V takovém množství, aby se hmota mohla zpracovat naplastické těsto při zpracování v běžném mísicím zařízení, například při zpracování v...

Způsob spojování přízí zakrucování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252807

Dátum: 15.10.1987

Autor: Garnsworthy Rusell Kurt

MPK: D01H 15/00, B65H 69/06

Značky: zařízení, zakrucování, způsobu, spojování, tohoto, provádění, způsob, přízí

Text:

...svěrek 33, 3 §. Prstencové kotouče13, 33 se potom sevřou a vymezí svěrnou štěrbinou 33, v níž jsou sevřeny úseky gg 13 přĺzíOtáčení ozubených kol 33 vyvoláva protiběžne otáčení prstencovým kotoučům 33, 33,čímž dochází Vlivem tření ke kroucení přízí É a 1. Tímto účinkem dojde ke zrušení zákrutu vláken V úseku ga a 15 přízí, popřípadě i ke vzniku malého protisměrného zákrutu. V koncových úsecích přízí É a 1 a v hlavních úsecích těchto...

Zařízení pro zvětšování počtu instrukcí v číslicových systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252806

Dátum: 15.10.1987

Autor: Marciniak Franciszek

MPK: G08C 15/00, H04B 5/02

Značky: instrukcí, systémech, zvětšování, zařízení, počtu, číslicových

Text:

...i generování taktovacích signálů je opatřen dekodérem lg, jehož první výstup gg je spojen s uvolñovacím vstupem druhého registru lg a jehož druhý, třetí, čtvrtý a pátý výstup lg, ł§ł 1, lg jsou spojeny se záznamovými vstupy druhého registru li. První,druhý, třetí a čtvrtý výstup lg. 29. Ql, 33 druhého registru lg jsou pak spojený s přídavnou řízenou jednotkou 5 a se sčítacím hradlem gg. jehož výstup lg je spojen se vstupem...

Polyakrylonitrilové vlákno a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252805

Dátum: 15.10.1987

Autor: Porosoff Harold

MPK: D01D 1/04

Značky: polyakrylonitrilové, způsob, vlákno, přípravy

Text:

...polymeru a vody při teplotě nad teplotou varu vody za atmosférického tlaku a při tlaku vyšším než atmosférický, tak aby voda a polymer byly udržovány ve formě homogenni směsné taveniny. Konkrétní použité teploty a tlaky jsou široce závislé na složení polymeru,ale mohou být snadno stanoveny na základě dosud známých postupů, které rovněž popisují správné poměry polymeru a vody, nutné k udržovéní homogenní směsně taveniny.Vytvorené...

Ochranné zapojení pro spínací tranzistor napájecí jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252804

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kulcsár János, Ratári József, Kajtor Pál

MPK: H04N 3/16

Značky: napájecí, ochranné, spínací, jednotky, zapojení, tranzistor

Text:

...napětí na prvním kondenzátoru łg dosáhne hodnoty, při níž začne řádkový oscilátor łg kmitat, začne zapojení rízené signálom ádkového oscilátoru łg přes řádkový budicí stupeň lg a sestávající z tranzistoru łg řadkového vychylování z tlumicí druhé diody łł, řádkového transformatoru gg, vyohylovacího vinutí łg, vylaäovacího druhého kondenzátoru il tangenciálního třetího kondenzštoru łg a z linearizačního členu gg pracovat jako řádkový...

Omezovač nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252803

Dátum: 15.10.1987

Autor: Willis Donald Henry

MPK: H04N 9/535

Značky: obrazovky, vodivosti, omezovač, televizní, reprodukční, nadměrné, proudové

Text:

...impulsy předemJasový signál Y je dodáván na vstup budicího stupně ÉQ obrazovky §§, kde je jasový signál kombinován s rozdílovými signály barvy z jednotky 33 pro zpracování barvonosného signálu a kde se vytvářejí barvonosné signály R, B a G. Tyto signály se pak přikládají na signálové vstupy, například na katody, obrazovky §§ pro reprodukování barevného obrazu.vysoká pracovní napětí pro neznázorněnou zaostřovací elektrodu a druhou anodu...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a trihalogenidů jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252802

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gamba Alessandro, Corbellini Margherita, Busetto Carlo

MPK: B01J 27/08

Značky: více, bázi, katalytický, jednoho, titanu, kovů, trihalogenidu, prostředek

Text:

...se použíjí sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, a x znamená číslo od 1 do 4,přičemž sloučeniny tohoto obecnéhovzorce mohou současně sloužit jako ředidla.V alternativnim provedení je možno použit anorganických helogenů s vysokým mocenstvim prvků, od kterých jsou odvozeny, přičemž tyto prvky jsou schopné existovat přinejmenším ve dvou oxidačních stupnich, jako jsou například...

Hydraulická důlní stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252801

Dátum: 15.10.1987

Autori: Virágh János, Korbuly József, Németh László, Balász Károly, Zachár László

MPK: E21D 15/44

Značky: stojka, důlní, hydraulická

Text:

...zetíłenĺ, přičemž potřehuje z hlediska únosností méně materiálu a je proto levnějäí než známé důlní Itojky, kterou je možno snadno ručně ďupravít do pracovního prostoru, umístit e vyplenit a její tvar se ani při větších zatíženích nemení a nijak se pri tom nepoškozujeUvedené nedostatky odstraňuje hydraulická důlní stojka eestávející 2 trubkové, od spoóu dnem uzuvřené dolnf stojky a 2 trubková horní etojky, ucpořàdané klozně v dolni stojce...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Heyberger Aleš, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, 2-hydroxyetoxyetylesteru, kontinuální, metakrylové, rafinace, způsob

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Nístěj karuselové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252799

Dátum: 15.10.1987

Autor: Konečný Josef

MPK: F27B 9/00, F27B 9/16

Značky: nístěj, karuselové

Text:

...pece podle vynálezu, sestávající ze dvouprstenců příhradových konstrukcí uložených na sobě, kde horní prstenec je opatřen vyzdívkou a oba prstence jsou sestaveny ze segmentů, ukončených radiálními nosníký, jehož podstata spočíva v tom, že ukončení segmentů je místo radiálními nosníky provedeno lamelovými táhly.Výhodou nístěje karuselové pece podle vynálezu je to, že lamelové tahle, jimiž jsou ukončený segmenty horního i spodního prstence...

Způsob izolace opiových alkaloidů z opia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252798

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hodková Jarmila, Veselý Zdeněk, Trojánek Jan

MPK: C07D 498/02

Značky: izolace, způsob, alkaloidů, opiových

Text:

...pouštčdla toluenu.Účelnč se extrakce opia vodou provádí v prítomnosti 10 až 30 hmot. netečné pomocné filtrační hmoty, vztaženo na hmotnost opia, což je množství, které je pro dossžení požadovaného účinku dostačující.Při provedení způsobu podle vynálezu se již v úvodní fázi,tj. při axtrakci opia vodou, významné osvšdčil, jak již bylo zmíněno přídavek neteöné pomocné filtrační hmoty, například celulosy, křemeliny, aktivního uhlí apod., čímž se...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Martinec Alexandr, Setínek Karel, Šrejber Josef, Jeřábek Karel, Musil Václav, Havlíček Werner

MPK: C07C 69/54

Značky: esterifikaci, kyseliny, katalyzátor, akrylové

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Způsob povrchového tvrzení ozubených kol, zejména talířových

Načítavanie...

Číslo patentu: 252796

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šlédr František, Bystřický Josef, Frána Jan

MPK: C21D 9/32

Značky: povrchového, způsob, zejména, tvrzení, ozubených, talířových

Text:

...ochlazuje rychlostí 0,25 až o,55 °c.sec 1-do teploty 730 až 64 o°c, dále pak rychlostí 2,75 až 4,15 °C.secL do teploty 250 °C, s dochlazením rychlostí 0,08 až o,2 o°c.sec 1 do teploty 80 °C.Hlavní předností způsobu povrchového tvrzení ozubených kol podle vynálezu je vznik pouze minimálních deformací a objemovýchzměn, ýterým je celá technologie podřízena.Mezi další předností patří vysoká povrchová tvrdost nacementova né a zakalené vrstvy,...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252795

Dátum: 15.10.1987

Autori: Černohorský Vladimír, Janík Petr

MPK: C12C 11/04

Značky: nápoje, sladového, výroby, způsob, šumivého

Text:

...esence,a takto upravené médium se nechá dokvášet vlahvích 1 až 20 dní při teplotě 15 až 3 o°c a pak 1 až 30 dní při teplotě 1 až 10 °C. Je výhodnémdyž se při přípravě mladiny používá nižšího chmelení,aby u hotového nápoje nepřevažovela hořká chut.Namísto sacharőzy lze použít rovněž glu kőzu,fruktőzu,glukőzofroktozový sirup,popřípadě sladinu.Popsaný nápoj řeší sortimentní mezeru mezi sledo vými nápoji výrazně hořkými a sladkými,přičemž je...

Způsob čištění 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252794

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gref Jan, Brůnová Bohumila, Sluková Daria, Nováček Alois, Kejha Jiří

MPK: C07C 87/60, C07C 87/54, C07C 85/26...

Značky: 2,6-dichlordifenylaminu, způsob, čištění

Text:

...prachu. Vznikajici 2 ~chlordifeny 1 amin se odstraní destilací nebo krystalisací.Bylo zjištěno, že lze aromatícky vážený atom bromu v tomto případě selektivně odredukovat zinkem v roztoku hydroxidu draselného V ethanolu.Vzniklý 2-chlordifenylamin se již svými fyzikálne chemickými vlastnostmi liší od 2,6-dichlordifenylaminu natolik,že ho lze oddělit na př.krystalisací.Redukce nevyžaduje zvláštníWL operací, protože ji lze zaradit do...