Archív za 1987 rok

Strana 81

Sklársky kmeň na tavenie bezalkalického skla pre výrobu sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 252856

Dátum: 15.10.1987

Autori: Malenka Peter, Hudec Anton, Sékely Stanislav

MPK: C03C 3/04

Značky: kmeň, tavenie, sklársky, bezalkalického, vlákien, výrobu, sklených

Text:

...p~ie~sku bolo menšie ako lnapr. 0,4 JIHID Týlĺl se odstránia xnajlhrlubšie frnalkeie piesku, alle jplriebelh ginaounlomueltrrilcukiej ksriviky sa Zářslžildľľle nezmení. Nevýhodou tohto plootupru sú vysoké náklady nia suše 1 nie~ piwesk~u a investičné násklaldy na sxu-šilavoe la upwreostievancile zariadenie.Nla taveuniwe E-ąskila sa používajú aj mleté piesky oo zrnibosüou do 0,05 mm lnaiplr, Doewenvsctein K. L. Tuhe manurfatciunrilng...

Způsob regenerace adsorbentů a katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247417

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jan, Lopata Václav, Floriánek Jioí, Tolman Jioí

MPK: B01J 20/34, B01J 38/02

Značky: adsorbentu, regenerace, způsob, katalyzátoru

Text:

...a složení reaktivačního média a teplotního režimu ve vsádkové regenerační komoře, případně rozlolení teplot podél tunelové regenerační pece.Vvnález je blíže vysvětlen dvěma následujícími příklady regenerace reformovacího katakuzátoru a adsorbentu pro sušení uhlovodíků. Uvedené příklady regenerace byly realizoványv zařízení vsádkového typu. Časový průběh teplot, kterým je vystaven regenerovaný materiál ve vsádkovém zařízení, lze docílit i...

Zařízení pro mechanickou srdeční podporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247416

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vacek Jioí, Veltruský Vladimír, Schling Jaromír, Paclík Oldoich

MPK: A61M 1/10

Značky: podporu, mechanickou, zařízení, srdeční

Text:

...je zajiščovánc zvýšení střední hodnoty diastolickěho tlaku.V diastolické fâzi srdeční je koronární systém otevřen a zvýšeným díastolickým aortálním tlakem je zabezpečeno zvýšení koronárního průtoku. Další nevýhodou je poměrně velká operační zátěž. U kontrapulzace musí být vypreparována arteria femoralis v oblasti třísla a na ni.našita cévní protéza a u bypassového systému musí být provedena sternotomie a vstupní trakt našitý či zavedený na...

Způsob odstraňování vad svarů v úzkých a hlubokých úkosech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247415

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brádle Jaroslav, Frolík Miroslav, Drábek Miroslav

MPK: B23P 17/00

Značky: úzkých, způsob, úkosech, odstraňování, svárů, hlubokých

Text:

...svarů v úzkych a hlu ch ükosech. Jeho podstata spočívá v tom, že po odstavení svařovacího automatu se svařenecI dohřeje na maximální svařovací teplotu, načež se k němu přisune obráběcí nůž, jehož řeznýbřit se umístí do horizontální osy svařence. Nato se tento obráběcí nůž uvede do řezu v oblasti svarové vady a přitlačuje se přitom do řezu menší řeznou silou, než je třecí síla mezi evařencem a otočnými elementy, které svařencem otáčejí. Tato...

Zařízení pro oboustranná odbavování materiálu z podélného válečkového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247414

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jagoš František, Bednáo Petr

MPK: B65G 47/38

Značky: materiálů, dopravníku, zařízení, odbavování, podélného, oboustranná, válečkového

Text:

...silového válce odbavení tyěovího materiálu vpravo, vlevo neho jeho střední polohu. Třípolohový silový válec je napł. nnznačený dvojitý válec.Příklad provedení zařízení pre oboustranná odbavování materiálu podle vynálezu je zobra zeno na přípojených obrázcích v neutrální poloze, to je situace, kdy vyhazovací kolébka umožňuje volný průchod podélně dopravovaným tyčím materiálu do dopravníkuí Na obr. 1 je znázorněn částečný nárys válečkového...

Zařízení k těsnění dvou součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247413

Dátum: 15.10.1987

Autori: Osvald Josef, Habel Jioí

MPK: F16J 15/46

Značky: zařízení, součástí, těsnění

Text:

...způsobuje, že pro dosažení těsnicího účinku je nutný vyšší tlak uzavíracího média.Nevýhody uváděných těsnicích systému jsou odstraňovány zařízením podle vynálezu, jehož podstatou je, že má průřez drážky i těsnicího prvku kruhový a těsnicí prvek je držen v drážce přímo obepínajícím povrchem drdłky a nepřímo výplňovou šňůrou. Těsnicího účinku se dosahuje po vpuštění tlakového uzavíracího média do vnitřního prostoru hadice. Tlakové uzavírací...

Zapojenie generátora riadiacich impulzov s kompenzáciou zmeny napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252855

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav

MPK: H02M 1/08

Značky: riadiacich, napájacieho, změny, impulzov, zapojenie, napätia, kompenzáciou, generátora

Text:

...výstupmi a, b, c,kde medzi zemnou evorrkou z .a n/ýietwpoun a je obraz -siietolviaanéihov nwaspätira medzi fázanmi A - B, medzi zemrroru ev-orrrkouu z ia výletupsom b je obrra.z »sieťového ntaapältia medzi fá zexmi B - C, medzi ze-mnou evoInkiou- z a. vý-stiuupoim c je iobirałz si-ettovvěłuo Imanpä-tira medzi fázarmi C - j, medzi zenrnou siviorüdom z a výnetwpworm a je ~obraz sietiovéhio anepätšna medzi fázeaumí B -HA, medzi zemnou -sviourkon...

Škrabáková nádoba pro dobývání nízkých a velmi nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247412

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hutla Petr, Stránský Milan, Roháe Jan, Wichterle Otto Akademik

MPK: E21C 27/42

Značky: nádoba, velmi, škrabáková, sloji, nízkých, dobývání

Text:

...V případě propadu horniny do prostoru jízdní dráhy škrabákové nádoby při slabých stropech, provede se tahem tažného ŕetězu jedním směrem potřebné zmenšení její šířky a stabilizování nádoby na této šiřce. Zúženou nádobou a jejím pohybem je pak možno provést odhrnutí propadlé horniny směrem do závalu bez náročné fyzicke práce. Tahem tažného řetězu druhým směrem je možno nádobu opět rozevřít do původní šířky a pokračovat v normálnim provozu....

Způsob zastříknutí feritu pro rotor a čelisťový přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247411

Dátum: 15.10.1987

Autor: Nimec Jioí

MPK: G04D 7/06, G04D 1/06

Značky: přípravek, provádění, čelisťový, tohoto, způsobu, způsob, zastříknutí, rotor, feritů

Text:

...jeho dodatečné odstranění. Tím je odstraněna zmetkovitost praskání feritu, úspora hmoty z dovozu a úspora výroby nástroje na ostřikování pomocného věnce z plastické hmoty.Zastříknutí feritu pro rotor hodín podle vynálezu je možno použít v elektroprůmyslu hlavně V hodinářském průmyslu. Příklad nově zkonstruovaného přípravku je znázorněn na obr. 2.Příklad provedení způsobu zastříknutí kroužkového feritu pro rotor hodin podle vynálezu je...

Způsob acetylace D, nebo L-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1, 3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247410

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hanák Rostislav, Zeitler Josef, Poibyl Antonín, Vaneura Jioí, Nováeek Petr, Sámek Miroslav, Halamka Petr

MPK: C07C 103/40

Značky: způsob, 3-propandiolu, l-threo-2-amino-1-(4-nitrofenyl)-1, acetylace

Text:

...příkladech provedení. Příklady provedení P ř í k 1 a d 1Do l 000 ml bañky opatřená míchadlem, teploměrem e přikapávající děličkou bylo vneseno 90 g L-báze I a 120 ml vody 40 °C teplé. Ze intenzívního míchání bylo během 0,5 h k suspenzi přidáno 41 ml acetanhydridu. Teplota během reakce nepřesáhla 55 °C. Po uvedené době byla reakční směs ještě 20 minut míohána. Odpaŕením na vakuové rotační odparoe bylo získáno 105 J g látky. Podle vysokotlaké...

Způsob eliminace tlaků horniny na výztuž jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247409

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jetel Ján, Šmakal Karel

MPK: E21D 7/00

Značky: výztuž, horniny, způsob, tlaku, eliminace, jámy

Text:

...dutými kompenzačními prvky o průměru 300-500 mm ze snadno deformovatelného materiálu, jež právě slouží k vybití tlaků okolníoh hornín na výztuž jámy. Tyto prvky současně zamezí zaplnění svislých zářezů betonem, který by zhoršoval jejich deformaci. Jedná se tedy o způsob odlehčování okolí důlního díla.Výhodou způsobu eliminace tlaků na výztuž pomocí kompenzačních prvků podle vynálezu je,že se zamezí destrukčním vlivům na výztuž jámy, zvýši...

Zařízení ke stanovení vlhkosti tuhých nebo plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247408

Dátum: 15.10.1987

Autori: Patrovský Vinceslav, Novák Vratislav, Smutný Ladislav

MPK: G01N 27/00

Značky: vlhkosti, zařízení, látek, plynných, stanovení, tuhých

Text:

...termostatované pícce. Voda uvolněná ze vzorku do nosného plynu zreaguje v konvertoru na spalitelné plyny, tj. vodík nebo uhlovodíky, které se pak v měrné detekční trubici zoxidují,přičemž úbytek kyslíku se projeví významnou změnou potenciálu měrné trubice. Pro kvantitatívní měření je třeba sestavit kalibrační graf, kde se vynáší plocha píku proti odpovídajícímu známemu množství uvolněné vody do nosného plynu. závislost je v širokém rozsahu...

Způsob výroby 4-nitroacetamidoacetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247407

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eížek Stanislav, Cechner Václav, Procházka Vladimír, Lieser Miroslav, Straka Oldoich

MPK: C07C 49/78

Značky: 4-nitroacetamidoacetofenonu, výroby, způsob

Text:

...obsluhy.Další nevýhoda uvedeného postupu souvisí s kapacitou zařízení. Jedním z limitujících faktorů je právě množství hydrogenuhličitanu sodného suspendovaného ve vodě.Uvedené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu. Podle vynálezu se acetylace provede v prostředí, které obsahuje acetanhydrid a/nebo kyselinu s disociační kon stantou menší než 1 .102. Amin vzorce IV se z hydrochloridu vzorce III uvolňuje působenímalkálie s...

Prostředek pro upevnění hlavy válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247406

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sikyta Bohumil, Havlíeek Zdenik, Benda Antonín, Eernohorský Jioí, Oujezký Miloslav, Boeeka Antonín

MPK: F02F 1/24

Značky: hlavy, prostředek, válce, upevnění

Text:

...části šroubu a tím brání jeho vybočení. Nevýhodou tohoto řešení je, že na hlavu působí jen část přítlačné síly a že se nepříznivě projevuje nestejná výška hlavy a příslušného víka.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že okrajový šroub ležící v rovině okrajová plochy hlavy válců je spojen třmenem s vnitřním šroubem.Výhodou tohoto řešení je, že na hlavu válců je přenášena celá přítlačná síla šroubu....

Zapojení automatického ovládání čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247405

Dátum: 15.10.1987

Autori: Slezák Josef, Vojtíšek Vladimír

MPK: F04D 15/00

Značky: ovládání, zapojení, čerpadel, automatického

Text:

...daném prostoru nachází voda. V době, kdy čerpadlo načerpá, je tlakovzdušný ventil umístěn v přímém propojení na vstupním přívodu k ovládači čerpadla uzavřen. Nepřímé propojení vedené odbočkou přes clonu ve směru na horní tlakovou nádobu je prcpojeno trvale v redukovaném tlaku média s tlakovým čidlem a až po zvýšení tlaku vedeného média,např. stlačeného vzduchu V tlakové nádobě seřízené na určitý stanovený čas - 40 min a seřízenou hodnotu tlaku...

Zapojenie elektronického systému pre automatickú kompenzáciu úbytku brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252854

Dátum: 15.10.1987

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: G05F 5/00

Značky: úbytku, elektronického, zapojenie, brusného, automatickú, kompenzáciu, kotúča, systému

Text:

...23, čim ľllčl výstupe ČâISIOlVíiCĎEhO obvodu 17 sa vytvorí poirovnávací impuls. s vopred ~pľBjdV 01 eĺľlÄ 01 u dobou ltľVâlľlĺ-a zvod-plovewdvajúwoou ~č~.aeu pottrebněmu k nnájaizwdu brúsnelhlo łklotuča nia obrobok. Toroldaný -prúdojvý iralnsí-ortmáltor 2, ktoreho onsvoou prechádza prudlorvodiič 1 jedinej fázy motora bruslneho vtreiteznva dával rnza -suvojoin výstupe sIt-rsiedavý prúd lkíůůfý po uSDIEIĽIJGTIÍ V uemeurňvoveči 3 je...

Montážní přímočará pilka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247404

Dátum: 15.10.1987

Autor: Doležal Josef

MPK: B26D 3/20

Značky: přímočará, pilka, montážní

Text:

...a pro vratný pohyb 40 S obvodu vačky. Unášecí element je řešen tak, že na smykadlo se přenášejí pouze síly, působící ve směru jeho pohybu. současně je zajištěno smykadlo proti pootáčení a tím i správná poloha upnutí pilového listu.Další výhodou je umístění dvou otvorů v horní skříni, které umožňují dvě polohy připevnění na řetězový svěrák a tím lepší využití pilových listů.Montážní přímočarou pilku podle vynálezu lze využít zejména pro řezání...

Elektropneumatický posunovač rejstříkových zásuvek klasických varhan

Načítavanie...

Číslo patentu: 247403

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vyskoeil František

MPK: G10B 3/10

Značky: rejstříkových, klasických, varhan, posunovač, elektropneumatický, zásuvek

Text:

...běžným elektromagnetem s kostrou gg, jádrem 31 a cívkou gg. Jako materiálu pro výrobu tělesa l, tělesa velkého relé je použito z lehké slitlny a jsou provedena jako odlitky. Těleso malého relé 3 je ze dřeva.Elektropneumatický posunovač podle vynálezu pracuje tak, že vzduch přichází do celého zařízení přívodem gg ve směru šipky a to na čele velkého relé lg (obr. 1). Na obr. 2 je vidět poloha obou relé V klidu, hřídel gł posunovače je v...

Zapojení elektropneumatického dálkového ovládání u linek důlních dopravníků automatizovaných pneumatickoelektrickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247402

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kalina Vladimír

MPK: E21F 17/18

Značky: pneumatickoelektrickým, dopravníku, zapojení, elektropneumatického, ovládání, automatizovaných, důlních, dálkového, linek, systémem

Text:

...dopravníků jiskrově bezpečného dálkového ovládače.Mikrospínač v sérii zapojený s ohmickým odporem jiskrově bezpečného snímače chodu pásusběrného dopravníku linky hlavní je zapojen dvojvodičem přes spojovací krabici do samostatného obvodu vedeného ve společném kabelu pro jiskrově bezpečné obvody a napojeného přes spojovací krabici vícevodičovým kabelem do obvodu evidence chodu dcpravníků, přičemž oba obvody snímaní chodu dcpravníků jsou...

Zařízení pro vábení a hubení škodlivého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247401

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pelzbauer Jioí, Pešek Milan, Zajíeek Jioí, Eulík Karel

MPK: H05C 1/04

Značky: zařízení, škodlivého, hubení, vábení, hmyzu

Text:

...výrazně zvýší vábící účinek na hmyz. Přitom tento zdroj UV záření je umístěn tak, aby hmyz byl nucen kontaktovat se s mřížkou. Vhodné umístění je například mezi dvěma hubícími mžížkami. APoužitím polovodičového Delonova kaskádního generátoru jako zdroje vysokého napětí a užitím ultrafialového záření se dosáñne vyšší účinnosti, tj. větším počtem zachyceného hmyzu za jednotku času, oproti adekvátnímu lapači s viditelným vábícim zařízením....

Spôsob úpravy polymetalickej sideritovej rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252853

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zaťko Stanislav, Bielek Ondrej, Bakoš Jozef, Karoli Anton, Sabo Ladislav, Jakabský Štefan, Smik Jozef

MPK: C22B 1/00

Značky: polymetalickej, sideritovej, spôsob, úpravy

Text:

...doplnený ziavewcłenim predíipmavy rundy .podľa vynálezu, ktorého pUlľĺlSIĎBlÍčl spočíva v nom, sa Ľuvdua prreud. magnetickým .a floltwačným rozdirvužvovvainí-m nozdirluiží gnaviiaučiným a ioílvsttrenivým Sľpôĺlĺĺlblülm v ťlâž.lk| 0 SlJJSIpGlI 1 vZľlOvIľl románužovači a v hydiocylklólne s ťažvkvou aeuiepeanziou. zavedením Itý-cliio metówd »roizadirłužnovvenia sa z rrwdy odstráni ~J~Ľ 8 Vĺi.Žl 1 Iä časť jaloviny uivoľiienej pri durviení...

Zariadenie na ochranu vodiacej skrutky sústruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252852

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poláček Jozef, Stanik Stefan, Dužek Pavol, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/08

Značky: skrutky, sústruhu, vodiacej, zariadenie, ochranu

Text:

...isúčaenéiho» etaivu odstraňuje ziairiaidienie nie ~oichirainu voidilaicej eikrurtiky -súetriuihu podľa vynálezu, kitioiréno ipioidsŕriaitiom je, že oichraimný .plášť je vytvorený z muihéłro neuziaitvoirenélmo tirmbkovehio tslegmenitu, krtioirý prekrý-via~ vodiaicu rslorultku v celej jej dĺžke iai je svojim jediným koncom uchyitený -v pirirube a idrulhý-m koncom je iucihytený vkionziolie ložiska, pričom plášť je .prieibeižine prieclroldlzí...

Spôsob získávania striebra z povrchu nekovového, predovšetkým skleneného substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252851

Dátum: 15.10.1987

Autor: Porubský Július

MPK: C22B 11/04

Značky: substrátů, spôsob, nekovového, povrchu, striebra, predovšetkým, získavania, skleněného

Text:

...šuçpln a VFSltVY ČTBIIIOIV nelcovoivej substancia. Oddelenie šupiniek striebra z ilehlomogéoiiej substancia -sia docieli jeho zvýrením a násleidIným zliaitím,resp. oudsoním roztoku so sltrlebrorrn. ktorý sa ďalej spracováva ~s~edimerrtáciou, fílmrovalním, oositredení-m, elekrtroforertiuoky op. Po oddelení strieborných .šupin z rwozrtolko soli s niektorým z lioreuvedeąných spôsobov sa roztok bez ďalšej úprovy môže Olpřllkblvâlłľe...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252850

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: způsob, 4-benzyl-piperazinylderivátů, substituovaných, výroby

Text:

...podle předloženého vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulcsní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména o jejich podstatně prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve známymi sloučeninami a novými sloučeninami vyráběnými podle předloženého vynálezu, je možno ilustrovat na základě údajů, které jsou obsaženy V dále uvedené tabulce I. Z tabulky I jasně vyplývá, že u sloučenin A a B je...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252849

Dátum: 15.10.1987

Autori: Field George Francis, Zally William Joseph

MPK: A61K 31/47, C07D 401/02

Značky: 4-amino-2-fenylchinolinů, výroby, způsob

Text:

...jako difenyléteru.výsledný chínolin obecného vzorce VIII se poté dekarboxyluje běžným způsobem, nejdžívé hydrolýzou esteru působením báze, jako vodného hydroxidu sodného, při teplotě například 100 °C, a potom zahříváním resultující kyseliny na teplotu kolem 250 °C, bud v inertním organickém rozpouštědle. jako difenyléteru, nebo bez rozpouštědla.Na získaný 4-hydroxychinolín obecného vzorce IX se potom působí známým způsobem chloračním...

Způsob výroby N-ethylfenyldithiokarbamátu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252848

Dátum: 15.10.1987

Autori: Serwatka Jerzy, Pudlo Bogdan, Grzybowska Danuta, Bryk Danuta

MPK: C07C 155/06, C08K 5/39

Značky: výroby, n-ethylfenyldithiokarbamátu, způsob, zinečnatého

Text:

...činí ho uL QD , počítanévxhledua ke stechąnmetrickému mnozstvi.~J.é je také při réąkoi pouJt přídavek nuvrchově nktivního, lipofilníhr rontředku0,1 až B huotnostních píurxnt vu« rPřąxywgvrxjíclĺ je,ptLV/(ĺellĺ oyíxtéxy v prnwtředl ni elylanilinu, ktorý je JDLLČBSÍIĚ výchuząírovnnv reakvg doprava a pľorü rn íhá rychleři 4 jún ve swňrnov ruvríaítwjo h ktoré je výs -dłwrm ipn 1 zx 5-hr~V důsledku tohoto se zjednodušuje obsluha zařízení,...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252847

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: n,3-disubstituovaných, způsob, výroby, 2-oxindol-1-karboxamidů

Text:

...nebo mohou symboly X a Y, navázané na sousedících uhlíkových atomech benzenového kruhu 2-oxindolového jádra,tvořit dvojvazný zbytek Z tak, že zbytek Z spolu s uhlikovými atomy, na které je navázán. tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky ve významu symbolu Z (tj. zbytky Z 1 až Z 5) byly již uvedeny výše. Představuje-li tedy Z zbytek vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlíkovými atomy. na...

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Santel Hans-joachim, Mues Volker, Eue Ludwig, Förster Heinz, Schmidt Robert, Hänssler Gerd

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76, C07D 266/58...

Značky: způsob, nových, 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, výroby

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252845

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires, Farge Daniel, Barriere Jean-claude

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: nových, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...zbytek obecného vzorce II, v němž R 6 a R 7 mají svrchuuvedený význam,přičemž sloučenina se nachází v konfiguraci E nebo Z.Postup se obvykle provádí v inertním organickém rozpouštědle, například aromatickém uhlovodíku jako benzenu nebo toluenu, nebo v chlorovaném rozpouštědle, například tetrachlormethanu při teplotě 60 OC až teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Sloučeniny obecného vzorce IV, uvedené svrchu v odstavci b), je...

Způsob výroby nového derivátu 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252844

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude, Farge Daniel

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: způsob, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, nového, výroby

Text:

...použít v lékařství jako takové nebo ve formě jejich solí, přijatelných z farmaceutického hlediska, tj. netoxických v podávaných dávkâch.Jako příklad solí, použitelných z farmaceutického hlediska je možno uvést soli s anorganic kými kyselinami, například hydrochloridy, sulfáty, nitráty, fosfáty, nebo soli s kyselinami organickými, například acetáty, propionáty, sukcináty, benzoáty, fumaráty, maleáty, methan sulfonáty, isothioáty,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252843

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: derivátů, nových, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, způsob

Text:

...hydroxidu sodného a pak se smĺsí s metylenchloridem. Organická fáze se slije a zfiltruje infusoriovou hlinkou, promyje se 100 ml vody a pak se suší síranem sodným. Po filtraci sc urganická fáze odpaří G suchaza sniženéhc tlaku 2,7 kPa při teplotě 40 °c, ATímto způsobem se získá olejovitá kapalina, která se čistí chromatografií na silikagelu,přičemž jako eluční činidlo se užije směs metylenchloridu a metanolu v objemovém poměru 9010,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252842

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Farge Daniel

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, nových, způsob, derivátů

Text:

...Směs se míchá 15 minut při teplotě O °C a pak ještě 30 minut při teplotě 20 OC, načež se teplota znovu upraví na 0 GC. Vzniklá sraženina se rozpustí přidánim 5 ml metanolu. Pak se po kapkách přidá 8 ml trietylaminu a 3,15 ml thiafenolu V roztoku 10 ml metylenchloridu.Směs se michá 2 hodiny a 3 U minut při teplotě 20 OC, pak se přidá 30 ml metanolu a 1 g kyanoborohydridu sodĺku při teplotě 0 OC a pak se směe michá ještě 3 hodiny při...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252841

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Farge Daniel, Cotrel Claude, Barriere Jean-claude, Corbet Jean-pierre

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: nových, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, způsob, výroby

Text:

...q benzoínu v roztoku v 400 ml tetrahydrofuranu a reakční směs se pak míchá 30 minut, přičemž se teplota nechá stoupnout na 20 QC.Pak se přidá ještě 27 g 2-metyliminodietyletylfosfonátu ve 270 ml tetrahydrofuranu. Pak se reakční směs hodinu zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, načež se zchladí na teplotu přibližně 20 OC. Pak se přida litr vody a výsledná směs se dvakrát extrahuje celkovým množstvím 200 ml etylacetátu. organické fáze...

Způsob výroby piperazin-1-ylergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252840

Dátum: 15.10.1987

Autori: Traquandi Gabriella, Pegrassi Lorenzo, Temperilli Aldemio, Rossi Alessandro, Mantegani Sergio

MPK: C07D 457/02

Značky: výroby, piperazin-1-ylergolinových, způsob, derivátů

Text:

...látkami,jako jsou například oxid křemičitý, mastek, kyselina stearová, stearát hořečnatý či vápenatý nebo/a polyetylenglykoly, popřípadě spolu s pojidly, jako jsou například škroby, želatina,metylcelulosa, arabská guma, tragant a polyvinylpyrrolidon, desintegračními činidly, jako jsou například škroby, alginová kyselina, algináty, pěnicími směsmi, barvivy, sladidly,smáčedly, jako jsou například lecithin, polysorbáty a laurylsulfáty, a obecně...

Způsob výroby nových substituovaných 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252839

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krehan Ingomar, Becker Benedikt, Klauke Erich, Stendel Wilhelm, Sirrenberg Wilhelm

MPK: A01N 47/34, C07C 127/22

Značky: 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin, výroby, substituovaných, nových, způsob

Text:

...a terc.butylthioskupinu.Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s l až 4 atomy uhlíku, zejména 5 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až 4 atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a jako atomy halogenu přicházejí V úvahu výhodně atomy fluoru, chloru, nebo bromu, zejména fluoru.Jako příklady lze uvést...

Stabilizovaná uhlíkatá suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252838

Dátum: 15.10.1987

Autori: Arquette Robert, Howland Warren, Wu Shang-ren

MPK: C10L 1/32

Značky: stabilizovaná, uhlíkatá, suspenze

Text:

...menší než je rozměr ok síta prcjdou sítem o dané hodnotě mesh.Velikost diskrétních (oddělených) částic lze vyjádřit jako průměr částic definovaný charakteristikou síta 16 až 400 mesh podle americké normy (velikost otvorů síta 1,18 až 0,038 mm), kterým částice uhlí, obsažené ve vzorku uhlí nebo vzorku suspenze uhlí ve voděf projde. V případě částic jemnějších než 200 mesh (75 m) se může velikost části určovat bud sitovou analýzou nebo pomocí...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252837

Dátum: 15.10.1987

Autori: Munro David, Searle Robert, Bit Rino

MPK: A01N 33/24

Značky: výroby, prostředek, způsob, účinné, herbicidní, látky

Text:

...je dimethylaminoskupina, nebo X a Y společně se sousedním atcmem uhliku značí cyklopentylovou nebo cyklohexylovou skupinu.Zvláště Výhodnými sloučeninami jsou sloučeniny, ve kterých alespoň jeden ze substitu~ entů X a Y značí alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku, cyklopropylovou skup uw, trifluor methylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo acetylovou skupinu a ostatní supavł.uenty majíJe nutné uvést, že v případě, kdy povaha substituentú...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252836

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mcarthur Alasdair, Mansuri Muzammil Mansoor

MPK: A01N 43/647

Značky: látek, způsob, herbicidní, prostředek, účinných, výroby

Text:

...jako jsou infueoriové hlinky, křemičitany hořečnaté, například mastky, křemičitany hořečnatohlinité, například attapulgity a vermikulity, křemičitany hlinité, například kaolinity, montmorillonity a slídy, uhličitan vàpenatý, síran vápenatý,síran amonný, syntetické hydratované oxidy křemíku a syntetické křemičitany vápníku nebo hliníku, individuální prvky, jako jsou například uhlík 1 síra, přírodní a synteticl pryskyřice, například...

Způsob výroby alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252835

Dátum: 15.10.1987

Autori: Metzger Karl Georg, Grohe Klaus, Zeiler Hans-joachim, Schriewer Michael

MPK: C07D 215/56

Značky: výroby, kyselin, způsob, alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových

Text:

...teplot od asi 60 do 300 OC, Cyklizační reakce (6) výhodně při so až 120 °c.Jako ředidla pro cyklizační reakcí se mohou používat dimetylsulfoxid, N-metylpyrrolidon, sulfolan, hexametyltriamid fosforečné kyseliny a výhodné N,N-dimetylfcrmamld.Jako ěinidla, která vážou kyselinu, přicházeji pro tento reakční stupeň v úvahu terc. butoxid drasslný, butyllíthium, fenyllithium, fenylmagnesiumbromid, methoxid sodný,hydrid sodný a zvláště výhodně...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252834

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: substituovaných, výroby, způsob, 4-benzyl-piperazinylderivátů

Text:

...uvedene, pokud jde o antituberkulosní účinek in vivo přibližně trojnásobně, pokud však jde o vztah týkající se délky účinku, pak sotva předstihují Rifampicin.Naproti tomu bylo nyní zjištěno, že se nové sloučeniny vyráhěné podle předloženého Vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulosní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména 0 jejich podstatné prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve...