Archív za 1987 rok

Strana 80

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MA-01

Načítavanie...

Číslo patentu: 247450

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kollárik Dušan, Jankovie Ján, Tóth Imrich

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, hybridom, ma-01, myší

Text:

...(Viklický V., Dráber P., Macků B.,Qráberdvá E., Rozprimová L. 1984 Fol. hiol. Praha 30, 377-382). Monoklonální protilátkaMA-01 se vázala na dvojici vysokomolekulárních proteinů nacházejících se v poloze reaktivních molekulových hmotnosti odpovídajíoích proteinů MAP-2 A a MAP-25 (tj. kolem 280 000) ve vzor cích ľ- celých homogenátů mozkové tkáně různých druhů (prase, tur, králík, krysa. myš)- mikrotubulů připravených z těchto tkání opakovanými...

Způsob vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247449

Dátum: 15.10.1987

Autor: Murín Oddej

MPK: C01B 25/38

Značky: vnášení, cyklo-tetrafosforečnanů, příměsí, kovů, dvojmocných, struktury, způsob

Text:

...vynálezu.Podstata způsobu vnášení příměsí do struktury cyklo-tetrafosforečnanů dvojmocných kovů spočíva v tom, že se príslušný cyklo-tetrafosforečnanan, spolu s přímíseným množstvím příslušné vnášeně látky jako příměsi, ve vzduchové případně inertní atmosíéře zahřeje na teplotu, kdy vzniká tavenina, přitom dochází ke štěpení tetrafosforečnanových cyklů, které se rozpadají na jednotlivé fosforečnanové anionty, v níž se pohybem iontů nebo...

Způsob vytváření rovnoměrného nánosu lepidla na nábalu příze vytvořeném na povrchu vzdušnice sportovního míče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247448

Dátum: 15.10.1987

Autori: Halmi Ivan, Horvát Ivan, Hulla Jozef

MPK: C09J 5/00, A63B 45/00

Značky: sportovního, vytvořeném, lepidla, míče, vytváření, způsob, nábalu, příze, nánosu, vzdušnice, rovnoměrného, povrchu

Text:

...prosycaného nábalu příze, jehož se dosahuje zmechanizovaným způsobem, podstatně zlepšujícím pracovní prostředí. Nezanedbatelným je rovněž zvýšení produktivity práce a omezení subjektivního lidského ťaktoru.Pro objasnění způsobu podle vynálezu je popis doplněn přiloženým výkresem, na němž obr.1 znázorňuje tělísko soudkovitého tvaru, obr. 2 sedlo Ventilu v bočním řezu, obr. 3 tentýž boční řez sedlem ventilu s vloženým ventilem v částečném...

Zapojenie impulzného zdroja jednosmerného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252863

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02M 3/07

Značky: impulzného, napätia, jednosmerného, zapojenie, zdroja

Text:

...napätia pracuje v priep-usrtnuom re~ žitme. Na rozdiel od nepriepiwsnané-ho trains 4formáttonja v ňom môžeme použit feritové jadro bez vzduohovej medzery, čím dosiahneme lepšiu magjnetiokú väzbu medzi jednotlivými vinuetiami transioriuátoreą čo se prejaví lepšou etebililbou inepriaim.o~ srerbilizowaznývch hladín napätia V jporiovinaani s Koeprieprwstünýim travnsformátooironi potrebuje tereirisforrnátor v popiseniom zdroji pri rovnakom...

Kombinovaná klidová ucpávka, zejména pro chladivové turbokompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247447

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šúpala Jaroslav, Hamák Ivan, Husár Ivan, Baxa Stanislav, Šiška Július

MPK: F04D 29/08, F16J 15/44

Značky: ucpávka, turbokompresory, chladivové, kombinovaná, klidová, zejména

Text:

...nosiče g klidové ucpávky,na jehož vnitřní čelní ploše je v drážce uložen pryžový těsnioí kroužek lg.Těsnicí kroužek łg je přidrłován přílołkou ll. uchycenou axiálními šrouby lg v nosiči g klidové ucpávky a přitlačován k okraji čelní plochy lg osazení hřídele l turbokompresoru na větším průměru 22 hřídele l pružinami 32 klidové ucpávky, které jsou uloženy v protilehlých vybráních nosiče g a centrálního kroužku §. Mezi centrálním kroužkem § a...

Zapojení pro prodlužování vyzváněcích impulsů v zařízeních s číslicovým přenosem informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247446

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nývlt Jaroslav, Blechta Zdirad, Söhnel Otakar

MPK: H03K 5/04

Značky: impulsů, číslicovým, zapojení, informaci, přenosem, zařízeních, prodlužování, vyzváněcích

Text:

...na první vstup gg druhého integrovaného obvodu ggg. Výstup gg druhého integrovaného obvodu łgg je připojen na čtvrtý vstup lg prvního integrovaného obvodu ggł, jehož výstup lg je přes první odpor gł pžipojen na baži tranzistoru yg. Emitor tranzistoru yg je připojen na zem a kolektor tranzistcru yg je připojen na katodu svítící diody §Q, jejíž anoda je připojena přes druhý odpor 33 na kladnou svor ku g zdroje.z přenéšeného rámce signálu je...

Způsob výroby nikotinanu 3-(7-theofylyl)-1 -(N -mathyl-N -2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247445

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kralupy Nad Vltavou, Karásek Boetislav, Soueek Ivan, Bukovský Bohumil

MPK: C07D 213/55

Značky: nikotinanu, 3-(7-theofylyl)-1, 2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu, mathyl-n, způsob, výroby

Text:

...produktu, což se ekonomicky projeví snížením surovinových nákladů. Případné opakované použití krystalizační směsi přináší další efekt ve snížení množství odpadů, na jejichž opracování nebo líkvidaci by bylo třeba vynaložit další náklady.Do bañky se předloží-110,0 ml methanolu a 120,0 ml toluenu a za míchání se přidá 10,3 gpevného hydroxidu sodného. Po asi 25 minutovém míchání se hydroxid sodný rozpustí a vzniknoudvě vrstvy kapalné fáze,...

Způsob enzymové hydrolysy derivátů karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247444

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrů Vladimír, Koneený Dušan, Grmela Vladimír, Seiner František

MPK: C12P 7/40

Značky: hydrolysy, kyselin, karboxylových, enzymové, způsob, derivátů

Text:

...celého postupu, který nevyžaduje instalaci cenově náročného pH-statu a ani soustavnou kontrolu pracovní obsluhou,poněvadž přidaný uhličitan amonný nebo hydrogenuhličitan draselný či sodný zajištuje dostatsčnou pufrovací kapacituK výhodnému postupu podle vynálezu patří i skutečnost, že během neutralizsce vznikající kyseliny nedochází ke zvětšování objemu reakční směsi, což by v opačném případě (jak k tomu doohází při udržování pH přídavkem...

Zariadenie na kaskádové-zónové farbenie textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252862

Dátum: 15.10.1987

Autori: Číško Tomáš, Hodulík Štefan, Borovička Pavol

MPK: D06B 11/00

Značky: farbenie, zariadenie, textilií, kaskádové-zónové

Text:

...14 voldiecej vtyče, unpevnenej na zálklialdnovej doslke 1 je prinsakrlulttkolvxaný lhyldrromíotor 3 zabezpečujúICÍ ivelrrtikálny polhyb tlullaivty B pre Volené kiosĺkáiĺĺy, vyznačené Ina» VOKÍÍJEBOB tyvči 25, »kftlorá je opevnené na rám Iloonštrsułkcie stroja 29,na ktorej je pevne psrinohvtuemý Ikoooový vy,pĺlnač 11 a. ,posuvné uloženie wobjimlky 24, zailsltwnej Ikolilklom 30, na Iktuorej je -mpevnený içuorroový vvpioač na tvynpnultie...

Girlandový pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247443

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vrbka František, Fürst Pavel

MPK: B65G 15/00

Značky: dopravník, pásový, girlandový

Text:

...dopravník podle vynálezu. sestávající z dopravního pásu, uloženého na girlandových stolicích, které jsou uchyceny na nosných lanech,podélně umístěných na rámu pásového dopravníku.Podstatou vynáleru je, že na každé straně pásového dopravníku jsou souběžně umístěna dvě nosnâ lana, k nimž jsou girlandové stolice svým koncem uohyceny.Výhody navrženáho řešení spočívají v tom, že je umnžněna výměna poškozeného nebo opotrebovaného lana bez...

Snímač zákrutů provazce plošné taxtilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247442

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kocourek Jioí

MPK: D06B 23/08

Značky: snímač, provazce, plošné, taxtilie, zákrutů

Text:

...vynálezu, sestavající z třmenu, kladky a páru sledovačů, jehož podstatou je, že tłmen je otočné zavěšen v prvním ložisku a zároveň kyvně zavěšen v druhém a třetím ložisku a na svém druhém konci nese par vzájemné přitlačovaných sledovačů, mezi nimiž prochází provazeo plošné textilie. Jeho osa. určovaná naváděcí kladkou je shodná s osou natáčení sledovačů.Kinematika snímače zakrutů provazce plošné textilie podle vynálezu zaručuje bez ohledu.na...

Zařízení k automatická manipulaci s břemeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247441

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vidra Miloš

MPK: B66C 11/12

Značky: zařízení, břemeny, manipulaci, automatická

Text:

...vynálezu tvoří (obr. 1, 2) nosná konstrukce 3 opatřená v horní části třemi pojezdovými dráhami(9, 15), po kterých pojíždí vlastní zdvihací ústrojí. Toto ústrojí sestává zetčtyř vzájemné pevně spojených vodicích sloupů Q, z nichž každý je vybaven pojezdem lg. Po střední dráze 3 pojíždí zdvojený hnaný pojezd zdvihadla 5, např. kladkostroje, na jehož laně je pomocí háku lg zavěšen závěsný koš 3 vedený pomocí kladek lg uvnitř vodicích sloupů...

Zapojení obvodu pro převod údaje z induktivních snímačů polohy na číselný tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 247440

Dátum: 15.10.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav

MPK: H03M 1/00

Značky: snímačů, číselný, převod, zapojení, polohy, induktivních, údaje, obvodů

Text:

...odpor připojeny na první vstup diferenciálního zesilovače §§ a výstupy druhého gs, čtvrtého gl, pátého gg a sedmého gg hradla s otevřeným kolektorem jsou připojeny přes třináctý gg, čtrnáctý gł, patnáctý gg a šestnáctý 2 odpor na druhý vstup diferenciálního zesilovače gâ.Výstup diferenciálního zesilovače Q je připojen na vstup analogového filtračního a a korekčního obvodu gg, jehož výstup je připojen na vstup členu absolutní hodnoty s...

Kombinovaná tlaková sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 247439

Dátum: 15.10.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: G01P 5/165, G01L 15/00

Značky: sonda, kombinovaná, tlaková

Text:

...prostoru,jako například laser-dopplerovský anemometr, a je tudíž použitelná nejen při laboratorních měřeních, ale též při měření va vnitřních prostorách průtočných strojů, jako turbín a kompresorů, V potrubí a podobně. Sonda je dále výrobně levná.Podstatným zjednodušením měření Iu pomocí této kombinované tlakové sondy je to, že pro vyjádření Iu postačují pouze údaje, které poskytuje sonda - viz rovnice (8) a (8 a) - a není nutná znalost...

Zariadenie na mikrovlnný ohrev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252861

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ďurček Jozef, Majer Jozef

MPK: H05B 6/64

Značky: mikrovlnný, zariadenie, ohrev

Text:

...vlnovodov 2 s posuvnými PIŤGSÍHJIHÍ 3 a ožasrovaaoienho. lklalnâla 4. Oea Ivlnouvoidtu 2 zviema s oeou ožamovalcizeiho kanála 4 pre ikenalmioké .moIt-eIri-ály who o o velikosti od 60 ° clo 85 °. Ma-teriál 5 ą rovinnýim povrch-om je umiestnený pozdlž ožaronvecielho .kanála 4.Usporiadanie žieričov a oižarov-aicieľho Ikar mála v ziawriaodenvi podla vynálezu umožňuje privádzat ina materiál nevinne PUÍJHTÍZDVEUIIÚ vlnu ipod uhlom, ktorý...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C08F 110/02, C08F 10/02, C08L 23/06...

Značky: polyethylen, lineární

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Směrová sonda pro vyšetřování rychlostních polí v proudících tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 247437

Dátum: 15.10.1987

Autor: Makovieka Jan

MPK: G01P 5/16

Značky: vyšetřování, sonda, smerová, rychlostních, tekutinách, proudících, polí

Text:

...navzájem se lišících o úhlovou polohuqr radiánů, to je 1800. V každé této poloze funguje trubice l jako jedna 2 píezoelektrických trubic obvyklé Conradovy sondy. Odlišnost jetedy v tom, že namísto dvou takových trubic s odlišným sklonem čela łgg je zde trubice ł jediná. Po každém jejím otočení kolem osy li je ovšem třeba vyčkat ustálení tlaku v přívodu do snímače tlaku, odečtení ustálené hodnoty, to je převodu na elektrický signál a případně...

Jiskrožhavící svíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247436

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plíva Jioí, Jirůtka Vladimír

MPK: E01T 13/20

Značky: jiskrožhavící, svíčka

Text:

...Ploché vodiče každé dvojice mohou být vzájemné natočeny v ůhlu přibližně 90 °.Přiklad provedení jiskrožhavici svíčky podle vynálezu je znázorněn na přiloženém vyobrazeni, kde obr. 1 představuje boční pohled na svičku v částečnám řezu, obr. 2 izolátor 5 vloženými pőlovými přivody, obr. 3 pohled na izolátor shore a obr. 4 pohled na pólový přivod.Jak je z jednotlivých vyobrazeni patrné, sestává jiskrožhavici svička podle vynálezu z pouzdra l, v...

Zařízení k označován í defektoskopických vad v odlitcích a svařencích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247435

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kolman Bohumil

MPK: B05C 9/02

Značky: odlitcích, defektoskopických, označován, svařencích, zařízení

Text:

...což usnadñuje přesné zaměření znaćkovače, zaručuje jeho spolehlivou funkci a případně vylití barviva ze zásobníku. Vlastní značkovač lze snadno demontovat za účelem čištění v rozpouštědle barviva a nahradit jej operativně náhradnim značkovačem v případě jakékoliv jeho poruchy.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese. Značkovač je tvořen zásobníkem g harviva, který je upevněn na tělese ł značkovače. Pod...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252860

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/16, C23C 14/48

Značky: karbidu, spôsob, vrstiev, elektricky, tenkých, vytvárania, vodivom, wolframu, substráte

Text:

...ipľĺľ-ľliälVé, dosahujú ipožaudsovainú »čisrtotu, ~s možnosťou dosiąachinruitiwai vysokej rýcihluoxslti paletu vrstvy počars inalrnášamila, krtorá závisí na rvohllositi islurblimecile ih 1 exva 1 kierbvonyuliu~ wolfrámu, ikrtorú možrno regulovať intenzitou jeho orhreviu. Ďalšou výhxodiou vsrpôswobu podľa vymálezu je možnost ovplyvňovať zloženie,šnruikrtüunu, a -mechenicilvě vlaetnnoeti ivmstvy, 4a to veľlkosifou tlaku vo nváikoovewj...

Maltodextrinové piškoty na bázi škrobového hydrolyzátu a vaječné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247434

Dátum: 15.10.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Borl Milan, Svoboda Karel

MPK: A23L 1/195, A21D 13/08

Značky: škrobového, bázi, vaječné, piškoty, maltodextrinové, hmoty, hydrolyzátů

Text:

...blízke. současný stav tekuté výživy je uveden V publikaci Ďoberský P., Šimončič R.,Bučko K. a kolektiv Dietní systém pro nemocnice I. a II., Osveta, Martin 1983.Tyto nevýhody odstraňuje řsiení podle vynálezu, jehož podstatou je, že k přípravě piškotové hmoty se použije 45 B hmot. naltodsxtrinu o středním polymerizačním stupni 15-30 glukôzových jednotek 45 Q hmot. Vaječné hmoty a 10 B hmot. Vody. výrobek neobsahuje žádnou mouku. Hotové...

Pohonová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247433

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neeesaný František

MPK: H02K 17/32, H02K 49/02

Značky: jednotka, pohonová

Text:

...brzdy. stator indukčního motoru l je pevně souoee spojen pomocí spojky 5 se statorem vířivé brzdy g. oběma těmito statory prochází společný rotor Q je na obou stranách uložen v ložiskách g, která jsou umístěna v čelech obou strojů, tedy indukčního motoru a vířivé brzdy.Pro získání vhodné. tzn. požadované momentové charakteristiky lze o části rotoru g,umístěného v dutině statoru indukčního motoru l vytvořit jeden nebo více zápichů...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247432

Dátum: 15.10.1987

Autori: Minareík Antonín, Eichler Zdenik

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, dihydrátu, bezvodého, způsob, hydrogenfosforečnanu, vápenatého

Text:

...se například tak. že roztok amonné soli o koncentraci 1 8 hmotnosti až nasyoeněho roztoku při dané teplotě se smísí s páleným vápnem nebola vápenným hydrátem nebo/a vápenným mlékem, oddělí se nerozpuštěná tuhá fáze a amoniakdlní roztok vápenaté soli se sräží roztokem kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 až B 5 I hmotnosti. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu.Vzniklá fosforečná sůl...

Polymerní kompozice k stimulaci adheze , růstu a diferenciace živočišných buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247431

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ziárský Josef, Studnieka Antonín

MPK: C08L 89/00, A22C 13/00, A61L 17/00...

Značky: polymerní, růstu, diferenciace, adheze, kompozice, stimulaci, živočišných, buněk

Text:

...proto musí být napřed uvolněny přídavkem ekvivalentu alkalického hydroxidu nebo uhličitanu. Toto provádíme nejvhodněji přímo v reakčním prostředí, před tvorbou vlastníhoPro zjednodušení budou látky III. skupiny dále uváděny obecně jako amíny.Z praktických důvodů je žádoucí, aby a 1 dimin byl dobře zakotven v materiálu, jenž tvoří vlastní kultivační podložku. Nízká stabilita aldiminového vazebního seskupení V kyselém prostředí je obecně známa,...

Zařízení pro ovládání šoupátkových uzávěrů řádkových secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247430

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rauner Jan, Voch Jioí, Rádl Josef

MPK: A01C 7/10, A01C 7/16

Značky: řádkových, ovládání, uzávěru, secích, zařízení, strojů, šoupátkových

Text:

...do ramene, do kterého je nakloubena pružina.Předmět vynáiezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, který představuje boční pohled na zařízení.Stěna zásobníku ł secího stroje je opatŕena otočným kloubem 3 a ramenem 5. K ramenu Q je uchycena jedním koncem pružina 5, druhý konec pružiny 1 je uchycen k neoznačenému rámu stroje. Jednočinný eilový válec § je jedním koncem naklouben do ramene 3 a druhým koncemAkameno 5 je dále opatřeno...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252859

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Liska Dušan, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/16, C23C 14/48

Značky: tenkých, wolframu, spôsob, vytvárania, vodivom, substráte, elektricky, vrstiev

Text:

...epočiva v diem, že »takto vytvorené vnetvy dosahujú vysokú čistom s minimálnym oslisiathovm zbytvkoveh~o~ whlŕka, čo je dané podimiemk-ami vekwa a rozkledlomi hexakairbooyhu w-o 1 f~rámu~ v podmieril~rach plazmy. Ďalšia vvliordia spôsobu ,podľa vylnelezui spočiva. v utom, že zmenou eleiklirických perametrrov pri etimuláoii plazmy možno regulovať vlaedinolsiti vrxetiev napr. šttmikrúru. üb 252859-drobne rýrohhosť-o-u s-ublinmácie...

Zařízení pro vertikální pneumatickou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247429

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cendelín Jioí, Brož Jan

MPK: F27D 13/00

Značky: dopravu, zařízení, vertikální, pneumatickou

Text:

...které mají ještě dostatek tepla, využitelného při této dopravě k předehřívání.zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 představuje pneumatický elevátor s přímým podáváním suroviny do výměníku tepla a obr. 2 představuje při jinak stejném pneumatickém elevátoru alternativní odlučování dopravované suroviny v expanzní nádobě,kde se od sebe odlučují dopravovaný materiál a přepravní plyn.Z kanálu l odpadních plynů odcházejících z...

Nenasycené polyesterové pryskyřice s nízkou emisí styrenu a s omezenou kyslíkovou inhibicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247428

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žák František, Matušek Miroslav, Thuma Jioí, Koníeek František, Chládek Milan, Benc František, Jirkovský František, Hádek Mirko, Šob Josef, Jílek Jioí

MPK: C08G 63/52

Značky: pryskyřice, nízkou, emisí, kyslíkovou, styrenu, nenasycené, omezenou, inhibici, polyesterové

Text:

...takové nebo ve formě směsí nebo roztoků v organických rozpouštědlech nebo nenasycených mono merech, zejména ve styrenu.Kombinace voskovitých látek a použitých polymerü má výhodu především V rychlé tvorbě tenkého ochranného filmu na povrchu nanášené polyesterové pryskyřice způsobujícího vysokou dynamickou antiemisní účinnost, dále pak ve velmi dobré skladovatelnosti pryskyřic bez makroskopiokě separace.Další výhodou je i možnost zabudování...

Ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 247427

Dátum: 15.10.1987

Autor: Závodný Miloslav

MPK: F24B 13/00, F24C 15/10, F24B 1/18...

Značky: ochranný, štít

Text:

...ochranný štít zvednoutTo je předností zejména při přikládání polen a spalování měkkého odpadového dřeva, kdy mohou do místnosti vniknout jiskry nebo i žhavé uhlíky.Ochranný štít je ve zvednuté poloze umístěn v přední horní části krbu v prostoru mezi tělesem krbu a jeho pláštěm, kde při rozehřívání krbu pozvolna nabývá teploty a při jeho stažení pak nedochází k velkým změnám jeho teploty. Proto je možné pro výplň okénka použit desek z...

Zařízení pro měření ulehlosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247426

Dátum: 15.10.1987

Autori: Voeadlo František, Eermák Bohuslav, Hrubý Vladimír

MPK: G01N 33/24

Značky: zařízení, měření, ulehlosti, půdy

Text:

...zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že horní část přítlačného článku anímacího zařízení je opřena o pružnou vložku, uchycenou v rovině předního pracovního povrchu pracovního nářadí a spodní část snímacího zařízení je uchycena v pracovním nářadí pružnou podložkou s matkou. Snímací zařízení je tvořeno piezoelektrickými snímači, nebo kapacitními snímači, nebo elastickými snímači.Příklad provedení zařízenípro měření ulehlosti...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247425

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dušek Vladimír, Vyskoeil Jioí

MPK: B65H 54/06, B65H 54/54

Značky: kuželových, zařízení, navíjení, cívek

Text:

...v rovině dané osou kuželové dutinky a osou odvalovacího válce.Řešení zaručuje při použití dutinky s jinou kuželovitosti vždy přímkový styk mezi dutinkou a odvalovacím válcem.Další výhody a význaky řešení vyplývají z popisu příkladného provedení znázorněnêho na výkrese, kde značí obr. 1 nárys zařízení s upnutou dutinkou,.obr. 2 řez A-A zařízením zobrazeným na obr. 1.Zařízení podle vynálezu sestává z rámu l, na kterém je pomocí šroubů 3...

Spôsob úpravy materiálov na báze ZrO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 252858

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlík Tomáš, Kuffa Tarzícius, Kmeťová Dagmar, Škrobián Milan

MPK: C01G 25/02

Značky: spôsob, materiálov, úpravy, báze

Text:

...»a zmiešamm mediwkovvaidvha s vkomcevmtnrátvocm ipriooes purevoudiu Zr z iksosnoexmbräłtłu» »dło ZwrC 14 pirebwełune s účinnosťou iaISĺ 60 0/0. Ďalšie nedostatky sú v značnej iogłresrvirte chlóiru pri ťe|p 1 D 1 tB.P~oudłsrtvata~ spàsobw paoudď-a- vynálezu spočíva v Itľ 01 m, že na zirtkóniosvý materiál 54 a «pôsioIbi ineoxixdwčnou atmosférou s obsahom plynného atmoniaku urnaJd 5 rdbjieamovýidh, pri ueąp 4Sprösroibwoxm poidxlťa...

Rozpouštědlová směs pro kopolymerizaci kyseliny metakrylové s methylmetakrylátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247424

Dátum: 15.10.1987

Autori: Musil Jindoich, Blažmo Milan, Bárdoš Ladislav

MPK: G03F 7/02, C08F 220/14, C08F 220/06...

Značky: kyseliny, kopolymerizaci, rozpouštědlová, methylmetakrylátem, metakrylové, směs

Text:

...povrchy5 aplikaci např. pro plošné spoje v elektrotechnice. Mechanické, chemické a zejména tiskové vlastnosti světlocitlivé vrstvy, jako je adheze k podložce, výdržnost v tisku, schopnost přenášet tiskovou barvu apod. jsou závislé na kvalitě použitého nosného kopolymeru a monomeruvytvářejícího trojrozměrnou makromolekulární sit.Výhodou uvedeného světlocitlivého roztoku je, že po jeho nanesení, např. na tiskové desky, po jeho usušení apo...

Zapojení pro řízení pevné sekvence zapínání a vypínán í zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247423

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažmo Milan, Tajovský Miloš

MPK: H03K 17/296

Značky: pevně, řízení, zapínání, zapojení, vypínán, sekvence, zdrojů

Text:

...modulu lłg hromadí nábojv měničověm kondenzátoru, dodává pomocný zdroj 53 již napětí pro pomocné zapínací obvody gg, gg a AQ tak, že po naběhnutí činnosti kombinovanébo napájecího zdroje jgg je druhý a třetí měničový modul łgg a łgg vypnut za pomoci signálu ze vstupních ovládacích špiček jgg a ljg, jenž je vysílán výstupními špičkami 3 a 3 pvního a druhého pomocného zapínacího obvodu gg a gg.Nejsou-li vstupní ovládací svorky Q a QA spojeny,...

Zapojení pro zabezpečení sběrnice proti příjmu neplatných dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247422

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jonáš Pavel, Pajgrt Oldoich

MPK: G06F 13/42

Značky: příjmu, neplatných, zabezpečení, zapojení, sběrnice, proti

Text:

...logíckého prvku łgg negovaného součinu a současně je spojen s výstupem § 51 čtvrtého třívstupového logického prvku łlg negovaného součinu a nadto je spojen se třetím vstupem lgâ třetího třívstupového logického prvku łgg negovaného součinu a konečně je spojen s prvním vstupem lgł pátého třívstupového logického prvku ggg negovaného součinu, zatímco výstup lg prvního dvouvstupového logického prvku łgg negovaného součinu je spojen se třetím...

Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 252857

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podhradský Milan

MPK: C01C 1/18

Značky: korozně, znižujúca, konštrukcia, bubna, praskanie, pomocná, sušiaceho, amonného, liadku

Text:

...nemenné a n.eordsiranibelné. Druhá možnost je v znižovaní napätia. Znižolvanie nopätia zväčšovualnim hoúbky stien je neekonom~ické a Tllváĺü účinne. Väčšia ihluúhkra znamená väčšiu váhu a teda spätné stopu-une ~hmottnosti.Nnviec používanie reušiecicih bluonov v priemysle je bežné a dosahuje pvrnkťciueíky životnosti do mIPACÍLHiIÍlClKÉłI-Ol opotrebovarriiua. Pri výskyte dutsičuiłonov je podmienená ich životnosť. iUvedené nedouiiaüaky sa...

Zařízení k samočinnému zavlhčování směsi v kolovém mlýně na mokré mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247421

Dátum: 15.10.1987

Autori: Patak Zdenik, Žatecký Jan, Neischl Jaroslav, Parkan Petr

MPK: B02C 23/00

Značky: mletí, kolovém, směsi, mlýně, mokré, zavlhčování, samočinnému, zařízení

Text:

...úspory zastavěného prostoru vzhledem k tomu,že zařízení nezabírá žádnou plochu, protože je možno je zabudovat do stávajícího zařízení bez větších nároku na montážní práoe Zařízení je také podstatné jednodušší a výrohně dostupnější.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Na obr. 1 je schematícky znázorněno zařízení podle vynálezu.Kolový mlýn l na mokre mletí, který má ve své horní části...

Zařízení k vymezení ovality vývrtu ložiskových uzlů pro uložení klikových hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247420

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mach Karel

MPK: F16M 1/025

Značky: uzlů, vymezení, hřídelů, uložení, klikových, ovality, vývrtů, ložiskových, zařízení

Text:

...je vytvořen boční šroub, procházející zámkom dělící roviny skříně a výměnnou boční vymezující podložkou, vloženou mezi boční plochu spodní části zámku u skříně a boční plochu epodní části zámku u ložlekového tělesa, kde předem odzkoušenými dímenzemi vymezovací podložky je tvořeno vymezování ovality vývrtu horního a spodního dílu ložiskového tělesa do kruhového tvaru pro klikový hřídel při dotažených kotevních šroubech.Výhodou tohoto...

Zařízení na obrážení nekruhových ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 247419

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holub Miroslav

MPK: B23D 1/30

Značky: ozubených, zařízení, obrážení, nekruhových

Text:

...ložisky li mezi upínací deskou Ä a vodicí deskou 3 a vodicí deskou 5 a spodní deskou lg upínací desky l. Spodní část desky 1 je přizpůsobena podle tvaru obrážeoího stroje k zajištění dokonalého spojení. Tvarové plochyve vodicíoh deskách 3 a A jsou vytvořeny tak, aby výsledný pohyb upínací desky l odpovídal požadovanému tvaru obrobku. Pro dosažení stále obvodové rychlosti je rotační pohyb odvozen od náhonu stroje přes pastorek § a vzorové...

Požární ucpávka s pískovou náplní pro kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247418

Dátum: 15.10.1987

Autori: Richter František, Hlavonik Jaroslav, Horyna Jaroslav

MPK: A62C 1/08

Značky: rozvod, náplní, kabelový, ucpávka, pískovou, požární

Text:

...kanálech, při zaústění kabelových moetú do rozvoden jako souěást požárních přepážek.Příklady provedení požární ucpávky podle vynálezu jsou zobrazeny na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na požární přepážku, jejíž součástí je požární ucpávka,na obr. 2 je znázorněn řez A-A z obr.1, na obr. 3 je zobrazen řez B-B z obr. 2 a obr. 4 znázorňuje v příčném řezu variantu provedení požární ucpávky.Mezi přední boční stěnu l a zadní...