Archív za 1987 rok

Strana 8

Snímač koncové polohy plovoucího pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253770

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: pístů, snímač, koncové, plovoucího, polohy

Text:

...tuku v zásobníku, což může být povel ke startu plnicího čerpadla, které zásobu opět doplní. U takto ovládaného zásobníku je vyloučen vznik vzduchových bublin v mazacím tuku a také dávkovač plní ložiska stejnorodými a přesnými dávkami mazacího tuku.Příklad provedení snímače podle vynálezu je znázorněn na pŕipojeném výkrese, kde obr. 1 je poloviční řez snímačem zabudovaným v zásobníku v náryse a obr. 2 je půdorys snímače v pohledu ze strany...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253769

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: mazacího, rychlému, dávkovačem, odběru, zásobník, zejména

Text:

...mazacím tukem doplní. Doprava mazacího tuku do zásobníku prostřednictvím mazivového čerpadla umožňuje získání stejnorodé zásoby mazaoího tuku bez vzduchových bublin, což zaručuje stejnorodou a tím i přesnou dávku mazacího tuku odměřenou a dávkovačem dodanou.Příklad provedení zásobníku zejména k rychlému odběru maziva dávkovačem podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obrázku je řez zásobníkem v náryse.Zásobník gg sestává...

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253768

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: rychlému, dávkovačem, mazacího, odběru, zejména, zásobník

Text:

...prostřednictvím mazivového čerpadla umožňuje získání stejnorodé zásoby mazacího tuku bez vzduchových bublin, což zaručuje stejnorodou a tim i přesnou dávku mazaciho tuku odměřenou a dávkovačem dodanou.příklad provedení zásobníku zejména k rychlému odběru maziva dávkovačem podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obrázku je řez zásobníkem V nárysu.Zásobník gg sestává z válce 3 uzavřeného přednim víkem l a zadním víkem 3,...

Mikrobiální kmeny Escherichia coli ke zjišťování organických a anorganických látek ve stolici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253767

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bláha Robert, Petz Jiří, Korych Bohuslav

MPK: G01N 33/50

Značky: anorganických, organických, zjišťování, látek, escherichia, stolici, mikrobiální, kmeny

Text:

...nekladou žádné nároky na testovaný makroorganismus, nevyžaduje se odběr krve, při němž může dojít k přenosu infekčního agens např. cytomegaloviru, viru zánětu jater typu B, nebo dokonce původce akutního imunodeficientního syndromu, tzv. AIDS.Mikrobiologivké vyšetření Escherichia coli, na rozdíl od vyšetřování biologické odezvy makroorganismu, lze provádět rutinně, a to ve velkých statisticky hodnotitelných sériích vzorků stolice, což umožňuje...

Zařízení pro kontinuální zjišťování množství sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253766

Dátum: 17.12.1987

Autori: Topol František, Jirec Jiří, Čech Jiří, Rybín Miroslav

MPK: G01N 27/04

Značky: zjišťování, zařízení, kontinuální, množství, sazí

Text:

...skutečnosti.Popsané nevýhody použití jak Bacharachovy metody, tak kontinuálního zjištování intenzity množství sazí prosvěcováním proudících spalín ze zdroje světla na fotočlánek odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že fotoodpor je umístěn v termostatu spojeném s diferenoiálním operačním zesilovačem propojeným s ručkovým měřicím přístrojem, z něhož je vyvedeno světelné a zvukové zařízení. Spaliny, které proudí...

Zařízení pro pohon polohovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253765

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hainz Petr

MPK: H02P 7/40

Značky: zařízení, pohon, polohovadla

Text:

...variantu zařízení, kde asynchronní motor je hřídelí přímo spojen se západkovým mechanismem. Obr. 2 znázorňuje variantu,kde asynchronní motor je navíc mechanicky spojen se snímačem polohy.Podle obr. 1 a 2 je připojena napájecí svorka 5 ke společnému středu vinutí asynchronního motoru. vývody 5, Q, 5 vinutí jsou připojeny na výstupní svorky vícefázového měniče frekvence Q, jehož vstupní svorky gl, gg jsou připojeny na napájecí sít. Hřídel...

Zařízení na vyhledávání netěsných trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253764

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tomáš Zdeněk, Matal Oldřich, Horký Jaroslav, Zachar Josef, Klinga Josef

MPK: G01M 3/08

Značky: výměníku, tepla, vyhledávání, zařízení, trubek, netěsných

Text:

...kvalifíkaci obsluhy. Další výhodou je, že pořizovací náklady na zařízení jsou velmi nízké. Navíc možnost vyhledat i malé netěsnosti v trubkách či v zaválcováni trubek v trubkovnicích, zejména u kondenzátorů turbín jaderných elektráren, a to jak při odstavce, tak i při provozu se sníženým výkonem bloku podstatné přispívá k udržení optimálního vodního chemického režimu v parnich generátorech, ohřívácích apod., což zvyšuje životnost těchto...

Zařízení k pájení drobných kovových dílů, zejména bižuterních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253763

Dátum: 17.12.1987

Autor: Tomášek Václav

MPK: B23K 3/00

Značky: zejména, kovových, zařízení, bižuterních, drobných, dílů, pájení, výrobků

Text:

...gg s druhou čelistí il,opatřeného pružným upínacím elementem 53, např. pružinou. Na pinole gg je radiálně připojen kolik gg, který jednak unáší ústrojí lg pájecího přítlaku, jednak jeho prostřednictvím vracípružný element gg čepu Q pínolu gg do výchoai polohy. Za účelem snížení třecího odporu azvýšení citlivosti pájecího přĺtlaku je výhodné konstruovat uložení pinoly §§ s valívým pouz drem.K ovládání ramena gg čelisti 3 upínače ve stanici...

Podpěra svislého bleskosvodného vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253762

Dátum: 17.12.1987

Autori: Luzum Jaroslav, Baloun František

MPK: E04B 1/41

Značky: bleskosvodného, podpera, svislého, vodiče

Text:

...zatvrdnutí cementové malty, které je použito k zajištění poděry V panelu.Příklüd provedení podpěry svislého bleskosvodu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. kde obr. 1 znázorňuje příčný řez panelem a upevnění podpěry ve spáře mezi panely, obr. 2 zná~ zorñuje boční pohled na sestavenou podpěru, obr. 3 príklad provedení zadní opěrky s provedením příkladu zajištění šroubu proti otočení, na obr. 4 a 5 je znázorněno provedení zadní opěrky při...

Způsob přípravy dialkyl(C1 až C3)-10-cikosen-1, 20-dioátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253761

Dátum: 17.12.1987

Autori: Petrusová Lidmila, Balcar Hynek, Matyska Bohumír, Dosedlová Alena

MPK: C07C 69/593

Značky: 20-dioátů, přípravy, c3)-10-cikosen-1, dialkyl(c1, způsob

Text:

...chloridu wolframového s tetrametylcinem vyznačený tím, že monoalkylester 10-undecenové kyseliny o 1 až 3 uhlicích v alkylu se nejprve nechá reagovat s chloridem wolframovým, přičemž molární poměr monoalkylesteru k chloridu wolframovémuje v mezích 100 až 8001, načež se reakční směs zředí inertním rozpouštědlem a nakonec se do reakční směsi přídá tetrametylcln.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že lze provádět metatetické reakce při...

Stavební tvárnice pro bezmaltové zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253760

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vích David, Víchová Eva, Kulhánek František

MPK: E04C 1/10

Značky: zdění, stavební, tvárnice, bezmaltové

Text:

...v tom, že jedna ložná plocha tvárnice je opatřena soustavou čtvercových výstupků, rozmístěných na každé polovině ložné plochy šachovnioově do křížového útvaru, druhá ložná plocha je rovněž opatŕena soustavou čtvercových výstupků l, rozmístěných na každé polovině šachovnicově podél úhlopříček poloviny ložně plochy, takže jsou negativem rozložení výstupkůTato úprava stavební tvárnice zajistí bezpečné a pevné, ale rozebíratelné spojení...

Způsob úpravy povrchové vrstvy vysoké tvrdosti na ocelových předmětech, zejména na nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253759

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jedovnický Bohumil, Kovář Ivan, Holemář Alois, Hrubý Vojtěch

MPK: C23C 14/06

Značky: vrstvy, vysoké, povrchové, nástrojích, tvrdosti, předmětech, oceľových, úpravy, způsob, zejména

Text:

...HV a tím vysoké odolnosti proti opotřebení kombinované s menší, ale přitom stále ještě značné vysokou tvrdostí, například 63 až 70 HRc, a houževnatostí nosné ionltridované vrstvy, která prodlužuje dobu do počátku nukleace povrchových trhlin. Ionitridace posouvá oblast nukleace trhlin na rozhraní mezi nitridovanou vrstvou a základním materiálem, kde jsou i zákonitě menší hladiny tahových napětí,takže například při zatížení ohyhem vzhledem ke...

Zařízení pro zřasování obalů na uzeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253758

Dátum: 17.12.1987

Autor: Přibík Ivo

MPK: A23C 13/00

Značky: uzeniny, obalů, zřasování, zařízení

Text:

...a současně šíkmo uloženého kroužku, mechanismus nadále zjednodušuje. Podstatný rozdíl mezi AO ć. 197 480 a dále popisovaným zařízením je ten, že řásnicí kroužek se neodvaluje po povrchu pomouněhn trnu stálým nastaveným převodem ozubených kol,ale působením tečné složky síly působící na řásnící kroužek v místě styku 5 pomocným trnem.Tím se dosahuje šroubovicového skladu jednoduššĺm způsobem.Podstata vynálezu, jehož příkladnć provedení je...

Základová konstrukce halového objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253757

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nývlt Vladimír, Vojtíšek Antonín, Koudelka Miloslav, Němec Ivan

MPK: E02D 27/01

Značky: konstrukce, objektu, základová, halového

Text:

...na realizaci momentu ve vetknutí paty sloupu pomocí dvojice vodorovných sil. Dvojice horizontálních sil je umožněna táhlem v betonové podlaze haly a vodorovným železobetonovým pásem na dne základu, který pro přenos momentu aktivizuje vodorovné napětí v zemině. Odpor zeminy je závislý na jejích fyzikálních vlastnosteoh. Potřebné rameno dvojice sil je určeno výškou podlahy haly nade dnem základu (nezámrzná hloubka založení je stejně nutná)....

Zařízení pro podávání a polohování tvářenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253756

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haškovec Miroslav, Petřík Miloslav

MPK: B21J 13/10

Značky: tvářenců, podávání, polohování, zařízení

Text:

...nevýhody a jeho podstata spočíva v tom, že polohovací část je tvořena opěrným blokem s dvěma bočnímí stěnami, které spolu se zadním čelem spojujícím obě boční stěny tvoří vybrání, v němž je vysunutelně vložena podávací část tvořená střižnicí.Předností tohoto zařízení pro podávání a polohování tvářenců je zlepšení a zjednodušení dopravy výkovkú do prostoru lisu při současném zkrácení ztrátových časů.Příklad provedení předmětu vynálezu je...

Magneticko-absorpční rohož pro tlumení hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253755

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/84

Značky: magneticko-absorpční, hluku, rohož, tlumení

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje magneticko-absorpčni rohož se značnou tlumicí schopností, skládajici se z nosné kostry, magnetú, akusticky pohltivé rohože a jeji podstata spočivá v tom, že magnety jsou upevněny ke kostře šaohovnícově, přičemž volné plochy kostry jsou buč plné, nebo děrovaná, aby zvuk mohl procházet do pohltivé rohože umístěné nad kostrou a zabalené do tkaniny přichycené ke kostře.Výhody magneticko-absorpční rohože podle...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: odstředivým, čoček, výrobe, směsi, způsob, zařízení, monomerních, litím, kontaktních, polymerizaci

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Slitina odolná proti nauhličení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253753

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vyklický Miloslav, Chalupa Karel, Tůma Hanuš, Levtonova Naděžda, Gerlivanov Jevgenij, Djakov Vladimir, Medvěděv Jurij, Kudlička Jaroslav, Českis Chaja, Ondráček Petr

MPK: C22C 38/40

Značky: proti, odolná, slitina, nauhličení

Text:

...uhlíku V oceli V závislosti na vzdálenosti povrchu. Pro porovnání ocelí a slitin s různým obsahom legujících přísad a příměsí dochází nejen k rozdílnému maximálnímu obsahu uhlíku, ale i k rozdílnému průběhu obsahu uhlíku. K hodnocení vlivu chemického složení jednotlivých materiálů je optimální používat velikost relativní plochy nauhličení, vyznačené původním obsahem uhlíku a prühěhem obsahu uhlíku po zkoušce nauhličení, za konstantních...

Protizánětlivě účinný 2-(o-karboxyfenylamino)-6H-pyrimido(2,1-b)chinazolin-6-on, jeho deriváty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253752

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sidělnikov Viktor, Mochort Nikolaj, Kljušin Viktor, Medvedovskij Adolf, Trinus Fedor, Danilevskij Nikolaj, Petrnjagina Vera, Dobrovolskij Jurij, Kožuško Galina, Fadějčeva Alexandra, Barkova Irina, Kiriček Larisa, Rjabucha Tatjana, Solskij Jakov, Getman Galina, Karp Valentina, Pantělejmonov Alexandr, Usenko Jurij

MPK: C07D 487/04

Značky: deriváty, způsob, výroby, protizánětlivě, jejich, 2-(o-karboxyfenylamino)-6h-pyrimido(2,1-b)chinazolin-6-on, účinný

Text:

...050 l 050 l 160 perorálně 3 400 3 400 krysy intraperitoneálně 980 980 perorálně 3 800 3 800 králíci intraperito neálně 1 750 1 750 253752 4-6-onu králíci perorálně 9 5 000 5 D 00 kočky perorálně )5 000 5 000 LD 50, mg/kg 2-(o-methylaminokarbonyl~ mefenaminová kyselina butadion L 2-difeny 1-4- postup feny 1 amino)-6 H~pyrimido- kyselina N-(2,3-dime- -butylpyrazulidin- stanoveníZde a dále se pod LD 50 rozumi polovina smrtelné dávky.Chronická...

Obvod zálohování napájení pamětí s libovolným výběrem a ochrany dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253751

Dátum: 17.12.1987

Autor: Višinka Jan

MPK: G06G 7/10

Značky: zálohování, pamětí, obvod, napájení, výběrem, libovolným, ochrany

Text:

...napětí a záložní napětí činí přibližně 0,1 V, takže napětí, přicházejicí na napájecí vstup paměti zůstává ve výrobcem paměti požadované toleranoi. Rovněž na odporu, zapojeném mezi zdrojem záložního napětí a napájecím vstupem paměti, vzniká v důsledkuvelmi malého odběru proudu ze zdroje záložního napětí jen nepatrný úbytek napětí.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na kterém je znázorněno schéma zapojení obvodu...

Způsob výroby nových derivátů pyrrolo(1,2-a) azepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253750

Dátum: 17.12.1987

Autori: Malleron Jean-luc, Ponsinet Gérard, Roussel Gérard, Comte Marie-thérese, Farge Daniel, Barreau Michel

MPK: C07D 487/04

Značky: pyrrolo(1,2-a, azepinonu, výroby, derivátů, nových, způsob

Text:

...obecného vzorce V je možno ziskat působením organokovové aloučeniny obecného vzorce VI rR má svrchu uvedený význam, na sloučeninu obecného vzorce VIIReakce se provádí obvykle v orgenickém rozpouštědle, například v áteru jako v tetrahydrofuranu nebo v uhlovodlku jako v hexanu nebo ve směsi těchto rozpouštědel při teplotěSloučeniny obecného vzorce VII je možno získat působením N-(díchlormetylen)-p-aniaídinu obecného vzorce VIIIc N oc (VI I...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxo-4,4-dimethyl-1-azetidinylsulfátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253749

Dátum: 17.12.1987

Autori: Slusarchyk William, Koster William, Dejneka Tamara

MPK: C07D 205/08

Značky: způsob, 3-substituovaných, výroby, 2-oxo-4,4-dimethyl-1-azetidinylsulfátů

Text:

...sůl. Tuto sulfonaci je možno uskutečnit za použití komplexu oxidu sírového s pyridinem, dimethylformamidem nebo 2,6-lutidinem.Odštěpením chránici skupiny aminové funkce v poloze 3 (zbytek A) ze sloučeniny obecného vzorce VIII se pak ziská sloučenina obecného vzorce I.Postup použitý k odštěpení chránici skupiny bude záviset na charakteru příslušné skupiny.Připadná acylace sloučeniny vzorce I představuje běžný postup a lze ji uskutečnit buč za...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253748

Dátum: 17.12.1987

Autori: Janssen Bernd, Sauter Hubert, Pommer Ernst-heinrich, Meyer Norbert, Ammermann Eberhard, Karbach Stefan

MPK: A01N 43/653

Značky: prostředek, výroby, způsob, fungicidní, složky, účinné

Text:

...podle vynálezu se provádí, pokud Me znamená atom vodíku, popřípadě v přítomnosti rozpouštědla nebo ředidla, popřípadě za přídavku anorganické nebo báze a popřípadě za přídavku urychlovače reakce při teplotách mezi 10 a.120 °C. K výhodným rozpouštědlům nebo ředidlům náleží ketony, jako aceton. metyletylketon nebo cyklohexanon, nitrily. jako acetonitril, estery, jako etylacetát, ethery jako dietylether, tetrahydrofuran nebo dioxan, sulfoxidy,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253747

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ziegler Hugo, Isenring Hans-peter

MPK: A01N 43/40

Značky: způsob, složky, prostředek, výroby, fungicidní, účinné

Text:

...V obou případech se reakce provádí účelně v přitomnosti v podstatě bezvodého, inertniho ředidla, zejména organického rozpouštědla, jako alifatického cyklického etheru, například 1,2-dimethoxyethanu, ter.butylmetyletheru, tetrahydrofuranu nebo dioxanu aromatického uhlovodíku, například benzenu nebo toluenu alifatického halogenovaného uhlovodiku, například metylenchloridu nebo chloraformu nebo dimetylformamidu, nebo směsi takových ředidel...

Způsob výroby nových derivátů pyrrolo(1,2-e) azepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253746

Dátum: 17.12.1987

Autori: Malleron, Comte Marie-thérese, Roussel Gérard, Farge Daniel, Ponsinet Gérard, Barreau Michel

MPK: C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, pyrrolo(1,2-e, derivátů, azepinonu, nových

Text:

...obecného vzorce V při výrobě výsledných produktů obecného vzorce III. Aby bylo možno uvést do reakce sloučeninu obecného vzorceVI se sloučeninou obecného vzorce VII, stači přidat organokovovou sloučeninu obecného vzorce IV V dostatečném množství buä přímo do získané reakčnísměsi,nebo v případě potřeby po předohozim odfiltrováni hydrochloridu vytvořeného aminu.Sloučeniny obecného vzorce VI je možno ziskat aplikacínebo přizpůsobením...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253745

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bésán János, Kulcsár László, Tyeklár Zoltán, Sági Katalin, Szántó András, Kakabos Mária, Szudy Gábor, Szabó László, Enisz János

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, účinné, látky, výroby, způsob, prostředek

Text:

...účinné látky zabrañuji rozmnožování určitých škůdců a bakteríi.Účinné látky vyrobitelné způsobem podle tohoto vynálezu se mohou ve formě postřiku používat v množství 12,5 až 1 500 g účinné látky na hektar nebo v koncentraci 1 až Š 000 mg účinné látky na litr na poli nebo ve vzduchu.Jejich používání neni ztíženo, protože jsou bez zápachu a nezpůsobují podrážděni kůže. Nižší používaná množství zmenšují zatížení přirody pesticidy.Účinné látky...

Fungicidní a růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253744

Dátum: 17.12.1987

Autori: Virányi Ferenc, Érsek Tibor, Oros Gyula, Lyr Horst, Strumpf Thomas, Zollfrank Gerline, Zanke Dieter

MPK: A01N 43/84

Značky: fungicidní, rostlin, růst, prostředek, regulující

Text:

...mohou být například frakce minerálního oleje o střední až vysoké teplotě varu, například kerosen nebo motorová nafta, živočíšne nebp rostlinné oleje, alifatické, cyklické a aromatícké uhlovodíky, například toluen nebo xylen, alkylované naftaleny, cyklohexan, parafin, alkohoĺy, glykoly, estery, ketony a halogenované uhlovodíky, například butanol, ethylenglykoly methylethylketon, cyklohexanon, chloroform či chlorbenzen, nebo polarní...

Mixovací baterie ventilového typu, ovládaná společným regulačním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253743

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fišera Jiří

MPK: F16K 11/04

Značky: regulačním, ovládaná, prvkem, ventilového, mixovací, baterie, společným, typů

Text:

...vůči víku směšovacího prostoru ll a pouzdru lg, čímž zavírá nebo otvírá průtok kapaliny z kanálu l a 3 do směšovacího prostoru 3. Pouzdro 3 se otáčí ve víku směšovacího prostoru. Natáčení pouzdra lg se provádí ovládacím kolečkem lg. Na spodní části pouzdra lg je rameno lg, na jehož konci se otáčí kolečko lg na ramenu lg se při otočení ovládaoím kolečkem 3 pohybuje po vahadle 1 podle potřeby mezi talíŕovými ventily § a Q.Na obrázku l je...

Způsob výroby beta-karbolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253742

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haffer Gregor, Huth Andreas, Börner Helmut

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, beta-karbolinů

Text:

...Sundberg, The Chemistry of Indoles in Oerganic Chemistry lg, str. 10 Academic Press, N. Y. a London, 1970 a A. J. Gaskell, H. E. Radunz a E. Winterfeldt, Tecrahedron 5219 (25), 5 353), známe.Bylo překvapivé, že reakce podle vynálezu sama při přebytku terc.butylchlornanu nevede k chloraci a aromatickém A-kruhu beta-karbolinové molekuly.způsob podle vynálezu má zejména tu výhodu, že se získávají vysoké výtěžky žádaného beta-karbolinu.Dále má...

Způsob výroby nových derivátů alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253741

Dátum: 17.12.1987

Autori: Frehel Daniel, Vallee Eric, Badorc Alain, Maffrand Jean-pierre

MPK: C07D 495/04

Značky: nových, alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové, derivátů, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...I, V němž Y znamená hydroxylovou skupinu OH, alkoxyskupinu OR nebo aminoekupinu -N(R 3)(R 4) tak, jak jsou definovány ehora, tím, že se kondenzuje 5,6,7,7 a-cetrahydro-IH-thieno 3,2-cjpyrid-2-on vzorce IIs alfa-halogenfenyloctovou kyselinou obecného vzorce IIIa(IIIa) CH-HM X v němž Hal znamená atom halogenu, zejména atom chloru, atom jodu a atom bromu, aX má shora uvedený význam, 253741 4Ť CH-Hai m X v němž R, X a Hal mají shora uvedený...

Způsob výroby 4,4-dialkyl-2-azetidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253740

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koster William, Slusarchyk William, Dejneka Tamara

MPK: C07D 205/08

Značky: 4,4-dialkyl-2-azetidinonů, způsob, výroby

Text:

...obecným vzorcem V CHE je číslo o hodnotě 0, 1, 2 nebo 3, vznikne touto reakcí ve vysokém výtěžku sloučenina odpovídající obecnému vzorci III0// Komlex pyridin - oxid sírový totiž reaguje přednostně s hydroxylovou skupinou (tedySulfonační reakci je možno uskutečnit v orqanickém rozpouštědle, jako v pyridínu, mono-, di- nebo trimetylpyridinu, chlorovaném uhlovodíku (například dichlormetanu nebo1,2-dichloretanu), acetonitrilu,...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barkóczy József, Pongó László, Görgényi Frigyes, Reiter József, Krajcsi Péter

MPK: C07D 249/14

Značky: výroby, způsob, derivátů, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253738

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00, C07D 205/08...

Značky: derivátů, kyseliny, výroby, penicilanové, způsob

Text:

...stereospecificky probihajici aldolová kondenzace odstra ňuje nutnost dělení diastereomerú, které bylo zapotřebí provádět při postupech známých z dosavadniho stavu techniky, a proto značně zvyšuje praktickou upotřebitelnost postupu vycházejíčĺho z 6-APA pro syntézu karbapenemových a penemových finálnich produktů.Žpůsob výroby sloučenin obecného vzorce Ilą je předmětem našeho souvisejicího českoslo venského patentového spisu č. 253 737.Do...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253737

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: kyseliny, penicilanové, výroby, způsob, derivátů

Text:

...Grignardovs činidla obecného vzorce Rlugx a organolithné sloučeniny obecného vzorce R 1 Li, v nichž R 1 znamená nižší alkylovou skupinu nebo arylovou skupinu A X má shora uvedený význam, v bezvodém inertním organickém rozpouštědle při teplotě v rozmezí od 0 °C do -78 °C, načež se pridá acetaldehyd.Vynáĺez je založen na nsočekávatelném zjištění, že aldolová kondenzační reakce na určitých 6,6-disubstituovaných anhyąropenicilinech vede k...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253736

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, C07D 205/08, A61K 31/43...

Značky: kyseliny, stereospecificky, řízené, způsob, výroby, derivátů, penicilanové

Text:

...stereospecificky řizený způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce IIIRpředstavuje atom vodiku nebo chrániêi skupinu hydroxylové funkce, vybranou ze skupiny zahrnujici acylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku. aralkylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku a triorganosilylové zbytky s nejvýše 21 atomy uhliku, vyznačující se tim, že seła) 6,6-disubstituovaný anhydrcpenicilin obecného vzorce V XX a Y nezávisle na sobě...

Herbicidní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253735

Dátum: 17.12.1987

Autor: Roth Willy

MPK: A01N 25/02

Značky: herbicidní, směs

Text:

...teplota, nebezpečí explozeł.N-benzyl-N-isopropylpívalamid se může používat jako jediná účinná látka herbicidní směsi podle vynálezu, nebo může herbicidní směa podle vynálezu vedle N-benzyl-N-isopropylpivalamidu obsahovat ještě další účinné látky, zejména další herhicidně účinné látky, jako 2-(alfa-naftoxy)-N,N-diethylpropionamid, 2-chlor-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2,6-xylídid nebo/a 4-(trifluormethyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylanilin.Dále...

Způsob výroby soli N-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)- ethylaminu s kyselinou vinnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253734

Dátum: 17.12.1987

Autor: Massey Eddie Herman

MPK: C07C 91/32

Značky: výroby, n-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl, způsob, vinnou, ethylaminů, kyselinou

Text:

...ní během 2,5 hodiny přikape 50 ml 1 N vodného roztoku hydroxidu sodněho zředěného odvzdušněnou vodou na objem 120 ml. Po skončeném přidávání se neutralizační směs ještě další 2 hodiny míchá, přičemž se z ni vyloučí volná dobutaminová báze ve formě bílé krystalické látky.Kapalina nad usazeninou se oddekantuje a krystalický zbytek se důkladně promyje 600 ml odvzdušněné vody. Kapalina nad usazeninou se znovu oddekantuje a sraženina se pod dusíkem...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Somfai Éva, Nagy Lajos, Radvány Erzsébet, Lányi György, Pap László, Visnyovszky Mária, Detre Tamás, Szegó András, Dénes Valéria

MPK: A01N 43/12

Značky: akaricidní, prostředek, účinné, způsob, insekticidní, složky, výroby

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Způsob přímé redukce materiálů obsahujících oxid železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253732

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milionis Konstantin, Pusch Hermann, Schneider Hermann

MPK: C21B 13/00

Značky: způsob, obsahujících, přímé, železa, redukce, materiálů

Text:

...ve spodní části generátoru plynu, přičemž jsou nejvýhodněji bezpro 253732 4středně nad hladinou lázně strusky a akceptory síry ve formě jemných částic, s výhodouo zrnění pod 0,1 mm se dostávají v důsledku zavádění, nezávislém na zanášení uhlí, s nosným plynem do úzkého kontaktu jak s částicemi uhlí ve vířivé vrstvě, tak také s vytvořeným generátorovým plynem ve hlavové části generátoru. Dosažitelný stupeň odsíření je oproti známému zpüsobu...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Jahn Dieter, Schirmer Ulrich, Becker Rainer, Keil Michael

MPK: A01N 43/04

Značky: složky, herbicidní, prostředek, výroby, účinné, způsob

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...