Archív za 1987 rok

Strana 79

Způsob výpalu keramzitu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252903

Dátum: 15.10.1987

Autori: Polanský Alois, Plachý Květoslav, Rehbergerová Gabriela, Šafek Miroslav

MPK: F27B 7/34

Značky: keramzitu, způsob, výpalu, zařízení, provádění, způsobu, tohoto

Text:

...na zvýšení tepelně energetické efektívnosti výpalu keramzitu, v podstatě spou čívá v tom, že seetává ze středového hořáku umístěného v ose pece a alespoň 3 hořáků umístěných na okraji hubnu pece, které jsou nastaveny ve směru axiálně tengenciálním k plášti pece, přičemž intenzita proudu plynu v hořácích se nastavuje pomocí klapek.Výhody způsobu výpalu keramzitu podle vynálezu a zařízení k provádění tohoto způsobu spočívàjí hlavně v úspoře...

Zařízení pro automatické kašmírování dílků pianinové mechaniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252902

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bláha Josef, Šedivý Jaroslav, Štěpánek Miroslav, Cendelín Miloš

MPK: G10C 3/16

Značky: mechaniky, zařízení, dílků, kašmírování, automatické, pianinové

Text:

...kaěnírovő trubičk do dílků pianinovő mechaniky uložená s vodítka n, kovů.aírovő trubičh J. potřonć lopoa, podávaoíoh kloití ji oo odvíhítlćy ä na píotníci válce g podívącích kloití , poouvovćho váloo gv podávacíoh kloití, vidličlqrłê o vüoon g vidličky a poouvověho válce gg vidličky, nože g na píotnioi víloo g 2 nože. Na obr. 5 je noehanionuo g pre automatické dávkovćní a. aaaouvíaí kašmírovő trubíöw do dílku pianinovő mechaniky...

Pila pro hromadný rozřez dílků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252901

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cendelín Miloš, Bláha Josef

MPK: G10C 3/16

Značky: rozřez, dílků, hromadný

Text:

...g a kotoučovýni pilami i , podavač 2 zásobníku § liětmpouštěcí válce g a válce 1 g vysouvače. Na obr.2 je deska 1 na apouštěoím váloi g, vyaouvač g na válci 39 vysouvače a lišty g. Na, obr. 3 Jsou lišty g v zásobníku 6 líšt a upímcí páka łg s xxpinacm váloem 1 g.Lišty g.l ae nauuxxou do zásobníku 6 líšt a. upnou ae upinacim váloem g přeĺa upínací páku łg. Potom se zapne pohon g,ktorý poháníévřeteno g s upnutými kotoučovými pilami i a...

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klimek Milan, Mrva Milan, Školník Juraj, Vavrovič Ján

MPK: B27G 23/00

Značky: zariadenie, geometrie, reznej, kotúčov, pílových, meranie

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Spôsob prípravy bis fenylhydrazónov glyoxalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252899

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C07C 109/14

Značky: fenylhydrazónov, přípravy, spôsob, glyoxalu

Text:

...navrhovaného spôsobu je jeho jednoduchosť prevedenia a hlavne nižšie ekonomické náklady použiitýoh chemikálií cca lo-krát menšie oproti príprave ,popisanej Ronzio .a spol. .Do 500 .ml tr-ojhrrdlej banky opatrenej spätným chladičom, na ktorom je umiestnený destilačný chladič s prikwapkáwajúcim lievikom sa dá 10,5 g etylénglykolu. Zmes 32 g dvojchronmanu rlr-aselného a 24 ml kyseliny sírovej v 200 ml vody sa (postupne v priebehu 2 hodírn...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Markusek Július, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Poór Robert, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poó Róbert, Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand, Leška Štefan, Mravec Ján, Markusek Július, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, výroby, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, technického

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Flotačné činidlo a-alebo komponent flotačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252896

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šaffa František, Rendko Tibor, Kopecký Ivan, Šnyta Bohumír, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B03D 1/02

Značky: komponent, činidla, flotačně, a-alebo, činidlo, flotačného

Text:

...osvedčenia 205 769 a 203 716. Ich ilotačný účinok však jednak sotva dostanhttje účinnosti .kvalitných komerčných .prostriedkov a jednak ich zdroje sú limitované.Tieto problemy však v značnej vmiere rieši ilotačne činidlo a/alelbo komponent flo~ tačnéshvo ~činivdla, či činidiel predovšetlkýínita báze -kysliíkatých organických zlúčertí-n po dla tohto vynálezu, ktoré pozostáva z 15 až 100 hmot vča-stí najmenej »trojzložkového vystripovaného...

Emulzný koncentrát s vysokým obsahom 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252895

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poór Robert, Žáková Ľubomíra

MPK: A01N 57/14

Značky: koncentrát, 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfátu, obsahom, vysokým, emulzný

Text:

...a 11 - 15 tnmvot. zmesí anionoaktívnych a lkationovýcvh -povrchovoaktívnycrh látok obsahujúcich 10 ~ 20 0/0 hmot. hutanolu.Finalizäciou uvedených látok pri teplote miestnosti p~oča~s 30 až 60 minút sa zí-sika emulzný íkoncentrát s požadovanýrn ~obsa.hom účinných látok lpľĺ -stplnení podmienky nevylúčenia krému.Výhodou navrhovaného riešenia podľa.predmetu vynálezu je inovácie výrobku s vyšším obraahom účinnej látky o 3 U 0/0 hmotnostných...

Nastrelovacia hlavica pre odber neporušených zemných vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252894

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šútor Július, Hinca Jozef

MPK: G01N 1/08

Značky: neporušených, vzoriek, zemných, odber, nastrelovacia, hlavica

Text:

...odberný~ch valčekov podľa vynálezu., ktorého Podstata sipočíva v tom, že,pod výbušnou komorou, do ktorej sa umiestñuje výbušnina alebo vý-bušná zmes, je umiestnené údernikové puzdro, cez ktoré -preohádza údernílkový ąpiest, -dosahujúci na násuvný držia-k, na ktorom je upevnené puzdro s odberným valčekom, .pri-čom .na úderníukovom puzdre je nassunuté .antidetonavčné závažie s tlmiacou pružioou a pevná ruIk-oväť.vynález nastreľovacej hlavice pre...

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252893

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092

Značky: hubicový, zvlákňovanie, syntetických, polymérov

Text:

...vo vnútri telesa s .kruhovou štrbinou nad filtrom. Rozdellovač je ukonštruovaný do hubicovéhno bloku kruhoveho tvaru. Pre velko-kapactiný ihubioový blok obdĺžnikového tvaru riešenie podľa spomínaného vyvnálezu nemožno aplikovať.Všetky spomínané nerovn-omernosti tolkové, moIokuIárno-degradaČné, teplotné, ako aj di-sjpergačné rieši nová konštrukcia hubicového bloku ,podľa tohoto vynálezu.Hubicový blok pre zvláłkňovanie taveoín syntetickych...

Galeta vyhrievaná sústavou elektrických odporových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252892

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ivančák Alojz, Nedělka Gabriel, Lišiak Jozef

MPK: D01D 5/16

Značky: vyhrievaná, teliesok, sústavou, odporových, elektrických, galeta

Text:

...sústavou valcových ociporových teliesoik, kde vo vnútri telesa galety, upe-vnenej.na hnac-om hriadeli, sa nachádza kotúč uložený na -puzdre, ktoré je pevne uohytené v d-ržiaku galety. Kotúč je vyhotovený z materiálu o vysokej tepelnej vodivosti a .puzdro z materialu o nízkej tepelnej vodivosti. Kotúč je opatrený rovnomerne rozloženými otvorami, do ktorých sú .nasunuté odtporové telieska, elektricky vodivo- spojené pomocou vodičov -so...

Filtrový odlučovač prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 252891

Dátum: 15.10.1987

MPK: B01D 46/02

Značky: prášků, filtrový, odlučovač

Text:

...komory 1 so vstujpným hrdlom 2, prilpevnenej na výsýpku 3 prášku. Nad VISÍUDHOU komorou 1 je umiestnené filtračné komora 4, vylbavená zvislo oríelntovanýmí rukávovými filtrami 5, upevnenými svojimi hrdlalmi 6 v delia-cej stene 7, ktoré je medzi fíltračnou komorou 4 a výstulpnou komorou 8. Výstupné komora 8 je opatrená výstulpným hrdlom 9. Nad výstujpnou ko.mor-ou 8 je usporiadané komora 1 I pre rozvod 11 regeneračnéiho vzduchu, opatrená...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252890

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lacová Miluše, Palčo Štefan, Staroň

MPK: C01F 5/08

Značky: slinutej, magnézie, spôsob, výroby

Text:

...sa spraouje známým spôsobom na slinutú magnéziu. Tento postup sa dá aplikovat len na produkt lpyrohysdrolýzy ziskaný za určitých špecifických .podmienokroztkladu, najmä na veľmi úzky teplotný interval, v ktorom pyrohydrolýza »chloridu horečnaterho môže ešte s dostatočnou ~rýoh~ losťou prebiehať. Tento interval je .potrebné v pre-vádzlkovom reaktore dodržať.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby slinutej magnézie z oxidu .horečnatého...

Rotačný vibrátor pre elektroiskrové obrábanie, nanášanie vrstiev a legovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252889

Dátum: 15.10.1987

Autori: Banas Ján, Križák Jozef, Kunc Jozef

MPK: B23P 1/12

Značky: vrstiev, nanášanie, rotačný, obrábanie, elektroiskrové, vibrátor, legovanie

Text:

...memjbránou oąpatrený závitonL na ktorom je rnaskrutkovaná prestaVOVćDCÍü matice jedno čelo prestavovacej matice -d-osa-dá na vnútorný krúžok jednoho z horné-ho a dolneho gulkovéąho ložiska.Rotačným vibrátorom pre elektroi-slkrové obrábanie, nanášanie vrstiev .a legovanie podľa vynálezu sa docieli podstatné zmenšenie hmotnosti jiohyblivýtnh častí. Rotačný vibrátor je centricťkeho usporiadania bez nebezpečie bočnýoh kmitov a umožňuje pri malom....

Zariadenie na elektrické prepojenie rotačnej a pevnej časti elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252888

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kašpar Peter

MPK: H01R 35/00

Značky: zariadení, prepojenie, částí, zariadenie, elektrických, elektrické, pevnej, rotačnej

Text:

...vodičom. z č~aeti rotawčnej na ~čast pevnú nie je ničím rušený a vzhľadom na to, že v žiadnom .mieste zariadenia .nenastúva klzný posuv vodiča, je životnost takéhoto zariadenia ,neobłmedzeněrNa priloženom výkrese predstavuje obr.2 zariadenie podľa vynáiezu v p~ohl~ande a obr. 1 to isté zariadenie v reze, 1 PIÍČOIH rovina rezu je rovnohežná s jeho osou a prechádza -strercbosm rsatelitu.Zariadenie na elektrické .p-repojenie rotačnej a .pevnej...

Disperzný akrylátový prostriedok na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252887

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gregušová Zdenka, Vodová Drahomíra, Linkeš Dušan

MPK: C09D 3/80

Značky: akrylátový, prostriedok, dřevo, disperzný

Text:

...ak-rylátoveho prosrriencilku a po 24 hodinách zasycbania sa robí druhý náter neriedeným prost~riedkom. Pre hloclkosť povrchu esa doporučuje u obkladov jemné prebrú-senie pred aplikáciou drwhé-ho náterut Dosahuje sa vysoko elasstilclký film aj plriteplotných rozidielooh. Farebná stálosť je zachovaná bez zmeny po dobu 5 rokomP r í k la d 2 Drevené obklady určené na plotové a lö gi-ové steny sa natierajú štetoom alebo sa máoajú v...

Zariadenie na automatické nastavovanie obvodovej rýchlosti prihrňača alebo zberača obilného kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252886

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rataj Vladimír, Artim Jozef

MPK: A01D 41/12

Značky: nastavovanie, zariadenie, obilného, zberača, rychlostí, prihrňača, kombajnu, obvodovej, automatické

Text:

...je, žesa vylúči subjektívny vplyv obsluhy kom tbajnu na .nastavovanie obvodovej rýchlosti prihŕňarca alebo zberiača. Tý-m sa zberové straty, najmä u prez-retéwho porastu olbilnírn alebo plľĺ clelenom zbere ustruekovin, niekoľkonásobne znížia oproti súčiasnemu rstavu. Dalšou výhodou je jednoduchosť Ikonštrulkcie, ktorá nevyžaduje ipoldstatné opravy obilnélho- .kombajnu, nízke nálkłlady na výrobu.pri vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Školník Juraj, Klimek Milan, Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Šutta Peter

MPK: B41K 1/44

Značky: značkovacie, razítko, výrobkov, elektrochemické, značenie

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Spôsob výroby trietylamoniovej soli 7-((1 H-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252884

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rýchlik Eduard, Miklovič Jozef, Šauša Igor, Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Bucko Miroslav

MPK: C07D 501/34

Značky: spôsob, h-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej, výroby, trietylamoniovej, 7-((1, kyseliny

Text:

....kyseliny vobsahujúci 0,7 až 25 hm. vody .na Ihmotno-st acetónu reaguje s 1-jlH-tetrazol-l-yi-5,5,5-t~rimetyl-3-oxapentan-Z,4-diono-m za prítomnosti trietylalmóniiumvchloridu v množstve 7 až 9 D 0/0 ulrm. na hmotnost plrítomnej vody počas 1 až 2 hodin pri -10 až 0 °C a 0,5 až 3 alrodin pri teplote 10 až 25 °C.vznikajúce trietyiamónflová soľ, 7-1 H-teItrazol-l-yl -acet~amido -ocfalosipoorálnove j kyseliny z lreakčnej zmesi zylkryštalizuje...

Nízkonapäťové vinutie obvlášt pre transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252883

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pálka Róbert, Dyda Leonard, Tittel Peter, Janošov Emil, Lukáč Jozef, Spevák Ján

MPK: H01F 15/06

Značky: nízkonapäťové, transformátory, obvlášt, vinutie

Text:

....druheho .axiálneho kanála .platí vztahdl ~ šírka .prvého axiálneh-o íkazuála, dz - šírka druhého axiálneho kanála,Riešením podľa vynälezu sa dosahuje .nerovnakowu šírkou axiálnyicłh kanálov .medzičasťami vetiev vinutia vyrovnávania velkosti impedancil jednotlivých vetiev vinutia. Týmrto dochádza aj .k znižovaniu prídavných strát nakrátiro- vyvolaných. vyrovnávacími .prťudmi, Pri vhodne zvolenej šírke axiálnych kanálov tak, aiby nebola...

Plniaci blok oxidu uhličitého do sifónových bombičiek najmä pre automatický rotorový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252882

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 5/06

Značky: plniaci, bombičiek, najmä, sifónových, oxidů, rotorový, stroj, uhličitého, automatický

Text:

...plniaceho bloku oxidu uhličitého do sifónových .kombič 1 ek, najmä.pre automatický rotorový stroj je, že odstranenim veľkých rýchlosti prúdenia .a škrtenia nedochádza k podclilazovaniu .a tuhnutiu vody i oxi-du uhiičitěnho a ani k veľkým .zmenám skupenstva oxidu uhličitého. Výhodou je tiež to, že .poistným ventilom jemožné presne nastaviť tlak, nald ktorý nesmie v bomhičke z bezpečnostných dôvodov stúpať.Pl.niaci blok oxidu uhličitého do...

Spôsob zvýšenia výtažnosti produkcie kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252881

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bálini Štefan, Forsthoffer Július, Brtko Július, Dobiáš Jozef

MPK: C07D 309/38

Značky: zvýšenia, spôsob, produkcie, kyseliny, kójovej, výtažnosti

Text:

...pool jej p~rekurzorov, č-o vedie k zVýšeniu jej výťažnosti. Výhodou uvedeného postupu je, že jednoduchým zásohom do fermentačmeho rprocesu možno zvýšit Výtažnost kyseliny kójovej až na dvojnásobouk.2,5 litra média o zložení 10 0/0 glukózy,0,1 °/o chloridu amónneh-o, 0,1 močoviny,0,05 heptehydrátu sírenu l 1 or-ečn.atého,0,016 dihydrofosforečnanu draselného,0,007 0/0 chloridu clraselného, 0,002 terrahydrátu siranu -manganatého, 0,001 ...

Spôsob prípravy kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252880

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forsthoffer Július, Brtko Július, Bálini Štefan, Dobiáš Jozef

MPK: C07D 309/38

Značky: kyseliny, spôsob, přípravy, kójovej

Text:

...v médiu dosiahla hodnotu 30 g.l 1 pôvodnélho objemu média, t. j. 33 0/0 lkvasnéüio -vytažkuPripoeví sa 100 ml media takeho zloženia ako v ,príklade 1. Rozdelí sa po 50 ml do dvoch 250 ml E~rle~nmayerovy-c.~h buniek a ookuje sa 0,5 ml sucpenzie konidiospón kmeňa Aspergillurs tamarii mutant VIII vo vode o lk-otncetracii 107 spor na ml. BanJky sa uložia na rootečuú tre 5 pačk-u s počtom kyvov 210 za -minútu o výstredntysti 8 om a koltivujú...

Zariadenie na výrobu tubulárnych fólií z termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252879

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševčík Viktor, Konč Juraj, Benč Gabriel, Arpáš Vladimír, Liška Milan

MPK: B29C 49/28

Značky: fólií, tubulárnych, zariadenie, termoplastov, výrobu

Text:

...pri naplňolvazni zásobnika nepretržite vyrába.oou fóliou klesá po vodiacich lištách. Hmotnost pojazdu je eliminovaná protizálvažim prostredníctvom reťazovélho .prevodu Týmto spôsobom V závislosti o-d rýchlosti odiahu VýTáibâlľlt-J tubulárnej fólie a od ikatpncity valčenkovelho zásobníka vznikne nevyhnutne potrebný čas na rolzlepenie vzájomne zlelpenej obojstranne orezanej fólie .a na -navedenie rozlepených plochých fólií na va samostatné...

Banský nafukovací vankúš s tvarovou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252878

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fabián Stanislav, Švihel Jiří, Gavlák Jozef, Orlovský Ján Ing, Turinský Miroslav, Kocůrek Ladislav, Maras Matej

MPK: E21F 15/02

Značky: tvarovou, bánsky, konštrukciou, vankúš, nafukovací

Text:

...v komineVýznamnou ,prednosťou banského nafuk-ovacieho vankúše je duty valec tvarovej konštrukcie ktorým môžu prechádzať technologické zariadenia alko sú vzduchové hadice, telefónne a elektrické linky, hadice pre dopravu betónovej zmesi, vetranie pracoviska, odvod vody a epod.Pre zrýohletnie výrsrtuže, resp. údržby komína má nenialý význam možnosť spojovania niekolkých banských nafukovacioh vanküšov s tvarovou konštrukciou V niekollkýcłh...

Mechanizmus bočnej náložky pre ofsetové a knihtlačové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252877

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 21/14

Značky: stroje, mechanizmus, náložky, bočnej, ofsetové, knihtlačové

Text:

...cy.klov tlačového agregátu. List papiera 1 sa pohybuje sme 4rom .k predný-m náložikálm 3 .po nalklaciacolm stole 2 a akonáhle tento začne prechádzať medzi tlakovými guľôčkami 6 a vondiacim-i guľôčkami 7, .automaticky sa zväčši- pritl-ak prritlačných .pružných prvkov 9 jpnewmaticiného .prítlia~čneh.o zariadenia B na tlakové guľôčky E. Súčasne sa začne list qpajpiera,okrem pohybu po .nalklavdacom stole 2, aj bočne pohybovať smerom k bočnej...

Aditivovaný parafín odliaty do valčekov štandardných rozmerov pre doúpravu bavlnených šijacích nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 252876

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čechovič Rudolf, Blažej Anton, Kiss Štefan, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Bustínová Bronislava, Strečanský Michal, Všetečková Marta, Hodul Pavel

MPK: D06M 13/02

Značky: šijacích, valčekov, parafín, bavlněných, odliaty, nití, štandardných, doúpravu, rozmerov, aditivovaný

Text:

...aditioovaný .parafín, pozostávajúci z 95 hmotuoetnýcłi dielov vyššíoh mastných alkolliolov s priemernou dĺžkou reťazca C 12), oxyetylovaných v priemere 3. .móimi etylénoxidu pri cievkovvaní nití na konečný formát, a to otieraním prevíjanej .nite o povrch valčeka zhotoveného z atditivovanélho Iparafínu. Množstvo nánosu doopravy - 2,73 °/o - sa stanovila gravimetricky z hmotnostného rozdielu vzoriek .pred a po extrakcii. Sklz upravenej...

Spôsob odstraňovania polymérnych a uhlíkatých úsad z destilačných kolón pyrolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252875

Dátum: 15.10.1987

Autori: Metke Marian, Nikolov Boris, Kirst Ivan, Tesař Ilja, Hlinšťák Karol

MPK: C10G 9/12

Značky: pyrolýznych, destilačných, úsad, kolon, uhlíkatých, polymérnych, odstraňovania, spôsob, produktov

Text:

....priblížil profilu .pri normálnom udeetilačrnom .režime,pričom celkové .množstvo .materiálu .dávIk-o 4Výhodou spôsobu .odot-raňovania úsad z udelstilačných kolón podľa uvynálezu je zníženie .strát .deficitných ropných surovín a .predĺženie fondu .pracovnej doby zariadenia.Po strate dellacej účinnosti prima-onej kolóny jednotky na výrobu o-lefinov v dosledku úsad jpolyrménnyoh. látok na eitážaoh sa aronraticlká frakcie, obsahujúca »hlavne...

Krokovací polohovací servomechanizmus s mikroposuvovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252874

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kunc Jozef, Nemec Ján, Šugra Jaroslav

MPK: B25B 11/00

Značky: krokovací, servomechanizmus, mikroposuvovou, polohovací, jednotkou

Text:

...krokovavci .polohovací servomeohalnizmurs s mjlknropnorowvnowvou jednotkou pozostávajúci z krokovaIc-ej jednotky sąpojenej .prosrbredinictvoxm spojky s pohybovou slkrruŕtikąou, uloženow v mediálnych ložisckáoh a opaltrenou. -marticoux, ssjpyojelnou s polohovacimi saňalmi, podstatou kboréllvo j.e,že .pohycbová snknuilva opatrenia pwrendjpinaícimelemeotom je axiáloe uložená pomocou axiálnehou ložiska na pohyblivej dooke mikro~.poswvovej...

Hlboko razené tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 252873

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dolníková Alena, Bíziková Jozefa, Ďurinda Ján, Adamec Jan

MPK: B32B 29/02, B32B 29/06, D21H 1/04...

Značky: tapety, hlboko, řazené

Text:

...90 až 160 g/In 3, pričom ofseatový bezdrevý papier je -na strane laminátubližšej k .potlači, ~s~a~ v dôsledku belosti a hladkoeti ofestového bezdreveho pajpiera do siahne vyššia p-rijímaetellnost tlačových f-arieb .a lepší vzhľad hlboko razený-ch malpiet pri zníženej miere potreby úpravy podložky na báze papiere vrstvou na báze pigmentov a/a~lebo~ pojiv.V dôsledłku vysokého obsahu sekundár.nych vlákien V papieri s obsahom sellounIdárnych...

Perorálne vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252872

Dátum: 15.10.1987

Autor: Zahradníková Ivanka

MPK: A61K 39/385, A61K 47/00

Značky: vakcíny, perorálne

Text:

...a ekonomicky dostupný.Mikrobiálny bakteriálny aotigénny komplex sa pripravuje metódou .podľa Maršalka uverejnenou v časopise Čs. Epidem., 20,1971, N 4 ako Připrava rnikrobiáłniho alergenoveho komplexu k diagnootice a léčbě infekčné alergických onemononění. Milkrobiálny bakreriáiny antigénny komplex sapripravuje zbaktérií izolovaný~oh od chorého, alebo z rôznych kmeňov jednéno nakreriálneho druhu. Kontrola srerility sa robí ockovanim vždy...

Zariadenie k premiestňovaniu ucelených vrstiev sklených nádob a podobných predmetov z paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252871

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grejtak Rudolf, Straka František, Šebík Alexander, Mlynarčík Bohuslav, Findiš Jozef

MPK: B65G 59/02

Značky: vrstiev, ucelených, sklených, predmetov, podobných, paliet, nádob, premiestňovaniu, zariadenie

Text:

...štyroch »sťtranách medzi vodia-cimi klardkami 35 .po diva .pneumatické urovnávalcie valce 19, na ktorýoh sú upevnené štyri urovnávacie lišty 37. P~rívod tlakoveho vzduchu je k pneumaltickým urovná-vacim valcom 19 privádzaný zviňovacirm vedením 18.Pred uvedení-m zariadenia. do prevádzky sa paleta -odstrojí od fólie a odstráni sa kartonový .kryt Takto .pripravená paleta je .priswnutá pomocou »prívodlnej valčelkovej drahy (i, pod wrovnávacie...

Zariadenie na fixáciu labutienky pri jej spájaní, opravách a zakončovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 252870

Dátum: 15.10.1987

Autor: Štefek Martin

MPK: A41G 9/00

Značky: opravách, fixáciu, labutienky, spájaní, zakončovaní, zariadenie

Text:

...nakiadacej lišty 2. Na koncoch podstavného telesa 1 je na čazpoc-h 7 otočne uczhýtené obdlznirlrovité prietažné čelo 8 sklopnej časti 5 pre pretiahnutie a zavedenie častí labutienky .na nak~ladaci~u lištu 2. V strednej časti slklopnú cast 5 tvoria 2 rovnobežne prítlačné lišty 9 po oboch bokoch nakladacej lišty 2. Pravý koniec sklopnej časti 5 tvorí stabilizačné pritlačné čelo 10 perovetho pruhu- labutieirky, ktoré zároveň vytvára za...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Bindas Ján, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Kolesár Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: vápenatý, roztokov, pentaerytritol, mravčan, spracovávaných, přípravy, spôsob, technicky

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Trcka Jozef, Kotek Jiří, Macho Ján, Akubžanov Vladimír, Šebík Rudolf, Bučko Miloš, Huba František, Šmíd Jaroslav, Kopernický Ivan, Spitzer Pavol, Matějíček Josef, Maťaš Michal, Stuchlík Jiří

MPK: C10G 67/04

Značky: ropných, výroby, olejových, rafinátov, frakcií, spôsob

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Zapojenie generátora riadiacích impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252867

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švancar Ján, Lago Miroslav, Brázdilová Eva

MPK: H02M 1/08

Značky: riadiacich, zapojenie, generátora, impulzov

Text:

...zapojené v ,poradí výstupy a, c, b, a, c, b, kde medzi príslušným výstupom a zelmn-ou svorikou Z sú ~ovbirza~zy združenéoho sieťového napätia UAC, U 05, UBA,UCA, U 30, UAB, wv-edené na obr. 1 v zatvorskáůh. Jednotlivé výstupy V 4 zo sumačnýsch integráitolrov 7 eú zapojené na neinnvertnjúce vstupy komparáwtorov 14 a na ich investujúce vstupy je zapojený výstup z ouviddćtrciełio prvku 15, ,pin-čom výstupy V 5 z jednotlivýoh...

Indikační a omezovací obvod špičkového detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252866

Dátum: 15.10.1987

Autor: Opatrný Petr

MPK: H03K 19/007

Značky: detektoru, omezovací, obvod, indikační, špičkového

Text:

...špičkového detektolru je, že jeden ,prlvelk tralnzístor siučuje funikuci itidilkáltoru zoregistrovaní lokálnĺho maxim-a, poklesom napětí na koloktoru a zároveň, že otevřený přechold báze - emitor tohoto tr-anzismomlu po zaregisttovälní maxitma zoorazňuje nasyoení zesilovače. Tim, že .prvý zesilolv-ač nepřechází do nasyoeněho st.avvu, je možno regishrovrat impulsý od délłky 100 os, pokud prvý a druhý zesiiovač mají tvranzitní ikonitočet...

Retardačne upravená preglejka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252865

Dátum: 15.10.1987

Autori: Osvald Anton, Mahút Juraj

MPK: B32B 21/14

Značky: retardačne, preglejka, upravená

Text:

...jedinej min-únie na luzažvdý Imilimeter hrúbky od povrnihu preglejwky až po poslednú leipid-lovü vrstvu vzhľadom Ik osi svmetrie.Preglejłkra boia lepená fenolioinmaidehydovou živicou, do ktorej sa pridali meter-der- zrnesný ester »kyseliny fousfuonreičnej a feniolu RETAR 131 - výrobca n. up. Cľhemiko Strážske v množstve 30 °/o hmot. Na spripravu ipreglejiky bo 1 i použité bulkoivě dýihyhrúbsky 1,8 nim v počte deväť tviraetiev, icelková...

Spôsob odsírenia ocelovej taveniny v indukčnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 252864

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cengel Peter

MPK: C21C 5/02

Značky: indukčnej, spôsob, taveniny, odsírenia, oceľovej

Text:

...ocel odleje.V prvom stupni sa oceľová iavernina dezoxiduje ferosilíciom .a ordtsiouje hrookovou ząmersoau zlołžeunou z vápno a lkaziooa. V pmvom .eiooni sa zmiži obsah siry Ine hodinoty cca 0,015 až 0,010 0/0 hmot. síry S. V dom hom ertupni se dezoxidovená a ooisiremá ocel znovu hibolko dez-oxiduje a- zárrolveň vodsíru~ je zmesou si~liikok.a«.lcia a vepuna a bezprostreidne hneď se odlievia, kým tjrsvá sihný »dezoxiuiačný účinok, pretože ocel...