Archív za 1987 rok

Strana 77

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C08G 69/26, C08K 5/34

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, báze, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, polyamid

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Lustoň Jozef

MPK: C08G 63/16, G08K 5/34

Značky: skupiny, kopolymery, obsahujúce, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, báze, oktadecylamino, poly(etylénbutándionátu

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Viaczložkový tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252981

Dátum: 15.10.1987

Autori: Řehůřek Petr, Sobolev Boris, Trnovcová Viera, Fedorov Pavel

MPK: H01M 6/18

Značky: tuhý, viaczložkový, elektrolyt

Text:

...homovalentného tuhého roztoku fluoridov prvkov vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zistení javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. Rýchla ionová vodivosť viaczložkového tuhého elektrolytu súvisí s jeho atornárnou štruktúrou, ktorá obsahuje štruktúrne neekvivalentné fluoridové polohy, a so Schottkyho typom vlastných porúch, ktoré umožňujú rýchly...

Tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 252980

Dátum: 15.10.1987

Autori: Trnovcová Viera, Fedorov Pavel, Mariani Emil, Sobolev Boris

MPK: H01M 6/18, H01M 10/39

Značky: tuhý, elektrolyt

Text:

...zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu.Použitie fluoridu prvku vzácnych zemín s ortorombickou štruktúrou fluoridu ytritého ako tuhého elektrolytu je založené na zisteni javu jeho rýchlej aniónovej vodivosti fluoridovými iönmi. V zavislosti od druhu použitého fluoridu tuhý elektrolyt dosahuje pri 300 °C mernú lóuovú vodivosť 10 až 10 S . m pri zanedbateľnej elektrónovej vodivosti. Rýchla iónová vodivosť...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: přípravy, poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát, spôsob

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Vaššová Gabriela, Bieliková Anna, Lustoň Jozef

MPK: C08G 69/26, C08K 5/34

Značky: 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, polyamid, strukturně, obsahujúci, jednotky, spôsob, přípravy, kyselin

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Hydrogénsíran kyseliny 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Bieliková Anna, Vašš František, Vaššová Gabriela

MPK: C07D 211/34

Značky: kyseliny, 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej, přípravy, spôsob, hydrogénsíran

Text:

...má využitie na pripravu polymérnych svetelných stabilizátorov polyesterového typu so zníženou extrahovateľnostou z polymérov.P ľ Í k l a d 1 K 1,53 g 0,U 05 mólu amóniovej soli 1,5 252977-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,lo-tetrametyl-IELQ-díazaspirołl 5,5 undekánu sa pridá 1,5 mililítra koncentrovanej kyseliny sírovej,zmes sa opatrne zahrieva, pričom systém nadobúda visköznu konzistenciu. Po štátí reakčnej zmesi cez noc sa na druhý deň k nej...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Borsig Eberhard, Lustoň Jozef, Vašš František, Romanov Andrej

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: přípravy, poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát, spôsob

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Obuvnícky podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252975

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kočišík Marián, Schaffer Ľudevít, Kopál Pavel, Hulman Štefan

MPK: C08L 27/06

Značky: podošvový, obuvnický, materiál

Text:

...polyvinylchloridu a čiastoč 4ne predsieteného nitrilového kaučuku Einsetz von NGR zur PVC-Modiiizierung, Gummi Fasern Kunststoffe č. 2, str. 38, 1985. ich nevýhodou je taktiež dvojfäzová príprava. Najprv je potrebné predsieťovať kaučuk,zgranulovať, alebo vyrobiť v práškovej forme a až potom použiť do PVC zmesí.K vyriešeniu technického problému dosiahnutia optimálnych vlastností a produktívne prípravy bol vyriešený obuvnícky podošvový...

Dvojplášťová tlaková nádoba s vnútornou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252974

Dátum: 15.10.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01J 3/04

Značky: vnútornou, tlaková, dvojplášťová, izoláciou, nádoba

Text:

...regeneračného cyklu a zvýšenia účinnosti regenerácie k dosiahnutiu vyšších objemových výkonov a účinnosti adsorpcle.Dvojplášťová tlakové nádoba s vnútornou izoláciou podľa vynálezu je schématicky znázornená v jednom z možných konštrukč 4ných prevedení na priloženom výkrese, kde je nárys adsorpčného aparátu v reze.Adsorpčný aparát pre oddelovanie C 02 a HzO z technologického vzduchu pre výrobu kyslikaa dusíka pozostáva z vonkajšej tlakovej...

Spôsob výroby fermentovaných mliekarenských výrobkov so zníženou energetickou hodnotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252973

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/12

Značky: mliekárenských, zníženou, spôsob, hodnotou, výrobkov, výroby, fermentovaných, energetickou

Text:

...čistých mliekarenských kultúr mlieko sa fermentuje pri teplotách 20 ~ 50 °C. Po ukončení fermentácie sa výrobky vychladia na teplotu 2-15 °C a po predchádzajúcom prídavku ochucujúcich látok pred, alebo po naplnení, alebo bez prídavku ochucujúcich látok sa zabalia do spotrebiteľských obalov.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je nižšia energetická náročnosť výroby, vyššia stabilita koagulátu fermentovaných výrob- kov vplyvom zníženého obsahu...

Spôsob modifikácie anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252972

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kubínyiová Eva

MPK: C06B 31/28

Značky: modifikácie, nitrátov, spôsob, anorganických

Text:

...potiaže najmä v oblasti funkčnosti týchto výrobkov. Produktami chemických technológií s nemalými nárokmi na energie, zariadenia, ľudskú prácu a pôdne fondy sú i všetky doposiaľ používa né senzibilizátory, z nich mnohé samotné nachádzajú čo raz významnejšie a ekonomicky atraktivnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Preto je treba úsilie výskumu a vývoja zamerať na hladanie technicky, ekonomicky i ekologicky...

Zariadenie na kontrolu šírky tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: 252971

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pašák Jozef

MPK: G01B 5/02

Značky: kontrolu, šířky, tabule, zariadenie

Text:

...zároveň zvyšuje hospodárnosť výroby V dôsledku úspory materialu. Zariadenie pritom neovplyvňuje negatívne kapacitné parametre linky, pretože odoberacie zariadenie plechu, s ktorým je kontrolné zariadenie podľa vynalezu spojené v jeden funkčný celok, má kratší pracovný cyklus ako následné technologické pracoviská v linke.Príklad vyhotovenia kontrolného zariade 4nia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je zariadenie nakreslené v...

Zariadenie na rotáciu súčiastok vo vákuových zariadeniach počas vytvárania vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252970

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Pecár Ivan, Gajdoš Andrej, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Semsey Ladislav

MPK: C23C 14/00

Značky: súčiastok, počas, rotáciu, vrstiev, vytvárania, vakuových, zariadenie, zariadeniach

Text:

...pohybe odvodenom od unášača 2 cez hriadel 3, ktorý je oddelený spojkou 4 z izolačného materiálu, od vákuotesne utesnenáho zo strany vonkajšej atmosféry poháňaného hriadela 5, cez ozubenékolesá 6 uchytené v unášači 2 a pevné rozvádzacie koleso s vnútorným ozubenim 7,ktoré je elektricky odizolované a mechanicky spojené s držiakom 8 uchytenom na chladenej prírube 9, cez ktorú je vedený svornikom 1 D vysoký potenciál na puzdro 11, odizolované...

Spôsob analýzy zmesi látok vznikajúcich karboxymetyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Střešinková Dagmar, Halmo František

MPK: G01N 21/00

Značky: vznikajúcich, analýzy, karboxymetyláciou, látok, zmesí, spôsob

Text:

...Zmes obsahovala metylestery kyselín typovs celkovým počtom atómov uhlíka 9 až 15. jeden zo substituentov R 1, R 2 je atóm vodíka, druhý je alkyl s počtom atomov uhlika 6 až 11, alebo oba sú alkyl rovnakej alebo rôznej dlžky s počtom atómov uhlíka 1až 11, pričom celková uhlovodíková časť R 1 íĺH má 7 až 13 atómov uhlíka.R 2 Zmes obsahuje aj acetály typovpričom pre substituenty R 1, R 2 platí komentár uvedený vyššie. K tejto zmesi je pridané...

Zariadenie pre vytváranie hore orientovanej kompezačnej slučky pri automatickom podávaní pásového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252968

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chalány Michal, Tyrol Štefan

MPK: B21D 43/08

Značky: pásového, kompezačnej, automatickom, orientovanej, plechů, podávání, vytváranie, zariadenie, slučky

Text:

...slučky aj pri konštantnom tlaku vzduchu V priamočiarom pneumatickom motore.Príklad vyhotovenia zariadenia podla Vy« nálezu je znázornený na výkrese, kde je takéto zariadenie - kompenzačný stôl schematicky znázornená V nárysnom pohlade v súčinnosti s dalšími komponentami deliacej linky pásového plechu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva zkompenzačného stola 5, na ktorom je vý~ kyvné rameno 6 opatrené sústavou Vačiek 9 akoncových...

Reverzačné zariadenie prietoku vzduchu cez filtračnú jednotku pri regenerácii filtrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252967

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oravec Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B01D 29/38

Značky: prietoku, jednotku, vzduchu, regenerácii, reverzačné, filtrov, filtračnú, zariadenie

Text:

...na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez zariadenia v základnej polohe,obr. 2 funkčnú schému zariadenia V základ 4Reverzačné zariadenie prietoku vzduchu filtračnej jednotky pozostáva z telesa 1, opatreného priamočiarym pneumatickým motorom 2, ktoreho piestnica 3 je spojená s vnútorným tesniacim kotúčom 4. Teleso 1 je medzistenou 5 rozdelené na saciu komoru 6 a výiukovú komoru 7. Medzistena 5 je opatrená centrálnym otvorom 6, v...

Vákuová komora pre zariadenie na iónové plátovanie a iónovú implantáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252966

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gajdoš Andrej, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Semsey Ladislav, Král Jozef

MPK: C23C 14/56

Značky: zariadenie, vakuová, iónovú, plátovanie, implantáciu, komora, iónové

Text:

...pomerom dĺžky ku prierezu súčiastok. Vákuové komory takýchto zariadení sú bud horizontálne, alebo vertikáĺne orientované a sú v tvare valca alebo hranola, ktoré sú osovo sümerné. Ak by sme použili vákuové komory, ktorých by dĺžka bola dostatočná pre umiestnenie súčiastok hriadeľového tvaru, potom by to bolí jednoúčelovo konštruované zariadenia, čím by bola obmedzená po 4žadovaná univerzálnost uvedených typov vákuových zariadení. Uvedené...

Podošvový materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252965

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ladzianský Vladimír, Gahér Jozef

MPK: C08L 9/00, C08L 7/00

Značky: materiál, spôsob, přípravy, podošvový

Text:

...zmäkčovadlami, plnivami a stužovadlom pri 120 až 140 °C po dobu 10 až 12 minút, potom V druhom stupni sa pridajú ostatné zložky a celá zmes sa mieša pri 70 až 90 °C po dobu 11 až 12 minút.Technický účinok vynáĺezu spočíva v tom,že sa zvýši odolnost podošvového materiálu voči oderu a celková životnost podošiev. vytvorením tohto podošvového materiálu sa odstráni používanie nedostatkových surovín na výrobu podošiev pre vyššie uvedený účel. Pri...

Zmiešavacie zariadenie na aglomerované materiály a minerálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252964

Dátum: 15.10.1987

Autori: Béresová Erna, Tirpák Mikuláš

MPK: B01F 13/10

Značky: zmiešavacie, materiály, zariadenie, aglomerované, minerálně, látky

Text:

...cykloidného tvaru.Výhody a vyšší účinok vynálezu spočívajú v dokonalom premiešaní aglomerátov a minerálnych látok bez tvorby granulátov. Ďalšie výhody sa prejavujú v jednoduchos 4ti vyhotovenia zariadenia a možnosti jeho výroby z dostupných materiálov. Zariadenie podla vynálezu umožňuje pripravovať aj zmes z viac druhov aglomerátov a mlne« rálnych látok súčasne.Zmiešavacie zariadenie podľa vynalezu je schématicky znázornená na pripojenom...

Zapojenie na rozšírenie funkcie regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252963

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pokorný Jan, Čierny Pavel, Kukučka Vendelín

MPK: G05D 17/02

Značky: rozšírenie, funkcie, zapojenie, regulátora

Text:

...protismerne zapojených Zenerových diód.Zapojenie podľa vynálezu umožňuje použitie derivačného kondenzátora o potrebnej kapacite na to, aby sa dosiahol požadovanýpriebeh rozbehu, nakoľko v ustálenom stave zaradený sériovo s derivačným kondenzátorom spínač zabezpečí elektrické odpojenie kondenzátora v prípade vstupu nežiadúcej poruchy do regulátora. Zapojenie podľa vynálezu je jednoduché, ekonomicky nenáročné a funkčne naprosto spoľahlivé.Na...

Spôsob výroby dvojplášťového výmeníka tepla tvoreného dvoma dutými plášťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jozef, Dumanov Alexander, Kováč Miroslav, Maxim Michal

MPK: B21D 53/04

Značky: výroby, dvoma, tepla, plášťami, spôsob, dvojplášťového, výmeníka, tvořeného, dutýmí

Text:

...média. Táto technológia vytvo 4renia dutiny medzi vnútorným a vonkajším plášťom na jednu operáciu je nová a umožňuje vytvoriť dokonale uzatvorený priestor pre prietok média. Týmto spôsobom výroby sa zabezpečí podstatné zníženie prácnosti,zvýšenie technickej úrovne výmenníka a jeho funkčno prevádzkových vlastnosti max. využitím teplosmennej plochy. Súčasne sa umožňuje použitie vysokovýkonného a kvalitného automatizovaného zvarenia oboch...

Spôsob spracovania odpadových plynov z výroby benzínov a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klátik Jaroslav, Klempa Vladimír, Uhlík Zdeno, Omyliak Pavol

MPK: C10G 5/06

Značky: tohto, výroby, zariadenie, spôsobu, vykonávaniu, odpadových, spôsob, benzínov, spracovania, plynov

Text:

...z odlučovača 11 použit ako surovina pre výrobu etylénu a propylénu pyro~ lýzou 14. Odlučovač 11 je spojený potrubím so splyňovačom 18, v ktorom dochadza k výmene tepla medzi odpadovými plynmi o teplote 15 až 25 °C a ohrevným médiom, obvykle nízkotlakovou parou o teplote cca 150 °C alebo parným kondenzatom o teplote aspoň 80 °C 19. V splyňovači 18 nastáva dokonalé splynenie uhľovodíkov C 5, Cs, ktoré sa nedokonale odlúčili v odlučovači 11,...

Zariadenie na blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252960

Dátum: 15.10.1987

Autori: Salokyová Katarina, Hrivnák Ivan, Grúň Peter

MPK: B60K 25/00

Značky: účelového, vozidla, pomocného, blokovanie, zariadenie, motorového, radenia, pohonů

Text:

...prepojený so vzduchovým valcom 1 a elektrickým rozvodom so spínacou skrinkou 9 cez ovládací spínač 8, ovládací prvok 2 parkovacej brzdy je vzduchovým potrubím prepojený s pružinovým brzdovým valcom 4, na vzduchové potrubie medzi elektropneumatický rozvádzač 3 a vzduchový valec 1 je pripojený svojím ovládacim valčekom vzduchový spínač 6 a na vzduchové potrubie medzi ovládací prvok 2 parkovacej brzdy a pružinový brzdový valec 4 je...

Zapojenie hydraulického obvodu automatickej hydrostatickej prevodovky pre rekuperáciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252959

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tančibok Jozef, Bicek Ľubomír

MPK: F16H 39/00

Značky: zapojenie, hydrostatickej, obvodů, energie, automatickej, převodovky, rekuperáciu, hydraulického

Text:

...súčasne spojené so vstupmi druhého a tretieho tlakového ventila 64, 65, vstupmi prvého a druhého jednosmerného ventila 74, 75 a výstupom druhého servorozvádzača 76, ktorého vstup je štvrtým vysokotlakovým vedením 84 spoje 11 ý jednak s výstupom druhého jednosmer~ ného ventila 75 a jednak s vysokotlakovýzvi hydraulicko-pneumatickým akuinulátororn 77. Prvý, druhý, tretí a štvrtý tlakový ventil 63, 64, 65, 66 vytvárajú druhý blok 8 ven tilov,...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sabadoš Július, Lipka Radislav, Kellner Michal, Kováč Jozef, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: močovinou, spôsob, polykondenzátov, výroby, kondenzátov, amoniakom

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Nízkonapäťové vinutie obzvlášt pre trojfázové transormátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252957

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zvara František, Lukáč Jozef, Spevák Ján

MPK: H01F 5/04, H01F 27/28

Značky: trojfázové, obzvlášť, transormátory, vinutie, nízkonapäťové

Text:

...cievok sú o polovinu výšky vinutia dlhšie, ako konce vývodov druhých cievok a v miesteod radiaineho kanála medzi prvými Cievkami a druhými cievkami sú konce vývodov prvých cievok umiestnené nad vývodmi druhých cievok.Riešením podľa vynálezu sa dlžka jedných vývodov skracuje o polovinu výšky vinutia, čím sa znižuje spotreba materialu a znižujú sa elektrické straty. Taktiež sa docieluje výrobné zjednodušenie zabezpečenia vývodov voči...

Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hoťka Pavel, Toldy Mikuláš, Zachar Jozef Akademik, Poledna Juraj

MPK: A61B 5/10

Značky: plodů, snímanie, vyhodnocovanie, pohybovej, zariadenie, aktivity

Text:

...počtu nadprahových impulzov.Hlavnou prednosťou vynálezu je získanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, z ktorého sú v podstatnej miere odstránené rušivé zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej. Tento signál sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a súčasne ďalej spracováva v digitálnej forme, čo umožňuje priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Prednostou oproti...

Zapojenie zariadenia na dopravu najmä válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252955

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šicko Ján, Bumbál Ľubomír, Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, súčiastok, dopravu, najmä, zapojenie, zariadenia

Text:

...s elektromagnetom 4.(4 Posúvač, 2je spojený s pohonom 18. Elektromagnet 4 je elektricky pripojený na súčinový logický člen 5, na ktorý je pripojený zdroj elektrickej energie 20. Na prívode 12 súčiastok 13 je umiestnený snímač 11, ktorý je pripojený cez oneskorovaci člen 9 a zosilňovací člen 8 na vstup súčinovêho logického obvodu 5. Oproti prednej polohe posúvača 2 je umiestnený snímač 7 pripojený cez zosilňovací čen 6 na vstup súčinového...

Uchytenie zásuvných vymenitelných jednotiek najmä u elektrických prístrojov zdravotníckych

Načítavanie...

Číslo patentu: 252954

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hudeček Juraj

MPK: H05K 7/14

Značky: najmä, zdravotnických, zásuvných, vymenitelných, prístrojov, jednotiek, uchytenie, elektrických

Text:

...do ľavej a pravej vodlacej lišty 5 a 6, ktoré patria základni 7. Do polkruhového vybrania 8 ľavej bočnice 1 a pravej bočnice 2 zapadá segment 9 polkruhového prierezu, odpružený plochoupružinou 10, ktorá je zo strany dotyku zo segmentom 9 ukončená nosom 19 pružiny. segment 9 je opatrený palcom 11, ktorý vystupuje z druhej strany základne 7 cez otvor 12 základne do pozdĺžnej drážky 13 tiahla. Na tiahlo 14 je pripevnená jedným koncom pružina...

Spôsob prípravy sieťovanej práškovej celulózy obsahujúcej kvartérne amóniové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C08B 1/00

Značky: přípravy, amóniové, skupiny, práškovej, celulózy, obsahujúcej, spôsob, kvartérne, sieťovanej

Text:

...reakcie nižšia. optimálna reakč~ ná teplota je v rozmedzí 50 až 60 °C po dobu 2 až 4 hodiny. je však výhodné reakčnú teplotu po pridaní alkylačného reagentu zvyšovať samočinne bez zahrievanía počas 2 hodín. Náhle zvyšovanie teploty po pridaní alkylačného reagenta znižuje účinnosť hlavnej alkylačnej reakcie. je výhodné neutralizovať voľný hydroxid sodný kyselinou octovou, pretože hotový produkt sa pred použitím má cyklovať roztokom...

Bezkontaktný polohový ovládač ako vstupné zariadenie počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252952

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jungmayer František, Gabriš Peter

MPK: G06F 3/02

Značky: polohový, bezkontaktný, počítačov, ovladač, vstupné, zariadenie

Text:

...a velkosti ovládacie ho magnetu možno menit citlivosť a rýchlost činnosti ovládače.Riadenie počítača pomocou bezkontaktného polohového ovládača je rýchlejšie a operativnejšie než u doteraz známych riešení, pretože naň treba menší pohyb a ovládací magnet možno vychylovat jediným prstom. Zariadenie je spoľahlivejšie a jeho životnosť dlhšia, pretože neobsahuje pohyblivě časti, jeho výroba je jednoduchšia a ná 4klady nie sú vyššie oproti...

Vrstvený viaczložkový výplnkový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252951

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gašparová Márta, Čapeková Valéria, Čapek Jozef, Bartek Pavol, Dovalová Eva

MPK: B32B 27/40

Značky: viaczložkový, výplnkový, materiál, vrstvený

Text:

...a povrcho vou vrstvou, pričom povrchová vrstva pozostáva z netkanej textílie, ktorá je vyrobená z textilných odpadových materiálov s obsahom hlavne prírodných vláken bavlna, vlna, viskóza a iné V zmesi so syntetickými vláknami polyester, polypropylén,polyamid a i., kde podiel syntetických vláken tvorí (Z 5 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou çä až 20 , vyrobených sekaním, trhaním, rúnovaním a vpichovanim, pričom plošná hmotnost je 200 až...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252950

Dátum: 15.10.1987

Autori: Harazim Alfons, Kerlín Kurt

MPK: F16K 5/06

Značky: ovládacího, čepu, uložení

Text:

...v tělese l kulového kohoutu. Horní náboj gl kulového uzávěru g je opatřen dutinou gg, ve které je uložen ovládací čep 5 kulového uzávěru 3 svoji spodní částí Al. Nad spodní částí 5 ovládacího čepu Q je vytvořen nákružek Ag, jehož epodní opěrná plocha gg je opřena o čelní plochu gll horního náboje gl kulového uzávěru g. Ovládací čep 5 je s horním nábojem g kulového uzávěru g spojen holíkem Q, zasunutým do společného otvoru il spodní části il...

Balicí vložka pro příslušenství vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252949

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sechovec Lubomír

MPK: A47L 9/00, B65D 5/50

Značky: vysavače, příslušenství, vložka, prachu, balicí

Text:

...podle tohoto vynálozu epočívají v tom, že je v balící vložce příelušenetví vysavače prachu pevně fí×ováno,a tím 1 chráněno proti poškození. pří nížších materíálových a mzdových nákladoch.Na Výkreeu je znázorněno v axonometríckém pohledu uložení příslušenství vysavače prachu v balící vložce çodh.vyndIazu.V daném způeobu provedení je balící vložka vyrobene z kartonového příetříhu l a v naznačenéa rýhování vytváří při eložení okrajová čelo 3 »...

Třmenové víko ventilu s vloženou vřetenovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252948

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mrázek Jaroslav

MPK: F16K 27/08

Značky: víko, vloženou, matici, třmenové, ventilu, vřetenovou

Text:

...přírubou, dvěma rameny a horním vedením opatřeným vřetenovou maticí s vnitřním závitem pro posuv vřetene vyznačující se tím, že v horním vedení je vytvořen první otvorv němž je uložena vřetenová matice, přičemž osa prvního otvoru je kolmá na podélnou osu třmenového víka ventilu.Další podstatou vynálezu je, že horní vedení, první otvor i vřetenová matice mají tvar mnohoúhelníku.Vyššího účinku ae dosahuje podle vynálezu v nižší...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: titanu, ionty, yttritohlinitého, chromu, pěstování, monokrystalů, neodymu, způsob, perovskitu, obsahujícího

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Pneumatický šoupátkový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 252946

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Václav, Kuklík Vlastimil, Rytzko Petr, Šedivý Jaromír, Kopsová Ivana, Vaňáč Vladimír, Vančura Ivan

MPK: F16K 11/07

Značky: rozvaděč, šoupátkový, pneumatický

Text:

...a nízkou výrobní náročnost. Je vhodný pro použití v prostředí, kde je nebezpečí značného znečištění a lze jej přímo připevnit na ovládaný prvek.Na připojenám výkresu je v řezu schemeticky znázorněno vnitřní uspořádání pneumatického šoupátkového rozvaděče podle vynálezu. Na obr. 1 je nárys, na obr. 2 půdorys.Pneumatický šoupátkový rozvaděč je tvořen tělesem lg, v němž jsou vytvořeny dve výstupní kanály 13 doplněné dutými připojovacími...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252945

Dátum: 15.10.1987

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 211/72

Značky: způsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonoximu, přípravy

Text:

...s kysličníkem siřičitým, který V kyselém prostředí může rovněž reagovat s ketonem za vzniku oximu.Vzhledem k dobré reaktivitě ketoskupiny u výchozího 2,2,6,6 ~tetrametyl~ 4-piperidonu je průběh všech těchto reakcípoměrně dobrý. Přestože by tedy při technologickém provedení reakce nemělo dojít k větším či závažnějším problémům, je nedostatkem těchto oximačních metod použití poměrně drahých chemikálií a v některých případech i nutnost...

Způsob výroby 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252944

Dátum: 15.10.1987

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: C07C 157/05

Značky: 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny, výroby, způsob

Text:

...10,5 reakčni směsi, umožňuje ryhhlé rozpouštěni l~methyl-2-thiomočoviny ve směsi pýi teplotě 12 až25 °C u vznik finální látky o vysoké čiatotě. Při isolaci konečné látky odsátim ae B výhodou používá k jejimu promytí mamečnýoh louhů, ktoré byly upraveny-1 M kyselinou chlorovodíkovou na hodno~ tu pH 7,3 až 7,5.Způsobem podle vynálezu se získá čistý produkt vhodný pre přímé použití pro farmaceutické účely a ve vysokém výtěžku.Následující...