Archív za 1987 rok

Strana 76

Blokovací ústrojí průměrové zarážky navíjené cívky na soukacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253023

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: D01H 13/24, B65H 54/22

Značky: ústrojí, průměrové, stroji, navíjené, soukacím, zarážky, cívky, blokovací

Text:

...náhonové těleso gl s rozvádäcími drážkani gg nsvíjeně příze gl. Nosný rám 12 je proti dvojici opěrných remen 11 a 12 Lříremenné páky 13 opetřen pevným opěrným výstupkem QA s oblou opěrnou plochou gz. Operný výstupek gg je opatřen bočnä uspořádaným sretsčním roubem gg zasshujícím do oválnáho otvoru g 1 ve atavitelnćm aegmenlu gg vykyvně uloženám na nosněm hřídelí l§. Stavitelný segment gg je opstřen ovládací plochou g 2 uprevenou pro styk s...

Válcová otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Husák Pavel

MPK: B06K 17/00, F16H 5/04

Značky: otočná, kulisa, řadicí, válcová

Text:

...byl řešen k vyjímání nástroje nebo pomocného výrobníhn zařízení kolmo od jedné dělicí roviny. Neumožñují to tvarovaná boky drážek pro váloové čepy ani zvlášt upravené boky drážek pro rolny otočné ná vllcových čepech, kdy rolny nohou nít tvar polokulové plochy. Doond známá řadící Mulň ay sklćdené 5 včtčího počtu hočních qlomontů pro tokzvenou výrobní jednoduchost jsou prá ně a někdy i provozu nćnč spolehlivá. U dělené řadící kulísy, v...

Hmota pro části strojů pro keramický průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 253021

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jiří, Jelínek Ladislav, Scharhag Vilém

MPK: C08G 59/50

Značky: hmota, strojů, keramický, částí, průmysl

Text:

...při aplikací, zlepšení skladovatelnosti vyncchňním či snízením reaktivních modifíkečních činidel v epoxidech, zlepšení reprodukovatelností zínkivanych hmot znížením měn během skladování 9 možnost získat pružné hmoty pomocí tvrdidel, které lze získat energeticky méně náročnou e bezodpadovou technologií.Pro uživatele reektivních kompozic bývá většinou výhodnější nmotnostní mísĺci poměr epoxidové složky a tvrdidla co nejbližší 11. Použití...

Způsob výroby prostorových galanterních výrobků, zejména školních aktovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253020

Dátum: 15.10.1987

Autor: Popelíková Anna

MPK: A45C 3/02

Značky: výroby, výrobků, prostorových, způsob, galanterních, aktovek, zejména, školních

Text:

...odlehčené, při zachování životnosti výrobků z klasických materiálů, což známé způsoby výroby neumožňují. Nevýhody známých způsobů výroby prostorových gslanterních výrobků odstraňuje způsob výroby podle vynůlezu kde zadní část výrobku, zadní díl, straničky e dno tvoří dílec ze samonosného materiálu, který je možno v rozloženém stevu výhodně vyztužit a zdobit progresívní technologií sverem, dezánováním i äitím a vytvořit případné předvaření...

Zařízení k extrakci nízkomolekulárních látek z polyamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253019

Dátum: 15.10.1987

Autori: Blažek Jiří, Sűsser Otakar

MPK: C08G 69/46, C08J 11/02

Značky: polyamidového, extrakci, granulátu, látek, nízkomolekulárních, zařízení

Text:

...ohřevy á se vstupy páry L 2 a výstupy kondenzátu 16. Mezi sekcemi 1 jsou zúžené oddělovecí členy g. Každá sekce 1 -je uvnitř vybavena svislou propustnou přepážkou 1 e cirkulečním okruhem spoáujícín výtlsk cirkulsčního čerpadla 2 se vstupním hrdlem vody 11 a výstupní hrdlo vody M přísluäná sekce se sáním cirkułačního čer-padla ž. Horní sekce 1 ątrnktoru je vybavena vstupem granulátu L 2 a přepedem vody Q. Mezi spodní sekci 1 a...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253018

Dátum: 15.10.1987

Autor: Švorc Václav

MPK: F28F 1/44

Značky: výměník, tepla

Text:

...dvojnásobkem vypočtené vhodné délky drátu e ve kterých protisměrně proudí vzdušina. Toto uspořádání umožňuje provedení pro různé účinnosti e protože výměník je protiproudý,lze dosáhnout jejich vysokýchhodnot. Konstrukční uspořádání umožňuje nejen snadnouvýrobu, ale i s několika velikostmi jednotlivých dílů sestevovat různé velikosti.vynález je vysvětlen na připojeném výkresu, kde na obr. I je zjednodušene nakreslen podélný řez výměníksm...

Kostra šperku pro zasazování drahokamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253017

Dátum: 15.10.1987

Autori: Horák Vladislav, Urban Jiří, Jankovský Edich

MPK: A44C 17/04, A44C 27/00

Značky: šperku, zasazování, kostra, drahokamů

Text:

...uvedené nedoetatłqv.Podle vynálezu řeší tyto nedostatky kostra ěperku pro zasezování drahokemů, zejména vhodná pro zlaté granátové šperky, u níž je k nasazení kemenů použito osamen se zrnky a ohložením. Podstata vynálezu spočíva v tom, äe osazny pro upevnění okrajových kemenů jsou opatřeny alespoň jedním zrnkem z vnitřní strany ěperku a současně nejměně dvěma vnějäími zrnky zapuštänými do obložení a která tvoří s obložením integrální...

Zařízení pro uchycení sběracího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253016

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Stanislav

MPK: A01D 89/00

Značky: sběracího, ústrojí, uchycení, zařízení

Text:

...obr. 2 představuje pohled na zařízení při zajiětováni, obr. 3 představuje pohled na zařízení při odjišÍováni a obr. 4 představuje boční pohled na sběraci návěs s namontovaným zařízením pro uchycení sběraciho ústrojí.Zařízení je uloäeno pod rámom 1 návěsu na čepu g kyvnáho ramene 1, která je opatřeno dvojici pruzin Q, §, z nichž jedna je opatřena napinscím šroubem 2. Na spodni hraně kyvněho ramene 3, je připevněna ěikmd nardzks A, nad...

Způsob výroby slitiny pro mikrolegování oceli vanadem a dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Goszyk Bohuslav, Kuchař Lumír, Ježka Drahomír, Kozelský Petr

MPK: C22C 35/00

Značky: výroby, slitiny, mikrolegování, dusíkem, oceli, způsob, vanadem

Text:

...vzájemné kombinaci.Dále se přidévá až 30 hmotnostních ceru nebo kovů alkelických zemin nebo kovů vzácnych zemin, titen až do 30 hmotnostních, zirkonium až do 30 hmotnostních, tantol až do 30 hmotnostních, ursn už do 30 hmotnostních, e to rovněž bud semostatně,nebo v jejich vzájemné kombinaci.Vyššího účinku se dosahuje především tím, že se sníží energetická náročnost, společně se surovinovou náročnosti výroby e dochází k podstatnému...

Zapojení zobrazovacího televizního řetězce v defektoskopickém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253014

Dátum: 15.10.1987

Autor: Špunda Jan

MPK: H04N 1/40, G01N 23/04

Značky: televizního, zařízení, defektoskopickém, zobrazovacího, zapojení, řetězce

Text:

...obr. 2 je vstup 21 horní prepustí g spojen se vstupom oddělovače §obrazové složky, jeho výstup je přes první kondensátor g spojen jednak s prvním proměnným resistorem 2, který má druhý vývod spojen se signálovou zemí u, jednak se vstupem JL prvního zesilovače m. Výstup prvního zesilovače Q je přes paralelní kombinací druhého kondensátoru 1 L a spínače ,Lg připojen jednak k druhému proměnnému resistoru u, jenž je nastavován současně s prvním...

Zapojení pro nastavení žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 253013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Pokorný František

MPK: F22B 35/00

Značky: páry, zapojení, kotle, výstupu, hodnoty, nastavení, tlaku, žádané

Text:

...vlechcoy zbývsjící mam bloky a vodní olektrex-ny. Vyuiití vynilezu bude proto s rozvoje elektrizaaní souaťàvy 341. pozrennaąss.Príklad zapojení žédané hodnoty tlaku páry na výstupu a kotle je nakraslen v blokovám sche/matu na pŕipojenâm výkrese.Na první vstup prvního komparatoru 2 maxim je přes generátor 1 funkce videné hodnoty tlaku páry sa kotlem podle parního výkonu zepojens svorka jj skutečně hodnoty parního výkonu. Na jeho druhý...

Vinylový nebo vinylkovový laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Peremský Pavel, Svoboda Jiří, Čada Oldřich, Zvoníček Josef

MPK: B32B 15/08

Značky: vinylkovový, laminát, vinylový

Text:

...patří variebilnost způsobd jejich výroby. E-polykaprolakton lze totiž použít ve formě roztoku nebo taveniąy nebo fólie. Fólii je dále možno aktivovat teplom nebo rozpouštědly,čímž se zkráti dobe potřebné ke spojení jednotlivých vrstev.I( bližäímu objasnění podstaty vyndlesu slouží následující příklady. Adheze laminovaných matriáld byla vyhodnocována stanovením pevnosti ve emyku dle ČSN 668510 a pevnosti v odlupovdni ČSN 668516....

Způsob zanášení útku na tkacích strojích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253011

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševčík Ladislav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: útku, zanášení, provádění, tkacích, způsob, strojích, zařízení

Text:

...turbulence. Spevlehlivost a rychlost zanáěení utku lze výhodné řídit poubym geouetrickým uspořádánín a orientací unáěecích try-sek. Prohozní závady, způsobené nedostatočné otevřenym proělupem osnovních nití jsou podstatné sníženy, neboř útek se pohybuje poděl paprsku. Výhodná jei nízká spotřeba vzduchu, nebot výtokové otvory tz-ysek jsou v minimální vzdálenosti od paprsku a rovněž jejich průměr-y jsou minimální.Způsob e zařízení k...

Zařízení pro ovládání vozíku podvěsného řetězového transportéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253010

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pikna Josef

MPK: B65G 49/04

Značky: řetězového, zařízení, vozíků, podvěsného, transportérů, ovládání

Text:

...elektromagnetické zerážky je v současné době řečeno složitou pákovou eoustavou vretných táhel, pružln o převodú, která je v egresivním prostředí velmi poruchová. V důsledku toho dochází k častým proetojům mořící linky o následným finenčním ztrátám.Výše uvedený nedostotek odstraňuje zařízení pro ovládání vozíkd podvěsného řetězcvého transportéru podle vynálezu. Jádro elektromagnetu je prvním čepem spojene s pákouklinové zerážky, která je...

Způsob využití odpadních vod potravinářského průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253009

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ptáčník Pavel, Kudláček Vladimír

MPK: C02F 1/00

Značky: průmyslu, odpadních, využití, potravinářského, způsob

Text:

...ktoré působí jako redukční činidlo organických nebo enorganických látek, především kovových sloučenin. Účinok vynálczu spočívá v náhradě dosud používané glukózy, sacharôzy nebo jiných činidel, na príklad toxickéhn sirníku sodného.vynález je doložen níže uvedenými příklady. Příklad 1Do třihrdlé baňky o obsahu 1 1, opatřené míchadlam, teplomürem, zpětným chłodičem a kepací nálevkou bylo předloženo 490 g vody a 5 ml 40 Na 0 H n za míchání...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro předpínání prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253008

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: vrcholových, zařízení, stožárů, prostorové, předpínání, betonových, kotev, výztuže, upínací

Text:

...na öepu. Průměr přírubového osezení přední části čelisti je větší než roztočný průměr prostorove výztuže e čelní stěna je kolmá k podelne ose čopu.Výhodou uspořádání dla vynálezu je snadné manipulece spojená s bezpečnym spojením vrcholové kotvy e předpínacím hydreulickým válcem. Upínací zařízení dovoluje přenést síly 0,6 až 0,65 MN, kterým je prostorová výztuž předpínána současně se zachováním podélné osy přcdpínání při nestejné délce...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro částečné předepnutí prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253007

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: výztuže, zařízení, vrcholových, betonových, částečně, upínací, stožárů, předepnutí, kotev, prostorové

Text:

...34, že jeden konec tělese má tvar kříže, V jehož jednotlivých ramenech jsou v drážkách prostřednictvím čepů kyvně uloženy čelistí. Čelisti jsou ze zadní strany opatřeny kulovými čepy, které jsou usazeny v drážkách kulisy, otočně uložené na tělese.Výhodou zařízení je jednoduchá konstrukce, umožňující přímé spojení s pístnicí tažného hydraulického válce současně s rychlým n snadným upnutím vrcholové kotvy za osazení a přírubu kotvy.Pŕíklad...

Zařízení pro indukční ohřev keramiky, zejména na bázi nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253006

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zapletal Radovan, Dvořáček Václav

MPK: F27D 11/06

Značky: ohrev, zařízení, bázi, indukční, zejména, keramiky, nitridů

Text:

...poklpp Je opetřen z vnější strany vodním pláětěm. K podstatě vynálezu rovněž náleží, ze horní i spodní razník je příčnš dělený a opatŕený dělící rovine izolační deekou. Izolační válec ve jmenovaném zařízení je podle vynálezu příčně dělený.Výhody řešení podle vynálezu jsou zejména ve snížení měrná spotreby energie. úspoře jakostního grafitu, zvýšení produktivity práce a jakosti výrobků.Vynález je patrný ze schematického zobrazení příklednáho...

Zařízení pro měření množství tepla uvolněného při průběhu exotermních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kudrna Milan, Forman Luboš, Kaška Jiří, Šíma Milan, Lešek František, Šimsa Vladimír, Matějíček Alois, Balcar Miroslav

MPK: G01K 17/08

Značky: pochodů, průběhu, tepla, zařízení, množství, měření, exotermních, uvolněného

Text:

...přičemž je vo vnitřním prostoru pláště g utěsněn jednak těsnícím kroužkem 34 v otvoru dne gL, na ktorý dosedá tlokem utěsňovací příruby L 1 3 těsněním hrdla LgL na hrdlo Lg, a jednak ucpávkou gz 5 ucpávkovou přírubou QJL v otvoru uzavírecí příruby gą. Dokonalé utěsnění spojů jednotlivých částí pláště 3 je zajištěno těsněním gg mezi dnem 2 L a obvodovým pláštěm gg a mezi obvodovým pláštěm gg a uzavírací přírubou gj. Hrdlo Lg reaktoru L je...

Roubované polymery a kopolymery 2-hydroxyethyl-methakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 20/12, C08F 8/30

Značky: polyméry, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, jejich, kopolymery, roubované, způsob, výroby

Text:

...a dimethylscetamidu. Vlastnosti roubů, zvláště jejich palet-idu lze snadno měnit volbou R v substituovaném oxazolinu.Jako výchozí polymer lze použít lak lineární homopolymer, či kopolymery Z-hydroxyethyl-methakrylátu, tak jeho sííované kopolymery. Jako alkyludící deriváty lze užít chlorid, bromid, tosylát, mesylát apod. Jako alkylující deriváty lze však užít i 2,3-epoxypropylether výchozího polymeru. K roubovâní lze pal použít například...

Komplexní bioplynová jednotka na fermentaci organických substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Telecký Václav, Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: bioplynová, organických, substrátů, fermentaci, jednotka, komplexní

Text:

...zápachem. Organický subetrdt je po celou dobu skladování a fnrmentace chráněn proti působení povětrnoatních vlivů, a tím se sníží ztráty živín a lépe se využije vyvíjeného bioplynu.Zařízení Je lehké a levné a manipulace s ním je velmi jednoduchú a bezpečnú. Bioplynová jednotka plní i funkci plynojamu. Dvojitý pldšt fermentoru zabraňuje úniku tepla z prostoru jednotky a zvýšením tlaku v prostoru mezipldště lze vytěanit bioplyn z prostoru...

Šachtový výměník k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253002

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, tepelnému, materiálů, šachtový, zrnitých, výměník, granulovaných

Text:

...prodlužuje se provozuschopnost výměníku, což se projeví snížením investičních i provozních nákladů.Horké plyny přiváděné bočními kouřovody vchází do vnějšího obvodového kouřovodu, z něho do pž-edehřívaného materiálu, který je zde pod svým sypným úhlem v míst rediálního usměrňovacího telesa s nosným trámcem, pod ním vytvořeným radiálním spojovacím kanálem,vytvořeným sesypávanýmř materiálem, částečně vniká do vrstvy materiálu, a částečně...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253001

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00, F27D 15/02

Značky: tepla, šachtový, výměník

Text:

...klenbového dna, ze sběrného prostoru 1, vytvořeného materiálem pod sypnym úhlem přicházejícím vložonými výměn V nými hrdly 1 a spodní stěnou klanbového dna g vyrovnávací šachty 1, tvoŕící zde stropchladící šachty 2. Pokrečóváním odtahových otvorú Q Jsou svislé kanály gl, rozmístněné u vnitřní stěny § vyrovnávací šachty L. V dolní části chladící šachty Ž je horizontální roětová vestavba 2, tvořeno dutými koncentrickymi pratenci lg a dutýmí...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Uhlár Ladislav, Jurečková Emília, Polievka Milan, Rendko Tibor, Mataš Ján

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...fyzikálno-chemickými metódami.Esterifikácia, resp. preesterifikácia sa uskutočňuje najmenej jedným alifatickým al 253000koholom C 1 až C 10. vhodnejšie sú alifatie ké alkoholy C 0 až 00 g pričom možno využiť aj zmesi alkoholov C 4 C 5, ktoré takisto vznikajú ako vedľajší odukt v procese výroby cyklohexanoln a cýklohexanonn Epurodukt z kolóny FK 102). Ďalej. individuá ne alkoholy a zmesi alkoholov z oxoprocesu.Esterifikáciu možno...

0-(3-Amino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252999

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petruš Ladislav, Pastýr Ján, Antal Miroslav

MPK: C08B 11/08, C08B 11/145

Značky: 0-(3-amino-2-hydroxypropyl, přípravy, celulóza, spôsob

Text:

...(19841.O~B-amino-z-hydroxypropylcelulóza má vlastnosť, že sa môže pripraviť z mikrokryštaliokej, vläknitej, sférickej celulózy podľa potreby ďalšieho použitia pre kolónovü,tenkovrstvovú chromatografiu a pod, ďaej má tú vlastnosť, že sa dá ďalej modifikovaťnapr. esterifikovať benzoyláciou a potom, použiť na izoláciu trasférových ribonukleových kyselín v kolônovej chromatografiiZmes odsatej sférickej 0-3-chlór-2-hydroxypropyncelulózy 10 g, 20...

0-(3-Dimetylamino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastýr Ján, Antal Miroslav, Petruš Ladislav

MPK: C08B 11/145, C08B 11/08

Značky: spôsob, 0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl, celulóza, přípravy

Text:

...O-S-chlór-Z-hydroxypropylcelulóza je ľahko dostupný derivát celulózy L. Petruš, P. Gemeiner Chem. Zvesti 38, 133 1984.0- 3-dimetylamíno-Z-hydroxypropyl j celulóza má vlastnosti slabobázického anexu, môže byť vo forme sférickej, vláknitej,práškovej, mikrokryštalickej čo zaručuje potrebné fyzikálne-mechanické vlastnosti pre použitie napr. prietok, napúčací objem reaktivitu a podobne.Zmes odsatej sférickej...

Spôsob stanovenia optimálneho dlžiaceho pomeru u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Capuliak Jozef, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 6/06

Značky: spôsob, poměru, optimálneho, povrchovofarbitelných, polypropylénových, dlžiaceho, vláken, stanovenia

Text:

...granulátov, ako aj pri zmene výkonov zvlákñovacích zariadení. Spôsob stanovenia DPm u povrchovofarbitelných polypropylénových vláken podľa tohoto riešenia možno aplikovať v rámci zavádzania malotonážnych výrob špeciálnych druhov vláken.Do taveniny polypropylénu typ TE 430 s indexom toku 25 g/10 min sa pridalo 8 0/0 hmot. kopolyméru etylénkrylátu s amínovými skupinami s obsahom 2.2 hmot. dusíka. Po homogenizácii v dynamickom zmešovači sa...

Zariadenie pre žíhanie medených katód

Načítavanie...

Číslo patentu: 252996

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gábor Ladislav, Farkaš Stanislav, Szarvasy Peter, Šimko Ján, Bobok Ľudovít

MPK: C21D 9/46

Značky: zariadenie, měděných, žíhanie, katod

Text:

...je, že je nim zabezpečené plynulé a automatické žíhanie medených katód a ich následné dávkovanie do taviacej pece, pričom je vylúčený priamy styk obsluhy zariadenia s horúcimi katódami. Tým sú zároveň zabezpečené aj minimálne straty tepla pri dávkovaní. je možné skrátiť dobu tavenia až o 30 0/0. Ohrievacia komora je uložená nad taviacou pecou a tak sa minimallzujú straty tepla ajhorným povrchom taviacej pece. Veľkost ží Ahacieho...

Protizávažie dvojstranného orezávača drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252995

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: orezávača, protizávažie, dvojstranného, drevín

Text:

...tom, že na vyvažovacej nádobe je umiestnená hydraulická nádrž, na ktorej sú najmenej dva elektrohydraulické rozvádzače a filter. Hydraulické dvojčerpadlo s prevodovkou je umiestnené na vývodovom hriadeli traktora za zadnou nápravou. Vývažovacia nádoba je opatrená držiakom dvojčerpadla a na jej zadnej časti sú s výhodou upevnené náhradné pílové kotúče dvojstranného orezávača.Hlavné časti hydraulického obvodu dvoj 4stranného orezávača tvoria...

Kmeň mikroorganizmu Trigonopsis variabilis CCY 15-1-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 252994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dudek Marcel, Rakyta Ján, Welward Ladislav, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf, Krempová Alžbeta, Potančoková Marta

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganizmů, trigonopsis, kmeň, 15-1-2, variabilis

Text:

...vzorca č. 1 opisuje jap. pat. spis 78 114 871 alebo 577 77 078. Zlúčeniny všeob. vzorca č. 1 možno transformovať na kyselinu Tamízno-cefalosporánovú enzýmovou hydrolýzou za použitia enzýmov alebo buniek kmeňov Pseudomonas ovalis,Commamonas, Arthobacter, Bacillus a i. podľa jap. pat. spisov č. 53 940 93., 76 70 884.,81 85 298., 52 128 293 a iných.Vynález sa týka kmeňa Trigonopsis variabilis CCY 15-1-2, ktorý je mutantom pôvodného kmeňa...

Spôsob prípravy podošvovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oždáni Ján, Hanzalík Stanislav

MPK: C08L 9/06

Značky: přípravy, podošvovej, spôsob, zmesí

Text:

...zmesí, V bubnovej miešačke po dobu 5 až 10 minút pri teplote 293 až 308 K alebo vo fluidnej miešačke po dobu 0,5 až 1,5 minúty pri teplote 313 až 328 °K. 4Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva vo zvýšení stupňa dispergácie anorganických plnív v matrici kopolyméru styrén-butadién-styrén. Zníži sa segregácia zložiek zmesi, zvýši sa strihové namáhanie zmesi, a tým aj celková homogenita. Zároveň sa zníži priemerná energetická...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šnupárek Vladislav, Frimm Richard, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Oravec Viliam, Minczinger Štefan

MPK: A61K 35/78

Značky: rumančeka, extraktu, spôsob, vodno-alkoholického, přípravy, pravého

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Spôsob šlachtenia kvasiniek a kmene Saccharomyces cerevisiae CCY 22-15-11 a CCY 22-15-12 získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252991

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šubík Július, Obernauerová Margita

MPK: C12N 1/16

Značky: týmto, 22-15-11, získané, spôsob, 22-15-12, cerevisiae, saccharomyces, kvasiniek, spôsobom, kmene, šľachtenia

Text:

...bez toho, aby sa iba na ne výlučne obmedzoval.Bunky prototrofného priemyselného pro 252991dukčněho kmeňa kvasiniek Saccharomyces cerevisiae vyrastené do exponenciálnej fázy rastu V médiu obsahujúcom glukóza 20 g na literj, pepton Z 0 g/1 a kvasničný autolyzát 10 g/l sa suspendovali v 0,1 M KHĽPÚi pH 7,0 obsahujúcom etyľmetánsulfonát 20 g/l). Po 90 min inkubácie pri 30 °C sa bunky premyli a nechali rásť ZO hod aeróbne V médiu obsahujúcom...

Podvesné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252990

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chalupka František

MPK: B66C 17/26

Značky: zdvíhacie, zariadenie, podvěsné

Text:

...hlavného zdvihu, ako aj predlžuje sa životnost hlavného zdvihu.Príklady prevedenia predmetu vynálezu sú znázornená na priloženom výkrese, kde obr. 1 je schématický náčrt podvesněho zdvíhacieho zariadenia upnutého priamo na dvojhák žeriavu a obr. 2 náčrt podvesného zdvíhacieho zariadenia s prispôsobenou konzolou pre uchytenie na špeciálnom nosiči ťažkých betonových prefabrikátov.Na obr. 1 je na dvojháku 21 hlavného zdvihu žeriavu pomocou dvoch...

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mňuk Jiří, Lačok Ján, Bíňa Jaroslav, Skřivan Vladislav, Synak Dušan

MPK: C08F 210/18, C08L 9/06, C08F 110/02...

Značky: termoplastický, elastomérny, polyetylénu, kaučuku, kompozit

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Spôsob čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252988

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: C02F 1/46

Značky: alkalickochloridouhličitých, spôsob, čistenia, geotermálnych

Text:

...Sedimentáciou a filträciou sa odflltruje prevažný podiel nerozpustených látok a prevažnä časť rozpustených látok sa po úprave pH na 4-5 napr. kyselinou chlorovodíkovou udržiava V rozpustenej forme, konkrétne zvyšok hydrogénuhličitanov úpravou pH kyselinou chlorovodíkovou prejde na chloridy, uvoľní sa oxid uhličitý a pod.Následné delenie predčistených alkalickochloridoilhličltých geotermálnych vôd elektrodialýzou je výhodné pre skrátenia...

Adhezívna vodonepriepustná bitumenová kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252987

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bystrický Ladislav, Záhradník Igor, Belovič Stanislav

MPK: C08L 95/00

Značky: vodonepriepustná, adhezívna, bitumenová, kompozícia

Text:

...podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že ako prísada sa použije kombinácia minerálnych a sklených vlákien v množstve 7 až 30 z hmotnosti bitumenbLitadienstyrénovej suspenzie. Prísada neznižuje lepiacu schopnosť adhezívnej vodonepriepustnej kompozície a súčasne zabraňuje jej studenému toku. V interiérových podmienkach si kompozícia podla patentu udržuje trvale pružnosť, preklenujúcu vznik prípadných trhlin v podklade.Adhezívna...

Zariadenie na indukčné kalenie ozubených kolies so šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252986

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šuška Štefan

MPK: C21D 9/32

Značky: kalenie, zariadenie, šikmým, kolies, indukčne, ozubených, ozubením

Text:

...1 predstavuje pozdĺžny rez zariadením a obr. 2 rez A-A.Zariadenie pozostáva z rámu 2, ktorý je na spodnej časti opatrený závesmi 3 vodiacich kladiek 4, prostredníctvom ktorých jerám 2 uložený v dráhach podstavca 1. Ram 2 nesie vaňu 5, v ktorej je prostredníctvom radiálnych ložísk 7 a axiálneho ložiska B uložený hriadeľ 6, ktorý má na spodnom konci Lipravené pootáčacie zariadenie, pozostávajúca z volnobežnej spojky 14, ktorej ozubenie je v...

Čerpadlo na transport velmi čistých kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kurtiš Ľubomír, Bajús Martin

MPK: F04B 9/14

Značky: velmi, čistých, kvapalín, transport, čerpadlo

Text:

...a chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny. Práve posledné menované kritérium, ktoré zohľadňuje chemické a fyzikálne vlastnosti prečerpávanej kvapaliny značne zužuje výber čerpadiel vhodných pre transport veľmi čistých kvapalín.Uvedené nedostatky sú v podstatne miere odstránené čerpadlem na transport veľmi čistých kvapalín, ktoré je vyrobené z nekovového materiálu, napríklad zo skla, pozostávajúca z komory opatrenej trubicou pre...

Zariadenie na meranie vnútorných tlakov v poréznych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brechtl Juraj, Šutta Peter

MPK: G01L 9/04

Značky: materiáloch, meranie, vnútorných, poréznych, zariadenie, tlakov

Text:

...tlaku prostredia, v ktorom sa daný materiál nachádza, ked na prenos tlakových zmien cez tlakovü nádobu 1 sa použila kapilára 5 napojená cez prevodník 6 tlaku a vyhodnocovaciu jednotku 9 spočíva v tom, že je možne realizovať i obtiažne dlhodobé merania tlakových zmien.Princíp merania umožňuje použiť predmetný systém najmä v prípadoch, kedy obklopujúcim médiom 7 skúmaného materiálu 2 je výbušná zmes, prípadne horlavina I. alebo lI. triedy....