Archív za 1987 rok

Strana 74

Způsob potlačení vláknitého bytnění aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253103

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: vláknitého, aktivovaného, způsob, bytnění, potlačení

Text:

...polyfosfátů v buňce. V obou případech se tak omezuje podíl substrátu, který mohou využívat vláknité mikroorganismy v následujĺcím aerobním prostředí. Nedostatkem substrátu je limitován růst těchto vláknítých mikroorganismů, čímž se snižuje jejich po~Přednost způsobu potlačení vláknitého hytněnĺ aktivovaného kalu podle vynálezu spočivá v rychlosti odezvy prevedeného zásahu na hodnoty kalového indexu při uspořádání aktivačnĺhoprocesu...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 25/36, G05D 23/00

Značky: kyslíku, rozkladem, uhlíku, způsob, väzby, dusíku, termickým, obsahu, řízeným, stanovení

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob stanovení fertility spermií u kanců pomocí proakrozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253101

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čechová-tomanová Dana, Šulcová Brigita, Železná Blanka

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/00

Značky: stanovení, kanců, pomocí, fertility, spermií, proakrozínu, způsob

Text:

...semenné plasmy. iKe spermiím je poté přidána 2 obj. kyselina octová ve stejném objemu jako usazené spermie. Spermie se promíchají a extrahují 60 min při 4 OC za občasného zamĺchánĺ. Od této chvíle jsou všechny operace prováděny za teploty 0 až 4 OC až do měření aktivity akrozinu. Po 60 min extrakce proakrozin a akrozin přejde do roztoku a extrakt se odstředí při vysokých obrátkách,např. 13 000 g.Extrakt obsahuje přírodní inhibitory...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253100

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínek Karel, Šíma Milan, Hájková Bohuslava, Starý Stanislav, Černý Jaroslav

MPK: C08G 59/54, C08L 63/00

Značky: kompozice, práškové, termoreaktivní, epoxidové

Text:

...alkoholu, a to především od alkylenglykolů a polyalkylenglykoů.Technicky nejvýznamnější jsou epoxidové pryskyřice na bázi 4,4-dihydroxydifenylpropanu. Epoxidovými sloučeninami mohou být též polyglycidylestery alifatických. cykloalifatiokých a aromatických kyselín, jako např, kyseliny adipové, sebakové, azelainové, dimerizovaných nenasycených mastných kyselín, kyseliny ftalové, trimellitové, kyanurové a isokyanurové, dále...

Způsob tepelného zpracování výkovku z austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253099

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poláček Jiří, Kohout Miroslav, Vyzrál Miloš, Jandoš František

MPK: C21D 1/78

Značky: způsob, výkovků, oceli, austenitické, zpracování, tepelného

Text:

...oceli k tvorbě povrchových trhlin během kování.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu tepelného zpracování výkovku z austenltické oceli se zvýšenou povrchovou jakostí. Výkovek je z hutního polotovaru tvořeného ingotem nebo předkovkem nejlépe ohrubovaným. Před kováním je hutní polotovar ochlazován 2 licí a kovací teploty kontinuálně na teplotu 20 °C až 400 °C a pcsléze na tvářecí teplotu ohříván rychlostí větší než 30...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253098

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/34

Značky: antikorozní, pigment

Text:

...pigmentu, může být v některých případech jeho další menší nevýhodou jeho poněkud vyšší rozpustnost než u druhých cyklo-tetrafosforečnanů. Pouze však v některých případech použití, nebcč jednak je jeho rozpustnost podstatné nižší než jednoduchých fosforečnanů i fosforečnanových skel a dále ve většině případů je naopak příznivé, že vápenaté ionty zvyšují alkalitu prostředí. V případě cyklo-tetrafosforečnanu divápenatého je určitým problémem...

Průmyslový kmen houby Claviceps fusiformis Loveless F 27CC-4/85

Načítavanie...

Číslo patentu: 253097

Dátum: 15.10.1987

Autori: Břemek Jan, Chomátová Stanislava, Pažoutová Sylvie, Sajdl Přemysl, Pilát Petr, Rylko Viktor, Kozová Jaroslava, Spáčil Jiří, Malinka Zdeněk, Krajíček Alois, Homolka Ladislav, Řeháček Zdeněk, Bárta Miroslav

MPK: C12N 1/14

Značky: claviceps, houby, fusiformis, průmyslový, loveless

Text:

...chanoklavin (erg) g/l F 27 UV 1 000 4,4 71 24 3Na rotačním třepacim stroji V Erlenmayerových bankách (300 ml) s 60 ml média (Řeháček et. al. A 0 199 986).Kmen F 27 byl vyšlechtěn z prúmyslového kmene C. fusiformis W 1 (čs. A 0 000 000). Veškeré kultivace kmenú probihaly v temnu při 24 Íl °C. Spôry mateřské kultury C. fusiformis W 1,která byla kultivována 3 až 4 týdny v Endo zkumavkách na zešikmené agarové živné půdě T 2(C. Spalla, in...

Labyrint na styčných hranách plášťových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253096

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vlček Karel, Kubín Jaroslav, Hlavatý Zdeněk, Doležil Eduard, Bednárková Alena

MPK: F16J 15/447

Značky: styčných, plášťových, hranách, plechů, labyrint

Text:

...odstranění i sebemenšího prússku mezi styčnýmí hranami pláščových plechu. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, neboč půlkruhový výřez se zhotovuje stejným výrobním zařízením, kterým se vystřihují otvory pro šroubová spojení pláětových plechú. Lsbyrinty se uzavírají jednak tmelem a jednak kruhovými vložkami, které vznikají jsko odpad při vystřihování otvorů pro šrouby. Taková labyrinty jsou výrobně i montážně jednodušší než dosud známé...

Svislé zařízení na výrobu absorpčních vrstev obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253095

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šlár Ivo, Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš, Bárdoš Josef, Matušek Miroslav

MPK: G21C 19/32

Značky: svisle, výrobu, zařízení, vrstev, obsahující, absorpčních

Text:

...nádobou l s kőnickým dnem zakončeným jímkou g. Ve válcové nádobě l je zavěšen anodový systém 3, tvořený niklovými plechy. Anodový systém má centrální a obvodovou část. Všechny části anodového systému jsou vodivě spojeny a napojeny na kladný pól zdroje stejnosměrného proudu. Do válcové nádoby l je zavěšen substrát 3, kterým je ooelová skladovací jednotka, např. ve formě válce, který je umístěn tak, že uvnitř něho se nachází centrální část a...

Zařízení pro přívod vzduchu ke tryskám

Načítavanie...

Číslo patentu: 253094

Dátum: 15.10.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, vzduchu, přívod, tryskám

Text:

...radiálními otvory Q. Uvnitř čepu Ž je kluzně uložen uzavírací ventil 1, který je svým dříkem 5 utěsněn těsněním 9 na vnitřní válcové ploše čepu á, na jednom konci je opatřen kuželkou lg a druhým svým kon cem je spojený s ovládacím mechanismem ll. Čep § je kluzně uložen uvnitř rotačního šoupâtka lg a je pevně spojen s tělesem lg přívodních kanálkú. Rotační Šoupátko lg je pevně spojenos tělesem l trysek a je v úrovni radiálních otvorü Q čepu...

Způsob montáže a testování těsnosti uložení filtračních vložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253093

Dátum: 15.10.1987

Autor: Silbernágl Stanislav

MPK: B01D 46/42

Značky: způsob, montáže, těsnosti, testování, uložení, zařízení, vložek, způsobu, tohoto, filtračních, provádění

Text:

...prostředkem. Potom se zaveze a upne do své pracovní polohy nejspodnější filtrační vložka. Pak se do testovací drážky rámu této filtrační vložky přivede tlakový vzduch z mobilního zdroje,u něhož se sleduje případný pokles tlaku.Při zjištění poklesu tlaku pod stanovsnou mez se provede opravné operace. Ta spočíva v opakování montážních a testovacích operací v místě nejspodnější filtrační vložky. V případě opakovaného zjištění poklesu tlaku...

Zařízení pro převíjení nitě z potáčů na křížovou cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253092

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: převíjení, potáčů, zařízení, křížovou, cívku, nitě

Text:

...fotobuněk, napojená na elektronický ovládací systém, který je prostřednictvím čidel ve styku s povrchem hřídele motoru, na jehož koncové části je umístěn také rotující bubínek, podle vynálezu.Jeho podstata spočíva v tom, že štětiny nebo kroužek s ojehlením jsou pevné uloženy na rotujíoím bubínku, přičemž kolem rotujícího bubínku je v místě štětin nebo kroužku s ojshlením umístěn ochranný kroułek pro zabránění úletu nitě.Vyšší účinek...

Způsob a zařízení k automatické regulaci doby průtoku svařovacího proudu při odporovém svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253091

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23K 11/24

Značky: svařování, odporovém, svařovacího, způsob, automatické, proudu, průtoku, zařízení, regulaci

Text:

...jehož druhý vstup je připojen na zdroj referenčního napětí a výstup komparátoru je připojen na blok logiky, kterého výstup je připojen na řídící vstup elektronického spínače.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněn průběh napětí na vývodech měřicího transformátoru, na obr. 2 průběh tohoto napětí po usměrnění, na obr. 3 prúběh integrace usměrněného napětí. Na obr. 4 je znázorněno blokové schéma zařízení automatické regulace...

Náběhové zařízení otáček převodu soukacích jednotek na ozubený hřeben u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253090

Dátum: 15.10.1987

Autor: Neuden Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: otáček, strojů, zařízení, ozubený, tkacích, hřeben, převodů, víceprošlupních, soukacích, jednotek, nábehové

Text:

...lg se záběrovým kolem g 4 je V soukací jednotce lg i v hranolu ll otočná v ložiskách ll a ve spodní části je opatřena hřídelovým otvorem g§pro hřídelový nástavec ll a spirálovou pružinu ll. Hřídelový nástavec gl je opatřen svisle oválnou drážkou 21 pro červík gg upevněný v duté hřídeli lg záběrového kola gą a na spodním konci hřídelového nástavce gg se nachází klobouček gg přicházející do záběru s útkovou cívkou lg zanášeče ll.Na duté...

Překlápěč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253089

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jiříček Miroslav, Zohorna Jan

MPK: B23Q 7/06

Značky: překlápěč

Text:

...Použitím překlápěče podle vynálezu se podstatně zvýši produktivita práce.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,představujícím na obr. 1 překlápěč ve výchozí poloze, na obr. 2 překlápěč v konečné poloze,a na obr. 3 překlápěč v mezipoloze.Podle vynálezu sestava překlápěč l z elektromagnetického chapadla 2 uloženého na jednom konci dvouramenné páky 3, která je uložena otočně pomocí čepu 1 na...

Způsob čištění acetylenu od fosfinu, arsinu, amoniaku a sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253088

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čapek Jaroslav, Málková Zdenka, Kus Miroslav, Červinka Max, Kosar Petr

MPK: C10H 23/00

Značky: arsinu, sirných, sloučenin, čištění, způsob, acetylénu, fosfinů, amoniaku

Text:

...kolona-zásobník s recirkulací kyseliny je smyčkovým reaktorem, který zaručuje spolehlivé proreagování a tím odstranění především nebezpečného fosforovodíku. Čerstvá kyselina sírová je dávkována do III. stupně v množství postačujícím pro udržení požadované koncentrace. Kyselina ze III. stupně přechází do II. stupně, kde se dosouší acetylen z I. kolony.Ve IV. koloně je acetylen propírán alkalickým roztokem.Na přiloženém výkresu je...

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253087

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav, Čurda Otakar

MPK: D04B 35/14

Značky: nitě, hlídač, pohybu

Text:

...jehož kolektor je napojena indikační dioda LED 2 se svým pracovním odporem lg dále napojeným na napájecí svorku lg. Na kolektor tranzistoru 1 je napojena svorka gg výstupního signálu, který se dále zpracovává, např. V řídicím mikropočítači stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení je nit 2 vedena přes prohnutĺ ramene l, přičemž působením tahu nitě g se rameno 1 přiléhá a zakřivuje se podle povrchu kry 3 253087tu 1....

Vodní armatura s automatickým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253086

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ženčák Vladimír, Šandera Pavel

MPK: F16K 31/385

Značky: obtokem, armatura, automatickým, vodní

Text:

...ventil, nebo je otevřen nedostatećně a ohřev vody je tím omezen.výše uvedený nedostatek odstraňuje armatura otvirajicí obtokový kanál v závislosti na zdvihu membrány při dostatečném otevření plynového ventilu.Příklad provedení je na obr. 1 a obr. 2 schematicky znázorněn na výkrese. Na obr. 1 je nakreslena vodní armatura s uzavřeným obtokovým kanálem 3. Voda proudí vstupním kanálem 5 do prostoru pod membránou l a odtud celé průtočné...

Zapojení s dělenou baterií pro nepřerušované napájení stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253085

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04

Značky: dělenou, napájení, batérií, stejnosměrným, zapojení, nepřerušované, napětím

Text:

...à usměrňovačů ł jsou dále připo~ jeny, každý přes svůj druhý výkonový spínač 5, k výstupu g baterie 1.Každý Z usměrňovačů l je opatřen obvodem ll výběru maxina, jehož výstup je připojen.k prvnímu vstupu lg regulátoru lg napětí. Druhý vstup lg regulátoru lg napětí je spojen s vý~konovým výstupem 1 usměrňovače l a první vstup lg obvodu ll výběru maxima je spojen se zvyšo~ vacím vstupem 3 usměrñovače l. K druhému vstupu lg obvodu ll výběru...

Profilová žíně z polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253084

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Budín Jiří, Vacek Dalibor

MPK: D02G 3/44

Značky: žíně, polyethylenu, profilová

Text:

...a při mytí přesně kopírovat tvary čištěného předmětu. Toho není u stávajících typů žíní v plné níže dosaženo. U stávajících žíní se vyskytuje i lamání.Výše uvedené nedostatky stávajících profilových žíní z polyetylénu pro rotační kartáče o délkové hmotnosti 0,1 až 1,0 q.m 1 jsou odstraněny žíní podle vynálezu, jejíž podstatou je, že sestava z polyetylénu o hustotě nižší než 925 kg.m -3 a indexu toku taveniny v rozmezí 0,6 až 3 g/10 minut...

Způsob přípravy hemisukcinátů kardiotonických glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253083

Dátum: 15.10.1987

Autori: Černý Ivan, Drašar Pavel, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír

MPK: C07J 19/00

Značky: způsob, přípravy, kardiotonických, glykosidů, hemisukcinátů

Text:

...kde alkyl je tvořen C 1 až C 6, s výhodou tetrabutylamoniumfluorid. Směs se michá za teploty 0 °C až 50 °C po dobu 1 až B hodin, pak se zŕedi dichlormethanem nebo chloroformem, promyje vodným roztokom neoxidující anorganické kyseliny, bud kyseliny sírová nebo kyseliny fosforečné, zfiltruje a odpaří.Jako optimální se jeví reakce glykosidu s dicyklohexylkardodiimidem v 1 až 1,5 molárnim přebytku a s 4-...

Způsob kosení rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253082

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dunovský Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Hofman Josef, Jeřábek Karel, Voštová Věra

MPK: A01D 91/00

Značky: rostlin, způsobu, způsob, zařízení, kosení, provádění, tohoto

Text:

...ramenu proti odrazovému zrcadlu umístěnému na podvozku zařízení. V místě kosení může být s výhodou umístěn vývod inertního plynu, například výfuku spalovacího motoru.U způsobu a zařízení podle vynálezu jsou žací elementy téměř bezporuchové a podstatné je zvýšena rychlost sklizně.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise dvou příkladů jeho provádění a provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky první...

Způsob výroby organického hnojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253081

Dátum: 15.10.1987

Autori: Straňák Antonín, Ševčík Vladimír, Uher Pavel, Chalupa Miloš, Venkrbec Leopold

MPK: C05F 3/00, C05F 3/06

Značky: provádění, tohoto, zařízení, způsob, způsobu, výroby, hnojiva, organického

Text:

...hmotu baktérií. V průběhu fermentace se při vytvoření vhodných podmínek zvyšuje teplota již po několika hodináchaž na 65 °C. zpracování tekutých výkalú je vhodné pro bezstelivové technologie chovu hospodářských zvířat a má průmyslový charakter. Řeší problém efektivního zpracování stelivové slámy v rámci koloběhu organické hmoty s minimálními ztrátami. Úpravou tekutých výkalú v manipulační nádrži pomocí minerálních sorbentů se zvyšuje...

Mletá keramická směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253080

Dátum: 15.10.1987

Autori: Viceník Jaromír, Zeman Jan, Matějka Josef, Hrnčíř Karel, Preisler Vilém, Šabata Stanislav, Čižinský Ladislav, Fátor Jaroslav, Beladová Marie

MPK: C04B 33/13

Značky: směs, keramická, mletá

Text:

...viskozitu než při běžných teplotách výpalu nad 1 300 °cm není již tak agresívní vůči křemenným zrnům a převádi do taveniny jen okrajové partie křemenných zrn. Vzhledem ke zvýšenému obsahu alkálií a oxidu hlinitého ve srovnání s taveninou živcovou blokuje znělcová tavenina možnost tvorby vysocekřemičité taveniny V okolí křemenných zrn a tím i možnost krys talizace sekundárního cristobalitu.2. složka oxidu hlinitého opět působí proti tvorbě...

Zařízení pro dávkování mořicího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253079

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janošek Bohumil, Florián Eman, Golda Karel, Kroča Vladimír

MPK: F04F 5/02

Značky: zařízení, dávkování, mořicího, prostředků

Text:

...kyselinami pro opětné použití v čištěném a mořeném teplosměnnem trubkovnicovém systému, nebot cyklus čištění a moření trvá řádově desítky hodin.Po skončení čisticího a mořicího procesu jsou použitá klasická čerpadla na koncentrované chemikálie natolik poškozena, že jejich opětné využití na dalším teplosměnném trubkovnicovém systému je nemožné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z...

Pánev pro výrobu tvárné litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253078

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lána Ivo, Kropš Stanislav, Hanzal Milan

MPK: B22D 1/00, B22D 41/04

Značky: litiny, výrobu, pánev, tvárné

Text:

...oboustranně situovaných vodioíćh dräžkáchjlgĺs dorazem lg, pevně spojených se závěsným zařízením 1. V jiném příkladu provedení pánve l mohou být vodicí drážky lg pevné spojenýs odklápěcím víkem 1 a kqlíky lg pevně spojený se závěsným zařízením 3. K plášti pánve l je připevněn bajonetový uzávěr lg) umožňující zajištění odklápěcího víka 1 v uzavřené poloze.Za předpokladu použití sifonové pánve je zařízení podle vynálezu zvláště vhodné pro...

Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253077

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Pastrňák Josef, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich

MPK: B65D 88/66

Značky: zařízení, skluzy, sypkých, zásobníky, látek, násypky, vibrační

Text:

...náročnost a složitost otočného uložení tělesa vibrátoru v základní desce vibrátoru, kde otočné uložení musí dovolovat otáčivý pohyb s minimálním točivým odporem při současné odolnosti proti kmitavým silám značné velikosti. Další nevýhodou je pouze jednoúčelová použitelnost popsaného speciálního provedení vibrátoru a tím také nemožnost jeho náhrady jiným typem příložného vibrátoru.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro násypky,...

Zařízení k dělení kapalných a pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253076

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prokeš Josef, Lamač Jaroslav

MPK: A23N 1/00

Značky: látek, pevných, dělení, kapalných, zařízení

Text:

...koše k objemu lisované látky. To se příznivé projevuje na rychlosti lisování a tím i na kvalitě vylisované štávy při lisování zemědělských produktů. Přitom se dosahuje vysoké výtěžnosti lisování.Na připojených výkresech je na obr. 1 příkladné provedení celého zařízení v otevřeném stavu. Na obr. 2 je zařízení v osovém řezu znázorněno ve funkci. Na obr. 3 je detail spojení víka s lisovacím košem pomocí čelistí. Na obr. 4 je zařízení využito jako...

Zařízení k mechanickooptickému měření délek a úhlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253075

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuře Václav

MPK: G01B 11/08, G01D 9/04

Značky: délek, mechanickooptickému, úhlu, měření, zařízení

Text:

...na zorné pole okuláru v okamžiku dotyku měřeného předmětu s dotykovým tělískem,na obr. 2 je znázorněno celkové možné uspořádání měřicího zařízení s vrchním osvětlením dotykového tělíska á měřeného předmětu, na obr. 3 je znázorněno celkové možné uspořádání měřicího zařízení se spodním osvětlením, na obr. 4 je znázorněna pružná tvarová stopke s kulovým dotykovým tělískem, na obr. 5 je znázorněna pružná tvarová stopka s dotykovým tělískem ve...

Diazografický materiál na papírové podložce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253074

Dátum: 15.10.1987

Autori: Živanský Josef, Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/52

Značky: papírové, materiál, diazografický, podložce

Text:

...běžných látek metalizačníoh, povrchově aktivních atd., jako základní stabilizační a současně hydrotropní látku obsahuje diazografická sestava dimetylbenzensulfonovou kyselinu nebo její alkslickou sůlPoužití látky tohoto typu zvlaště je významná u jednokomponentových materiálů, kde díkyjejich hydrotropnímu účinku lze výrazně snížit teplotu rozpouätění diazosloučeniny, takžeje prakticky eliminován jejich termický rozklad a dehtování. Z...

Zařízení pro výrobu kuličkových psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253073

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kopačka Pavel, Veselý Alois, Melichar Milan, Vaněk Vladimír, Kiessling Jiří, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 7/00

Značky: prostředků, výrobu, zařízení, psacích, kuličkových, hrotu

Text:

...psacĺch hrotů, které jsou na zařízení podle.vynálezu vyráběny a kvalita těchto hrotú je trvalá, stálá a vždy reprodukovatelná. Dále jedosaženo podstatného prcdloužení životnosti zařízení, které je pro výrobu kuličkových psacích hrotů určeno, jsou sníženy nároky a náklady na obsluhu a údržbu zařízení a tím je podstatné zlevněna výroba kuličkových psacích hrotú, z toho pak vyplývající výroba kuličkových popisovačů, přičemž je současně...

Vývojka pro předzcitlivené světlocitlivé vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253072

Dátum: 15.10.1987

Autor: Havránek Karel

MPK: G03F 7/00

Značky: světlocitlivé, předzcitlivené, vývojka, vrstvy

Text:

...vrstvy spočíva v tom. že obsahuje 10 až 20 g hydroxidu sodného, 35 až 55 ml vodního skla 34-38 ° Bé a 0,5 až 2 ml 50-70 silikonové emulze na obsah 1 1 vody.12 g Na 0 H 40 ml vodní sklo 36 ° Bé1 ml silikonové emulze 60 doplnit do 1 1 vodou14 g Na 0 H 50 ml vodní sklo 36 ° Bé1 ml silikonové emulze 60 doplnit do 1 1 vodouPři ručním vyvolávání se vývojka nalije na exponovanou pžedzcitlivenou tiskovou desku a rovnoměrně roztirá plyšovým...

Smyčková aktivní anténa s malým šumem pro příjem krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 253071

Dátum: 15.10.1987

Autori: Radomskij Jaromír, Fornůsek Ctibor

MPK: H01Q 7/00

Značky: anténa, smyčková, krátkých, příjem, aktivní, šumem, malým

Text:

...průměru. Velikost ekvivalentní šumové teploty smyčkové aktivní antény lze podstatným způsobem ovlivnit i řešením vazebního obvodu jednozávitové smyčkové antény se vstupním obvodem zesilovače. Ekvivalentní šumová teplota zesilovače je funkcí komplexní proměnné pžedstavované impedancí zdroje signálu traneformované na vstup zesilovače. Některá známá provedení smyčkových aktivních antén řeší vazební obvod útlumovým článkem zapojeným v obvodu...

Způsob výroby biosorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253070

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hyršl Jaroslav, Krejčiřík Libor, Šebová Jana, Řezáč Jan, Hrdina Miloslav, Švanda Jiří

MPK: B01J 20/22

Značky: výroby, způsob, biosorbentů

Text:

...bílkoviny, nukleové kyseliny, nukleoproteidy, mukoproteidy, lipoproteidy, proteidolipidy, fosfolipidy, dusíkaté látky aj. Tyto biologické komponenty přírodního původu mají schopnost účelně se modifikovat a při aktivaoi vytvářejí interakční procesy nejen mezi sebou, ale i se syntetickými látkami.Složité chemické propojení biopolymerní struktury se syntetickou kostrou se projevuje jako mechanické zpevnění biosorbentu, žádouci z hlediska jeho...

Makromolekulární protirakovinné léčivo obsahující platinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253069

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drobník Jaroslav, Metalová Marie, Nosková Dagmar, Saudek Vladimír, Rypáček František

MPK: C07F 15/00

Značky: obsahující, léčivo, makromolekulární, způsob, platinu, protirakovinné, výroby

Text:

...v těle a pozitivně její terapeutickou účinnost.Předmět vynálezu je dokumentován následujicími příklady, aniž je jimi omezen. P ř í k 1 a d 11,5 g poly N-(2-hydroxyethyl)-D,L-aspartamidu bylo rozpuštěno v 45 ml N,N-dimethylacetamidu, přidáno 1,05 g chloridu anhydridu kyseliny trímelitové a 10 ml pyridinu. směs byla míohána při teplotě mĺstnosti 48 hodin. Poté přidáno 10 ml konc. kyseliny octové a směs lita pomalu do 750 ml vychlazeného acetonu....

Zapojení paměťového přijímače pro vyhodnocování rychlotelegrafních signálů a identifikačních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253068

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bittner Jiří

MPK: H04L 15/24

Značky: rychlotelegrafních, vyhodnocování, identifikačních, impulsů, signálu, paměťového, prijímače, zapojení

Text:

...má připojen na třetí výstup gg prvního čtyřstupňového dvojkuvého čítače gg budiče 1 adres a svůj čtvrtý adresový vstup gg paměti má připojen, jednak na čtvrtý výstup §§ prvníhočtyřstupňového dvojkového čítače gg budiče 7 adres a jednak na prvnívstup 5 druhého čtyřstupňového dvojkového čítače gl budiče 1 adres, přičemž první vstup âá nulování prvního čtyřstupňového dvojkového čítače gg budiče 1 adres je přípojen na zem a taktéž druhý vstup...

Rukověť ventilového uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253067

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pospíšil Milan

MPK: F16K 31/60

Značky: uzávěru, ventilového, rukověť

Text:

...kotoučových částí mohou mít i navzájem rozdílné barvy. Při otevření a uzavření ventilu uchopí uživatel postupně rozdílné kotoučové části rukověti, což přináší značné hygienické výhody.Na výkresu je znázorněn v osovém nárysovém řezu příklad konkrétního provedení vynalezenéPrvní kotoučové část ł rukověti, jejíž vnější plášť je např. vymezen kulovou plochou přechází v druhou kotoučovou část g, jejíž vnější plášť je např. vymezen válcovým...

Monostabilní obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253066

Dátum: 15.10.1987

Autori: Falt Jiří, Glajc Pavel

MPK: H03K 3/284

Značky: obvod, monostabilní

Text:

...ll jsou v zapojení využity ve funkcích Qg, gs, § 55. První výstup 1 je Q, druhý výstup á je Š.Na první Vstup l se přivádi signál, který spouští obvod. Na asynchronním vstupu É, druhém vstupu g a třetím vstupu 3 obvodu předpokládáme úroveň g. Sestupná hrana na prvním vstupu Ä nastaví na prvním výstupu 5 úroveň g a na druhý výstup § úroveň E. Přes odpor 1 se vybíjí kondenzátor g až do okamžiku, kdy jeho napětí klesne na úroveň E. V tuto...

Způsob ztekucení strusky ve spodem dmýchaném konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253065

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Jiří, Nemčič Ladislav, Valošek Petr, Březina Jaroslav, Kodrle Luděk, Hromek František

MPK: C21C 5/36

Značky: strusky, dmýchaném, spodem, způsob, konvertoru, ztekucení

Text:

...s dmýchaným vápnem se dmýchá prachový kysličník hořečnatý tak, aby výsledná směs obsahovala od 12 do 40 hmotnosti kysličníku hořečnatého, a to v množství do 55 kg na tunu vyrobené oceli.Výhodou způsobu podle vynálezu je vytvoření řídké konečné strusky s obsahem od 6 S do 8 hmotnosti kysličníku hořečnatého s možností odčeření kovových qranálií, přičemž nezhoršuje odsíření ani odfosťoření kovu.Výhodou je také to, že není nutno používat jako...

Způsob úpravy destilátových ropných frakcí vroucích v rozmezí 145 až 370 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253064

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rosenthal Jakub, Kratochvílová Jitka, Vybíhal Jaromír, Smrž Zdeněk, Vitvar Milan, Oháňka Vlastimil, Srb František, Novák Václav

MPK: C10G 45/08, C10G 45/50

Značky: destilátových, vroucích, způsob, frakcí, stupňů, úpravy, rozmezí, celsia, ropných

Text:

...jejich vysokou cenu. zavedením určitého obsahu AIZO 3 do katalyzátoru a tím snížení obsahu kovů jako jsou katalyzátor 3 076 A 2 NiS-WSZ - 40 AIZO 3) se aktivita snižuje. Jenutné pracovat za vysokého tlaku, aby se dosáhlo žádouci aromatizace.zlepšení aktivity W-Ni katalyzátoru s vysokým obsahem aktivních složek lze dosáhnout tak, že místo aluminy jako nosiče se použije aluminosilikát s obsahem Si 02 V rozmezí 3 až 25 jak je např....