Archív za 1987 rok

Strana 73

Trnová tyč válcovací stolice pro válcování trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 253143

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petruželka Jiří, Wiesner Hubert

MPK: B21B 17/02

Značky: stolice, válcovací, trnová, válcování

Text:

...nástavcem, upínací částí koncovkou, které jsou spojeny spojovaoími trubkovými částmi podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že spojovací trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou neželezného kovu, např. mosazi nebo hliníku, koncovka je vytvořena z neželezněho kovu např. mosazi nebo hliníku, trnový nástavec a upínací část jsou ocelové a jejich vnější průměr je menší než průměr povlakovaných spojovacích částí a koncovky.Výhodou...

Zařízení k manipulaci s ionizační komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253142

Dátum: 15.10.1987

Autor: Altmann Jaroslav

MPK: G21C 17/10, G01T 7/02

Značky: komorou, manipulaci, ionizační, zařízení

Text:

...kroužku, axiálního a radiálního ložiska, objímky, šnekového převodu a elektromotoru. Ionizační komora je volně uložena v ionizačním kanálu a je opřena o jeho dno a je spojena pevně s kabelem. Ionizační kanál je ve spodní částí odkloněn od vertikální osy a v horní části je k němu pevně připojen opěrný kroužek, který se opírá o axiální ložiska uložené v objímoe. Objímka je připevněna na víku reaktoru a na spodní části objímky je Vytvořeno lože...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 9/10

Značky: zařízení, buzení, stroje, regulaci, synchronního

Text:

...členem głregulatoru napětí, a jehož výstup 21.2 je připojen na výstup ÉLÄ obvodu g žádané hodnoty hlavního regulátoru napětí.s nulovým driftem, jehož vstup 21.1 je připojen na vstup 2.1 obvodu 2 žádané hodnoty hlavníhoObvod Q žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí je realizován integračním členem gl s nulovým driftem, jehož vstup §lł je připojen na vstup gił obvodu 1 žádané hodnoty náhradního regulátoru napětí, a jehož výstup...

Zařízení pro čištění a dezinfekci dojicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253140

Dátum: 15.10.1987

Autor: Machálek Antonín

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, čištění, dojicích, strojů, dezinfekci

Text:

...na připojeném obrázku, který znázorňuje boční pohled na průřez zařízení.Strukový násadec, sestávající ze strukové gumy l a těla strukového náeadce 2do misky 1. Deflegmátor 5 je umíetěn uprostřed misky 3. Mezi miskou A a deflegmátorem Q je těsnění 7. Spodní rozšířené část defleqmátoru Q dosahuje blízkosti vnitřní části antitrauma tizačního záhybu hlavice strukové gumy 1. Miska 4je posuvně uložena ve spodní válcovité části deflegmátoru É a...

Elektrická signalizační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253139

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Mlejnek Jaroslav

MPK: B60Q 1/38, B60Q 1/34

Značky: soustava, elektrická, signalizační

Text:

...spolehlivosti signalizační soustavy, což podle podrobných laboratorních a provozních ověření znamená zvýšení životnosti až na pětinásobek oproti původnímu provedení siqnalizační soustavy.zvláště je výhodné zapojení v tomto případě cívky elektromagnetu do série s ovládanými vlákny elektrických žárovek při pulsním spínacím režimu. Toto uspořádání napomáhá tomu, že v okamžiku spínání studeného vlákna žárovky dochází k několikanásobnému...

Diagnostické proužky ke stanovení součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253138

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 31/22

Značky: proužky, diagnostické, součástí, biologických, stanovení, kapalin

Text:

...poměr obou těchto složek až do zhruba trojnásobného molárniho přebytku pasívní kopulační komponenty. Možnost použití aktivní a pasívní kopulační komponenty v prakticky zcela libovolných molárních poměrech vyplývá konečně i z popisu výše citovaných vynálezů, jako například z amerických patentních spisů 4 119 405 a 4 427 770 nebo DOS 3 032 421.Množství pyrazolonu I (který lze z hlediska předpokládaného mechanismu jeho účinku označit za...

Způsob pěstování monokrystalů vysokotajících oxidů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253137

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hendrich Zdeněk, Bouček Ivan, Jindra Josef, Ježek František, Mašek Václav

MPK: C30B 29/28, C30B 35/00

Značky: provádění, oxidů, monokrystalů, zařízení, vysokotajících, pěstování, způsob

Text:

...obvykle oxidu fosforečného, po krátké době již nezachycuje, na jeho povrchu se vytvoří krusta a povrch je zablokován. Další vlhkost přináší do pece na svém povrchu surovina, a to jednak na počátku pěstování, jednak, a to ve zvýšené míře, při kontinuálním dávkování. Postupně se také z konstrukčních materiálů pece uvolňuje vlhkost zachycená kapilární kondenzącí v povrchových pórech. V případě aplikace grafitových stavebních částí postupně...

Regulační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253136

Dátum: 15.10.1987

Autor: Machala František

MPK: D05B 69/28

Značky: jednotka, regulační

Text:

...svým druhým koncem do vnější oeazené části g dvoudílné regulační hřídele §, s níž je rovná válcová hřídel łg spojene pomocí kolíku lg umožñujicího axiální pobyt ve vnější osazeně části 2 a odpružena pružinou ll. Na vnější osazené části g dvoudílné regulační hřídele §je nasunuta válcová pružina lg spolu s těsnicím nákružkem lg, nakterý je upevněna pryžová podložka lg. Těsnicí nákružek 1 je spojen s vnější osazenou částí 3 kolíkem lg,...

Těleso hydraulického systému řazení převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253135

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sobola Jan, Čech Oldřich

MPK: F16H 57/02

Značky: stupňů, hydraulického, těleso, prevodových, řazení, systému

Text:

...hydraulického systému řazení převodových stupňů podle vynálezu je schematicky znázorněno na výkresoch, kde je na obr. 1 celkové uspořádání tělesa V nârysném w,wLZpüüwwktmütüüovüüwmkw.Těleso lg hydraulickéhc systému řazení převodových stupňů má dosedací plochu łł, uzpüsobenou k uchycení na převodovou skříñ gg a je opatřeno nálítky gg s kalibrickými otvory uspořádanýmí v jedné ose. V kalibríckých otvorech jsou uloženy řadící válce 5, 1. 5,...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jindřich, John Luděk, Rychnová Alena

MPK: C01B 17/90

Značky: dusičné, sírové, způsob, příměsí, kyseliny, rozkladu, organických, směsi, odpadní, kyselině

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Rostislav, Kramplová Milada, Piller Bohumil, Čarkovskaja Larisa, Čarkovskij Alexandr, Javorský Josef, Filatov Vladimir, Kovarskij Alexandr

MPK: A61F 2/02, D04B 21/00

Značky: osnovní, jednolícní, pletenina

Text:

...spočíva v tom, že je základní složka pleteniny vytvořena ze sloupku oček, obsahujících nitě z jedné výplñkové soustavy a ze sloupku oček, obsahujících nitě z nejméně dvou výplňkových soustav, jež provazují spojovací klíčky oček sloupků stahilizující složky pleteniny a současně také střídavě spojovací klíčky V očkách sousedících sloupku základníPrincíp vynálezu je blíže vysvětlen na připojeném výkresu příkladného provedení vazby jednolícní...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: iontů, měničů, dusičnanu, aplikace, odstraňování, způsob

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Koncová příhrada rychlemontovatelných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253131

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný Ivan, Mik Štěpán, Lukáš Josef, Rozlívka Lubomír

MPK: E01D 15/12

Značky: mostů, rychlemontovatelných, koncová, příhrada

Text:

...pás je pevně spojen zesilujícími svislicemi a zesílujícími diaqonálami s přivráoenými diagonálami. Na spojnioích horního pásu a dolního pásu s koncovou dělenou svislioí jsou upravený přípoje pro rozpojovací zařízení.Výhodou koncové příhradý podle vynálezu je umožnění podstatného snížení hmotnosti celého mostního systému, dále snížení pracností výroby i pracnosti montáže. Další výhodou je zvýšení organizace montáže, která plýne z nutnosti...

Zařízení k míchání a směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nechleba Josef, Koza František

MPK: B01F 5/00

Značky: směšování, míchaní, zařízení, tekutin

Text:

...média v prostoru kuželových prstenců pohybující se v rozmezí 2 až 16 m/s a pro rychlost pomocného média až do kr 1 ~ tícké rychlosti zvuku V daném prostředí. Počet kuželových prstenců se pohybuje podle technologické bilance kolem 2 až 12 kusů.Zařízení pro mícháni a směšováni tekutín je výhodné zejména pro tlumicí účinky zvukových vln v prostoru miseni, dále vhodně distribuuje pomocnou tekutinu v malých průřezech a současně zužuje tlakový...

Uložení pojezdového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 253129

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koscelanský Jozef, Mikloš Štefan

MPK: B66C 9/08

Značky: pojezdového, uložení

Text:

...tělesa, například části válce a touto svou válcovou plochou je vložka lg uložena v odpovídajícim vybrání dosedací plochy rohověho ložiska 3. Rohově ložisko je dále upevněno šrouby A a maticemi Š s podložkami 3 k nosnému rámu l. V nosném rámu l jsou dále umístěny výstředníkové čepy 1, které jsou upevněny mnticemi 2 s podložkami g. Mezi vložkou 3 a nosným rámem l je uspořádána distanční podložka gg. Na obr. 3 a 4 je dále znázorněno...

Lepicí kompozice na bázi vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kremel Ivan, Juračka František, Klugar Jindřich, Černý Čestmír

MPK: C09J 3/14

Značky: kompozice, lepicí, bázi, disperzí, vodných

Text:

...mastek,minerální vlákna apod. vzhledem k vysoké plnitelností předložených akrylových kopolymerů je možno připravit z nich pružné tmely, např. pro vyrovnávání, spárování apod. Méně plněné systémy se s výhodou používąjí pro lepení obkladů.Předložené kopolymery jsou viskuzitně závislé na změně pH, se vzrůstající hodnotou pH roste viskozita. K její úpravě je možno používat čpavek, roztoky hydroxidů alkalických prvků nebo s výhodou...

Automatický regulátor čtvrthodinového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253127

Dátum: 15.10.1987

Autori: Losa Evžen, Koutek Jiří

MPK: G05F 1/66

Značky: čtvrthodinového, výkonu, automatický, regulátor

Text:

...prvního výstupního komparátoru ygł je připojen první obvod Ql nastavení žádané hodnoty a na další vstup druhého výstupního komparátoru ygg je připojen druhý obvod gg nastavení žádané hodnoty, přičemž na výstup prvního výstupního komparátoru ygl je připojen vstup první paměti El, na jejíž výstup je přes první impedanční převodník § 35 připojen první výkonový člen gel, přičemž na výstup druhého výstupního komparátoru ygg je připojen vstup...

Zařízení k fixování nepropustných vložek v hadicové tkanině působením vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253126

Dátum: 15.10.1987

Autori: Uhmann Hubert, Kimmer Josef

MPK: B29C 63/22

Značky: fixování, vložek, přetlaku, nepropustných, tkanině, vnějšího, zařízení, hadicové, působením, vnitřního, ohřevu

Text:

...linky dovoluje vyrábět hadice s vložkami polymerními vlepovanými, jakož i s vľožkami pryžovými - zavulkanizovanými. Oproti stávajícím technologiím je tento způsob výroby energeticky výhodný. Vhodnou kombinací hodnoty vnitřního přetlaku a vnějšího ohřevu lze kladné ovlivnit pevnostní parametry hadic vyrobených z polyamidových či polyesterových materiálů.Příkladné provedení zařízení je znázorněno na přiložených obrázcích, i když přirozeně...

Způsob zatkávání nerozpustných vložek do hadicové tkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253125

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kimmer Josef, Uhman Hubert

MPK: D03D 3/02, D03D 37/00

Značky: tkaniny, hadicové, vložek, tohoto, způsob, nerozpustných, zařízení, provádění, způsobu, zatkávání

Text:

...nepropustné vložky k zatkání do hadice.Mezi odvíjecím ústrojim l, na kterém je umístěna nepropustná vložka 2, a vstupem l kruhového tkacího stroje A je umístěno napinací ústrojí §, které tvoří na neznázorněném rámu v ložiscích uložený alešpoň jeden pár lisovacích valečků Q. Lisovací válečky É jsou upravený tak, že horní váleček je opatřen pružným povrchem. Povrch může být vytvořen příkladně z gumy, PVC nebo jiného pružného materiálu.Pod...

Způsob výroby 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253124

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mácová Eva, Lederer Pavel, Poláková Stanislava

MPK: C07C 39/14

Značky: způsob, 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu, výroby

Text:

...pro daný účel jsou ethylmethylketon, 1,1,2-tríchlor-1,2,2-trifluorethnn a acetonitril. Vysoké selektivity vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu se dosáhne, jestliže se fotochemická oxidace provede za přitomnosti 1 až 5 E hmot. 2,4-pentandionútu železitého a/nebo manganitého, vztaženo na výchozí množství 1,2,3,4-tetrahydronaftalenu.Výhodou uvedeného řešení je vysoká selektivita vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu a malá energetická...

Zařízení pro přívod hrubého paliva do šachty fluidních zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Semrád Petr, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/00

Značky: zplyňovacích, paliva, šachty, hrubého, přívod, zařízení, generátoru, fluidních

Text:

...rozšířené části retorty je umístěn ležatý válec, otočně uložený v ložiskách a opatřený na svém povrchu výatupky, přičemž v prostoru nad válcem je umístěna přepážka vytvářející mezeru pro přívod paliva výstupním otvorem do šachty generátoru. Mezera pro přívod paliva může být opatřena výsuvným hradítkem. V prostoru nad válcem může být umístěn skluz pro usměrnění paliva na výstupky válce. Množství dúvkovaného paliva je možno regulovat zmenou...

Nádrž pro kalicí médium, zejména pro kalicí automaty s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toman Otakar, Havlík Josef

MPK: C21D 1/64

Značky: indukčním, zejména, nádrž, kalicí, ohřevem, médium, automaty

Text:

...samooohlazovaoí schopnost nádrže, způsobené lepším přestupem tepla v důsledku tenkých bočních stěn, s čímž je možno kalkulovat při projektování chladící jednotky kalicího médiaDalší podstatnou výhodou je možnost použití nádrže pro kalicí médium podle vynálezu pro vysokovýkonné kalioí automaty karuselového typu s kruhovým pohybem kalených součástí, kdy cirkulační čerpadlo nepřekáží kruhověmu pohybu kalených součástí. Další podstatnou...

Nosič ozdobných motivů pro přenos na plošné vláknité materiály, zejména na textilie nebo na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253121

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wolf Dušan

MPK: B41M 3/12

Značky: plošné, materiály, textilie, zejména, prenos, nosič, vláknité, ozdobných, motivů, usně

Text:

...nejen naprosto čistý, vkvalitní a ostrý přenos ozdobného motívu na zdobený předmět, ale především rozšířené možnost při výběru podložného papíru, když odpadá nutnost předběžných speciálních úprav jeho povrchu,takže je možno jako podložná papír nosiče podle vynálezu používat prakticky libovolný papír,pokud jeho gramáž nepoklesne pod 120 g/m 2. základní lepidlo nosiče nadobude totiž přítomnosti rozptýleného směsného kopolymeru propylenoxidu a...

Způsob dopolymerace granulátu polyamidu vzniklého polymerací v tavenině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253120

Dátum: 15.10.1987

Autori: Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Štěrbáček Zdeněk

MPK: C08G 69/46

Značky: granulátu, způsob, polymeraci, provádění, způsobu, polyamidů, vzniklého, tohoto, dopolymerace, tavenině, zařízení

Text:

...§ avevnitř dvěma deskovými výměníky Q, které jsou ovládány automaticky čidlem teploty 1. Na dně zásobníku je turniket g, který řídí odběr granulátu.zařízení znázorněné na obr. 2 sestává z vibračního vertikálního dopravníku - výměníku L opatřeného násypkou g a topným plàštěm 3, který je vytápěn násypkou lg, spojen se zásobníkem Ä (silol, který je vevnitř opatřen skluzovými přepážkami lg s automaticky řízeným ohřevem 1 a zvenčí topným pláštěm...

Zařízení pro ochranu před erozí výtokovými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253119

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jareš Jiří, Bodejček Jiří, Doležal Josef, Matušina Jan, Moudrý Pavel, Vondra Lubomír

MPK: E01F 7/02

Značky: před, erozi, zařízení, plyny, výtokovými, ochranu

Text:

...výtokovými plyny, tvořené odrazovou stěnou situovanou za letadlem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že odrazová stěna je složena z nejméně dvou vedle sebe postavených a navzájem spojených odrážečů,přičemž každý odrážeč má průřez čelní plochy ve tvaru kruhové přechodnice, převedené v horní části v tečnu, zakončenou opět kruhovou přeohodnicí. Horní hrana odrážeče může být zazubena.S výhodou může být odrážeč tvořen železohetonovou...

Snímač přítomnosti předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253118

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bůžek Jindřich, Poloch Jan

MPK: G01L 23/00

Značky: snímač, přítomnosti, předmětů

Text:

...a spolehlivost funkce i v prašném prostředí při nepatrné spotřebě tlakového vzduchu.Na priložených výkresech je schematicky V řezu znázorněno příkladné provedení snímače předmětu podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkový pohled, na obr. 2 je částečný pohled s naznačeným prouděním vzduchu 2 trysky bez přítomnosti předmětu a na obr. 3 s prouděním vzduchu za přítomnosti předmětu.Snímač přítomnosti předmětů v příkladném provedení podle...

Základ dvojsložkového epoxidového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: lepidla, dvojsložkového, epoxidového, základ

Text:

...Navíc taková lepidla mají horší ovladatelnost viskozity před vytvrzením, což při určitých technologiích hraje důležitější roli, než dosažení vysoké pevnosti spoje, ale bez ostatních uváděných vlastností. U některých provedení lze při dosažení výše uvedených vlastností dosáhnout navíc stálosti optických vlastností spoje, co do změny spektra na lepeném přechodu. Dosahuje se toho s uvedeným základem epoxidového lepidla, pouze volbou...

Prefabrikovaná vrstva plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nárovec Jan, Podzimek Josef, Forman Petr, Čihák František

MPK: E02B 7/20

Značky: plavebních, vrstva, komor, prefabrikovaná

Text:

...Na obr. 2 jsou tatáž vrata v pravoúhlém zobrazení, přičemž půdorys zachycuje vrata a boční rám ve vrátňovém výklenku včetně pohybovacího mechanismu,obr. 3 je příčný řez klapkou zobrazující konstrukcí klapky a boční rám včetně uchycení přímočarého hydromotoru a obr. 4 je pohled proti vodě na klapková vrata se zalomeným ovládaným okrajem, přičemž rovina řezu prochází bočním rámem, kde je patrno jeho konstrukční řešení.Prefabrikovaná vrata...

Prefabrikovaný uzávěr obtoků plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Podzimek Josef, Čihák František, Forman Petr, Nárovec Jan

MPK: E02B 8/04

Značky: prefabrikovaný, uzáver, plavebních, obtoku, komor

Text:

...Do stavební části se nepřenášejí síly od pohybovacího mechanismu, ale pouze od vodního tlaku. Doba montáže se omezí na minimum, což se týká i doby výměny uzávěru při jeho případné poruše.Na přiložených výkresech jsou znazorněny příklady provedení prefabrikovaného uzávěru obtoku plavebních komor podle vynálezu. Na obr. 1 je axonometricky zobrazen prefabrikovaný uzávěr obtoku plavebních komor s vícaklapkcvou hradici konstrukcí. Obr. 2...

Regenerační zařízení podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253114

Dátum: 15.10.1987

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: regenerační, podtlakového, zařízení, filtru, průmyslového

Text:

...pomocí uzavíracího plechu pevně přiohyceného na proplachovací klapce se v průběhu regenerace vytvoří nad regenerovanou filtrační komorou zvýšený přetlak a jeho účinkem vzduch z výstupu ventilátoru je tlačen převážně skrze čištěnou textilii do vedlejších filtračnich komor. Účinná regenerace dosahovanézařízením podle vynálezu přináší podstatné snížení provozních tlakových ztrát, což se projevuje snížením spotřeby energie nutné na prestup...

Hřídelové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253113

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klimeš Pavel

MPK: F16J 15/32

Značky: těsnění, hřídelové

Text:

...hřídele.Uvedené nedostatky odstraňuje hřídelové těsnění, sestávající z kruhového těsnicího rtu,spojeného poddajnou membránou s výztužnou částí těsnicího kroužku, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že místo připojení poddajné membrány k výztužné části kroužku se nachází v bezprostřední blízkosti hřídele, takže ohraničení prostoru pro plastické mazivo je tvořeno nejen ze strany obvodu, ale i z vnější boční strany poddajné membräny,...

Plošný vláknitý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253112

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kacafírek Stanislav, Pfefferle Jan, Čecho Imrich, Líbal Jaroslav

MPK: B01D 39/06, D04H 1/14

Značky: vláknitý, plošný, materiál

Text:

...při možné nižší plošné hmotnosti materiálu, což dovolí ze stejného hmotnostního množství připravit větší účinnou filtrační plochu a dále pak, jako nejdůležitější rozdíl,uvedená vlákenná směs nezpůsobuje nádorové onemocnění při vdechnutí.Pro náročnější průmyslové aplikace může být materiál impregnován etanolickým roztokom fenolické pryskyřice k dosažení dále zvýšené mechanické odolnosti, možnosti skládání do harmonikových složenců a vyšší...

Náhon bidlenu tkacího stroje ozubeným převodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253111

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svatý Vladimír, Koloc Zdeněk, Václavík Miroslav

MPK: D03D 49/64

Značky: ozubeným, tkacího, bidlenu, stroje, náhon, převodem

Text:

...to jak pro tkaci stroje úzké, tak i široké, přičemž excentricitu lze v širokých mezích volit a ozubená kolalze podle požadavku vzájemné zaměňovat.Další výhody a význaky vynálezu jsou patrny z popisu příkladného provedení znázorněného schematicky na výkresoch, kde zobrazuje obr. 1 ozubený převod a obr. 2 mechanismus náhonu bidlenu tkacího stroje, ozubený převod, který sestává z neokrouhlého ozubeného kola l uloženeho otočně na čepu A a...

Lázeň pro vytvoření směsného konverzního povlaku na zinku případně kadmiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253110

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jaroš Miroslav, Šťastná Marcela, Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav, Bartoň Karel

MPK: C23C 22/53

Značky: vytvoření, případně, konverzního, kadmiu, povlaků, lázeň, zinku, směsného

Text:

...složky lázně se odpaří.Na povrchu upraveného kovu nezbývají po sušení při vhodně zvolené teplotě a době žádné zbytky solí, které by nepříznivě ovlivnily přilnavost pozdějších povlaků nátěrových hmot nebo korozní odolnost systému. Bezoplachový způsob vede k úspoře prostoru a investičních nákladů na oplachovou nádrž, k úspoře času při úpravě a ke snížení spotřeby vody a nákladů na likvidaci kapalných odpadů. Další výhodou vynálezu je nízká...

Zařízení pro uzavírání potravin do hliníkových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253109

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ciepluch Reinhardt

MPK: B65B 7/16

Značky: hliníkových, fólií, potravin, uzavírání, zařízení

Text:

...deska lg, nesoucí přítlačnou formu j. v níž je vytvořen otvor o tvaru uzavíraoího víčka l, jehož náběhové hrany jsou leštěny a zkoseny pod úhlem 30 12 ° a v němž je uložen vyhazovač lg. Vyhazovač lg je upevněn na čepech lg, které procházejí otvory v upevñovací dasoe lgra jsou mezi zadní stranou upevňovací desky ll a hlavou čepu lg opatřeny vymezovacími pružinami ll. Nad hlavou čepu ll je umístěna horní deska lg. Pod přítlačnou formou...

Světlovod s tělesem z kompaktního světlovodného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253108

Dátum: 15.10.1987

Autor: Baudyš Antonín

MPK: G03B 27/475, G02B 27/18, G02B 6/10...

Značky: světlovod, tělesem, materiálů, kompaktního, svetlovodného

Text:

...v rozsahu 14 e 6. Přitcm jak boční, tak vstupní a výstupní plochy jsou opticky vyleštěny a s výhodou opatřeny vhodnými reflexními nebo antireflexními vrstvami.světlovod podle vynálezu příznivě ovlivňuje homogenizaci a současně snižuje divergenci svazku světla vystupujicího z výstupní plochy světlovodu. S výhodou jej lze využít na takových optických zařízeních, kde je žádoucí rovnomerné rozložení světelné energie vystupujícího svazku světla...

Komplexní směs k povrchové ochraně kovových předmětů proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C10M 103/00

Značky: proti, opotřebení, předmětů, povrchové, kovových, vibračnímu, směs, ochraně, komplexní

Text:

...v jednotlivých bodech dotyku, 3 253107čímž by bylo vibraění opotřebení zcela potlačeno. Kromě toho lze oleje použít pouze u součástí s hybným, popř. přechodným uložením. Přítomnost oleje na třecích plochách vede však k jeho účasti na chemické reakci,jejímž výsledkom může být i vznik oxidačních produktů maziva, které se pak zúčastní abrazivního procesu s oxidy vzniklými reakcí kovu s kyslíkem. Z provozních zkušenosti vyplývá, že Vliv...

Rehabilitační pohyblivá sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253106

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sokáč Michal, Lazarčík Libor, Énekeš František

MPK: A61G 5/02, A61G 5/00, A47C 9/00...

Značky: sedačka, pohyblivá, rehabilitační

Text:

...je možné využívač i v preplnenej miestnosti a V obmedzených priestoroch.Na pripojených výkresoch je schématicky znázornená rehabilitačné pohyblivá sedačka, pričom na obr. 1 je znázornený bočný pohlad, na obr. 2 pohlad zozadu a na obr. 3 je pohlad zhora. u Rehabilitačná pohyblivé sedačka je tvorená sedačkovou doskou l, do ktorej sú na jednom konci zospodu zapustené dve zadné stojiny gy od seba postavené řozkročmo so šikmosčou 8 ° od kolmíce...

Zapojení čidla výstupního napětí tyristového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253105

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G05F 1/10

Značky: čidla, zapojení, výstupního, tyristového, napětí, regulátoru

Text:

...je znázorněno na výkrese. K jednotlivým výstupům lg, lg, ll, tyristorového regulátoru jsou připojeny jedněmi vývody předžadné odpory l, 3, Q. Jejich druhé vývody jsou spojený vždy s dvojici opačně pólovaných diod ll. ll gg a ll, ll vždy s katodou od jedné a anodou od druhé diody v dvojici.U druhých koncu diod jsou pak vzájemně spojeny všechny katody a ty spojeny s jedním vývodem pracovního odporu A a výstupem ga všechny anody, které jsou...

Způsob bezodpadového dělení trubek a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253104

Dátum: 15.10.1987

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

MPK: B21D 24/16

Značky: způsob, zařízení, bezodpadového, způsobu, trubek, tyčí, provádění, tohoto, dělení

Text:

...dosud známých způsobech vzniknout nemohou. Poté dojde pŕímočarým pohybem pohyblivého střižného nože l ve vertikální rovině dle Šipky § k dostřižení celého průřezu trubky, přičemž v kolmém smeru vzniklé trhliny se spojí s trhlinami vzniklými při nástřihu až do úplného oddělení a vzniklý střih vlivem Vrubového účinku nástřihu vykazuje kvalitní střižnou plochu.Na nástrojové desce §, obr. 3, je upevněn stojan 2, ve kterém je uloženo vedení lg...