Archív za 1987 rok

Strana 72

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty se zalisovaným palivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253183

Dátum: 15.10.1987

Autori: Polách Josef, Batelka Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: zalisovaným, hmoty, výpal, palivem, keramické, tunelová

Text:

...vháněným v uvedeném pásmu do pece je hoření zalisovaného paliva značné podpořeno a vyhoří prakticky úplně.Příklad uspořádání vzduchotechniky tunelové pece podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese, na němž na obr. 1 je nakreslena teplotní křivka pece, na obr. 2 je schcmatický náčrtek tunelové pece V podélném řezu a na obr. 3 je schematický náčrtek této pece v půdo rysném podélném řezu.Tunelová pec l pro nepřetržitý výpal keramických...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253182

Dátum: 15.10.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/24

Značky: uspořádaná, kolon, výplň

Text:

...vodorovného pásku, obr. 3 svislý řez vedený kolmo k rovině jednoho pásku, na němž jsou vedle sebe provedeny turbulizátory ve tvaru bradavek a žebrovitých prolisů a je rovněž znázorněno vytvoření vodorovnýoh rýh, zatímco obr. 4 až 6 představují pohledy na části ještě nezvlněných vodorovných pásku, opatřených turbulizátory různých tvarů.Na obr. 1 je na řezu částí kolony znázorněn způsob uložení uspořádané výplně, vytvořenéz vodorovných...

Zapojení pro automatické kalibrování dílků pianinové mechaniky, zejména spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253181

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cendelín Miloš

MPK: G10C 3/16

Značky: pianinové, zejména, kalibrování, spojek, dílků, zapojení, mechaniky, automatické

Text:

...jsou umístěny kolmo k dopravnímu systému 2 a jsou ovládány pneumatickými válci 1.Kontrolní zařízení se skládá z planžsty g opatřeně nosem łg a stavitelným závažím 3. jejíž zdvih je omezen kontaktem Al a stavěcím šroubem lg. za kalibrovncími jednotkami 3 je umístěno zařízení lg pro davkovaní a zasouvání osiček lg do otvorů kašmírového ložiska ll, zařízení 31 pro skřípání osiček lg a mechanismus lg pro dávkování a zatloukání podložekDílky gg...

Pružná hřídelová kombinační spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253180

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cvek Miloslav

MPK: F16D 1/02

Značky: pružná, hřídelová, kombinační, spojka

Text:

...spojky.Při spojení dvou částí spojek stačí ke kompletaci doplnit pružné elementy a jejich zajištovací kroužek pro větší z obou částí spojky v případě rozdílných velikostí části spojky.Další výhodou spojky dle vynálezu je jednoduchost výroby i v provozních podmínkách, která spočíva jv čelním profrézování dvou na sebe kolmých drážek o šířce shodné s navrženou tlouštkou pružného elementu a tím odstranění přebytečného materiálu protilehlých...

Kroková převodová skříň s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Polášek Josef

MPK: F16H 5/00, F16H 57/00

Značky: pneumatickým, převodová, skříň, pohonem, kroková

Text:

...ve vodicím kolíku gg. Vodicí kolík 33 je uloženv kulíčkovém vedení do vedení kolíku 33. Na táhle lg vačky lg je také připevněna clonkagg, která ovládá indukční snímač g, který je upevněn v držáku 1. Držák 1 je přišroubovánna horním víku 3. Dále je zde celkově osazena vačka lg a její usazení do ložiska gg.Rovněž je patrné usazení maltézskěho kříže lg do ložiska 31. Kryt gg je přišroubován z boku převodovky a slouží jenom jako zakrytování...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlučhoř Jiří, Vejvoda Vojtěch, Štěpán Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: chlazené, kolony, absorpční, patro

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...

Kapacitní snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253177

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pernica Zdeněk, Kadrmas František

MPK: H01G 5/14

Značky: kapacitní, polohy, snímač

Text:

...souose s jeho osou jpg uložena pevná trubka 1, která je svým předním konoem gl prostřednictvím izolační zátky gg pevně uložena v čelním víku lg. Druhá koncová část gg pevné trubky 3 je uložena v izolační vložce gg koncového víka ll. V izolační vložce gg i v koncovém víku ll je proveden odvzdušñovací otvor gg. Pevná trubka g tvoří elektricky aktivní část kapacitního snímače a je vyvedena elektrickým přívodem ggg k neznázorněnému elektrickému...

Zapojení na identifikaci missingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253176

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: G11C 15/00

Značky: missingu, identifikaci, zapojení

Text:

...signálu Š a v registru ł missinqu každou nástupnou hranou hodinových impulsů signálu Š.Je-li identifikován missing V datech kôdovaných způsobem DF, pak osmibitovým posuvným registrem se posouvají společně s daty i hodinové impulsy tak, že jeden bit osmibitového posuvného registru je vyhrazen hodinověmu impulsu DF a druhý bit obsahu dat.Aby nevznikaly v okamžicích změn dat při jejich posuvu osmibitovým posuvným registrem a registrem l...

Způsob renovace opotřebených lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šedivec Jan, Kocandová Miroslava, Smrkovský Evžen

MPK: B30B 15/00

Značky: renovace, opotřebených, lisovacích, forem, způsob

Text:

...Cely postup je výhodné provádět v ochranné atmosféře nebo ve vakuu, méně náročné aplikace lze provádět i na vzduchu. Forma, jež se používá k získání konečného tvaru renovované součástí, se vyrobí snadno např. ze slabého plechu vylisováním v původní, popř. někdy i opotřebené dutině formy. Tam, kde jsou vysoke nároky na přesnost, je nutné pro výrobu forem ze slabého plechu použít zvláštních lisovacích dutín.V případě, kdy se plechová forma...

Způsob tepelného zpracování nástrojů, zejména nožů pro stříhání plechů a šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253174

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: stříhání, zejména, způsob, šrotu, nožů, nástrojů, zpracování, tepelného, plechů

Text:

...ailám. V důsledku dynamického účinku tlakových sil na povrch nože probíhá v tenké povrchové vrstvě nástroje premena nestabilního austenitu v martenzlt. Martenzit má vyšlí specifický objem než austenít a proto tato transfornace je doprovazena narůstem tlakových pnutí. Vnitřní tlakové pnutí v tenké vrstve se projevují jednak nárůstem neze pevnosti o 10 až 15 I, dále pak zvýšenou odolnosti proti abrazivnimu namáhání o 130 až 150 8. Tento...

Zapojení napaječe impulsně řízeného pohonu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253173

Dátum: 15.10.1987

Autori: Přikryl Hynek, Holubec Stanislav, Hlavatý Jaroslav, Kolouch Jaromír, Rádek Igor

MPK: H02P 8/00

Značky: impulsně, zapojení, motorem, napaječe, pohonů, řízeného, krokovým

Text:

...generátoru impulsů, pak v žádném případě nemůže způsobit poškození pohyblivých částí pohonu a proto není nutná provádět opatření k omezení úrovně řídicího kmitočtu. Protože omezení rychlosti pohybu je dàno vlastním řešením napaječe podle vynálezu, je príslušný pohon v porovnání s dosud užívanými provedeními chráněn podstatné spolehlivěji.Na přípojeném výkrese je snázorněn pŕíklad provedení zapojení napaječe impulaně řízeného pohonu s...

Sedačka s kompaktní opěrou pro záda a pro nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253172

Dátum: 15.10.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 3/026

Značky: sedačka, záda, opěrou, kompaktní

Text:

...podle varibility telesných rozměrů sedící osoby. přičemž rozsah nastavení je vymezen nastavením délky podélníku tvořícího kompaktní konstrukční spoj mezi opěradlem a prostorovou opěrou pro nohy.Kompaktní spoj prostorové nožní opěry a opěry zad může být tvožen jedním nebo více různě profilovunými podélníky rovnoběžně nebo různoběžně uspožádsnými. Část kompaktního spoje určená pro opření zad může nést jednu nebo i více opěr zad rúzného...

Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicích a udržovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253171

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zamarský Vítězslav, Havrlant Stanislav, Uher Antonín, Klika Zdeněk, Burian Josef

MPK: C04B 35/68, C04B 35/66

Značky: udržovacích, pecí, vyzdívek, tavicích, směs, solí, impregnaci

Text:

...nepropuatnou pro taveninu a strusku a nalepený kov a struska se pri pravidelném čištěnípece lehce od vyzdívky odloupne a nedochúzi k poškozování vyzdívky. Prodlouží se tak životnost pecí a sníží ee pracnost a namáhavost při čištění pecí. Sniží se náklady na údržbu.Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicíoh a udržovacích pecí obsahuje v nosné složce chlorid draselný a chlorid sodný a v doplñkové složce kryolit a fluorid Vápenatý. Hmotnostních...

Pletený hadicový potah pro vlhčicí válce tiskařských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253170

Dátum: 15.10.1987

Autori: Procházka Jan, Velimský Jaromír, Procházka Rostislav

MPK: B41N 9/02, D04B 9/44

Značky: vlhčicí, hadicový, strojů, pletený, tiskařských, potah, válce

Text:

...činný povrch potahu v podobě například krytu z plyšových smyček.Podstata vynálezu spočíva v ton, že vnitřní základní vrstva obsahuje nejméně jednu nit s vysokou sráživostí ve vodě, která je zpevněna výztužnou složkou. Tuto tvoří nejméně jedna roztažná syntetické nit s relaxací alespoň 20 S, s výhodou tvarované polyesterové,polyamidové nebo polypropylenové hedvábí, případné jiné syntetické nitě vhodných fyzikalně mechanických hodnot. Pevnost...

Prášková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holouš Alois, Mičulek Jiří

MPK: C22C 38/42

Značky: prášková, směs

Text:

...při tepelném zahřátí celého průvlaku k erozi této pájky, která vede k odtavování částí hraničících s jádrem průvlaku a posleze až k uvolnění celého jádra,což představuje destrukci průvlaků. Směs na bázi karbidu wolframu-kobalt WC-Co vyžadují vysokou slínovací teplotu, která vede ke grafitizaoí vlastního diamantového jadra polykrystalického průvlaku. Další dosud známé směsi používané jako materiál meziobjímky mají rozdílný koeficient tepelné...

Dvousouřadnicové naváděcí zařízení vědecké aparatury kosmické stanice v kosmickém prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253168

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sidak Petr, Martiš Ladislav, Reček Jiří

MPK: B64G 1/66

Značky: naváděcí, vědecké, dvousouřadnicové, zařízení, aparatury, kosmickém, stanice, prostoru, kosmické

Text:

...je pevnou kabeláží.Velké průměry ozubených věnců umožňují velký výsledný převodový poměr, kterým je zabezpečena vysoká citlivost naváděcího zařízení. Rovněž velký průměr tělesa druhého rotoru s výhodou umožňuje využít bočních kruhových ploch ve funkci upevñovacího rámu pro vědeckou aparaturu. Tím se ušetří na celkové hmotnosti zařízení a přitom vnitřní prostory v obou rotorech je možno použít k umístění dalších konstrukčních bloku, jako...

Kotevní objímka pro předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hořejš Slavomír, Lukáš Josef, Spudil Miroslav, Mencl Vojtěch

MPK: E04C 5/12

Značky: kotevní, výztuže, předpínací, objímka

Text:

...stěna je skloněná pod ůhlem od 6 do 8 °. Poměr maxlmálního průměru kuželovitýoh otvorů k maximálnímu průměru kotvících zâtek je od 1.02 do 1.03. Rozdíl úhlu sklonu obvodové stěny od úhlu kuželovitostí stěn otvorů je maximálně 2 °.Výhodou kotevní objímky podle vynálezu je podstatné zvýšení únosnosti a pevnosti, snížení výrobní pracnosti a spotreby materiálu. Další výhodou je podstatné zvýšení bezpečnosti práce. plynoucí z vyloučení možnosti...

Zapojení digitálního televizního převáděče pro radiolokační zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253166

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimůnek Miroslav, Fribert Miroslav, Zahálka Josef, Jelen Vojtěch

MPK: H04N 5/222

Značky: zobrazení, televizního, digitálního, radiolokační, převaděče, zapojení

Text:

...zdroje radiolokačního signálu přehledového radiolokátoru 35 je spojen s první zpracovatelskou jednotkou ll, sběrnicový výstup zdroje radiolokačního signálu přistávacíhoradiolokátoru 53 s druhou zpracovatelskou jednotkou lg a konečně sběrnioový výstup zdroje syntetického radiolokačního signálu řídicího počítače zobrazení ggg se třetí zpracovatelskau jednotkou lg. Sběrnicový výstup první zpracovatelské jednotky łł a sběrnicový výstup druhé...

Způsob tepelného zpracování korozivzdorných kalitelných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bouška Pavel, Radoň Jan, Číhal Vladimír

MPK: C21D 1/00

Značky: oceli, způsob, zpracování, tepelného, korozivzdorných, kalitelných

Text:

...průběhu precipitačních pochodu, tedy zodpovídají za nedoetatečnou odolnost proti zcitlivění na mezikrystalovou korozí.Dále je známe tak zvaná rozpouštěcí žíhání, které je určeno k homogenizaci struktury,případně i chemického složení, které však zpravidla není určeno pro přípravu struktury před kalením a nejde tedy o rozpouštění nežádoucích stabilních precipitátů. Mimoto se rozpouštěcí žíhání pro oceli tohoto typu obecně nepoužíva.Uvedené...

Zapojení řadiče pamětí s blokovou strukturou dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253164

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, blokovou, zapojení, řadiče, strukturou

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.zapojení sestává z komunikačního řadiče ł mikroprogramovaného konečného automatu kodéru/dekodéru g, mikroprogramovaného konečného automatu separátoru 3, fázového korektoru 4 a hodinového generátoru Ř. Prostřednictvím sběrnice É lze k řadiči připojit jednu nebovíce paměčových jednotek 1 až lg.Ke komunikačnímu řadiči ł je připojen svým prvním vstupem EQ a prvním výstupem Lg mikroprogramovaný konečný automat...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení turboalternátoru s bezkroužkovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/16

Značky: buzením, regulace, stabilizaci, buzení, bezkroužkovým, turboalternátoru, zařízení

Text:

...prvé a druhé fáze statorového vinutí turboalternátoru s jehož Vstupy łgàł a ł§L 3 jsou spojeny vývody primárního vinutí transformátoru lgl.Měřĺcí transformátor ÄÁ proudu třetí fáze statorového vinutí turboalternátoru je realizován transformátorem lil, jehož jeden Vývod sekundárního vinutí je spojen 5 nulou napájecího napětí, druhý vývod sekundárního vinutí s výstupem § 54 měřícího transformátoru gg proudu třetí fáze statorového vinutí...

Zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253162

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: H02M 7/155

Značky: väzby, zpětné, napájení, sdruženého, obvodů, zapojení

Text:

...zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby je úspora vinutí transformátoru a dalších součástí.Na obrázku je znázorněno zapojení sdruženého obvodu napájení a zpětné vazby.Zdroj sítového napětí je spojen s prvním a druhým vývodem l a 3 sítového usměrñovače Q. Vývody g a A sítového usměrňováče Q jsou spojeny s vývody g a 3 výkonového členu 1.vývody 5 a 5 výkonového členu jsou výstupy stabilizovaného napětí impulsního zdroje....

Kombinovaný mechanismus přesunu pojezdového mostu manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253161

Dátum: 15.10.1987

Autor: Erichleb Josef

MPK: B25J 5/00

Značky: manipulátoru, přesunu, mostů, pojezdového, mechanismus, kombinovaný

Text:

...výrobní jednoduchosti,běžně dosažítelné přesností při obrábění převážně soustružnickými operacemi.Příkladné provedení kombinovaného mechanismu přesunu pojezdového mostu manipulátoru je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení V nárysném pohledu a na obr. 2 řez rovinou A-A z obr. 1.Pojezdový most 3 manipulátoru pohybující se po pojezdové dráze rámu ł je prostřednictvím alespoň jedné na spojovacím čepu lg otočné...

Zapojení pro stejnosměrné napájení s dělenou baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253160

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/02, H02J 7/04

Značky: napájení, stejnosměrné, zapojení, dělenou, batérií

Text:

...k jehož výstupu je připojen regulátor gł výstupního napětí, a řídicím obvodem lg druhu provozního režimu, jehož výstup łg žádané hodnoty je připojen ke vstupu ll žádané hodnoty obvodu lg proměnného poměru.Řídicí vstup lg obvodu łg proměnného poměru je spojen s ovládacím vstupem A usměrñovače ł, vstup lg regulované hodnoty obvodu li proměnného poměru je spojen 5 výkonovým výstupem 1 usměrñcvače ł a signální výstup gg řídicího obvodu lg druhu...

Přestavitelná sedačka s překlopným opěradlem a základnou stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253159

Dátum: 15.10.1987

Autor: Procházka Vladimír

MPK: A47C 3/026

Značky: stojanu, překlopným, opěradlem, sedačka, prestaviteľná, základnou

Text:

...funkcí sedačky proti řadě specializovaných sedacích prvků. Zvýšená celková stabilita je zajištěna kompaktností soustavy tohoto uspořádání, která při menších nárazech zajištuje zvýšenou bezpečnost osob, např. při podtržení sedačky při nárazu, jejím zachycení apod. Výsuvná část základny, která je nedílnou součástí této soustavy je předurčena také k samostatné aplikaci i u jiných druhů sedaček a židlí.Překlopné opěradlo podobně jako výsuvná...

Generátor pulsního magnetického pole s aplikátory pro léčebné využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253158

Dátum: 15.10.1987

Autor: Prucha Jaroslav

MPK: A61N 1/42

Značky: magnetického, pulsního, generátor, využití, aplikátory, léčebné

Text:

...řízení velikosti magnetické indukce, do něhož vstupuje výstup bloku lg volby požadované velikosti magnetické indukce a výstup bloku lg volby typu aplikátoru.Zařízení může být doplněno blokem ll indikace velikosti zvolené hodnoty magnetické indukce. Bloky s označením lg až lg tvoří řízený Výkonový subsystém gł. Zařízení může být doplněno blokem l přednastavení frekvencí, střídy a magnetické indukce a časovačem 3 s blokem 1 indikace aktuální...

Programovatelné zařízení pro automatické řízení procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253157

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podlipný Vladimír

MPK: G05D 23/19

Značky: řízení, procesu, zařízení, automatické, programovatelné

Text:

...pro- T gramovatelné a realizovatelné, nevyžaduje složitý vývojový systém a přístrojově náročné vybavení lahoratoře.Na přiloženém výkresu je znázorněno blokové schéma zapojení programovatelného zařízení pro automatické řízení procesů.Programovatelné zařízení je tvořeno ovlúdaoím obvodom É, který má výstup připojen jednak k prvnímu vstupu výstupního obvodu §, jednak k prvnímu vstupu nastavitelného časovacího obvodu 3, jednak k prvnímu...

Způsob přípravy směsí vícefunkčních esterů kyseliny akrylové její přímou esterifikací pentaerythritolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pařízek Rudolf, Havlíček Wolfgang, Kociánová Marcela

MPK: C07C 69/54

Značky: přímou, její, pentaerythritolem, akrylové, přípravy, způsob, esterifikaci, esterů, vícefunkčních, směsi, kyseliny

Text:

...filtrovatelnéPostup, jehož principem je zpracování produktů esterifikace po přidání supenze oxidů nebo uhličitanů alkalických kovů, či kovů žíravých zemin, uváděním přehřáté vodní páry za zvýšeného či naopak sníženého tlaku, je předmětem patentu NSR č. 2 112 492.Taktéž při tomto způsobu provedení následuje filtrace vyloučených solí jako konečná operace výrobního cyklu. Nevýhodou je skutečnost, že k neutralizaci zbytkových kyselín je nutno...

Plastické mazivo pro hloubení jádrových vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253155

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Jaromír, Skalský Jiří, Přikryl Josef

MPK: C10M 3/00, E21B 3/00

Značky: jadrových, hloubení, vrtů, mazivo, plastické

Text:

...hloubení vrtu.změnou koncentrace jednotlivých složek plastického maziva se dosahuje jeho různé konzistence s ohledem na vrtnou horninu, aniž by se při tom narušila jeho mazací účinnost. Film si zaohovává mazací účinnost i ve vodě, v roztocích solí i organických polymerů.Účinnost filmu plastického maziva se zvyšuje i vhodnou volbou odpovídající vrtné kapeli ny. Příklady praktického použití vynálezu ukazují jeho použitelnost pro různé druhy...

Zařízení pro zjišťování zbytkové kapaliny v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253154

Dátum: 15.10.1987

Autor: Křivánek Milan

MPK: B67C 1/14

Značky: zařízení, zjišťování, lahvích, kapaliny, zbytkové

Text:

...i jiný tvar, mají rozměr přibližně totožný s rozměrem dna láhve l.Pod plošinou § proti dnu miskovitá zátky Ě je upravena směrová vysílací anténa lg vysílače ll mikrovlnné energie, například trychtýřová nebo štěrbinová anténa pro pásmo X, tj. 5 200 až 10 900 MHz. Další části vysílače ll tvoří zdroj lg stabilizovaného napětí,generátor lg mikrovlnné energie, vytvořený Gunnovou diodou v pásmu X, kde X 3 cm, a z mikrovlnného izolátoru lg. Nad...

Tryskový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253153

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: F23D 14/02

Značky: tryskový, horák

Text:

...partiích uvedených průmyslových tepelných agregátů.. Uvedené nedostatky dosud známých řešení hořáků pro spalování plynu a topných olejů a pracujících se zvýšenou výstupní rychlostí spalín zcela odstraňuje tryskový hořák podle n vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jedna tryska je dimenzována na minlmální a ostatní trysky na maximální tepelný příkon nebo dílčí tepelná příkony.Výhodou předmětného hořáku je především zachování plného...

Zapojení číslicového generátoru trojfázového signálu, zejména pro frekvenční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253152

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: H02P 7/42

Značky: číslicového, signálu, trojfázového, zapojení, generátoru, měnič, frekvenční, zejména

Text:

...výstupem a čítač,které jsou vzájemně spojený tak, že generátor zadávacích ~ impulsů je svým výstupom připojen na první vstup pdsuvného registru a na vstup čítače,jehož výstup je připojen k nastavovacímh vstupu posuvného registru.Výhodou tohoto řešení je obvodové jednoduchosł a samooprava v každém cyklu, čímž je odstraněna možnost rušení při řízení moüoru o celkovém výkonu.Príklad provedení vynálezu je v blokovém schématu znázorněn na...

Zapojení pro řízení amplitudy kladných půlvln sinusového signálu, zejména pro frekvenční měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253151

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: H02P 7/42

Značky: kladných, měnič, signálu, zapojení, frekvenční, zejména, řízení, sínusového, amplitudy, půlvln

Text:

...zesilovače.Výhodou tohoto řešení je jeho obvodové jednoduohost spočívající v řízení amplitudy pouze kladných půlvln sinusového signálu s tím, že náhradní úplný sinusový signál se pro řízení frekvenčního meniče generuje až v následných navazujícíoh obvodech.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je v blokovém schématu znázorněn na připojeném výkresu.zapojení pro řízení amplitudy kladných púlvln sinusového signálu obsahuje zadávaní...

Způsob přípravy antiemisních prostředků pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 253150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klaban Jiří, Luňák Stanislav, Husák Jiří, Kitzler Jaroslav, Hyršl Jan

MPK: C08G 63/52, C08G 59/16

Značky: nenasycené, prostředků, polyesterové, antiemisních, způsob, pryskyřice, přípravy

Text:

...diglycidylanilin,tstraglycidyldiaminodifenylmethan, triglyeidyl-p-aminofenol, dále epoxidované nenasycené sloučeniny, jako např. epoxidované nenasycené oleje, butadiendioxid, divinylbenzendioxid, cyklopentadiendioxíd, vinylcyklohexandioxid, bis(2,3-epoxycyklopentyl)ether, dále glycidylestery nenasycených kyselín, jako např. glycidylmethakrylát, glycidylakrylát, dále glycidylthioethery apod.Jako nepolární voskovité látky jsou vhodné např....

Mířicí zařízení střelné zbraně, zejména vzduchovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253149

Dátum: 15.10.1987

Autor: Strouhal Karel

MPK: F41G 1/02, F41G 1/16

Značky: střelné, mířicí, zbraně, zejména, zařízení, vzduchovky

Text:

...hlavně 3 nebo ve vedení g,g vytvořeném na pouzdře l, je pomocí průběžného kolíku lg sklopně upevněna klapka hledí gg, o níž se opírá stavítko gł, ve kterém se otáčí výškový šroub lg.výškový šroub lg se svou spodní klínovitou částí gg opírá o podélnou klínovitou drážkugg, vytvořenou v pouzdře l nebo o podélnou klínovitou drážku gg, vytvořenou v těle hlavně gg.Ke klapce hledí gg je pomocí šroubu strunové regulace 33 upevněn nosič hledí gg,...

Rozebíratelná spojka travers

Načítavanie...

Číslo patentu: 253148

Dátum: 15.10.1987

Autor: Svoboda Michal

MPK: F16B 2/24

Značky: rozebíratelná, travers, spojka

Text:

...upínek na sebe nedoléhajících, mající-symetrícké úkosové plochy kterými dosedají z jedné strany na vnitřní příruby spojovaných traverz a 2 druhé strany na vnitřní příruby podpěr majících týž sklon. Podpěry jsou zajištěny v optimálních polohách rozpěrně stahovacími šrouby kotvenými do jejich stojen stavěcími maticemi. Každý pár upínek ve středových vrtáních je opatřen ůstředními stahovacími šrouby zajištěnými proti povolení.Podle vynálezu...

Zdvihový manipulátor pro přepravu materiálu, zejména strojírenských kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253147

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foldyna Zdeněk, Mainx Oskar

MPK: B66C 17/12

Značky: kruhu, materiálů, zdvihový, manipulátor, zejména, strojírenských, prepravu

Text:

...pojezdu mostu při jízdě po kolejnici pojezdové dráhy, kolmé svislé vedení zdvihu manipulačních kleští na vodorovnou rovinu hutni úrovně, a stálá neměnná půdorysná poloha hlavních os kleští rovnobež 253147 4ných se směrem pojezdu mostu v hale a pojezdu kočky po mostě, což umožňuje přesné najíždění kleští nad strojírenský kruh před ohřívací pecí, jeho přemístění do jiného předem zvoleného místa a jeho uložení v požadované přesností do...

Zařízení k vedení pojezdu mostu, zejména zdvihového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253146

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foldyna Zdeněk, Mainx Oskar

MPK: B66C 17/12

Značky: zdvihového, zejména, manipulátoru, zařízení, mostů, pojezdu, vedení

Text:

...provedení sestává ze čtyř dvojíc vodicích kol l a ł, umístěných po stranách obou konců dvou příčníkü 3 a 3 mostu g a doléhajících na boční plochy hlavy kolejnic 3 a 5, upevněných na pojezdové dráze 5 a 5, kde každé vodicí kolo l a l je šrouby upevněno k svislému hřídeli §, uloženému ve valivých ložiskách ložiskového tělesa 1 a 1. Každé ložiskového těleso 1 a 1 je pevně spojeno šrouby se dvěmi svislými ploohýmí pružinami § a §, kde...

Zařízení k svislému vedení zdvihu, zejména kleští zdvihového manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253145

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foldyna Zdeněk, Mainx Oskar

MPK: B66C 17/12

Značky: zejména, zařízení, zdvihového, zdvihu, vedení, svislému, manipulátoru, kleští

Text:

...k svislému vedení zdvihu, zejména kleští zdvíhového manipulátoru podle příkladného provedení sestává z kočky ł, uložené svými pojezdovými koly g na kolejnicích Q mostu 1,k jejimž bočním stranám rámu je konzolovitě upevněna šrcuby horní a dolní část čtyř nosných sloupů 5 a 5, umístěných po obou stranách hlavního nosníku mostu 1, na jejichž horní konce je připevněn dvojdílný rám Q obdélníkového tvaru, k jehož každé kratší straně jsou...

Kleště k přepravě materiálu, zejména strojírenských kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mainx Oskar, Foldyna Zdeněk

MPK: B66C 17/12

Značky: kruhu, strojírenských, kleště, materiálů, přepravě, zejména

Text:

...jako všechny ostatní řezy.Kleště k přepravě materiálu, zejména etrojírenských kruhů podle příkladného provedení sestávají 2 rámu l tvořeného ze dvou hornich a dolních nosníků 2 a 3 obdélníkového průřezu, vzájemné spojených ve střední části příčnou deskou g a na obou koncích čelními deskami 5 a.g°s výztuhami § a 2, kde zespodu k horním nosníkům 3 a na dolních nosnících 3 jsou připevněny lišty § a §, mezi nimiž jsou umístěna čtyři pojezdová...