Archív za 1987 rok

Strana 71

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253223

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hloušek Jaroslav, Winkler Jiří

MPK: H02M 7/48

Značky: střídače, komutaci, zapojení, vlastní, proudu

Text:

...100 až 200 Agus malý s hodnotou desítky mikrohenry. Naproti tomu překmitový reaktor je z důvodu snížení efektivního ° proudu roven stovkám i více mikrohenry. Zapojíme-li překmitové reaktory do série s komutačními kondenzátory, je při komutaci překmit uskutečněn vždy přes dva reaktory, jejichž indukčnost je tedy dvojnásobná. Spojením obou funkcí dle vynálezu se uskuteční kompromis mezi požadavkem na rychlou komutaci tyristoru a mezi požadavkem...

Zařízení pro ukládání náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253222

Dátum: 15.10.1987

Autori: Věk Vladimír, Vavřina Petr, Havlín Zdeněk, Sedláček František, Straka Václav

MPK: B01J 8/04

Značky: náplní, zařízení, ukládání

Text:

...nejméně 1,4 násobně větší, než je plocha válcové základný nádoby. Povrchový úhel stěn korýtek musí být rovný, nebo větší, než je sypný úhel náplně a doplňkový úhel k polovině vrcholového úhlu kuželového pláště musí být nejméně 0,6 sypného úhlu náplně. Tím se eliminuje vliv sypného úhlu na měrné tlaky a nerovnoměrný tlak na rošt i nerovnoměrný odpor náplně. zároveň se zaručí samovolné vysypávání náplně při odkrytí spodního průlezu. Kuželově...

Dvojitá vzduchová clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253221

Dátum: 15.10.1987

Autor: Berounský Bronislav

MPK: F24F 9/00

Značky: vzduchová, clona, dvojitá

Text:

...je umístěno na vnitřní a vnější straně vrat obvodového pláště. Na obr. 2 jsou štěrbinové výústě umístěny v zárubni vrat. Na obr. 3 jsou štěrbinové výústě s přívodním potrubím umístěny na vnitřní straně vrat obvodového pláště.Neoznačená vrata, umístěná v obvodovém plášti l jsou opatřena potrubím pro přívod vzduchu,přičemž primární přívodní potrubí 3 je umístěno s výhodou vně obvodového pláště l a sekunddrní přívodní potrubí 3 je umístěno s...

Sklopná pojistka dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253220

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fišer Karel, Vlasák Svatopluk, Bouchal Aleš, Fišer Luděk, Erben Karel

MPK: E04G 1/14

Značky: lešení, sklopná, pojistka, dílcového, stavebního

Text:

...sklopna pojistka dílcového stavebního lešení, sestávajícího z vertikálních sloupků s třmeny a horizontálních konstrukčních prvků se záchyty,napr. z podélníků, z příčníků a ze zábradlí. Její podstata spočíva podle vynálezu v tom,že je zhotovena z dratu ve tvaru pravoúhelníku, například obdélníku, jehož jedna příčná strana je rozdělena na dva závěsné konce volně vsaditelná do otvoru, provedených na záchytu vodorovného konstrukčního dílce....

Antistatická utěrka, způsob její impregnace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253219

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ulbert Karel, Furman Jaroslav

MPK: C09K 3/16, A47L 13/16

Značky: utěrka, způsobu, impregnace, antistatická, tohoto, provádění, její, způsob, zařízení

Text:

...povrchového odporu ošetřené plochy 2.1099 na čtverec. Jednou utěrkou dle vynálezu, o rozměru 50 x S 0 cm, lze s touto hodnotou odporu ošetřit 300-500 m 2 plochy.Tyto velmi dobré vlastnosti se ukázaly jako výsledek nečekaně výhodné kombinace hydrofilních a hydrofobních vlastnosti impregnace a hydrofobních vlastností úplety ze syntetických vláken. Hydrofobní konce molekul základní impregnační látky jsou nasměrovány k hydrofobnímu povrchu úpletu...

Surovinová směs pro výrobu armovaných dílců z pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253218

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bureš Jaroslav, Kupský Vladimír, Kulísek Karel

MPK: C04B 38/00

Značky: surovinová, pórobetonu, dílců, armovaných, směs, výrobu

Text:

...armovací sítě a vlastního pórobetonu při hydrotermální výdrži v autoklávu na maximální teplotě. Vzhledem k tomu, že smrštovací reakce jsou způsobeny především reakcí oxidu vápenatěho na vnitřním povrchu popílkových zrn, kam se stěhuje část hmoty skeletu,lze jejich intenzitu snížit omezením difuze této skeletové hmoty do vnitŕku popílkových částic. Popílkově zrno je převážně oblěho tvaru, povrch je otavený, až sklovitý, vnitŕek zrna...

Zapojení výpočetních bloků k řídicímu mikropočítači s možností externího přístupu do jejich operačních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253217

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veverka Miroslav, Studenovský Pavel

MPK: G06F 9/28

Značky: možností, externího, operačních, přístupu, zapojení, výpočetních, řídicímu, jejich, mikropočítači, pamětí, bloků

Text:

...první sběrnici 1 řídicích signálu ovládá řadič 1 externích pamětí jako jedno ze svých vnějších zařízení. K centrální sběrnici 3 dat je dále připojen řadič 5 dat, který je přes druhou sběrnici § řídicích signálu ovládán 2 řadiče 3 externích paměti. Pokud řadič 3 externích pamětí není centrálním procesorem l aktivován (autonomní režim) jsou činnosti centrálního procesoru l a lokálních procesoru li zcela nezávislé. V autonomním režimu je lokální...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253216

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 5/36, C23C 10/02

Značky: přípravu, kovových, povrchu, oceľových, vylučováním, lázeň, povlaků, materiálů, před

Text:

...lázni,které se obtížně realizují s dostatečnou přesností.Uvedené nedostatky známých lázní odstraňuje lázeñ pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků, obsahující hydroxid sodný, chlorid sodný a další přísady, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a sulfokarboxylové kyseliny s 2 až 7 atomy uhlíku nebo jejich soli a jsou v...

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253215

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C23C 10/02, C25D 5/36

Značky: vylučováním, povlaků, přípravu, povrchu, kovových, před, oceľových, materiálů, lázeň

Text:

...přípravu povrchu ocelových materiálů před následným elektrolytickým nebo chemickým vylučováním kovových povlaků,obsahující hydroxid alkalickěho kovu a další přísady podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další základní složka lázně je tvořena látkou zvolenou ze skupiny obsahující bromidy, jodidy a fluoridy alkalických kovů v koncentraci 1 až 50 g/l a další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a...

Způsob přípravy chuťových a vonných látek masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253214

Dátum: 15.10.1987

Autori: Habr Jaroslav, Turna Miroslav, Matele Václav

MPK: A23J 3/00

Značky: způsob, chuťových, přípravy, látek, vonných

Text:

...hydrolyzátu a humínových látek se v teplotní kontinuitě 80 až 100 °C po ukončení hydrolýzy rozmíchají prekurzory chutových a vonnýchlátek masa v množství 0,05 až 5,0 hmot.reakční směsi, například sušené kvasnice, kvasničný extrakt, separovaný masový zbytek, zelenina, cibulový extrakt /cibulex/, houby, sacharidy,hexozy, pentozy, a po 30 až 90 minutách se tepelná reakce ukončí přidáním uhličitanu sodného a upravením pH směsi na 5 až 7, načež...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Lukáč Jiří, Čeřovský Karel, Socha Jaromír

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: celulózová, tisku, textilních, vlákna, způsob, obsahujících, materiálech, dokončování, vybarvení, praní

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: odlitek, vedených, forem, kontaktní, obsahujících, žlabu, horizontálním, válcovitých, čočky, řady, zařízení, zásobníku, zejména, vertikálních, horizontální, přeskupování, trubicových

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: dávkovanou, čoček, odstředivým, kolon, kontaktních, směsi, výrobu, monomerní, způsob, zakládání, polymeračních, rotujících, zařízení, forem, litím

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: směsi, kolon, forem, zařízení, dávkovanou, rotujících, polymeračních, zakládání, monomerní

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Způsob zplyňování barya z exotermických getrů pomocí zdroje vysokofrekvenční energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253209

Dátum: 15.10.1987

Autori: Szabó Juraj, Drda Lubomír, Hausner Pavel

MPK: H01J 19/70, H01J 29/94

Značky: getru, zdroje, exotermických, pomocí, způsob, barya, energie, vysokofrekvenční, zplyňování

Text:

...konstantní hmotnosti odpařeného barya z kroužkového getru. Nový způsob umožňuje úplnou automatizaci pracoviště pro zplyñování exotermických getrů včetně samočinné kontroly postupu. Nový způsob eliminuje vliv skutečně polohy getru vůči toku vysokofrekvenční energie na hmotnost odpařeného barya a dále umožňuje ukcnčit vysokofrekvenční ohřev ihned po uplynutí startovacího času, pokud je jeho délka mimo hraniční rozsah daný výrobcem getru pro daný...

Zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253208

Dátum: 15.10.1987

Autor: Juráček Karel

MPK: H03K 3/42

Značky: světelného, impulsů, nastavení, zapojení, střídy, intenzity, změne

Text:

...aktivní přijímací úhly fototranzistoru odlišné.Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení strídy impulsů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že paralelně ke světelněmu zdroji je připojen regulační odpor.Výhoda zapojení spočívá v jeho jednoduohém provedení, kterým se střída impulsů dá velmiPříklad zapojení ke změně intenzity světelného toku pro nastavení střídy impulsů podle...

Zapojení pro měření diference počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253207

Dátum: 15.10.1987

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

MPK: H03K 23/00

Značky: počtu, zapojení, impulsů, diference, měření

Text:

...nula je záporná. Této záporné hodnotě odpovídá dříve definovaný stav klopného obvodu Ä s jedničkovou hodnotou logického signálu na prvním výstupu Q a s nulovou hodnotou logického signálu na druhém výstupu 53.Dosáhne-li během testování měřeného signálu čítač 2 při čítaní vzad nulového stavu,vznikne na výstupu 2 signál, který přechází na druhý vstup 5 a překlopí klopný obvod Q.Následkem toho je jednak změna pracovního režimu čítače g na čítaní...

Spojovací část přenoskové vložky s přenoskovým ramenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253206

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janda Jiří, Láb Miroslav

MPK: G11B 3/10

Značky: ramenem, přenoskové, vložky, část, spojovací, přenoskovým

Text:

...upevňovacího členu vloženého mezi přenoskovou vložku a spojovací člen.Umístění členů spojovací soustavy pro spojení přenoskové vložky s přenoskovým ramenem tvořeným nejméně jedním mechanicky připojeným spojovacím členem s tlumicí a izolační vlastností, vytvořených z materiálů ze skupiny pěnové gumy, pěnového polyuretanu a podobných látek s tuhosti materiálů zvolených podle druhu spojení, případně dalšími pomocnými členy řešení podle vynálezu...

Způsob výroby vrstvených výrobků ze dřeva a/nebo lignocelulózových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253205

Dátum: 15.10.1987

Autori: Navrátil Jan, Bareš Richard, Vašíček Alois

MPK: B32B 7/04

Značky: výroby, vrstvených, dřeva, způsob, lignocelulózových, výrobků

Text:

...podle vynâlezu je možno vyrábět překližky, vrstvené dřevotřískové hmoty a desky apod., nalepovat dýhy na dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a jiné podklady,zejména desky, popřípadě je možno způsobu podle vynálezu využít k hotovení lepených spojů dřevěných prvků, protože pevnost spoje je dostatečná pro přenášení smykových i jiných sil a namáhání. Zvláště výhodné je hotovení vrstveného výrobku, jehož střední jádro je tvořeno...

Způso výroby těsnicích součástí vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253204

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mužík Vítězslav, Hetmánek Rostislav, Vaculík Zdeněk, Nosek Jiří

MPK: E21B 25/00

Značky: součástí, těsnicích, nástroje, způso, vysokotlakého, výroby

Text:

...jádrováním polotovaru tvaru trubky již s jmenovitými průměry a čelním (jednostranným) zarovnáváním při jednom pracovním úkonu podstatné zjednodušuje výrobní cyklus výroby těchto těsnicích součástí vysokotlakého nástroje.Dokončení opracování tvarového povrchu součástí je již nenáročné a proveditelné při vnitřním upnutí na trnu na jeden pracovní úkon za rotace obrobku - např. na jednoduchém soustruhu. Lze s výhodou uplatnit i dokončení...

Elektronický přístroj pro ovlivňování vegetativní nervové soustavy živých organismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253203

Dátum: 15.10.1987

Autori: Táborská Danuše, Pracný Dušan, Kříž Stanislav, Jandová Dobroslava, Řádková Pavla, Meluzín Antonín, Raclavský Konstantin, Homola Petr, Pernica Josef, Beran Vladimír, Saidová Zinaida, Jankovský Jaroslav

MPK: A61H 39/00, A61H 39/08

Značky: soustavy, organismu, živých, nervově, prístroj, ovlivňování, elektronický, vegetativní

Text:

...nebo při změnách impedance stimulovanéhoobjektu,takže intenzita ovlivnění organismu, daná velikosti stimulačníchr impulsních proudů a jejich činitelem plnění, není při změnách frekvence, které mají zase Vliv na specifické účinky ovlivnění, nechtěně měněna. Konečně dalšími výhodami jsou jednoduchost, snadná obsluha, mobilnost a prakticky univerzální použitelnost elektro nického přístroje.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených...

Zapojení pro řízení plynulého rozběhu indukčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253202

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krček Karel, Fukátko Tomáš, Psohlavec Stanislav

MPK: H02P 1/42

Značky: indukčního, zapojení, řízení, plynulého, motorů, rozběhu

Text:

...druhé hlavní elektrodě výkonového polovodičového spínače vyšších otáček.Prvá hlavní elektroda výkonového polovodičového spínače nižších otáček a prvná hlavní elektroda výkonového polovodičového spínače vyšších otáček jsou spojeny s prvou síčovou svorkou. Rídicí elektroda výkonového polovodičového spínače nižších otáček je spojena s výstupom ovladače nižších otáček a řídící elektroda výkonového polovodičového spínače vyšších otáček je spojena...

Kompresor pro malé tlaky umístěný ve dvoudílné skříni

Načítavanie...

Číslo patentu: 253201

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krček Karel, Janda František

MPK: F04B 43/04

Značky: malé, umístěný, kompresor, tlaky, skříní, dvoudílné

Text:

...může být bud jeden nebo jich může být více. Koncový profil g je konstrukčně buä homogenní součást kotvy l nebo je to samostatný díl, ke kotvěMagnetický obvod ll je složen z běžných magnetických plechů, přičemž je s výhodou použito upravených plechü tvaru E. Cívka lg obsahuje kostru a běžně izolované vinutí. Aby konce plechu magnetického obvodu ll nezvyšovaly hlučnost kompresorku frekvenční resonan cí, jsou staženy stahovacími pásky 2, což...

Injektor čistých svazků těžkých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253200

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: iontů, těžkých, injektor, čistých, svazků

Text:

...čistých svazku těžkých iontů je tvořen vakuovou komorou 1. Na jejím vstupu je uložen zdroj g svazku iontů a extrakční elektroda 3, která je uohycena na čelní straně separačního permanentniho magnetu l. svazek iontů je veden po transportní dráze konstantního zakřivení mezi pölovými nástavci 3 separačního permanentního magnetu l, vybavenými otočnými klíny g pro nastavení úhlu vstupní a výstupní hrany. Separační permanentní magnet l s...

Zařízení pro implantaci rotačně symetrických povrchů a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253199

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: symetrických, zařízení, rotačné, implantaci, povrchu, dutin

Text:

...vývodem z va kuové komory a dovoluje průběžnou kontrolu vnitřních procesů měřením proudu.Adjustace zařízení spočíva především v selekci svazku dopujících iontů na výstupu z hmotnostního separátoru. Pomocí diagnostické jednotky ll svazku iontů je citlivé nastaven pracovni režim iontového zdroje i systém extrakce tak, aby intenzita žádané čáry hmotnostnĺho spektra byla co nejintenzĺvnější a současně splňovala základní požadavky...

Přísavné a odfukovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253198

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wolf Michal, Tetur Karel

MPK: B65H 3/64

Značky: odfukovací, přísavné, zařízení

Text:

...snížením tlaku V trysce ejektoru však nedojde ke zhoršení funkce odfukovací části zařízení, které je důležité pro rychlé uvolnění přisátých předmětů.Na přiloženém výkrese je v nárysu schematicky znázcrněn řez přísavným a odfukovacím zařízením.Zařízení aestává z tělesa l opatřeného vstupním hrdlem 3 pro přívod tlakového vzduchu,který je veden jednou větví kanálku 5 přes šroubovací regulační jehlu § do trysky Q za kterou je umístěn dyfuzor 1 a...

Zařízení pro operační manipulaci s nástrojovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253197

Dátum: 15.10.1987

Autor: Němec Bohumír

MPK: B65G 1/02, B23Q 3/155

Značky: nástrojovými, jednotkami, operační, zařízení, manipulaci

Text:

...spojinami lg a vodítky lg.Na boku rámu ll je upevněn horní závěs gg a spodní závěs lg. Závěsy ll, gg jsou otočné uloženy V konzolách gg a ll pevně spojených s bočnicí zásobníku ll. Na horní části rámu gg je z vnější strany v ose závěsü gl a 3 upevněna vačka gl polohovacího zařízení gg s naráž kami pro ovládání koncových spínačú 37.Dále je na horní části rámu 33 nárazník gg, který při otevření sekce gg do polohy ručního plnění je v kontaktu s...

Pneumatická pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253196

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatická, pružina

Text:

...obr. 2, která má elastický měch l se zátkovými uzávěry 2 se liší tim, že na vnějšim povrchu 3 obou konců je obvodové sevření 3 přirubami §, kterémaji osazení łł pro opřeni zátkového uzávěru 3.Pneumatické pružina podle obr. 3 má elastický měch l se dvěma zátkovými uzávěry 3,které mají válcovitý tvar 1 a obvodovou prohlubeň lg. Tvarovaná příruba 5 i tvarovaný pist Q maji v obvodovém sevřeni 5 konce měchu l obvodový výstupek §. V obvodovém...

Živné prostředí pro přípravu mycelia a mezikultury uměle pěstovaných jedlých vyšších hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 253195

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dobrá Marie, Teplíkova Jarmila, Staněk Miloslav

MPK: A01G 1/04

Značky: jedlých, umělé, mezikultury, mycelia, prostředí, živné, pěstovaných, přípravu, vyšších

Text:

...mnohem lépe na vodných extraktech letorostů bezu černého než na extraktech z letorostů javoru, lieky, topolů (některé z 12 druhů zkoušených topolů púsobily na houby toxicky) a dalších dřevin. Mycelium žampiónu rostlo na mladých letorostech bezu černého o 50 2 rychleji než na starším dřevě. Z pěstovaných jedlých hub nejrychleji kolonizovalo mladé letorosty bezu černého mycelium jidášova ucha a rychle rostoucích kmenů žampiönu (Agaricus bisporus...

Ztracené bednění závitové části vertikálně přestavitelných skruží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klouda Jiří

MPK: E03F 3/06, E03F 5/10

Značky: bednění, ztracené, vertikálně, částí, skruží, přestavitelných, závitové

Text:

...k použité technologii tváření a svaŕování ocelových plechu s minimálním odpadem.Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněn tvar vertikálně přestavitelnýchskruží z monolitického betonu vyrobených ve snímatelném bednění. Na obr. 2 je znázorněno příkladné provedení ztraceného bednění podle vynálezu. Ztracené bednění závitově části vertikálně přestavitelných skruží, sestávající z pláště vnějšího závitu, majícího tvar profilu závitu a...

Zapojení pneumatického cyklického dávkovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253193

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kreuz Oldřich, Hýbler Bohumil

MPK: F23L 5/00

Značky: pneumatického, zapojení, dávkovače, cyklického, kapalin

Text:

...V účinném množství kontinuálně potrubní odbočkou gg přes homogenizační zařízení gl do zásobní nádrže 1 a zabraňuje sedimentaoi kalu obsaženého V kapa lině na dně zásobni nádrže l.V první fázi pracovního cyklu, kdy je cyklicky řízený uzavírací orgán lg ovládacím zařízením gg uzavřen, protéka kapalina dle principu spojených nádob samospádem výpustným hrdlem 3 zásobní nádrže l, plnicím potrubím Ě přes zpětný uzavírací orgán É v propustném směru...

Béžový antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 253192

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/28, C01G 49/00

Značky: béžový, pigment, antikorozní

Text:

...cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého jako béžového antikorozního pigmentu. Tato látka má pro použití do nátěrových hmot příznivé základní pigmentové vlastnosti - hustotu, měrný povrch a spotřebu oleježjejí odstín je béžový a je snadno dispergovatelná do nátěrových hmot.Příprava cyklo-tetrafosforečnanu diželeznatého není oproti přípravě fosforečnanových skel energeticky ani technologicky náročná a nevyžaduje přesné dodržení podmínek reakcíani...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Leiter Augustin, Šabatka Václav

MPK: F04B 1/00

Značky: lineární, motor, hydraulický

Text:

...křivkové dráhy, pohánějící vozíky,bubny míchačú. roboty a další obdobné mechanlsmy.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn řez lineárním hydraulickým motorem.Lineární hydraulický motor sestává nejměně ze dvou těles 3, umístěných podél křivkové dráhy l. V tělese 3 je uloženo rozváděcí šoupátko 5, umístěné ve válcové dutině, jejíž osa je kolná na směr pohybu křivkové dráhy l. Rozváděcí šoupátko É se jedním koncem opírá o pružinu 2 a...

Zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plepla Josef, Kucharský Zdeněk

MPK: B23D 15/04

Značky: řezání, vláknitých, rohoží, minerálně, zařízení

Text:

...řezného nástroje k úletu vláknítého prachu do pracovního prostoru. Dále pak je oproti současně používaným zařízením lehčí konstrukce a je snadno přemístitelné.Příkladné provedení zařízení k řezání minerálně vláknitých rohoží podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu.Kolmo ke stolu l jsou vztyčeny a upevněny stojiny 3, které jsou ve svých horních koncích propojeny nosníkem 3, což tvoří nosný rám. Suvné objímky 5 s kladkaml Ž, které...

Způsob přípravy 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253189

Dátum: 15.10.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 275/04

Značky: způsob, 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu, přípravy

Text:

...°C postupně snižovat množství čerstvého peroxidu vodíku na oxidaci tak, že po 6. operací (5. recyklu matečného filtrátu) bylo dosaženo průměrné spotřeby cca 1,35 molu E 202/1 mol ANTBA.Reakce proběhla ve všech případech kvantitativně, získaný produkt byl chromatograficky čistý. Výhodou uvedeného postupu je práce s nenáročným rozpouštědlem - vodou, energetická nenáročnost procesu, praktickykvantitativnívyužití výchozích surovin (včetně H 202...

Dentální hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253188

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dostálová Taťjana

MPK: A61C 3/16

Značky: dentální

Text:

...se vyvijí opět příliš velké tlaky, zatímco tyčinkou ukončené nástroje působí mimo osu nasazení.Podstata vynálezu u dentálního háku sestávajícího z ocelové tyčinky, na jehož jednom konci je posuvně uloženo válcové závaží pro vytváření rázu na aretační hlavičku zhotovenou na vnějším konci ocelové tyčinky spočíva v tom, že na druhém respektive na vnitřním konci ocelové tyčinky je vytvořen könus zakončený oboustranně zaobleným háčkem pro...

Způsob výroby obuvnických lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253187

Dátum: 15.10.1987

Autori: Norek Petr, Cejpek Miloš

MPK: C09J 3/12

Značky: způsob, obuvníckych, výroby, lepidel

Text:

...ředění roztoku na potřebnou viskozitu kde byla vytvořena směs rozpouštědel 5,26 až 8,9 hmotnostnich dílů acetonu a 3,0 až 4,71 hmotnostních dílů benzínu s destilačním rozmezím 60 až 80 OC z celkového hmntnostního množství jednotlivých rozpouštědel. Rozpouštědlová složka lepidel se tedy počítá z celkového množství směsi rozpouštědel a skládá se z 20 hmotnostnich dílů toluenu a 30 hmotnostních dílů acetonu a 50 hmotnostních dílů benzínu s...

Prostředek zejména pro těsnění dělicích rovin a spojovacích ploch strojů, jejich částí nebo armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253186

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubů Miroslav, Scharhag Vilém, Wiesner Ivo

MPK: C09J 3/16

Značky: jejich, armatur, ploch, rovin, dělicích, spojovacích, částí, těsnění, strojů, prostředek, zejména

Text:

...stupně nestékavosti například siloxidem oxidem křemičitým nebo práškovým hliníkem, lze jej té pigmentevat např. železitými ckry, nebo barvit ve hmotě a podobné. Rychlost vytvrzování lze dle potřeby upravovat přídavkem urychlovačů tvrzení, zejména kresolů. kyseliny salicylové či jiných fenolických sloučenin. Rheologické vlastnosti. rozliv a povrchové napětí lze dle potřeby upravovat povrchové aktivními látkami. jako jsou fluorované...

Zařízení pro dávkování, zejména nízkotavitelných kovů nebo jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Luxa František, Viktora Miloslav

MPK: B22D 39/00

Značky: zařízení, dávkování, zejména, jejich, kovů, nízkotavitelných, slitin

Text:

...kallbrovaného otvoru, přetlakem ochranná atmosféry, délkou otevíracího impulsu, zdvlhem uzavírací jehly při otevření, fyzlkálními vellčinamí určujícímí viskositu dávkovaného kovu nebo slitlny (např. teplota), jednoduchá obsluha zařízení a vysoká výrobní kapacita. Další výhodou je, že celé zařízení nemusí být umístěno ve zvláštní ochranné atmosfére. Dávkované množství je odebíráno ze dna zásobníku a tím je odstraněno 1 nebezpečí...

Pevná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253184

Dátum: 15.10.1987

Autor: Štyl Pavel

MPK: B21B 39/08

Značky: zarážka, pevná

Text:

...způsobem. Prednosti použitých brzd je, že zachycují část kínetické energie při nárazu zastavovaného materiálu do beranu zarážky a tím snižují nároky na dimenzování pružinových tlumičů a snižují kinetickou energií,kterou vrací beranu zatážky zastavovanému materiálu při návratu do výchozí polohy. Brzdy dále zmenšují dráhu, o kterou se zastavovaný materiál od beranu zarážky odrazí a zkracují čas na uklidnění zarážky a tím zvyšují životnost dílů...