Archív za 1987 rok

Strana 70

Opěrné zařízení pro dva okraje brzdových čelistí vnitřní čelisťové brzdy s automatikou pro zpětný posuv, odvráceného od odnimatelného upínacího zařízení k přívěsům s najezdovou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253263

Dátum: 15.10.1987

Autori: Urbanke Walter, Rockstroh Friedbert

MPK: F16D 51/46

Značky: brzdou, upínacího, brzdy, zařízení, okraje, najezdovou, čelisťové, odvráceného, přívěsům, zpětný, automatikou, brzdových, čelistí, odnímatelného, vnitřní, opěrné, posuv

Text:

...noso.DOTHOFO pwqara 3. Cana npymunm 8 noônpaercn c raKHMpacueToMuTo 6 m ona B He 3 aTopMoxeHHoM cocronuun Morna očecnequwb nonoxeune noaopoŕnoro pmuara,nbKa 3 auv Hoe Ha pnc.3. Hpn Topmoxennn B Hanpánnennu Bnepe (V), nonopowumü pbmar 3 H nepauqHanKonoxa 1 onupamrcn Ha xecTKo caasanmuü c KopnycoM ynop 7 npHMepH 0 B Hanpanneunu nnnnn eňcranx onopuoü cnnunepauuHoň Kononxn. Heñcraymmne npn 3 ToM cunm n coananaemue Momenrm öónee ewanbno onncauu...

Zařízení ke skladování potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253262

Dátum: 15.10.1987

Autori: Michajlec Igor, Talakin Oleg Glebovič, Beljakov Viktor, Čekalov Leonid, Gudkovskij Vladimir

MPK: A01F 25/00

Značky: rychle, podléhajících, zařízení, potravin, skladování, zkáze

Text:

...nonueunum conepmanneu Kucnopona, nan sroro axnmuamw Baxyynuuü Hacoc 12, oTKpuBamT BBHTHHH 14,16,| 7,l 8, aaxpunamr aenrunb 15, axnmqamr HOĎYHHTEHL unpxynxunu 11 H ocymecrnnxmr unpxynaunm cmecu na xononnnbuoñ Kanepu I uepes HaMeM 6 paHHoe HPOCTDÁHCTBO annapawoa 3 H 7. 3 a cuer cenexwunaoňnpoHuuaeMocrn Kacnopon ynannewcn n 3 cpen Kamepu, H B KaMepe nesumaemca xonuenwpauns asowa. 7Bocnonuenue Konnqecwsa rasa, orxaqnnaenoro us Kamepm, npoHcxonHT...

Měřič parametrů jakosti elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253261

Dátum: 15.10.1987

Autori: Grinberg Isaak, Karasinskij Oleg, Taranov Sergej, Brajko Voldmir, Něvmeržickij Nikolaj, Chusid Rafail, Jašuk Viktor, Cyganok Alexander, Šidlovskij Anatolij

MPK: G01R 29/16

Značky: třífázové, sítě, parametrů, elektrické, měřič, jakosti, energie

Text:

...11, xnanparop 12, uernepwuů cynmarop 13, xopuenanneKammee ycTpoñcTBO 14 coennxenm c perncrpnpymmMmycrpoňcTaaMn 15,16, 17, upnqen perHcTpHpymNee ynwpoňcwno 15 coennueuo c nuxonanu Kopuensanexawmero ycT~- poňcwaa 14 qepea nmwnwanmee ycwpoňcrsó 18, na ynpagnsmmx nxonax Kowoporoycwanoanen Kon HOMHHanbH 0 ľD saaueunn Hanpxmennn. Bxonan muua A qepes ymuomnwenb 19 qacroww coennHeHa c ynpannnmmMn BxonaMn npeoöpaaoaawena 2 H őuoka 20 ynpaanennn.Ona...

Skládací zařízení kotoučových rotaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253260

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sehan Kurt, Günter Heinrich

MPK: B41F 13/56

Značky: kotoučových, rotaček, skládací, zařízení

Text:

...cmanbuoaaunoü B npononbnon u B nonepeqnou Hanpaaneunn nponyxunuI 2 3. Hoxesoň uunnup I HMEGT na Hqxa 8, npnqeM pacçwonnue Memny HHMH cooTrBeTcTnyeT nnuue no py 6 KeV 1. Hanec, on Hneer nne ameMKH 9 nan BCTQBHRGMMX 5 na 3 oBo~coönpaTenbHmü uunnnp 2 Hoxeñ 16. Hoxn 8 paôoramr c TDEMH cKoM 5 HHHpoaaunmnn Kaxmň coorsercwnenuo c onnnn rpaweeummu panou 10, paBHOMepH 0 pacnpéeneHHuMu no okpymnocru naaono-coönparenbnoro unnnnpa 2 Mapaauama ll....

Zdvihací zařízení pro žací vál sklizecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253259

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wilk Jan-joachim, Teichmann Manfred, Martin Heinz, Fuss Günther, Reissig Peter

MPK: A01D 34/24

Značky: sklízecího, stroje, zdvihací, zařízení, žací

Text:

...HDR HQMOMH HDOTHHYTMM 33 npeenauu KOHHOB uepe aux qaçreñ Haxnaox H yxpenneuhmx cñoxy Ha Haxnaxax nnaćwnnox. Ha cnuöonux xonuax nepennnx uacreü yKpenneuuonopuue ymxn, c nonombm KOT 0 pHX ocymecTBnneT~cn cnnab c pasuemeumuuk n uuxueä sone yöoponoň npncranxuťnpuennunn nucTaMu.Ecnn wenąpb to apeun ýöopouuoro npoueccaso 3 unKamT ącTeCTBeHHHén 0 nEpeuHme,CHpeune uacwu Hnunx npHnonmpuuaron MOPYT npoua 3 onrn 6 oKosoe xpyqeuue. Hpn npgxpameuu...

Úhlový stojan pro vodorovný vrtací a/nebo frézovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253258

Dátum: 15.10.1987

Autori: Helm Werner, Ulrich Franz, Adler Horst

MPK: B23Q 3/13, B23B 29/02

Značky: stojan, vrtací, frézovací, úhlový, vodorovný, stroj

Text:

...HanpHMep,nnn,y 3 na npucnocoñneuun nan xpenneuun Haenuä, pacnonoxeua na auyrpeuneñ nonepxnoćrn pyroň cTop 0 HM yrnoaoůvcraunmm, npuueu Kaxgas Hanpannhmman pacnonome Ha B nepwuxanhnoüunnocxocrn H opworouanbum pyr APYPY.Y 1 aKoüyrnoaoňcTaHHHm nuöo mnunenbxan öaöxa, uuöo yaen xpennenun Hsenua MOPYT nepenemarbcn B gsyx ocenux anpanneannx npu nouom Kpecroaoro cynndpra.BnaŕonapxraKoMy pacnqnoxeunm Hanpannammmx, cHa 6 xeHHmmcpanHurensHo npocrmum...

Zařízení pro odpojení pružení kolového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253257

Dátum: 15.10.1987

Autori: Espenhahn Klaus, Rolf Rüger, Görsch Joachim, Tiltsch Heinz

MPK: B61F 5/38

Značky: podvozku, kolového, zařízení, pružení, odpojení

Text:

...Haxonrca pacnónoxennuñ na TpaBepCe 3 cmepuqecxaa oñonouxa T 2. Ecnu Ann orxnmqennn noaecxu 3 mauraeTcnmTeMnenL 8, 253257~qecTha cxneuuoró cpecwna 16.mecrnocnux xoonux qacTeñ, a npu ynenuwennm cncreuu - H Ann eme ĎOHBWHX xononmx ~uacTeü. ~ ~ , ~T 0 mapoaóň CGPMGHT 11 nasu Wepea càepuqecxyn oôonošxy 12 Ha TpaBepCy 3 H oroauraer paMy Tenexn 1.c nnnroaux peccop~ 2. 1PaMa renemxu 1 oöopyonana B oömen n menou Ann usoñpaxenuoro ua pHc.2 pacnonoxennn...

Hnací zařízení tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253256

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gössl Rainer, Hess Uwe, Jost Gunter

MPK: D03D 51/02

Značky: zařízení, tkalcovského, hnací, stavu

Text:

...arpysxe B 0 npenn pasrona surawenn rxauxoro crauxa qncno oöoporoa npuaoa He nuxonw sa npeenu onycxon cncremm perynHponaHMx,.HecMoTpn Ha cnnbnué koneöàunn nosunkamuero HpH,3 TOM MoMeHTa. Paćnunoxeuue uucxonoro mpàxunonnoro wopuoaa c napoň4 rpymuxcn,nosepxHocreň 12-na aucrynanmen Kouue rnannoro neymero nana 10, upupnon Koroporo ocymecwsnnewcn KHHHODGMGHHM mxnnou ll, nosnonser peannaonarn npo uecc wopuoxennx B aanucuuocwn om noumxenua uucna...

Přístroj pro vedení hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253255

Dátum: 15.10.1987

Autori: Musajev Irsali, Talibdžanov Zachidžan, Bobrov Anatolij, Leonov Viktor, Eščenko Vladislav

MPK: F23D 17/00

Značky: prístroj, hořáku, vedení

Text:

...BXOĽOB OÓOHX HOTOKQB B Kanepy sannxpeuna HEOÓXOÄHMOĺamnonnnwb xanepy 3 saanxpennn panycom a 1,2-16 pasa Menbme panuyca KDHBHBHM muőepoa. B cnyuae OTKHOHEHHH aroro coornomenua B MeHbmYm cwopouy pe 3 KO ymennma eTca cyMMapHoenpoxoHoe ceuenxe noToKoB. Kp 0 Me 3 T 0 ľ 0,HapymaETCH nnaanocwb conpnmeHun.mu 6 epoa 6 c Kamepoñ 3 saanxpeuna Tax me, Kax n npu orxnonennn 3Gonbmym cropony. . V r Hpn ycTaHosKe muöepon 6 B nonomeHne,noKasäHHoe Ha ®HP.3,...

Způsob vytváření obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253254

Dátum: 15.10.1987

Autori: Burskij Vjačeslav, Vasiljeva Ljudmila, Vidmant Felix, Rubanov Alexandr, Tanin Leonid, Kalinin Anatolij

MPK: G03H 1/22

Značky: obrazů, vytváření, způsob

Text:

...Bocnpoussoarcx sanncaanue naoôpameHnxnooqepeHo B paaamx nnnaax BOHH, acnecwaue aucoxoä cnexrpanbuoü cenexwuaHOCTH-OőeMHOň ronorpauuu. Hpn öonbmoů cxopocwu nsmeuennn cneKTpanLHoro cocwasa Hanyqeunn ocruraercn swwexr BoCnpHHTHH usernoro usoôpaxenux, ananornummň ~~ ToMy,.KoTopuň-Hneer Mecro npu noccmanoanennn Tpex nepBnqHuxronorpaMM (sanHcaHHux B.pasnnqHmx nnnaax BOHH kaxnax)HcrouHuKoM c mHpOKHM CHQKTDHHBHHM cocTasoM. Honoőnym onepauum...

Způsob vytváření obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253253

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalinin Anatolij, Vasiljeva Ljudmila, Tanin Leonid, Rubanov Alexandr

MPK: G03H 1/22

Značky: způsob, obrazů, vytváření

Text:

.../mopmyna HeHHcmKa/. Bonuosan ®yHkuHz cymapnoro Bonnonoro nonn sanncbmaewca B 3 TOM cnyqae TâKHM oőpasomK , as - amnnnwya nanammero Ha oőbexr nsnyqennn. HHTEHČHBHOCTB 3 TOP 0 nonz Momno Haňwn, yMHomanQ Ha Qä Ya a cewšesqš až Bpema sxcnosnuun C 0 cTaBnHeT 5 cex. Hpoxnnenne nponsnonnwca B npoaBnTene.1 BpeMH npoannennn 12 Mna. Temneparypa HpOXBHTenH 20 iO,5 °C. BOCCTQHOBHEHHE ocymecwsnaewca B usnyqennn ocnewnwenn. Haönmaewcn...

Plynový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253252

Dátum: 15.10.1987

Autori: Orionov Jurij, Makarovec Nikolaj, Majorov Michail, Oreškin Nikolaj, Bělov Valentin, Verkovič Vsevolod, Anisimov Venjamin

MPK: F23R 5/00, F02K 9/08

Značky: generátor, plynový

Text:

...paspymenua oxnaHTenH,npH BH 6 pauHoHHmx n ynap~ Hmx Harpyaxax. A Ha ®ur.I naoöpamen npHMep nunonuenux raaoreneparopa c onHHM nepůopapoúanňm cwaxauom, HMemmnM ynenuuennym noaepxnocrb nuxma.Fasoreuepawop Hueer Kopnyc Í, pasnenennmň neperoponkoü 2 Ha Kauepy cŕopauun c Kananbumm aapnnon Taepnoro Tonnnná 3, HHHuHaT 0 p 0 M ero ropeuua 4,.npocceneM 5 B nep® 0 pHp 0 BaHHoM cwaxaue 6,CHa 5 XeHHuM Ha OTKPHTOŘ vacru őyprnxom 7 H pasme...

Způsob a stanovení biochemické spotřeby kyslíku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253251

Dátum: 15.10.1987

Autor: Peukert Volkmar

MPK: G01N 33/18

Značky: provádění, kyslíku, způsob, zařízení, spotřeby, biochemické, stanovení, způsobu

Text:

...Ha Kounencaunonnuů nenwouuuň caMonuceu nnn na Bmncnnwenbuym Mamuny.nocne nanennn coepmanua Kncnopona n oquoñ usuepnenoů cpene no ycTaHoBneH- uoñ Ha xouneucauuonuom neHToquoMcaMonucue MHHHManhH 0 ů nennqnm BHOBb anwouawnuecxn axnmqaercn coownercrnvmmnů aapauąounuň Hacoc nocpencrnou xomuywaunoauoro pene nn pene npeuenu qepes naTuHK MHHHMyM-Koumàxra na KoMneHcannoHHoMneHrog~ HOM caMonHcue. Hpu Heoöxonunocrn Moxew ÓNTB nocpencraon...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253250

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/24

Značky: vozidla, svítilna, motorová

Text:

...horizontálními pásovýmireflekčnĺmí prvky 5, jejichž odrazná plocha É je přivrácena ke zdroji světla 3 tak, že vytvá ří odrazný úhel gr(1) kde y°,z 0 - souřadnice daného reflekčního prvku § reflektoru l, který je uložen vrcholem y v počátku souřadného systému os č,y,g, přičemž osa 5 je referenční osou sví tilny.Reflekční prvky Ž boční stěny A reflektoru l zobrazují zdroj světla 3 do směru horizontály (y 0), nebo,vzhledem k...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253249

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/24

Značky: vozidla, motorová, svítilna

Text:

...detailního popisu příkladů provedení svítilny podle vynálezu a pomocí přiložených vyobrazení, kde na obr. 1 je vertikální řez svítilnou, na obr. 2 horizontální řez, a na obr. 3, 4 je svítilna znázorněna v čelním pohledu.Na obr. 1 je vertikální řez A-Ä svítilnou, která je složena z reflektoru l, reftaktoru g a zdroje světla Q. Reflektor l o vrcholu g a ohnisková vzdálenosti g má konkávní odraznou plochu 5 tvaru segmentovitého nebo...

Paměť adresy s měnitelným obsahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253248

Dátum: 15.10.1987

Autori: Němec Alexej, Jagoš František

MPK: G11C 15/00, G11C 11/34

Značky: paměť, adresy, měnitelným, obsahem

Text:

...paměti.Tím se dosáhne snadného zakódování požadovaného znaku nebo znaků, jejichž označení je vizuálně přímo kontrolovatelné, a navíc pamět podle vynálezu má znatelně menší rozměry. než při použití spínačů DIL. Mimoto nemůže při použití dojít k nechtěné změně kódu V paměti náhodnou manipulací.Na přiloženém vyobrazení je na obr. 1 těleso paměti podle vynálezu ve svislém řezu,na obr. 2 je provedení plošného spoje pro zapojení paměti a na obr. 3...

Zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třístavový signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253247

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vachala Vladimír, Řápek Zdeněk

MPK: H03M 5/00, G08C 19/16

Značky: rozhraní, zapojení, vstupního, obvodů, třístavový, signál

Text:

...připojen na druhý vstup obvodu výlučného součtu, jehož výstup je připojen na výstupní svorku.zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třistavový signál podle výnálezu dosahuje stále rozhodovaćí úrovně bez ohledu na velikost vstupního signálu. zapojení je zvlášt vhodné pro použití integrovaných obvodů CMOS, což vede ke zmenšení příkonu, úspoře prostoru a zvýšení spolehlivosti.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde je schéma...

Zařízení pro odběr vzorků oleje z olejového systému během provozu pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253246

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G01N 1/10

Značky: olejového, vzorků, systému, účely, oleje, během, provozu, odber, zařízení, diagnostické

Text:

...automatizaci odběruPříklad provedení zařízení podle vynálezu je na obr. 1 a 2. Na obr. 1 je celkový pohled na zařízení, na obr. 2 je pohled z boku.Vzorkovací jímka l je pomocí šroubového spojení připojena k hrdlu 3, které tvoří jeden pevný celek se vzorkovacím potrubím 3 a vratným potrubím 5. Vzorkovací potrubí 3 je opatřeno uzavíracím ventilem i, vratné potrubí § je opatřeno uzavíracím ventilem g a kontrolním odvzdušñovacím ventilem 1....

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláček Jaromír, Gagaš Jaroslav, Vlček Miloš

MPK: B22D 11/00, B22D 11/14

Značky: oceli, deskový, lití, zařízení, kryštalizátor, plynule

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253244

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sokol Ludvík, Holub Václav

MPK: H01J 9/00

Značky: vysokotlakých, polykrystalických, hořáku, výbojek, transparentních, výroby, způsob

Text:

...způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých světelných zdrojů podle vynálezu. Trubice pro těla hořákü se tvarují z práškových oxidových materiálů, například z oxidu hlinitého, izostatickým lisováním nebo tažením, po vytvarování následuje přežah syrových a/nebo vysušených polotovarů a jejich výpal ve vodíku.Podstata vynálezu spočíva v tom. že vytvarované trubice se leští před přežahem například otíráním povrchu...

Způsob přípravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253243

Dátum: 15.10.1987

Autori: Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, přípravy

Text:

...derivátů na N-amino látky jsou velmi vzácné.V rámci snahy 0 optimalizaci připravy 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu byl vypracován technologicky jednoduchý způsob redukce 1-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidinu bis(2-methoxyethoxy-natriumaluminiumhydridem V proetředi inertních organických rozpouštědel, jmenovítě toluenem při teplotách 20 až 60 °C. Po ukonąeni reakce se provede rozklad vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a po...

Zařízení pro výměnu uložení pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253242

Dátum: 15.10.1987

Autori: Forejt Jiří, Kroták Štefan, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: stolic, výměnu, válců, uložení, zařízení, válcovacích, pracovních

Text:

...s podélnými kolejnicemi lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu 1 a jednak jedním dílem dvoudílného hřebenu lg, jehož druhý díl je upevněn na zadní plošině1.3 plošinověho demontážního vozu l.Na podélných kolejnicích lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu l, které při výměně pracovních válcú gg korespondují jak s kolejnicemi ll stojanu ll válcovací stolice, tak s kolejnicemi ll...

Zařízení pro určování mezitlouštěk pásu, válcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 253241

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šíp František, Hobl Oldřich

MPK: B21B 37/02

Značky: mezitlouštěk, zařízení, studena, pásu, určování, valcovaného

Text:

...zpracovacího bloku l, což je např. procesor, hodiny a vstupní jednotky pro příjem analogových, dvouhodnotových. impulsních a přerušovacích signálů a dvou vyhodnocovacích bloku ll, lg, jež jsou sestavena např. z aritmeticko-logických jednotek. Nedílnou součástí zařízení podle vynálezu je též transformační blok lg, který je tvořen např. několika číslicovými násobičkamí. sčítečkami a funkěními bloky, součtový blok 1, který je V daném případě...

Myší lymfocytární hybridom HBs1C6B12

Načítavanie...

Číslo patentu: 253240

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zelený Vladimír, Němeček Vratislav, Korec Evžen, Dostálová Vlasta, Mančal Petr, Hložánek Ivo, Koenig Jaroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, lymfocytární, hbs1c6b12

Text:

...povrchového antigenu. Takový hyhridom je uložen ve Sbirce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 6, Flemingovo nám 2, pod označením HBSÍCGBIZ.Uvedený hybridom byl získán způsobem známým z odborné literatury (Kunitomo, K., Yahara,S. Saji, H., Hosoi, T. Monoclonal antibodies to hepatitis B surface antigen (HBsAg) as a tool for the automated HBsAg screeninq Vox Sanguinis 45 104, 1983) klonováním populace hybridních buněk,...

Zařízení pro průběžné zjišťování hmotnosti kontinuálně dopravovaných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 253239

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pešout Miroslav, Novák Josef

MPK: G01G 11/04

Značky: zařízení, kontinuálně, zjišťování, průběžné, materiálů, zemědělských, hmotnosti, dopravovaných, zejména

Text:

...jednoduché, výrobné nanáročné a v provozu dostatečně přesné spolehlivá. Vyhovuje i náročným požadavkům zemědělského provozu a netrpí prakticky žádnou poruchovostí. Přitom je jeho použitelnost vzhledem k dopravovaným materiálům a vlastnímu principu zařízení značně široká. Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkrese.Pod přívodní násypkou l materiálu je uspořádáno přívodní...

Úprava vody vločkovým mrakem a zařízení k jejímu provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253238

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tesařík Igor, Vostrčil Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: vločkovým, provádění, zařízení, mrakem, úprava, jejímu

Text:

...v dalším popsány v příkladech a zobrazeny na výkresech, na nichž znázorňuje obrázek 1 příčný řez čiřičem s vločkovým mrakem pravoúhlého půdorysu s prostorem zahušřování kalu přiléhajícím k vločkovacímu prostoru, obrázek 2 čiřič s prostorem zahuščování kalu na obvodu, s širokými nornými stěnami v prostoru vločkového mraku, obrázek 3 čiřič s prostorem zahuščování kalu na obvodu a svislými nornými stěnami. Na obr. l a 3 jsou deflektory rovinně,...

Nosná část elektrod, zvláště pro řízení na automatické svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253237

Dátum: 15.10.1987

Autor: Buček Jaroslav

MPK: B23K 9/24

Značky: zvláště, svařování, elektrod, část, řízení, nosná, automatické

Text:

...a konec Q kolínka. Nad přesvařenou částí trubky § vlásenky a konce Ě kolínka jsou uspořádány konce elektrod 3, které jsou uchyceny v segmentech ł. Mimo vnitřní prostor 3 jsou mezi segmenty ł uspořádány průchozí prostory A, kterými prochází další trubky soustavy, které jsou nebo mají být svařeny po předchozí nebo následující operací (nezakreslenol. segmenty ł jsou ze strany zakryty bočními kryty 1, které zakrývají vnitřní prostor Q a svými...

Zařízení k zavěšení hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 253236

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brabenec Miroslav, Sláma Karel

MPK: A22C 15/00

Značky: kůži, zavěšení, hovězích, zařízení

Text:

...Při zavěšování uvolni pracovník jednou rukou samosvěrné čelisti ł a Q, pomocí druhé vloží část kůže mezi prstenec 3 uchycený na čelist l. Z důvodů zamezení vyklouznutí kůže je konec čelisti 3 zbroušen do špičky, která zapadá do vybrání v prstenci 2. Vloženou kůžije nutno přidržet až do doby, kdy bude působit tažná sila zvedacího zařízení. Pro vyvěšení kůže zavěšené na zařízení slouží prodloužený čep 3, který je zvedán vidlicí přes pákový...

Přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253235

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Přikryl Josef, Pípal Jiří, Růžička Karel

MPK: C09B 29/42, C09B 67/22, D06P 1/18...

Značky: barvení, syntetických, přípravek, textilních, materiálů

Text:

...mísením základních disperzí komponent I a II v práškové nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickou sílu nebo simultánni finalizací směsi výchozích azobarviv I a II ve výše uvedeném poměru mletím na perlových mlýnech za přítomnosti pomocných látek a sušením na rozprašovací sušárně.Výhodou barvivového přípravku podle vynálezu je možnost jeho aplikace ve vytahovacích vysokoteplotních barvicích postupech...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253234

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matějíček Zdeněk, Matějíček Jiří, Beran Jaromír, Vaska Bohumil, Žák Pavel

MPK: A47L 9/22, A47L 9/00

Značky: prachu, vysavače, sacího, štít, agregátu, ložiskový

Text:

...obvodových lopatek a nosná ramena ložiskového náboje jsou ve směru k obvodu ukončena prodlouženými lopatkami, přičemž jejich délka je větší oproti obvodovým lopatkám o šíři nosných ramen a jejich spodní část je ve stejnérovíně se Spodní stěnou lopatkového kanálu.Hlavní výhody ložiskového štítu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odstraňuje narážení proudícího vzduchu na nosná ramena ložiskového náboje, zvyšuje vzduchotechnické parametry...

Zapojení pro řízení regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253233

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zaoral Milan, Popov Petr, Jelínek Richard, Severa Josef, Marčan Miloslav, Tománek Milan

MPK: G05B 15/02

Značky: zapojení, regálového, řízení, zakladače

Text:

...přiveden na skupinový obousměrný Vstup ggg prvního requlátoru gg stejnosměrnéhovpohonu, jehož skupinový výstup ggł je přiveden na skupinový vstup 700 prvního stejnosměrnéhopohonu lg. Tento je mechaniwky spojen s prvním snímačem gg otáček, jehož výstup 800 vede jednak do vstupu ggg prvního regulátoru gg stejnosměrného pohonu a jednak do vstupu ll řídícího systému l, 3 253233Druhý skupinový obousměrný výstup llg řídícího systému l je přiveden...

Způsob sulfonace 2-aminonaftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253232

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kokeš Petr, Šuška Valdemar, Roman Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: sulfonace, kyseliny, způsob, 2-aminonaftalen-1-sulfonové

Text:

...kyselinou Tohiasovou, obsahující 2 S 2-naftylaminu, který je prokázaným karcinogenem.Nevýhodou postupu sulfonace pasty Tobiasovy kyseliny je nutnost používání olea o o koncentraci 65 a komplikovanost výrobního postupu při střídavém zanášení dávek pasty Tobiasovy kyseliny a připouštění dávek olea.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob sulfonaoe kyseliny 2-aminonaftalen-1-sulfonové nebo její rozpustné soli na kyselinu 2-aminonaftalen-1,5...

Barvivový přípravek pro barvení syntetických textilních materiálů rychlobarvicími postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253231

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyskočil František, Pípal Jiří, Přikryl Josef, Růžička Karel

MPK: D06P 1/18, C09B 29/085, C09B 67/22...

Značky: textilních, barvení, syntetických, barvivový, rychlobarvicími, materiálů, přípravek, postupy

Text:

...na bázi ligninsulfonanü, dispergátory tamolového typu, neionogenní povrchově aktivní látky nebo jejich směsi, dále prostředkysnižující prášivost finálního produktu.Barvivový přípravek podle vynálezu může být připraven mísením koncentrovaných disperzí základních komponent I a II V pevné nebo tekuté formě a doplněním pomocnými látkami na požadovanou koloristickcu sílu nebo simultánní finalizací směsi azobarviv I a II disperzním mletím...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253230

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tesař Jaroslav, Vaňouček Jaroslav, Zatloukal Mojmír, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Pivoňková Alena, Kaška Jiří

MPK: C08F 2/10, C08F 2/22, C08F 12/08...

Značky: polymerace, kopolymerace, způsob, emulzní

Text:

...hydrogensiřičitanů, dithiosiřičitanů či thiosiranů se přidá 0,1 až 25 t hmot. aminoaktivnich a/nebo neionogennich povrchově aktivnich látek, zejména ze skupiny alkylarylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylsulfojantaranů,alkylarylsulâonanů, alkylfenolpolyetylenglykolétherů, alkylpolyethylenglykolétherů, kopolymerů ethylenoxidu a propylenoxidu. Tyto směsné roztoky se potom přidávají postupně v...

Zařízení pro válcování profilů a pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253229

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mikolajek Jaroslav, Sklenář Jaroslav

MPK: B21B 1/00

Značky: pásu, válcování, zařízení, profilů

Text:

...snadný přístup ke stolicím.Na přiložených výkresech je příkladně schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys uspořádání jeho univerzálové skupiny pro válcování profilů, kreslený V častém osovém řezu, obr. 2 je püdorys tohoto uspořádání, obr. 3 je nárys uspořádání jeho univorzálové skupiny pro válcování pásu, kreslený V částečném osovém řezu a obr. 4je půdorys tohoto uspořádání.Zařízení pro válcování profilu a pásu podle...

Způsob výroby karburantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253228

Dátum: 15.10.1987

Autori: Říha Jaroslav, Čihák Milan, Viktor Adam

MPK: C10J 1/00

Značky: způsob, karburantu, výroby

Text:

...plynem používaným ke karburaoimá karburant vyrobený způsobem podle vynálezu vyšší spalné teplo a navíc má odorizačníProvedení vynálezu je popsáno na příkladu výroby karburantu z expansních plynů,vznikajících při čištění plynu z tlakového zplyňování hnědého uhlí. Na výkresu je znázorněno technologické schéma výrobního postupu. Expansní plyny z okruhu vypírky sulfanu 3 jsou vedeny přes výměník l, kde jsou předchlazovány nekondenzujícími složkami...

Zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253227

Dátum: 15.10.1987

Autori: Řezáč Jiří, Chmelíř Miloš

MPK: H05H 1/34

Značky: proudu, rotační, přívod, zařízení, elektrodu

Text:

...kartáčů i kroužků.Příklad provedení zařízení pro přívod proudu na rotační elektrodu plazmového hořáku je znázorněn na přiložených vyobrazeních, kde obr. 1 znázorňuje příčný řez zařízení s kartáči upevněnými na samostatných nosičích a obr. 2 znázorňuje provedení s kartáči suvně uspořádanými ve společném nosiči.Jak je z obr. 1 patrné, hřídel l rotační elektrody je uložen v tělese 3 rotační elektrody prostřednictvím ložiska A uloženého v...

Zařízení pro sledování místní okamžité koncentrace disperzních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253226

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valenta Jaroslav, Doležel Zdeněk, Koza Václav, Neužil Lubomír

MPK: G01N 15/00

Značky: koncentrace, sledování, místní, okamžité, zařízení, disperzních, soustav

Text:

...instalace hydrodynamické poměryPříklady dvou typů konstrukce zařízení pro sledování koncentrace v disperzních soustavách podle vynálezu jsou znázorněny na příloženém výkrese, na obr. 1 a 2, kde je vždy uveden narys soustavy elektrod v řezu.V prvním případě zařízení sestává z první elektrody l, která je vytvořena jako Obvodováa z druhé elektrody g, která je centrální. První elektroda l přitom současně slouží jako upevñovací příruba. Druhá...

Meteorologický přístroj s registrací a dálkovou signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253225

Dátum: 15.10.1987

Autor: Lastomírský Jan

MPK: G01W 1/02

Značky: dálkovou, prístroj, meteorologický, signalizaci, registraci

Text:

...celkové prostorové a funkční schéma jednotlivých částí přístroje čidlo lg spadu sněhu je tvořeno světelným zdrojem 3 a fototranzistorem gg a pod nimi ležící výškově nastavitelnou vyhřívací mřížkou §. Toto čidlo 15 navazuje na přerušovač łgkterý je v kontaktu s klíčovací jednotkou 1, která je před vysílačem § a elektronickým krokovým voličem Q. Elektronický krokový volič § navazuje pro 3 253225střednictvím tří samotných relé 1, § a 2...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253224

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/04, B60Q 1/14

Značky: světlomet, motorová, vozidla

Text:

...profil 1 refraktoru Q je kruhový 0 poloměru R a středu C, nebo je tato kružnicekružnící oskulační ve vrcholu v a tvořící profil 1 je vzhledem k ní vysouplý směrem k okrajům-2 zefraktoru 3 tak, že jeho normála E je skloněna vzhledem k ose 5 světlometu pod úhlem 8, kdekde ii - úhel lomu na ploše refraktoru 3kde h - pádová výška refraktoru 3XE - vzdálenost ohnisková roviny refraktoru 3Refrektor 3 je ve světlomeru uložen tak, že jeho plochá stěna...