Archív za 1987 rok

Strana 7

Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hlavicová Marie, Wanner Jiří, Žák Jiří, Rak Miloš

MPK: C02F 3/00

Značky: obsahem, způsob, čištění, dusíkatých, odpadních, látek, organických

Text:

...a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým...

Zařízení pro provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253809

Dátum: 17.12.1987

Autori: Altmann Josef, Beran Bohumil

MPK: C02F 7/00

Značky: zařízení, provzdušňování, kapalin

Text:

...odváděna odpadním potrubím gg.Válcový plášč il mnmutového čerpadla 1, v jehož ose je na drážku 55 suvně uložena stavěcí trubka 3 dole zakončená bublinovým roštem 33, je upevněn závěsy si na plovácích gg.Činnost zařízení pro provzdušñování kapalin podle vynálezu může probíhat ve dvou pracovních režimech. V kontinuálním pracovním režimu, který nastane vždy, kdy bude průtok nádrží vyšší než je hltnost zařízení podle vynálezu, natéká poháněcí voda...

Polopantografový sběrač proudu trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253808

Dátum: 17.12.1987

Autori: Palík František, Mašek Václav

MPK: B60L 5/30

Značky: sběrač, proudu, trakčních, vozidel, polopantografový

Text:

...horní páka. Podstatou vynálezu je, že sekundární člen tvoří sekundární páka, ke které jsou přikloubeny pružící jednotky.Hlavní výhoda polopantografového sběrače proudu trakčních vozidel podle vynálezu spočívá v tom, že pružící jednotky jsou přikloubeny z obou stran,proto se na polopantoqrafový sběrač přenáší i reakční síla pružících jednotek. Pružící jednotky mohou mít přibližně poloviční sílu, která podstatné snižuje hmotnost pružících...

Způsob přípravy 2-aryl-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzotriazin-3-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253807

Dátum: 17.12.1987

Autor: Slouka Jan

MPK: C09B 17/02

Značky: přípravy, způsob, 2-aryl-6-amino-2,3-dihydro-1,2,4-benzotriazin-3-onů

Text:

...ethylnatého, 25 ml vody a 8 ml 37 HC 1 byla 3 h vařena pod zpětným chladičem a pak ve vakuu odpařena. Odparek byl rozmichán a 6 ml 5 NH 3 a krystalioká látka obecného vzorce II, kde R H byla po několika hodinách odaáta, promyta vodou a vysušena. Výtěžek činí 215 mg (89,7 3).Směs 285 mg (1,00 mmol) azosloučeniny obecného vzorce I, kde R H a 10 ml difenyloxidu byla 30 min. vařena pod zpětným chladičem. Pak byla ve...

Způsob desaktivace měřicích elementů tepelně vodivostních analyzátorů plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 253806

Dátum: 17.12.1987

Autor: Žagmen Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: analyzátorů, tepelně, vodivostních, měřicích, desaktivace, plynů, elementů, způsob

Text:

...technicky náročné postupy, např. galvanické pokovování, které v obtížně reprodukovatelné míře ovlivňují fyzikální vlastnosti platiny.Uvedené nedostatky známých způsobů jsou odstraněny způsobem desaktivace měřicích elementů tepelné vodivostních analyzátorů plynu a par podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se na měřicí element zhotovený z katalyticky aktivních kovů neho jejích slitin, případně materiál určený k jeho zhotovení, zahřátý na...

Ekonometr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 253805

Dátum: 17.12.1987

Autori: Machalický Jiří, Hejl Tomáš

MPK: F01B 25/06, F01C 21/16, F02D 41/22...

Značky: vznětové, motory, ekonometr

Text:

...případě tvořena řetězcem 24 diod LED. Vzhledem k nutnosti sledování tohoto údaje během jízdy by bylo číslicové vyhodnocení nevhodné, nebot by nadměrně zatěžovalo pozornost řidiče. Případnou další variantou by bylo použití ručkového měřidla, což by si vyžádalo předřazení číslicově analogo vého převodníku.Akustický signál pro akustický měnič lg je získáván z astabilního multivibrátoru ll,jehož kmitočet je řízen napětím a povolován z...

Sendvičový plošný stavební prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253804

Dátum: 17.12.1987

Autor: Šale Pavel

MPK: E04C 2/46

Značky: sendvičový, plošný, stavební, prvek

Text:

...navzájem spojených kovovými kotvami, a z vnitřní tepelně izolační vrstvy, jehož podstata spočíva v tom, že k jedné 2 vnitřních stěn vnější krycí betonové vrstvy a vnitřní nosné betonové vrstvy je připevněno nejméně jedno distanční kluzné těleso.Výhodou sendvičového plošného stavebního prvku podle vynálezu je to, že snáší kolmé zatížení bez deformace tepelně izolační vrstvy a dále to, že při dimenzování kotev, jež spojují vnější krycí a...

Způsob přípravy barviv s nízkým obsahem nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253803

Dátum: 17.12.1987

Autori: Poláčková Eliška, Havel Miroslav, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: způsob, nečistot, nízkým, obsahem, přípravy, barviv

Text:

...varianty vhodné k provaděni navrženeho způsobu. vztah mezi objemovými a hmotnostními díly odpovídá vztahu litr-kilogram.nu illu kyseliny sulfanllove se rozpusti pŕídavkem 56 obj. dílů roztoku hydroxidu sounen~ NüH 10 mol.l 1 i ve 430 obj. dllech vody. K takto připravenému roztoku se přidá149 ob Jlíu kyociiny chlorovodikové (c 9 mol.l 1) a za současného chlazení při teplotěHcl 20 F Li bj. dílü roztoku dusitanu sudneno (cNaNo 2 r 5 mo...

Anizotropní magnetoodporový štít pro ochranu proti magnetickému a elektrickému poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253802

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šedý Václav, Matura Karel

MPK: G11B 5/30

Značky: anizotropní, proti, magnetickému, štít, magnetoodporový, elektrickému, ochranu

Text:

...magnetoodporového štítu pro ochranu proti magnetickému a elektrickému poli podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že anizotropní magnetoodporový štít má řádově vyšší účinek proti elektromagnetickému poli než běžně používaná stínění a zároveň poskytuje kombinovanou ochranu proti elektromagnetickému a elektrostatickému poli. Stínicí účinek se projevuje i proti středovým elektromagnetickým polím s vysokou frekvencí řádově 102 mHz v...

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lejsek Josef, Zábrodský Zdeněk, Vinš Vladimír, Skopový Jiří, Bureš Josef

MPK: D03D 49/62

Značky: paprsků, výroby, způsob, zařízení, provádění, způsobu, tohoto, tkalcovského

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253800

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schejbal Tomáš, Bárdoš Josef, Šlár Ivo, Brožek Vlastimil, Matušek Miroslav

MPK: G21C 19/32

Značky: skladování, zařízení, štěpných, dopravu

Text:

...podle vynálezu jsou nízke pořizovací náklady. Tlouštku nosiče lze u zařízení podle vynálezu volit podle požadavků na mechanické vlastnosti skladovacích jednotek,tlouščku vrstvy hóru nebo karbiďu bóru nebo boridů přechodných kovů jako je zirkon, ve formě qalvanicky vytvořeného cermetu lze volit podle požadavku na absorpční vlastnosti skladovacích jednotek. Výhodou je, že potřebné tlouštky jsou vzájemné nezávislé a tlouštka absorpční...

Technologické nádoby pro klasické studené provozy v pivovarském, vinařském a jiném kvasném průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253799

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čermák Josef, Petráš Václav, Nepustil Svatopluk, Kusý Zdeněk

MPK: C12L 11/00

Značky: vinařském, studené, nádoby, jiném, klasické, technologické, pivovarském, provozy, průmyslu, kvasném

Text:

...tabulí malých, je náročné a složíté.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny sestrojením technologických nádob klasických studených provozů v pivovarském, vinařském a jiném průmyslu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jsou zhotoveny z plátovaných plechů, přičemž vnitřní vrstvu tvoří nerezový a vnější vrstvu plech z uhlíkaté oceli.Výhody technologických nádob pro klasické studené provozy v pivovarském, vinařském a jiném kvasném...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dvořák Bohumír, Círová Alena, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Rosenthal Jakub, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 85/24, C07C 87/36

Značky: procesu, selektivity, anilinu, zvýšení, způsob, hydrogenace, katalytické, cyklohexylamin

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Rekuperační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253797

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kadaňka Bohumír, Tajovský Miloš

MPK: F24J 3/00

Značky: rekuperační, zařízení

Text:

...É spojen se směšovací nádrží Ä. za výměníkem g je V potrubí g lázně 5 uzavírací ventil lg. Před ventilem lg je na potrubí 2 lázně Q napojeno vratné potrubí ll s ventilem lg. V potrubí 2 je instalováno čerpadlo lä k čerpání lázně Q ze směšovací nádrže Ä přes výměník E tepla. Ohřívaná Voda je vedena potrubím lg. Pro vyprazdňování barvicího kotle A po barvení je využíváno tepelné energie barvicí lázně.Po skončeném barvení zůstává ventil li...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253796

Dátum: 17.12.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, výroby, způsob

Text:

...suspendovaný ve vodě a následující redukce se provede ve vodě, nebo se provede redukce přímo v tomto organickém rozpouštědle.Při postupu podle vynálezu se vychází tedy z cis-2,6-dimethylpiperidinu přes l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin redukcí za podmínek, které umožňují zpracování reakční směsi po nitrosaoi cis-2,6-dimethylpiperidinu, aniž by byl l-nitroso-cis-2,6-dimethylpiperidin izolován. získa se tak...

Zpevňovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253795

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blecha Václav, Kořan Alfréd, Beran Václav

MPK: B23Q 1/16

Značky: zpevňovací, jednotka

Text:

...s ní spojenou, jsou v podélném směru uspořádány planžety bezvůlově připevněné k tělesu.Hlavní předností zpevňovací jednotky podle vynálezu je, že püsobením normálně síly přes planžety je dosaženo bezvůlového spojení zpevñovaných částí stroje při podstatné vyšší tuhosti a přesností, zvlâště pak za dynamických stavu.Příkladné provedení předmětu vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde je zobra~ zen příčný řez zpevňovací...

Způsob zvýšení obsahu pryskyřic v borových stromech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253794

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mentberger Jaroslav, Kudela Michael

MPK: A01G 23/10

Značky: stromech, borových, pryskyřic, obsahu, způsob, zvýšení

Text:

...obsahu pryskyřice ve dřevě se dociluje podle čs. vynálezu A 0 195 911, podle kterého se v obdobi aktivního růstu stromů vpravuje do vodivých elemcntů dřeva 2,0-8,0 hmotnostních procent roztoku 1,1-ethylen-2,2-bipyridylia.Dalšími výzkumy bylo zjištěno, že lze roztok 1,1-ethylen-2,2-bipyrídylia vpravovat do dřeva borových stromu v libovolném ročnim obdobi. Předmětem předloženého vynálezu je tedy způsob zvýšení obsahu pryskyřice V borových...

Zařízení pro převod plynulého rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon excentrového hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253793

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef

MPK: D03C 5/00

Značky: pohon, dvěma, hřídele, souosými, ústrojí, intervalový, převod, tkacího, hřídeli, rotačního, pohybu, stroje, prošlupního, zejména, plynulého, excentrového, zařízení

Text:

...vnější nehybné vačce lg, která je souosá s výstupnim hřidelem 5 a obklopuje jeho osu. Vačka lg je nasazena otvory l§ ne neznázorněných nosnýchtyčích, umístěných mezi postranicemi zařízení a zajištěna šrouby.Na výstupnĺm hřídeli § jsou uloženy excentry ll (znázorněn pouze jeden) s ojnicí lg pro ovládání neznázorněných brdových listů. Spojení nebo rozpojeni excentrů s výstupním hřidelem É, podle požadované vazby, se provádí známým neznázorněným...

Způsob zpracování povrchu dielektrických, polovodičových nebo kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253792

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Horáček František

MPK: H05H 1/04

Značky: tohoto, polovodičových, povrchu, způsob, dielektrických, provádění, způsobu, kovových, zařízení, vrstev, zpracování

Text:

...přepínače leží vodivý můstek ve sdruženém přepínači mezi první svorkou a šestou svorkou a mezi druhou svorkou a pátou svorkou a mezi třetí svorkou a čtvrtouTím se dosáhne působení na zpracovávaný substrát jak reaktivním iontovým leptáním, tak plazmatickým leptáním v jednom reaktoru, přičemž k přepojování se využije sdruženého přepínače, který zajistí takovou vazbu přepojování elektrod a zaklíčování a odklíčování vysokofrekvenčního generátoru,...

Ústrojí k unášení rotačních miniaturních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253791

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kyzlink Karel

MPK: B24B 5/04

Značky: unášení, rotačních, miniaturních, ústrojí, součástí

Text:

...od 1,05 mm s odstupñovúním po 0,02 mm a požadovanou toleranoí - 0,004 mm.Při opření součástí A neotočným hrotem g a podepření čelistmi magnetické lunety § je součást 1 obrušována obvodem brousicího kotouče 3, přičemž k otáčení je uváděna od unášeci desky l unášecím kolíkem 1, zabírajícím s unášecím srdcem E, které je připevněno na obráběné součástí 3. Při vyšší frekvencí otáčení, zhruba při hodnotách kolem 300 min 1 docházelo k vy hazování...

Přípravek pro barvení režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253790

Dátum: 17.12.1987

Autori: Choc Svatopluk, Luňáček Jiří

MPK: C04B 41/86

Značky: barvení, řezných, dlaždíc, přípravek

Text:

...močoviny anebo triethanolaminu.Přípravek pro barvení režných dlaždic podle vynálezu umožňuje rovnoměrné probarvení keramické hmoty min. do 0,5 mm bez jejího narušení, přičemž vsáknutí barvy lze urychlit zvýšením teploty. S výhodou lze použít barev na bázi roztoků dusičnanů barvotvorných kovů v kombinaci s močovinou, jelikož při výpalu nevzníkají škodlivé exhaláty. Regulace viskozity barev obsahem vody nezpůsobuje nežádoucí zadržování...

Valivé uložení elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 253789

Dátum: 17.12.1987

Autori: Buchta Josef, Svozil Jiří, Kříž František

MPK: D01H 7/14, D01H 7/882

Značky: uložení, elektrovřetena, valivé

Text:

...být dynamicky dovažován s předním víkem a celková koncepce valivého uložení a mazání elektrovřetena se značné zjednodušuje.Příkladné provedení valivého uložení elektrovřetena je v osovém řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Dutý hřídel lg s rotorem Q elektrovřetena opatřený vnitřními oběžnými drahami je uložen ve dvouŕadém kuličkovém ložisku s děleným vnějšim kroužkem ve tvaru dvou ložiskových pouzder g, 1 uložených prostřednictvím pružných...

Způsob výroby elektrického vlhkoměrného čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253788

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hájek Zdeněk, Emmer Ivan, Řepa Petr

MPK: G01N 19/10

Značky: vlhkoměrného, výroby, čidla, elektrického, způsob

Text:

...ve vzduchu při teplotě 70 až 110 °C po dobu 2 až 24 hodin, přičemž toto prostředí obsahuje vodní páru o tlaku nižším než je tenze vodní páry při teplotě temperace.Výhoda postupu spočívá v dosažení jednoduchého způsobu výroby elektrického vlhkoměrného čidla na bázi oxidhydroxidu hlinitého, který vede k dalšímu zlepšení časové stálosti kalibrační křivky a jejího průběhu. Podstatným rysem zpúsobu výroby podle vynálezu je jeho mimořádná...

Pohon žacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253787

Dátum: 17.12.1987

Autor: Cyrus Pavel

MPK: A01D 34/30

Značky: zařízení, žacího, pohon

Text:

...a kosit i polehlé porasty. Navíc je konstrukčně jednoduchý, snadno opravitelný a má vysokou životnost.vynález je blíže vysvětlen v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů,kde obr. l znázorňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokorys pohonu žacího zařízení podle vynálezu opatřeného dvěmi pružinami, obr. 3 znázorňuje nárys a obr. 4 znázorňuje bokorys pohonu žacíhopodle vynálezu opatřeného čtyřmi pružinami.Pohon žacího zařízení,...

Emulgační a dispergační systém pro polyurethanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253786

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tesař Petr, Tesařová Anna

MPK: B01F 17/08, C08J 9/04, B01F 17/42...

Značky: pěny, polyurethanové, dispergační, systém, emulgační

Text:

...všech pomocných složek ve vodě, ale i na tvorbku rovnoměrné buněčné struktury.Při detailním posuzování v dlouhodobém praktickém využívání byly měněny jednotlivé složky této směsi i jejich poměrové zastoupení. Toto vedlo k optimalizaci složení nového emulgačního a dispergačního systému, který je předmětem přihlášky vynálezu. Emulgační a disperqační systémje tvořen ionogenni povrchově aktívni látkou, již je alkylpolyglykolétersulfát, obecného...

Zapojení pro číslicové řízení intenzity

Načítavanie...

Číslo patentu: 253785

Dátum: 17.12.1987

Autor: Veselý František

MPK: G06K 7/015

Značky: řízení, číslicové, zapojení, intenzity

Text:

...jsou odstraněny zapojením pro číslicové řízení intenzity, sestávajícím ze zdroje s připojeným snimacím elementem, sériově spojeným s nejméně dvěma sériovými kombinacemi impedance a spínačů. Intenzita se řídí prostřednictvím řídicích pölü spínačů, které jsou napojeny na výstup počítače. zapojení podle vynálezu se vyznačuje obvodovou jednoduchostí, možností dosaženi vysoké rychlosti převodu a dobrou přizpůsobivostí pracovního rozsahui průběhu...

Zapojení pro automatické nastavení snímacích elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253784

Dátum: 17.12.1987

Autor: Veselý František

MPK: G06K 7/015

Značky: zapojení, elementů, snímacích, automatické, nastavení

Text:

...citlivosti snímacích elementů jen malou částí své kapacity. Zbylou kapa citu lze využít pro realizaci ostatních operací řídicích snímaní a vyhodnocovânĺ informaceNa připojeném výkresu je znázorněno v blokovém schématu příkladné zapojení pro automatické nastavení snímacích elementü podle vynalezu v provedení pro dynamický snímač evidenčních karet pracovníků.Zapojení sestává z řídící jednotky l a nejméně dvou vysílacích částí snímacích...

Zapojení řídicího a vyhodnocovacího zařízení pro druhování komponent vsázek do zavážecích zvonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253783

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kučera Miroslav, Kuna Josef, Starý Jiří

MPK: F27D 3/00, B22D 11/16, F27D 3/08...

Značky: vsázek, vyhodnocovacího, zvonu, komponent, zapojení, zavážecích, zařízení, druhování, řídicího

Text:

...komponent v jednotlivých zavážecích zvonech a jejich součtů je umožněna průběžná i zpětná kontrola a přehled spotřeby komponent ze zásobníku, důležítý pro zajištění jejich doplñování.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na obrázku.Programová řídící a vyhodnocovací jednotka l je svým prvním vstupem připojena na výstup zařízení 3 pro zjištování hmotnosti a druhým vstupem je připojena na přizpůsobovací a slučovací obvod Q, který je...

Zařízení k napínání nitě zejména při navíjení kuželových cívek za stálé podávací rychlosti nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253782

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pávek Miroslav, Holý Zdeněk, Horváth Jiří, Procházka Miroslav, Viták Josef

MPK: D01H 13/10

Značky: rychlostí, navíjení, cívek, nitě, stálé, napínání, kuželových, zejména, zařízení, podávací

Text:

...civky lg upevněné v držáku ll. Napříč k dráze podávané nitě l je přiřazen napinač §, který je opatřen clonou lg a nekonečným pásem §, na kterém je napínač Ž pohyblivě uložen. Zařízení je dále opatřeno dvěma čidly ll a ll, která jsou uložena v ro vině rovnoběžné s rovinou pohybu napínače 5 a která vymezují krajní polohu napínače É a timvelikost délky smyčky nitě l. Čidla jsou uspořádána v neznázorněném elektrickém obvodu regu látoru otáček...

Odběrové zařízení dílčího hrubého vzorku sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253781

Dátum: 17.12.1987

Autori: Deák Jiří, Deák Petr

MPK: G01N 1/02

Značky: dílčího, sypkých, hrubého, vzorků, odběrové, zařízení

Text:

...pohonem l§tím, že se pohybuje rovnoměrnou rychlostí po kyvnć dráze z výchozí do odběrové polohy a zpět.Podle obr. 2 jsou žaluzie l při zasouvání a vysouvání z proudu toku materiálu otevřené, vzájemné rovnoběžné, materiál mezi nimi volně prepadá a čistí jejich stěny.Podle obr. 3 jsou žaluzie 1 nastaveny do tvaru žlabu ve vratné poloze odběru tím, ževymezovaci lanko 2 převodníkem g posune dolní táhlo 1 a současně i horní táhlo Q.Žaluzie...

Výsevní ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253780

Dátum: 17.12.1987

Autori: Škola Jan, Čajčík Karel, Příhoda Zdeněk, Kušička Bohumil

MPK: A01C 7/04

Značky: výsevní, ústrojí

Text:

...Q, a to V případě špetkového výsevu. Výsevní odstŕedivé kanálky lg směřujík vnější krycí stěně 39 výsevního kotouče Q, která je dole opatřena výpadovým otvorem gl.U nabíracího kotouče A je uspořádán svod gg semen do Výsevních odstředivých kanálků lg nad Výpadovým otvorem gł a/nebo za ním. Svod gg je proveden bud jako stabilní mechanický svod 22, doléhající na nabírací kotouč 5 nebo uspořádaný těsně vedle něj pro styk se semeny nebo je svod...

Adamantylamid N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253779

Dátum: 17.12.1987

Autori: Seifert Jaroslav, Flegel Martin, Krojidlo Milan, Mašek Karel, Kolínský Jiří

MPK: A61K 31/70, C07K 9/00

Značky: n-acetylmuramyl-l-alanyl-d-isoglutaminu, adamantylamid

Text:

...složky také složku sacharidovou,je nutno vždy zvážit relativní výhodnost biologických vlastností látek v protikladu s nevýhodnými vlastnostmi chemickými, které se později mohou promítnout do nákladů při realizaci. To by mohl být například případ známých analogů, obsahujících V molekule složku disacharidu(podle P. L. Durette, E. P. Meitzner and T. S. Shen, Carbohydr. Res. 77 C 1 /1979/), které sice mají adjuvantní účinek vyšší ve srovnání...

Dopravní systém k přepravě tenkostěnných ocelových profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253778

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čížek Jaromír, Gattringer Richard, Kaiser Václav, Ulč Václav

MPK: B65G 35/00, B65G 35/06

Značky: dopravní, tyčí, systém, tenkostenných, oceľových, profilových, přepravě

Text:

...kotouče. Pří~ držný magnetický kotcuč má svojí obvodovou válcovou plochou přímkový styk s alespoň jednou částí obvodu příčného profilu přepravcvaného materiálu. ~Výhodou popisovaného zařízení je mäkký charakter pohonu z rychlosti nulová do rychlosti přepravní, nebot při vnějším zatížení kotoučů dojde ještě k prokluzu mezi hnacím nemagnetickým kotoučem a hnaným magnetickým kotoučem. Další výhodou je možnost umístit v dopravníku libovolný...

Dopravní řetěz pro řetězové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253777

Dátum: 17.12.1987

Autor: Filip Vladimír

MPK: B65G 19/10

Značky: dopravní, dopravníky, řetězové, řetěz

Text:

...k nim vyměnitelně připojeny desky. Dvojice desek jsou navzájem pod úrovní spodní hrany řetězu spojeny spojovací tyčí nebo stírací deskou, která po určitých úsecích nahrazuje spojovací tyč. Spojovací tyč zabraňuje uvolňování spon na pouzdrech a čepech a tím nepříznivému vychylovánl desek.Hlavní výhody dopravního řetězu pro řetězové dopravníky podle vynálezu spočívají v tom,že unášeče, které jsou vytvořeny patkami s připojenými deskami a...

Způsob výroby benzenu katalytickou hydrodealkylací pyrolyzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253776

Dátum: 17.12.1987

Autori: Schöngut Jiří, Soldát Miloslav, Krupička Michael, Lederer Jaromír

MPK: C07C 15/04

Značky: katalytickou, hydrodealkylací, výroby, benzenu, benzinu, pyrolýzního, způsob

Text:

...bylo totiž zjištěno, že hlavními zdroji tvorby koksových úsad jsou zejména těžší uhlovodíky aromatické povahy, jako např. naftalen nebo difenyl. Tyto uhlovodíky se za podmínek katalytické hydrodealkylace štěpí na plynné produkty a koks. Zvyšuje se tak jednak spotřeba vodiku a energie, jednak je tím zkracována životnost katalyzátoru.Produkce benzenu z těchto uhlovodíkú je minimální. Je-li požadován maximální výtěžekbenzenu, postačí vracet...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Raif Zdeněk, Doležal Jiří, Laš Luděk, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, střední, vodní, formu, způsob, převádění, částic, oxidů, koloidní, velikostí, anionaktivní, křemičitého, disperze

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Dělená polystyrenová tyčinka k zjišťování protilátek v mléku dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253774

Dátum: 17.12.1987

Autori: Černý Ludvík, Rujbr Oldřich

MPK: A61B 10/00

Značky: mléku, zjišťování, polystyrenová, dojnic, protilátek, delená, tyčinka

Text:

...složení 0,02 M-TRIS-Hcl, 0,001 M-EDTA, 0,1 M Nacl s 5 mg BSA (hovinní sérový albumin) působící 1 h při 37 °c. Nasleduje proprání v (B) pufru ve složení 0,02 M-Tris HC 1, pH 7,0 s 0,05 Tritcnexem X-100.Takto připravenou tyčinku možno skladovat 4 měsíce při 4Diagnostický test se provádí v mikrodestičkách. Do mikrojamek je pipetováno krevní sérum v ředění 110 pufrem A ve složení 0,2 M Tris-HC 1 pH 7,0 s Tritonem x-100, v koncentraci 0,05 ....

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, fosforem, slitin, kobaltu, elektrolyt, katodické

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, katodické, fosforem, elektrolyt, kobaltu, slitin

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Zásobník zejména k rychlému odběru mazacího tuku dávkovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253771

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: F16N 19/00

Značky: zásobník, mazacího, zejména, odběru, dávkovačem, rychlému

Text:

...víku mezikruhovou narážkou snímače, z níž vystupující duté část středového trnu je opatřena závitem pro spojení s dávkovačem a V prostoru odlehčení narážky radiálními otvory.Příklad provedení zásobníku mazacího tuku podle vynálezu je znázorněn na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je poloviční řez zásobníkem v náryse a na obr. 2 v dolní polovině je púdorys v pohledu a v horní polovině řez dutou částí středového trnu v místě s radlálními...